Sunteți pe pagina 1din 70

Lucrare de licenȚa finanȚe- banci - politica

de creditare in cadrul bancii ccr.creditul full-


option cu ipoteca pentru persoanele juridice

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A


AFACERILOR

SPECIALIZAREA FINANȚE- BANCI

LUCRARE DE LICENȚA

POLITICA DE CREDITARE IN CADRUL BANCII


CCR.CREDITUL FULL-OPTION CU

IPOTECA PENTRU PERSOANELE JURIDICE.

CAPITOLUL 1

PROCESUL DE CREDITARE IN ROMANIA

1.1. Semnificatia creditului si a dobanzii

1.1.1 Creditul

Aparitia creditului este strans legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor;


evolutia acestor fenomene a impus includerea schimbului – si, odata cu el, si a creditului – in
cadrul relatiilor monetare. ”Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau
juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani in
general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia
debitorului”. Etimologic, cuvantul „credit” isi are originea in limba latina „creditum-creditare”,
care inseamna „a crede” sau „a avea incredere”, fapt ce scoate la iveala un element de ordin
psihologic: increderea, care presupune existenta unei anumite culturi sociale, a unei „psihologii
colective”, care difera insa in timp si de la o colectivitate la alta. Limba romana a consemnat
acest cuvant ca neologism, el patrunzand in vocabularul nostru abia in secolul al XVIII-lea.
Aparut din necesitatea
stingerii obligatiilor dintre diferiti agenti economici, proces caruia moneda lichida nu-i putea
face fata, creditul constituie una din conditiile desfasurarii oricarui proces economic. Depasind
sfera proceselor economice interne, creditul a fost extins treptat si in relatiile cu partenerii
externi, fie ei simpli agenti economici sau chiar state. Astfel, creditul este vazut ca o parghie
economica indispensabila, este ca o forta activa ce s-a concretizat in intretinerea de relatii intre
furnizori si cumparatori, in contributia la formarea de unitati productive sau in fructificarea
acumularilor banesti.

Inainte de definirea creditului si a functiilor sale, se impune realizarea unei distinctii intre
finante, bani si credit. Astfel, trebuie subliniat ca, numai in cadrul rotatiei de ansamblu a
capitalului, a mijloacelor materiale si monetare , creditul se poate transforma fie in bani, fie in
finante; in timp ce finantele presupun capitaluri deja formate care se acumuleaza, creditul
reprezinta un efect al proceselor economice in urma carora apar capitaluri temporar disponibile.
In acest sens, creditul poate fi considerat o forma speciala de miscare a valorilor: vanzare de
marfuri cu plata amanata sau cu transferarea temporara de moneda cu titlu de imprumut. Intr-o
forma extinsa creditul mai poate fi identificat cu circulatia capitalului de imprumut. Numeroasele
interpretari reductioniste au furnizat o serie de acceptiuni de genul : creditul = bani si finante;
creditul = imprumut ; creditul = parghie; creditul = capital: etc. Una din definitiile demne de
retinut indica operatiunea de creditare ca „cedarea unei sume de bani efectuata la un moment dat
din partea unui subiect economic, in folosinta altui subiect economic, cu obligatia pentru acesta
din urma de a restitui mai tarziu , la un termen fixat, suma primita plus o suma de bani care se
cheama interes sau dobanda”1[1]. Creditul este, in esența : “ crearea de putere de
cumparare”2[2]

1.1.2. Formele creditului

Diversitatea formelor sub care se manifesta creditul in economie a impus utilizarea mai
multor criterii semnificative de clasificare, in funtie de care se disting urmatoarele:

1.dupa natura economica si participantii la relatia de creditare, se remarca:

 Creditul comercial;

 Creditul bancar;

 Creditul de consum;

 Creditul obligatar.

2. dupa calitatea debitorului se delimiteaza:

 Creditul acordat persoanelor fizice;

 Creditul acordat persoanelor juridice.

1[1] Victor Slanescu

2[2] afirma Schumpeter


3. dupa calitatea debitorului si a creditorului se disting:

 Creditul privat;

 Creditul public.

4. dupa scopul acordarii creditului:

 Creditul de productie;

 Creditul de circulatie;

 Creditul de consum.

5. dupa natura garantiilor:

 Credite reale;

 Credite personale.

6.dupa intinderea drepturilor creditorului:

 Credite denuntabile;

 Credite nedenuntabile;

 Credite legale.

7. dupa modul de stingere al obligatiilor de plata:

 Credite amortizabile;

 Credite neamortizabile.

8. dupa termenul la care trebuie rambursat creditul:

 Credite pe termen scurt;

 Credite pe termen mijlociu;

 Credite pe termen lung.

1.1.3. Dobanda

Dobanda reprezinta suma de bani pe care trebuie sa o plateasca beneficiarul


imprumutului(debitorul) celui care acorda imprumutul(creditorul), pentru folosirea
disponibilitatilor banesti ale acestuia din urma, pana la restituirea lor. In cazul creditului,
creditorul este banca sau o alta institutie financiara. In cazul depozitelor, creditorul este persoana
fizica sau firma care isi tine economiile la banca. In
general suma dobanzii D de baza platita de beneficiarii de credite este direct proportionala cu
volumul creditului C, rata dobanzii d si timpul de folosire a creditului t :

In conditiile unui anumit nivel al dobanzii, suma acesteia creste proportional cu volumul
creditelor si cu durata de folosire a acestora, astfel incat unitatile trebuie sa foloseasca un volum
cat mai redus de credite si pe perioade cat mai scazute posibil, imprimand o viteza de rotatie
accelerata activelor circulante.

La creditele pe termen scurt se foloseste calculul dobanzii simple, ceea ce inseamna ca


suma dobanzii nu se adauga la capital pentru a aduce ea insasi dobanda.

Pentru anumite contracte de credit pe termen scurt se aplica dobanda antecalculata,


adica suma ei se varsa, impreuna cu rambursarea creditului, la sfarsitul anului sau al contractului.
La numeroase categorii de credite pe termen scurt se aplica dobanda antecalculata, adica
volumul sau se determina si se retine de banca la inceputul contractului de credit; retinerea ei
inca de la inceput din volumul creditului aprobat face ca debitorul sa primeasca un credit efectiv
mai mic decat cel aprobat. In aceste conditii rata efectiva a dobanzii este diferita de rata
nominala a dobanzii.

Sub aspectele stabilitatii, dobanda poate fi fixa, atunci cand nivelul ei nu se modifica
pentru toata perioada de creditare si variabila, care se modifica anual sau chiar la intervale mai
scurte (3 luni) ca masura de protectie a creditorului sau debitorului impotriva pierderilor ce ar
putea rezulta din caracterul rigid al nivelului dobanzii pentru o perioada de timp indelungata.

1.2. Contextul macroeconomic al sistemului bancar din Romania

Dat fiind noul statul al Romaniei de tara membra a UE, pe parcursul anului 2007,
competitia din sistemul bancar s-a accentuat sensibil, conducand la transformari structurale. In
afara celor 42 de institutii de credit inscrise in Registrul institutiilor de credit in anul 2007, un
numar de 143 institutii straine au notificat intentia de a oferi servicii bancare pe teritoriul
Romaniei. Totodata, au fost supuse procedurii de notificare si inscrise in registre 4 563 institutii
financiare nebancare (IFN), dintre care 221 au fost inscrise in Registrul general. Dintre acestea, 3
institutii financiare nebancare au fost radiate pana la sfarsitul anului 2007.

1.2.1. Modificari in structura sistemului bancar romanesc

Principalele modificari inregistrate in anul 2007 in sistemul bancar din Romania au

fost urmatoarele:

 autorizarea functionarii Bancii Millennium, membra a grupului portughez cu acelasi nume;

 deschiderea a trei sucursale ale unor institutii de credit straine: Fortis Bank(Belgia), La

Caixa (Spania) si Finicredito (Portugalia);

 fuziunea prin absorbtie de catre Banca HVB Tiriac a Bancii UniCredit Romania, noua
entitate desfasurandu-si activitatea sub numele UniCredit Tiriac Bank;

 incetarea activitatii Bancii Blom Bank Egypt si transferul acesteia catre Blom Bank France

Paris, Sucursala Romania;

 schimbarea denumirii in cazul a trei banci: Finansbank Romania a devenit Credit Europe

Bank, Mindbank a luat numele ATE Bank Romania, iar Romexterra Bank si-a schimbat
denumirea in MKB Romexterra Bank;

 deschiderea in Cipru a unei sucursale apartinand Bancii CCR.

La sfarsitul anului 2007, in Romania functionau 42 de institutii de credit (41 de banci si


reteaua cooperatista CREDITCOOP). In ceea ce priveste structura sistemului bancar dupa forma
de proprietate a capitalului, doua banci detineau capital de stat → 5,4% din activele sistemului
bancar romanesc (CEC si Eximbank), trei erau cu capital majoritar privat romanesc, iar 36 intrau
in categoria bancilor cu capital majoritar strain (inclusiv sucursalelebancilor straine), bancile cu
capital majoritar privat detinand 94,6% din activele sistemului bancar romanesc. Totodata,
ponderea activelor bancilor cu capital majoritar strain,

inclusiv sucursalele bancilor straine, era de 87,9 %.

1.2.2. Evolutia indicatorilor de prudentialitate

Indicatorii de prudența bancara se exprima, in general, prin anumite raporturi și au ca


sfera de cuprindere principalele aspecte ale gestiunii bancare. Respectarea acestor indicatori
orienteaza strategia bancara și permite armonizarea cu legislația europeana- in vederea integrarii
țarilor europene- și cu cea internaționla.

Pentru țarile membre ale Uniunii Europene, prudența bancara poate fi cuantificata prin
urmatorii indicatori: solvabilitate bancara, coeficientul riscurilor mari, coeficientul de adaptare la
riscul de piața, nivelul participațiilor financiare li nivelul capitalului minim.

La nivelul fiecarei țari, exista și niveluri proprii ale unor rapoturi, precum raportul de
lichiditate și coeficientul fondurilor proprii și al surselor permanente.

In Romania, procesul de aderare la Uniunea Europeana a presupus și transpunerea


legislației naționale la acquis-ul comunitar, in specialla Directivele comunitare( cum ar fi
Directiva 12/2000) referitoare la instituțiile de credit.

Astfel, in baza Legii nr.58/1998- Legea bancara, Bnaca Naționala a Romaniei


supravegheaza activitațiile bancilor, persoane juridice romane și a sucursalelor bancilor straine
pe baza raporturilor de prudența bancare.

Principalele cerințe prudențiale pe care trebuie sa le respecte bancile sunt:

􀂉 Nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport intre nivelul fondurilor proprii și totalul
activelor și elementelor in afara bilanțului, ponderate in funcție de gradul lor de risc;

􀂉 Expunerea maxima fața de un singur debitor, exprimata procentual, ca raport intre valoarea
totala a acesteia și nivelul fondurilor proprii ale bancii;
􀂉 Expunerea maxima agregata, exprimata procentual, ca raport intre valoare totala a expunerilor
mari și nivelul fondurilor proprii;

􀂉 Nivelul minim de lichiditate, determinat in funcție de scadențele crențelor și angajamentelor


bancii;

􀂉 Clasificarea creditelor acordate și a dobanzilor neincasate aferente acestora și constituirea


provizioanelor specifice de risc;

􀂉 Poziția valutara, exprimata procentual in funcție de nivelul fondurilor proprii;

􀂉 Administrarea resurselor și plasamentelor bancii;

􀂉 Extinderea rețelei de sucursale și alte sedii secundare ale bancii.

Politica de expansiune accentuata a creditului in scopul castigarii de cote de piata,


continuata chiar si dupa declansarea crizei financiare internationale, a condus la erodarea
indicatorilor care cuantifica riscul de credit. Astfel, ponderea creditelor si dobanzilor clasificate
in categoriile „indoielnic” si „pierdere” in totalul creditelor si dobanzilor clasificate a crescut la 4
la suta, fata de 2,8 la suta in anul precedent.

Majorarea riscului de credit a fost insotita de accentuarea trendului descendent al ratei


solvabilitatii sistemului bancar – de la 18,1 la suta la 31 decembrie 2006 la 13,8 la suta la 31
decembrie 2007, nivel care se situeaza insa deasupra limitei minime reglementate (8 la suta
incepand cu ianuarie 2007).

In contextul cresterii presiunilor concurentiale, profitul net a avut un ritm mai moderat de
crestere (14,8 la suta) decat cresterea activelor totale (45,5 la suta) si a capitalurilor proprii (24,7
la suta). Astfel, indicatorul de performanta financiara ROA a scazut la 1,01 la suta la sfarsitul
anului 2007, comparativ cu 1,28 la suta in perioada similara a anului precedent, iar indicatorul
ROE s-a diminuat la 9,43 la suta, fata de 10,24 la suta.

Indicatorul de lichiditate la nivelul sistemului bancar (lichiditatea efectiva/lichiditatea

necesara) arata in continuare o buna capacitate a bancilor de a face fata angajamentelor asumate,
nivelul inregistrat la finele anului 2007, de 2,13, fiind superior limitei minime reglementate,
respectiv 1. La nivel individual, bancile si sucursalele bancilor straine au demonstrat ca sunt in
masura sa gestioneze corect riscul de lichiditate.

1.2.3. Actiuni de intarire a stabilitatii financiare

La nivel national, la data de 31 iulie 2007, a fost semnat Acordul intre Ministerul
Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private pentru cooperare in domeniul stabilitatii financiare si al gestionarii crizelor financiare, in
baza caruia s-a infiintat Comitetul National pentru Stabilitate Financiara.

Pe plan international, BNR a aderat la o serie de acorduri in domeniul stabilitatii


financiare, incheiate anterior intre tarile membre ale UE. Astfel, la 1 august 2007 BNR a aderat
la:
→Acordul de cooperare intre autoritatile cu responsabilitati de monitorizare a sistemelor de plati
si autoritatile de supraveghere bancara, in stadiul al treilea al Uniunii Economice si Monetare
(2001);

→ Acordul privind principiile de baza pentru cooperare intre autoritatile de supraveghere


bancara si bancile centrale din Uniunea Europeana in domeniul gestionarii situatiilor de criza
(2003).

Ulterior, la 4 aprilie 2008, BNR a aderat si la Acordul de cooperare dintre autoritatile de


supraveghere bancara, bancile centrale si ministerele de finante din tarile Uniunii Europene in
domeniul situatiilor de criza financiara (2005).

1.2.4. Activitati de reglementare

In ceea ce priveste institutiile de credit, pe parcursul anului 2007 au fost inregistrate doua
evolutii importante in plan legislativ, si anume aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prin Legea nr. 227/2007, respectiv
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a
institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau reasigurare, a societatilor de servicii de
investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar
prin Legea nr. 152/2007.

In ceea ce priveste sectorul institutiilor financiare nebancare, in anul 2007 a fost elaborat
proiectul Legii privind institutiile financiare nebancare, care urmeaza a fi supus procedurii
legislative parlamentare. Totodata, a fost completat cadrul secundar de reglementare a IFN, cu
acte normative precum:

→ Regulamentul BNR nr. 4/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr.
5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, prin care se extinde tratamentul aplicabil
institutiilor de credit si asupra IFN;

→ Norma BNR nr. 2/2007 pentru modificarea si completarea Normei BNR nr. 2/2006 privind
capitalul minim al institutiilor financiare nebancare;

→ Norma BNR nr. 4/2007 pentru modificarea si completarea Normei BNR nr. 6/2006 privind
criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare.

In planul activitatii de reglementare valutara, in scopul adaptarii acesteia la cadrul

legislativ european, a fost emisa Norma BNR nr. 13/2007 care reglementeaza accesul
rezidentilor si nerezidentilor la efectuarea de operatiuni de schimb valutar cu valute necotate.
De asemenea, a fost abrogata Norma BNR nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de
instrumente de plata sub forma de numerar.

1.3. Sistemul bancar roman

1.3.1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania

Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost


descoperite intre anii 1786 – 1855 , reprezentate prin 55 placi de piatra , gasite intr-o
zona de mine aurifere.Aceste placi contin detalii referitoare la contractul de infiintare
a unei institutii bancare.
In epoca moderna , primele incercari de creare a unei banci au fost la
inceputul secolului XIX-lea . I.C.Bratianu sustinea in 1861 ca: „ce mult si dureros se
simte lipsa unui asezamant financiar puternic si serios care sa poata da tarii existenta
baneasca in vremuri de nevoie”. In 1880 la 27 februarie Bratianu depune in Camera
proiectul unei banci nationale care trebuia sa ajute economia nationala mai mult ca
oricare institutie.La 17 aprilie 1880 proiectul devine lege de statornicire a normelor de
organizare a Bancii Nationale a Romaniei , care urma sa-si inceapa activitatea la 1
iulie 1880. Banca Nationala a Romaniei este cea mai importanta banca infiintata in
acea perioada, care, din punct de vedere organizatoric, a fost conceputa dupa modelul
Bancii Nationale a Belgiei. Acesta a fost inceputul dezvoltarii unui sistem bancar nou
si modern. In anii ‘40
sistemul bancar a fost dominat de 5 banci principale: Banca Romaneasca; Banca de
Credit Roman; Banca Comerciala Romana; Banca Comerciala Italiana si
Romana; Societatea Bancara Romana. Aceste banci realizau 50 % din totalitatea
operatiunilor bancare. Pana in 1947, sistemul bancar romanesc cunoaste o dezvoltare
remarcabila. Bancile detineau resurse importante si functionau conform standardelor
internationale; personalul bancar era format din specialisti pregatiti in conditii de
concurenta si standarde profesionale foarte ridicate, asa cum erau stabilite de Banca
Nationala. Dupa 1947, sistemul bancar a fost restrans datorita trecerii la economia de
comanda si intrarii Romaniei in zona de influenta sovietica. Pana in anul 1989 in
Romania existau 4 banci: Banca Nationala a Romaniei, Banca Romana de Comert
Exterior, Banca de Investitii si Banca Agricola, la care se adauga si C.E.C –ul.
Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-
1991, prin elaborarea si abordarea unei noi legislatii bancare privind organizarea si
functionarea bancii centrale si a bancilor comeciale. Sistemul bancar din Romania
este structurat pe doua nivele– o banca centrala si institutiile financiare, carora prin
lege li s-a acordat statutul de banci. Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a
tarii, institutia de emisiune a statului roman. Prin noile reglementari, BNR incearca sa
creeze un sistem bancar modern si, in acelasi timp, sa-si indeplineasca rolul de banca
centrala. Operatiunile comerciale indeplinite pana la 1989 de Banca Centrala au fost
transferate unei noi banci comerciale (B.C.R.). Incepand cu anul 2000
apar primele realizari in sistemul bancar:

Continuitatea procesului de restructurare si privatizare


Cresterea calitatii serviciilor prestate si educarea populatiei
Stimularea atragerii economiilor agentilor economici si populatiei sistemului bancar
Modernizarea sistemului de plati prin dezvoltarea sistemului electronic de plata
Identificarea operatiunilor de piata de capital
Dezvoltarea de institutii financiare specializate pentru activitati de leasing, brokeraj, asigurari,
banking, fonduri de investitii, fonduri de pensii

1.3.2. Sistemul bancar actual

In baza noului cadru legislativ, sistemul bancar din Romania a fost organizat pe doua
nivele:
 la varf, Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala a statului roman, organ unic de
emisiune;

 la baza, societatile comerciale bancare.

Acest sistem a fost introdus in decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reforma
bancara. Noul cadru juridic a incurajat dezvoltarea bancilor cu capital privat si a permis intrarea
libera pe piata bancara autohtona a institutiilor financiare straine. Bancile au fost autorizate sa
opereze in calitate de banci comerciale de tip universal, putand efectua o gama larga de
operatiuni bancare pe intreg teritoriul tarii in conditiile respectarii normelor prudentiale emise de
banca centrala, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara.

Cadrul legislativ care guverneaza sistemul bancar cuprinde:

 Legea privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei – Legea nr. 312 din 28 iunie 2004;

 Ordonanta privind institutiile de credit si adecvarea capitalului - Ordonanta de Urgenta a


Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006;

 Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006
- Legea nr. 227 din 4 iulie 2007;

 Legea pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar –
Legea nr. 83 din 21 mai 1997;

 Reglementari privind falimentul institutiilor de credit - Ordonanta Guvernului nr. 10 din


22 ianuarie 2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata, completata si
modificata prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004;

 Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea si functionarea Fondului de


Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.

Caracteristicile principale ale sectorului bancar romanesc sunt (conform datelor la 30


septembrie 2007):

 41 institutii de credit (dintre care 9 sucursale ale unor banci straine si o cooperativa de
credit);

 Total active bancare: 63 miliarde euro (circa 54% din PIB);

 58% din activele bancare sunt concentrate in primele banci din sistem;

 Indicatorul de solvabilitate este de 14%;

 Actionariatul este reprezentat in majoritate de entitati straine;

Pe piata romaneasca opereaza de asemenea institutii financiare nebancare, precum fonduri de


asistenta mutuala, case de amanet, societati de leasing financiar, societati de credite pentru
persoane fizice, societati de micro-finantare, societati de credit ipotecar, societati care
ofera operatiuni de factoring, societati specializate in finantarea tranzactiilor comerciale, si
altele.
CAPITOLUL 2

ROLUL BANCII CCR IN CONTEXTUL ACTUAL DIN ROMANIA

2.1. Banca CCR- de la inceput pana in prezent

2.1.1. Banca CCR- prezentare generala

Totul a inceput acum 14 ani, in orasul Cluj-Napoca, din initiativa unor oameni de
afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea de a crea o banca locala, un brand de Cluj. Spiritul
antreprenorial al fondatorilor sai a determinat consolidarea pozitiei Bancii CCR, intr-o prima
etapa, in Cluj si, ulterior, la nivel regional. Banca si-a orientat la inceput activitatea spre sectorul
IMM si, datorita cererii pietei, in scurt timp aceasta a inceput sa se dedice si domeniului retail. In
anul 1997 Banca CCR a devenit prima institutie bancara din Romania, care a fost cotata la Bursa
de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat recunoasterea valorii sale pe piata si a transparentei
actiunilor bancii. Din anul 2002, Banca CCR are un
management modern, cu un know-how international, care a imprimat bancii un stil diferit,
caracterizat prin deschidere si flexibilitate. Un alt moment important pentru banca a fost anul
2003, cand s-a schimbat identitatea de corporatie, conform noii sale misiuni. Re-branding-ul a
insemnat modificarea logo-ului bancii, precum si implementarea unui concept nou, standard,
privind unitatile sale. Noul logo reprezinta un scut si sugereaza aparare pentru ca Banca CCR are
grija de banii si de interesele clientilor. Cele doua linii de la baza – in culorile bancii, galben si
negru - apar pe toate elementele identitatii de corporatie a bancii si exprima continuitate,
stabilitate si ambitie. Banca CCR este azi una dintre cele mai importante institutii financiar–
bancare din Romania, aflata in top 5 si una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de
Valori Bucuresti. O prioritate a activitatii sale este perfectionarea continua a serviciilor si a
angajatilor, asa incat calitatea sa fie cea care face diferenta. Cu o cota de piata de aproximativ
5,5%, Banca CCR este un jucator activ pe piata, devenind, datorita accelerarii implementarii
stategiei de crestere, o banca recunoscuta la nivel national. Banca CCR este structurata pe patru
linii de afaceri:

retail;

IMM;

Corporate

Divizia pentru Medici.

Astfel, banca si-a format echipe specializate si un portofoliu complex de produse si


servicii, pentru a sustine dezvoltarea acestor patru directii.Banca CCR are peste 1 milion de
clienti active. Banca CCR
este prezenta in toate centrele economice importante din Romania, detinand peste 480 sucursale
si agentii. Cresterea numarului de unitati a avut un ritm foarte accentuat mai ales in ultimii trei
ani, cand au fost deschise aproximativ 400 de entitati operationale. Intreaga retea teritoriala
insemna pentru banca o importanta carte de vizita si, bineinteles, dovada angajamentului sau de a
veni tot mai aproape de clienti. Banca CCR beneficiaza de un sistem informatic performant,
centralizat, care ofera clientilor, ca principal avantaj, posibilitatea accesarii contului curent din
oricare unitate din tara. Banca CCR are acum si trei sub-brand-uri: BT Café™, BT
Golf Cup si Academia BT. Dintre acestea, proiectul care s-a bucurat de cel mai mare succes
este BT Café™, prima cafenea bancara din Romania. Banca detine patru astfel de locatii – in
Bucuresti, Constanta, Timisoara si in Cluj-Napoca.
Echipa Bancii CCR este formata din peste 6.000 de angajati care impartasesc cultura
organizationala si valorile BT, eforturile lor fiind canalizate in jurul aceluiasi obiectiv: calitatea
muncii lor, pentru multumirea clientilor. In
cei peste 14 ani de activitate, Banca CCR a demonstrat ca, prin sprijinul actionarilor si prin
planurile ambitioase dezvoltate, a devenit o banca puternica, deschisa, flexibila si moderna.

2.1.2.Grupul financiar Banca CCR

Grupul Financiar BANCA CCR ofera servicii financiare integrate: asigurari, administarea
investitiilor, finantarea consumatorilor, leasing si tranzactii mobiliare. Banca CCR inseamna
un grup financiar puternic, Grupul Financiar BANCA CCR, care ofera pietei servicii integrate –
banking, administarea investitiilor, finantarea consumatorilor, leasing, tranzactii mobiliare,
factoring, pensii private - prin intermediul companiilor sale:

 BT Asset Management;

 S.A.I. S.A;

 BT Direct;

 BT Leasing;

 BT Securities;

 BT Finop Leasing IFN SA;

 Compania de Factoring;

 BT AEGON.

In toate actiunile sale, Banca CCR are suportul Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare (BERD), care este actionarul sau semnificativ.

2.1.3. Banca CCR…500 de sucursale

In iulie 2008,reteaua teritoriala a Bancii CCR numara 500 de unitati, dupa ce s-a
inaugurat o noua agentie in Oradea, pragul precedent de 400 de sedii, fiind atins anul trecut, in
luna august, conform unui comunicat al bancii.

“Avem acum peste 1,25 milioane de clienti active, iar cu aceasta unitate am atins cifra
rotunda a numarului de unitati.500 de sedii in toata tara inseamna pentru noi atingerea unuia
dintre obiectivele majore pentru acest an” 3[3].

Pentru acest an, banca are un buget de investitii de 46,35 milioane de euro, suma fiind
directionata, cu prioritate catre consolidarea retelei teritoriale, achizitionarea si implementarea
unui sistem IT de core-banking si catre subsidiarele grupului.

2.2. Banca CCR raportata la sistemul bancar din Romania

3[3] declaratie a directorului general al Bancii Transilvania, Robert Rekkers


Institutia financiara cu sediul in Cluj-Napoca a acumulat active in valoare de 13,8
miliarde de lei si a ajuns pe locul patru in Romania, la numai 0,8 puncte procentuale in urma lui
Raiffeisen Bank.
Banca CCR (BT) Cluj-Napoca s-a clasat pe pozitia a patra in clasamentul pe 2007 al
institutiilor financiare din Romania, la numai 0,8% in spatele Raiffeisen Bank, ultima ocupanta a
podiumului. “Se evidentiaza
cresterea foarte buna a BT, care isi continua astfel evolutia pozitiva inceputa in urma cu trei ani.
BT a terminat anul 2007 pe locul patru, cu o cota de piata de 5,5%, in crestere cu 0,8 puncte.
Astfel, ecartul in materie de cota de piata fata de Raiffeisen, ultima treapta a podiumului, s-a
redus la mai putin de un punct procentual, de la peste trei puncte in 2006”, mentioneaza un raport
al Banking News. Banca din Cluj a acumulat anul trecut
active de 13,8 miliarde de lei si o cota de piata de 5,5%, fata de active de opt miliarde de lei si o
cota de piata de 4,7% in 2006, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Raiffeisen
Bank a inregistrat in 2007 active de 15,6 miliarde de lei si o cota de piata de 6,3%, insa cota sa
de piata a scazut cu 1,7%, in timp ce cota BT a avansat cu 0,8%.
Anul 2007 a fost unul al bancilor din esalonul doi, in care cativa
jucatori din aceasta categorie au reusit o crestere foarte rapida in piata, pe fondul unor strategii
agresive de creditare si acumulare de cota de piata. in acelasi timp, principalii perdanti in ierarhia
activelor au fost bancile.
Astfel, Top 3 din sistemul bancar romanesc a inregistrat pierderi importante de cota dupa
active, in conditiile in care marile banci s-au axat pe profitabilitate si consolidare a pozitiei in
piata. Trebuie precizat insa ca datele BNR privind nivelul activelor si cotele de piata sunt
distorsionate de practica bancilor de externalizare a creditelor catre bancile-mama”, precizeaza
raportul.

Primul loc in top este ocupat de Banca Comerciala Romana, cu active de 59,6 miliarde de
lei si o cota de piata de 23,8% (in scadere cu 2,4%), urmata de Banca Romana pentru Dezvoltare
Groupe Societe Generale cu active de 38,9% si o cota de 15,5% (s-a diminuat cu 0,8).

POZITIE BANCI ACTIVE(LEI) COTA 2007 CO


OCUPATA

1 BCR 59,9 MLD 23,8% 26


2 BRD 38,9 MLD 15,5% 16
3 RAIFFEISEN 15,6 MLD 6,3% 8%
4 BT 13,8 MLD 5,5% 4,7
5 BANCPOST 13,2 MLD 5,3% 4,5

2.3. Politici si strategii de recrutare

Angajatii din institutiile financiare sunt cel mai bine platiti din economia romaneasca. Cu
toate acestea, specialistii afirma ca lipsa fortei de munca in domeniul financiar-bancar incepe sa
se contureze, iar odata cu intrarea Romanie in Uniunea Europeana aceasta lipsa se va acutiza.

“In general, se constata o atractie inspre sectorul financiar-bancar, asa incat primim zilnic
zeci de CV-uri pentru candidarea la diferite posturi. Din ce s-a observat pana acum, cele mai
cautate sunt posturile de la extreme: cele de nivel incepator si cele de conducere”4[4]. De
asemenea, posturile cele mai dificile, din punctul de vedere al recrutarii, sunt cele de sef de
agentie, cele de vanzari si cele de analiza financiara, care presupun, bineinteles, abilitati
specifice.
Obiectivul Bancii CCR pentru anul in curs nu a fost cel de a ajunge la un anumit numar de
angajati, ci de a raspunde cererii de personal. Banca CCR si-a extins puternic reteaua teritoriala
si in acest an, deschizand peste 100 de unitati, iar afacerea a

crescut in mod constant.


Astfel, a aparut necesitatea acoperirii nevoii de personal atat pentru front-office, cat si in
anumite directii sau servicii din cadrul Sediului Central pentru ducerea la indeplinire a unor
sarcini si atributii noi.

Selectarea angajatilor

Pentru ca, in multe din cazuri, anuntarea unor posturi vacante / noi se face mai intai din
interiorul organizatiei, se folosesc doua dintre canalele interne de comunicare ale bancii, e-mail-
ul si Intranetul, anunta reprezentantii BT.

In ceea ce priveste recrutarea externa, anunturile sunt publicate in ziarele de pe plan


local. ”De asemenea, ori de cate ori este cazul, participam la targuri de profil, unde ne prezentam
ca organizatie si, in acelasi timp, ca un angajator atractiv”5[5]. In plus,
pentru ca multi dintre viitorii angajati ai Bancii CCR sunt din randul actualilor studenti - mai ales
dintre cei care urmeaza studii economice, un alt canal de comunicare cu acestia, in vederea
viitoarelor angajari, ar fi prezentarile de companie facute de catre diferiti reprezentanti ai bancii.
Faptul ca piata muncii este
libera si ca intreg sistemul bancar din Romania cunoaste o dezvoltare rapida determina o anumita
fluctuatie de personal in orice organizatie din acest sector. Datorita pregatirii de care se bucura
angajatii Bancii CCR, acestia sunt vizati cu insistenta de bancile competitoare. “Aceasta
inseamna ca avem colegi noi, dar si plecari - insa, in ultimul caz, in procent mult mai mic decat
la alte banci. Ne bucuram ca fluctuatia de personal in cazul Bancii CCR - sub 12%, este mult sub
media domeniului bancar–27%

4[4] a declarat pentru Wall-Street Nevenca Doca, director de resurse umane in cadrul Bancii
Transilvania

5[5] Nevenca Doca.


in anul 2005”6[6].

Profilul angajatului cautat

Pe de o parte, sunt cateva aspecte pe care reprezentantii BT le urmaresc la fiecare


candidat, indiferent de postul pe care urmeaza sa il ocupe: este vorba de setul de valori personale
ale fiecaruia, care trebuie sa coincida sau sa fie cat mai apropiat de cel al Bancii CCR. Este
vorba, in special, de integritate, respect, munca in echipa, flexibilitate, profesionalism.

2.4. Intreprinderile Mici si Mijlocii – o prioriate esentiala

Banca CCR, cea mai dinamica banca romaneasca, manifesta un interes real pentru
nevoile IMM-urilor, dezvoltand o relatie directa cu acestea, prin intermediul unei echipe
profesioniste de specialisti IMM. Rezultatul acestei relatii directe sunt produsele construite in
conformitate cu nevoile intreprinderilor mici si mijlocii, produse standardizate, rapide si
curajoase:

credite;

abonament bancar;

BT Ultra;

produse de trezorerie;

posibilitatea de a beneficia de avantajele de a fi membru al Clubului Intreprinzatorului


Roman;

operatiuni documentare.

CAPITOLUL 3

POLITICA DE CREDITARE IN PRACTICA BANCII CCR

3.1. Principii de creditarea a persoanelor juridice in practica Bancii CCR

Politica generala de creditare a Bancii CCR este corelata cu obiectivele sale strategice si
urmareste principiul eficientei ( al profitabilitatii ) capitalului investit in credite.

In functie de interesele sale si de tendintele pietei, banca, in urma analizelor


departamentelor specifice stabileste atunci cand considera necesar limite de expunere pe
sucursale, zone, ramuri de activitate sau pe tipuri de credite.

In cazul clientilor corporativi, politica de creditare a bancii este una flexibila, orientata
catre satisfacerea nevoilor clientilor si catre identificarea si fructificarea oportunitatilor pietei. In
abordarea relatiei de creditare cu clientii, principiile care coordoneaza analiza de oportunitate se
refera la: tipul de afacere, calitatea si cunoasterea clientului, capacitatea de rambursare a
imprumutului, veniturile obtenabile, garantii.

6[6] Nevenca Doca


In cazul clientilor de tip IMM , politica de creditare a bancii are drept atribute principale
simplitatea si rapiditatea cu care produsele de creditare pot fi accesate de acest gen de clienti,
precum si crearea periodica a unor produse noi, adaptate specificului acestui segment de clienti.

Caracteristicile de baza aferente unor categorii de credite sau de beneficiari prevazute in


capitolele specifice se completeaza cu prevederile reglementarilor generale.

Activitatea de creditare a Bancii CCR este realizata in patru segmente specializate ale
bancii, astfel :

1.Segmentul comercial: prin relationship management (centrala/ sucursale), analisti


credite persoane juridice- sucursale, Directia Credite Clienti Corporativi & Management
de Portofoliu (DCCC&MP), Directia Clienti IMM;

2.Managementul portofoliului prin Directia Credite Clienti Corporativi si


Management de Portofolii

3.Managementul riscului realizat: prin Directia de Management al Riscului (DMR);

4.Administrarea creditelor: Directia de Administrare a Creditelor (DAC) din centrala


respectiv prin administratorii de credite din sucursale.

Desfasurarea secventiala a procesului de creditare este descrisa in « Fluxurile generale ale


creditarii BT» (fluxuri credite corporate, fluxuri credite micro, fluxuri recuperari) dezvoltate de
catre directiile de specialitate din centrala (Directia CCC&MP, Directia Clienti Corporativi si
Directia Clienti IMM- Directia Administrare Credite, Directia Managementul Riscului si
Corpul executorilor bancari).

3.1.1. Principii de organizare a procesului de creditare

In Banca CCR reglementarea activitatii de creditare se realizeaza dupa principiile,


regulile si caracteristicile de baza privind diferitele tipuri de credite care sunt stabilite prin
prezentele norme de creditare aprobate de catre Comitetul de management/ Consiliul de
Administratie al bancii.

Creditarea in Banca CCR se desfasoara in functie de modelul de afacere al clientului:

 Corporate;

 IMM conform criteriului BT de clasificare;

 asociatii familiale si persoane fizice autorizate (PFA).

Separarea clientilor si incadrarea lor in diverse categorii nu este stricta si este adaptata
fiecarei sucursale in functie de mediul economic in care activeaza.

Clientii corporate beneficiaza de o abordare personalizata a relatiei cu banca. La nivelul


sucursalei BT clientilor corporate le este alocat un relationship manager (RM) care raspunde de
atragerea acestora, de pastrarea relatiei si de asigurarea consultingului privind tranzactiile
financiare ale clientului.
In relatia directa cu acest tip de client este implicat si analistul de credite corporate
(ACC), care raspunde de analiza documentatiei de credit, intocmirea documentatiei de aprobare
a creditului si obtinerea acesteia de la organismele de aprobare.

3.1.2. Categorii de imprumutati

Banca CCR SA acorda credite urmatoarelor categorii de imprumutati:

A. Agenti economici:

 societati comerciale cu capital privat, de stat sau mixt, autohton sau strain conform
legislatiei in vigoare

 societati agricole constituite conform legii in vigoare

B. Asociatii familiale infiintate in conditiile legii;

C. Persoane fizice autorizate (inclusiv cele care presteaza activitati liberale);

D. Institutii financiare nebancare( in limitele legii);

E. Alte institutii constituite conform legilor in vigoare (regii autonome, societati

nationale, companii nationale si multinationale, autoritati ale Administratiei Publice


Locale).

F. Alte categorii de clienti ( inclusiv nerezindenti ), in conditiile legii

3.1.3. Criterii generale pentru selectionarea imprumutatilor

Pentru analiza unei cereri de credit, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele


conditii minime:

 sa posede capitalul social minim prevazut de legislatia in vigoare;

 sa deschida conturi in lei si/sau valuta la Banca CCR SA;

 sa desfasoare o activitate in concordanta cu statutul sau de societate;

 sa accepte verificarea informatiilor prezentate in documentatia de credit depusa la banca;

 sa prezinte garantii acceptabile pentru BT;

 sa se conformeze cerintelor bancii care decurg din legislatia in vigoare (inclusiv semnarea
acordului de consultare CRB);

3.1.4. Dobanzi si comisioane

Acordarea de credite si asumarea de angajamente se efectueaza cu stabilirea de preturi


adecvate pentru operatiunile de credit (sub forma de dobanzi si comisioane prevazute prin decizii
interne, adoptate conform Regulamentului de Organizare si Functionare al bancii ).
In baza grilei standard de preturi pentru creditele acordate persoanelor juridice se
stabileste dobanda pentru credit in lei sau valuta, precum si prima de risc la SGB care nu sunt
garantate integral cu depozit colateral.

In conformitate cu hotararile CM si corelat cu politicile de creditare ale BT, nivelul


dobanzilor si comisioanelor sunt stabilite prin decizii respectiv determinate prin aplicarea grilei
de preturi. Acestea pot fi negociate :

- in sensul reducerii conform competentelor, expres acordate de catre CM.

- in sensul majorarii conform hotarari CCRS;

In cazul creditelor nestandard, banca poate percepe si dobanzi si comisioane fixe sau alte
costuri necuprinse in grila de preturi standard dar care se aproba de CCRC/CM (dupa caz).

Dobanda este componenta de baza in pretul creditului si poate fi:

a) dobanda curenta, exprimata in continuare prin termenul de dobanda;

b) dobanda restanta;

c) dobanda penalizatoare.

a) Dobanda curenta (Dc) este aferenta creditelor curente, neajunsa inca la scadenta (creanta
atasata), se calculeaza la soldul angajat al creditului si se percepe de regula lunar in
ultima zi lucratoare din luna. In cazul in care ultima zi din luna este o zi bancara
nelucratoare, dobanda se va percepe in ultima zi bancara lucratoare a lunii. Plata ultimei
dobanzi sa va face la data scadentei creditului, odata cu plata ultimei rate de credit.

b) Dobanda restanta (Dr) este provenita din dobanda curenta neachitata la scadenta

c) Dobanda penalizatoare (Dp) se calculeaza ca procent asupra soldului creditului restant pe


perioada de intarziere respectiv asupra dobanzii restante, pana la data recuperarii lor.

Nivelul dobanzilor este revizuibil pe toata durata de creditare, conform clauzelor


prevazute in contractul de credit incheiat intre banca si imprumutat( daca nu este prevazut altfel
in decizia de aprobare).

Formula de calcul al dobanzilor si comisioanelor este prevazut in Normele de adminstrare


credite.

De regula comisioanele se percep conform prevederilor de la fiecare tip de comision,


orice alta modalitate de percepere se poate opera doar cu aprobarea expresa a CCRS/CCRC/CM.

3.1.5. Garantii. Tipuri de garantii. Asigurarea garantiilor

Politica de garantare practicata de BT se particularizeaza in functie de tipul de client,


tipul de credit sau alte considerente, conform precizarilor din norma de creditare si in
concordanta cu procedura interna privind evaluarea de bunuri in scopul constituirii de garantii
bancare
In principiu gradul de acoperire cu garantii acceptabil pentru BT este de 120% (
credit+dobanda/3 luni). El se determina printr-o operatiune dubla, de insumare a valorii de
lichidare a bunurilor aduse in garantie si impartire a acesteia la suma creditului si a dobanzii
antecalculate pe primele 3 luni (* 100). Procentul rezultat trebuie sa fie >sau = cu 120 cu unele
mici exceptii.

Stabilirea valorii bunurilor propuse a se constitui garantie la creditele solicitate se va


realiza prin evaluarea pe baza expertizelor efectuate de personalul specializat si consemnata in
rapoartele de evaluare anexate la documentatia de credit, prin care se stabileste valoarea justa a
bunurilor sau valoarea justa. In
contractul de credit, contractul de garantie si in evidentele contabile ale bancii, garantiile se vor
inscrie la valoarea justa stabilita in rapoartele de evaluare. La stabilirea bunurilor
ce se vor lua in garantie se va lua in considerare: raportul de evaluare, tipul garantiei, rezultatele
verificarilor privind existenta si integritatea acestora, factorii de risc ce pot aparea in cazul
deciziei de valorificare a garantiilor, timpul afectat valorificarii respectivei garantii, astfel incat
se pot solicita garantii suplimentare, chiar daca valoarea justa a garantiilor din rapoartele de
evaluare acopera necesarul de garantii.

Tipuri de garantii

Banca va accepta, in functie de calitatea afacerii fiecarei companii, de durata creditului si


corelat cu prevederile din capitolele aferente fiecarui tip de credit, constituirea uneia sau mai
multor garantii dintre cele prezentate mai jos:

1) Depozitul colateral, titluri de stat ;

2) Scrisorile de garantie emise de banci corespondente sau avalul dat de banci si institutii
financiare agreate de catre Banca CCR;

3) Garantii emise de Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor;

4) Garantii emise de autoritati ale administratiei publice locale in temeiul legislatiei in


vigoare;

5) Ipoteci asupra imobilelor rezidentiale, sedii administrative sau spatii comerciale,


terenuri;

6) Ipoteci asupra altor imobile – cladiri industriale, depozite, altele;

7) Garantii mobiliare, stabilite prin prevederile Legii 99/1999 ( masini, utilaje,


echipamente, mijloace de transport, etc );

8) Polite de asigurare a riscului de neplata sau financiar;

9) Garantia sub forma de stocuri;

10) Angajamente personale-(fidejusiunea/cautiunea reglementate de Codul civil (art. 1652);

11) Garantii emise de persoane juridice nerezidente pentru subsidiarele lor rezidente in
Romania;
12) Alte tipuri de colateral ( valori mobiliare, garantii emise de fonduri de garantare cu care
BT a semnat conventii etc).

Banca va solicita societatilor creditate sa asigure bunurile aduse in garantie, care se


preteaza asigurarilor pentru acoperirea unor riscuri considerate ca atare in mod uzual si
rezonabil, la societati de asigurare agreate de banca .

Bunurile aduse in garantie se asigura pe toata durata creditarii pentru riscurile specifice
fiecarei categorii iar drepturile de despagubire se cesioneaza in favoarea bancii pana la
acoperirea integrala a datoriei. Imprumutatii vor prezenta bancii politele de asigurare in original
cu mentiunea cesionarii drepturilor de despagubire in favoarea BT.

3.1.6. Documentele necesare analizei creditului

Cererile de credite depuse de clienti vor fi insotite de urmatoarele documente relevante (daca
normele specifice nu prevad altfel):

Extras electronic de la ONRC/Certificatul constatator de la ORC sau alt registru


legal eliberat cu maxim 30 zile inainte de data depunerii cererii de credit la banca cu
exceptia societatilor infiintate sub 30 de zile , certificatul de inregistrare al
imprumutatului( C.U.I.), statutul si contractul de societate cu modificarile ulterioare (in
cazul in care acestea nu exista actualizate la dosarul de deschidere de cont);

Bilantul contabil pentru ultimul an sau ultimii 2 ani de activitate cu anexele – dupa caz,
inregistrate la administratia financiara, inclusiv balanta de verificare aferenta;

Balanta de verificare aferenta ultimelor doua luni de activitate;

Documente care sa justifice volumul si destinatia creditului– daca exista la momentul


analizei;

Fluxul de numerar, conform modelelor din manualul de utilizare a modelelor de analiza;

Acte privind garantiile propuse( tipul garantiei, denumirea bunului propus, anul de
fabricatie/ construire al acestuia, valoarea contabila/ sau inscrisa in actele de proprietate;
Actele de proprietate si cele privind situatia juridica a terenurilor si a celorlalte active
propuse drept garantie pentru creditul solicitat, Raportul de evaluare/ reevaluare,
contracte, etc );

Aprobarea organelor statutare, daca este cazul, conform prevederilor Legii 31/1990
modificata si a prevederilor actului constitutiv al societatii, pentru reprezentarea societatii
si contractarea creditului cu specificarea cuantumului, perioadei, destinatiei, a garantiilor,
precum si a persoanelor imputernicite sa contracteze creditul( in cazul in care aceasta nu
este prevazuta in mod expres in actele constitutive);

Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare( se excepteaza


cazul cand solicitantul este debitor raportat de banca pentru luna anterioara solicitarii);

Declaratia de apartenenta la grup cu persoane fizice/juridice in cazul in care nu exista la


dosarul deschiderii de cont si /sau fata de cea existenta la dosar daca clientul declara ca
sunt schimbari;
Avize, acorduri, licente necesare desfasurarii activitatii;

Contracte comerciale (daca exista si sunt relevante);

Alte acte, documente sau situatii solicitate de RM, ACC, ACS, ACR, CCRS sau analistii
de risc din centrala in functie de tipul de credit si modelul de afacere al clientului.

3.1.7. Analiza documentatiei de credit

Creditele se acorda pe baza unei analize detaliate a unor aspecte relevante privind
afacerea creditata si managementul acesteia, in urma careia trebuie sa rezulte capacitatea de
rambursare a imprumutului, respectiv riscurile potentiale asociate.

Documentele solicitate de catre RM/ACC/ACS/ACR sunt analizate si verificate in ceea ce


priveste actualitatea, corectitudinea si acuratetea lor de catre analistul de credit, (si de catre
consilierul juridic in ce priveste legalitatea acestora).

Analistii de credit, in urma familiarizarii cu particularitatile afacerii, trebuie sa-si formuleze o


opinie pertinenta privind structura de credit propusa, capacitatea de rambursare a imprumutului,
si nu in ultimul rand privind identificarea si controlul riscurilor implicate.

3.1.8. Intocmirea dosarului de analiza credit

Pentru fiecare solicitare de credit in parte, se va intocmi Dosarul de analiza a creditului, care in
final, dupa caz va cuprinde ( daca nu se precizeaza altfel in normele specifice):

1.Cererea de credit –original- ;

2.Avize, autorizatii, acorduri-copie ;

3.Alte documente solicitate clientului (fluxul de numerar, acordul CRB, declaratia de apartenenta
la grupuri de debitori, extrase de carte funciara, inregistrari AEGRM etc.);

4.Referatul de credit;

5. Nota evaluatorului;

6. Opinia legala a consilierului juridic

7. Aprobarea /avizarea creditului /copia dupa minuta CCRS;

8. Rezultatul consultarii CRB, CIP

Dupa aprobarea creditului, atasat Dosarului de analiza a creditului, se intocmeste


Dosarul de acordare a creditului conform prevederilor din Normele interne de administrare
credite.

Dosarului de analiza i se ataseaza ulterior bilanturi, balante, solicitari diverse ale


clientului sau bancii in legatura cu creditul acordat.

Dupa inchiderea creditelor si eliberarea adreselor de radiere garantii, dosarele de credite


amintite mai sus vor fi arhivate conform Normelor BT de arhivare si pastrare a documentelor.
3.1.9. Aprobarea creditelor. Competente de aprobare

Toate propunerile intocmite de analistii de credit, nerespinse de analisti in fazele


premergatoare intocmirii referatului de analiza, se supun spre decizie organismelor investite cu
competenta necesara avizarii/aprobarii acestora.

Modul de avizare/aprobare a solicitarilor de credite inaintate acestor organisme de conducere


este prevazuta in Regulamentul de Organizare si Functionare al acestora, aprobat de Consiliul de
Administratie al bancii.

3.1.10. Incheierea contractului de credit si a contractelor de garantie

Incheierea contractului de credit si a contractelor de garantie se face conform prevederilor


Normei de administrare credite .

Rulajul din cifra de afaceri prin BT, se va negocia cu clientul in faza de analiza a
creditului, si se va mentiona in Contractul de credit incheiat.

3.1.11. Angajarea creditului. Respectarea destinatiei creditului

Pentru clientii persoane juridice administrarea creditelor este coordonata la nivel central,
de catre Directia de administrare credite.

Platile (angajarile) din creditele aprobate se fac numai dupa intrarea in vigoare a
contractului de credit si a anexelor acestuia , intocmirea tuturor documentelor legale privind
constituirea garantiilor acceptate de banca (contracte de garantie si inregistrarea acestora
conform reglementarilor legale in vigoare) si prezentarea politelor de asigurare ale acestora –
acolo unde e cazul.

3.1.12. Monitorizarea creditelor

In vederea mentinerii unui portofoliu de credite performant se prevede monitorizarea


creditelor acordate, functie de performantele financiare a clientului, tipul creditului, natura
colateralului si serviciul datoriei. Aceasta monotorizare se efectueaza luand in considerare
prevederile procesului de monotorizare.

3.1.13. Rambursarea, rescadentarea/reesalonarea creditelor

Termenele de rambursare a creditului se stabilesc in functie de tipul de credit si corelat cu


capacitatea de rambursare a clientului. Scadentele pot fi stabilite lunar, trimestrial, semestrial,
integral la sfarsitul perioadei de creditare sau la alte perioade in functie de specificul activitatii
finantate.Aceste termene se vor preciza in Referatul de credit intocmit de analistul de credit
impreuna cu RM (unde este cazul).

Graficul de rambursare a creditului se constituie in anexa la Contractul de credit fiind


semnat de debitor, garanti, reprezentantii legali ai sucursalei si consilierul juridic.

Rambursarea anticipata a creditului se poate realiza cu acordul prealabil al bancii. Pe


durata acordarii creditului pot fi facute cel mult doua modificari anuale ale conditiilor
contractuale stabilite anterior in ceea ce priveste prelungirea duratei de rambursare (reesalonare)
sau rescadentarea creditului sau ratelor dobanzii. Fiecare operatiune de acest gen se
comisioneaza. Se considera perioada anuala- perioada de 12 luni de la data acordarii creditului.
Modificarea conditiilor contractuale in ce priveste reesalonarea, rescadentarea, se vor
aproba de CCRS/CCRC/CM in functie de expunerile existente in sold pe client/grup de clienti
(mai putin in cazul creditelor pentru care se solicita modificarea valorii dintr-o valuta in alta
valuta) la data solicitarii modificarii conditiilor contractuale. Aceste modificari se fac pe baza
propunerilor formulate in Referatul de credit simplificat specific (cu furnizarea unor informatii
suplimentare la cererea expresa a CCRS sau DMR daca este cazul ) intocmit de catre analistul de
credite si cu avizul RM care gestioneaza relatia cu clientul – in cazul companiilor „corporate”.

Modificarile conditiilor contractuale (cu exceptia rambursarilor anticipate, a modificarilor


de dobanzi) se vor evidentia in acte aditionale la contractul de credit, ocazie cu care analistul de
credit va intocmi si prezenta in CCR un referat in forma simplificat specifica.

3.1.14. Controlul existentei si conservarii garantiilor

Controlul faptic la fata locului, asupra existentei, integritatii si conditiilor de pastrare si


conservare a bunurilor luate in garantie, precum si respectarii obligatiei de reinnoire a
contractelor de asigurare a acestora, se va realiza periodic de catre evaluatorul sucursalei (acolo
unde exista) sau RM/analistul de credite (in lipsa evaluatorului, sarcina atribuita la data acordarii
creditului).

3.1.15. Circuitul si pastrarea documentelor de creditare

Avand in vedere prevederile legale in vigoare si importanta deosebita pe care o prezinta


documentele pe baza carora banca a imprumutat fonduri sau si-a asumat angajamente, indeosebi
atunci cand sunt necesare actiuni in instanta pentru recuperarea creantelor, administratorii de
credite din sucursale trebuie sa acorde o atentie deosebita modului de pastrare, conservare
si in final arhivare a documentelor originale de creditare.

Documentele prezentate de catre clienti in vederea obtinerii creditelor, cat si cele elaborate de
banca in legatura cu acestea au caracter confidential, deoarece contin informatii care pot provoca
daune materiale clientilor in cazul in care acestea sunt divulgate. Accesul la aceste dosare este
permis numai in cazuri deosebite, cu aprobarea scrisa a directorului de sucursala.

3.2. Tipuri de credite practicate de banca

Banca CCR SA practica mai multe tipuri de credite in lei si valuta. Pe durata derularii
unui credit se poate modifica valuta creditului cu reinscrierea corespunzatoare a garantiilor in
noua valuta. Aceasta operatiune se poate efectua doar cu acordul Directiei Clienti Corporativi/
DCCC&MP in baza aprobarii CCRS, la cursul de schimb al BT din data efectuarii conversiei.

Exceptia de la aceasta regula o reprezinta creditele/ plafoanele multivaluta, unde


conversia dintr-o valuta in alta in cadrul plafonului se realizeaza conform aprobarii exprese a
CCRC/CM.

Verificarea incadrarii expunerii in cadrul plafonului aprobat se face de catre DAC , zilnic
in functie de cursul BNR comunicat.

A.Credite standard ( pentru toate categoriile de persoane juridice) :

Clasificate dupa destinatie :

4.1.Credite pentru finantarea activitatii curente


- linii de credite (durata maxima de 12 luni);

- credite pentru nevoi temporare pe documente certificate/ necertificate (1-180 de


zile);

- credite pentru import/ export (maxim 12 luni);

- credite pentru activitatea curenta (12 luni);

- credite pentru finantare sezoniera (stocuri);

- credite tip revolving(maxim 12 luni).

4.2.Credite pentru finantarea investitiilor pe termen scurt, mediu sau lung

- credite de investitii (achiziti noi, constructii, modernizari, dezvoltari);

- credite pentru cumparari de actiuni si active;

- credite pentru preluarea imprumuturilor angajate de client la alte banci;

- alte destinatii neinterzise de lege.

Clasificate dupa durata de creditare :

4.3. Credite pe termen scurt (pana la 1 an inclusiv) ;

4.4. Credite pe termen mediu (1 – 5 inclusiv);

4.5. Credite pe termen lung (peste 5 ani).

Clasificate dupa beneficiarii finali :

4.6.Credite limitate valoric, acordate pe platforma rapida de analiza, destinate in special


clientilor IMM ;exemplu: creditul 1 Ora ,creditul de investitii fara aport etc;

4.7. Alte credite destinate clientilor IMM;

4.8. Credite destinate clientilor corporate .

Clasificarea clientilor in cele 2 categorii este conform acceptiunii BT

B.Credite nestandard –credite destinate clientilor corporate si care urmeaza structuri flexibile,
adaptate nevoilor clientilor conform precizarilor de la capitolul specific.

3.3. Creditul Full-option cu ipoteca pentru persoanele juridice

3.3.1 . Beneficiarii si scopul imprumutului

Acest tip de credit poate fi accesat de IMM-uri, persoane fizice autorizate, asociatii
familiale precum si de firme corporate care indeplinesc conditiile de eligibilitate.
Creditele de acest tip trebuie sa indeplineasca criteriile stipulate in normele interne de creditare:

1. Sa inregistreze o perioada minima de activitate de 12 luni.

Perioada de activitate se apreciaza de la data inmatricularii firmei, atunci cand in bilantul


prezentat bancii sunt inregistrate venituri atat la finele perioadei de raportare cat si la
perioada precedenta, respectiv din luna inregistrarii primelor venituri din exploatare
atunci cand in ultimul bilant prezentat bancii sunt inregistrate venituri doar la finele
perioadei de raportare.

2. Conform ultimului bilant contabil (semestrial si/sau anual) evolutia cifrei de afaceri a
imprumutatului sa fie pozitiva (comparatia se realizeaza fie luand in considerare valorile
absolute ale cifrei de afaceri din bilanturile contabile semestriale/anuale fie luand in
considerare media lunara a cifrei de afaceri din bilantul semestrial fata de media lunara a
cifrei de afaceri din bilantul anual);

3. Conform ultimului bilant contabil (semestrial sau anual) imprumutatul inregistreaza profit
din exploatare.

Cu titlu de exceptie, in cazul companiilor care lucreaza cu discounturi, inregistrate la


venituri/cheltuieli financiare, este considerat indeplinit acest criteriu daca imprumutatul
inregistreaza profit net conform ultimului bilant contabil.

4. Imprumutatul nu a fost inregistrat in CIP cu mai mult de 3 incidente majore in ultimele 6


luni si nu este in interdictie de a emite CEC-uri bancare.

5. La creditele contractate figureaza in CRB cu serviciul datoriei A, in ultimele 12 luni;

6. Compania sa fie stabila financiar (respectiv se clasifica in categoria A sau B conform


Normelor interne privind evaluarea performantei financiare a clientilor in vederea
constituirii provizioanelor specifice de risc)

7. Nu au inregistrat restante( rate de capital si dobanda) pe o perioada mai mare de 7 zile


calendaristice la alte tipuri de credite contractate de la BT, in ultimele 3 luni.

3.3.2. Tipurile si destinatia creditului Full-option, cu ipoteca

Acest credit se poate pune la dispozitia clientilor sub urmatoarele forme si destinatii:

 linii de credit : pentru finantarea activitatii curente, respectiv pentru plati furnizori, plati
salarii, plati obligatii bugetare, achizitionare materii prime sau plata altor operatiuni curente;

 credite pe termen mediu sau lung de nevoi nenominalizate cu ipoteca: pentru satisfacerea
nevoilor de finantare aferente indeplinirii obiectului de activitate al clientului;

 alte credite pe termen mediu sau lung: pentru achizitii imobiliare;

 credite stand-by pentru emiterea de scrisori de garantie bancara sau plafon pentru
eliberare scrisori de garantie bancara, pe termen scurt sau mediu in functie de natura
scrisorilor de garantie: conform denumirii;
 este posibila si refinantarea expunerilor clientilor la alte banci cu conditia precizarii si
justificarii acestui aspect.

Creditele se pun la dispozitia clientilor intr-o singura transa. Utilizarile in numerar sunt
permise doar cu aprobarea expresa si prealabila a directorului de sucursala, aprobare strict
fundamentata pe tipul si caracteristicile afacerii creditate si cu respectarea normelor specifice.

3.3.3.Valoarea creditului

Creditul se acorda in lei sau EUR. Nivelul valoric al creditului se poate modifica periodic
prin hotarari ale Comitetului de Management.Valoarea maxima a acestuia se va stabili prin
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor criterii:
3.3.4. Limitari impuse de alte credite angajate de client sau grupul sau

 Daca imprumutatul constituie grup cu alte firme expunerea pe grup provenita din acest tip
de credit nu va putea depasi 100.000 EUR sau echivalent RON.

 Daca imprumutatul solicita creditul Full-option cu ipoteca sub forma de linie de credit,
valoarea totala a expunerilor pentru capital de lucru se va calcula dupa algoritmul :
“2XCifra de afaceri medie lunara a imprumutatului(mai mare sau egala) cu
(Vcdz+Vc1h +Vlc + Valte credite capital de lucru)“

Unde :

Vcdz = valoare credit cu dobanda zero

Vc1h = valoare credit 1 ORA capital de lucru

Vlc = valoare linie de credit

Valte credite capital de lucru = valoare alte facilitati de credit pentru capital de lucru( cu
exceptia creditului privind plafonul revolving pentru nevoi temporare garantat cu
instrumente de plata necertificate pentru IMM).

Conform acestui algoritm, expunerea totala a clientului pe credite capital de lucru( cu


exceptia creditului privind plafonul revolving pentru nevoi temporare garantat cu instrumente de
plata necertificate pentru IMM) va fi limitata la dublul cifrei sale medii de afaceri.

Conditia de cumulare de mai sus se aplica doar pentru clientii IMM indiferent de ordinea
de acordare a oricaruia dintre creditele destinate finantarii capitalului de lucru, cu exceptia
creditului privind plafonul revolving pentru nevoi temporare garantat cu instrumente de plata
necertificate pentru IMM (scontare 100%).

Conditia de cumulare se aplica si pentru posibile solicitari ulterioare privind alte credite
pentru capital de lucru, daca firma beneficiaza sau solicita un credit Full-option cu ipoteca sub
forma de linie de credit.

Pentru cazurile in care nevoia de capital de lucru suplimentar rezulta in urma unei analize
mai detaliate a acestui aspect( pe baza datelor financiare prezentate in modelul AFMicro sau
BTFin), se va solicita aprobarea creditului de catre Comitetul de Management al BT pentru
solicitarile punctuale transmise, care exced ca si valoare cumulata a expunerilor pentru capital
de lucru dublul cifrei de afaceri medii lunare a imprumutatului la data analizei, prin
transmiterea referatului si a sustinerii unitatii operative BT catre Directia Clienti IMM.

3.3.5.Termenul de rambursare

Termenele de rambursare sunt :

 pentru linii de credit: maxim 12 luni, cu prelungire automata pe inca maxim 12 luni,
cu diminuare in cote lunare egale.

Daca ulterior expirarii acestui termen Imprumutatul isi exprima o alta optiune, banca poate
accepta revizuirea graficului de rambursare conform optiunii clientului, cu achitarea de catre
Imprumutat a comisionului de rescadentare, prelungire, reesalonare precizat in Deciziile BT,
aplicabil la suma rescadentata.Comisionul de prelungire se achita in maxim 30 de zile de la
realizarea operatiunii. In aceeasi varianta, daca:

-Imprumutatul ramburseaza creditul la scadenta stabilita se va anula operatiunea de


prelungire realizata automat de catre banca si va fi stornat comisionul de prelungire in cazul in
care acesta a fost perceput.
-Imprumutatul isi exprima optiunea prelungirii liniei de credit fara diminuare anterior
scadentei initiale a acesteia, banca poate accepta prelungirea termenului initial de rambursare pe
o perioada de inca maxim 12 luni, cu verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate.

Operatiunile ulterioare de prelungire succesiva a termenului de rambursare se vor realiza


numai pe baza reverificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate.

 pentru credite pe termen mediu sau lung de nevoi nenominalizate cu ipoteca : max
120 luni, cu o perioada de gratie de maxim 12 luni

 pentru alte credite pe termen mediu sau lung: maxim 120 luni, cu o perioada de gratie
de maxim 12 luni

 pentru credite stand-by pentru emiterea de scrisori de garantie bancara sau plafon
pentru eliberare scrisori de garantie bancara, pe termen scurt sau mediu in functie de
natura scrisorilor de garantie : maxim 48 luni

Perioada de gratie va fi stabilita prin negociere cu clientul.In perioada de gratie clientul


va achita doar dobanzile si comisioanele aferente creditului.Graficul de rambursare a creditelor
pe termen mediu si lung poate fi cu dobanda la sold sau cu anuitati, in functie de optiunea
clientului.

3.3.6.Dobanzi si comisioane :

a) comision de acordare. Se incaseaza la acordarea creditului.

b) comision semestrial de revizie atat pentru liniile de credit cat si pentru creditele pe
termen mediu si lung

c) comision de neutilizare pentru liniile de credit;

d) comision prelungire/ rescadentare/ reesalonare

e) dobanda.

Nivelul acestora este stabilit prin decizii .

3.3.7.Documentele necesare analizei

La documentele necesare unei analize normale in cazul bancii CCR, se mai adauga:

- documente privind garantiile propuse (actele de proprietate si cele privind situatia


juridica a bunurilor de natura imobiliara propuse drept garantie pentru creditul solicitat,
Raportul de evaluare / reevaluare, contracte, etc )

- opinia legala a consilierului juridic

- acord consultare CRB

- Acordul de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit


pentru asociatii sau administratorii firmei.
- Raport de vizita la sediul clientului

3.3.8.Propunerea de finantare

Propunerea de finanțare se va realiza in baza certificarii indeplinirii criteriilor obligatorii


consemnate pe formularul cererii de credit in sectiunea dedicata bancii.

3.3.9.Garantarea creditului

Creditele vor fi garantate cu :

-bunuri imobiliare din urmatoarele categorii: locuinte, sedii de birouri, spatii comerciale,
cabinete medicale, terenuri intravilane.

- bilet la ordin avalizat de asociatii/administratorii firmei

- cesiunea incasarilor din conturile imprumutatului deschise la BT

Pentru cazurile in care se justifica acceptarea in garantie a unor imobile de alta natura
decat cele mai sus enumerate (ex. Spatii de productie), Directia Clienti IMM poate acorda avizul
pentru solicitarile punctuale transmise.

Valoarea acceptata in garantie va fi cea stabilita de evaluatorul agreat de BT( respectiv valoarea
justa rezultata din raportul de evaluare).Gradul minim de acoperire cu garantii pentru acest tip de
credit este de 140 % din valoarea creditului.Bunurile admise in garantie vor fi asigurate la
societati de asigurare agreate de BT, pe toata durata creditarii( exceptie facand terenurile
intravilane care nu se asigura).

3.3.10. Analiza documentatiei de credit

Creditele se acorda pe baza unei analize detaliate a unor aspecte relevante privind
afacerea creditata și managementul acesteia, in urma careia trebuie sa rezulte capacitatea de
rambursare a imprumutului, respectiv riscurile potențiale asociate.

Documentele sunt analizate și verificate in ceea ce privește actualitatea, corectitudinea și


acuratețea lor de catre analistul de credit, (și de catre consilierul juridic in ce privește legalitatea
acestora).

Modelul de analiza este particularizat in primul rand in funcție de tipul de credit solicitat,
precum și in funcție de tipul de afacere ce urmeaza a fi finanțata. Detalii privind modelele de
analiza utilizate sunt cuprinse in „Manualul de utilizare a modelelor de analiza ”

In abordarea analizei se va ține cont de indicațiile furnizate prin normele specifice


fiecarui tip de credit, precum și de detaliile solicitate prin modelele de referate pe care analistul
(cu contribuția RM – unde e cazul) trebuie sa le intocmeasca.

Analiștii de credit, in urma familiarizarii cu particularitațile afacerii, trebuie sa-și


formuleze o opinie pertinenta privind structura de credit propusa, capacitatea de rambursare a
imprumutului, și nu in ultimul rand privind identificarea și controlul riscurilor implicate.
Detaliile și concluziile analizei efectuate, impreuna cu structura și condițiile finanțarii se
prezinta intr-un referat de analiza și propuneri - Referat de credit. Referatele se incheie cu o
propunere clara privind aprobarea sau respingerea creditului solicitat.

La Referatul analistului de credit se va anexa și:

-Opinia legala a consilierului juridic sau viza acestuia in cazul creditelor rapide garantate cu
ipoteci

-Dupa caz :

-Raportul simplificat de evaluare a evaluatorului pentru apartamente/autovehicole


din Colecția de anexe și formulare utilizate in activitatea de administrare credite;

-Nota de opinie a evaluatorului (in cazul in care este evaluator BT) sau raportul de
evaluare (in cazul in care este evaluator extern) pentru echipamente, utilaje și imobile altele
decat apartamentele din Colecția de anexe și formulare utilizate in activitatea de administrare
credite.

Indicatorii calculați de catre banca

Pentru evidentierea trendului ascendent sau descendent pe care 1-au avut tranzactiile
societatii in ultimii ani, banca ia in considerare evolutia urmatorilor indicatorilor relevanti, care
definesc criteriile de performanta (rezultatele) obtinute de management prin conducerea,
organizarea si gestionarea societatii:

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente

Indicatorul lichiditatii imediate =

2. Indicatorul de risc

Indicatorul gradului de indatorare =

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor =

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a stocurilor =


Viteza de rotatie a debitelor clienti =

Viteza de rotatie a activelor imobilizate =

Viteza de rotatie a activelor totale =

4. Indicatori de profitabilitate

Rata rentabilitatii economice =

Rata rentabilitatii resurselor consumate =

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune =

Aceștia sunt principalii indicatori pe care banca CCR ii calculeaza pentru a stabili
performanțele financiare ale unei intreprinderi.In funcție de rezultate va decide daca ii va acorda
sau nu creditul solicitat, in cazul de fața- credit full-option cu ipoteca.

3.3.11.Aprobarea creditului

Competenta de aprobare este la nivelul CCRS , indiferent de valoarea creditului si de


expunerea pe debitor( grup de debitori) provenita din alte credite existente in sold.

In cazul agentiilor cu competente de creditare, aprobarea se va face la nivelul CCRA, in


limita competentei individuale, caz in care in calculul acesteia se tine seama de expunerea pe
debitor/grup provenita din toate celelalte tipuri de credite. Peste aceasta limita, competenta de
aprobare este la CCRS.

CAPITOLUL 4

STUDIU DE CAZ

Banca CCR acorda intreprinderilor mici si mijlocii credite de investitii cu conditia ca


acestia sa prezinte toate documentele solicitate si sa indeplineasca criteriile de acordare a unor
astfel de credite, criterii ce au fost prezentate in capitolul anterior. In acest studiu de caz este
analizata contractarea unui credit full-option cu ipoteca pentru nevoi nenominalizate.
S.C GHERA GRUP S.R.L a fost infiintata in anul 2004 si are ca obiect de activitate
comerțul cu ridicata a materialului lemnos și materialelor de construcții(cod CAEN 5153).
Societatea are sediul in Timisoara, str. Fructelor, nr. 30., este inregistrata la Oficiul Registrul
comerțului sub numarul: J35/3460/2004,CUI R15052525 și este reprezentata legal de
GHERASIM AUREL, in calitate de asociat și administrator imputernicit conform Hotararii
AGA nr.152/10.02.2008.

Intreprinderea este una de talie mica, avand 13 angajații, insa in raport cu numarul acestora,
profitabilitatea firmei este mult mai mare, intreprinderea facand progrese și investiții din ce in ce
mai multe, dovada fiind și solicitarea creditului prezent(full option cu ipoteca).In acest sens
Gherasim Aurel, administrator al societatii completeaza cererea de credit (Anexa nr.1) si prezinta
documentele solicitate de analistul de credite, care cuprind datele de identificare ale societatii.
Pentru analiza economico-financiara a solicitantului analistul de credite solicita urmatoarele
documentele contabile: bilantul contabil, contul de profit si pierdere si balanta aferenta.

4.1.Analiza structurii bilantului

Analiza structurii bilanțului se bazeaza pe componența activului și pasivului și reprezinta


ponderea(raportul) fiecarui element in ansamblul (intregul) din care face parte.

Ratele de structura ale bilanțului se calculeaza ca raport intre un post sau grupa de posturi
din active sau pasiv și totalul bilanțului, precum și ca raport intre diferite componente de active
sau pasiv și totalul bilanțului, precum și ca raport intre diferite componente de active, respectiv
de pasiv.

Obiectivul acestei analize este:

 Stabilirea ponderii elementelor patrimoniale, precum și a raporturilor care exista intre


aceste elemente;

 Evidențierea schimbarilor calitative in situația mijloacelor economice și a surselor de


finanțare;

 Aprecierea starii patrimoniale și financiare ;

 Fundamentarea politicii și strategiei financiare.

4.1.1. Analiza ratelor de structura ale activului

Analiza ratelor de structura ale activului se realizeaza pe baza bilantului (Anexa numarul
2).Valorile ratelor de structura ale activului sunt influențate de caracteristicile tehnice,
economice și juridice ale activitații intreprinderii.

Specificatie Simbol 01.01.2007 Structura 31.12.2007 Structura


% %
Imobilizari Inn 6511 0,90856 17138 1,25615
necorporale

Imobilizari Inc 19736 2,75402 90253 6,61521


corporale
Imobilizari If 0 0 480 0,03518
financiare
Active In 26247 3,66258 107871 7,90654
imobilizate
Stocuri St 347943 48,5529 448868 32,9004
Creante totale Cr 295881 41,2881 691921 50,7152

Disponibilitati Db 46555 6,49642 115666 8,47789


banesti
Active Ac 690379 96,3374 1256455 92,0935
circulante
At 716626 100 1364326 100
TOTAL
ACTIV

In=Inn+Inc+If

Ac=St+Cr+Db

At=In+Ac

CONCLUZII:

 Rata activelor imobilizate=In/At * 100

Masoara gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ei nu este ridicat datorita ponderii
naturii activitații firmei(comerț cu ridicata a materialului lemnos și materialelor de construcții).
Rata activelor imobilizate creste cu mai mult de dublu(de la 3,66258 la 7,906541), ca urmare a
modificarii intr-o proporție mai mare a valorii activelor imobilizate in raport cu valoarea
activului total.
 Rata imobilizarilor necorporale=Inn/At * 100

Exprima ponderea pe care o dețin imobilizarile necorporale in totalul mijloacelor


economice. In cazul de fața are un nivel neglijabil. Aceasta rata a crescut,datorita investiției in
cercetare, respectiv prin achiziția unor programe informatice(rezultat obținut din balanța de
verificare analitica- financiara).

 Rata imobilizarilor financiare=If/At * 100

Exprima intensitatea legaturilor și relațiilor financiare pe care o intreprindere le-a stabilit cu


alte unitațiprecum și gradul de implicare a unitații in activitați financiare de plasare a capitalului
excedentar, in finanțarea activitații altor firme. Are un nivelul de asemenea neglijabil.A crescut
de la 0 la 480.Acest nivel se inregistreaza datorita dimensiunii mici a intreprinderii.

 Rata activelor circulante=Ac/At * 100

Exprima ponderea in totalul activului a capitalului circulant.Aceasta rata scade, datorita


scaderii ratei stocurilor.

 Rata stocurilor=St/At * 100

Reprezinta ponderea stocurilor in total activ.Aceasta rata depinde de sectorul de activitate


unde iși desfașoara activitatea intreprinderea,durata ciclului de exploatare, respectiv factorii
conjuncturali și condițiile pieței. Aceasta rata de structura este singura care crște dintre toate
ratele activelor circulante. Acesta poate constitui un lucru pozitiv, deoarece comparativ cu alte
intreprinderi care au același obiect de activitate, aceata firma ale valori destul de mari in ceea ce
privește rata activelor circulante.

 Rata creantelor=Cr/At * 100

Reflecta politica de credit comercial, exprimand portofoliul de creanțe din patrimoniul


unitații. Aceasta rata se situeaza la un nivel mult prea mare, insa o creștere de la 41,2881 la
50,7152 nu trebuie privita negativ, deoarece poate sa insemne și o creștere a vanzarilor sau ca o
prelungire a datei incasarii clienților și astfel a creșterii numarului lor, datorita oferirii unor
condiții mai avantajoase de plata, fața de alte intreprinderi concurente.

 Rata disponibilitatilor=Db/At * 100

Caracterizeaza gradul de lichiditate al activului și reflecta ponderea disponibilitaților banești


in patrimoniul intreprinderii. este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a
creantelor si durata medie de achitare a obligatiilor, care este nefavorabil.Acest indicator este in
creștere, ceea ce constituie un lucru pozitiv, mai ales dat fiind faptul ca a crescut și rata
creanțelor.

4.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului

Ratele de structura ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a intreprinderii prin
punerea in evidenta a unor aspecte privind stabilitatea, autonomia financiara a acesteia, precum
și gradul de indatorare.

Analiza structurii pasivului arata ca societațiile comerciale utilizeaza difite surse de


finanțare: surse proprii, reprezentate de capitalul social și reyultatele obținute; surse imprumutate
de natura imprumuturilor obligatare sau bancare( pe termen lung, mediu și scurt) și surse
atrase(credite comerciale).

- RON-

Specificatie Simbol 01.01.2007 Structura 31.12.2007 Structura


% %
Capital social CPS 1000 0,139542802 1000 0,07329626

Rezerve Rez 200 0,02790856 200 0,01465925

Subventii pentru investitii Sbvi 0 0 0 0

Capital propriu Cpr 321156 44,81500811 447530 32,8022775

Credite pe termen mediu si Itml 0 0 59192 4,33855252


lung (Itml)
Credite pe termen scurt Its 395470 55,18499189 857604 62,85917
(Its)
Datorii totale Dt 395470 55,18499189 916796 67,1977225

TOTAL PASIV Pt 716626 100 1364326 100

CAPITAL PERMANENT CPM 321156 44,81500811 506722 37,14083


Specificatie Simbol 01.01.2007 31.12.2007
Rata stabilitatii financiare CPM/PT 44,8150081 37,14083
Rata autonomiei fin globale CPR/PT 44,8150081 32,8022775
Rata auton fin la termen CPR/CPM 100 88,3186441
Rata de indatorare globala DAT/PT 55,1849919 67,1977225
Rata de indatorare la termen ITML/CPR 0 13,2263759

Ratele de structura ale pasivului sunt urmatoarele:

 Rata stabilitații financare =Cpm/Pt * 100


Aceasta reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod stabil (
cel putin un an ) si patrimoniul total.Dupa cum se poate observa și din grafic, aceasta a
scazut, ca urmare a contractarii unor imprumuturi pe termen lung și scurt.

 Rata autonomiei financiare globale=Cpr/Pt * 100

Arata gradul de independenta financiara a societatii. Se considera ca existenta unui capitalul


propriu de cel putin 1/3 din pasivul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia
financiara a societatii. Deși intreprinderea manifesta un trend descendent al acestei rate, totuși
aceasta se incadreaza in limite normale.

 Rata autonomiei financiare la termen=Cpr/Cpm * 100

Arata gradul de independenta financiara al unitatii pe termen lung. Nivelul acestei rate
manifesta o tendinta de scadere datorita atragerilor aferente imprumutului pe termen lung.

 Rata de indatorare globala=Dat/Pt * 100

Aceasta reflecta ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea in pasivul total al acesteia.
Nivelul ratei inregistreaza o tendinta de crestere datorita creșterii imprumuturilor atat pe termen
scurt, cat și pe termen lung.

 Rata de indatorare la termen=Itml/Cpr * 100

Reflecta gradul de indatorare prin imprumuturi pe termen lung si mediu. Se utilizeaza in


fundamentarea deciziei de atragere a surselor imprumutate pe termen lung si a urmaririi modului
in care s-a utilizat efectul de levier. Pentru perioada analizata cunoaste o tendinta de crestere.
Intr-o situție favorabila, aceasta rata se situeaza sub nivelul de 50%. Așa ca, chiar daca
intreprinderea apeleaza la credite, aceasta se situeaza la limita normalitați, putand sa mai faca
apel la acest gen de finanțare, atat timp cat constata o reala oportunitate pe piața.

4.2. Analiza echilibrului financiar

Echilibrul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de


finantare consacrate in literatura de specialitate.

Aprecierea echilibrului financiar se realizeaza prin intermediul indicatorilor de echilibru :


fond de rulment (FR), necesar de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN).

La nivelul unei intreprinderi, analiza statica a echilibrului financiar se poate realiza la trei
nivele:

 Echilibru pe termne lung, cand se compara resursele permanente cu utilizarile


permanente și cand pentru masurarea echilibrului se folosește indicatorul “fond de
rulment”;
 Echilibru pe termen scurt, cand se compara resursele temporare cu utilizarile
temporare, iar indicatorul folosit este “necesar de fond de rulment”;
 Echilibru curent, cand se urmarește nivelul trezoreriei, prin compararea
disponibilizarilor cu nivelul creditelor bancare temporare.

Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depaseste valoarea
imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante.Acesta reprezinta marja de
siguranța a intreprinderii, impusa de diferențele dintre sumele de incasat și sumele de platit,
precum și decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditați și
durata medie in care datoriile pe termen scurt devin exigibile.

Existența unui fond de rulment suficient de mare, mai ales in cazul firmelor cu activitate
de producție, este determinata de faptul ca, in cazul datoriilor pe termen scurt probabilitatea de
plata a acestora este de 100%, in timp ce pentru activele circulante probabilitatea de transformare
in disponibilitați nu este de 100%, ca urmare a existenței unor stocuri fara mișcare sau cu
mișcare lenta,precum și a unor creanțe incerte.

Acesta poate fi calculat prin 2 modalitați:

a) Pornind de la elementele cuprinse in partea superioara a bilanțului:

FR= CP- AIN

In acest caz, fondul de rulment reprezinta excedentul de resurse permanente care asigura
finanțarea activelor circulante. Acest excedent de resurse permanente degajat de partea de sus a
bilanțului este folosit pentru acoperirea nevoilor de finanțare din partea de jos a bilanțului, fiind
destinat reinnoirii activ elor circulante.

b) Pornind de la elementele cuprinse in partea de jos a bilanțului, ca diferența intre activele


circulante și datoriile pe termen scurt:

FR= AC-DTS

In aceasta accepțiune, fondul de rulment evidențiaza surplusul activelor circulante in


raport cu datoriile temporare sau partea activelor circulante nefinanțata de resurse pe termen
scurt și care este finanțata de resurse permanente.

Indiferent de modalitatea de calcul, fondul de rulment apare ca o marja de securitate


financiara, care permite intreprinderii sa faca fața, fara dificultate, diverselor riscuri care se
manifesta pe termen scurt.Pe plan economic , partea de sus a bilanțului este mai semnificativa,
deoarece reflecta echilibrul pe termen lung al intreprinderii.

Cpm = Cpr + Itml

FR = Cpm – In

FRp = Cpr – In

Denumire Simbol 01.01.2007 31.12.2007


Capital propriu Cpr 321156 447530
Active imobilizate In 26247 107871
Capital permanent Cpm 321156 506722
Fond de rulment FR 294909 398851
Fond de rulment propriu FRp 294909 339659
Fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o crestere, ca urmare a faptului ca
societatea a contractat credite pe termen mediu si lung. Tot din acest motiv, se poate constata o
scadere a fondului de rulment propriu general, dupa ce in prima perioada fondul se asigura doar
din surse proprii.Datorita faptului ca AC>DTS, acest surpuls de resurse poate fi alocat finanțarii
ciclului de exploatare.Existența unui fond de rulment pozitiv diminueaza riscul de lichiditate in
cazul unor dereglari ale ciclului de incasari și plați.

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezinta partea din activele circulante ce trebuie
finantate din surse stabile permanente.

NFR=(St+Cr)-(Fz+Ob)

Denumire Simbol 01.01.2007 31.12.2007


Creanțe Cr 295881 691921
Stocuri St 347943 448868
Furnizori și asimilate Fz 409672 459047
Necesar de fond de rulment NFR 234152 681742

Necesarul de fond de rulment inregistreaza valori pozitive, fiind in creștere, ca urmare a


cresterii substantiale a creantelor si a stocurilor societatii.

Trezoreria neta (Tn) reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de
rulment.

In mod curent, prin trezorerie se ințelege soldul final al ansamblului de fluxuri de incasari
și plați.

In practica, trezoreria reprezinta diferența dintre activul realizat și disponibilul de


numerar, pe de o parte, și datoriile financiare pe termen scurt, pe de alta parte, respectiv diferența
dintre valorile de trezorerie de activ și valorile de trezorerie de pasiv.

Tn=FR-NFR
In primul an se constata o trezorerie pozitiva.Aceasta inseamna ca intreprinderea dispune
de lichiditați care ii permit atat plata datoriilor pe termen scurt, cat și efectuarea diverselor
plasamente eficiente pe piața monetara sau financiara.Se poate vorbi de o autonomie financiara
pe termen scurt.

In cel de-al doilea caz,vorbim de o trezorerie negativa.Aceasta poate fi soluționata prin


contractarea de credite pe termen scurt.De asemenea trebuie avuta in vedere creșterea fondului
de rulment, prin creșterea capitalului propriu sau prin apelarea la alte imprumuturi pe termen
mediu și lung.

Denumire indicator Simbol/Formula 01.01.2007 31.12.2007


Rata de finanțare a NFR NFR/FR 0,7939805 1,70926486
Ponderea FR in pasivul total FR/ Pt 0,4115243 0,29234289
Ponderea NFR in activul total NFR/ At 0,3267423 0,49969142
Pasiv total Pt 716626 1364326
Activ total At 716626 1364326

Rata de finanțare a NFR arata ca in cea de-a doua perioada, necesarul de fond de
rulment este finanțat prin fond de rulment. Insa acesta din urma nu este suficient, rata de
finanțare fiind de mai mult de 1.

Scaderea ponderii FR in totalul pasivului, arata ca cresc datoriile pe termen scurt, iar capitalul
permanent se reduce.

Necesarul de fond de rulment crește datorita creșterii ponderii de stocuri și creanțe in


totalul activului.

4.3. Analiza bonitații societații comerciale

4.3.1. Analiza ratelor de lichiditate

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.


Analiza lichiditatii societatii urmareste capacitatea acesteia de a-si achita obligatiile curente (de
exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum si evaluarea riscului
incapacitatii de plata.

Nr Indicatori Formula 01.01.2007 31.12.2007

1 Stocuri St 347943 448868


2 Creante Cr 295881 691921
3 Disponibilitati banesti Db 46555 115666
4 Active circulante Ac 690379 1256455
5 Datorii pe termen scurt Dts 395470 857604
6 Rata de lichiditate curenta Ac/Dts 1,74571775 1,46507596
7 Rata de lichiditate rapida (Cr+Db)/Dts 0,86589628 0,94167821
8 Rata de lichiditate imediata Db/Dts 0,11772069 0,13487111

Rata de lichiditatea curenta RLC=Ac/Dts

Aceasta rata compara ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen


scurt (scadente sub un an). La aceasta rata nivelul asiguratoriu este 1,2, nivel care este atins
in periodele considerate.

Rata de lichiditatea rapida (Cr+Db) /Dts

Rata exprima capacitatea firmei de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si
disponibilitati banesti. Nivelul acestei rate, in perioada analizata, este in crestere, fiind situata
peste nivelul asiguratoriu de 2/3.

Rata de lichiditatea imediata Db/Dts

Aceasta apreciaza masura in care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama


disponibilitatilor banesti. Nivelul asiguratoriu pentru aceasta rata este de 1/3. Se constata ca
intreprinderea intampina dificultați din acest punct de vedere.Insa valoarea redusa a acestei
rate poate fi comparabila cu menținerea echilibrului financiar.Trebuie de asemenea luata in
calcul și viteza de rotație a capitalurilor intreprinderii.Aceasta rata este totuși destul de puțin
relevanta datorita instabilitații incasarilor.

4.3.2. Analiza ratelor de solvabilitate

Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-și onora obligațiile de plata la


scadența.

Capacitatea de plata este reprezentata de solvabilitatea imediata și exprima


capacitatea mijloacelor banești disponibile la un moment dat sau pentru o perioada scurta de
timp( de obicei pana la 30 de zile) de a acoperi obligațiile scadente pentru același interval de
timp.

Denumire indicator 01.01.2007 31.12.2007


Activ total 716626 1364326
Datorii total 395470 916796
Capitaluri proprii 321156 447530
Credite bancare 0 194772
Rata solvabilitații globale 1,8120869 1,4881457
Rata solvabilitații patrimoniale 1 0,6967595

Rata solvabilitații globale Rsg=

Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite din activele totale ale
intreprinderii.Rata exprima securitatea de care se bucura creditorii pe termen lung și scurt,
precum și marja de creditare a intreprinderii. O valoare mai mare decat 1, 5 a acestei rate
semnifica faptul ca intreprinderea are capacitatea de a-și achita obligațiile banești, imediate și
indepartate, fața de terți. Tot așa, o valoare situata sub acest nivel evidențiaza riscul de
insolvalbilitate pe care și l-au asumat furnizorii de fonduri puse la dispozția intreprinderii.In
cea de a doua perioada se poate constata o valoare apropiata de 1,5, situand intreprinderea la
limita, in privința acestui indicator.

Rata solvabilitații patrimoniale

Rsp=

In cazul in care aceasta rata depașește 0,5, situația este considerata normala, iar
valoarea minima se apreciaza 0,3. Așadar societatea comerciala se incadreaza in aceste
standarde.

4.4. Analiza ratelor de gestiune

Ratele de gestiune reflecta duratele de rotatie a activelor imobilizate si circulante prin cifra de
afaceri exprimate in nr. de zile.

Nr Indicatori Formula 01.01.2007 31.12.2007


1 Cifra de afaceri Ca 3616449 2988713
2 Imobilizari nete In 26247 107871
3 Stocuri St 347943 448868
4 Creante Cr 295881 691921
5 Disponibilitati Db 46555 115666
banesti
6 Active circulante Ac 690379 1256455
7 Furnizori si Fz 409672 459047
asimilate
8 Rotatia Ca/In 137,785233 27,70636223
imobilizarilor
nete(nr.rotații)
9 Durata de rotatie a (Ac/Ca)x360 68,7238891 151,3440066
activelor
circulante(zile)
10 Durata de rotatie a (St/Ca)x360 29,4535219 54,06758026
stocurilor(zile)
11 Durata de incasare (Cr/Ca)x360 29,4535219 83,34408824
a creantelor(zile)
12 Durata de rotatie a (Db/Ca)x360 4,634325 13,9323381
disponibilitatilor
banesti(zile)
13 Durata de achitare (Fz/Ca)x360 40,7808654 55,29367323
a furnizorilor(zile)
14 Rotatia activului Ca/At 5,04649427 2,190615
total(nr.rotații)

Rin = Rac =

RSt = RCr =

RDb = RFz =

Rat =
Durata de rotatia activelor circulante inregistreaza o creștere mai mult decat dubla.Acest
lucru este realizat datorita creșterii valorii activelor circulante și deci a capacitații de
producție.

Durata de rotatia stocurilor

Valoarea minima care asigura o eficiența acceptabila a gestiunii stocurilor este de 8 rotații,
care corespunde unui termen de parcurgere a fazelor circuitului economic și de revenire in
forma baneasca inițiala de 45 de zile.Intreprinderea depașește aceste nivele in ambele
perioade considerate.

Durata de incasare a creantelor crește semnificativ, ceea ce reflecta o situație nefavorabila


intreprinderii, avand astfel influente negative asupra trezoreriei.

Durata medie de achitare a furnizorilor

In prima perioada, viteza de rotație a creditului- furnizor se situeaza sub limitele


acceptabile, intreprinderea folosindu-se avantajul obținerii creanțelor mai rapid. Astfel,
intreprinderea va avea timp 10 zile (40-30) sa-și plateasca furnizorii, sau- datorita faptului ca
decalajul este destul de mare, se vor putea reinvesti disponibilitațile in plasamente pe termen
scurt.In urmatoarea perioada, lucrurile se inverseaza. Durata in zile clieți se largește foarte
mult. De asemenea crește și durata in zile furnizori, insa cu mult mai puțin comparat cu cea a
clieților.Astfel, pe o perioada de 28 de zile, cat e perioada dintre cele doua scadențe,
intreprinderea va trebui sa recurga la imprumuturi pe termen scurt, pentru a putea face fața
datoriilor fața de furnizori. Decalajul nefavorabil dintre durata medie de incasare a creantelor
si durata medie de plata a furnizorilor influenteaza negativ trezoreria nete disponibila,
determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.

Insa cel mai normal ar fi sa renegocieze termenele cu clieții, pentru a putea beneficia de
propriile creanțe intr-o perioada mai scurta de timp. Va trebui calculat costul de oportunitate
dintre plata unei dobanzi pentru credite pe termen scurt și beneficiile obținute de la clienți,
care sunt interesați doar de a beneficia de perioade mai largi de achitare a datoriilor.
Rotatia activului total=Ca/At

Aceasta reflecta gradul de reinnoire a activului total prin cifra de afaceri. Numarul de
rotatii a acestuia in perioada analizata reflecta o organizare buna(datorita faptului ca valoarea
este peste 2 rotații).

Rotatia imobilizarilor nete= Ca/In

Numarul de rotații scade datorita scaderii valorii cifrei de afaceri și a creșterii valorii
activelor imobilizate.

4.5. Analiza ratelor de rentabilitate

Exprima eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare in activitatea de exploatare la


nivelul societatii in perioada analizata.

Nr. Specificatie Simbol 01.01.2007 31.12.2007


1 Venituri din exploatare Ve 3617957 2991858
2 Cheltuieli de exploatare Che 3242612 2860013
3 Profit din exploatare Pe = Ve-Che 375345 131845
4 Profit curent Pc 376081 158102
5 Profit net Pn 315940 128374
6 Capital propriu Cpr 321156 447530
7 Activ total At 716626 1364326
8 Rata rentabilitatii rv = Pe / Ve 0,10374501 0,04406793
veniturilor
9 Rata rentabilitatii rc = Pe / Che 11,57539% 4,609944%
resurselor consumate
10 Rentabilitatea economica re = Pe / At 52,376693% 9,663746%

11 Rentabilitatea financiara rf = Pc / Cpr 117,10% 35,33%


re=Pe/At – rentabilitatea economica

rf=Pc/Cpr – rentabilitatea financiara

rv = Pe / Ve - rentabilitatea veniturilor

rc = Pe / Che - rentabilitatea resurselor consumate

Rentabilitatea veniturilor exprima eficienta valorificarii produselor si serviciilor oferite de


unitate. Indicatorul inregistreaza o scadere in perioada analizata, datorita scaderii veniturilor din
exploatare.

Rentabilitatea costurilor masoara eficienta consumului de resurse umane si materiale; se


situeaza la un nivel scazut, datorita scaderii cheltuielilor din exploatare.

Rentabilitatea economica reprezinta remunerarea bruta a capitalurilor investite pe termen


lung, atat proprii cat si imprumutate. Rentabilitatea economica trebuie sa fie la nivelul ratei
minime de randament din economie (rata medie a dobanzii) si al riscului economic si financiar
pe care si l-au asumat actionarii si creditorii unitati. Rata rentabilitatii economice inregistreaza o
scadere, datorita creșterii activelor totale și scaderii profitului din exploatare.

Rentabilitate financiara masoara randamentul utilizarii capitalurilor proprii. Rata


rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii. Rata rentabilitati
financiare are o tendinta de descrestere , datorita scaderii profitului curent.

4.6. Analiza riscului de faliment

Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fața tuturor obligațiilor de plata


angajate anterior și ajunse la scadența. Atunci cand obligațiile ajunse la scadența nu mai pot fi
achitate se spune ca intreprinderea a intrat in incetare de plați și se declanșeaza procedura de
insolvența(faliment).
Pentru aprecierea riscului de faliment am apelat la functia “B” – Bailesteanu.

“B”=0,444*G1+0,909*G2+0,052*G3+3,333*G4-1,4147

G1= 1,465

G2= solvalbilitatea= 1,488

G3= 4,3674

G4= 0,044

 B= (0,444*1,465+ 0,909* 1,488+0,052*4,3674+3,333*0,044)-1,4147=0,962

INTERPRETAREA VALORILOR FUNCTIEI “B”

Nr. Stare Limitele intervalului functiei “B”


Minim Maxim
1 Faliment iminent 0,50
2 Zona limita 0,50 1,10
3 Zona intermediara 1,10 2,00
4 Zona favorabila 2,00

Valoarea functiei “B” este de 0,962 care este mai mare decat limita inferioara a
intervalului zonei limita, deci intreprinderea se afla intr-o zona limita spre favorabila.
Dupa studierea tuturor documentelor si a colectarii informatiilor de la agentul economic,
analistul de credite propune spre aprobare sau respingere creditul solicitat, in cazul acestui dosar
de credite, analistul a propus spre aprobare cererea de creditare (Anexa nr.1).

Procesul se finalizeaza cu incheierea contractului de credit și intocmirea graficului de


rambursare.

CONCLUZII:

Dupa crearea sistemului pe doua nivele si deschiderea domeniului noilor operatori,


bancile specializate ramase nu au fost reconfigurate, iar sistemul bancar romanesc a fost dominat
pana in 1999 de cele cinci banci de stat care initial aveau o pozitie de monopol in sectoarele
respective .

Printre carentele sistemului bancar romanesc se numarau :

- restructurarea inadecvata a bancilor comerciale romanesti;

- lipsa unui culturi adecvate in domeniu atat in randul populatiei cat si a


personalului bancar;

- creditele neperformante si legislatia in curs de formare;

- conducerea corporatista in formare la nivelul intregii economii.

Chiar daca bilantul bancilor pare sanatos in termenii contabili – aceasta este in parte pentru
ca bancile au fost retinute in extinderea creditului, alegand sa se concentreze mai curand pe
venitul din comision, decat pe cel din rata dobanzii.

Mentinerea distorsiunilor in sectorul real, fluctuatiilor ratelor dobanzilor, ale cursului de


schimb al monedei nationale, precum si ale preturilor de consum si-au pus amprenta asupra
sectorului bancar, influentand negativ performantele financiare ale bancilor si indicatorii de
prudenta bancara in sensul cresterii ponderii veniturilor nerealizate din dobanzi si din influente
de curs valutar in totalul profitului brut.

Evolutia de ansamblu a sistemului bancar nu poate fi detasata de situatia generala a


economiei nationale care s-a confruntat cu disfunctionalitati majore atat la nivel microeconomic,
cat si macroeconomic.

Incepand cu anul 2000 apar primele realizari in sistemul bancar:

- continuarea procesului de restructurare si privatizare;

- cresterea calitatii serviciilor prestate si educarea populatiei;

- stimularea atragerii economiilor agentilor economici si populatiei in sistemul


bancar;

- modernizarea sistemului de plati prin dezvoltarea sistemului electronic de


plata;

- intensificarea operatiunilor de piata de capital;


- dezvoltarea de institutii financiare specializate pentru activitati de leasing,
brokeraj, asigurari, investment banking, fonduri de investitii, fonduri de
pensii.

In ceea ce priveste aderarea Romaniei la structurile economice si monetare internationale,


criteriile de convergenta stabilite in Tratatul de la Maastricht pentru formarea Uniunii Monetare
Europene implica respectarea anumitor parametri macroeconomiei, ceea ce presupune adoptarea
la nivel national de natura financiara, fiscala si, mai ales, monetara. Romania trebuie sa
procedeze la reformarea structurala, atat a economiei reale (prin modificarea ponderii proprietatii
private in sensul cresterii ei, prin redimensionarea ramurilor economiei nationale, prin ajustari
tehnice si tehnologice care sa sustina produsele romanesti in competitia de pe piata comunitara),
cat si a normelor si instrumentelor de factura legislativa, fiscala, monetara, necesare pentru
realizarea restructurarii economiei.

In ceea ce privește activitatea intreprinderii, deși aceasta inregistreaza un trend negative in


ceea ce privește profitul, aceasta se realizeaza pe seama atat a creșterilor capitalurilor
permanente, cat și a datoriilor pe termen scurt.Acest lucru se datoreaza creșterii investiților in
active imobilizate și active circulante, cu excepția creanțelor, care au crescut, datorita creerii unei
situații favorabile de plata cliențiilor.Acest lucru din urma se reflecta asupra necesarului de
fond de rulment din a doua perioada, deoarece acesta crește foarte mult, datorita faptului ca cresc
activele circulante foarte mult datorita creșterii creanțelor. Aceasta situație duce la crearea unei
trezorerii nete negative, Fapt ce ar putea duce la incapacitați de plata a intreprinderii.

Deși intreprinderea dorește sa ofere clienților condiții avantajoase, trebuie avuta totuși in
vedere și durata in zile furnizori. Iar in acest caz se va compara rata profitului obținuta prin
acapararea de noi clienți, respective realizarea unor venituri mai mai mare, datorita creșterii
numarului clienților cantitativ și rata platita bancilor in cazul contractarii unor datorii pe termen
scurt, pentru a face fața duratei in zile a furnizorilor. De asemenea trebuie avuta in vedere și
inversarea raportului de durata in zile, adica durata in zile furnizori sa fie mai mare decat durata
in zile clienți și astfel obținerea unui profit și de pe urma acestui lucru.

Decizia strategica ramane sa fie luata de societatea comerciala.Aceasta va avea in vedere


obiectivele ei proprii investiționale cu privire la obiectivul afacerii; daca aceasta dorește o
creștere pe termen lung, va acorda o importanța deosebita clientelei, iar daca aceasta urmarește
doar un profit pe termen scurt, neinteresand-o decat obținerea unui profit cat mai mare intr-un
timp cat mai scurt, cu siguranta aceasta va lua orice decizie in funcție de interesul propriu.

Daca luam in considererare indicatorii de bonitate, intreprinderea nu pare a avea


probleme prea mari in aceasta privința. Domeniul de activitate- comerț o ajuta cu siguranța in
acest punct.Lichiditatea, care reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma
in bani, crește in cazul lichiditații imediate,datorita creșterii datoriilor pe termen scurt și datorita
creșterii activelor circulante.Se știe ca aceste pot fi transformate mulr mai rapid in lichiditați. In
ceea ce privește solvabilitate- capacitatea intreprinderii de a-și onora obligațiile de plata la
scadența, se cunoaște faptul ca aceasta se diminueaza datorita creșterii duratei in zile clienți, insa
acest lucru nu inseamna ca intreprinderea se situeaza intr-un risc de solvalbilitate.Acest lucru și
datorita faptului ca poate oricand apela la piața monetara in contractarea de imprumuturi pe
termen scurt. De asemenea, intreprinderea iși poate imbunatații starea financiara prin marirea
capitalului propriu, prin aducerea de noi asociți in firma sau marirea capitalului subscris varsat
prin aport in numerar sau in natura a asociaților existenți in present in intreprindere.

Din analiza ratelor de gestiune se poate constata o creștere la toate nivelele in ceea ce
privește durata de rotație a activelor, insa rotația activelor totale se situeaza in descreștere, luata
in comparație cu durata in zile a imobilizarilorși per total. Aceasta inseamna ca durata in zile a
activelor totale crește intr-o proporție mai mica decat cea a imobilizarilor, iar ca activele
circulante au o viteza de rotație mult superioara activelor imobilizate.Acest indiciu este unul care
trebuie luat in considerare pentru aprecierea funcționarii activitații intreprinderii.

Așadar, dat fiind faptul ca intreprinderea este una bazata pe activitatea de comerț, iar durata in
zile a activelor circulante este in creștere, pe cand cea a activelor totale in scadere nu poate fi
decat un lucru pozitiv, datorita creșterii nivelului producției. Insa și acest lucru trebuie privit cu
mai multa atenție, deoarece, dupa cum am menționat anterior , trebuie sa existe o perioada mai
mica de timp intre durata in zile furnizori și clienți.

In ceea ce privește ratele rentabilitaților, acestea se afla in scadere. Acest lucru nu trebuie
privit in mod negative, deoarece s-au realizat niște investiții, a caror amortizare va fi realizata in
timp.

Referitor la riscul de faliment- acesta este intr-o situație limita. Cauza acesteia o
constituie contractarea de noi credite concomitant cu acordarea unor favoruri in ceea ce prvește
termenele de plata a clienților. Insa daca intreprinderea manuiește bine disponibilizarile de
numerar obținute prin intermediul creditului, aceasta nu va avea probleme, deoarece dupa
perioada de amortizare a datoriilor, intreprinderea nu va mai avea probleme de solvalbilitate.

Avand in vedere și trecutul intreprinderii in care nu a avut nici o restanța nici fața de
furnizori, nici fața de stat, banca CCR ii va acorda intreprinderii creditul solicitat, adica 200.000
RON.

BIBLIOGRAFIE
A. Lucrari de autor

1. Buglea A., Analiza financiara – concepte si studiu de caz, Editura Mirton, Timisoara, 2005.

2. Buglea A., Roth Anne-Marie, Minda Alina, Stoita F., Analiza financiara, Editura Mirton,
Timisoara, 2006.

4. Cerna S., Moneda si teoria monetara, Editura Mirton, Timisoara, 2001.

5. Hetes-Gavra I., Organizarea si operatiunile bancilor, Editura Orizonturi Universitare,


Timisoara, 2003.

B. Lucrari editate sub egida unor institu tii specializate

6. Banca Nationala a Romaniei – Buletin lunar, 5/2008(www.bnr.ro)

7. Banca Nationala a Romaniei – Raport annual 2007(www.bnr.ro)

8. S.C.BANCA CCR S.A. – Norme interne de creditare a persoanelor juridice-2008

9. Ziarul financiar(03.07.2008)

C. XXX
10. XXX

http:// www. ghișeulbancar.ro/


articole/66/9861/ce_trebuie_sa_știm_despre_dobanda.htm(14.04.08)

11. XXX

http:// www.ciorna.com/download-1222_istoric-al-sistemului-bancar -din-romania.html

12.XXX

www.wall-street.ro

13.XXX

www.arb.ro

14.XXX

www.bancaCCR.ro

ANEXA NUMARUL 1

NR. 14578 / 21/02/2008

CERERE CREDIT “FULL-OPTION” CU IPOTECA

PENTRU NEVOI NENOMINALIZATE

Subsemnatul(a)________GHERASIM AUREL___________________________________,

cod numeric personal:____ 1760928369628_________, Buletin de identitate / Carte de identitate


seria:TM numarul: 658246 in calitate de______Asociat si administrator imputernicit conform
Hotararii AGA nr. 152/ 10.02.2008____________________in cadrul firmei / al persoanei
fizice autorizate / asociatiei familiale____S.C. GHERA GRUP S.R.L__.

Nr. Registrul Comertului:__J35/3460/2004_____, Cod unic de inregistrare / Autorizatie de


functionare:____R15052525____avand ca activitate de baza:______COMERTUL CU
RIDICATA AL MATERIALULUI LEMNOS SI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
(COD CAEN 5153)__________________________________________,

solicit in numele firmei / persoanei fizice autorizate/ asociatiei familiale mentionate mai sus:

1. un credit in valoare de:______200.000________________________________RON / EUR


pentru________________NEVOI NENOMINALIZATE___________________________.

2. prelungirea/ suplimentarea creditului in valoare de_____————___________RON/ EUR


cu suma de_______————______RON/ EUR pentru _________—–——_________.

ALTE INFORMATII CU CARACTER GENERAL:

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala a mai beneficiat de alte credite?
DA  NU 

La data completarii acestei cereri societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala
inregistreaza obligatii restante la bugetele consolidate ale statului mai vechi de 30 de zile?

DA  NU 

Societatea/ Persoana fizica autorizata/ Asociatia familiala a inregistrat restante in derularea altor
credite?

DA  NU 

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala a fost inregistrata cu mai mult de 3
incidente in Centrala Incidentelor de Plati in ultimele 6 luni?

DA  NU 

Incidentele mentionate mai sus( in cazul in care au existat) au fost solutionate prin plati pana la
data acestei cereri?

DA  NU 

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala este in interdictie de a emite cecuri?

DA  NU 

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala face parte dintr-un grup de firme?

DA  NU 

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala are toate autorizatiile necesare
functionarii legale a firmei?

DA  NU 

Societatea/ persoana fizica autorizata/ asociatia familiala este inplicata in vreun litigiu?

DA  NU 

Persoana fizica ce desfasoara activitati independente a fost inregistrata in Biroul Unic de Credit
cu restante mai vechi de 30 de zile in ultimele 12 luni?

DA  NU 

Solicitantul declara si garanteaza ca toate informatiile continute in Cererea de credit si in


celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare, sunt adevarate, corecte si in
concordanta cu faptele relevante.
Prin prezenta, Solicitantul autorizeaza Banca sa solicite si sa primeasca de la Centrala
Riscurilor Bancare, Biroul Unic de Credit si de la Centrala Incidentelor de Plati informatii de
risc bancar inregistrate pe numele solicitantului de credit / firmei.

Prin semnatura sa, Solicitantul confirma ca a citit si a inteles in intregime continutul


cererii.

Data completarii cererii Numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte

______21/02/2008____ firma/ persoana autorizata/ asociatia familiala.

Stampila firmei/ persoanei fizice autorizate/ asociatiei


familiale_______GHERASIM AUREL____________

ANEXA NUMARUL 2

BILANT PRESCURTAT

la data da 31.12.2007

- RON -

Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA :


Rd. 01.01.2007 31.12.2007
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 6511 17138

( ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZARI CORPORALE 02 19736 90253

(ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 03 0 480

(ct. 261+263+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04 26247 107871
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 05 347943 448868

(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348 +351


+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+ 381 +/-388-
391 -392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANTE 06 295881 691921

(ct. 267-296+4092+411+413 +418+425+4282+ 431+437+


4382+441+4424+4428+444+445+ 446+447 +4482+451

+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 07 0 0

(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 08 46555 115666

(ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL(rd. 05 la 08) 09 690379 1256455
C. CHELTUIELI IN AVANS( ct. 471) 10 0 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 11 395470 857604
PERIOADA DE PANA LA 1 AN

(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+

408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456
+457+4581+462+473+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE 12 294909 398851
NETE (rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 321156 506722

(rd. 04 + 12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 14 0 59192
PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+
408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381+

441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456 +
457+4581+462+473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 0 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: 16 0 0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) 17 0 0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472) 18 0 0
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 1000 1000
- capital subscris varsat (ct. 1012) 20 1000 1000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011) 21 0 0
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24 200 200
IV. REZERVE (ct. 106) 25 0 0
Actiuni proprii (ct. 109) 26 0 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141) 27 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) 28 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDERA REPORTAT (A) (ct. 117) 29 319956 317956

….Sold C
….Sold D 30 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDERA EXERCITIULUI 31 315940 128374
FINANCIAR(ct.121) ….Sold C
….Sold D 32 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 33 315940 0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL 34 321156 447530

(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)
Patrimoniul public (ct. 1016) 35 0 0
CAPITALURI – TOTAL (rd. 34+35) 36 321156 447530
ANEXA NUMARUL 3

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

- RON -

Realizari in perioada de raportare


Denumirea indicatorului nr.rd.
31.12.2006 31.12.2007
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 3616449 2988713
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705
02
+706+708) 76108 352531
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03 3540341 2636182
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate il constituie leasingul 04
(ct.766) 0 0
Venituri din subventii de exploatare aferente
05
cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 0 0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)
06
Sold C 2904 2043
si a productiei in curs de executie
07
Sold D 1397 0
3. Productia realizata de entitate pentru
scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 08
721+722) 0 0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) 09 1 1102
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
10
(rd. 01+06-07+08+09) 3617957 2991858
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materialele
11
consumabile (ct. 601+602-7412) 39782 211454
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 14090 17287
b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa)
13
(ct.605-7413) 0 45
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 14 3098948 2303189
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 27581 179556
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414) 16 19859 146129
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia
17
sociala(ct. 645-7415) 7722 33427
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile
18
corporale si necorporale (rd. 19-20) 2044 12147
a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 2044 12147
a.2) Venituri (ct.7813) 20 0 0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante 21 0 0
(rd. 22-23)
b.1.) Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 0 0
b.2.) Venituri (ct. 754+7814) 23 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 60167 136335
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.
611+612+613 + 614+621+622+623+624+ 25
625+626+627+628-7416) 59686 116589
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
26
varsaminte asimilate (ct. 635) 479 3786
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele
27
cedate (ct.6 58) 2 15960
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
inregistrate de entitatile al caror obiect de 28
activitate il constituie leasingul (ct.666) 0 0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) 29 0 0
- Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0
- Venituri (ct. 7812) 31 0 0
Cheltuieli de exploatare- total (rd. 11 la
32
15+18+21+24+29) 3242612 2860013
Profitul sau pierderea din exploatare - Profit
33
(rd. 10-32) 375345 131845
-
34
Pierdere (rd. 32-10) 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.
35
7611+7613) 0 0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile
36
afiliate 0 0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi
37
care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 0 0
- din care, venituri obtinute de la entitatile
38
afiliate 0 0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766) 39 22 18
- din care, venituri obtinute de la entitatile
40
afiliate 0 0
Alte venituri financiare (ct.762+764 +765 +
41
767 +768) 714 30036
VENITURI FINANCIARE- TOTAL
42
(rd.35+37+39+41) 736 30054
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile
financiare si a investitiilor financiare detinute 43
ca active circulante(rd.44,45) 0 0
- Cheltuieli (ct. 686) 44 0 0
- Venituri (ct. 786) 45 0 0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 46 0 3770
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile
47
afiliate 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.
48
663+664+665+667+668) 0 27
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.
49
43+46+48) 0 3797
Profitul sau piederea financiar(a) -
50
Profit(rd. 42-49) 736 26257
-
51
Pierdere (rd. 49-42) 0 0
14.Profitul sau pierderea curent(a) -
52
Profit(rd.10+42-32-49) 376081 158102
- Pierdere (rd.
53
32+49-10-42) 0 0
15.Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 56
- Profit (rd. 54-55) 0 0
- Pierdere (rd.
57
55-54) 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 3618693 3021912
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 3242612 2863810
Profitul sau piederea bruta -Profit
60
(rd.58-59) 376081 158102
-
61
Pierdere (rd. 59-58) 0 0
18. Impozit pe profit (ct. 691) 62 60141 29728
19.Alte impozite neprezentate la elementele de
63
mai sus (ct. 698) 0 0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A
EXERCITI ULUI FINANCIAR - 64
Profit (rd. 60-61-62-63) 315940 128374
- Pierdere (rd.
65
61+62+63-60) 0 0

ANEXA NUMARUL 4

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

- RON -

Nr.
I. Date privind rezultatul inregistrat rd. Nr.unitati Sume
Unitati care au inregistrat profit 01 1 128374
Unitati care au inregistrat pierderi 02 0 0
Pen
Pentru act
Nr. Total col. activitatea tea
II. Date privind platile restante rd. 2+3,din care: curenta inv
A B 1 2
Plati restante-total(rd.04+08+14 la 18+22), din care: 03 0 0
Furnizori restanti-total(rd.05 la 07),din care: 04 0 0
- peste 30 de zile 05 0 0
- peste 90 de zile 06 0 0
- peste 1 an 07 0 0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-
total(rd. 09 la 13), din care: 08 0 0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09 0 0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 0 0
- contributia pentru pensia suplimentara 11 0 0
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 0 0
- alte datorii sociale 13 0 0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri 14 0 0
Obligatii restante fata de alti creditori

15 0 0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de
stat 16 0 0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale 17 0 0
Credite bancare nerambursate la scadenta- total(rd. 19 la
21) 18 0 0
- restante dupa 30 zile 19 0 0
- restante dupa 90 zile 20 0 0
- restante dupa 1 an 21 0 0
Dobanzi restante 22 0 0
Nr.
III. Numarul mediu de salariati rd. 31.12.2006 31.12.2007
Numar mediu de salariati 23 10 13

IV. Plati de dobanzi si redevente Nr.rd. (


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 24
- impozitul datorat la bugetul de stat 25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri din revedente platite de persoanele juridice romane catre persoanele
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Sum
V. Tichete de masa Nr. rd. (RO
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30
Nr.
VI. Cheltuieli de inovare rd. 31.12.2006 31.12.2007
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 31 0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in
cursul perioadei 32 0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul
perioadei 33 0

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- RON -

Elemente de imobilizari nr. Valori brute


Sold Cresteri Reduceri Sold final
rd. initial Total Din care:
dezmembrari (col. 5
=1+2-3)
si casari
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire 01 0 0 0 X 0

si cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 02 7991 18117 0 X 26108
Avansuri si imobilizari 03 0 0 0 X 0

necorporale in curs
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 7991 18117 0 X 26108
Imobilizari corporale
Terenuri 05 0 0 0 X 0
Constructii 06 0 0 0 0 0
Instalatii tehnice si masini 07 20300 75174 0 0 95474
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 0 0 0 0 0
Avansuri si imobilizari 09 0 0 0 X 0
corporale in curs
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 20300 75174 0 0 95474
Imobilizari financiare 11 0 480 0 X 480
ACTIVE IMOBILIZATE 12 28291 93771 0 0 122062
TOTAL (rd. 04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- RON -

Elemente de imobilizari Nr. Sold Amortizare Amortizare Amortizare


initial in cursul aferenta la sfarsitul
rd. anului imobilizarilor anului (col.
scoase din evidenta 9= 6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 13 0 0 0 0
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 14 1480 7490 0 8970
TOTAL (rd. 13+14) 15 1480 7490 0 8970
Imobilizari corporale
Terenuri 16 0 0 0 0
Constructii 17 0 0 0 0
Instalatii termice si masini 18 564 4657 0 5221
Alte instalatii, utilaje si 19 0 0 0 0
mobilier
TOTAL(rd. 16 la 19) 20 564 4657 0 5221
AMORTIZARI-TOTAL 21 2044 12147 0 14191
TOTAL(rd.15+20)
SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- RON -

Elemente de imobilizari Nr. Sold Provizioane Provizioane Sold final


rd. initial constituite reluate la
in cursul venituri ( col. 13=
anului 10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli 22 0 0 0 0
de dezvoltare
Alte imobilizari 23 0 0 0 0
Avansuri si imobilizari necorporale 24 0 0 0 0
in curs
TOTAL ( rd. 22 la 24) 25 0 0 0 0
Imobilizari corporale
Terenuri 26 0 0 0 0
Constructii 27 0 0 0 0
Instalatii tehnice si masini 28 0 0 0 0
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 0 0 0 0
Avansuri si imobilizari corporale in 30 0 0 0 0
curs
TOTAL( rd. 26 la 30) 31 0 0 0 0
Imobilizari financiare 32 0 0 0 0
PROVIZIOANE PENTRU 33 0 0 0 0
DEPRECIERE-TOTAL (RD.
25+31+32)
ANEXA NUMARUL 5

Contractul de Credit nr.193/21.02.2008

( pentru creditul “ Full option” – credit pentru nevoi nenominalizate)


Incheiat la data de 21/02/2008, intre:
BANCA CCR S.A. Cluj- Sucursala TIMISOARA, cu sediul in localitatea TIMISOARA,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/77/1996, Registrul Bancar RB-PJR-12-
019/18.02.1999, CUI 8082634, reprezentata prin POENARIU RAZVAN CRISTIAN in calitate
de Director adjunct si prin SIMONA VANDICI in calitate de Director Operatiuni (Banca).

Si

Si,

Si,

Garant: GHERASIM AUREL

Domiciliat in Timisoara, str. Fructelor,nr. 30, judetul Timis

CNP 1760928369628

CI TM-658246

Si,
1) Obiectul Contractului
a) Destinatia Creditului Nevoi nenominalizate
b) Valoarea Creditului 200,000 (DouaSuteMii)
c) Valuta creditului LEI
d) Modul de utilizare intr-o singura tragere
e) Perioada de utilizare

*Orice parte a creditului 20/02/2008-30/05/2008

netrasa pana la aceasta

data va fi anulata.
2) a) Scadenta 31/01/2018
b) Perioada de gratie

*In perioada de gratie clientul nu plateste rate din capital, numai dobanda calculata la soldul creditului utiliz
3) Dobanda
a) Rata dobanzii 10,50%/ an, indexabila
b) Data de plata a dobanzii Ultima zi a fiecarei luni
c) Perioada de calcul a 360 de zile

dobanzii
d) Data stabilirii dobanzii 20/02/2008
4) Penalitati
a) Dobanda penalizatoare 30%

la credit
b) Penalitate pentru 30%

neplata a dobanzii
c) Penalitate pentru 30%
neplata comisioanelor si

spezelor bancare
5) Comisioane
a) Comision de acordare 1,50% din Suma Creditului, platibil la acordarea creditului
b) Comision de risc - din Suma Creditului, platibil la acordarea creditului
c) Comision de revizie 0,50% semestrial, aplicabil la soldul creditului.
d) Alte comisioane de rescadentare/ reesalonare, 0,50% aplicat la suma creditulu
reesalonat
*Aceste comisioane vor fi nereturnabile.Banca va debita automat contul Clientului cu fiecare dintre aceste
data cand acestea devin datoare, semnarea prezentului contract reprezentand o autorizare in avans din pa
pentru o astfel de debitare. In cazul in care nu exista suficient disponibil pentru plata comisioanelor, sume
titlu de comisioane si neplatite li se va aplica dobanda majorata de 30%.

Nivelul comisioanelor va putea fi modificat de catre Banca prin Decizie interna si comunicat clientului
lucru sa constituie un amendament la prezentul contract.
6) Rambursarea
Creditul va fi rambursat conform urmatorului grafic de rambursare/ integral la scadenta.
Creditul va putea fi rambursat si inaintea termenului convenit, cu acordul Bancii fara comisioane penaliza

Sumele rambursate anticipat la solicitarea scrisa a clientului nu vor putea fi trase din nou.
7) Garantii
Garantie 1: Ipoteca rang I, asupra imobilului situat in Timisoara, str. Fructelor, nr. 30, judetul Timis, consta
gradina in suprafata de 906 mp., proprietatea lui Gherasim Aurel si Gherasim Alexandru, bun dobandit prin
dobandit in temeiul contractului de mostenire autentificat de Birou Notar Public Marcel Sfercoci sub nr. 18
10.03.2000, inscris in C.F. nr. 2197 a localitatii Timisoara, sub nr. cadastral 421-422/1, conform contractulu
nr. 192/IPO/1/21.02.2008. Imobilul a fost evaluat la valoarea de 405.394 LEI
(patrusutecincimiitreisutenouazecisipatrulei) valoare de piata , de catre S.S. DARIAN ROM SUISSE S.R.L
agreat de Banca, conform raportului de evaluare nr.1555/ 02.02.2008

Garantie 2: Cesiune: Cesiune asupra incasarilor si soldul contului curent nr. RO48BTRL03608202A62501X
S.C. GHERA GRUP S.R.L., la Banca CCR in suma de 246.300 LEI (douasutepatruzecisisasemiitreisutelei)
valoarea creditului plus dobanda antecalculata pe trei luni *120%, conform contractului de garantie reala m
192/CES/1/21.02.2008

Garantie 3: Bilet la ordin: 2(doua) bilete la ordin, emise in alb, la suma si scadenta si fara protest la vederea
GRUP S.R.L., in favoarea Bancii CCR si avalizate de catre asociatul si administratorul societatii Gherasim

Total: 651.694 LEI


8) Asigurari garantii
Bunurile admise in garantie vor fi asigurate la societati de asigurare agreata de BT, pe toata durata creditari
facand terenurile care nu se pot asigura)
Polita: A-274672 asigurat la BT ASIGURARI SA cu valoarea de 64.700 EUR
9) Clauze de derulare facilitate
Creditul poate fi utilizat sub forma de imprumuturi la termen, printr-o singura tragere efectuata pe baza de c
tragerii va fi pusa la dispozitia clientului in contul acestuia nr.

RO48BTRL03608202A62501XX.
Imprumutatul este obligat sa depuna la banca: bilantul contabil, contul de profit si pierderi si balanta
aferenta/ declaratia speciala de impunere in termenele prevazute de reglementarile legale pentru depune
abilitate. Aceste acte vor purta semnatura autorizata si stampila societatii/ persoanei fizice autorizate, iar bi
va purta si viza organelor abilitate.

In cazul in care Imprumutatul nu depune la banca documentele mai sus mentionate in termen de max 30
expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele abilitate, banca va declara creditul scadent an
trece la executare silita a imprumutatului.

In cazul in care Imprumutatul depune la banca documentele mai sus mentionate, dar in urma stabilirii
performanta aceasta nu mai corespunde cu criteriile stabilite la acordarea creditului, banca poate declara c
anticipat.

In situatia in care pe contul clientului s-a instituit o poprire, iar acesta nu achita suma poprita in termen
data popririi contului, Banca are dreptul sa declare creditul scadent anticipat si sa treaca la recuperarea crea
10) Clauze speciale de acordare
Imprumutatul are obligatia efectuarii de rulaje prin Banca CCR
11) Grup
GHERA GRUP SRL, GHERASIM AUREL, GHERASIM ALEXANDRU, GHERASIM ANA
12.)Dispozitii finale
Prevederile contractului de credit si accesorile acestuia se completeaza cu prevederile Conditiilor General
al caror continut Clientul declara ca si l-a insusit si il accepta.

Conditiile Generale de Creditare sunt aplicabile numai in masura in care nu contravin prevederilor prezen
care se aplica cu prioritate in raporturile contractuale.

Prin insusirea de catre Client si semnarea Conditiilor Generale de Creditare o singura data de catre pa
extind valabilitatea, aplicarea si efectele asupra tuturor finantarilor ulterioare de care beneficiaza Clientul, c
automat ca anexa la contractele de credit.

Prezentul contract s-a incheiat azi 21/02/2008, la TIMISOARA in 3 exemplare originale.

BANCA CCR SA Imprumutat,

S.C. GHERA GRUP S.R.L

Prin:

Nume: POENARIU RAZVAN CRISTIAN Prin:

Functia: Director Adjunct Nume: GHERASIM AUREL

Functia: Asociat si administrator


imputernicit conform Hotararii AGA nr.

Si, 152/10.02.2008

Prin:

Nume: SIMONA VANDICI

Functia: Director Operatiuni Garanti,

1., GHERASIM ALEXANDRU


CNP: 1800320361672

Avizat, 2., GHERASIM AUREL

Consilier Juridic, Octavian Balanescu CNP: 1760928369628

Intocmit, 3., S.C. GHERA GRUP S.R.L..,

Administrator Credite: Violeta Beres reprezentata prin: GHERASIM AUREL,

in calitate de: Asociat si Administrator

imputernicit conform Hotararii AGA nr.

152/10.02.2008

ANEXA NUMARUL 6

CONTRACT DE IPOTECA

Nr. 192/ IPO/1/21.02.2008

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Banca CCR S.A. Cluj– Sucursala TIMISOARA, societate bancara inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J35/77/1996, cod unic de inregistrare 8082634, inregistrata in
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-12-019/18.12.1999, cu sediul in localitatea TIMISOARA,
reprezentata prin POENARIU RAZVAN CRISTIAN, avand functia de Director adjunct, si prin
SIMONA VANDICI, avand functia de Director de Operatiuni, (in cele ce urmeaza Creditorul
ipotecar), prin Maria Rusu conform Procurii autentificata prin Incheierea nr. 774/02.04.2007 de
catre Biroul Notarial Public ” Ana-Valentina Claici”- Timisoara si

1.2. GHERASIM AUREL, cu domiciliul in Timisoara, Str. Fructelor, Nr. 30, judetul Timis,
legitimat cu C.I. seria TM nr.658246, eliberat de catre Politia Timisoara la data de 20.08.2006,
CNP 1760928369628, ( in cele ce urmeaza Garantul 1)

1.3. GHERASIM ALEXANDRU, cu domiciliul in Timisoara, Str. Fructelor, Nr. 30, judetul
Timis, legitimat cu C.I. seria TM nr. 352698, eliberat de catre Politia Timisoara, la data de
20.10.2004, CNP 1800320361672, ( in cele ce urmeaza si Garantul 2)

2. SCOP/ OBIECT/ SUMA GARANTATA

2.1. Prezentul contract se incheie in scopul garantarii de catre Garant a obligatiilor Debitorului
derivand din Contractul de Credit nr. 193/21.02.2008, incheiat la data de 21/ 02/ 2008, incheiat
cu Creditorul ipotecar (in cele ce urmeaza Contractul de Credit), la scadenta si in conditiile
mentionate in acesta (prin ”scadenta” se intelege atat data scadentei stabilita in Contactul de
Credit pentru fiecare plata, cat si data scadentei stabilita de Creditorul ipotecar in cazul aparitiei
unui Caz de Culpa, asa cum acesta este definit in Conditiile Generale de Creditare). Prin Debitor
se intelege SC. GHERA SRL, cu sediul in Timisoara, Str. Fructelor, Nr. 30, judetul Timis,
inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J35/3460/2004, avand CUI
R15052525, reprezentata prin: GHERASIM AUREL, Asociat si administrator imputernicit
conform Hotararii AGA nr. 152/ 10.02.2008, care are calitatea de imprumutat in Contractul de
credit.

2.2. Garantul constituie in favoarea Creditorului ipotecar o ipoteca de rang I, asupra Imobilului
descris mai jos, (in cele ce urmeaza Garantia), aflat in proprietatea sa, in conditiile si termenii
contractului de credit si accesoriilor acestuia.

2.3. Imobilele care fac obiectul Garantiei au intelesul stabilit mai jos:

Imobil inseamna bunul/ bunurile imobile afectate Garantiei, proprietatea Garantului:

Imobil situat in Timisoara, judetul Timis, constand din casa si gradina in suprafata

de 906 mp, proprietatea lui GHERASIM AUREL si GHERASIM ALEXANDRU,


evaluat la valoarea de piata de 405394 LEI(patrusutecincimiitreisutenouazecisipatru),

conform Raportului de Evaluare nr. 1555/ 02.02.2008 intocmit de S.S. DARIAN ROM
SUISSE S.R.L., evaluator agreat de banca.

2.4. Imobilul a fost dobandit in temeiul certificatului de mostenitor eliberat de Biroul

Notarului Public „Marcel Sfercoci” sub nr. 18/10.03.2000 si a certificatului de mostenitor


sublimentar eliberat de Biroul Notarului Public „Marcel Sfercoci” sub nr. 10/ 17.01.2008,
inscris in CF nr. 2197 al localitatii Timisoara, sub nr. cadastral 421-422/1, astfel cum rezulta din
extrasul de Carte Funciara nr. 3506/18.02.2008 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Timis.

2.5. In conformitate cu prevederile articolului art. 1777 Cod Civil, ipoteca constituita in baza

contractului de credit si accesoriilor acestuia se va intinde si asupra tuturor imbunatatirilor,


adaugirilor si extinderilor aduse Imobilului de la data incheierii acestui contract pana la data
indeplinirii integrale a obligatiilor din Contractul de Credit.

2.6. Suma garantata de prezenta Garantie este 200.000 LEI (douasutemiilei), plus dobanzile

aferente de 10,50% /an, indexabile, orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit
si cheltuielile care potrivit contractului de credit si accesoriilor acestuia cad in sarcina
Garantului.

3. DURATA

3.1. Garantia va fi o garantie continua si va ramane in vigoare pana la indeplinirea integrala si


exacta a tuturor obligatiilor Debitorului decurgand din Contractul de Credit si/ sau a Garantului
din prezentul contract.

4. DECLARATII SI GARANTII ALE GARANTULUI

Garantul declara si garanteaza, prin prezentul contract ca, atat la data semnarii acestuia cat

si pe intreaga durata a existentei obligatiilor Debitorului decurgand din Contractul de Credit:


4.1. Imobilul se afla in circuitul civil, nu face obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul instantei
judecatoresti sau arbitrajului si nu a fost instituita si nu e in derulare nici o procedura asiguratorie
sau de executare impotriva acestuia.

5. OBLIGATII ALE GARANTULUI

5.1. Garantul se obliga, pe durata existentei prezentei Garantii, sa conserve valoarea Imobilului,
sa administreze si sa foloseasca Imobilul ca un bun proprietar si sa anunte Creditorului ipotecar
cu privire la aparitia oricarui eveniment care ar putea duce la degradarea sau disparitia
Imobilului, precum si orice alta situatie care priveste direct acest Imobil.

5.2. Garantul va permite Creditorului ipotecar sa inspecteze Imobilul daca si oricand Creditorul
ipotecar va gasi de cuviinta.

5.3. In lipsa acordului expres si scris al Creditorului ipotecar, Garantul nu va dispune in nici un
mod de Imobil si nu va constitui asupra acestuia nici o alta garantie sau sarcina, de orice natura
ar fi aceasta.

5.4. In momentul semnarii contractului de credit si accesoriilor acestuia, Garantul va pune la


dispozitia Creditorului ipotecar polita de asigurare a Imobilului, stampilata de asigurator cu
mentiunea „cesionat in favoarea Banca CCR SA”.

6.EXECUTAREA GARANTIEI

6.1. In situatia aparitiei unui Caz de Culpa, astfel cum este definit in Contractul de Credit,
Creditorul ipotecar are dreptul sa uzeze de toate drepturile conferite de lege, fara a fi necesara
vreo autorizatie sau notificarea prealabila a Garantului si/sau a Debitorului si fara indeplinirea
oricaror altor formalitati judiciare sau extrajudiciare:

a) sa declare ca fiind scadente imediat si platibile la cerere, toate sumele datorate in temeiul
Contractului de Credit;

b) sa execute prezenta ipoteca prin vanzarea conform legislatiei romanesti, fara a fi raspunzatori
de pierderile ocazionate de o asemenea vanzare sau de amanarea unei asemenea vanzari; (toate
cheltuielile legate de executarea ipotecii vor fi suportate din sumele astfel obtinute);

6.2. IN CAZ DE NEEXECUTARE , CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE


PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI.

6.3. Garantul ipotecar ramane obligat in solidar cu debitorul la rambursarea creantei


(principal, dobanzi, dobanzi penalizatoare, comisioane si orice alte cheltuieli efectuate in
derularea contractului de credit si accesoriilor acestuia) renuntand expres la beneficiul de
discutiune si diviziune prevazut de Art. 1662 Cod civl.

7. DISPOZITII FINALE

7.1. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu. Partile convin ca orice documente justificative
ale sumelor si cheltuielilor prevazute la Art. 2.6, furnizate de catre Creditorul ipotecar, constituie
partea integranta a contractului de credit si accesoriilor acestuia.
7.2. Prezentul contract este guvernat de legea romana. Partile convin ca orice disputa decurgand
din/ sau in legatura cu acest contract sa fie solutionata de instanta de judecata de la locul unde
este situat imobilul.

7.3. Orice referire facuta in prezentul contract la Contractul de Credit va include si orice
amendamente la acesta, cu exceptia amendamentelor constand in marirea sumei facilitatii, caz in
care se va incheia un Contract de garantie suplimentara, la cererea Creditorului ipotecar.

7.4. Termenul „zile” folosit in cuprinsul contractului de credit si accesoriilor acestuia inseamna
zile lucratoare.

7.5. Atat Banca, cat si garantul ipotecar sunt de acord si solicita inscrierea ipotecii si a
interdictiei de instrainare, grevare, restructurale, demolare, intabulare si inchiriere in
favoarea bancii.

Prezentul contract a fost redactat de catre Banca si s-a incheiat azi 21/02/2008, la
Timisoara, in 5 exemplare originale, 5 in limba romana, din care un exemplar pentru
Garanti si 2 exemplare pentru banca.

Creditorul ipotecar, Garant 1,

BANCA CCR S.A. GHERASIM AUREL

Sucursala Timisoara

Prin imputernicit, Garant 2,

MARIA RUSU GHERASIM ALEXANDRU

ANEXA NUMARUL 7

GRAFIC DE RAMBURSARE

- RON -

Nr. crt. Data platii Sold initial Principal Dobanda Total anuitate Sold final
(total de plata)
1 29/02/2008 200000,00 948,70 525,00 1473,70 199051,30
2 31/03/2008 199051,30 957,00 1741,70 2698,70 198094,30
3 30/04/2008 198094,30 965,37 1733,33 2698,70 197128,93
4 31/05/2008 197128,93 973,82 1724,88 2698,70 196155,10
5 30/06/2008 196155,10 982,34 1716,36 2698,70 195172,76
6 31/07/2008 195172,76 990,94 1707,76 2698,70 194181,82
7 31/08/2008 194181,82 999,61 1699,09 2698,70 193182,21
8 30/09/2008 193182,21 1008,36 1690,34 2698,70 192173,86
9 31/10/2008 192173,86 1017,18 1681,52 2698,70 191156,68
10 30/11/2008 191156,68 1026,08 1672,62 2698,70 190130,60
11 31/12/2008 190130,60 1035,06 1663,64 2698,70 189095,54
12 31/01/2009 189095,54 1044,11 1654,59 2698,70 188051,43
13 28/02/2009 188051,43 1053,25 1645,45 2698,70 186998,18
14 31/03/2009 186998,18 1062,47 1636,23 2698,70 185935,71
15 30/04/2009 185935,71 1071,76 1626,94 2698,70 184863,95
16 31/05/2009 184863,95 1081,14 1617,56 2698,70 183782,81
17 30/06/2009 183782,81 1090,60 1608,10 2698,70 182692,21
18 31/07/2009 182692,21 1100,14 1598,56 2698,70 181592,07
19 31/08/2009 181592,07 1109,77 1588,93 2698,70 180482,30
20 30/09/2009 180482,30 1119,48 1579,22 2698,70 179362,82
21 31/10/2009 179362,82 1129,28 1569,42 2698,70 178233,54
22 30/11/2009 178233,54 1139,16 1559,54 2698,70 177094,38
23 31/12/2009 177094,38 1149,12 1549,58 2698,70 175945,26
24 31/01/2010 175945,26 1159,18 1539,52 2698,70 174786,08
25 28/02/2010 174786,08 1169,32 1529,38 2698,70 173616,76
26 31/03/2010 173616,76 1179,55 1519,15 2698,70 172437,21
27 30/04/2010 172437,21 1189,87 1508,83 2698,70 171247,33
28 31/05/2010 171247,33 1200,29 1498,41 2698,70 170047,05
29 30/06/2010 170047,05 1210,79 1487,91 2698,70 168836,26
30 31/07/2010 168836,26 1221,38 1477,32 2698,70 167614,87
31 31/08/2010 167614,87 1232,07 1466,63 2698,70 166382,81
32 30/09/2010 166382,81 1242,85 1455,85 2698,70 165139,95
33 31/10/2010 165139,95 1253,73 1444,97 2698,70 163886,23
34 30/11/2010 163886,23 1264,70 1434,00 2698,70 162621,53
35 31/12/2010 162621,53 1275,76 1422,94 2698,70 161345,77
36 31/01/2011 161345,77 1286,92 1411,78 2698,70 160058,85
37 28/02/2011 160058,85 1298,19 1400,51 2698,70 158760,66
38 31/03/2011 158760,66 1309,54 1389,16 2698,70 157451,12
39 30/04/2011 157451,12 1321,00 1377,70 2698,70 156130,12
40 31/05/2011 156130,12 1332,56 1366,14 2698,70 154797,56
41 30/06/2011 154797,56 1344,22 1354,48 2698,70 153453,34
42 31/07/2011 153453,34 1355,98 1342,72 2698,70 152097,36
43 31/08/2011 152097,36 1367,85 1330,85 2698,70 150729,51
44 30/09/2011 150729,51 1379,82 1318,88 2698,70 149349,69
45 31/10/2011 149349,69 1391,89 1306,81 2698,70 147957,80
46 30/11/2011 147957,80 1404,07 1294,63 2698,70 146553,73
47 31/12/2011 146553,73 1416,35 1282,35 2698,70 145137,38
48 31/01/2012 145137,38 1428,75 1269,95 2698,70 143708,63
49 29/02/2012 143708,63 1441,25 1257,45 2698,70 142267,38
50 31/03/2012 142267,38 1453,86 1244,84 2698,70 140813,52
51 30/04/2012 140813,52 1466,58 1232,12 2698,70 139346,94
52 31/05/2012 139346,94 1479,41 1219,29 2698,70 137867,52
53 30/06/2012 137867,52 1492,36 1206,34 2698,70 136375,16
54 31/07/2012 136375,16 1505,42 1193,28 2698,70 134869,75
55 31/08/2012 134869,75 1518,59 1180,11 2698,70 133351,16
56 30/09/2012 133351,16 1531,88 1166,82 2698,70 131819,28
57 31/10/2012 131819,28 1545,28 1153,42 2698,70 130274,00
58 30/11/2012 130274,00 1558,80 1139,90 2698,70 128715,20
59 31/12/2012 128715,20 1572,44 1126,26 2698,70 127142,76
60 31/01/2013 127142,76 1586,20 1112,50 2698,70 125556,56
61 28/02/2013 125556,56 1600,08 1098,62 2698,70 123956,48
62 31/03/2013 123956,48 1614,08 1084,62 2698,70 122342,40
63 30/04/2013 122342,40 1628,20 1070,50 2698,70 120714,20
64 31/05/2013 120714,20 1642,45 1056,25 2698,70 119071,75
65 30/06/2013 119071,75 1656,82 1041,88 2698,70 117414,93
66 31/07/2013 117414,93 1671,32 1027,38 2698,70 115743,61
67 31/08/2013 115743,61 1685,94 1012,76 2698,70 114057,67
68 30/09/2013 114057,67 1700,70 998,00 2698,70 112356,97
69 31/10/2013 112356,97 1715,58 983,12 2698,70 110641,39
70 30/11/2013 110641,39 1730,59 968,11 2698,70 108910,80
71 31/12/2013 108910,80 1745,73 952,97 2698,70 107165,07
72 31/01/2014 107165,07 1761,01 937,69 2698,70 105404,06
73 28/02/2014 105404,06 1776,41 922,29 2698,70 103627,65
74 31/03/2014 103627,65 1791,96 906,74 2698,70 101835,69
75 30/04/2014 101835,69 1807,64 891,06 2698,70 100028,05
76 31/05/2014 100028,05 1823,45 875,25 2698,70 98204,60
77 30/06/2014 98204,60 1839,41 859,29 2698,70 96365,19
78 31/07/2014 96365,19 1855,50 843,20 2698,70 94509,69
79 31/08/2014 94509,69 1871,74 826,96 2698,70 92637,95
80 30/09/2014 92637,95 1888,12 810,58 2698,70 90749,83
81 31/10/2014 90749,83 1904,64 794,06 2698,70 88845,19
82 30/11/2014 88845,19 1921,30 777,40 2698,70 86923,89
83 31/12/2014 86923,89 1938,12 760,58 2698,70 84985,77
84 31/01/2015 84985,77 1955,07 743,63 2698,70 83030,70
85 28/02/2015 83030,70 1972,18 726,52 2698,70 81058,52
86 31/03/2015 81058,52 1989,44 709,26 2698,70 79069,08
87 30/04/2015 79069,08 2006,85 691,85 2698,70 77062,23
88 31/05/2015 77062,23 2024,41 674,29 2698,70 75037,82
89 30/06/2015 75037,82 2042,12 656,58 2698,70 72995,70
90 31/07/2015 72995,70 2059,99 638,71 2698,70 70935,71
91 31/08/2015 70935,71 2078,01 620,69 2698,70 68857,70
92 30/09/2015 68857,70 2096,20 602,50 2698,70 66761,50
93 31/10/2015 66761,50 2114,54 584,16 2698,70 64646,96
94 30/11/2015 64646,96 2133,04 565,66 2698,70 62513,92
95 31/12/2015 62513,92 2151,70 547,00 2698,70 60362,22
96 31/01/2016 60362,22 2170,53 528,17 2698,70 58191,69
97 29/02/2016 58191,69 2189,52 509,18 2698,70 56002,17
98 31/03/2016 56002,17 2208,68 490,02 2698,70 53793,49
99 30/04/2016 53793,49 2228,01 470,69 2698,70 51565,48
100 31/05/2016 51565,48 2247,50 451,20 2698,70 49317,98
101 30/06/2016 49317,98 2267,17 431,53 2698,70 47050,81
102 31/07/2016 47050,81 2287,01 411,69 2698,70 44763,80
103 31/08/2016 44763,80 2307,02 391,68 2698,70 42456,78
104 30/09/2016 42456,78 2327,20 371,50 2698,70 40129,58
105 31/10/2016 40129,58 2347,57 351,13 2698,70 37782,01
106 30/11/2016 37782,01 2368,11 330,59 2698,70 35413,90
107 31/12/2016 35413,90 2388,83 309,87 2698,70 33025,07
108 31/01/2017 33025,07 2409,73 288,97 2698,70 30615,34
109 28/02/2017 30615,34 2430,82 267,88 2698,70 28184,52
110 31/03/2017 28184,52 2452,09 246,61 2698,70 25732,43
111 30/04/2017 25732,43 2473,54 225,16 2698,70 23258,89
112 31/05/2017 23258,89 2495,18 203,52 2698,70 20763,71
113 30/06/2017 20763,71 2517,02 181,68 2698,70 18246,69
114 31/07/2017 18246,69 2539,04 159,66 2698,70 15707,65
115 31/08/2017 15707,65 2561,26 137,44 2698,70 13146,39
116 30/09/2017 13146,39 2583,67 115,03 2698,70 10562,72
117 31/10/2017 10562,72 2606,28 92,42 2698,70 7956,44
118 30/11/2017 7956,44 2629,08 69,62 2698,70 5327,36
119 31/12/2017 5327,36 2652,09 46,61 2698,70 2675,27
120 31/01/2018 2675,27 2675,27 23,41 2698,68 0,00

S-ar putea să vă placă și