Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
Operator date nr. 2745

Nr. 998/VI/1/2017 29.03.2017

ANUNŢ

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi cu sediul în strada V. Conta nr. 28,
municipiul Iaşi, organizează examen de promovare în grad profesional principal, a
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate.
Examenul va avea loc în data de 15.05.2017, ora 10,00 – proba scrisă, şi
în data de 16.05.2017, ora 10,00 – interviul, la sediul P.C.A. Iaşi.
Probele stabilite pentru examen sunt :
 analiza dosarelor de înscriere ;
 proba scrisă ;
 interviul.
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului (24.04.2017) ;
- data, ora şi locul organizării probei scrise : 15.05.2017, ora 10,00 la sediul
P.C.A. Iaşi.
Loc de desfăşurare – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, str. V. Conta nr.
28, municipiul Iaşi.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt :
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din
care promovează ;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a
performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici ;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile Legii nr. 188/1999.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 republicată.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 127 din H.G. nr. 611/2008.

Bibliografia de concurs – publicată alăturat.


Prezentul anunţ se publică pe site-ul www.mpris.ro avizierul P.C.A. Iaşi.

Secretarul comisiei de organizare,

ROMÂNIA, Iaşi, Str. V. Conta Nr. 28


● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro