Sunteți pe pagina 1din 1

Eseu pe tema:

,,Rolul bisericii în societatea medievală”


Biserica a jucat un rol deosebit de important în cadrul soceităţii medievale. Biserica catolică s-aimplicat în viaţa
politică fapt ce a determinat o slăbire a disciplinei ecleziastice, a moravurilor şia sentimentului religios în r ndul
clerului. !ntre secolele "#-#", Biserica catolică a traversat o perioadă de criză profundă. !n această perioadă a luat
amploare un fenomen numit simonie,traficul cu funcţii bisericeşti. $a o consecinţă în posturile ecleziastice sunt numite
persoane fărăvocaţie şi fără moralitate. !mpotriva degradări biserici s-a pronuntat mănăstirea franceză de la$lun%,
întemeiată în secolul al #-lea şi mănăstirea $îteau&, care au propus o nouă interpretare aregulii 'f. Benedict de (ursia.
)cesta a fost un călugăr din secolul al *"-lea, care a întemeiatmănăstirea de la +onte $assino şi a elaborate regula
Benedicti, care a pus bazele vieţii mona aledin Europa de *est: statornicia în mănăstire, sărăcie, abstinenţă,
ascultare faţă de stareţ,rugăciune şi muncă. !n anul /0 a fost întemeiat ordinul de calugari cistercieni 1de la
numelemănăstirii $îteau&2. $ălugării cistercieni erau supuşi unor reguli severe, trebuind să renunţe laorice bogăţie şi
să se consacre muncii şi rugăcieunii. )cest ordin călugăresc s-a e&tins în toatăEuropa inclusive în 3ransilvania, unde
au întemeiat 4 mănăstiri, la "griş şi $ rţa.5eformarea biserici a constituit o papalitate constantă pentru mai mulţi
papi, care doreau sărefacă prestigiul Bisericii catolice. 6intre aceştia, cei mai importanţi au fost:7rigore al *""-lea
1 89- 0 2. El a urmărit să facă din funcţia de papă, cea mai importantăautoritate din Europa de *est. )stfel, în anul 8
el a elaborat un document numit
Dictatus Papae
, potrivit căruia autorităţile laice nu se pot implica în viaţa biserici. )cest act a reformat biserica la toate nivelurile
ierar ice. 7rigore al *""-lea a avut un îndelungat conflict cu împăratulromano-german ;enric al "*-lea, care a contestat
autoritatea papei. !mpăratul a fost obligat săfacă penitenţă la $anossa 1 882, pentru a nu-şi pierde tronul."nocenţiu
al """-lea 1 /0- 4 <2. El s-a comportat ca un adevărat conducator al Europei de *est,at t din punct de vedere
bisericesc, c t şi din punct de vedere laic. !n timpul său papalitateamedievală a atins culmea puterii. "nocenţiu al """-
lea l-a sprijinit pe regele =ranţei, =ilip al ""-lea)ugust împotriva regelui )ngliei, "oan =ără de >ară şi a iniţiat 4 cruciade:
cruciada a "*-a din 4 4- 4 ?, care a cucerit oraşul $onstantinopol şi cruciada împotriva sectei albigenzilor dinsudul
=ranţei, începută în 4 /.!ntre secolele #"-#"", cu sprijinul papalităţii se creează ordinele de călugări militari:
ioaniţii,templierii şi teutonii.@este un timp, mănăstirile au devenit adevărate focare de cultură şi de difuzare a
creştinismului,transformîndu-se în centre economice importante, datorită donaţiilor făcute de credincioşi şi perceperii
zeciuelii de la populaţie.Biserica creştină a avut un rol deosebit de important în societatea medievală. 6otată cu
o puternică organizare, biserica se afla în inima societăţii medievale. Aocuitorii Europei trăiausentimentul
apartenenţei la aceeaşi comunitate creştinătatea. @rin puterea sa spirituală, politicăşi economică, biserica integra
viaţa tuturor şi conducea comportamentul fiecăăruia. 5eligiacreştină era prezentă în fiecare clipă a vieţii omului
medieval. )nul se scurge în ritmulsărbătorilor religioase, iar credincioşii se adună la biserică pentru a marca toate
momenteleimportante ale e&istenţei lor