Sunteți pe pagina 1din 62

Boilere

Acumulatoare de energie

Pagina

Boilere
Hoval CombiVal ER 200 - 1000 L
฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval CombiVal ESR 200 - 500 L


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval CombiVal ESSR 400 - 1000 L


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval MultiVal ERR 300 - 1000 L


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Hoval MultiVal ESRR 500 - 1000 L


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Hoval Modul-plus
฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Boilere / Acumulatoare de energie 309
Boilere
Acumulatoare de energie

Pagina

Acumulatoare de energie
Hoval EnerVal 200 - 5000 L
฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀

Hoval FWM
Modul de preparare ACM
฀ ฀
instant ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Boilere / Acumulatoare de energie
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Boiler pentru preparare ACM

Descriere
Boiler Hoval
CombiVal ER (200-500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

Boiler Hoval
CombiVal ER (800, 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere Numar autorizare


฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ CombiVal ER SVGW-Prüfnummer
฀ ฀
Livrare ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀

Rezistenta electrica cu flansa


pentru CombiVal ER (200-1000)

Tip EFHR 4 pana la EFHR 18


฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 311


Hoval CombiVal ER (200-1000)

฀ ฀฀
Boiler
CombiVal ER (200-1000) Coduri articole

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 830
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 846
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.035
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.286
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.388

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2.703
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.117

฀ ฀

Accesorii

Rezistenta electrica cu flansa EFHR


pentru CombiVal ER (200-1000)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 458
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 471
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 511
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 615
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 943
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ER (200-1000)

฀ ฀฀
Coduri articole

Flansa cu teaca de imersie


฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 71

Anod Correx cu alimentare externa


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 314

Senzor de imersie KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de imersie KVT 20/5/6


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 24

Senzor de imersie TF 25/12K


฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ 29

La TopTronic®T- OT - senzorul de imersie


TF 25/12K este inclus in pachetul regu-
latorului.

Termostat tip TW 12
฀ ฀ ฀ 92

Sistem termostatatic de amestec pentru


apa TM200
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀' ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 194

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 313


Hoval CombiVal ER (200-1000)

Date tehnice
Boiler CombiVal ER (200-500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀

Registru de incalzire (nedemontabil)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boiler CombiVal ER (800, 1000)


฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Registru de incalzire (nedemontabil)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Element electric de incalzire cu flansa
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
pentru CombiVal ER (200 - 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ER (200-1000)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, turul sistemului de incalzire 70 °C

฀ ฀
฀ 1 3
฀ 3

3 3
฀ ฀ ฀

฀ 3

฀ 13

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Incalzire cu rezistenta electrica

฀ ฀
฀ ฀ ฀1

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval CombiVal ER (200-1000)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, turul sistemului de incalzire 80 °C

฀ ฀
฀ 1 3
฀ 3

3 3
฀ ฀ ฀


3

11
฀ 13


31

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Incalzire cu element electric de incalzire

฀ ฀
฀ ฀ ฀1

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ER (200-1000)

Dimensiuni
ER (200 – 500) ER (800, 1000)

9 2
2
6
6
9 7
9
7
3
5
3

8
8 4
4
1
1

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Boilere / Acumulatoare de energie
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Boiler cu registru sporit pentru preparare ACM

Descriere
Boiler Hoval
CombiVal ESR (200-500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

Rezistenta electrica cu flansa


pentru CombiVal ESR (200-500)

Tip EFHR 4 pana la EFHR 9


฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Numar autorizatie
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀฀
฀฀
CombiVal ESR SVGW-Prüfnummer
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
(200-500) 0503 - 4950
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Rezistenta electrica cu filet pentru


CombiVal ESR 500
Tip EP-3 pana la EP-4,5
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 319


Hoval CombiVal ESR (200-500)

฀ ฀฀
Boiler
Coduri articole
CombiVal ESR (200-500)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ 2

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 987
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.163
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.459
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.611

Accesorii

Rezistenta electrica cu flansa EFHR


pentru CombiVal ESR (200-500)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 458
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 471
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 511
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Rezistenta electrica cu filet


pentru CombiVal ERR 500
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 225
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 246

Anod Correx cu alimentare externa


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 314

320 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ESR (200-500)

฀ ฀฀
Coduri articole

Senzor de imersie KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de imersie KVT 20/5/6


฀ ฀ ฀ ฀ 2022 992 24

Senzor de imersie TF 25/12K


฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ 29

La TopTronic®T -OT - senzorul de imersie


TF 25/12K este inclus in pachetul regu-
latorului.

Termostat tip TW 12
฀ ฀ ฀ 92

Sistem termostatatic de amestec pentru


apa TM200
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀' ฀ ฀ ฀
฀ ฀ 2005 915 194

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie321


Hoval CombiVal ESR (200-500)

Date tehnice
Boiler CombiVal ESR (200-500)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Rezervor
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Registru de incalzire (nedemontabil)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2
฀ ฀

Incalzire cu element electric de incalzire

฀ ฀
฀ ฀ ฀1

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
2
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 2
150 1-2

Element electric de incalzire cu flansa ฀ ฀ ฀


pentru CombiVal ESR (200 - 500) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀

322 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ESR (200-500)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, temperatura turului instalatiei de incalzire 70 °C


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀1 3
฀ 4 3 5

-
3 2 3
฀ ฀ ฀

฀ 13 310 3
51 330 905 495
115 345 1040 5
฀ 445
1135
153 490 1315 9
฀ 540 945 515
25 1325 12
14
฀ 1000 530 9
1405 15
59

Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, temperatura turului instalatiei de incalzire 80 °C

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀1 3
฀ 4 3 5

-
3 2 3
฀ ฀ ฀

฀ 13 330 915 530 4


51 355 5
115 1320
฀ 1090
510 1500 9
153 535 1110 10
฀ 1195 10
25 1000

฀ 12
1040 19
59 2090 22

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
2
฀ 3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
4
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
5
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 323


Hoval CombiVal ESR (200-500)

Dimensiuni

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀
l1/ l2 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
D ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

g1/ g2 d

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

324 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boiler
CombiVal ESSR (400, 500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

Boiler
CombiVal ESSR (800, 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
Numar autorizatie

Varianta la cerere ฀ CombiVal ESSR SVGW-Prüfnummer


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

La montare
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Rezistenta electrica cu flansa Rezistenta electrica cu filet pentru


pentru CombiVal ESSR (400-1000) CombiVal ESSR (400-1000)
Tip EP-3 pana la EP-9
Tip EFHR 4 pana la EFHR 18 ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare
฀ ฀ ฀ ฀
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)

฀ ฀฀
Boiler
CombiVal ESSR (400-1000) Coduri articole

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.805
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.977
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.400
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 4.012

Accesorii

Rezistenta electrica cu flansa EFHR


pentru CombiVal ESSR (400-1000)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 458
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 471
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 615
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 943
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Rezistenta electrica cu filet
pentru CombiVal ERR 500
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 225
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 246
฀ ฀ ฀ ฀ 257
฀ ฀ ฀ ฀ 278

Anod Correx cu alimentare externa


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 314
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)

฀ ฀฀
Coduri articole

Senzor de imersie KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de imersie KVT 20/5/6


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 24

Senzor de imersie TF 25/12K


฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ 29

La TopTronic®T - OT - senzorul de imer-


sie TF 25/12K este inclus in pachetul
regulatorului.

Termostat tip TW 12
฀ ฀ ฀ 92

Sistem termostatatic de amestec pentru


apa TM200
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀' ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 194

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)


Boiler CombiVal ESSR (400, 500)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀

Registru de incalzire (nedemontabil)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boiler CombiVal ESSR (800, 1000)

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀

Registru de incalzire (solidar)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Element electric de incalzire cu flansa ฀ ฀ ฀ ฀


pentru CombiVal ESSR (400 - 1000) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Incalzire cu rezistenta electrica

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ 1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀1฀ ฀ ฀1 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)


Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, temperatura turului instalatiei de incalzire 70 °C


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀1 ฀
-
฀ ฀ ฀

Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, temperatura turului instalatiei de incalzire 80 °C

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀1 ฀
-
฀ ฀ ฀

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀
฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval CombiVal ESSR (400-1000)

ESSR (400, 500) ESSR (800, 1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Boiler bivalent pentru preparare ACM

Descriere
Boiler Hoval
MultiVal ERR (300, 400, 500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Boiler
MultiVal ERR (800, 1000) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Numar autorizatie
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ MultiVal ERR SVGW-Prüfnummer
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Rezistenta electrica cu flansa Rezistenta electrica cu filet pentru
pentru MultiVal ERR (300-1000) MultiVal ERR (300-1000)
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Tip EP-3 pana la EP-9
Tip EFHR 4 pana la EFHR 18
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
La montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Livrare
Livrare ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
La montare
La montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 331


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

฀ ฀฀
Boiler Hoval MultiVal ERR Coduri articole

Boiler
MultiVal ERR (300, 500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.173
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.396
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.561

Boiler
MultiVal ERR (800, 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 2.760
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 3.200

Accesorii
Rezistenta electrica cu flansa EFHR
pentru MultiVal ERR (300-1000)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 458
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 471
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 511
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 615
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 943
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

฀ ฀฀
Coduri articole

Rezistenta electrica cu filet


pentru MultiVal ERR (300 - 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 225
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 246
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 257
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 278

Anod Correx cu alimentare externa


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 314

Senzor de imersie KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de imersie KVT 20/5/6


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 24

Senzor de imersie TF 25/12K


฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ 29

La TopTronic®T - OT - senzorul de imer-


sie TF 25/12K este inclus in pachetul
regulatorului.

Termostat tip TW 12
฀ ฀ ฀ 92

Sistem termostatatic de amestec pentru


apa TM200
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 194

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 333


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

Date tehnice
Boiler

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 11
฀ ฀ ฀
Registrul de incalzire inferior
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ 13
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ 13
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
Registrul de incalzire superioara
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀1 ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, registrul de incalzire superior – turul sistemului de incalzire 70 °C

฀ ฀
฀ 1 3
฀ 3

3 3
฀ ฀ ฀

฀ 1
1


3

฀ 3

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Incalzire cu element electric de incalzire cu


flansa
1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀1 ฀

฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
Element electric de incalzire cu flansa ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
pentru MultiVal ERR (300 - 1000) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu cazanul, registrul de incalzire superior – turul sistemului de incalzire 80 °C

฀ ฀
฀ 1 3
฀ 3

3 3
฀ ฀ ฀

฀ 1

฀ 3

฀ 3

1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ . ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ERR (300-1000)

Dimensiuni
฀ ฀ ฀
ERR (800, 1000)
ERR
ERR(300-500)
(300, 500)
min. 160
min. 160
12
12 2
2
9 9
5
5
7
7
10 10
6
6 8
8 3
h 3 h h1 n
nn
q q
m m
k k
475
475 f
i
p f i
p e 7 e
11
7 4
11
4
c o 1 c
o 1 b
b

a a
l1/l2 l1/l2
D D
90

g1/g2
130 d g1/g2 d
130

Tip (300) Tip (400,500)


45°
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Boilere / Acumulatoare de energie
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Boiler Hoval
MultiVal ESRR (500-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Numar autorizatie
MultiVal ESRR Test number of SVGW *
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Varianta la cerere * Swiss Association for Gas and Water Supply

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Rezistenta electrica cu flansa Rezistenta electrica cu filet pentru


pentru MultiVal ESRR (300-1000) MultiVal ERR (300-1000)

Tip EFHR 4 pan la EFHR 18 Tip EP-3 pana la EP-9


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Livrare
Livrare ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
La montare
La montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval MultiVal ESRR (500-1000)

Coduri articole / Preturi


Boiler
Coduri articole CHF
MultiVal ESRR (500–1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


ESRR

฀ 2.197
฀ 3.711
฀ 4.350

Accesorii

Rezistenta electrica cu filet


pentru MultiVal ERR (300 - 1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
ESRR
฀฀ ฀ 225
฀฀ ฀ 246
฀ ฀ 257
฀ 278

Rezistenta electrica cu flansa EFHR


pentru MultiVal ESRR (500-1000)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

EFHR ฀ ฀ ฀ ESRR
฀ ฀ 458
฀ ฀ 471
฀ 511
฀ ฀ 615
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 943

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ESRR (500-1000)

Coduri articole / Preturi


Coduri articole CHF

Senzor de imersie KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de imersie KVT 20/5/6


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 24

Termostat tip TW 12
฀ ฀ ฀ 92

Sistem termostatatic de amestec pentru


apa TM200
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 194

Anod Correx cu alimentare externa


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 314

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval MultiVal ESRR (500-1000)

Date tehnice
Boiler MultiVal ESRR

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Registrul de incalzire inferior
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Registrul de incalzire superioara
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval MultiVal ESRR (500-1000)

Date tehnice
Putere apa calda

Incalzire cu pompa de caldura, registrul de incalzire superior – turul sistemului de incalzire 60 °C

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ 6 7฀ 7


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀

Rezistenta electrica cu filet


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Incalzirea cu rezistenta electrica

฀ ฀ B
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
A

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ B
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

A฀ ฀ ฀ ฀
B฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval MultiVal ESRR (500-1000)

Dimensiuni
MultiVal ESRR (500-1000)
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀
฀ ฀
ESRR

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus
Preparator rapid de ACM de mare putere

Descriere
Preparator Hoval de ACM
Modul-plus
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ Varinta standard:฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Varianta speciala:฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Varianta la cerere
฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Tipuri Modul-plus

฀ ฀
฀ ฀
Panou de comanda cu termostate ฀ ฀
฀ ฀
Tip EK 105-90 ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Tip EK 106-110
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie345


Hoval Modul-plus

฀ ฀฀
Preparator ACM
Modul-plus Coduri articole

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀

Varianta standard:
Presiune de lucru 6 bar.
Incalzire 5 bar. Varianta standard.
Pentru apa potabila cu pana la max. 30mg/l
clor.
Capac de vizitare in fata.

฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Sudare la fata locului

Model precum cel de sus


฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
clor.
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
dar cu sudura la fata locului (livrare in mai ฀ ฀
multe bucati: elemente modulare, sina soc-
lu si carcasa).

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus

฀ ฀฀
Preparator ACM
Modul-plus Coduri articole

Varianta speciala:
Presiune de lucru 6 bar.
Incalzire 5 bar. Varianta standard.
Pentru apa potabila cu pana la max. 100mg/l
clor. Capac de vizitare in fata si in spate.

฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Model special pentru cladiri inalte:


Presiune de lucru 10 bar,
Incalzire 8 bar.
Pentru apa potabila cu pana la max. 100mg/l
clor. Capac de vizitare in fata si in spate.

฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval Modul-plus


Preparator ACM
Modul-plus Coduri articole

Varianta speciala:
Presiune de lucru 6 bar.
Incalzire 5 bar.
Pentru apa potabila cu pana la max. 200mg/l
clor.
Capac de vizitare in fata si in spate.
Cu anod de magneziu.

฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Model special pentru cladiri inalte:


Presiune de lucru 10 bar,
Incalzire 8 bar.
Pentru apa potabila cu pana la max. 200mg/l
clor.
Capac de vizitare in fata si in spate.
Sudat cu anod de magneziu.

฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus

Preparator ACM
Modul-plus Coduri articole

Varianta speciala:
Presiune de lucru 10 bar.
Incalzire 8 bar.
Pentru apa potabila cu pana la max. 300mg/l
clor.
Capac de vizitare in fata si in spate.
Cu anod corex.

฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Hoval Modul-plus


Accesorii Coduri articole

Panou electric
Pentru montare in carcasa Modul-plus cu
termometru, termostat de lucru ฀ ฀
฀ ฀si termostat de siguranta฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 333

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 382

Placa oarba
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 13

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus

Date tehnice
Modul-plus
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Boiler
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Incalzire
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

Rezistenta la curgere incalzire Rezistenta la curgere apa calda

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere


Boilere/ /Acumulatoare
Acumulatoarede
deenergie
energie
Hoval Modul-plus

Date tehnice
Putere apa calda la temperatura turului de 70°C
Turul sistemului de incalzire conectat sus la boiler (contracurent)
฀ ฀

฀ ฀ ฀ 3

฀ ฀ ฀ ฀ 3 ฀

3 3
฀ ฀ ฀ 4 5

434

4
฀ 3 345

4 55
฀ 4
35
4
฀ ฀ 5
45
45

45

Putere apa calda la temperatura turului de 80°C


Turul sistemului de incalzire conectat sus la boiler (contracurent)
฀ ฀

฀ ฀ ฀ 3

฀ ฀ ฀ ฀ 3 ฀

3 3
฀ ฀ ฀ 4 5

4
฀ 3 345

4 55
฀ 4
45
4 45
฀ ฀ 5

45

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus

Date tehnice
Putere apa calda la temperatura turului de 90°C
A se utiliza numai daca sunt necesare debite mari de apa in continuu (de ex. industrie, firme).
Turul sistemului de incalzire conectat sus la boiler (contracurent).

฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 3
฀ ฀ 3 ฀

3 3
฀ ฀ ฀ 4

4
฀ 3 345

4 55
฀ 4

4
฀ ฀ 5

45


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
4
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
5
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 353


Hoval Modul-plus

Dimensiuni

฀ ฀ ฀ * presiune de lucru 5 bar = flansa standard PN6


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ * presiune de lucru 8 & 10 bar = flansa speciala
฀ ฀ ฀ D k d
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀

354 Boilere
Boilere
/ Acumulatoare
/ Acumulatoare
de energie
de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012
Hoval Modul-plus

฀ ฀
Montare pe amplasament Modul-plus
F (31 - 52)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Dimensiuni module

B E

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energiede energie355


Boilere / Acumulatoare
Hoval Modul-plus

฀ ฀
Indicatii pentru planificare

Pregatiri importante
Pregatirea incaperii de amplasare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Spatiu necesar
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Racord apa
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Componentele boilerului ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀

Alimentare electrica
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Planificare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

Spatiu necesar pentru montare si sudare in incaperea de incalzire

฀ ฀ ฀ ฀฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval Modul-plus

฀ ฀
Plan de principiu pentru incalzire
Boiler in centrala termica Racordare la conducta de înc lzire pentru
incaperi max. 110 °C, 8 bar
3 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
1 ฀ ฀ ฀ ฀
2

3 3

M
6

4 M
M
5
4
4

Boiler în statia inferioara

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Schema de principiu pentru racordarea instalatiilor


sanitare

2
1 3

2 2
3 3

1 1

2 boilere conectate în paralel

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


Boilere / Acumulatoare de energie
Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Descriere
Acumulator de energie
EnerVal (200, 300)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Acumulator de energie
EnerVal (500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ EnerVal Volum
filet tip litri
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (200) 200
(300) 300
(500) 500
Livrare (800) 750
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (1000) 950
(1500) 1500
Acumulator de energie (2000) 2000
EnerVal (800-2000) (2500) 2500
(3000) 3000
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (4000) 4000
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (5000) 5000
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Izolatie termica pentru acumula-
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ tor EnerVal (800-5000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
filet ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Livrare
Livrare ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
La montare
฀ ฀ ฀ ฀
Acumulator de energie
EnerVal (2500-5000) Rezistenta electrica cu filet EP-3
pana la EP-9
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ temperatura
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
electrica
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare Acumulatoarele EnerVal nu sunt nu pot fi
฀ ฀ ฀ ฀ folosite pentru instalatii de racire.

La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
lator
Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie359
Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Coduri articole / Preturi


Acumulator de energie Coduri articole
EnerVal (200-5000)

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Ener-
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
tip litri mm mm mm

(200) 200 - 600 1440 7006 793 686


(300) 300 - 600 1780 7006 794 775
(500) 500 - 700 1900 7006 795 1.019

(800) 800 - 1030 1845 7008 139 1.388


(1000) 1000 - 1030 2132 7008 140 1.655
(1500) 1500 985 1225 2142 6023 475 1.495
(2000) 2000 1200 1440 2142 6023 477 2.163

(2500) 2500 1200 1440 2465 6023 479 2.520


(3000) 3000 1500 1740 2101 6023 481 3.994
(4000) 4000 1500 1740 2626 6023 483 4.507
(5000) 5000 1500 1740 3161 6023 485 5.125

Izolatie termica
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀

(1500) 120 6023 476 673


(2000) 120 6023 478 707

(2500) 120 6023 480 911


(3000) 120 6023 482 993
(4000) 120 6023 484 1.181
(5000) 120 6023 486 1.249

Accesorii

Set de conectare

Furtun de conectare cu piesa T


Furtun flexibil izolat si piesa T. ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
EnerVal (200-1000) 6019 013 97
EnerVal (1500-5000) 6023 573 233

Furtun de conectare
Furtun flexibil izolat.฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
EnerVal (200-1000) 6019 014 92
EnerVal (1500-5000) 6023 574 178

360 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Coduri articole / Preturi


Accesorii Coduri articole

Termostat dublu RAZ - TW. 1000 B


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 242 066 199
Se utilizeaza ca termostat de minim pe tur
pentru activarea pompei de incarcare
Se utilizeaza ca termostat de maxim pentru
limitarea temperaturii pe tur

Termostat de imersie RAK-TW1000.S SB 150


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ 6010 082 97
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Termometru tip TMOV 2002 059 26


฀ ฀ ฀ ฀

Teaca de imersie filetata ½”, 2018 836 18


tip SB 150
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Teaca de imersie filetata ½”, 2018 837 21


tip SB 280
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Rezistenta electrica cu filet


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

pentru
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ 2022 216 225


฀ ฀ ฀ 2022 217 246
฀ ฀ ฀ 2022 218 257
฀ ฀ ฀ 2022 219 278

Atenuator turbulente filetat


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

[mm] pentru EnerVal

฀ 450 (200-1000) 6023 336 170


฀ 600 (1500-5000) 6023 497 223

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 361


Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Date tehnice
EnerVal (200-1500)

฀ (200) (300) (500) (800) (1000) (1500)


฀ ฀ Litri 200 300 500 800 1000 1500
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ O฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ –
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ – – – - - 190

฀   ฀ ฀

EnerVal (2000-5000)

฀ (2000) (2500) (3000) (4000) (5000)

฀ ฀ Litri 2000 2500 3000 4000 5000


฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ O฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀   ฀ ฀

Elemente electrice de incalzire cu filet


฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

362 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Dimensiuni
EnerVal (200, 300) EnerVal (500)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


 

L1

K


H
O
N
M
J

F
L2

 

E
I

D
5

'
G

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

EnerVal

L1 L2 a c e h l m inclinat

(200) 350 152 300 720 480 600 1140 - - 1440 - - - - 1460
(300) 550 152 300 890 480 600 1479 - - 1780 - - - - 1795
(500) - - 127 220 945 597 700 1670 250 971 1900 1400 1571 1671 1771 1925

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


363
Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Dimensiuni
EnerVal (800-1500)
฀ ฀ ฀ 


K
Q
P

H
O
N

F
F
M


J


I

E
D

'
G

1 ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
2 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

EnerVal

a c c1 e h l m n inclinat

(800) 108 235 932 1135 - 1030 1497 410 657 1845 932 1230 1377 1497 1612 1888
(1000) 108 309 1006 1209 - 1030 1699 500 710 2132 1006 1300 1454 1699 1882 2171
(1500) 220 358 1006 1209 985 1225 1699 500 800 2142 1006 1337 1487 1699 1839 2200
(2000) 220 382 1030 1230 1200 1440 1692 500 800 2142 1030 1230 1478 1692 1839 2200

364 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Dimensiuni
EnerVal (2500- 5000)

฀ ฀ ฀

 

 

 
K
H
F

 
E
D


ƒ
ƒ


'
G

1 ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

EnerVal

a c c1 e h l m n inclinat

(2500) 435 900 1538 - 1200 1440 2003 - - 2465 - - - - - 2502


(3000) 495 846 1247 - 1500 1740 1597 - - 2101 - - - - - 2163
(4000) 490 1090 1577 - 1500 1740 2177 - - 2626 - - - - - 2675
(5000) 520 1305 1895 - 1500 1740 2682 - - 3161 - - - - - 3202

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie


365
Hoval EnerVal (200-5000)
Acumulator de energie

Dimensiuni
Conectarea a doua acumulatoare in paralel EnerVal
฀ ฀

2 acumulatoare EnerVal (500-1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

(500) 70 270 597 697 180


(800 - 1000) 10 250 790 1030 210

2 acumulatoare EnerVal (1500-2000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

(1500) 60 300 1000 1240 266 5°


(2000) 10 250 1200 1440 250 8°

Q
Q

Reprezentarea conectarii a doua rezervoare de energie EnerVal


cu setul pentru conectarea rezervoarelor


฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀

Dies ist ein Dies ist ein


unerlaubter Weg! unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen Gehen Sie einen
Schritt zurück Schritt zurück
oder löschen Sie oder löschen Sie
dieses Shape! dieses Shape!
Sie haben die Sie haben die
Möglichkeit ein Möglichkeit ein
neues Shape zu neues Shape zu
nehmen!!! nehmen!!!
hovhovalhovalhov hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho ovalhovalhovalho
Puffer-
valhovalhovalhov Puffer-
valhovalhovalhov
speicher
alhovalhovalhoval speicher
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov valhovalhovalhov
alhovalho alhovalho

366 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Modul de preparare ACM instant FWM 70

Descriere
Modul de preparare ACM instant FWM 70
pentru prepararea apei calde menajere evitand ris-
cul aparitiei bacteriei Legionella, pentru una - doua
familii, cupride:

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
inclusa

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Modul de recirculare ACM


pentru FWM 70
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
integrat al temperaturii

Modul de preparare ACM FWM 70


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Coduri articole / Preturi


Modul FWM 70
Coduri articole

Modul de preparare ACM instant FWM 70


sistem de preparare a apei calde menajere
igienic, cu controlul rapid al temperaturii apei si
al pompei de circulatie pentru o utilizare optima
a energiei stocata in acumulator ฀

Schimbator de caldura din cupru R1“


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
calde menajere in acumulatorul de energie,
฀ ฀ ฀

sau

Modul de recirculare
compatibil cu FWM 70 ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 367


Modul de preparare ACM instant FWM 70

Date tehnice
Modul de preparare ACM instant FWM 70

Tip

FWM 70 FWM 70

Putere kW 70

Dimensiuni racorduri Tur / retur incalzire *³ ¿OHWH[WHULRU


Apa rece / apa calda *³ ¿OHWH[WHULRU

Dimensiuni W x H x D mm Inclusiv carcasa H 700 x W 315 x D 165


Fara carcasa H 700 x W 300 x D 160
Greutate (incl. carcasa) kg
20
Clasa de protesctie IP 54

Alimentare V 230

Schimbator de caldura pe circuit sanitar:

Presiunea max. de lucru bar 10

Presiune test bar 13

Temperatura max. ACM °C 70

Temperaturi de dimensionare schimbator apa rece 10°C - apa calda 45°C


apa rece / apa calda

Schimbator de caldura pe circuit agent termic:

Presiunea max. de lucru bar 10

Presiune test bar 13

Temperatura max. de functionare °C 120

Temperaturi de dimensionare schimbator °C tur incalzire 65°C - retur incalzire 25°C


tur incalzire / retur incalzire
Pierdere hidraulica valoare z 181

Performanta ACM:

Tip FWM: FWMZ 70

Putere: kW 70

Debit continuu l/min - 45°C 10 > 45°C 30


Volum acumulator temperatura stocaj = 65°C

Atingerea temperaturii 45°C


40 100
Atingerea capacitatii in [l/min]
Atingerea capacitatii in [l/min]

35 90
30 80
25 Putere in [kW] 70
Putere [kW]

20 60
15 50
10 40
5 30
0 20
55 60 65 70
Temperatura tur in [°C]

368 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Modul de preparare ACM instant FWM 70

Date tehnice
Variante de montaj FWM 70
Acumulator Modul FWM 70 Acumulator Modul FWM 70
EnerVal cu recirculare ACM (accesoriu) EnerVal Schimbator de caldura din
cupru

+HL]NHVVHO9/ +HL]NHVVHO9/
=. ::
=.3
'LHV LVW HLQ ):0 'LHV LVW HLQ ):0
XQHUODXEWHU:HJ
XQHUODXEWHU:HJ
7
*HKHQ 6LH HLQHQ 7
*HKHQ 6LH HLQHQ
6FKULWW ]XUFN
RGHU O|VFKHQ 6LH 
6FKULWW ]XUFN
RGHU O|VFKHQ 6LH 
GLHVHV6KDSH 
GLHVHV6KDSH 
6LH KDEHQ GLH  6LH KDEHQ GLH
0|JOLFKNHLW HLQ 0|JOLFKNHLW HLQ :: ) 
QHXHV 6KDSH ]X ) QHXHV 6KDSH ]X
QHKPHQ
QHKPHQ
KRYKRYDOKRYDOKRY 
KRYKRYDOKRYDOKRY 0
+HL]NHVVHO5/ DOKRYDOKRYDOKRYDO 0
+HL]NHVVHO5/ DOKRYDOKRYDOKRYDO

KRYDOKRYDOKRYDOK KRYDOKRYDOKRYDOK
+HL]J9/ 
RYDOKRYDOKRYDOKR +HL]J9/  RYDOKRYDOKRYDOKR
7
7
YDOKRYDOKRYDOKRYD YDOKRYDOKRYDOKRYD
 
OKRYDOKRYDOKRYDOK 7  
OKRYDOKRYDOKRYDOK

9a
RYDOKRYDOKRYDOKR =.3 RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD

YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK :: 9a OKRYDOKRYDOKRYDOK
::
9a
RYDOKRYDOKRYDOKR =. RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD

YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKR YDOKR

.: .:

+HL]NHVVHO5/ +HL]NHVVHO5/
+HL]J5/ +HL]J5/
)HVWVWRIINHVVHO )HVWVWRIINHVVHO

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Dimensiuni de montaj pe perete FWM 70


(valori in mm)
280
222
371.7

575
590
600
30

56 218

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Boilere / Acumulatoare de energie 369


Modul de preparare ACM instant FWM 70

Date tehnice
Descriere functionala Hoval FWM 70

Modul de preparare ACM FWM 70, cu toate Controlul temperaturii apei este asigurat rapid
conducte de pre-instalate si gata de conectare, si constant printr-un sistem termostatic, ceea
compus dintr-un schimbator de caldura din otel ce duce la o utilizare optima a energiei din din
inoxidabil sudat placa, o pompa de incarcare, acumulatorul de energie.
un controler termostatic rapid.

$WXQFLFDQGHVWHQHFHVDUGHDSDFDOGDÀX[R-
statul sesizeaza, pompa de incarcare porneste
si schimbatorul este alimentat cu agent termic
din acumulator.

Schimbatorul de caldura cu placi de dimensiuni


mari, cu functionare in contracurent, asigura
apa calda menajera la temperatura dorita.

370 Boilere / Acumulatoare de energie Toate drepturile rezervate, 1.04.2012