Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL I

1.1. Pedagogia preșcolară și a școlarității mici...............................................................................


1.1.1. Definire și fundamente psihologice.................................................................................
1.1.2. Psihogeneza și psihodinamica în evoluția vieții psihice…………………………………
1.2. Perioada preșcolară..................................................................................................................
1.2.1. Contextul general al evoluției preșcolarului …………………………………………
1.2.2. Caracteristici psihice generale………………………………………………………….
1.2.3. Dezvoltarea preșcolarului………………………………………………………………
1.2.3.1.Dezvoltarea intelectuală a preșcolarului ………………………………………………
1.2.3.2.Procesul educațional din grădiniță …………………………………………………….
1.2.3.3.Achiziții și limitări intelectuale la vârsta preşcolarǎ……………………………………
1.2.3.4.Rolul educatorului în dezvoltarea intelectuală…………………………………………

CAPITOLUL II

2.1. Aspecte psihopedagogice ale vârstelor premergătoare…………………………….….

2.2. Jocul - activitate fundamentală la vârstele copilăriei………………………………….

2.3. Jocul – prima activitate în ontogeneză………………………………………………..

2.4. Teorii, clasificare, funcții și evolutia jocului ………………………………………….

2.5. Jocul didactic în grădiniță……………………………………………………………..

2.5.1.Jocul didactic în procesul instructiv-educativ …………………………………..

2.5.2.Jocul didactic în dezvoltarea intelectuală a copilului……………………………….

2.5.3.Organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice…………………………………….

2.5.4.Valenţele formative ale jocului didactic în învăţământul preșcolar………………


2.5.5. Rolul matematicii în stimularea gândirii logice…………………………………….

CAPITOLUL III

3.1. Cercetare pedagogică pe tema „Dezvoltarea intelectuală a preşcolarilor prin intermediul


jocurilor didactice matematice”………………………………………………………………

3.2. Protectarea , organizarea și desfășurarea metodică a jocului didactic matematic..............................

3.3. . Proiectarea activităţii de cercetare………………………………………………………..

3.3.1. Scopul cercetării……………………………………………………………………

3.3.2. Obiecivele cercetării……………………………………………………………….

3.3.3. Ipoteza cercetării………………………………………………………………….

3.4. Metodologia cercetării…………………………………………………………………..

3.4.1. Sistemul metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare …………………….

3.4.2. Eşantionul de subiecţi………………………………………………………………

3.4.3. Eşantionul de conţinut………………………………………………………………

3.5. Etapele cercetării…………………………………………………………………………..

3.6. Analizarea,prelucrarea şi interpretarea datelor

CONCLUZII