Sunteți pe pagina 1din 1

Cerintele fata de conditiile naturale

În condiţiile actuale, cînd se resimte acut lipsa de proteine în alimentaţia


populaţiei şi în raţiile animalelor agricole, cînd are loc o reducere a
posibilităţilor de procurare-cumpărare a îngrăşămintelor minerale a
pesticidelor şi a altor preparate, o însemnătate tot mai mare le revine
culturilor leguminoase, inclusiv soia – cultură universală şi multiaplicativă,
eficientă în plan economico-financiar şi ecologic.
Pentru a acoperi acest deficit important de proteină pe scară
mondială, producţia animală , singură, se găseşte limitată şi strîns legată de
producţia vegetală (10 kg de proteine vegetale sunt necesare pentru a
produce 1 kg de proteine animale). Randamentul transformării este foarte
mic şi de aceia proteinele de origine vegetală vor fi din ce în ce mai mult
folosite în alimentaţia omului şi a animalelor.
Mai multe specii de plante fac obiectul acestui deziderat – fasolea,
mazărea, bobul etc., însă de foarte mult timp deja , soia domină piaţa
mondială a proteinelor.
Este greu de găsit o altă plantă agricolă, care în decurs de 3-4 luni de zile
să sintetizeze o cantitate enormă de proteine şi alte substanţe nutritive.
Anume soia este planta ,care asigură la nivel cantitativ şi calitativ superior,
şi în acela timp economic cu substanţe nutritive necesare în alimentaţia
animalelor. Multe lucruri sunt cunoscute, însă considerăm ,că este
momentul de a mai evidenţia încă odată unele calităţi ale acestei culturi
preţioase cum este soia.
Pînă la 85 la sută din volumul de producere de soia din lume este
folosit pentru producerea furajelor. Din o tonă de boabe de soia se poate de
obţinut aproximativ 800-810 kg de şrot, care serveşte în calitate
de component de bază pentru nutreţurile combinate şi 110-180 kg de ulei
vegetal alimentar
Şroturile (subprodus de la extragerea uleiului) se folosesc ca produs
furajer de calitate superioară pentru animale. Fînul şi făina de soia,
silozurile au o înaltă valoare nutritivă. Astfel, 1 kg de fîn de soia conţine
1,51 g unităţi nutritive, 96 g proteină, 15,6 g calciu, 2,2 g fosfor şi peste 50 g
carotină cu o înaltă stabilitate la păstrare Condiţiile naturale de sol şi
climă, regimurile de căldură şi lumină din toate zonele Moldovei sînt
prielnice pentru cultivarea soiei.
Tot mai mulţi fermieri, producători agricoli au început a conştientiza
faptul, că creşterea animalelor nu poate fi organizată fără a asigura o bază
trainică furajeră, îndeosebi de proteine.

S-ar putea să vă placă și