Sunteți pe pagina 1din 31

DECIZII PRONUNŢATE DE COMPLETUL COMPETENT SĂ

JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII,


ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.02.2011
DREPT PROCESUAL CIVIL
30 SEPTEMBRIE 2017

CODUL CIVIL DIN 1864 ...................................................................................... 5


- art.680 ......................................................................................................................................................... 5
Decizia nr.2 din 4 aprilie 2011 (dosar 1/2011) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 5
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ DIN1865........................................................... 5
- art. 5, art. 7 şi,respectiv, art.10 pct.1 .......................................................................................................... 5
Decizia nr.8 din 10 iunie 2013 (dosar 5/2013) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 5
- art. 41 alin. (l), art. lll .................................................................................................................................. 6
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site .................................................. 6
- art.297 alin. (1) ............................................................................................................................................ 7
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site ................................................. 7
- art.312 alin. (2-4) ......................................................................................................................................... 7
Decizia nr.5 din 4 aprilie 2011 (dosar 4/2011) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 7
- art. 312 alin.4 .............................................................................................................................................. 7
Decizia nr.14 din 16 septembrie 2013 (dosar 11/2013) click pentru vizualizare pe site ............................................ 7
- art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua ............................................................................................................. 7
Decizia nr.3 din 6 martie 2017 (dosar 23/2016) click pentru vizualizare pe site ........................................................ 7
1
- art.373 ........................................................................................................................................................ 8
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site ........................................................ 8
3 1
- art.373 alin. (1 ) ......................................................................................................................................... 8
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site .............................................. 8
- art. 399 ........................................................................................................................................................ 8
Decizia nr.22 din 17 octombrie 2011 (dosar 24/2011) click pentru vizualizare pe site .............................................. 8
2
- art. 404 alin. (3) ........................................................................................................................................... 9
Decizia nr.5 din 12 martie 2012 (dosar 4/2012) click pentru vizualizare pe site ........................................................ 9
- art.460 alin.(1) ............................................................................................................................................. 9
Decizia nr.7 din 15 aprilie 2013 (dosar 4/2013) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 9
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ............................................................. 9
- art. 725 alin. (1) şi (4) .................................................................................................................................. 9
Decizia nr.5 din 15 aprilie 2013 (dosar 2/2013) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 9
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (LEGEA NR.134/2010)................................... 10
- art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 ..................................................................................................................... 10
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site ................................................ 10
- art.60 ......................................................................................................................................................... 11
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site .......................................... 11
- art. 94 şi art. 95 ......................................................................................................................................... 11
Decizia nr.13 din 22 iunie 2015 (dosar 8/2015) click pentru vizualizare pe site ....................................................... 11
- art. 127 alin. (1) şi (3) ................................................................................................................................ 12
Decizia nr.7 din 16 mai 2016 (dosar 3/2016) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 12
- art. 414 alin. (1) teza I ................................................................................................................................ 12
Decizia nr.2 din 30 ianuarie 2017 (dosar 22/2016) click pentru vizualizare pe site .................................................. 12
- art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) .................................................. 12
Decizia nr.8 din 27 aprilie 2015 (dosar 2/2015) click pentru vizualizare pe site ....................................................... 12
- art 457 alin. (4) .......................................................................................................................................... 12
Decizia nr.19 din 24 octombrie 2016 (dosar 18/2016) click pentru vizualizare pe site ............................................ 12
- art.650 şi art.665 raportat la art.818 şi art.819 ........................................................................................ 13
Decizia nr.1 din 21 februarie 2011 (dosar 14/2010) click pentru vizualizare pe site ................................................ 13
- art.665 ....................................................................................................................................................... 13
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site ...................................................... 13
- art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) ....................................................................... 13
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 13

1
- art. 915 alin. (2) ......................................................................................................................................... 14
Decizia nr.20 din 24 octombrie 2016 (dosar 19/2016) click pentru vizualizare pe site ............................................ 14
- art. 1050 – 1053 ........................................................................................................................................ 14
Decizia nr.19 din 5 octombrie 2015 (dosar 12/2015) click pentru vizualizare pe site ............................................. 14
LEGEA NR.58/1934 ASUPRA CAMBIEI ŞI BILETULUI LA ORDIN ....................... 14
- art.61 alin.4 ............................................................................................................................................... 14
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site ............................................ 14
LEGEA NR.59/1934 ASUPRA CECULUI ............................................................. 15
- art.53 alin.(4) ............................................................................................................................................. 15
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site ............................................ 15
LEGEA NR.31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE ............................... 15
- art. 136 alin.1) ........................................................................................................................................... 15
Decizia nr.16 din 17 octombrie 2011 (dosar 19/2011) click pentru vizualizare pe site ............................................ 15
LEGEA NR.18/1991 PRIVIND FONDUL FUNCIAR ............................................... 15
- art.53 ......................................................................................................................................................... 15
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site ............................................ 15
LEGEA ARHIVELOR NAŢIONALE NR. 16/1996 ................................................ 16
- art. 18 ........................................................................................................................................................ 16
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site ................................................ 16
LEGEA NR.146/1997 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU ....................... 17
- art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p) ..................................................................................................................... 17
Decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013 (dosar 13/2013) click pentru vizualizare pe site ............................................ 17
- art.3 lit. o) .................................................................................................................................................. 17
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site ...................................................... 17
- art. 18 ........................................................................................................................................................ 17
Decizia nr.7 din 8 decembrie 2014 (dosar 4/2014) click pentru vizualizare pe site ................................................. 17
LEGEA NR.169/1997 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII
NR.18/1991 ....................................................................................................... 18
- art.III alin.2 ................................................................................................................................................ 18
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site ............................................ 18
LEGEA NR. 188/2000 PRIVIND EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI......................... 18
- art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) ........................................................................................................................ 18
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 18
LEGEA NR. 193/2000 PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE
ÎNCHEIATE ÎNTRE PROFESIONIŞTI ŞI CONSUMATORI ...................................... 19
- art. 12 alin. (1) ........................................................................................................................................... 19
Decizia nr.24 din 16 noiembrie 2015 (dosar 19/2015) click pentru vizualizare pe site ........................................... 19
LEGEA NR.10/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE PRELUATE
ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA 6 MARTIE 1945 - 22 DECEMBRIE 1989 ............. 19
- art.26 alin.3 ............................................................................................................................................... 19
Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site ............................................ 19
LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 .............................. 19
- art. 58 şi art. 59 alin. (2) ............................................................................................................................ 19
Decizia nr.8 din 15 mai 2017 (dosar 28/2016) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 19
LEGEA SINDICATELOR NR.54/2003 (ÎN PREZENT ABROGATĂ PRIN LEGEA
DIALOGULUI SOCIAL NR.62/2011) ................................................................... 20
- art.28 alin.(2) ............................................................................................................................................. 20
Decizia nr.1 din 21 ianuarie 2013 (dosar 19/2012) click pentru vizualizare pe site .................................................. 20
LEGEA NR. 272/2004 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR
COPILULUI ........................................................................................................ 20
- art. 94 alin.3 .............................................................................................................................................. 20
Decizia nr.7 din 14 mai 2012 (dosar 7/2012) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 20
- art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) .................................................................................................. 20

2
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site .................................................. 20
LEGEA NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIILE PROPRIETĂŢII ŞI
JUSTIŢIEI, PRECUM ŞI UNELE MĂSURI ADIACENTE.......................................... 21
Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site ............................................ 21
LEGEA NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ................................ 21
- art.142 alin.(1) ........................................................................................................................................... 21
Decizia nr.6 din 14 mai 2012 (dosar 6/2012) click pentru vizualizare pe site ........................................................... 21
LEGEA NR. 275/2006 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR ŞI A MĂSURILOR
PRIVATIVE DE LIBERTATE DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE ÎN CURSUL
PROCESULUI PENAL ......................................................................................... 22
- art 62 ......................................................................................................................................................... 22
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 22
LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR
PERSOANELOR CU HANDICAP .......................................................................... 22
- art. 85 alin. (2) ........................................................................................................................................... 22
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site .................................................. 22
LEGEA 176/2010 PRIVIND INTEGRITATEA IN EXERCITAREA FUNCTIILOR SI
DEMNITATILOR PUBLICE ..................................................................................... 23
- art. 22, art. 23 şi art. 24 ......................................................................................................................... 23
Decizia nr.10 din 19 iunie 2017 (dosar 2/2017) click pentru vizualizare pe site .......................................... 23
LEGEA NR.202/2010 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACCELERAREA
SOLUŢIONĂRII PROCESELOR ........................................................................... 23
- art. XXII alin. (2) ......................................................................................................................................... 23
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site ............................................... 23
LEGEA 71/2011 PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 287/2009
PRIVIND CODUL CIVIL. .................................................................................... 23
- art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) ........................................................................................................... 23
Decizia nr.18 din 17 octombrie 2016 (dosar 11/2016) click pentru vizualizare pe site ........................................... 23
LEGEA NR. 254/2013 PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR ŞI A MĂSURILOR
PRIVATIVE DE LIBERTATE DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE ÎN CURSUL
PROCESULUI PENAL ......................................................................................... 24
- art. 87 ........................................................................................................................................................ 24
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 24
LEGEA NR. 115/2015 PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE, PENTRU MODIFICAREA LEGII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LOCALE NR. 215/2001, PRECUM ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
LEGII NR. 393/2004 PRIVIND STATUTUL ALEŞILOR LOCALI........................... 24
- art. 54 alin. (5) .......................................................................................................................................... 24
LEGEA NR. 208/2015 PRIVIND ALEGEREA SENATULUI ŞI A CAMEREI
DEPUTAŢILOR, PRECUM ŞI PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE .................................................... 25
- art. 59 alin. (7) .......................................................................................................................................... 25
Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017) ........................................................................ 25
ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI ................................................................................................ 25

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.59/2000 PRIVIND STATUTUL


PERSONALULUI SILVIC ..................................................................................... 25
- art.58 alin.(1) ............................................................................................................................................. 25
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site .......................................................... 25

3
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.34/2006 PRIVIND ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII ..... 26
1 17
- art.285 raportat la art.287 alin.(2) ........................................................................................................ 26
Decizia nr.2 din 19 ianuarie 2015 (dosar 8/21014) click pentru vizualizare pe site .................................................. 26
16
- art.287 .................................................................................................................................................... 26
Decizia nr.20 din 5 octombrie 2015 (dosar 13/2015) click pentru vizualizare pe site ............................................. 26
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.85/2006 PRIVIND STABILIREA
MODALITĂŢILOR DE EVALUARE A PAGUBELOR PRODUSE VEGETAŢIEI
FORESTIERE DIN PĂDURI ŞI DIN AFARA ACESTORA ......................................... 26
- art.6 alin.(1) ............................................................................................................................................... 26
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site .......................................................... 26
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 30/2007 PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.... 27
- art. 7 alin. (3) ............................................................................................................................................. 27
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site ..................................................... 27
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.71/2009 PRIVIND PLATA UNOR
SUME PREVAZUTE IN TITLURI EXECUTORII AVAND CA OBIECT ACORDAREA DE
DREPTURI SALARIALE PERSONALULUI DIN SECTORUL BUGETAR ................... 27
- art. 1 alin. (1) şi (2) .................................................................................................................................... 27
Decizia nr.1 din 16 ianuarie 2012 (dosar 25/2011) click pentru vizualizare pe site .................................................. 27
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 80/2013 PRIVIND TAXELE
JUDICIARE DE TIMBRU ..................................................................................... 28
- dispoziţiilor art. 34 alin. (1) ........................................................................................................................ 28
Decizia nr.11 din 23 mai 2016 (dosar 8/2016) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 28
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI .......................................................................................................... 28

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 105/1999 PRIVIND ACORDAREA UNOR


DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DE CĂTRE REGIMURILE INSTAURATE
ÎN ROMÂNIA CU ÎNCEPERE DE LA 6 SEPTEMBRIE 1940 PÂNĂ LA 6 MARTIE 1945
DIN MOTIVE ETNICE ......................................................................................... 28
- art. 7 alin. (4) ............................................................................................................................................. 28
Decizia nr.6 din 20 martie 2017 (dosar 24/2016) click pentru vizualizare pe site .................................................... 28
ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 137/2000 PRIVIND PREVENIREA ŞI
SANCŢIONAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE .............................. 29
- art. 27 alin. (1) ........................................................................................................................................... 29
Decizia nr.10 din 23 mai 2016 (dosar 7/2016) click pentru vizualizare pe site ......................................................... 29
O RDONANŢA G UVERNULUI NR .22/2002 PRIVIND EXECUTAREA
OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE, STABILITE PRIN
TITLURI EXECUTORII ....................................................................................... 29
- art.1-4 ........................................................................................................................................................ 29
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site .......................................... 29
- art. 4 .......................................................................................................................................................... 30
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site ..................................................... 30
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ......................................................................................................................... 30

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1437/2004 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI


METODOLOGIA DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
.......................................................................................................................... 30
- art. 10 alin. (3) ........................................................................................................................................... 30

4
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site .................................................. 30

Codul civil din 1864


- art.680
Decizia nr.2 din 4 aprilie 2011 (dosar 1/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă:
Stabileşte că, în situaţia acţiunilor având ca obiect constatarea calităţii de unic
moştenitor asupra unei mase succesorale, statul nu are calitate procesuală
pasivă decât în ipoteza în care pe seama acestuia s-a emis certificat de vacanţă
succesorală.

Codul de procedură civilă din1865


- art. 5, art. 7 şi,respectiv, art.10 pct.1
Decizia nr.8 din 10 iunie 2013 (dosar 5/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
Stabileşte că acţiunea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui
imobil are caracterul unei acţiuni personale imobiliare.

5
Competenţa teritorială de soluţionare a unei astfel de acţiuni, înregistrată
înainte de data de 15 februarie 2013, se determină în condiţiile art. 5, art. 7
şi,respectiv, art.10 pct.1 din Codul de procedură civilă în vigoare la data
înregistrării cererii.

- art. 41 alin. (l), art. lll


Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă,
anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text
de lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură
civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la
momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în
continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de
muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32
alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de
acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele,
atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat,
radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în
situaţia în care nu există documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit.
h din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor primare, persoana
interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în
realizare - obligaţie de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de
arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în
grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de
procedură civilă din 1865/art. 32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de
procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu
radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate
procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume
propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

6
- art.297 alin. (1)
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de prim adjunctul procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în
consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor,
stabileşte că:
Dispoziţiile art.297 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost
modificate prin art. I pct.27 din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor, nu se aplică proceselor în care
prima instanţa a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Legii
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

- art.312 alin. (2-4)


Decizia nr.5 din 4 aprilie 2011 (dosar 4/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în sensul că:
În aplicarea dispoziţiilor art.11 alin. (1) şi art.12 din Legea nr.85/2006
coroborate cu dispoziţiile art.312 alin. (2-4) din Codul de procedură civilă,
curtea de apel, investită cu soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii
judecătorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei, admiţând recursul, va casa hotărârea şi va trimite cauza
judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

- art. 312 alin.4


Decizia nr.14 din 16 septembrie 2013 (dosar 11/2013) click pentru vizualizare pe
site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 312 alin.4 din Codul
procedură civilă de la 1865, în procesele începute anterior intrării în vigoare a
Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, în cazul rejudecării cauzei la un alt termen de judecată decât la cel
la care s-a dispus admiterea recursului şi casarea cu reţinere a hotărârii atacate
de către curţile de apel şi tribunale, prevederile art.305 Cod procedură civilă
nu sunt aplicabile.

- art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua


Decizia nr.3 din 6 martie 2017 (dosar 23/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Cluj.

7
În interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de
procedură civilă de la 1865 stabileşte că momentul de la care începe să curgă
termenul de revizuire de o lună îl constituie data la care partea a luat cunoştinţă, în
orice mod, de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face
printr-o hotărâre penală.
Această dată nu poate depăşi intervalul de 3 ani de la data producerii împrejurărilor
sus-menţionate.

- art.3731
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,
cu referire la art.3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor
împotriva aceluiaşi debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează
în funcţie de fiecare titlu executoriu supus verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului
justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a executării silite formulate în
baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai mulţi
creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art.3733 alin. (11)


Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea
nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934
asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de
dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de
credit (cambie, bilet la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.

- art. 399
Decizia nr.22 din 17 octombrie 2011 (dosar 24/2011) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a
tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în

8
soluţionarea recursului în materia contestaţiei la executare propriu-zisă,
prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

- art. 4042 alin. (3)


Decizia nr.5 din 12 martie 2012 (dosar 4/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Galaţi.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) din Codul de procedură
civilă stabileşte:
1. Instanţa judecătorească competentă potrivit legii să soluţioneze cererea de întoarcere
a executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare este instanţa de executare,
respectiv judecătoria.
2. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă căii de atac a recursului.

- art.460 alin.(1)
Decizia nr.7 din 15 aprilie 2013 (dosar 4/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea art.460 alin.1 din Codul de procedură civilă,
stabileşte că termenul de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să
consemneze sau să plătească suma urmăribilă, în care creditorul, debitorul sau
organul de executare poate sesiza instanţa de executare în vederea validării
popririi este un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix şi absolut, a cărui
nerespectare atrage sancţiunea decăderii - art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3)
şi art. 274 alin. (1)
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr.
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi
art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură
civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de
judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi,
ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de
către terţul poprit, sau de către debitor.

- art. 725 alin. (1) şi (4)


Decizia nr.5 din 15 aprilie 2013 (dosar 2/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

9
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. 1, art. 33 alin. 4 şi 5 şi
art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de
procedură civilă cu referire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii
prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006, stabileşte că
judecătorul sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa
creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul
introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Codul de procedură civilă (Legea nr.134/2010)

- art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36


Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă,
anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text
de lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură
civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la
momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în
continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de
muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32
alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de
acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele,
atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat,
radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în
situaţia în care nu există documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit.
h din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor primare, persoana
interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în
realizare - obligaţie de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de
arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în
grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de
procedură civilă din 1865/art. 32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de
procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu
radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate

10
procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume
propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

- art.60
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă,
stabileşte că:
În aplicarea dispoziţiilor art.60 din Codul de procedură civilă
raportat la art.19 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.1-4 din O.G. nr.22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de chemare
în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice formulată de către instituţiile
publice angajatoare sau ordonatorii de credite cu privire la drepturile salariale
ale personalului din sectorul bugetar sau la ajutorul financiar prevăzut în
favoarea cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din
învăţământul preuniversitar de Legea nr.315/2006 privind stimularea
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic,
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul
preuniversitar, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de textul de lege.

- art. 94 şi art. 95
Decizia nr.13 din 22 iunie 2015 (dosar 8/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Constanţa și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art.10 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură
civilă, litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o direcţie
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu
judeţean sau local ori a unei alte direcţii generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane
care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor de
contencios administrativ.

11
- art. 127 alin. (1) şi (3)
Decizia nr.7 din 16 mai 2016 (dosar 3/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.
127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă şi, în consecinţă, stabileşte
că:
I. Sintagma „instanţa la care îşi desfăşoară activitatea” din cuprinsul art. 127
alin. (1) din Codul de procedură civilă trebuie interpretată restrictiv, în sensul
că se referă la situaţia în care judecătorul îşi desfăşoară efectiv activitatea în
cadrul instanţei competente să se pronunţe asupra cererii de chemare în
judecată în primă instanţă.
II. Art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă trebuie interpretat,
sub aspectul noţiunii de „grefier”, în sensul că este aplicabil şi în cazul
reclamanţilor care fac parte din personalul auxiliar de specialitate (grefier) la
parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti.

- art. 414 alin. (1) teza I


Decizia nr.2 din 30 ianuarie 2017 (dosar 22/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din
Codul de procedură civilă, recursul formulat împotriva încheierii prin care a
fost suspendată judecata, precum şi împotriva încheierii prin care s-a respins
cererea de repunere pe rol a cauzei este admisibil, indiferent dacă încheierea
de suspendare a fost pronunţată de instanţă într-o cauză în care hotărârea ce
urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

- art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)
Decizia nr.8 din 27 aprilie 2015 (dosar 2/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi
următoarele şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă;
- cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi
judecători
- instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei
căi de atac.

- art 457 alin. (4)


Decizia nr.19 din 24 octombrie 2016 (dosar 18/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:

12
Dispoziţiile art 457 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile
dacă partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect
menţionată în dispozitivul hotărârii atacate.
În ipoteza în care partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită
de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, instanţa de control
judiciar va respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, potrivit
art. 457 alin. (l) din Codul de procedură civilă, în măsura în care aceasta nu
poate fi calificată prin aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin.
(4) din Codul de procedură civilă.

- art.650 şi art.665 raportat la art.818 şi art.819


Decizia nr.1 din 21 februarie 2011 (dosar 14/2010) click pentru vizualizare pe site
Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov în
dosarul nr.259/64/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.650 şi art.665
raportat la art.818 şi art.819 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea
nr.134/2010, respectiv determinarea instanţei competente teritorial să judece
cererea de încuviinţare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus
urmăririi este situat în raza unei instanţe (judecătorii), iar biroul executorului
judecătoresc sesizat cu efectuarea executării silite se află în raza altei instanţe
(judecătorii), dar ambele instanţe aflate în raza aceleiaşi curţi de apel.

- art.665
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,
cu referire la art.3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor
împotriva aceluiaşi debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează
în funcţie de fiecare titlu executoriu supus verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului
justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a executării silite formulate în
baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai mulţi
creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1)
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
13
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr.
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi
art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură
civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de
judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi,
ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de
către terţul poprit, sau de către debitor.

- art. 915 alin. (2)


Decizia nr.20 din 24 octombrie 2016 (dosar 19/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea și aplicarea art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
stabilește că acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să
soluţioneze acţiunea de divorţ trebuie să fie exprimat expres.

- art. 1050 – 1053


Decizia nr.19 din 5 octombrie 2015 (dosar 12/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava.
În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1050 - 1053 din Codul de
procedură civilă şi art. 56, art.76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011, stabileşte că
procedura specială reglementată de prevederile art. 1050 - 1053 din Codul de
procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior
intrării în vigoare a Codului civil.

Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin


- art.61 alin.4
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea
nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934
asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de
dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de
credit (cambie, bilet la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.

14
Legea nr.59/1934 asupra cecului
- art.53 alin.(4)
Decizia nr.13 din 12 noiembrie 2012 (dosar 14/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.61 alin.(4) din Legea
nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art.53 alin.(4) din Legea nr.59/1934
asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de
dispoziţiile art.3733 alin. (11) din Codul de procedură civilă, stabileşte că:
Încheierile prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui titlu de
credit (cambie, bilet la ordin, cec) nu sunt supuse căii de atac a recursului.

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale


- art. 136 alin.1)
Decizia nr.16 din 17 octombrie 2011 (dosar 19/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 136 alin.1) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, stabileşte că, în cazul cererilor întemeiate pe
dispoziţiile legale evocate, instanţa de judecată se dezinvesteşte după
desemnarea experţilor, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului
experţilor şi a modalităţii de plată, pronunţând, în procedură necontencioasă,
o încheiere împotriva căreia poate fi exercitată calea de atac a recursului,
conform art.336 din Codul de procedură civilă

Legea nr.18/1991 privind fondul funciar


- art.53
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în
consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate
procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor

15
comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de
proprietate asupra terenurilor forestiere.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991,
stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate
procesuală activă de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute
a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea
terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996


- art. 18
Decizia nr.2 din 15 februarie 2016 (dosar 24/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Suceava.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă,
anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text
de lege cu referire la art. 32 alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură
civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la
momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în
continuare; art. lll din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile
privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de
muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32
alin. (l) lit. b şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de
acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele,
atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat,
radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în
situaţia în care nu există documente primare.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit.
h din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale
nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor primare, persoana
interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea
desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în
realizare - obligaţie de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de
arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în
grupele superioare de muncă.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (l) din Codul de
procedură civilă din 1865/art. 32 alin. (l) lit. a şi art. 56 alin. (l) din Codul de
procedură civilă, respectiv a art. 136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, /art. 180 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu
radierea din registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate

16
procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, chemat în judecată în nume
propriu, nu are calitate procesuală pasivă.

Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru


- art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p)
Decizia nr.19 din 18 noiembrie 2013 (dosar 13/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1, art.2 alin.(1) şi 15 lit.p) din
Legea nr.146/1997, modificată şi completată, stabileşte:
Cererile prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor de
judecată sunt cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se
calculează la valoarea pretenţiilor deduse judecăţii, chiar dacă cererile care au
format obiectul litigiului din care aceste cheltuieli provin au fost scutite de la
plata taxelor judiciare de timbru.

- art.3 lit. o)
Decizia nr.12 din 10 iunie 2013 (dosar 9/2013) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,
cu referire la art.3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de
procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor
împotriva aceluiaşi debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează
în funcţie de fiecare titlu executoriu supus verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului
justiţiei, se aplică şi cererilor de încuviinţare a executării silite formulate în
baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai mulţi
creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

- art. 18
Decizia nr.7 din 8 decembrie 2014 (dosar 4/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, partea în sarcina căreia s-a stabilit
obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru poate formula critici care să
vizeze caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul

17
cererii de reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar
prin intermediul apelului sau recursului.

Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991


- art.III alin.2
Decizia nr.15 din 17 octombrie 2011 (dosar 17/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în
consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.53 din Legea
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate
procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor
comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de
proprietate asupra terenurilor forestiere.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.III alin.2 din
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991,
stabileşte că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are calitate
procesuală activă de a formula acţiuni în constatarea nulităţii absolute
a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea
terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti


- art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a)
Decizia nr.8 din 16 mai 2016 (dosar 4/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit a) din Legea nr.
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi
art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790
alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură
civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de
judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi,
ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de
către terţul poprit, sau de către debitor.

18
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori
- art. 12 alin. (1)
Decizia nr.24 din 16 noiembrie 2015 (dosar 19/2015) click pentru vizualizare pe
site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorului/alte organe ale administraţiei publice şi băncile
comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului/alte organe ale
administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele
specializate în materie civilă (litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului.

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod


abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art.26 alin.3
Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă stabileşte
că:
1. În acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art.26 alin.3 din Legea
nr.10/2001, republicată, prin care se solicită obligarea Statului Român
să acorde despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate în mod abuziv,
Statul Român nu are calitate procesuală pasivă.
2. Acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate
abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri
reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva
Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din
Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie, sunt
inadmisibile.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001


- art. 58 şi art. 59 alin. (2)
Decizia nr.8 din 15 mai 2017 (dosar 28/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de
Apel Bucureşti şi de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, şi, în consecinţă, stabileşte că:

19
În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau
invalidarea alegerii primarilor sunt încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu
apel în 30 zile, în condiţiile art. 534 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

Legea sindicatelor nr.54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului


social nr.62/2011)
- art.28 alin.(2)
Decizia nr.1 din 21 ianuarie 2013 (dosar 19/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de prim adjunctul procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.28 alin.(2) din Legea
sindicatelor nr.54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social
nr.62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă
în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.269 alin.(2) (fost art.284
alin.2) din Codul muncii, republicat, instanţa competentă teritorial în
soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la
sediul sindicatului reclamant.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului


- art. 94 alin.3
Decizia nr.7 din 14 mai 2012 (dosar 7/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 alin.3 din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare, raportat la art. 129 din acelaşi act normativ, ordonanţa
preşedinţială prin care se dispune măsura plasării copilului în regim de
urgenţă este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a
dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor,
conform art. 582 alin.1 din Codul de procedură civilă.

- art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1)


Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Alba Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin.
20
(1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a
litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia
copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu dizabilităţi
revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,


precum şi unele măsuri adiacente

Decizia nr.27 din 14 noiembrie 2011 (dosar 28/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă stabileşte
că:
1. În acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art.26 alin.3 din Legea
nr.10/2001, republicată, prin care se solicită obligarea Statului Român
să acorde despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate în mod abuziv,
Statul Român nu are calitate procesuală pasivă.
2. Acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate
abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri
reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva
Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din
Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie, sunt
inadmisibile.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei


- art.142 alin.(1)
Decizia nr.6 din 14 mai 2012 (dosar 6/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
conducere al Curţii de apel Suceava şi stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.142 alin.(1) din Legea
nr.85/2006, raportat la art.136 alin.6 din Codul de procedură fiscală,
executarea hotărârilor judecătoreşti de atragere a răspunderii membrilor
organelor de conducere sau de supraveghere în condiţiile art.138 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, se va efectua, în cazul concursului

21
dintre creditorii fiscali şi ceilalţi creditori ai debitorului, potrivit Codului de
procedură fiscală.

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative


de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art 62
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 62 din Legea nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, stabileşte că veniturile realizate ca
urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse
privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, stabileşte că veniturile realizate
ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse
privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale
stabilite prin hotărârile de condamnare.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor


persoanelor cu handicap
- art. 85 alin. (2)
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Alba Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin.
(1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a
litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia
copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu dizabilităţi
revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

22
Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si
demnitatilor publice
- art. 22, art. 23 şi art. 24

Decizia nr.10 din 19 iunie 2017 (dosar 2/2017) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010,
instanţa competentă să soluționeze acțiunea în constatarea nulității absolute a unui contract de
muncă sau a unui contract civil, formulată de Agenția Națională de Integritate ulterior
întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existența conflictului de interese, se
determină în raport cu natura juridică a contractului.

Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării


proceselor
- art. XXII alin. (2)
Decizia nr.2 din 18 februarie 2013 (dosar 21/2012) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de prim adjunctul procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în
consecinţă :
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor,
stabileşte că:
Dispoziţiile art.297 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost
modificate prin art. I pct.27 din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor, nu se aplică proceselor în care
prima instanţa a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Legii
nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind


Codul civil.
- art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2)
Decizia nr.18 din 17 octombrie 2016 (dosar 11/2016) click pentru vizualizare pe
site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Piteşti şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) şi
art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
stabileşte următoarele:
Competenţa materială procesuală a tribunalelor/secţiilor specializate se
determină în funcţie de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în
vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011

23
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu
modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative


de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 87
Decizia nr.3 din 4 aprilie 2016 (dosar 1/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 62 din Legea nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, stabileşte că veniturile realizate ca
urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse
privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, stabileşte că veniturile realizate
ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse
privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale
stabilite prin hotărârile de condamnare.

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- art. 54 alin. (5)

Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017)

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel


Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa
materială procesuală de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor birourilor electorale
de circumscripţie de admitere sau respingere a candidaturilor revine instanţelor civile.

24
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
- art. 59 alin. (7)
Decizia nr.16 din 18 septembrie 2017 ( dosar 731/1/2017)
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa
materială procesuală de soluţionare a contestaţiilor împotriva deciziilor birourilor electorale
de circumscripţie de admitere sau respingere a candidaturilor revine instanţelor civile.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul


personalului silvic
- art.58 alin.(1)
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Bacău şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a
pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007, coroborate cu
dispoziţiile art.254 şi art.266 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la
prevederile art.58 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2000
privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.427/2001, cu modificările ulterioare, acţiunile în răspundere
patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a
pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în
pază, în condiţiile art.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.85/2006, sunt de competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă.

25
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- art.2851 raportat la art.28717 alin.(2)
Decizia nr.2 din 19 ianuarie 2015 (dosar 8/21014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Cluj, şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.285 1 raportat la art.287 17
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, plângerea formulată
împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art.287 17
alin.(2).

- art.28716
Decizia nr.20 din 5 octombrie 2015 (dosar 13/2015) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.28716 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia de
contencios administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind
acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul
procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea,
rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie
publică, poate fi atacată numai cu recurs.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea


modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din
păduri şi din afara acestora
- art.6 alin.(1)
Decizia nr.3 din 12 mai 2014 (dosar 1/2014) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Bacău şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a

26
pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007, coroborate cu
dispoziţiile art.254 şi art.266 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la
prevederile art.58 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2000
privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.427/2001, cu modificările ulterioare, acţiunile în răspundere
patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a
pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în
pază, în condiţiile art.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.85/2006, sunt de competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi


funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
- art. 7 alin. (3)
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă,
stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor
publice stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17
iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are
calitate procesuală pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu
personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor
drepturi de natură salarială.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume


prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar
- art. 1 alin. (1) şi (2)
Decizia nr.1 din 16 ianuarie 2012 (dosar 25/2011) click pentru vizualizare pe site
Respinge recursul în interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea
dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.71/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.18/2010 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2010, în procedura de

27
executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de


timbru
- dispoziţiilor art. 34 alin. (1)
Decizia nr.11 din 23 mai 2016 (dosar 8/2016) click pentru vizualizare pe site
Respinge, ca inadmisibile, recursurile în interesul legii declarate de Colegiul
de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la stabilirea înţelesului
unitar al sintagmei „finalitate diferită" şi determinarea modalităţii de stabilire
a taxei judiciare de timbru în cadrul acţiunilor având ca obiect pretenţii
băneşti, constând atât în contravaloarea debitului principal, cât şi a dobânzilor
sau penalităţilor de întârziere aferente, după caz, acestui debit.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- art. 7 alin. (4)
Decizia nr.6 din 20 martie 2017 (dosar 24/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă,
stabileşte următoarele:
Dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârile judecătoreşti pronunţate în
cauzele având ca obiect contestaţii împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile din
cadrul caselor judeţene de pensii sau din cadrul Casei de pensii a municipiului
Bucureşti nu sunt supuse recursului, hotărârea judecătorească pronunţată în primă
instanţă având caracter definitiv.

28
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare
- art. 27 alin. (1)
Decizia nr.10 din 23 mai 2016 (dosar 7/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, instanţa competentă să soluţioneze cererile
pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare este judecătoria
sau tribunalul, după caz, ca instanţe de drept civil, în raport cu obiectul
învestirii şi valoarea acestuia, cu excepţia cererilor în care discriminarea a
survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale şi în
care protecţia drepturilor subiective se realizează în faţa unor jurisdicţii
speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate de aceste instanţe, potrivit
dispoziţiilor legale speciale.

Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de


plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art.1-4
Decizia nr.10 din 19 septembrie 2011 (dosar 12/2011) click pentru vizualizare pe site
Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă ,
stabileşte că:
În aplicarea dispoziţiilor art.60 din Codul de procedură civilă
raportat la art.19 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.1-4 din O.G. nr.22/2002
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de chemare
în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice formulată de către instituţiile
publice angajatoare sau ordonatorii de credite cu privire la drepturile salariale
ale personalului din sectorul bugetar sau la ajutorul financiar prevăzut în
favoarea cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din
învăţământul preuniversitar de Legea nr.315/2006 privind stimularea
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic,
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul
preuniversitar, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de textul de lege.

29
- art. 4
Decizia nr.13 din 13 iunie 2016 (dosar 12/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă,
stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor
publice stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17
iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are
calitate procesuală pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu
personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor
drepturi de natură salarială.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de


funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului
- art. 10 alin. (3)
Decizia nr.1 din 30 ianuarie 2017 (dosar 21/2016) click pentru vizualizare pe site
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Alba Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin.
(1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a

30
litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia
copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu dizabilităţi
revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele
specializate în materia contenciosului administrativ.

31