Sunteți pe pagina 1din 2

1.

procedura altor acte notariale

-protestul de mare

-asigurarea dovezilor

(am pierdut foaia si nu am subiectele la aceasta tema daca o gasesc va scriu)

2.Notiuni generale a dr succesoral

-conceptul,importanța mostenirii.Caracterul transmiterii mostenirii

-raportul juridic succesoral

-locul și timpul deschiderii succesiunii

-conceptul de succesor și succesor nedemn

-notiunea si importanta patrimoniului succesoral

-succesiunea vacanta

3.Mostenirea testamentara

S1-conceptul si natura juridica a testamentului

S2-forma testamentului

S3-conținutul testamentului

S4-legatul

S5-executorul testamentary

4.Succesiunea legala

S1-conceptul privind cauzele in care opereaza succesiunea legala

S2- clasele de succesori legali

S3 – mostenirea prin reprezentare

S4-rezerva succesorala

5.Optiunea succesorala
S1-conceptul si importanta succesiunii

S2 –acceptarea succ

S3-renuntarea de la succ

S4responsabilitatile mostenitorilor de pasivul succesoral


6.Măsurile de conservare a bunurilor succesorale
S1-masuri de conservare

S2-inventarierea

S3-numirea custodelui.Averii succesorale și transmiterea bunurilor spre pastrare

S4- compensarea cheltuielilor din contul patrimoniului succesoral

7.Procedura succesorala notariala


S1-deschiderea procedurii succesorale

S2-desfasurarea procedurii succesorale

S3- finisarea procedurii succesorale

S4-partajul patrimoniului succesoral

S-ar putea să vă placă și