Sunteți pe pagina 1din 64

Instructiuni de utilizare

Cazane pe peleti
BioLyt (50,70,75,100,110,130,150,160)

HOVAL RO
Str Ioviţa Nr. 11
Sector 5, Bucureşti
Romania
Tel.: 021/4103000
Fax: 021/4103044

HOVAL WERK AG
Austrasse 70
Principality of Lichtenstein
9490 Vaduz
Tel.: +4233992400
Fax: +4233992618

BioLyt (50-75)

BioLyt (110-160)

4 209 093 / 01 - 12/10


Cuprins 4 209 093 / 01

1. Datele instalatiei dvs. de incalzire ...................................................................................................................... 4


1.1 Calitatea peletilor/ Aprovizionare ...............................................................................................................................................4
1.1.1 Calitatea peletilor ...........................................................................................................................................................................4
1.1.2 Aprovizionare cu peleti ..................................................................................................................................................................4
1.2 Adrese si numere de telefon importante ...................................................................................................................................4
1.3 BioLyt (50-160) ............................................................................................................................................................................4

2. Indicatii importante .............................................................................................................................................. 5


2.1 Semnificatia semnelor.................................................................................................................................................................5
2.2 Masuri de siguranta .....................................................................................................................................................................5
2.3 Accesul in camera de depozitare a peletilor .............................................................................................................................5
2.4 Masuri de siguranta .....................................................................................................................................................................6

3. Principiul de functionare al instalatiei ............................................................................................................... 7


3.1 Ce se intampla in interiorul cazanului BioLyt ? ........................................................................................................................9
3.2 Cum functioneaza alimentarea cu peleti ? ..............................................................................................................................10

4. Comanda sistemului de incalzire ..................................................................................................................... 11


4.1 Cum functioneaza regulatorulTopTronic® T ............................................................................................................................ 11
4.2 Asa economisiti energie ........................................................................................................................................................... 11
4.3 Ecranul de baza ......................................................................................................................................................................... 11
4.4 Elementele de comanda si afisare ...........................................................................................................................................12
4.4.1 Functiile elementelor de comanda ...............................................................................................................................................12
4.4.2 Procedura de baza pentru modificarea setarilor ..........................................................................................................................12
4.4.3 Ce facem, cand... ........................................................................................................................................................................13
4.4.4 Elementele de comanda a panoului de pe cazan ........................................................................................................................14
4.5 Cele mai importante setari ........................................................................................................................................................16
4.5.1 Modificare temperatura camera ...................................................................................................................................................16
4.5.1.1 Setare temperatura camera ...............................................................................................................................................................................16
4.5.1.2 Setare temperatura scazuta dorita(noaptea) .....................................................................................................................................................17
4.6 Regimuri de functionare ...........................................................................................................................................................18
4.6.1 Functiile regimurilor de functionare..............................................................................................................................................18
4.6.2 Care este regimul de lucru pentru vacanta si absenta? ..............................................................................................................19
4.6.3 Modificare regim de lucru - pt. "VACANTA PANA", "ABSENT PANA" si "PARTY PANA" ..............................................20
4.6.4 Modificare regim de lucru - pt. "AUTOMAT", "DOAR ACM", "INCALZIRE", "REDUS" si
"STANDBY"............................................................................................................................................21
4.7 Program incalzire (Timpi de incalzire) ...................................................................................................................................22
4.7.1 Timpi de incalzire standard .....................................................................................................................................................22
4.7.2 Tabel pentru introducerea timpilor de comutare individuali ................................................................................................22
4.7.3 Modificare Program incalzire (Timpi de incalzire) ................................................................................................................23
4.7.4 Copierea timpilor de comutare ................................................................................................................................................26
4.8 Curba de incalzire .....................................................................................................................................................................28
4.8.1 Curba de incalzire (Caracteristica incalzire) .........................................................................................................................28
4.8.2 Modificare curba de incalzire (Caracteristica) .....................................................................................................................29
4.9 Apa calda menajera ...................................................................................................................................................................30
4.9.1 Setare temperatura apa calda ................................................................................................................................................30
4.9.2 Incarcare manuala apa calda..................................................................................................................................................31
4.9.3 Regim economic apa calda (temperatura scazuta) .............................................................................................................32
4.10 Alte setari ...................................................................................................................................................................................34
4.10.1 Setare ora ....................................................................................................................................................................................34
4.10.2 Setare data ..................................................................................................................................................................................35
4.10.3 Comutare DOAR ACM / IARNA ...................................................................................................................................................35
4.10.4 Setare limba ................................................................................................................................................................................36

2
4 209 093 / 01 Cuprins

4.10.5 Modificarea programului de incalzire .....................................................................................................................................37


4.10.6 Regim manual ............................................................................................................................................................................39
4.11 Informatii despre instalatie ...........................................................................................................................................................40
4.11.1 Buton pt. informatii pentru temperatura instalatiei si informatii despre circuitul de incalzire........................................................40
4.11.2 Informatii despre starea cazanului ...............................................................................................................................................41
4.11.3 Afisarea si resetarea contorului de consum si mesaje pentru curatare .......................................................................................43
4.11.4 Setare timpi de repaus pentru sistemul de extrage a peletilor din camera de depozitare ...........................................................46
4.11.5 Mesaje speciale pe ecran ............................................................................................................................................................49
4.11.6 Accesorii optionale ......................................................................................................................................................................50

5. Mesaje de eroare ................................................................................................................................................ 51


5.1 Comutatorul de retea si butonul de reset................................................................................................................................51
5.2 Mesaje de eroare ale regulatorului de incalzire ......................................................................................................................51
5.3 Mesaje de eroare ale sistemului de comanda al cazanului ...................................................................................................51
5.4 Mesaje de eroare regulator incalzire TopTronic®T..................................................................................................................52
5.5 Mesaje de eroare ale sistemului de comanda al cazanului ..................................................................................................54
5.6 De verificat in caz de eroare .....................................................................................................................................................55

6. Verificarea nivelului de apa ............................................................................................................................... 56

7. Intretinere BioLyt (50-75) ................................................................................................................................... 57


7.1 Punerea in functiune .................................................................................................................................................................57
7.2 Controale ce trebuiesc efectuate periodic ..............................................................................................................................57
7.3 Curatarea cazanului...................................................................................................................................................................57

8. Intretinere BioLyt (100-160) ............................................................................................................................... 60


8.1 Punerea in functiune .................................................................................................................................................................60
8.2 Controale ce trebuiesc efectuate periodic ..............................................................................................................................60
8.3 Curatarea cazanului...................................................................................................................................................................60

9. Astfel economisiti energie ................................................................................................................................ 63

3
Datele instalatiei dvs. de incalzire 4 209 093 / 01

1. Datele instalatiei dvs. de incalzire 1.2 Adrese si numere de telefon importante

Stimate proprietar, Inst. sistemului de incalzire __________________________


Achizitionarea cazanului pe lemne Hoval Hoval BioLyt (50-160) ________________________________________
este o decizie buna. Acesta va ofera toate avantajele unei instalatii
de incalzire moderne si economice. ________________________________________

Inst. instalatiilor sanitare____________________


Va rugam sa studiati aceste instructiuni, ele va vor arata modul
de lucru a cazanului, utilizarea si intretinerea acestuia. ________________________________________

Centrele noastre de vanzari si service va vor oferi mai multe ________________________________________


informatii. (Adresele sunt pe ultima pagina).
Electricianul__________________________

________________________________________
1.1 Calitatea peletilor/ Aprovizionare
________________________________________
1.1.1 Caliatatea peletilor
Cazanul BioLyt (50-160) a fost conceput special pentru arderea Cosarul_________________________
peletilor. Peletii trebuie sa corespunda cel putin cu una dintre
normele de mai jos ________________________________________

________________________________________
• ÖNORM M 7135
• DIN 51731 / HP5 (DINplus)
• SN 166000
• EN 14961-2 / A1 (ENplus/A1)

Hoval recomanda ENplus (Clasa A1): 1.3 BioLyt (50-160)


A se completa de catre specialist:

Serie: __________________

Comanda: __________________

Tip cazan: _____________________________

Putere nominala cazan: __________________ kW

Tip tampon apa de incalzire: __________

1.1.2 Aprovizionare cu peleti Tip boiler: __________________


• Camera de depozitare se va umple cu peleti dupa ce s-a
efectuat prima punere in functiune. Tip regulator de incalzire: ____________________
• Cu 15 minute inainte de incarcarea camerei de depozitare
instalatia trebuie oprita. Tip pompa de incalzire: ______________________
• Daca doriti sa masurati cantitatea de peleti consumata de la
ultima umplere, resetati contorul VERBRAUCH 1. Consumul Tip vana de amestec: ________________________
pentru o perioada determinata de timp(de ex pe perioada
unui an) se masara resetand contorul la o data fixa (de ex. 1
ianuarie). Informatii suplimentare la capitolul 4.11.03. Baza de calcul pentru incalzire

Cea mai scazuta temp. exterioara: _____________ °C

Necesar de putere: ________________ kW

Temp. max. a turului: _______________ °C

4
4 209 093 / 01 Masuri de siguranta

2. Masuri de siguranta
• Parintii trebuie sa interzica copiilor sa intre
2.1 Semnificatia semnelor
in camera centralei (instalatia de incalzire
nu este o jucarie).

• Nu este permisa arderea substantelor


Nerespectarea indicatiilor marcate cu neadecvate (vezi pagina 3); in caz contrar
acest semn poate conduce la acci- se pierde garantia.
dentarea persoanelor.
• Nu modificati sub nicio forma aparatul
Nerespectarea indicatiilor marcate cu
(pericol pentru om, pierderea garantiei)
acest semn poate conduce la erori in
functionare sau defectiuni ale cazanu-
lui sau ale instalatiei de incalzire
2.3 Accesul in camera de depozitare a
Textele marcate cu acest semn sunt peletilor
i indicatii si sugestii pentru o exploata- In camera de depozitare a peletilor se pot forma in
re corecta anumite conditii nefavorabile gaze toxice (de ex.
monoxid de carbon) care pe durate mai lungi de
timp isi pot marii concentratia devenind periculoase.
2.2 Masuri de siguranta Chiar daca in mod normal nu exista nici un pericol
(Indicatii pentru protectia persoanelor) nu trebuiesc excluse aceste situatii exceptionale .

• Daca se efectueaza lucari intr-o camera de depo-


• Atentie
zitare plina, o a doua persoana trebuie sa astepte
Cu 15 minute inainte de alimentarea cu
in afara camerei.
peleti a camerei de depozitare intrerupeti
• Inaite de a patrunde in camera, aceasta trebuie sa
corespunzator cazanul
fie bine aerisita.
Durata de aerisire trebuie sa fie de minim 15 mi-
nute. Daca camera de depozitare depaseste un
volum de10 t durata de aerisire trebuie prelungita
sau efectuata mecanizat.
• Dupa ce camera a fost umpluta, timp de 4 sap-
tamani nu trebuie sa intrati inauntru. Daca totusi
Apasati tasta de blocare. este necesar aerisiti minim 2 ore.
• Pe durata stationarii, usa camerei de depozitare
• Camera centralei se va ventila: trebuie sa ramana deschisa.
Orificiile de alimentare si evacuare a • In cazul camerelor de depozitare neaeriste(cele
aerului nu trebuie acoperite pentru a se ingropate) lucrarile in interiorul acestora trebuiesc
asigura cazanului aerul necesar arderii si efectuate de personal calificat. In acest caz inain-
pentru a nu scadea nivelul de oxigen din te de a intra trebuie masurata concentratia de CO
incapere. (valoarea trebuie sa fie mai mica de 30 ppm). In
caz contrar trebuie aerisit bine inainte.
• In cazul camerelor cu acces dificil sau cele cu intrare pe
• Nu este permisa utilizarea cazanului cu
sus(rezervoare ingropate) persoana care patrunde inauntru
usile deschise sau cu capacul rezervorului
trebuie asigurata suplimentar.
de peleti deschis. Scanteile care se pot
• Copiii nu au voie in camerele de depozitare!
forma pot cauza incendii sau pot deteliora
• Daca in camera sunt elemente mecanice de transport(snec)
cazanul.
sistemul de incalzire se va deconecta inainte de la alimenta-
rea cu curent electric.
• Cazanul trebuie curatat in mod regulat, in
• Fumatul in camera, flacara sau orice alta sursa de de scan-
caz contrar se pierde garantia.
teie sunt interzise.

5
Masuri de siguranta 4 209 093 / 01

Masuri de siguranta
(Indicatii pentru protectia persoanelor)
2.4 Masuri de precautie
(Indicatii pentru protectia instalatiei de incalzire)
• Atentie
Verificati nivelul de apa
Cu 15 minute inainte de alimentarea cu
Verificati regulat nivelul de apa din instalatie (vezi cap. 6)
peleti a camerei de depozitare intrerupeti
corespunzator cazanul
Umplerea instalatiei
Pentru umplerea sau completarea instalatiei se poate folosii in
mod normal apa de la retea. Un adaus de substante chimice nu
este permis. Daca apa din regiune este de calitate proasta (acida
sau cu continut prea mare calcar) trebuie consultat un specialist.

Pompele de circulatie
Apasati tasta de blocare. In perioada in care nu se incalzeste trebuie puse in functiune
Nu intrerupeti de la la intrerupatorul prin- pompele de circulatie cel putin o data pe luna pentru circa 2
cipal - exista pericolul ca flacara sa se minute. Astfel se impiedica blocarea pompelor.
intoarca in rezervorul de zi.
Etanseitate
• Camera centralei se va ventila: Verificati lunar etanseitatea usilor si clapeta rezervorului de
Orificiile de alimentare si evacuare a peleti. Nu este permis sa iasa fum pentru ca in acest caz exista
aerului nu trebuie acoperite pentru a se pericolul ca gaze toxice sa patrunda in camera centralei. Daca
asigura cazanului aerul necesar arderii si usile sau clapeta rezervorului nu sunt etanse exista pericolul
pentru a nu scadea nivelul de oxigen din intoarcerii flacarii din arzator catre alimentare.
incapere.
Curatare
• Nu este permisa utilizarea cazanului cu Curatarea si verificarea periodica efectuate de catre instalatorul
usile deschise sau cu capacul rezervorului sistemului dvs. de incalzire sau a departamentului de service
de peleti deschis. Scanteile care se pot Hoval RO prelungesc durata de viata, cresc fiabilitatea si mentin
forma pot cauza incendii sau pot deteliora randamentul cazanelor pe peleti.
cazanul. • In perioada de iarna cazanul trebuie curatat la fie-
care 2 saptamani cu sculele speciale livrate si cu
ajutorul unui aspirator cu sac special pentru ce-
• In cazul unei pene de curent: nusa
Nu este permisa deschiderea usilor • Camerele de depozitare ale peletilor trebuiesc cu-
ratate odata pe an. Praful de rumegus depus tre-
• Cazanul trebuie curatat in mod regulat, in buie indepartat si recuperat!
caz contrar se pierde garantia. • Instalatiile de mari dimensiuni trebuiesc supraveg-
heate zilnic. Camerele de depozitare ale peletilor
si sistemele de extractie trebuiesc verificate sa
• Parintii trebuie sa interzica copiilor sa intre functioneze corect si sa extraga suficienti peleti.
in camera centralei (instalatia de incalzire
nu este o jucarie). Protectia cazanului
Nu utilizati spray-uri, diluanti, detergenti cu clor, vopsele, adezivi
etc. in apropierea cazanului. Aceste substante pot contribui la
• Nu este permisa arderea substantelor corodarea cazanului si a instalatiei de evacuare a gazelor arse.
neadecvate (vezi pagina 3); in caz contrar
Trebuie verificate periodic siguranta termica, ventilatorul de aspi-
se pierde garantia.
ratie, limitatorul pentru tiraj si supapa de siguranta

• Nu modificati sub nicio forma aparatul


(pericol pentru om, pierderea garantiei).

6
4 209 093 / 01 Functionare

3. Principiul de functionarea al instalatiei de incalzire


Este important ca, componentele individuale sa interactioneze corect pentru ca iarna sa dispuneti de o locuinta incalzita bine.

COMPONENTE SARCINA:
Arde peletii in conditii de siguranta, protejand mediul.
Cazan pe peleti Extrage caldura din gazele arse si o transfera apei de incalzire

Peleti Energia naturala din peleti este transformata, prin arderea ace-
stora in caldura.

Rezervor tampon pentru apa Serveste la pastrarea apei calde (max. 90 °C). Evtl. diferente dintre
de incalzire(optional) temperatura cazanului si necesarul de caldura pot fi compensate
prin acest rezervor.

Boiler Asigura rezerva de apa calda menajera (de ex. pentru dus).

Panoul de comanda Comanda si supravegheaza functionarea cazanului.

Regulator
Asigura pentru orice temperatura exterioara, temperatura corecta
din interior - optim si economic.

Calorifer
evtl. incalzire prin pardoseala
Transfera energia termica din apa de incalzire asupra incaperii.

Pompa de incalzire
Transporta apa de incalzire de la cazan catre calorifere si inapoi
la cazan, unde este incalzita din nou.

Apa de incalzire si conductele


Transporta caldura de la cazan la calorifere.
de incalzire

7
Functionare 4 209 093 / 01

Vana de amestec Modifica temperatura turului caloriferelor astfel incat la orice temperatura exterioara sa
se mentina temperatura incaperii prin amestecarea cu apa mai rece de pe retur.

Afiseaza presiunea de apa din sistemul de incalzire.


Manometru

Elimina aerul din conductele cu apa pentru incalzire.


Aerisitor

Impiedica cresterea prea puternica a presiunii in instalatie.

Supapa de siguranta

Mentine constanta presiunea din instalatie si


Vas de expansiune cu membrana compenseaza cresterea volumului de apa.

In functie de principiul ales pentru instalatia de incalzire pot lipsi sau se pot adauga componente.
Specialistul va va explica instalatia dvs.

Calorifer evtl.
incalzire prin pardoseala

Pompa de incalzire

Vana de
amestec

Boiler Cazan pe peleti

Rezervor tampon apa calda

Apa de incalzire incalzita in cazan este transportata catre calorifere, sau este utilizata pentru incalzirea apei calde menajere (boiler).

8
4 209 093 / 01 Functionare

3.1 Ce se intampla in interiorul cazanului BioLyt?

Cazanul Hoval BioLyt este special conceput pentru arderea Procesul de ardere are loc pe directie orizontala fiind asemana-
cu emisii reduse de noxe a peletilor ce indeplinesc normele tor cu cel al arzatoarelor pe gaz sau motorina. Se obtine o arde-
ÖNORM M 7135, DIN 51731, HP5 (DINplus) si SN 166000 re excelenta a peletilor. Deoarece camera de ardere este mare
(HP5) . si partial captusita cu samota se obtin timpi mari de stationare a
Peletii sunt extrasi din rezervor cu ajutorul unui melc de dozare gazelor fierbinti si temperaturi ridicate. Astfel arderea este si mai
si ajung prin cadere la melcul de incarcare arzator . Melcul cu optimizata. Transferul de caldura de la gazele fierbinti la apa
rol de dozare functioneaza dependent de sarcina ceruta, cel calda se realizeaza prin suprafetele de schimb termolitice. Ce-
de incarcare arzator functioneaza in mod continuu. La intrarea nusa rezultata se aduna in partea din fata a arzatorului si este
in arzator are loc procesul de gazeificare a peletilor(cu ajutorul transportata periodic cu ajutorul snecului in cutia colectoare.
aerului primar). In zona de iesire acest gaz inflamabil este ars
complet (noxe reduse) prin amestec puternic cu aer secundar.

Bild 01

9
Functionare 4 209 093 / 01

3.2 Cum functioneaza alimentarea cu peleti? Sistemul de alimentare cu peleti poate fi oprit de
Peletii sun extrasi din camera de depozitare cu ajutorul doua ori in diferite perioade ale zilei(de ex. pentru a
mecanismului cu snec si odata ajunsi la pompa de vacum evita zgomotele neplacute pe perioada noptii). Din
fabrica sunt setate urmatoarele doua perioade 12.30
sunt tranportati prin furtune speciale la rezervorul cazanului.
- 14.30 si 21.30 -08.00. Cu 30 de minute inaintea
In rezervorul de peleti al cazanului sunt montati doi senzori acestor perioade sistemul face o alimentare fortata
de nivel( de maxim si minim) a rezervorului pentru a exista o rezerva suficienta
de peleti inaintea opririi. Acesti timpi de repaus pot
Alimentarea cu peleti din camera de depozitare porneste fi dezactivati prin setarea timpului de pornire si de
numai in perioadele setate ca permise pentru a evita zgo- oprire cu 00:00 (vezi cap. 4.11.4).
motele neplacute (perioada de noapte)
Alimentarea porneste ori decate ori arzatorul nu mai este
alimentat sau cel tarziu cand senzorul de nivel da semnalul
"rezervor gol"

Inainte ca alimentarea sa porneasca vana cu motor inchide


accesul de la rezervorul cazanului la arzator.
Apoi porneste turbina de aspiratie.
Dupa circa 15 sec. porneste si snecul de transport din
camera de depozitare.
De indata ce senzorul de nivel da semnalul "rezervorul cu
peleti este plin" snecul de transport se opreste si cu o mica
intarziere si turbina de aspiratie(pentru a se golii furtunele
de alimentare)

Bild 02

10
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4. Comanda sistemului de incalzire ENERGY


4.2 Asa economisiti energie
4.1Cum functioneaza regulatorul cazanului
TopTronic® T
Est in avantajul dvs. si al mediului inconjurator sa
i economisiti energie si sa evitati pierderile inutile.
Regulatorul electronic impreuna cu sen-
i zorii de temperatura formeaza in oareca- De ex. toamna cand este mai cald este bine
re masura creierul cazanului. Cele mai sa opriti cazanul, datorita faptului ca diminea-
importante functii sunt: ta este mai frig acesta va porni si va produce
- Reglarea temperaturii interiore functie caldura cand si afara temperatura va creste re-
de temperatura exterioara lativ repede avand ca rezultat supraincalzirea
- sa incalzeasca locuinta numai atunci locuintei dvs. Printre cele mai bune masuri de
cand doriti dvs. economisire a energiei se numara pornirea
- sa produca apa calda menajera numai si oprirea sistemului de incalzire in functie
atunci cand aveti dvs. nevoie de starea vremii. Daca doriti sa scutiti dru-
- sa va ofere informatii asupra starii sis- mul pana in camera centralei, Hoval va ofera
temului "statii de camera", prin care puteti opera si
alte functii: regla sistemul dvs. de incalzire cu usurinta
- Permite stabilirea temperaturilor si mo- direct din camera de referinta unde este mon-
dul de functionare tata.
- Permite oprirea/pornirea sistemului
- Supravegherea temperaturilor
4.3 Ecranul de baza
O mare parte din reglajele necesare unei bune func-
Pe Display apar datele de baza: ziua din saptama-
tionari sunt presetate din fabrica si de catre specia-
na, data, ora, temperatura la cazan sau o alta tem-
listul Hoval la punerea in functiune. Dvs. trebuie sa
peratura functie de sistemul dvs.
setati regulatorul numai atunci cand plecari intr-o
calatorie sau va este prea cald sau prea frig. O lista
cu cele mai des intalnite intrebari/raspunsuri gasiti
la cap. 4.4.3.

11
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.4 Elemente de comanda si afisare

4.4.1 Functiile elementelor de comanda


Butonul rotativ central cu apasare si butoanele inscriptionate cu simboluri faciliteaza
o operare simpla si transparenta.

Buton rotativ cu apasare:


Modificare si salvare
valori

Butoane functio- Butoane functio-


nale nale

4.4.2 Procedura de baza pentru modificarea setarilor

Un exemplu

Selectati functia dorita

Selectati resp. modificati parametrii


doriti prin butonul rotativ cu apasare
(cuvantul sau cifra este afisata inter-
mitent)

Revenirea la ecranul de baza fara a


salva valoarea setata, este posibila in
orice moment prin apasarea butonuli
Info

Salvati valoarea setata prin apasarea


butonului rotativ cu revenire
Puteti salva si utilizand butonul func-
tiei selectate.

12
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.4.3 Ce facem, cand...


Urmatoarele note, enumerate mai jos, servesc drept prim ajutor pentru situatii des
intalnite

Constatare Ajutor

Imi este prea rece Setati temperatura camerei la valori mai inalte prin
(cap 4.4.1).

Imi este prea cald Setati temperatura camerei la valori mai joase prin
(cap 4.4.1).

Doresc ca de acuma sa am aceasi


temperatura ziua si noaptea Setati regimul de lucru pe  "INCALZIRE" prin
...

(cap. 4.6.1, 4.6.4).

In seara aceasta doresc sa am caldura Setati regimul de lucru pe  "PARTY PANA" si setati temperatura
pana mai tarziu dorita ... (cap. 4.6.1, 4.6.3).

Acuma am nevoie de multa apa Apasati butonul pentru 3 secunde si setati durata de incarcare
calda ulterioara (cap 4.9.2).

Doresc ca din acest moment sa nu Setati regimul de lucru prin . . . pe  "DOAR ACM"
mai incalzesc dar sa am totusi apa (Incalzirea oprita, numai apa calda) (cap. 4.6.1, 4.6.2).
calda

De o data nu mai am nici apa calda Verificati mesajele de eroare a sis. de comanda a cazanului si daca
nici caldura, mi-e rece. este cazul cereti sfatul specialistului in sisteme de incalzire. Verificati
evntl. comutatorul principal (cap. 5.2, 5.3) si alim. cu gaz

Trebuie sa modific des temperatura Modificati curba de incalzire setata (cap 4.8.2).
camerei pentru ca o data este prea O modificare a curbei de incalzire nu are sens in cazul in care instalatia
cald si alta data este prea rece dvs. are un senzor de camera (respectiv statie de camera) si un senzor
de exterior. In acest caz curba de incalzire este setata corect in mod
automat. Solicitati eventual sfatul specialistului.

Setati regimul de lucru si momentul revenirii prin pe


...
Astazi lipsesc mai multe ore in tim-
pul zilei  "ABSENT PANA" (cap. 4.6.1-4.6.3).
Setati regimul de lucru si data revenirii prin pe

...
Calatoresc pentru scurt timp "VACANTA PANA" (cap 4.6.1- 4.6.3).
(de exemplu 3 zile)

Calatoresc pe durata nedeterminata Setati regimul de lucru prin


...
pe  "REDUS".
La revenire setati-l prin
...
pe  "REG AUTO"
(Pagina 16, 17, 19).
Vara imi este prea rece sau prea cald. Prin se poate recunoaste daca este activ modul de Doar ACM Daca
va este prea rece setati regimul de lucru prin pe 
"INCALZIRE" (Pagina 16, 19). ...

13
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.4.4 Elementele de comanda a panoului de comanda de pe cazan

9 10 2 3 4 11 12 13

8 7 6 5 14 1 Daca doriti, aici poate fi


montat un al 2-lea regulator
electronic de incalzire (pentru
o a doua locuinta)

Butonul Denumire Functie


1 I = PORNIT - Cazanul de incalzire functioneaza
Comutator principal
0 = OPRIT - Cazanul si arzatorul sunt scoase din functiune
! Atentie: fara protectie la inghet
2 Temperatura camera pe timp
Setare temperatura camera pe timp de zi. cap. 4.5.1.1
de zi
3 Setare temperatura camera pe timp de noapte (resp. regim de
Temperatura camera scazuta
incalzire redusa. cap. 4.5.1.2
4 Setare temperatura apa calda. Incarcare manuala apa calda.
Temperatura apa calda
Pagina 28, 29
5
Setare valori prin rotire. Confirmare valori prin apasare.
Buton rotativ cu apasare
Selectare functii prin apasare si rotire.

6 • Afisarea regimurilor de functionare pe display.


Butonul Info • Revenire la ecranul de baza fara salvare.
De exemplu 4.11.1
7
Setare curba de incalzire Setare curba de incalzire cap. 4.8.2

14
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

Butonul Denumire Functie


8 Buton sel. regim functionare Selectia regimului de functionare
Oprirea instalatiei de incalzire in timpul concediului

...
Vacanta pana
(protectie inghet) cap. 4.6.1 - 4.6.3
 Absent pana Intrerupere regim incalzire cap. 4.6.1 - 4.6.3

 Party pana Regim incalzire prelungit cap. 4.6.1 - 4.6.3


regim de incalzire automat conform timpilor de incalzire se-
 Reg auto
tati = regim normal de incalzire cap. 4.6.1, 4.6.4
  Doar acm numai apa calda; Incalzirea oprita cap. 4.6.1, 4.6.4

 Incalz cont regim de incalzire continua cap. 4.6.1, 4.6.4


regim de incalzire redusa continua
  Redus cont
cap. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4
Instalatia oprita, protectie inghet activa
 Standby
cap. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4
9 Regim manual /
Masurare noxe Numai pentru specialist cap. 4.11.5

10 Afisaj Pe ecranul de baza apar ziua saptamanii, data, ora ca si


temperatura actuala a cazanului respectiv temperatura
camerei (Statie camera)

1
2 6
3
4 7
5

Afisari posibile:
1 Timp incalzire activ 24h
2 Afisare zi din saptamana
3 Afisarea regimului de functionare activ resp. a progra-
mului de timpi de functionare
4 Ora
5 Regimul de lucru selectat
6 Data / Zi / Luna / Anul
7 Temperatura cazan resp. temperatura camera
11 Siguranta panou comanda, Daca nu apare nimic pe ecran verificati eventual siguran-
sub capacul rabatabil ta 6,3A.
Numai specialistul are dreptul sa efectueze verificarea!
12 Buton de reset, In cazul in care apare "Error" pe ecran apasati butonul de
sub capacul rabatabil reset de sub capacul rabatabil. In cazul in care apare des,
instiintati cel mai apropiat centru de relatii cu clientii.
13 Instructiuni pentru utilizarea La sistemul de comanda a incalzirii sunt anexate instruc-
capacului rabatabil tiuni speciale de utilizare pe scurt.
14 Lampa defectiune arzator Apasati butonul de reset (Vezi Nr. 12)

15
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.5 Cele mai importante setari i Daca este cazul, aceste setari pot fi
efectuate si printr-o statie de camera.

4.5.1 Modificare temperatura camera


4.5.1.1 Setare temperatura camera

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C
1

Apasati butonul "temperatura camera


pe timp de zi".
2

i In cazul in care apare "CA1" pe ecran,


trebuie sa selectati circuitul de incal-
Temp-zi Temperatura dorita a camerei pe timp zire.
de zi este afisata intermitent (Pe pagina 4 a acestor instructiuni gasi-
20.0C ti note referitoare la circuitul de incal-
zire pe care trebuie sa il selectati pentru
3 locuinta dvs. ).

Setati temperatura dorita a camerei i Valori posibile pt. setare 5 - 30°C


prin "butonul rotativ cu apasare". (Setare din fabrica 20°C)

Pe ecran apare "temperatura camera pe


Temp-zi timp de zi"
22.0C
5

Apasati butonul "temperatura camera


pe timp de zi" pentru a confirma tem-
peratura setata.
6

16
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.5.1.2 Setare temperatura scazuta dorita (Noapte)

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C
1

Apasati butonul "temperatura camera


redusa".
2

i In cazul in care apare "CA1" pe ecran,


trebuie sa selectati circuitul de incal-
Temperatura dorita a camerei pe timp zire.
Temp-noapte de noapte este afisata intermitent. (Pe pagina 4 a acestor instructiuni gasi-
ti note referitoare la circuitul de incal-
20.0C zire pe care trebuie sa il selectati pentru
3 locuinta dvs. ).

Setati temperatura dorita a camerei i Valori posibile pt. setare 5 - 30°C


prin "butonul rotativ cu apasare". (Setare din fabrica 16°C)

Pe ecran apare "temperatura camera pe


Temp-noapte timp de noapte".
18.0C
5

Apasati butonul "temperatura camera


redusa" pentru a confirma temperatura
setata.
6

17
Comanda sistemului de incalzire 4 205 044 / 00

4.6 Regimuri de functionare


4.6.1 Functiile regimurilor de functionare
Regim functionare Functie Motiv

Vacanta pana - Oprire sistem de incalzire in vacanta. Calatoriti de exemplu 1 saptamana si va este cu-
 - Temperatura camera pe minim (10°C).
- Protectie la inghet a boilerului (5 °C).
noscut momentul revenirii.
cap. 4.6.2, 4.6.3

i Sfarsit vacanta = data de revenire. In ziua revenirii va functiona regimul normal de incalzire!
Valori posibile pt. setare: pana la 250 zile in viitor.
Pentru a comuta din timp in regim automat - apasati butonul "Selectie regim de lucru" . . . 3 sec
Absent pana - Oprire sistem de incalzire Plecati dimineata si va intoarceti seara.
(intrerupere pentru putin timp a sistemului de in- cap. 4.6.2, 4.6.3
 calzire pana la ora setata).
- Temperatura camera pe minim (10°C).
- Protectie la inghet a boilerului (5 °C).

i Valori posibile pt. setare: 0.5 - 24 h.


Pentru a comuta din timp in regim automat - apasati butonul "Selectie regim de lucru" 3 sec.
...

PARTY pana - Regim de incalzire (Temperatura camera pe timp Aveti musafiri.


de zi) pana la ora setata (nu doriti sa scadeti tem- cap. 4.6.3
 peratura camerei in momentul presetat).

i Valori posibile pt. setare: 0.5 - 24 h.


Pentru a comuta din timp in regim automat - apasati butonul "Selectie regim de lucru" . . . 3 sec.
- Regim de incalzire automata conform timpilor de
Reg auto incalzire introdusi in primul program de perioade Doriti sa incalziti pe cat se poate de ieftin si eficient.
= Regim de incalzire normal. cap. 4.6.4

i Setare din fabrica:
Incalzire: ora 06.00 - 22.00
Regim de incalzire redus: ora 22.00 - 06.00
Apa calda: ora 05.00 - 22.00
- Oprire instalatie de incalzire Temperaturile exterioare sunt destul de ridicate incat
Doar acm - Apa calda este produsa conform programului de sa nu fie necesar sa se incalzeasca camerele.
perioade (pentru dus. etc)- Protectie in- cap. 4.6.4
 ghet activata.

i Setare din fabrica apa calda: ora 05.00 - 22.00


Daca se seteaza fiecare circuit de incalzire separat nu poate fi selectat regimul de lucru "Doar acum"

- Temperatura camerei nu este scazuta in timpul Doriti ca si noaptea sa aveti deosebit de multa cal-
Incalz cont noptii. dura in camere.
- Camerele sunt incalzite in continu la"Temperatura cap. 4.6.4
 camera pe timp de zi" .
- Apa calda conform programului de comutatie.
- Camerele sunt incalzite continu la "Temperatu-
ra camera redusa" . Calatoriti pe perioada nedeterminata.
Redus cont - Regim de incalzire redusa in continu.
cap. 4.6.2, 4.6.4

- Oprire instalatie de incalzire.
Calatoriti primavara sau toamna pe perioada nede-
- Protectie inghet activa.
terminata. La revenirea dvs. pot fi reci camerele. Nu
Standby - Fara apa calda.
aveti nevoie de apa calda la revenire. cap. 4.6.2,
 4.6.4

18
4 205 044 / 00 Comanda sistemului de incalzire

4.6.2 Care este regimul de lucru pentru vacanta si absenta?


In functie de cat timp lipsiti si de ce cerinte de comfort aveti sunt potrivite diferite regimuri
de functionare, a intrerupe regimul de lucru respectiv a il reduce. In orice caz economisiti
multa energie si prin aceasta bani, in cazul in care nu incalziti sau incalziti cu putere redusa,
in timpul absentei dvs.
Urmatorul tabel va indruma pentru a sti cand, ce Regim de lucru sa setati:

Motiv Regim de lucru Functie

Calatoriti de exemplu pentru 1 sap- "Vacanta pana" - Oprire instalatie de incalzire /


tamana si va este cunoscut momen- Protectie la inghet a boilerului
tul revenirii.
 (5°C)
Oprire incalzire si apa calda in - Temperatura camera pe minim
vacanta. (10°C)
Valori posibile pt. setare:
de la data actuala pana peste 250
zile (in viitor)!
Sfarsit Vacanta = La data revenirii
Du intra in functiune regimul nor-
mal de incalzire!
Revenire inainte de termen:
Apasati . . . 3 sec., apoi revine pe
"Reg auto" (cap. 4.6.1, 4.6.3).

Plecati dimineata si va intoarceti "Absent pana" Intrerupere scurta a regimului de


seara tarziu incalzire pana la momentul setat.
 Valori posibile pt. setare: 0.5 - 24h
Regim de incalzire intrerupt

Calatoriti pe perioada nedetermina- "Redus cont" Regim de incalzire si apa calda re-
ta si este suficient pentru dvs. daca dus continu
la revenire va fi temperatura scazu-  (redus vezi cap. 4.9.3).
ta in camera. Regim redus de incalzire continu

Calatoriti primavara sau toamna pe "Standby" Oprirea intregi instalatii de incal-


perioada nedeterminata si este per- zire cu protectie la inghet activa.
mis ca locuinta sa fie eventual rece  Protectie la inghet a boilerului!
la revenirea dvs. Instalatie oprita - Protectie inghet
activ

Descriere detaliata pentru setarea regimurilor de functionare vezi cap.4.6.3, 4.6.4

Prin apasarea timp de 3 secunde a butonului ... puteti reveni in orice moment la functia "Reg auto" (regim normal
de incalzire).

19
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.6.3 Modificare regim de lucru - pt. "VACANTA PANA", "ABSENT PANA" si "PARTY PANA"
Procedura pentru activarea regimurilor de functionare "Vacanta pana" sau "Absent pana"
sau "Party pana".

Apasati butonul "Selectie regim de lu-


... cru".
1

Pe ecran apare pentru scurt timp "Re-


Regim de lucru gim de lucru".

Apoi este afisat intermitent regimul de i Un patrat negru din zona de jos a ec-
Automat lucru activ momentan. ranului indica simbolul corespunzator!

Selectati regimul de lucru dorit prin in-


i "Vacanta pana",
vartirea "butonului rotativ cu apasare": "Absent pana"
sau "Party pana".
4

Regimul de lucru selectat (de exemplu


"Vacanta pana") este afisat intermitent
Vacanta pana pe ecran.

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma regimul de lucru se-
lectat.

6
Pe ecran apare intermitent data actuala
("Vacanta pana") sau ora momentana
Vacanta pana ("Absent pana", "Party pana").

27.08
7
i - la "Vacanta pana" data revenirii din
Vacanta.
Invartiti si selectati prin "butonul rota- - la "Absent pana" ora revenirii (in in-
tiv cu apasare": tervalul de max. 24 ore).
- la "Party pana" ora la care este pre-
vazut sa se incheie petrecerea.
8

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma setarea.
9

20
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.6.4 Modificare regim de lucru - pt. "AUTOMAT", "DOAR ACM", "INCALZIRE", "REDUS" si "STANDBY"
Procedura pentru activarea regimurilor de functionare "Automat , "Doar acm", "Incalzire",
"Redus" si "Standby"

Efectuati pasii 1 pana la 3 de la capito-


lul 4.6.3 "Modificare regim de lucru"

i "Automat,
Selectati regimul de lucru dorit prin in- "Doar acm",
vartirea "butonului rotativ cu apasare": "Incalzire",
"Redus"
sau "Standby".
4

Regimul de lucru selectat (de exemplu


"Redus") este afisat intermitent pe ec-
Redus cont ran.

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma setarea

21
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.7 Program incalzire (Timpi de incalzire)

i Prin aceasta functie puteti compune programe individuale de perioade pentru incal-
zire si apa calda.

i Timpii de incalzire presetati de producator sunt suprascrisi.


Puteti sa reveniti la timpii standard oricanda fara probleme
(Vezi paginile 35, 36).

i Pe zi sunt posibili maxim 3 timpi de incalzire.


i Timpii de comutare sunt activi doar daca ati setat instalatia pe "Automat".
4.7.1 Timpi de incalzire standard

Circuit Zi Regim de incalzire de la, pana la

Toate circuite de incalzire (CD,CA- Lu-Du 06.00 - 22.00

Circuit de apa calda (AC) Lu-Du 05.00 - 22.00

4.7.2 Tabel pentru introducerea timpilor de comutare individuali

Program perioade pt. locuinta.................(CA1) Program perioade pt. locuinta.................(CA2)


Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3 Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3
Zi Zi
de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la
Lu Lu
Ma Ma
Mi Mi
Jo Jo
Vi Vi
Sa Sa
Du Du

Program perioade pt. locuinta.................(CD) Program perioade pt. incalzitorul de apa (AC)
Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3 Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3
Zi Zi
de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la de la pana la
Lu Lu
Ma Ma
Mi Mi
Jo Jo
Vi Vi
Sa Sa
Du Du

Pot fi setate respectiv activate pentru programare si alte programe standard de catre instalator - sau au fost deja
(P1-P3) vezi pagina 23.

Sunt posibili maxim 3 timpi de incalzire/zi, de exemplu:

22
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.7.3 Modificare Program incalzire (Timpi de incalzire)

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C
1

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


min. 3 secunde.
2

Pe ecran apare intermitent indicatia


Program timp "Program timp".

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma regimul de lucru se-
lectat.
4

Program timp Pe ecran apare intermitent "CD"

CD

Selectati circuitul de incalzire dorit


prin invartirea "butonului rotativ cu
apasare".
6
i evtl. selectati programul de perioade
P1, P2 sau P3
Program incalzire
ex.
CA-1

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma circuitul de incalzire
7 selectat.

23
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Pe ecran apare intermitent prima zi din i Modificati valoarea afisata intermitent


06.00-22.00 saptamana. prin rotirea „butonului rotativ cu apa-
Lu-1- sare“.
Confirmati prin apasarea „butonului
8 rotativ cu apasare“.
Un pas inapoi prin .
Invartiti "butonul rotativ cu apasare" Catre start cu ... sau automat dupa
pana apare pe ecran ziua dorita. circa 60 secunde.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ziua saptamanii selectata apare pe ec-


06.00-22.00 ran intermitent.
Lu-1-

10

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma ziua selectata.

11

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Se afiseaza intermitent timpul de por-


06.00-22.00 nire pentru regimul de incalzire
Lu-1-

12

Setati timpul de pornire dorit pentru


regimul de incalzire prin invartirea
"butonului rotativ cu apasare".

13

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma timpul de pornire
selectat.
14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Se afiseaza intermitent timpul de sfar-


06.00-22.00 sit pentru un regim de incalzire.

Lu-1-
15

Setati timpul de oprire dorit pentru re-


gimul de incalzire prin invartirea "bu-
tonului rotativ cu apasare".

16

24
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma timpul de oprire se-
lectat.
17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 i Dupa confirmarea timpului final se afi-


06.00-22.00 seaza intermitent din nou ziua sapta-
manii.
Lu-1-
18

Setati al 2-lea timp de incalzire prin in-


vartirea "butonului rotativ cu apasare"
(Lu-2-)

19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Setati timpii de comutare ca la circuitele


-.---.-- de incalzire anterioare.
Lu-2-
Invartiti pentru a ajunge la urmatorul.
20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Setati Program incalzire ca la zilele an- i Puteti copia si Program incalzire de la


06.00-22.00 terioare. alte zile (vezi cap. 4.7.4).
Du-1-

21

Confirmati prin apasarea butonului


... "Regimuri de functionare".
22

Daca apare pe ecran P1 inseamna ca sunt deja activare alte programe standard de incalzire.
Daca nu, P2 si P3 pot fi activate de catre specialistul in sisteme de incalzire.

Setare din fabrica:


Program perioade P2
Setare din fabrica:
Circuit Zi Regim de incalzire de la Program perioade P3
Lu-Jo 06.00-08.00 16.00-22.00
Toate circuite de Circuit Zi Regim de incalzire
incalzire Vi 06.00-08.00 13.00-22.00
(CD,CA-1,CA-2) Toate circuite de Lu-Vi 07.00-18.00
Sa-Du 07.00-23.00
incalzire
(CD,CA-1,CA-2) Sa-Du Redus
Lu-Jo 05.00-08.00 15.30-22.00
Circuit de apa calda Lu-Vi 06.00-18.00
Vi 05.00-08.00 12.30-22.00 Circuit de apa calda
(AC)
Sa-Du 06.00-23.00 (AC) Sa-Du Redus

25
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.7.4 Copierea timpilor de comutare

Efectuati pasii 1 pana la 8 de la capi-


tolul 4.7.3 "Modificare Program incal-
zire" !

Selectati "COPIERE", "ZI" prin invar-


tirea butonului rotativ cu apasare

10

COPIERE Setarile apar intermitent pe ecran.

Zi

11

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma setarile.
12 i Modificati valoarea afisata intermitent
prin rotirea „butonului rotativ cu apa-
sare“.
COPIERE Valoarea setata apare intermitent pe Confirmati prin apasarea „butonuliu
ecran. rotativ cu apasar“.
De la Lu
Un pas inapoi prin .
Catre start cu ... sau automat dupa
13
circa 60 secunde.
Selectati ziua pe care doriti sa o copi-
ati prin invartirea "butonului rotativ cu
apasare".

14

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma ziua.
15

Apar(e) pe ecran ziua(lele) tinta .


COPIERE Lu i Randul superior = valoarea de copiat
Randul inferior = valoarea tinta
LA Ma

16
Selectati valoarea dorita prin invartirea
butonului rotativ cu apasare. i Zilele saptamanii: Lu, Ma....
Intreaga saptamana: 1-7
Zilele lucratoare: 1-5
Weekend: 6-7

17

26
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

Apasati scurt "butonul rotativ cu apa-


sare" pentru a confirma setarea.
18

Confirmare ca ziua (zilele) a(u) fost


COPIERE
copiata(e).
Zi OK

19

Apare intermitent pe ecran zona tinta i Se copiaza aceasi valoare in zona tinta
COPIERE Lu
pentru urmatoarea copiere. ca la actiunea anterioara!
LA Ma

20

Stabiliti urmatoarea zona de copiere


prin invartirea "butonului rotativ cu
apasare".

21

COPIERE Lu Apare din nou intermitent pe ecran i Daca sunt necesare si alte copii, proce-
zona tinta pentru copiere. dati dupa aceasi schema pentru copiere.
LA 6-7

22

Apasati butonul "Selectie regimuri de i Apare ecranul standard (Ecranul de


functionare" pentru a confirma datele baza).
introduse.
23

27
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.8 Curba de incalzire


4.8.1 Curba de incalzire (Caracteristica incalzire)

i Curba de incalzire descrie temperatura turului, pentru un sistem de incalzire, in func-


tie de temperatura exterioara.

i Presetarea curbei de incalzire se efectueaza de catre instalator *.

i Modificari scurte de temperatura pentru camera pot fi setate prin „Temperatura ca-
mera pe timp de zi“ resp. „Temperatura redusa“ .

i Setarile caracteristicii de incalzire trebuie modificate numai atunci, cand nu este atin-
sa corect temperatura camerei dorita intr-un interval mai lung de incalzire.

Setari recomandate:
Incalzire prin pardoseala: 0,3 pana la 0,8
Incalzire cu radiatoare: 1,0 pana la 2,0
Incalzire cu convectoare: 1,4 pana la 2,0

Panta caracteristicii de incalzire


Temperatura turului incalzirii

Temperatura exterior

Exemplu:
Aveti incalzire cu radiatoare si o panta a caracteristicii de incalzire setata la 1,0. De aici
rezulta ca pentru o temperatura exterioara de -12°C avem o temperatura a turului de ca.
52°C atata timp cat temperatura dorita este de 20°C.

* Info :
Curba de incalzire pt. circuitul direct de incalzire este in mod standard pe oprit. Prin
setarea unei valori se activeaza automat circuitul direct de incalzire.

28
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.8.2 Modificare curba de incalzire (Caracteristica)

LU. 16. AUG.'04


Start - Ecranul de baza
C
14:00 62.5
1

Apasati butonul „setare curba de


incalzire“ .
2

Apare „curba incalz“ pe ecran,


Curba incalz
CD OPRIT „CD“ apare intermitent

Selectati circuitul de incalzire dorit i Vezi pagina 4 / 1.2 date despre instalatie
prin invartirea "butonului rotativ cu
apasare".
4

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma.

Curba incalz Pe ecran apare intermitent panta


caracteristicii de incalzire resp. oprit
CD OPRIT daca nu este conectat circuitul de
incalzire selectat.
6

Selectati panta dorita pentru


caracteristica de incalzire rotind
"butonul rotativ cu apasare".
7

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


8 pentru a confirma valoarea selectata.

Curba incalz Pe ecran apare panta caracteristicii de


incalzire selectate.
CD 1.5
9

29
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

Rotiti butonul rotativ cu apasare daca


trebuie setate si alte circuite de incal-
zire ...
1

Pe ecran apare „Curba incalz“. i De exemplu „CA“ (intermitent).


Curba incalz

CA 1.00

Apasati butonul "Selectie regim de luc- i Pe ecran apare ecranul de start (Ecranul
ru“ pentru a confirma datele introduse. de baza).
3

4.9 Apa calda


4.9.1 Setare temperatura apa calda

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C
1

Apasati butonul "temperatura dorita


pentru apa calda".
2

Pe ecran apare intermitent temperatura


ACM curenta setata pentru apa calda.
Zi 60.0C
3

Setati temperatura de apa calda dorita i Valori posibile pt. setare 10 - 65°C
prin invartirea "butonului rotativ cu Setare din fabrica 60°C
apasare" .
4

Temperatura de apa calda selectata


ACM
este afisata intermitent.
Zi 63.0C
5

Apasati butonul "temperatura dorita


pentru apa calda" pentru a confirma
temperatura setata.
6

30
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.9.2 Incarcare regim manual apa calda


Pentru necesar ridicat de apa calda se poate incalzi apa suplimentar pentru scurt timp prin
intermediul boilerului. Incalzitorul de apa este incarcat o data conform temperaturii de apa
calda pe timp de zi.

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C
1

Apasati 3 secunde butonul "tempera-


tura apa calda dorita".
2

ACM O DATA Pe ecran apare ACM O DATA-timp


incarcare suplimentara; minutele sunt
0.0min afisate intermitent.

Setati timpul dorit pentru incarcare su- i Valori posibile pt. setare 0 - 240 min
plimentara prin invartirea "butonului
rotativ cu apasare".

Apasati "butonul rotativ cu apasare "


pentru a confirma setarile.
5

ACM O DATA
Pe ecran apare timpul selectat de incar- i Indicatia de pe ecran dispare, dupa ce a
care suplimentara. fost incheiata incarcarea suplimentara.
C
14:16 63.0
6

31
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.9.3 Regim economic apa calda (temperatura scazuta)

LU. 16. AUG.'04 Start - Ecranul de baza

14:00 62.5C
1

Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.
2

Pe ecran apare intermitent "Program


Program timp
timp".

Setati apa calda prin invartirea "buto- i Valori posibile pt. setare 0 - 240 min.
nului rotativ cu apasare".

Apa calda Se afiseaza intermitent "Apa calda".

ACM

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma valoarea selectata
6

Apa calda Se afiseaza inca o data intermitent i Temperatura afisata corespunde tem-
"Apa calda". peraturii scazute de apa calda.
NOAPTE 40.0

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma valoarea selectata
8

32
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

Apa calda Pe ecran apare intermitent temperatura


scazuta de apa calda pe timp de noapte.
NOAPTE
40.0
9

Selectati temperatura dorita prin invar-


tirea "butonului rotativ cu apasare".

10

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma setarea.

11

Apasati butonul "Selectie regim de lu-


cru".
i Pe ecran apare ecranul de start (Ecranul
de baza).
12

33
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.10 Alte setari


4.10.1 Setare ora
Efectuati pasii de la 1 pana la 3 din ca-
pitolul 4.9.3 "Apa calda-temperatura
economie" de la pagina 30!

Selectati Timp - ORA prin invartirea


"butonului rotativ cu apasare".

Pe ecran apare intermitent "Timp -


Timp - ORA
ORA".

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
6

REGLARE ORA Pe ecran apare intermitent "Reglare


ora".
14:00

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
8

REGLARE ORA "REGLARE ORA" este afisata inter-


mitent.
14:00

Selectati ora dorita prin rotirea "buto-


nului rotativ cu apasare".
10

i Salvati valorile setate si reveniti la pa-


gina de start prin ... .

Apasati "butonul rotativ cu apasare" i Efectuati alte setari prin rotirea "buto-
11 pentru a confirma nului rotativ cu apasare".

34
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.10.2 Setare data

AN "AN" apare intermitent pe ecran - con- i Continuarea de la "Setare ora"


firmati. cap.4.10.1
2004 Modificati anul prin rotirea "butonului
rotativ cu apasare" - Confirmati.
12

Apare intermitent "Zi - Luna" - Con- i Salvati valorile setate si reveniti la pa-
Zi - Luna gina de start prin ...
.
firmati.
Lu 27.09 Modificati Ziua...Luna prin rotirea
"butonului rotativ cu apasare" - con- i Efectuati alte setari prin rotirea "buto-
13 firmati. nului rotativ cu apasare".

4.10.3 Comutare timp de Doar acum / iarna

ORA VARA/IAR Pe ecran apare intermitent "Comutare" i Continuarea de la "Setare data" cap.
- confirmati. 4.10.2
VA / IA PORNIT Modificati VA-IA PORNIT sau
OPRIT prin rotirea "butonului rotativ
14 cu apasare" - confirmati.

Apasati butonul "selectie regimuri de


functionare" pentur a confirma timpul
Doar acum/iarna si pentru a apela ec-
15 ranul de baza.

35
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.10.4 Setare limba

Efectuati pasii de la 1 pana la 3 din ca- i Vi se solicita sa selectati limba deja


pitolul 4.9.3 "Apa calda-temperatura de la 1. pornire a sistemului de reglare.
economie" de la pagina 30! Modificarea este posibila si in timpul
functionarii.

Selectati "Sistem" prin rotirea "buto-


nului rotativ cu apasare".
4

Sistem Pe ecran apare intermitent "Sistem".

SI5T

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
6

Selectie limba Pe ecran apare intermitent


SIST RO "Selectie limba"

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
8

Selectie limba Pe ecran apare "selectie limba" - apar


intermitent prescurtarile pentru limbi. i D = Germana
SIST D GB = Engleza
F = Franceza
10 I = Italiana
Selectati limba dorita prin rotirea "bu-
tonului rotativ cu apasare" si confirma-
ti prin apasare.

11

Apasati butonul "Selectie regimuri de


functionare" pentru a confirma setarile
si a apela ecranul de baza.
12

36
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.10.5 Modificarea programului de incalzire

i Prin aceasta functie puteti reveni la to-


ate valorile presetate din fabrica!

Efectuati pasii de la 1 pana la 3 din ca-


pitolul 4.9.3 "Apa calda-temperatura
economie" de la pagina 30 !

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
4

Program incalzire Pe ecran apar intermitent literele "CD".

CD

Selectati "timpi standard" prin rotirea


"butonului rotativ cu apasare" .

6
Pe ecran apare intermitent "TIMP
STANDARD".
TIMP STANDARD

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma

Pe ecran apar intermitent literele "CD".


TIMP STANDARD
CD

9
Selectati circuitul de incalzire dorit
prin invartirea "butonului rotativ cu
apasare".

10

37
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

Apasati "butonul rotativ cu apasare"


pentru a confirma
11

RESET PROGR Pe ecran apare "Reset Progr / CD" .


CD

12

Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.
13

RESETARE Pe ecran apare confirmarea "Reset /


OK".
OK

14

Apasati butonul "selectie regimuri de


... functionare" pentru a confirma setarile
efectuate si pentru a apela ecranul de
baza.
15

38
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.10.6 Regim manual

Urmatoarele informatii sunt numai pentru specialist


i

Acest buton functional serveste si pentru masurarea noxelor daca este apasat scurt.
- Vezi instructiunile de instalare, controlul arderii

Diferite pompe functioneaza neconditionat. Sistemele de amestec existente sunt de-


zalimentate si pot fi actionate cu mana in functie de necesarul de apa.

Atentie:
- Temperatura apei calde atinge valoarea temperaturii setate pentru cazan.
Pericol de oparire pentru valori prea inalte setate !
i - Pentru protectia sistemului de incalzire prin pardoseala impotriva supraincalzirii
trebuie luate masuri de protectie corespunzatoare (de exemplu: oprirea pompelor
comandate de termostatul instalatiei).

Regim manual
Manual
ridicati imediat

apasati
> 5 secunde

Ce se intampla cand se fac setarile manual


- valoarea temperaturii cazanului este setata manual!
- toate pompele circuitului de incalzire sunt pornite
- Vana de amestec nu este alimentata - trebuie actionata manual!
- Atentie la temperatura maxima admisa a circuitelor de pardoseala!
- Apa calda menajera atinge valoarea presetata maxima
(Standard 65°C).

i Indicatie:
Prin apasarea scurta a butonului de selectie a regimului de lucru . . . poate fi pa-
rasit in orice moment regimul manual ca si masurarea noxelor (Revenire la ecranul
de baza).

39
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.11 Informatii despre instalatie


4.11.1 Buton pt. informatii pentru temperatura instalatiei si informatii despre circuitul de incalzire

Valori reale

Temperatura exterior

Cazan T EXT
porniri 7.5C
Invartiti spre invartiti spre
(Treapta 1)
stanga dreapta

STARTS Temperatura cazan

0
CAZAN
64.5c
Cazan
ore de functionare
(treapta 1) Gaze arse

ORE FUNCTION- T COS


ARE
50C
0h
Diferite valori ale temperaturii afisate repre-
i zinta valorile momentane. Prin tinerea "bu-
Modulatie
tonului rotativ cu apasare" apasat se afiseaza
valoarea setata respectiva. MODULARE
30

In anumite cazuri pot apa-


rea informatii suplimentare
pe ecran.

Temperatura apa
calda
numai in legatura cu senzorul de camera:
ACM
- Temperatura camera circuit de incalzire direct
55C
- Temperatura camera CA 1
Temperatura tur
- Temperatura camera CA 2
TEMP CA1
numai daca functioneaza in 2 trepte: 55C
- Generare caldura
Ore de functionare (Treapta 2)
Inapoi la ecranul de baza:
- Generator caldura i apasati scurt
Porniri (Treapta 2)
40
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.11.2 Informatii despre starea cazanului


Solicitare informatii asupra starii curente a generatorului de caldura

Start - Ecranul de baza


LU. 16. AUG.'04

14:00 62.5C

Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.

Pe ecran apare intermitent "Program


Program timp timp".

Rotiti "butonul rotativ cu apasare"


pana apare "FFA" pe ecran.

Pe ecran se afiseaza intermitent "FFA"




Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Se afiseaza intermitent "Informatie".




41
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Pe ecran se afiseaza intermitent"Stare"




 

Prin rotirea "butonului rotatv cu


apasare" vor apare urmatoarele
valori:

 Stare cazan


9 0 Arzator oprit Arzatorul este oprit si cazanul se
afla in Standby.
1 Faza aprindere Alimentarea arzatorului cu peleti
si aprinderea acestora cu aer fier-
binte
2 Formare pat Formarea unui pat incandescent
incandescent stabil si marirea sarcinii
3 Regim normal Regim modulant de functionare si
de functionare adaptarea sarcinii la necesarul de
cu modulare temperatura
5 Oprirea arderii Oprirea arzatorului si arderea
pana la stingere a peletilor dupa
ce a fost atinsa temperatura seta-
ta sau atunci cand se incarca re-
zervorul de peleti
6 Eroare Eroare arzator (vezi cap. 5).
 Modulare
 Temperatura tur cazan
 Temperatura retur
 Temperatura puffer
 Temperatura gaze arse
 Temperatura in camera de ardere
 Temperatura la snec-ul de alimentare
 Contor consum 1
 Contor consum 2

Apasati scurt de 3 ori tasta "Infor-


i Pe ecran apare ecranul de start
matii" . (Ecranul de baza).

10

42
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.11.3 Afisarea si resetarea contorului de consum si mesaje pentru curatare


Start - Ecranul de baza




Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.

Pe ecran apare intermitent "Program


 timp".

Rotiti "butonul rotativ cu apasare"


pana apare "FFA" pe ecran.

Pe ecran se afiseaza intermitent "FFA"




Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Se afiseaza intermitent "Informatie".




Rotiti "butonul rotativ cu apasare" pana


apare "CONTOR" pe ecran.

43
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "CONTOR"

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "CONSUM-1"

 

10

Prin rotirea "butonului rotatv cu


apasare" vor apare urmatoarele
valori:

Informatii contor cosum peleti


11  Consum pelet pe perioada determinata:
Consum peleti de la ultima livrare sau pe o perioada de-
terminata de timp.
 Consum total de peleti:
Consum peleti de la utima punere in functiune a instala-
tiei.
 Consum peleti de la ultima golire a cutiei de cenusa.

Resetare contor consum de peleti / mesaje pentru curatre


 Resetare CONSUM 1, respectiv consumul de peleti intr-
o perioada determinata de timp.
 Resetare CONSUM 2, respectiv consumul de peleti de
la utima punere in functiune a instalatiei.
 Resetare mesaj curatare W:40, respectiv golire cutie ce-
nusa.

Acest mesaj este afisat dupa un consum de peleti de:


4 tone la BioLyt (50-75)
9 tone la BioLyt (110-160)
 Resetare mesaj curatare W:41, respectiv curatre cazan
 si arzator
Acest mesaj este afisat dupa un consum de peleti de:
6 tone BioLyt (50)
8 tone BioLyt (70,75)
12 tone BioLyt (100,110)
15 tone BioLyt (130)
18 tone BioLyt (150,160)

44
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

In continuare incepand cu pasul 12 este descris modul de resetare al contorului de consum.


Pe ecran apare intermitent "RESET
 CONSUM 1".

 

12

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

13

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "OPRIT"

 

14

Rotiti "butonul rotativ cu apasare"


pana apare "SETARE" pe ecran.

15

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "SETARE" .

 

16

Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.

17

Apasati scurt de 3 ori tasta "Infor-


i Pe ecran apare ecranul de start
matii" . (Ecranul de baza).

18

45
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.11.4 Setare timpi de repaus pentru sistemul de extrage a peletilor din camera de depozitare
Start - Ecranul de baza




Apasati "butonul rotativ cu apasare" 3


secunde.

Pe ecran apare intermitent "Program


 timp".

Rotiti "butonul rotativ cu apasare"


pana apare "FFA" pe ecran.

Pe ecran se afiseaza intermitent "FFA"




Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Se afiseaza intermitent "Informatie".




Rotiti "butonul rotativ cu apasare"


pana apare "UMPLERE" pe ecran.

46
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "UMPLERE" .

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

Pe ecran se afiseaza intermitent


 "PARAMETRUL 6" .

 

10

Prin rotirea "butonului rotatv cu


apasare" vor apare urmatoarele
valori:

Modificarea timpilor de repaus Zeit


11  Inceput repaus umplere 1 12:30
 Sfarsit repaus umplere 1 15:30
 Inceput repaus umplere 2 21:30
 Sfarsit repaus umplere 2 08:00

Sistemul de alimentare cu peleti poate fi oprit zilnic de doua ori in di-


ferite perioade ale zilei. In tabelul de mai sus "modificarea timpilor de
repaus" se gasesc setarile din fabrica. Insemnand ca de la ora 12.30 si
pana la ora 14.30 respectiv de a ora 21.30 si pana la ora 8.00 sistemul
de alimentare este in repaus

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

12

Ora "12:30" este afisata intermitent




 

13

47
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

Rotiti "butonul rotativ cu apasare" si i Pentru a seta in continuare


alegeti ora dorita perioade de repaus repetati
pasii 11-15

14

Apasati "butonul rotativ cu apasare“


pentru a confirma valoarea selectata.

15

Apasati scurt de 3 ori tasta "Infor- i Pe ecran apare ecranul de start


matii" . (Ecranul de baza).

16

48
4 209 093 / 01 Comanda sistemului de incalzire

4.11.5 Mesaje speciale pe ecran

Simbol cristal de gheata:


 Functia anti-inghet activa
 


Simbol umbrela:
 Este activ regimul de vara (incalzirea este dezactiva-
  ta, ACM conform programarii).


Curatare cutie cenusa:


 Goliti cutia de cenusa si resetati contorul "CENUSA".
  BioLyt (50-75)
Curatare (capitolu 7.3)
Resetare contor (capitolul 4.11.3)

BioLyt (100-160)
Curatare (Capitolul 8.3)
Resetare contor (capitolul 4.11.3)

Curatare cazan:
 Curatati cazanul si arzatorul si resetati contorul "CU-
RATARE".
 
BioLyt (50-75)
Curatare (capitolul 7.3)
Resetare contor (capitolul 4.11.3)

BioLyt (100-160)
Curatare (capitolul 8.3)
Resetare contor (capitolul 4.11.3)

Mesaj interventie service (optional):


 Daca este afisat intermitent ecranul de baza si me-
sajul de service, sunati la serviciul clienti. Pentru a
inlatura temporar acest mesaj, apasati tasta Regim
Manual si confirmati dupa afisare prin apas-
area timp de 3 sec. a butonului rotativ cu apasare.

49
Comanda sistemului de incalzire 4 209 093 / 01

4.11.6 Accesorii optionale

Statia de camera RS-T


Prin legatura cu statia de camera RS-T se mareste semnificativ comfortul de
utilizare prin posibilitatile de supraveghere si actionare decentralizate, pentru
ca fiecarui circuit de incalzire i se poate atribui o statie de camera.
Pe de asupra, aparatul central detine diverse functii de comanda si reglare care
pot fi activate numai daca exista legatura cu o statie de camera. Printre altele
sunt:
- functii de optimizare
- adaptarea automata a caracteristicii de incalzire
Prin intermediul a cinci butoane de operare pot fi consultate si modificate tem-
peraturile si timpii de comutatie specifici instalatiei si pot fi create programe
individuale pentru instalatie.
Functionarea prin intermediul statiei de camera este identica cu functionarea
prin intermediul comenzii de pe cazan.

Telecomanda de camera cu senzor de temperatura ambiental RFF-T


Acest echipament suplimentar citeste temperatura camerei si faciliteaza o corec-
tie a temperaturii setate pentru camera.
Butonul de selectie a regimurilor de functionare integrat faciliteaza o incalzire
continua respectiv o reducere sau functionare automata conform programului
de functionare automata setat in aparatul central.

50
4 209 093 / 01 Mesaje de eroare

5 Mesaje de eroare
5.1 Comutatorul de retea si butonul de reset
Regulatorul are o logica cuprinzatoare de semnalare a defectiunilor, care afiseaza tipul defectiunii in functie
i codul defectiunii si de tipul de aparat

Daca apare "Error" pe ecran, apasati butonul


Siguranta
panou de de reset de sub capacul rabatabil. Daca aceasta
Resetare
comanda apare des, instiintati serviciul de relatii clienti.

Comutator retea si Vezi cap. 5.4 / 5.5


Lampa defectiune
arzator Capacul rabatabil cu in-
structiunile de utilizare
pe scurt

5.2 Mesaje de eroare ale regulatorului de incalzire

Exemplu pentru mesaj de eroare sen- Vezi cap 5.4


 zor (scurt circuit sau intrerupt)
Cod eroare 10 - 20 cu Index 0 sau 1


5.3 Mesaje de eroare ale sistemului de comanda al cazanului

Daca pe afisaj apare un mesaj de eroare cu "GEN. CALD.",


atunci exista o eroare la cazan.

Exemplu de eroare la cazanul pe Vezi cap. 5.5


 peleti (intrerupere/scurt circuit sen-

zor gaze arse)


51
Mesaje de eroare 4 209 093 / 01

5.4 Mesaje de eroare regulator incalzire TopTronic®T

Stare Denumire Tip eroare Cod Observatie


eroare
Sistem Senzor exterior Intrerupt 10-0
Sistem Senzor exterior Scurt circuit 10-1
Sistem Senzor cazan Intrerupt 11-0
Sistem Senzor cazan Scurt circuit 11-1
Sistem Senzor tur 1 Intrerupt 12-0 CA1=OPRIT, YK1=nealimentat
Sistem Senzor tur 1 Scurt circuit 12-1 CA1=OPRIT, YK1=nealimentat
Sistem Senzor rezervor Intrerupt 13-0
Sistem Senzor rezervor Scurt circuit 13-1
Sistem IV 2 Intrerupt 14-0
Sistem IV 2 Scurt circuit 14-1
Sistem IV 2 Mesaj eroare 14-7
Sistem IV 3 Intrerupt 15-0
Sistem IV 3 Scurt circuit 15-1
Sistem IV 3 Mesaj eroare 15-7
Sistem IV 1 Intrerupt 16-0
Sistem IV 1 Scurt circuit 16-1
Sistem IV 1 Mesaj eroare 16-7
Sistem Solar-senzor rezervor Intrerupt (KSPF) 17-0
Sistem Solar-senzor rezervor Scurt circuit (KSPF) 17-1
Sistem Senzor tur 2 Intrerupt 18-0 CA2=OPRIT, YK2=nealimentat
Sistem Senzor tur 2 Scurt circuit 18-1 CA2=OPRIT, YK2=nealimentat
Sistem Senzor colector Intrerupt (KVLF) 19-0
Sistem Senzor colector Scurt circuit (KVLF) 19-1
Sistem Senzor camera (RS) Intrerupt 20-0
Sistem Senzor camera (RS) Scurt circuit 20-1
Sistem Arzator 1 Fara oprire (1 Min.) 30-2 Poate fi ignorata cu Par.Log. mesaj
eroare
Sistem Arzator 1 Fara pornire (5 Min.) 30-3 Poate fi ignorata cu Par.Log. mesaj
eroare
Sistem Arzator 2 Fara oprire (1 Min.) 31-2 Poate fi ignorata cu Par.Log. mesaj
eroare
Sistem Arzator 2 Fara pornire (5 Min.) 31-3 Poate fi ignorata cu Par.Log. mesaj
eroare

Sistem Temperatura gaze arse Depasire 33-5


Sistem Temperatura gaze arse STB declansat 33-8
Sistem Curatare treapta 1 Declansare dupa data 40-1
Sistem Curatare treapta 1 Declansare dupa interval 40-2
Sistem Curatare treapta 1 Declansare dupa contor 40-4
Sistem Intretinere treapta 1 Declansare dupa data 41-1
Sistem Intretinere treapta 1 Declansare dupa interval 41-2
Sistem Intretinere treapta 1 Declansare dupa contor 41-4
Sistem Curatare treapta 2 Declansare dupa data 42-1
Sistem Curatare treapta 2 Declansare dupa interval 42-2
Sistem Curatare treapta 2 Declansare dupa contor 42-4
Sistem Intretinere treapta 2 Declansare dupa data 43-1
Sistem Intretinere treapta 2 Declansare dupa interval 43-2
Sistem Intretinere treapta 2 Declansare dupa contor 43-4

52
4 209 093 / 01 Mesaje de eroare

Eroare Denumire Tip eroare Cod Observatie


-status
Logica Temperaturaa cazan Nu este atinsa (90 Min.) 50-4
Logica Temperaturaa rezervor Nu este atinsa (4 Ore) 51-4
Logica Temperaturaa tur CA1 Nu este atinsa (1 Ore) 52-4
Logica Temperatura tur CA2 Nu este atinsa (1 Ore) 53-4
Logica Temperatura camera CD Nu este atinsa (3 Ore) 54-4
Logica Temperatura camera CA1 Nu este atinsa (3 Ore) 55-4
Logic Temperatura camera CA2 Nu este atinsa (3 Ore) 56-4
Sistem Adresa Coliziune adrese 70-0
Sistem Activitate Fara semnal T2B 70-1
Sistem Activitate Fara semnal FA 70-6
Sistem Adresa Eroare de adresa 70-8 Lipseste aparatul cu adresa 10
Sistem Activitate Eroare bus date 70-9 Fara regulator Hoval
Sistem Senzor retur PC Tempertura min. pe retur nu 85-4
este atinsa
Sistem Senzor retur PC Temperatura max. pe retur 85-5
este depasita
Sistem Senzor sursa de caldura Temperatura min. a sursei 86-4
de caldura nu este atinsa
Sistem Senzor sursa de caldura Temperatura max. a sursei 86-5
de caldura este depasita(la
regim de racire)
Sistem Senzor sursa de caldura Senzorul sursei de caldura -- Mesaj standard "VE-x"
defect
Sistem WPS PC - intrare variabila 87-7
defecta
Sistem Contor impuls Nici un impuls (5 min.) 90-0
Sistem Defectiune Avertizare W:XX Avertizare automat de ardere
Sistem Defectiune Dezactivare EnXX Eroare automat de ardere
Sistem Defectiune Blocare BnXX Eroare automat de ardere

53
Mesaje de eroare 4 209 093 / 01

5.5 Mesaje de eroare ale sistemului de comanda al cazanului


Cod eroare Descriere Ce trebuie facut?
E:01 STB (Limitator temperatura de siguranta) 1.STB cazan declansat:
Pentru deblocare rabateti capacul aflat pe panoul de comanda si apasati
butonul resetare. Anulati eroarea prin apasarea butonului reset.
2. STB flacara intoarsa declansat
Pentru deblocare deschideti capacul STB-ului din zona de alimentare cu
peleti si apasati butonul resetare. Anulati eroarea prin apasarea butonului
reset.
E:02/ E:03 Senzor gaze arse intrerupt / scurt circuit Solicitati serviciul relatii clienti
E:04/ E:05 Senzor camera de ardere intrerupt / scurt circuit Solicitati serviciul relatii clienti
E:06/ E:07 Senzor cazan intrerupt Solicitati serviciul relatii clienti
E:12 Mecanism melc arzator semnal oprit Solicitati serviciul relatii clienti

E:13/ E:14 Senzor flacara intoarsa intrerupt / scurt circuit Solicitati serviciul relatii clienti
E:15 Flacara intoarsa Curatati arzatorul (vezi capitolul curatare si intretinere), daca defectiunea
persista solicitati serviciul relatii clienti
E:16 A fost depasit numarul de porniri Solicitati serviciul relatii clienti
(Nu a fost atinsa temperatura minima in arzator, nu a
fost realizat pat-ul incandescent de peleti)
E:29 Nu exista depresiune Curatati cazanul si arzatorul, daca la scurt timp revine aceasta eroare
solicitati serviciul relatii clienti

E:31 Vana cu bila nu inchide / deschide Solicitati serviciul relatii clienti


E:33 Aprindere nereusita Curatati cazanul si arzatorul, daca eroarea se repeta solicitati serviciul
(Pe durata aprinderii temperatura in camera de ardere relatii clienti
nu creste)
E:37 Timpul de umplere este depasit si totusi rezervorul de 1. Verificati daca mai exista peleti in camera de depozitare
zi este gol 2. Verificati daca conductele de alimentare sunt infundate
In caz contrar solicitati serviciul relatii clienti
E:38 Procesul de alimentare este intrerupt datorita: 1./ 3.:Verificati conductele de alimentare, turbina si mecanismul melcat sa
1. Motorul snecului supraincalzit nu fie infundate
sau 2. Inchideti usa camerei de depozitare
2. Contactorul de la usa camerei de depozitare este
deschis( daca exista)
sau
3. Numarul de porniri pentru umplere este depasit
(numai daca exista sensor de depresiune)
B:20 Temperatura maxima a cazanului este depasita
B:21 Comutatorul de retea este deschis Arzatorul este deconectat si blocat
B:32 Senzorii de nivel peleti dau semnal eronat 1. Verificati rezervorul de zi daca nu s-a format o punte la senzori datorita
prafului( senzorul de jos solicita peleti si cel de sus da semnal de rezer-
vor plin)
2. Goliti rezervorul si curati senzorii de praf
3. In caz contrar solicitati serviciul relatii clienti
W:08/ W:09 Senzor de retur intrerupt / scurt circuit Solicitati serviciul relatii clienti
W:10/ W:11 Senzor arzator-puffer intrerupt / scurt circuit Solicitati serviciul relatii clienti
(daca exista)
W:17 Depasire timp umplere 1. Verificati daca mai exista peleti in camera de depozitare
2. Verificati daca conductele de alimentare sunt infundate
In caz contrar solicitati serviciul relatii clienti
W:18 Camera de depozitare este goala Comandati peleti
(numai daca camera este prevazuta cu senzor)
W:19 Eroare test la sonda Lambda
W:22 Umplerea este blocata de timpul de repaus
Patul incadescent de peleti s-a stins in timpul functio-
W:23
narii
W:24 Testul sondei Lambda prin AGT
W:30 Depresiune prea mica( cresterea cu 10% este activa)
Valorea masurata de sonda Lambda ramane pe valoare
W:34
fixa
W:40 Goliti cutia de cenusa Goliti cutia de cenusa si resetati contorul
W:41 Curatati cazanul Curatati cazanul si arzatorul si resetati contorul

54
4 209 093 / 01 Mesaje de eroare

5.6 De verificat in caz de eroare

Eroare Control / Cauza Masuri Capitol

Cazanul nu - Exista curent - Verificati siguranta. Verificati comutatorul


porneste principal

- Becul rosu de eroare este aprins - Apasati butonul reset (12) 4.4.4
- Solicitati serviciul relatii clienti

Radiatoarele - Sunt deschise robinetele pe tur si retur - Deschideti


nu se
incalzesc
- Timpii de incalzire la TopTronic®T - Controlati regulatorul de incalzire 4.7
sunt corect programati conform manualului de utiizare

- Verificati apa si presiunea din instalatie - Completati cu apa si aerisiti

- Sunt deschisi robinetii de la radiatoare - Deschideti

- Pompa de recirculare nu functioneaza - Desurubati siguranta


Invirtiti puternic rotorul cu surubelnita
pana cand se invarte cu usurinta

- Vana de amestec nu functioneaza - Deschideti manual, solicitati service

Nu produce - Pompa de incarcare nu functioneaza - Desurubati siguranta


apa calda Invartiti puternic rotorul cu surubelnita
menajera pana cand se invarte cu usurinta

- Aer in instalatie - Aerisiti manual


- Actionati manual aerisitorul automat

Atentie! In caz de eroare verificati fonform Daca eroarea nu poate fi inla-


tabelului de mai sus . turata apelati la instalator sau
serviciul de relatii cu clientii
i Hoval.

55
Verificarea nivelului de apa 4 209 093 / 01

3. Verificarea nivelului de apa


In cazul in care este prea scazuta persiu-
i nea de apa din instalatie (poate fi citita pe
manometru), instiintati instalatorul dvs.
respectiv completati cu apa.

Completarea cu apa
Pentru umplerea si completarea cu apa a instalatiei de
incalzire aveti nevoie de apa normala de la reteaua de
alimentare. In cazuri exceptionale, in care calitatea apei
se abate mult si nu poate fi utilizata pentru umplerea
instalatiei de incalzire (apa coroziva sau cu continut
ridicat de calcar). Va rugam sa va adresati in acest caz
unui atelier de specialitate.

Procedura
• Comutati comutatorul principal pe "O"
• Robinetii turului si returului trebuie sa fie deschisi.
• Robinetul de umplere si golire a cazanului este acce-
sibil pe partea frontala a cazanului dupa ce se demonteaza
carcasa frontala.
• Legatura dintre robinetul de umplere si robinetul de
apa se efectueaza printr-un furtun:
- Umpleti furtunul cu apa inainte de realizarea cone-
xiuni pentru a nu patrunde aer in instalatia de incalzire
- Desurubati furtunul dupa umplere pentru a desface
legatura in mod sigur .

• Umpleti incet cu apa, Verificati nivelul de apa prin hidro-


metru respectiv manometru.
• Dupa umplere deschideti ventilele de aerisire pentru
scurt timp pana iese tot aerul din calorifere.

56
4 209 093 / 01 Intretinere BioLyt (50-75)

7. Intretinere BioLyt (50-75)


7.1 Punerea in functiune
Pentru aprindere va rugam sa respectati si indicatiile din inst-
ructiunile de montare.

1. Verificati:
• Sunt deschise clapetele turului si returului incalzirii?
• Patrunde suficient aer in camera de ardere?
• Este comutatorul principal pe "PORNIT" ?
• Camera de ardere este inchisa?
• Legatura dintre rezervorul de peleti si arzator este cores-
punzatoare? 1
• Arzatorul are toate mufele conectate?
• Este inchis capacul de curatare al racordului de aspitatie(sus
in spate) ?
• Rezervorul este plin cu peleti?
• Capacul rezervorului este inchis etans? Bild 03

2. Pornirea arzatorului: 4. Desurubati bara filetata cu rozeta (C, fig 6) si trageti-o in afara,


• Porneste automat functie de temperatura setata din auto- extrageti cutia de cenusa in afara. Cenusa poate fi evacuata
matizare. in gradina sau recuperata ca reziduu biologic.

7.2 Controale ce trebuiesc efectuate periodic


i Pentru transport bara filetata poate fi montata
• Garnitura rezervorului de peleti este curata si fixata corect?
ca in imagine (3, fig. 05).
• Usa camerei de ardere este bine inchisa (rozeta este insuru-
bata)?
• Capacul pentru acces curatare este bine inchis (piulitele-fluture
sunt stranse)?

2
7.3 Curatarea cazanului

Atentie: arzatorul trebuie oprit numai de


la tasta STOP sau de la regulatorul
TopTronic®T Bild 04

Control / Curatare la fiecare 4-8 saptamani, dupa mesaj afisat


sau dupa 4 tone de peleti consumati.
1. Intrerupeti arzatorul:
- Apasati comutatorul de retea
- Asteptati sa se termine procesul de ardere 3
2. Lasati cazanul sa se raceasca timp de 20 min.
3. Indepartati capacul din partea de jos (1, fig. 03)

Bild 05

4. Cutia de cenusa se monteaza la loc in ordine inversa; Aten-


tie la asigurarea etanseitatii.

57
Intretinere BioLyt (50-75) 4 209 093 / 01

Curatare la fiecare 2-6 luni sau 6 tone


peleti(BioLyt 50) sau 8 tone peleti (BioLyt 70,75)

Personal specializat

1. Intrerupeti arzatorul:
- Apasati comutatorul de retea
- Asteptati sa se termine procesul de ardere
2. Lasati cazanul sa se raceasca timp de 20 min. Bild 07
3. Deconectati de la retea (nu mai trebuiesa fie alimen-
tat) 11. Indepartati cenusa din camera de ardere si de pe ghidaje;
4. Indepartati capacul din partea de jos. cel mai eficient cu ajutorul unui aspirator. In mod special
5. Goliti cutia de cenusa: Desurubati bara filetata cu rozeta trebuiesc curatate caile de evacuare gaze(sageata, fig 08)
(C, fig 6) si trageti-o in afara, extrageti cutia in afara. Cenu-
sa poate fi evacuata in gradina sau recuperata ca reziduu
biologic.
6. Indepartati capacul rezervorului de zi
7. Desurubati capacul frontal superior si indepar-
tati.
8. Indepartati ambele capace laterale: trageti in fata si impin-
geti in jos
9. Desfaceti colierul de deasupra vanei cu motor
(fig. 06).

Inainte de a deschide usa camerei de


ardere indepartati colierul.

Bild 08

i Indicatie:
Fisurile sau deformarile de mici dimensiuni
din interiorul camerei de ardere nu influente-
aza buna functionare. Acestea apar datorita
diferentelor mari de temperatura.

Bild 06

10. Deschideti usa camerei de ardere (2 rozete BioLyt (50), 4


rozete BioLyt (70,75, fig 07).Asigurati-va ca toate compo-
netele sunt suficient de reci! Manusi de protectie!

58
4 209 093 / 01 Intretinere BioLyt (50-75)

12. Aspirati cu grija – in mod special partea din spate, sub snec. La sfarsitul perioadei reci(cand nu mai este in functiune) cazanul
Caile de admisie aer trebuie sa fie neaparat libere(fig trebuie obligatoriu curatat in mod temenic.
09). aspirati si pe partea de sus a arzatorului. Curatati ce- Daca cazanul este curatat superficial va consuma mai mult
nusa de pe senzorul de temperatura din camera de ardere. combustibil si va avea o durata de viata mai scurta.

Fisurile de mici dimensiuni ale samotei nu influ-


i enteaza buna functionare. Acestea apar datorita
diferentelor mari de temperatura.

Functie de solicitare dar cel putin odata pe an cazanul trebuie


curatat temenic (personal specializat)

Bild 09
B B
Curatare anuala sau la 18 tone peleti consumati
(BioLyt 50) sau 24 tone peleti (BioLyt 70,75)
In afara de curatarea "la 2 - 6 luni" descrisa mai sus, odata pe B
an trebuie curatat si colectorul de gaze arse. Demontati capacul
solidar cu ventilatorul (fig 10).

Procedura:
1. Indepartati carcasa E A C
2. Scoateti stekerul (A)
Bild 10
3. Desurubati piulitele fluture (B)
4. Indepartati capacul (C)
5. Aspirati cenusa (D, fig. 11)

Nu demontati mecanismul de curatare a suprafetelor de transfer


termic.
Deasemenea trebuiesc controlate si dupa caz curatate conductele
de gaze arse de la cazan la cos

Curati sonda lambda.

Urmariti si capitolul "intretinere" din manualul


de instalare

D
Bild 11

59
Intretinere BioLyt (100-160) 4 209 093 / 01

8. Intretinere BioLyt (100-160)


8.1 Punere in functiune
Pentru aprindere va rugam sa respectati si indicatiile din inst-
ructiunile de montare.

1. Verificati:
• Sunt deschise clapetele turului si returului incalzirii?
• Patrunde suficient aer in camera de ardere?
• Este comutatorul principal pe "PORNIT" ?
• Camera de ardere este inchisa?
• Legatura dintre rezervorul de peleti si arzator este cores-
punzatoare? 1
• Arzatorul are toate mufele conectate?
• Este inchis capacul de curatare al racordului de aspitatie(sus
in spate) ?
• Rezervorul este plin cu peleti?
• Capacul rezervorului este inchis etans?

2. Pornirea arzatorului:
• Porneste automat functie de temperatura setata din auto-
matizare.

8.2 Controale ce trebuiesc efectuate periodic


• Garnitura rezervorului de peleti este curata si fixata corect? 2
• Usa camerei de ardere este bine inchisa (rozeta este insuru- Bild 12
bata)?
• Capacul pentru acces curatare este bine inchis (piulitele-fluture 4. Desurubati barele filetate cu rozeta (2, fig 12) si trageti-le in
sunt stranse)? afara, extrageti cutia de cenusa in afara(fig. 13). Cenusa poate
fi evacuata in gradina sau recuperata ca reziduu biologic.

3.1 Curatarea cazanului

Atentie: arzatorul trebuie oprit numai


de la comutatorul de retea

Control / Curatare la fiecare 4-8 saptamani, dupa mesaj afisat


sau dupa 9 tone de peleti consumati.
1. Intrerupeti arzatorul:
- Apasati comutatorul de retea
- Asteptati sa se termine procesul de ardere
2. Lasati cazanul sa se raceasca timp de 20 min.
3. Indepartati capacul din partea de jos (1, fig. 12).

Bild 13

5. Cutia de cenusa se monteaza la loc in ordine inversa;


Atentie la asigurarea etanseitatii! Insurubati strans rozetele si
inchideti capacul.

60
4 209 093 / 01 Intretinere BioLyt (100-160)

Curatare la fiecare 2-6 luni sau dupa afisare me- 9. Indepartati cenusa din camera de ardere si de pe ghidaje;
saj sau dupa12 tone peleti consumatia la (BioLyt cel mai eficient cu ajutorul unui aspirator. In mod special
100, 110), 15 tone peleti (BioLyt 130) , 15 t peleti trebuiesc curatate caile de evacuare gaze(sageata, fig. 16)
BioLyt (130) si 18 t peleti BioLyt (150,160).

Personal specializat

1. Intrerupeti arzatorul:
- Apasati comutatorul de retea
- Asteptati sa se termine procesul de ardere
2. Lasati cazanul sa se raceasca timp de 20 min.
3. Deconectati de la retea (nu trebuie sa mai fie ali-
mentat)
4. Goliti cutia de cenusa: Desurubati barele filetate cu
rozeta (2, fig 12) si trageti-le in afara, extrageti cutia de ce-
nusa in afara(fig. 13). Cenusa poate fi evacuata in gradina
sau recuperata ca reziduu biologic. Bild 16
5. Demontati capacul frontal si indepartati.
6. Indepartati ambele capace laterale: trageti in fata si impin- 10. Aspirati cu grija – in mod special partea din spate, sub
geti in jos snec. Caile de admisie aer trebuie sa fie neaparat libere
7. Desfaceti colierul de deasupra vanei cu motor (fig.17) aspirati si pe partea de sus a arzatorului. Curatati
(fig.14). cenusa de pe senzorul de temperatura din camera de ar-
dere.
Inainte de a deschide usa camerei de
ardere indepartati colierul.

Bild 17
Bild 14
i Indicatie:
8. Deschideti usa camerei de ardere (rozete fig 15).Asigurati- Fisurile sau deformarile de mici dimensiuni
va ca toate componetele sunt suficient de reci! Manusi de din interiorul camerei de ardere nu influente-
protectie!. aza buna functionare. Acestea apar datorita
diferentelor mari de temperatura.

Bild 15

61
Intretinere BioLyt (100-160) 4 209 093 / 01

Curatare anuala sau la 36 t peleti consumati Bio-


Lyt (100,110), 24 t peleti BioLyt (130) si 54 t peleti
BioLyt (150,160)
In afara de curatarea "la 2 - 6 luni" descrisa mai sus, odata pe
an trebuie curatat si colectorul de gaze arse. Demontati ambele B B B B
capace din fata si din spatele ventilatorul (fig 18).

B B B B
Procedura:
1. Indepartati carcasa
2. Scoateti stekerul (A)
3. Desurubati piulitele fluture (B)
4. Indepartati izolatia
5. Indepartati capacele (C)
6.. Aspirati cenusa (D, fig. 19)
C A C
Bild 18
Nu demontati mecanismul de curatare a suprafetelor de transfer
termic.
Deasemenea trebuiesc controlate si dupa caz curatate conductele
de gaze arse de la cazan la cos

Curati sonda lambda(E).

Urmariti si capitolul "intretinere" din manualul


de instalare

La sfarsitul perioadei reci(cand nu mai este in functiune) cazanul


trebuie obligatoriu curatat in mod temenic.
Daca cazanul este curatat superficial va consuma mai mult
combustibil si va avea o durata de viata mai scurta.
Indicatie:
D E
Bild 19
Fisurile de mici dimensiuni ale samotei nu influ-
i enteaza buna functionare. Acestea apar datorita
diferentelor mari de temperatura.

Functie de solicitare dar cel putin odata pe an ca-


zanul trebuie curatat temenic (personal specializat)

62
4 209 093 / 01 Asfel economisiti energie

9. Asfel economisiti energie Izoland casa retineti pretioasa caldura .


Temperatura din camere si timpii de lucru ai instalatiei de incal-
zire au o influenta decisiva asupra consumului de combustibil.. Puneti in practica....

Daca temperatura camerei este mai scazuta cu 1°C aduce • pe timpul noptii, inchideti jaluzelele geamurilor si obloanele
o economie de combustibil de pana la 6 %. Tineti cont de usilor.
urmatoarele sfaturi:
• Noaptea, trageti perdelele in fata geamurilor.
• Este eficient sa se opreasca radiatoarele din camerele neutiliza-
te atata timp cat nu exista pericol de inghet sau de deteriorare • Aveti grija sa fie izolate conductele de incalzire si apa calda
a constructiei sau a mobilierului din cauza umiditatii. in camerele neincalzite.

• Pozitionati comutatorul regulatorului dvs. pe "Doar acum", de


indata ce temperatura exterioara medie zilnica creste peste O temperatura a caloriferelor cat mai scazuta posibil impiedica
12°C. pierderile de caldura inutile. Din acest motiv, caloriferul trebu-
ie sa poata sa transfere caldura catre camera fara obstacole.
• In camerele in care se locuieste in general, se castiga de Evitati:
multe ori caldura produsa de persoane, televizoare, seminee
si radiatia solara. Acestea nu pot fi compensate printr-un re- • caloriferele mascate
gulator comandat conform vremii. Instalarea unei telecomenzi
poate fi eficienta (RS 30) respectiv a unui senzor de camera • Perdelele lungi, pana la podea, in fata caloriferelor
sau montarea de robineti cu termostat pentru radiatoare, in
aceste camere. • Pervazele care impiedica caldura pentru ca sunt ocupate cu
obiecte.

Daca este "curent" in casa, nu numai ca nu este placut dar se


pierde si energie termica. Si pentru incalzirea apei exista posibilitati de economisire.

Economisiti combustibil daca...... • Daca este montata o pompa de circulatie a apei calde in
instalatia dvs. este eficient sa se opreasca aceasta pe timpul
• Tineti inchise usile si geamurile in timpul ierni.
noptii cu ajutorul unui temporizator.
• Inchideti cosurile dupa ce sa stins focul.
• Setati apa calda menajera la un nivel cat mai scazut.Probati
la ce temperatura considerati ca apa este suficient de calda
• Utilizati ventilatoarele in bucatarie si in baie numai cand trebuie
eliminat aburul si mirosul.

• Aerisiti pentru scurt timp dar mai des.

• Izolati usile si ferestrele pentru a se evita pierderile continue.

63
Lichtenstein

HOVAL WERK AG
Austrasse 70
Principality of Lichtenstein
9490 Vaduz
Tel.: +4233992400
Fax: +4233992618

Romania

HOVAL RO
Str Iovita Nr. 11
Sector 5, Bucuresti
Romania
Tel.: 021/4103000
Fax: 021/4103044

Responsabilitate pentru energie si mediu