Sunteți pe pagina 1din 26

Amplasarea mărfurilor în sala comercialp nu se face în mod arbitrar ci în baza anumitor reguli și

în conformitate cu schema elaborată. O astfel, de schemă este o planogramă, care rerezintă un


document ce detaliază modul de expunere a mărfurilor cu indicare precisă a locurilor de amplasare pe
echipamentul comercial a articolelor sortimentel, în conformitate cu structura sortimentului. La
elaborarea planogramei de regulă se ține seama de trei vectori diferiți: cerințele furnizorilor de mărfuri,
posibilitățile comerciantului, preferințele cumpărătorului. De obicei planograma reprezintă o
”fotogragie”, un ”desen”, sau un ”plan –schemă” elaborată manual sau cu ajutorul aplicațiilor la
calculator și se elaborează pentru fiecare poziție sortimentală. Planograma ar trebui să specifice exact
unde să fie amplasat fiecare articol sortumental (SKU). La fel, planograma trebuie să conțină comentarii
detaliate privind plasarea mărfurilor pe utilaje comerciale. Elaborarea unei planograme durează ceva
timp, însă existența acesteia, bine proiectate, economisește suficient timp în cadrul procesului de
amplasare a mărfurilor în sala comercială. Actualmente, există o mulțime e produse software care
permit elaborarea planogramelor mult mai rapid și mai detaliat decît elaborarea manuală.

În cadrul unității comerciale, Planograma elaborată este aprobată e directorul


magazinului/rețeilei. Introducerea unei modificări în planograma existentă, de asemenea, se efectuează
cu acordul persoanei împuternicite: managerul de categorie, directorul magazinului, etc. Este de
menționat că planoframa în cadrul fiecărei unități comerciale, este diferită, însă există reguli generale la
elaborarea planogramelor, care ar trebui urmate. Astfel de reguli includ:

1. Alocarea pentru fiecare tip de marfă a suprafeței care corespunde cu volumul vînzărilor
acestei categorii.
2. Oferirea unor suprafețe mai mari pentru mărfurilor care sunt vîndute rapid sau pentru care s
derulează o publicitate mai intensă.
3. Amplsarea mărfurilor promoționale în cele mai vizibile și avantajoase locuri din sala
comercială.
4. Amplsarea mărfuruiklor care sunt cumpărate impulsiv lîngă acele mărfuri care se bucură de
o cerere înaltă. Gruparea mărfurilor complementare/categoriilor în același loc.
5. Se elaborează scala de popularitate a mărfurilor. Preferințele cimpărătorilor pot fi pbținute
după efetuarea ueni analize a cererii.
6. Se determină numărul rafturilor și polițe care vor fi atribuite unei categorii.
7. Se controlează amplasarea sortimentului în corespundere cu planograma aprobată. Orice
abateri pot cauza reducerea vînzărilor.
8. Merchandaserii sau vînzătorii sunt responsabil pentru respectarea amplsatării mărfurilor
conform planogramei.
9. În cazul încălcării cerințelor furnizorilor și nerespectării panogramei, există riscul că
furnizorul să refuze plata bonurilor și în general stoparea livrăilor către unitatea comercială
respectivă.

La elaborarea unei planograme sunt importante următoarele aspecte și etape:


- Elaborarea unei planograme eficiente necesită crearea conceptului unui raft și a întregii
unități comerciale.
- Se determină tipul amplasării mărfurilor și respectiv, locul amplasării în cadrul unității
comerciale (standuri, rafturi, coșuri etc.).
- Marfa trebuie să fie vizibilă.
- După stabilirea principalelor aspecte, se purcede la desenarea propriu-zisă a schemei.
Acasta include: utilajul comercial (departamentul, secția și ficare raft în el). A fel se
reflectă marfa ținîn cont de dimensiunea, culoarea, forma. Detalizarea schemei va
permite personalului unității comerciale să se orienteze mai rapid în planograma
respectivă. Se introduc simbolurile, codurile fiecărui tip de produs pentru facilitarea
amplsaării acestora. În final planograma este aprobată de conducere, dar în unele
cazuri cu implicarea furnizprilor. După necesitate, planograma se ajustează în dependeță
de extindera sortimentală, cererea consumatorilor și alte aspecte comerciale.

Softuri cu ajutorul cărora se pot

La elaborarea planogrameor pot fi utilizate diverse softuri, cele mai utilizate: Retail Shelf Planner; Shelf
Logic, planogram.online, excel, power point, alți redactori grafic. Softurile repective permite elaborarea
unor scheme eficiente, optimizarea amplasării mărfurilor și a spațiului, ceea ce contribuie la reducerea
erorilor în cadrul acestui proces. CU ajutorul lor este posibilă formarea catalogului utilajului comercial,
calculcare rulajului raftuluii și aisgurarea vizualizarea planogramei.

Planograma ar trebui să servească drept ghid pentru personalul din vînzări, iar toate
manipulările cu mărfurile în sala comercială, legate de completarea rafturilor, alimentarea
stocurilor de mărfuri, trebuie să corespundă exact planogramei aprobate.

Cu ajutorul planogramei este posibilă creșterea cifrei de afaceri a unității comerciale, dar și
obținerea profitului din vînzarea locurilor avantajoase către furnizori. De multe ori se încheie
acorduri între furnizori și unitatea comercială, care stabilesc locul producției pe tejghea sau
pe raft.
Pe lîngă aceasta planograma ajută la:
- Corectarea aranjării mărfurilor în unitățile comerciale;
- Monitorizarea existenței sortimentului în cadrul unei mărrci comerciale concrete;
- Reglarea suprafeței utilizate de o marfă concretă.

La elaborarea planogramelor se ține cont de următoarele principii:

1. Vizibilitate, atractivitate vizuală, estetică. Produsul ar trebui să fie disponbil pentru examinare, în
acest caz vizitatorul va petrece mai puțin timp la căutatea produsului dorit.
2. Utilizarea rezonabilă a spațiului și utilajului comercial.
3. Sistematizarea gruparea mărfurilor complementarea într-un singur loc.
4. Compatibilitate. Este necesar să fie exclusă influența negativă a vecintății de mărfuri. Spre
exemplu, peștele nu trebuie să fie amplasat alături de pîine.
5. Suficiența care presupune demonstrarea completă a sortimentului magazinului unității
comerciale.
6. Mărfurile trebuie să fie amplsate în nivelul ochilor și mîinii întinse.

În dependență de tipul magazinului pot exista diferinte modalități de elaborare a planogramelor .

În cauzl unui magazin alimentar schema de lucru privind elaborarea planogramei se prezintă în felul
următor:

1. Se stabilește ratingul vînzărilor pentru mărfurile din categorie (produse lactate, bacălie, etc.).
2. Se determină pentru fiecare grup de unități ponderea în vînzări.
3. Reieșind din calculele făcute, mărfurile sunt amplsate ân carespundetre cu ponderea în vînzări.
În cazul în care ponderea crește, unitatea articolului respectiv va obține mai mult spațiu. Spre
exemplu, dacă laptele, ocupînd un metru a genera pe parcursul lunii profit e 2 ori mai mare
decît untul, care la fel ocupă 1 m, atunci este oportun de majorat spațul pentru lapte și de
majorat pentru unt, ceea ce poate duce la creșterea vînzărilor pentru lapte. După, accelași
principi se ajustează schemele la celelalte mărfuri și categorii.

4. Planogram Compliance: Making It


Work//https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120030656/?lang=cs
planogram

Planograma este un instrument important în domeniul marketingului, a cărui funcție principală este de a
crea reprezentări grafice ale distribuțiilor de produse în anumite unități comerciale.

Acest grafic permite companiilor să proiecteze expoziții de bunuri de vânzare, în scopul de a obține
distribuții mai mari astfel de caracter atrăgătoare din punct de vedere al audienței potențiale și, astfel,
crește impactul acestora în ceea ce privește sosirea mesajului.

În același timp, scopul acestui tip de acțiuni comerciale și de publicitate este creșterea ulterioară a
nivelului vânzărilor și, prin urmare, a profiturilor companiilor care le-au pus în funcțiune.

Realizarea unui planogram poate fi aplicat pe suprafețe mari, linii mari sau mai mici de rafturi, display-
uri și alte suprafețe care pot fi utilizate în cadrul companiilor campanii de publicitate grafică, design de
produs sau activitatea de zi cu zi a firmei în sine.

În cadrul studiilor de marketing, crearea de planograme a fost consolidată ca un instrument important în


lansarea unui bun mix de marketing, în special în strategiile de marketing axate pe sectoare precum
comercial, alimente etc.

Mai mult decât atât, progresul rapid în ultimii ani, software și programe de proiectare implementate
companii au încurajat proliferarea unor programe specifice pentru această sarcină mai ușoară pentru
companii de a utiliza și de îmbunătățire.

Proiectarea unei planograme

O planogramă bună în marketing nu ar trebui să arate doar aspectele fizice și vizuale ale suprafeței la
care este aplicată. De asemenea, trebuie să reflecte într-o manieră detaliată date importante, cum ar fi
numărul de active pe care le conține, împreună cu descrieri exhaustive ale distribuțiilor, măsurătorilor
exacte și locației.

Având în vedere evoluția instrumentelor tehnologice menționate anterior, au fost accesate noi
posibilități, în special spre imaginile 3D care facilitează proiectarea complexă și mai elaborată a
exponenților și a suprafețelor.

Caracteristicile unei planograme

Deseori, designul său răspunde nevoii de regrupare a articolelor expuse în funcție de marca, natura,
data de lansare sau prioritatea de ieșire pentru companie.
Ar trebui să permită instituției să-și gestioneze eficient spațiul, ținând cont de imaginea sa corporativă și
de designul mobilierului său. În același timp, cererea sa pentru clienți trebuie să fie un avantaj, astfel
încât experiența lor în consumarea sau achiziționarea bunului sau serviciului respectiv să fie
îmbunătățită.

Trebuie să fie ușor de gestionat, adaptându-i utilizarea la schimbările frecvente și reînnoirile gamei de
produse.

Este deosebit de important atunci când se furnizează informații societății cu privire la stările stocului de
produse și la accesul facil al acestora.

Por Luis E. Leyton Johns


Definición de Planograma
El planograma es una representación a escala real de los micro lay outs (espacios de exhibición asignados
a las distintas categorías al interior de una tienda de retail), que indica las posiciones y caras de exhibición
de los distintos productos que conforman una categoría al interior de sus respectivos muebles de
exhibición, debe facilitar la búsqueda de los productos por parte de los clientes, facilitar la logística de
reposición del personal y obtener mejores indicadores financieros mediante el aumento y la composición
de la venta de autoservicio.

El planograma es el resultante de un completo análisis de la situación de las categorías y se confecciona


desarrollando un algoritmo ad hoc para cada retailer que permite ponderar ventas, rotación y rentabilidad
a nivel de SKU, considerando además el árbol de decisión de compra del consumidor, sus gustos y
preferencias, sus características etnográficas, las estrategias comerciales y operacionales de los retailers,
las restricciones físicas, de infraestructura y el número de referencias que componen el surtido. El
resultante u output es un informe descargable, imprimible y de fácil lectura que indica a nivel de SKU
información básica como posición, cantidad, proveedor, marca del producto y códigos de referencia (EAN),
entre otros, destinado a implementar, mantener y controlar los muebles de exhibición de productos en las
tiendas de retail para asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor hacia los consumidores.
La mayoría de los autores y las compañías propietarias de software dedicado a la gestión de espacios
señalan equivocadamente que el planograma es una herramienta informática de carácter operativo
enmarcada en iniciativas de merchandising, pero, la importancia que reviste el proceso va más allá a la
implantación de una herramienta, el éxito en la satisfacción de las necesidades de los clientes de
autoservicio, la performance comercial y financiera de una compañía dedicada a ello estarán determinados
por la situación que presenten sus anaqueles.

Utilidad de los Planogramas


La utilización de planogramas trae consigo la adopción de una metodología de trabajo que implica definir,
redefinir, cuestionar, estandarizar y cambiar procesos, políticas y procedimientos existentes con el objetivo
de mejorar la experiencia de compra de los consumidores, hacer la operación de tiendas más liviana en
términos de carga administrativa con foco en la presencia en el piso de venta y hacer el negocio más
rentable para los accionistas.

Un proceso de planogramación que considere el correcto diseño, implementación, mantención y control


traerá múltiples beneficios en el mediano y largo plazo, tales como:

Beneficios de Satisfacción del Consumidor: permitirá facilitar la compra, disminuir los tiempos de
búsqueda, mejorar la comparabilidad de precios, presentación de nuevas alternativas de productos,
mejoramiento de la experiencia.
Beneficios Comerciales: al utilizar planogramas correctamente diseñados e implementados facilitaran de
la implementación de las estrategias comerciales de retailers y proveedores, potenciando el desempeño
de las marcas propias, mejoramiento de la auditoria del punto de venta y obtención información valiosa
para el proceso de negociación comercial.
Beneficios Operacionales y Logísticos: el usar planogramas permitirá la estandarización de las tiendas,
mejoras en la organización del trabajo, liberación de tiempos dedicados a tareas administrativas por parte
del personal de las tiendas facilitación del control, correcta implementación de sistemas de
reabastecimiento automático, sincronización de las operaciones logísticas en centros de distribución,
detección de falencias en el proceso de surtido continuo tales como fallas de la operación de reposición,
fallas de proveedor, fallas sistémicas, descoordinación de la distribución y el transporte, entre otras .
Beneficios Financieros: el correcto proceso de planogramación en sintonía con aspectos comerciales y
operaciones traerán consigo mejoras en indicadores financieros tales como ventas, rotación de productos,
días de stock, capital inmovilizado, reducción de las perdidas económicas por quiebres de stock, mejoras
en el rendimiento de la inversión, mejoramiento en el valor del ticket promedio, el número de transacciones,
baja en las pedidas provenientes de diferencias de inventarios y mermas, en síntesis una mejora en la
rentabilidad proveniente de una operación más eficiente y no necesariamente vía incremento de ingresos
no operacionales.

Los Planogramas y los momentos de la verdad


Cada compañía proveedora o de retail expone una propuesta de valor hacia sus consumidores
ofreciéndoles diversos atributos diferenciadores de su competencia para atender a sus necesidades. El
grado en que estas compañías cumplan con lo prometido determinará la calidad de servicio que percibirán
los consumidores y con esto se obtendrá un resultado financiero que hará más o menos sustentable el
negocio en el tiempo.

A todas las instancias en que el consumidor tiene contacto con el producto y/o servicio se denominan los
momentos de la verdad. En este punto es valido preguntarse, ¿donde encajan los planogramas en este
esquema de momentos de la verdad? , para poder responder adecuadamente esta pregunta debemos
revisar algunos antecedentes para mayor claridad; dentro de los principales reclamos de los consumidores
hacia las empresas de retail en donde realizan sus compras se encuentran: (i) la ausencia de productos y
(ii) las diferencias de precio existentes entre el precio ofertado (fleje) y muchas veces el precio que aparece
en los sistemas de consulta precios y las cajas registradoras, es aquí donde la correcta utilización de los
planogramas y los momentos de la verdad se cruzan.

El planograma debe considerar la exhibición de la totalidad del surtido en un espacio permanente de


exhibición, caso contrario, debe racionalizarse el surtido en función de las restricciones físicas de espacio,
en otras palabras el usar planogramas “obliga” a la operación de la tienda el disponer de la totalidad (o un
porcentaje significativamente cercano al 100%), del mix definido para el cumplimiento de la promesa de
valor. Por otro lado el planograma asigna una ubicación determinada en el espacio a los distintos productos
que forman el mix y esto nos debe permitir un control a nivel de SKU sobre la situación del stock para
atender la demanda de los consumidores. En este punto nace el concepto de Nivel de Servicio en góndola
o anaquel (NSG).
Sumado a lo anterior, la utilización de planogramas implica la definición de políticas claras respecto a la
gestión, actualización y disposición de los precios de los productos para facilitar las decisiones de compra
en un ambiente de autoservicios. En este punto nace el concepto de Nivel de Servicio de Precios (NSP).

NSG: El porcentaje de los productos presentes en las góndolas versus los productos presentes en el plan
de surtido, se le denomina nivel de servicio en góndola. Por ejemplo si el mix de productos de una
categoría está compuesto por 100 SKU’s y en la góndola o espacio de exhibición permanente solo hay
presentes 90 de estos, el Nivel de servicio en góndola sería de un 90%.

NSP: El porcentaje de los flejes correctos (esto es, que correspondan efectivamente al producto que está
en esa posición, que esté actualizado de acuerdo a las políticas operacionales del retailer y que represente
el precio al cual el producto marca en el consulta precios y la caja registradora), presentes en las góndolas
versus los productos que si están en la góndola, se le denomina nivel de servicio de precios. Por ejemplo
si en la góndola hay 100 productos y solo 80 de estos tienen un fleje correcto, significaría que el nivel de
servicio de flejes sería de un 80%. En esta definición es importante señalar que la ausencia de una
referencia por quiebre u otro motivo, no es razón para que la información de precios no este presente.

Tipos de Planogramas
Los tipos de planogramas que una compañía utilice e implemente dependerán de factores como: la
disponibilidad de personal especialista dedicado a su confección, implementación y control, a la tenencia
de software especialista para al diseño de planogramas, a la forma en que estén configuradas sus bases
de datos y acceso a la información y a las necesidades propias de la realidad comercial, financiera y
operacional de la empresa en cuestión.

Dadas estas condiciones, podemos clasificar a los planogramas de acuerdo a la siguiente tipología:

Flujograma: consiste en una asignación de espacios disponibles sobre la base de algún criterio (venta,
rentabilidad, negociaciones comerciales, etc.), a nivel de segmentos, familias, proveedores o marcas. La
unidad de asignación de espacio es el % de espacio y es recomendable para aquellas compañías que
disponen recursos escasos y un surtido estrecho y poco profundo. En este caso no se utiliza software
especialista, generalmente se utiliza algún software de productividad común o con apoyo en planillas de
calculo.

Planograma sobre la base de etiquetas: este planograma es producto de la utilización software


especialista de nivel básico y muestra a nivel de facings (caras de producto), la asignación de los espacios
en las góndolas o anaqueles. Muestra el contorno de los productos en blanco y negro con rasgos
cuadrados y rectangulares.
Planograma en 2 Dimensiones: el planograma en 2 dimensiones es producto de la utilización de software
especialista que entregan información detallada de los productos, niveles de stock e incluso asignan
algunos modelos de inventario. en este caso, los planogramas son de fácil lectura para su implementación
y control posterior. hoy en día la utilización de este tipo de planogramas constituye el estándar de la
industria. Este tipo de planogramas muestra la cara de exhibición del producto en color y es fácilmente
distinguible su envase y otras características.
Planograma en 3 Dimensiones: el planograma en 3 dimensiones resulta de la utilización de software
más avanzados y presenta todas las características del planograma en 2 dimensiones además de
que son integrables a los macro lay outs (planos de las tiendas).
Luis Leyton Johns

luis.leyton@iempresarial

Definiția Planogram

Planogram este o reprezentare la scară micro a stabili out-uri (spații de expunere alocate diferitelor
categorii într-un magazin de vânzare cu amănuntul), care indică pozițiile și fețele afișa diferitele produse
care alcătuiesc o categorie în cadrul mobilierul expozițional respectiv, ar trebui să faciliteze căutarea
produselor de către clienți, să faciliteze înlocuirea logisticii personalului și să obțină indicatori financiari
mai buni prin creșterea și compoziția vânzării cu autoservire.
Planogram este rezultatul unei analize aprofundate a situației categoriilor și produse fabricate în curs de
dezvoltare un algoritm ad-hoc pentru fiecare comerciant cu amănuntul, care permite cântărire de
vânzări, cifra de afaceri și rentabilitatea la nivelul SKU, având în vedere, de asemenea, arborele de
decizie în cumpărarea de consum, gusturile și preferințele sale, caracteristicile sale etnografice,
strategiile comerciale și operaționale ale comercianților cu amănuntul, constrângerile fizice,
infrastructura și numărul de referințe care alcătuiesc sortimentul. Rezultată sau de ieșire poate fi
descărcat, tipărit și un raport care poate fi citit, indicând nivelul de SKU informații de bază, cum ar fi
poziția, dimensiunea, furnizori, brand de produs și codurile de referință (EAN), printre altele, destinate
să pună în aplicare, să mențină și control mobilier afișa produse în magazine de vânzare cu amănuntul
pentru a asigura conformitatea cu propunerea de valoare pentru consumatori.

Cei mai mulți autori și companii de software de proprietate dedicate managementului spațiilor au
indicat în mod eronat că planogram este un inițiative de merchandising natură operațională instrument
software încadrat, dar importanța procesului merge dincolo de punerea în aplicare a un instrument,
succesul în satisfacerea nevoilor clienților de self-service, performanța comercială și financiară a unei
companii dedicate acestui lucru va fi determinată de situația prezentată de rafturile lor.

Utilitatea planogramelor

Utilizarea planograme presupune adoptarea unei metodologii care implică definirea, redefinirea,
întrebarea, standardizarea și schimbarea proceselor, politicilor și procedurilor, cu scopul de a îmbunătăți
experiența de shopping a consumatorilor, ceea ce face operarea magazinelor mai ușoare în ceea ce
privește sarcina administrativă, concentrându-se pe prezența pe vânzări și făcând afacerea mai
profitabilă pentru acționari.

Un proces de planogramă care ia în considerare proiectarea, implementarea, întreținerea și controlul


corect va aduce beneficii multiple pe termen mediu și lung, cum ar fi:

Beneficiile satisfacției clienților: vor facilita cumpărarea, vor reduce timpul de căutare, vor îmbunătăți
comparabilitatea prețurilor, vor prezenta alternative de produse noi, vor îmbunătăți experiența.

beneficii comerciale: Utilizarea planograme concepute și puse în aplicare în mod corespunzător a facilita
punerea în aplicare a strategiilor de afaceri ale comercianților cu amănuntul și furnizori, sporind
performanța brandurilor proprii, pentru a îmbunătăți POS audit și obținerea de informații valoroase
pentru procesul de negocieri comerciale.

beneficii operaționale și Logistice: planograme utilizarea permis standardizarea de magazine,


îmbunătățiri în organizarea muncii, timpul de eliberare dedicat sarcinilor administrative de către
personalul de control de facilitare magazine, punerea în aplicare corectă de completare automată,
sincronizare operațiuni de logistică în centrele de distribuție, detectarea eșecurilor în procesul de
interval continuu, cum ar fi erori de resetare furnizorului defecțiuni de funcționare, erori de sistem, lipsa
de coordonare a distribuției și de transport, printre altele.
Beneficii financiare: procesul de planogramming drept în conformitate cu aspectele comerciale și
operaționale va aduce îmbunătățiri ale indicatorilor financiari, cum ar fi vânzări, rotație produs, zile de
stocuri, mijloace fixe, reducerea pierderilor economice pauze îmbunătățiri ale performanței stoc de
investiții, venituri îmbunătățiri în valoarea biletului medie, numărul de tranzacții, scăzută în comandat
din diferențele de inventar și a deșeurilor, pe scurt o îmbunătățire a rentabilității de la o funcționare mai
eficientă și nu neapărat prin intermediul a crescut nu operațional.

Planogramele și momentele adevărului

Fiecare furnizor sau companie cu amănuntul expune consumatorilor săi o propunere de valoare prin
oferirea de atribute diferite care diferențiază concurența pentru a-și satisface nevoile. Gradul în care
aceste companii respectă promisiunile va determina calitatea serviciilor pe care consumatorii le vor
primi și, prin urmare, se va obține un rezultat financiar.
Planogramas en Merchandising
12/01/2010 gid Comercialización, Marca (branding), Mercadeo, Merchandising, Negocios, Venta al Detalle (retail)No

comments

Jorge E. Pereira

El planograma es un mapa que muestra – a los encargados de arreglar las mercancías – el lugar exacto
donde colocarlas en las estanterías de un almacén por departamenteos o góndolas de un supermercado.

Son una poderosa herramienta utilizada en el merchandising, basada en el sentido común y en la


investigación de los hábitos de compra de los consumidores.

El merchandising a tu alcance

El valor de los espacios en las tiendas, almacenes de departamentos y supermercados se mide por
centímetros cuadrados.

Los fabricantes y distribuidores luchan desesperadamente por tener la mayor cantidad de espacio disponible
y la mejor ubicación para sus productos. Esto, naturalmente, no siempre pueden conseguirlo.
De ahí la necesidad de encontrar formas de maximizar el beneficio por centímetro de espacio que se le da
a cada producto, en un local comercial. Esto es bastante notorio y muy fácil de apreciar en las góndolas de
los supermercados.

La función de todo local comercial es obtener un beneficio. Los propietarios tendrá el máximo cuidado, por
consiguiente, de asegurarse que las estanterías se encuentre surtidas de productos que se puedan vender
rápidamente. A mayor rotación de inventario, mayores son la ganancias.

Planograma Categorias

Esto se consigue atrayendo clientes mediante


la presentación de productosque sean atractivos, muy
atractivos al comprador. Una buena forma es dándole muy
buena ubicación a marcas que el cliente conoce y utiliza (a
través de la publicidad o la costumbre).

Todo comerciante sabe que puede perder ventas, sin no


cuenta con las marcas favoritas de los compradores, en
stock y fácilmente visibles.

Los gerentes de mercadeo, de los fabricantes y


distribuidoras, siempre tratan de conseguir una posición prominente para sus productos dentro de la
categoría correspondiente. Conocen bien que los compradores se han acostumbrado y prefieren tomar
decisiones completamente solos.

En los almacenes, supermercados y tiendas de autoservicio el producto se tiene que vender solo. Su
ubicación y características físicas (nombre, color, forma, tamaño) son su única forma de llamar la atención
del comprador. Eso es el fenómeno que dio origen a la disciplina llamada “merchandising”. Concepto que
en español podría tener una traducción de “poniendo el producto en acción”, para que pueda venderse
solo en la tienda de autoservicio.

La presentación de los productos en un local comercial se debe organizar de forma de promover al máximo
las compras de impulso, o no planificadas, de los consumidores. Los artículos que tienen alta venta se
colocan normalmente en lugares alejados de las entradas.

Los más comprado, por ejemplo, pueden ser las bebida. Si estas se colocan en la parte trasera de la tienda,
muchos compradores cruzaran a través de toda la tienda. De este modo las posibilidades que tiene el
comprador de ver otros productos – y adquirirlos por impulso – se incrementa enormemente.

El desarrollar “puntos calientes” (hot spots) es una técnica destinada a atraer mayores visita de los
compradores. Se crean por medio ofertas especiales e indicaciones donde hay “nuevos productos”.
Planograma Ropa Mujer

Las empresas al crecer e instalar nuevas sucursales se


dieron cuenta que era necesario unificar la apariencia
de sus establecimientos.

Para ello no tuvieron otra alternativa que hacer planos


muy detallados de la forma en la cual deben
presentarse los productos, a fin de conseguir
uniformidad.

El grupo de diseñadores encargado de preparar los planogramas, elaborara complejos planes de distribución
de cada productos, destinados a conseguir la máxima rentabilidad en cada local comercial.

Toman en cuenta para ello gran cantidad de factores que pueden atraer la atención, siendo los mas
notorios forma y color. Pero, estos no son los únicos factores que se toman en cuenta para preparar
planogramas, hay muchos otros.

Las empresas al crecer e instalar nuevas sucursales se vieron en la necesidad de unificar la presentación de
sus establecimientos. Para ello no tuvieron otra alternativa que hacer planos muy detallados de la forma en
la cual deben presentarse los productos, a fin de conseguir uniformidad.

Una vez tomadas las decisiones estratégicas y desarrollados los planos de colocación de productos, son los
“merchandisers” quienes proceden a colocar las mercaderías de acuerdo a los planogramas que reciben.

lanograme în Merchandising

12/01/2010 gid Marketing, Branding, Marketing, Merchandising, Business, Retail (retail) Nici un
comentariu

Jorge E. Pereira

Planograma este o hartă care arată - celor care se ocupă de aranjarea bunurilor - locul exact pe care să-l
așeze pe rafturile unui depozit de către magazinele de magazine sau rafturile supermarketurilor.

Ele sunt un instrument puternic folosit în merchandising, bazat pe bunul simț și investigarea obiceiurilor
de cumpărare ale consumatorilor.

Merchandising la îndemână
Valoarea spațiilor din magazine, magazine și supermarketuri este măsurată cu centimetri pătrați.

Producătorii și distribuitorii se luptă cu disperare pentru a avea cea mai mare cantitate de spațiu
disponibilă și cea mai bună locație pentru produsele lor. Acest lucru, desigur, nu poate fi întotdeauna
realizat.

Prin urmare, necesitatea de a găsi modalități de a maximiza beneficiul pe centimetru de spațiu care este
dat fiecărui produs, într-un loc comercial. Acest lucru este destul de vizibil și foarte ușor de apreciat în
gondolele supermarketurilor.

Funcția tuturor spațiilor comerciale este de a obține un beneficiu. Proprietarii vor avea grijă, prin
urmare, să se asigure că rafturile sunt stocate cu produse care pot fi vândute rapid. Cu cât cifra de
afaceri a inventarului este mai mare, cu atât profiturile sunt mai mari.

Categorii de planograme

Acest lucru se realizează prin atragerea clienților prin prezentarea unor produse atractive, foarte
atractive pentru cumpărător. O modalitate buna este sa dati o locatie buna brandurilor pe care clientul
le cunoaste si le foloseste (prin publicitate sau personalizat).

Fiecare comerciant știe că poate să-și piardă vânzările, fără brandurile preferate ale cumpărătorilor, în
stoc și ușor vizibil.

Directorii de marketing, producătorii și distribuitorii întotdeauna încearcă să obțină o poziție


proeminentă pentru produsele lor în cadrul categoriei corespunzătoare. Ei știu că cumpărătorii s-au
obișnuit și preferă să ia decizii complet singuri.

În magazine, supermarketuri și magazine cu autoservire, produsul trebuie vândut singur. Localizarea și


caracteristicile sale fizice (nume, culoare, formă, dimensiune) sunt singura modalitate de a atrage
atenția cumpărătorului. Acesta este fenomenul care a dat naștere la disciplina numită "merchandising".
Conceptul că în spaniolă ar putea avea o traducere a "punerii în acțiune a produsului", astfel încât să
poată fi vândută numai în magazinul de autoservire.

Prezentarea produselor într-un loc comercial trebuie să fie organizată pentru a promova cât mai mult
posibil cumpărările impulsive sau neplanificate ale consumatorilor. Elementele care au vânzări mari sunt
de obicei plasate în locuri departe de intrări.
Cele mai cumpărate, de exemplu, pot fi băuturile. Dacă acestea sunt plasate în partea din spate a
magazinului, mulți cumpărători vor trece prin întregul magazin. În acest fel, șansele cumpărătorului de a
vedea alte produse - și de a le achiziționa pe impuls - cresc enorm.

Dezvoltarea "punctelor fierbinți" este o tehnică menită să atragă mai multe vizite de la cumpărători.
Sunt create oferte speciale și indicații în care există "produse noi".

Planogramă Îmbrăcăminte pentru femei

Companiile care creează și instalează noi sucursale realizează că era necesar să se unifice aspectul
unităților lor.

Pentru aceasta nu au avut altă alternativă decât să facă planuri foarte detaliate ale modului în care
produsele ar trebui prezentate, pentru a obține o uniformitate.

Grupul de designeri responsabili de pregătirea planogramelor, elaborarea unor planuri complexe de


distribuție pentru fiecare produs, care vizează obținerea unei profitabilități maxime în fiecare unitate
comercială.

Ele iau în considerare un număr mare de factori care pot atrage atenția, fiind forma și culoarea cele mai
notorii. Dar, acestea nu sunt singurii factori luați în considerare în pregătirea planogramelor, sunt multe
altele.

Companiile care creează și instalează noi sucursale au văzut nevoia de a unifica prezentarea unităților
lor. Pentru aceasta nu au avut altă alternativă decât să facă planuri foarte detaliate ale modului în care
produsele ar trebui prezentate, pentru a obține o uniformitate.

Odată ce deciziile strategice au fost luate și planurile de plasare a produselor au fost dezvoltate, este
vorba despre "comercianții" care au plasat mărfurile în conformitate cu planogramele pe care le
primesc.
Prof. Irma Vazquez
Funciones

Las funciones principales del planograma son


mejorar la colocación de los productos, ubicando los
artículosmás vendidos o con mayor margen en un
nivel más destacado. Y en consecuencia, aumentar
las ventas mediante la utilización de los
planogramas, los establecimientos comerciales
pueden decidir como luciráel lineal y que productos
serán más accesibles para el consumidor;
procurando, además que el diseño resulte
estéticamente más atractivo para los clientes
Beneficios
Una versión informatizada de laapariencia a escala que tendrá una sección, proporciona
múltiples beneficios:
1) Reduce el tiempo de elaboración de la disposición de los productos en el
establecimiento.
2) Determina el potencial deventa de cada espacio de la superficie de exposición.
3) Mejora la satisfacción de los clientes al facilitar las compras en lineales bien organizados
y visualmente más atractivos.
4) Permite un controlmás estricto del inventario al asignar las estanterías y los frentes
(facings) basados en la rotación, lo cual se traduce en una reducción de las roturas de
stocks.
5) Proporciona una mejor relacióndel posicionamiento de los productos.
6) Facilita la reposición al dotar al personal encargado de realizarla de una guía que seguir.
7) Permite la posibilidad de influir en la conducta del consumidor,como por ejemplo en las
compras incentivadas o en las compras impulsivas, lo cual resulta en un incremento de las
ventas y de la rentabilidad.
8) Constituye una herramienta efectiva para comunicar alpersonal la disposición
establecida para el lineal.
Objetivos
Al diseñar un planograma es recomendable asignar el espacio de acuerdo
con el rendimiento o rotación de los artículos. La principalregla de la
planogramación es asegurar que haya en el lineal suficientes mercancías
para satisfacer la demanda de los consumidores. Por lo tanto se deben tener
en cuenta las siguientes consideraciones...

LEER DOCUMENTO COMPLETO

Prof. Irma Vazquez

funcții

Principalele funcții ale planogramei sunt

să îmbunătățească plasarea produselor, localizarea

articolele cele mai vândute sau cu cea mai mare marjă într-un

cel mai proeminent nivel. Și, prin urmare, creșteți

vânzările utilizând

planograme, unități comerciale

poate decide cum să arate liniare și ce produse

ele vor fi mai accesibile consumatorului;

încercând, în plus, că rezultatele proiectului

estetic mai atractiv pentru clienți

beneficii

O versiune computerizată a aspectului scalei pe care o secțiune o va avea, oferă

Beneficii multiple:

1) Reduce timpul de elaborare a dispunerii produselor în

unitate.

2) Determinați potențialul de vânzări al fiecărui spațiu pe suprafața expoziției.

3) Îmbunătățiți satisfacția clienților prin facilitarea achizițiilor liniare bine organizate

și vizual mai atractiv.

4) Permite un control mai strict al inventarului când se atribuie rafturile și fronturile


(fețe) bazate pe rotație, ceea ce se traduce printr-o reducere a ruperii

stocurile.

5) Oferă o relație mai bună a poziționării produselor.

6) facilitează înlocuirea, oferind personalului responsabil cu desfășurarea acestuia cu un ghid de urmat.

7) Permite posibilitatea de a influența comportamentul consumatorilor, cum ar fi, de exemplu, în

achiziții stimulative sau achiziții impulsive, ceea ce are ca rezultat o creștere în 2008

vânzări și rentabilitate.

8) constituie un instrument eficient de a comunica personalului dispoziția

stabilit pentru liniar.

obiective

Atunci când proiectați o planogramă, este recomandabil să alocați spațiul conform

cu performanța sau rotația articolelor. Principala regulă a

planogramación este de a se asigura că există suficiente mărfuri în liniar

pentru a satisface cererea consumatorilor. De aceea trebuie să aveți

Luați în considerare următoarele considerații ...

CITIȚI DOCUMENTUL COMPLET

PLANIMETRIE SAU PLANOGRAM

Un alt subiect de interes care nu poate fi pierdut dacă vorbim de merchandising este planimetria,
conform definiției sale, este software-ul utilizat în cadrul supermarketurilor

care identifică unde se îndreaptă fluxul clienților și care ar fi calea care se formează în cadrul
supermarketului definită de locația gondolelor, definind zone strategice care permit site-ului să
genereze valoare.

În momentul identificării planogramelor, sunt determinate secțiunile care vor face parte din
supermarket, cum ar fi, de exemplu, produsele de consum, produsele proaspete, carnea, brutăria etc.
Fiecare dintre aspectele calduri sunt definite de către managerul sau administratorul responsabil de
fiecare supermarket, care are funcții, un pococomplicadas și foarte comise și că munca lor necesită o
cunoaștere constantă atât a situației interne și externe a supermarket, au o cercetare continuă și lucrez
în equipocon toți angajații care permit informații complete a ceea ce se întâmplă în comunicarea de zi cu
zi, dar mici și, evident, continuă cu furnizorii săi în procesul de locații lanegociación ale produselor de pe
rafturi.

În determinarea secțiunilor, sunt definite câteva aspecte-cheie, cum ar fi produsele de cârlig care sunt
cele situate la capătul coridoarelor, produsele de achiziție impulsivă care se află în zona de circulație,
produsele complementare cum ar fi paste și roșii; manipularea produselor care sunt în funcție de
greutate și mărime și produsele de conservare situate în zone speciale, cum ar fi cele care necesită
refrigerare, carne, legume etc. În final, putem spune că o planimetrie are avantaje mari, cum ar fi
permiterea vizibilitatea produselor în fața clientului, obține o anumită creștere a vânzărilor categoriei, ...

planograme

Planogramele sunt ceea ce indică forma corectă a modului de plasare

produsele de pe rafturi, în mod legal spațiul trebuie să fie dat pe baza

vânzările în formă procentuală, dar în Guatemala acest subiect nu este respectat. în

supermarket-uri cât de mult spațiu este cumpărat, în caz contrar spațiul

pe care le dau produsului este mic sau nul.

Compania are un manager de categorie care pregătește

planograme unde produsele sunt plasate procentual în spațiu

necesar după produs, apoi prin negocieri ea o împarte cu un procent din

în funcție de vânzările produselor din categorii, plasarea cu mai mare

vizibilitatea produselor care au inițiative pentru o nouă versiune a produsului

produs sau relansare și apoi cele care au mai multe vânzări.

Planogramele sunt importante și trebuie respectate pentru a da

rezultatele așteptate, cum ar fi obținerea unei vânzări mai mari a produselor în fiecare

punctul de vânzare în interiorul supermarketului. Planogramele sunt realizate de

categoria de produs și sunt lăsate în imagin


.7.2. Definiția planogramelor și importanța acestora

Planograma este un grafic care arată setterii, ca

distribuiți produsele în spațiul fizic pe care îl reprezintă raftul. acestea

planogramele pot fi furnizate de producători sau de către producători

distribuitori, în funcție de interesul fiecăruia.

Planograma reprezintă cel mai puternic instrument de merchandising

pentru a promova rotația unui produs, ceea ce le face mai complicat decât

care este gândit, deoarece în crearea aceluiași ei influențează mai mulți factori care

Ele sunt vitale atunci când plasați un produs pe raft.

Pentru producător, studiile de piață și de comportament

consumatorul la momentul achiziționării este fundamental, prețul și prioritatea lui

Utilizarea este, de asemenea, importantă. De asemenea, atunci când un producător dorește să


promoveze o

produsul nou lansat, alocă, în mod normal, expoziția obișnuită

plăci fierbinți ale gondolei și o conduc cu exponate speciale

ca; turnuri, sfaturi pentru gondole și altele.

Planograma este un desen prototip al unui raft în care sunt grupate

produsele (în număr și locație) în funcție de patru criterii, cu mai mare

sau greutate redusă, în funcție de nevoile clienților: rotație, vânzări în quetzales,

profiturile generate și participarea produsului la piață. De asemenea

descrisă ca reprezentarea grafică a gondolei cu rafturile sale și

produse pe care le va conține.1

Pentru distribuitor, factorii sunt, de obicei, un pic mai complexi, deoarece

ei trebuie să se gândească la toate brandurile și la oportunitatea de a profita

să maximizeze furnizorii în schimbul spațiului, astfel încât

Cele mai multe dintre aceste întreprinderi negociază de obicei spațiile lor cu producătorii

pentru beneficii.

În prezent, există multe companii de consum de masă care

se ocupă de așa-numitele mărci proprii, care de obicei au un spațiu

1
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2984_IN.pdf
gondola preferențială, care este rareori negociabilă. În Walmart ei numără

cu aceste tipuri de mărci și care afectează negocierile, deoarece nu sunt dispuși

pentru a le oferi mai puțin spațiu, chiar dacă nu reprezintă vânzări mai mari. Este, de asemenea

dificil de negociat planograme, din acest motiv există un manager

categorii care este responsabilă pentru îngrijirea acestui subiect.

2.1.1.1. Analizați dacă există aplicația planogramă

Pentru executarea primului moment al adevărului, este necesar

o mai bună coordonare și plasare a produselor, ghidat de planograme

sunt făcute după categorie, marca și tipul de produs, observă că acestea nu sunt îndeplinite

în majoritatea punctelor de vânzare, deoarece există schimbări în cadrul

Organizația Walmart și acest lucru nu le permite să plaseze planogramele

împărtășite de managerul categoriilor de companii, dar sunt

plasând planograme ale acestora, în funcție de plata pentru vizibilitate sau

reduceri pe produse.

2.1.2. Interviuri cu personalul responsabil cu programul

Coordonatorul și supraveghetorii au fost intervievați, compunând următoarele

informaţii:

Interviu cu coordonatorul: afirmă că modul în care

lucrat cu supermarketuri este prin planograme și

Negocieri trimestriale sau anuale, în care sunt alocate spații

branduri în funcție de categoria lor, iar supraveghetorii au privit doar astfel

totul era în locul ei și dacă ai avut promoții cum ar fi pachete sau puncte

vizibilitate suplimentară au urmărit să fie plasate și respectate,

crescând vânzările în funcție de numărul de promoții negociate

direct, dar acum nu mai respectă aceste negocieri și dimpotrivă

au ordine diferite, datorită schimbărilor de la autoritățile din România

Walmart.

Interviu cu supraveghetorii: există supervizori în funcție de zonele țării,

unul pentru nord și est, unul pentru vest, unul pentru sud și două
3.1 Îmbunătățirea planului ținând cont de planograme

Pentru a verifica dacă acestea rulează planograme în magazine,

mai întâi am consultat cu supraveghetorii în conformitate cu interviurile descrise în

capitolul precedent și au spus că majoritatea nu au fost

în conformitate cu prevederile autorităților înalte ale Walmart.

Am continuat să verificăm în unele supermarkete cu persoana responsabilă de

categorii și sa observat că este un lucru bun pentru a avea un procentaj de spațiu

echivalentă cu vânzările, comparându-le cu celelalte mărci, după cum se vede

Figura 5, se observă spații foarte mici pentru toate mărcile și

categoriile de companii care nu se potrivesc cu vânzările lunare de

produse.

Dovezile manifestate de supraveghetori sunt evidente că nu sunt

executarea planogramelor așa cum a fost negociat la nivel regional.

Reducerea cu acest fapt a creșterii vânzărilor, beneficiind de altele

mărci, în special cele ale Walmart.