Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

DŞ+DLC+DOS
1. Obiectivele pe care le-am avut în vedere la aplicarea acestui test au fost
următoarele:
O1 – să identifice părţile corpului care lipsesc fiecărui animal;
O3 – să deseneze, folosind creionul, părţile corpului care îi lipsesc fiecărui animal;
O4 – să lipească în brad numărul corespunzător de globuri din fiecare culoare;
O5 – să deseneze în căsuţa liberă tot atâtea cerculeţe câte globuri sunt lipite în brad;
O6 – să încercuiască imaginile caracteristice anotimpului de iarnă.
Timp alocat: 10 minute
2. Conţinutul probei (scrierea itemilor):
I1: Completează ce lipseşte fiecărui animal.

I2: Decorează brăduţul, lipind două globuleţe roşii şi trei globuleţe albastre. Desenează
în căsuţă atâtea cerculeţe cât numărul total al globurilor din brad.
I3: Denumeşte şi încercuieşte imaginile corespunzătoare anotimpului de iarnă.

3. Evaluarea se face aplicând descriptorii de performanţă din tabelul următor.


Tabel - Descriptorii de performanţă pentru testul de evaluare
Itemul Suficient Bine Foarte bine
 descoperă şi desenează  descoperă şi desenează  descoperă şi desenează
două elemente care patru elemente care toate elemente care
I1 lipsesc animalelor; lipsesc animalelor; lipsesc animalelor;
 lipeşte în brad două  lipeşte în brad două  lipeşte în brad două
globuri roşii; globuri roşii şi trei globuri roşii, trei
globuri albastre; globuri albastre şi
I2 desenează atâtea
cerculeţe câte globuri
sunt lipite în brad.
I3  denumeşte şi  denumeşte şi  denumeşte şi
încercuieşte o imagine încercuieşte două încercuieşte trei imagini
specifică anotimpului imagini specifice specifice anotimpului
de iarnă; anotimpului de iarnă; de iarnă.