Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Încercuiţi varianta corectă:


1.Constituţia de la 1866 a fost adoptată în timpul domniei lui:
a) Carol I; b) Ferdinand I; c) Carol II.
2. Constituţia consacra oficial numele statului:
a) Principatele Române; b) Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei; c) România.
3. Constituţia de la 1866 a avut ca model Constituţia:
a) germană; b) belgiană; c) engleză.

II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:


1.Constituţia de la 1866 a instuit principiul ……………………………………….
2. Ca formă de guvernământ se instituia………………………………………………………..
3. Puterea domnului era destul de largă, acesta beneficiind de dreptul de……………………

III. Răspundeţi pe scurt:


1.Precizaţi trei drepturi şi libertăţi cetăţeneşti menţionate în Constituţia de la 1866.
2. Care erau partidele care s-au format,și ce politici aveau?