Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza Primirea Controlul

contract comenzii proiectarii

Aprovizionare Materii
materii prime prime

Curatire
Receptie
semifabricat
materii prime

Receptie Executie
semifabricat semifabricat

Receptie
piese

Control Prelucrari
Produs
nedistructiv mecanice

Reconditionarea Control
produs Rebut
piesei nerecuperabil
neconform

Stocare

Echipament
Manipulare, manipulare,
depozitare, depozitare,
ambalare, ambalare,
llivrare livrarelivrar
e

Scoaterea
din uz

Deseu