Sunteți pe pagina 1din 28

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Disciplina/Modulul Clasa
Protectia mediului XD

Subiectul lecției
Masurarea vitezei

Obiectivele operaționale ale


lecției O1 – La sfarsitul lectiei elevul va fi capabil sa
(Studentul practicant va menționa defineasca corect notiunea de viteza avand la
obiectivele operaționale ale lecției. indemana notitele din caiet.

O2 – La sfarsitul lectiei elevul va fi capabil sa enunte


corect principiul de masurare al vitezei liniare, avand
la indemana manualul.

O3 – La sfarsitul lectiei elevul va fi capabil sa scrie


relatia vitezei unghiulare in maxim 2 minute, avand ca
sprijin relatiile din manual.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție


ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și descrieți
activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului și a elevilor) didactică evaluare
(Precizați (Descrieți
metode de succint cum
instruire, realizează
forme de profesorul
organizare a evaluarea
activității elevilor)
elevilor și
mijloace de
instruire
utilizate)
Organizarea Noteaza absentii
clasei pentru Creeaza o atmosfera de incepere a lectiei Orala
lectie Conversatia
frontala

Adreseaza elevilor urmatoarele intrebari: Conversatia


Verificarea Care este unitatea de masura a vitezei? frontala Orala
cunostintelor Conversatia
anterioare orala
Raspunde intrebarii:
Viteza este o mărime derivată, care în SI se
măsoară în metri pe
secundă (m/s).
Transmiterea Expunerea
noilor Scrie titlul lectiei pe tabla:”Masurarea vitezei” Orala
cunostinte si comunica elevilor obiectivele
Elevii noteaza titlul
Frontala

O1 – Enunta si explica notiunea de viteza: Expunerea


Sa defineasca Explicatia Orala
corect Viteza poate fi liniară (caracterizează mişcarea
notiunea de liniară) sau unghiulară (caracterizează mişcarea
viteza avand de rotaţie).
la indemana Viteza liniară-mărime vectorială care
notitele din caracterizează mişcarea unui punc în raport cu
caiet. un sistem de referinţă.
Viteza se exprimă ca raportul dintre spaţiul
parcurs în unitatea de timp.
unde: v=viteza;
Δs=spaţiul parcurs;
Δt=timpul
necesar parcurgerii spaţiului s.

Unităţi de măsură
Viteza este o mărime derivată, care în SI se
măsoară în metri pe
secundă (m/s).
Elevii sunt atenti, noteaza in caiet

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia didactică Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului (Precizați metode de evaluare
și a elevilor) instruire, forme de (Descrieți succint
organizare a cum realizează
activității elevilor și profesorul
mijloace de instruire evaluarea
utilizate) elevilor)
Obtinerea Solicita elevilor sa defineasca Conversatia Orala
performantelor notiunea de presiune
Frontala

Raspund solicitarilor profesorului

Asigurarea Confirma raspunsurile corecte si Conversatia Orala


conexiunii intervine daca e cazul cu explicatii
inverse suplimentare. Explicatia

Frontala

Asculta explicatiile suplimentare

O2 – Sa Măsurarea vitezei liniare


enunte corect
principiul de Tubul se scufundă în apă. Expunere
masurare al Presiunea curentului de apă Frontala
vitezei liniare, produce o ridicare a apei. Viteza Manualul Orala
avand la de curgere se determină cu
indemana formula:
manualul. unde:
v-viteza curentului de apă;
C-constanţa tubului;
H-înălţimea coloanei de apă în tub

Tuburile Pitot sunt utilizate pentru


determinarea vitezei gazelor.
Pentru determinarea vitezei
vântului
se folosesc anemometrele cu cupe,
iar pentru determinarea vitezei
curentului de aer la aparatele de aer
condiţionat se folosesc
anemometrele
digitale.

Elevi sunt atenti si noteaza


Obtinerea Conversatia Orala
performantei
Solicita elevilor sa enunte corect Frontala
principiul de masurare al vitezei
liniare, avand la indemana
manualul.

Elevii raspund solicitarilor


profesorului
Asigurarea conexiunii Confirma raspunsurile Orala
inverse corecte si intervine daca Conversatia
e cazul cu informatii Explicatia
suplimentare.

Asculta explicatiile
suplimentare

O3 – Explica si enunta: Expunere Orala


Sa scrie relatia vitezei Frontala
unghiulare in maxim Viteza unghiulara Manualul
2 minute, avand ca reprezintă unghiul
sprijin relatiile din corespunzător arcului de
manual. cerc parcurs în unitatea
de timp de către un
mobil în mişcare
circulară uniformă.
viteza unghiulară se
exprimă cu relaţia:

unde:
w=viteza unghiulară;
Df=unghiul
corespunzător arcului de
cerc parcurs;
Dt=timpul necesar
parcurgerii spaţiului.
Unităţi de măsură
Viteza unghiulară este o
mărime derivată care în
Si se măsoară în rad/s.
Elevii noteaza
Obtinerea Solicita elevilor sa scrie Orala
performantelor relatia vitezei unghiulare
in maxim 2 minute,
avand ca sprijin relatiile Conversatia
din manual.
Elevii raspund Frontala
solicitarilor profesorului.
Asigurarea conexiunii Orala
inverse Confirma raspunsurile Conversatia
corecte si intervine daca Frontala
e cazul cu informatii
suplimentare

Asculta
explicatiile suplimentare
Asigurarea retentiei si Formuleaza aprecieri, Orala
transferului celor observatii si recomandari Conversatia
invatate Frontala
Enunta tema de casa

Retin aprecierile,
observatiile,
recomandarile
Noteaza tema de casa
FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI
Disciplina/Modulul Clasa
Protecția mediului XD

Subiectul lecției
Măsurarea densității cu ajutorul picnometrului

Obiectivele operaționale ale


lecției O1 – La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să
(Studentul practicant va menționa definească corect noțiunea de densitate având la
obiectivele operaționale ale lecției. îndemână manualul.

O2 – La sfarșitul lecției elevul va fi capabil să definească


corect noțiunea de picnometru având la îndemână manualul

O3 – La sfarșitul lecției elevul va fi capabil să scrie


relația de calcul a densității relative indicând ce
înseamnă fiecare component al relației, având la
dispoziție notițele din caiet.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție


ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și descrieți
activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului și a elevilor) didactică evaluare
(Precizați (Descrieți
metode de succint cum
instruire, realizează
forme de profesorul
organizare a evaluarea
activității elevilor)
elevilor și
mijloace de
instruire
utilizate)
Organizarea Notează absenții
clasei pentru Creează o atmosferă de începere a lecției Orală
lectie Conversația
frontală

Adresează elevilor urmatoarele întrebări: Conversația


Verificarea Care este unitatea de măsură a densității? frontală Orală
cunostintelor Conversația
anterioare orală
Răspunde întrebării:
Unitatea de măsură a densității în SI este kg/m3,
iar ca unitate tolerată g/cm3
Transmiterea Expunerea
noilor Scrie titlul lecției pe tablă:”Măsurarea densității Orală
cunostinte cu ajutorul picnometrului” și comunică elevilor
obiectivele
Elevii notează titlul Frontală

O1 – Enunță și explică noțiunea de densitate: Expunerea


Să definească Explicația Orală
corect Densitatea este o mărime derivată în SI si Manualul
noțiunea de reprezintă masa conținută în
densitate unitatea de volum
având la ρ = m
îndemână V
manualul. Unitatea de măsură a densitații în SI este kg/m3,
iar ca unitate tolerată g/cm3

Elevii sunt atenți, notează în caiet

Evenimentele Desfășurarea activității Strategia Strategia de


instruirii (Descrierea activității profesorului și a elevilor) didactică evaluare
(Precizați (Descrieți
metode de succint cum
instruire, realizează
forme de profesorul
organizare a evaluarea
activității elevilor)
elevilor și
mijloace de
instruire
utilizate)
Obținerea Solicită elevilor să definească noțiunea de Conversația Orală
performanțelor densitate
Frontală

Răspund solicitărilor profesorului

Asigurarea Confirmă raspunsurile corecte și intervine dacă e Conversatia Orala


conexiunii cazul cu explicatii suplimentare.
inverse Explicatia

Frontala

Asculta explicatiile suplimentare

O2 – La Picnometrele sunt vase de sticlă cu o anumită


sfarsitul lectiei capacitate ( 2-250cm3 ) etalonate şi de forme
elevul va fi diferite, folosite pentru determinarea prin Expunere
capabil sa cântărire a densităţii substanţelor lichide. Frontala
defineasca Temperatura de lucru şi capacitatea Plansa Orala
corect picnometrului sunt gravate pe peretele exterior al
notiunea de acestuia. Gâtul picnometrelor este şlefuit în
picnometru interior şi se închide etanş cu un dop rodat, prin
avand la mijlocul căruia este practicat un orificiu capilar.
indemana Unele picnometre sunt prevăzute şi cu
manualul termometru. Temperatura de lucru este de 20°C.
Elevi sunt atenti si noteaza

Obtinerea Conversatia Orala


performantei
Solicita elevilor sa defineasca corect notiunea de Frontala
picnometru avand la indemana manualul

Elevii raspund solicitarilor profesorului

Asigurarea conexiunii Confirma raspunsurile corecte si Orala


inverse intervine daca e cazul cu Conversatia
informatii suplimentare. Explicatia

Asculta explicatiile suplimentare


O3 – Sa scrie relatia Explica si enunta: Expunere Orala
de calcul a densitatii Frontala
relative indicand ce Pentru determinarea Caietul cu
inseamna fiecare densităţii relative a unui lichid notite
component al relatiei, oarecare se recurge la următoarea
avand la dispozitie formulă de calcul.
notitele din caiet.
m3 – m1
d2020 =
m2 –m1

unde : - m3 – masa
picnometrului cu produs la
20°C în grame.
- m2 – masa
picnometrului cu apă
distilată , la 20°C în
grame.
- m1 - masa
picnometrului gol,
curat şi uscat, în
grame.
- m2 – m1 – cifra de
apă în grame.
Notă: În absenţa unui termostat se
va proceda la fel, dar se va folosi o
baie de apă.

Densitatea absolută se poate


determina cu următoarea formulă:

m3 – m1
ρa = + ρaer g/cm3
V

Elevii noteaza
Obtinerea Solicita elevilor sa scrie relatia de Orala
performantelor calcul a densitatii relative indicand
ce inseamna fiecare component al
relatiei, avand la dispozitie Conversatia
notitele din caiet
Frontala
Elevii raspund solicitarilor
profesorului.
Asigurarea conexiunii Orala
inverse Confirma raspunsurile corecte si Conversatia
intervine daca e cazul cu Frontala
informatii suplimentare

Asculta explicatiile suplimentare

Asigurarea retentiei si Formuleaza aprecieri, observatii si Orala


transferului celor recomandari Conversatia
invatate Frontala
Enunta tema de casa

Retin aprecierile, observatiile,


recomandarile
Noteaza tema de casa
PROIECT DE LECŢIE

A.DATE GENERALE

Disciplina: Operaţii şi utilaje în industria alimentarã

Clasa: X B

Unitatea de învãtare: Metode de masurare

Titlul lecţiei: Debitul. Operaţia de masurare

a debitului

Scopul lecţiei: însuşirea cunoştinţelor referitoare la operaţia de masurare a

debitului

Tipul lecţiei: lecţie mixtã

Locul desfãşurãrii: sala de clasã

Durata lecţiei: 50 minute

Conţinutul activitãţii de instruire:

Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut

C1 Operaţia de masurare a debitului 1.1 Definiţie


1.2 Metode de masurare a
debitului

C2 Clasificarea debitelor 2.1 Debitmetre de viteza


2.2 Rotametru

2.3 Debitmetre

prin strangulare
Obiective operaţionale

Cod Comportamentul Condiţiile de probare a Criteriul de reuşitã


comportamentului

O1 Elevii sã defineascã Au la dispoziţie Sã defineascã operaţia


notiunea de debit manualul de debit specificând
scopul acesteia

O2 Elevii sã clasifice tipurile Au la dispoziţie o Sã clasifice in maxim


de debit planşã cu scheme cinci minute

O3 Elevii sã scrie Au la dispozitie Sã scrie douã


componentele notitele din caiet. componente ale
diafragmei. diafragmei.

Diagrama obiective – conţinut

Cod/ Obiectiv C1 C2
O1 X
O2 notitele X
O3 X

notitenotitele
Metode şi procedee de instruire: conversaţia, explicaţia, expunerea

Mijloace de învãtãmânt (complexul multimedia): planşa,manual.

Bibliografie:

1) „Masurarea debitelor de fluide”, Gabriel Gheorghe, Editura Tehnica, Bucuresti


1978
2) „Masurarea debitului in tehnica”, P.Popescu, P. Mihordea, Editura Tehnica,
Bucuresti,2000
3) http://iota.ee.tuiasi.ro/~demm/Cursuri%20David/Curs%20MMEN%20II.pdf
4) http://www.scrigroup.com/educatie/fizica/Masurarea-debitului-masic-si-
v21566.php
B. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Obiective Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea Strategia didacticã Evaluare Timp


operaţionale instruirii. elevilor Metode de Mijloace Forme de (min)
Conţinut învãţãmânt De organizare
învãţãmânt a
activitãţii

1. Organizarea clasei pentru lecţie 5


Noteazã absenţii Comunicã Conversaţia Frontalã
Distribuie elevilor planşele profesorului
de lucru absenţii
Creeazã condiţii psihice Preiaiau
necesare începerii lecţiei sarcinile
propuse de
profesor
2. Verificarea cunoştinţelor anterioare 10
Adreseazã elevilor Rãspund Conversaţia Frontală Orală
urmatoarele întrebãri: întrebãrii:
1.Ce operaţii cunoaşteţi în 1.Operaţiile pe
industria alimentarã? care le
cunoaştem în
industria
alimentarã sunt:
mãrunţirea
solidelor,
fracţionarea
solidelor,
amestecarea,
sedimentarea,
filtrarea,
uscarea,
difuziune,
rectificare
distilarea şi
extracţie.
3. Transmitera noilor cunoştinţe 30
Captarea Prezintã care este Sunt atenţi Expunerea Frontalã
importanţa masurarii
atenţiei debitului.
Comunicarea Scrie pe tabla titlul Noteazã în caiet Expunerea Frontalã
lecţiei “ Masurarea
titlului lecţiei debitului” titlul lecţiei
şi a
obiectivelor Comunicã elevilor
operaţionale obiectivele urmãrite
Reţin obiectivele

urmãrite
Expunera
Sunt atenţi
Dirijarea Enunţã şi explicã elevilor
O1. Având Manual Frontalã
la dispoziţie
manualul sa
defineasca
corect
notiunea de
debit avand la
dispozitie
manualul. învãţãrii C1 Ce este operaţia de Noteazã în caiete Explicaţia
masurarea debitului şi care
este scopul acestei
masurari:
 Debitul
reprezinta
cantitatea de
fluid (lichid,
vapor, gaz) care
trece prin
secţiunea
conductei în
unitatea de
timp.
 -cantitatea de
material solid
de diferite
forme (graule,
bulgări)
transportat de
o bandă
rulantă în
unitatea de
timp.
 -are ca scop
determinarea
densitatii, a
temperaturii si
totodata pentru
calcularea
debitului
volumetric
Obţinerea Solicitã elevilor sã Rãspund Conversaţia Frontalã Oralã
performanţei identifice definiţia şi solicitãrilor
scopul masurarii debitului. profesorului
Asigurarea Confirmã rãspunsurile Ascultã explicaţiile Conversaţia Frontalã
Conexiunii corecte şi intervine dacã suplimentare Explicaţia
Inverse este cazul cu explicaţii
suplimentare

Clasificarea
debitmetrelor

După principiul de
funcţionare se
deosebeşte :

-Debitmetrele
diferenţiale – sunt
aparate care măsoară
debitul pe baza
determinării diferenţei
de presiune care se
crează la trecerea
fluidului printr-un
element de strangulare,
montat pe conducta
respectivă. Cu ajutorul
lor se poate măsura
O2 Sa
clasifice in debitul tuturor
maxim cinci fluidelor.
minute
tipurile de -Rotametrele,
debit avand Dirijarea
la indemana invatarii C2 denumite şi debitmetre
plansa. cu diferenţa constantă
de presiune,
funcţionează pe
principiul presiunii
dinamice a fluidului
dintr-o conductă, care Expunerea Planşa
poate deplasa, pe Noteazã Frontalã
direcţie verticală, un
plutitor aflat în
interiorul unui tub de
măsurare conic. Se
folosesc curent la
măsurarea debitelor
mici şi mijlocii de
lichide şi gaze şi în
unele cazuri, chiar a
aburului.

-Anemometrele sunt
folosite in instalatii de
ventilatie sau de
meteorologie
-Debitmetrice
calorimetrice
-Debitmetre de viteza
-Cu dispozitive de
strangulare

Obţinerea Solicitã elevilor sã Rãspund Conversaţia Frontalã Oralã


clasifice in maxim cinci
minute tipurile de debit
performanţei avand la indemana plansa. solicitarilor
profesorului
Asigurarea Confirmã rãspunsurile Ascultã explicaţiile Conversaţia Frontalã
conexiunii corecte şi intervine dacã suplimentare Explicaţia
inverse este cazul cu explicaţii
Suplimentare
Masurarea debitului
prin aceasta metoda se
bazeaza pe masurarea
caderii de presiune in
urma cresterii vitezei
fluidului , datorita
ingustarii locale a
Dirijarea sectiunii de curgere a
invatarii C2 curentului la trecerea Noteazã Notitele
printr-o strangulare. Expunerea din caiet
Frontalã
Dispozitive de
strangulare:
-diafragme
-ajutaje
-tuburi Venturii

Diafragma este un disc


subtire 1 montat in
conducta 2,astfel incat
orificiul lui sa fie
concentric cu peretii
interni ai acesteia.Un
manometru diferential
3 masoara diferenta de
presiune inainte si dupa
trecerea prin sectiunea
de ingustare a
diafragmei.
Debitmetrul
Riesenfeld este un
instrument de
laborator la care
strangularea e
realizata prin
subtierea in capilar a
tubului 2 , prin care
trece fluidul de
masurat . Tubul
capilar 1 este
demontabil pentru a
alege diamentrul
convenabil masurarii
cu precizie a
diferitelor debite.
Aparatul se etaloneaza
chiar cu gazul ce
trebuie masurat.
Tubul Venturi
are o constructie ce
corespunde curentului
de fluid stragulat, ceea
ce permite reducerea
vartejurilor si caderea
de presiune este mica.
Tubul Venturi prezinta
o portiune conica
confuzor 1 , cu
conicitate mai mare in
sensul curgerii si o
portiune conica
difuzor 2, cu conicitate
ai mica in sensul opus
curgerii. Manometrul
diferential 3 masoara
caderea de presiune
datorita ingustarii
sectiunii

O3 Sã scrie Sunt atenţi


componentele
diafragmei ,
minim doua
componentele,
avand la
indemana
notitele din
caiet
η
r x
1

O3 Sã scrie
componentele

diafragmei , minim

doua componente avand

la indemana notitele

din caiet.

Obtinerea

performanţei solicitarilor
profesorului

Asigurarea Confirma raspunsurile Asculta explicatiile Conversatia Frontala


conexiunii corecte si intervine, daca suplimentare Explicatia
inverse este cazul, cu explicatii
Suplimentare
4. Fixarea cunoştinţelor 5
Asigurarea Formuleazã aprecieri, Reţin aprecierile, Conversaţia Frontalã
retenţiei şi observaţii şi recomandãri observaţiile şi
transferului Enunţã tema de casã recomandãrile;
celor învãţate Noteazã tema
TEST DE EVALUARE

A.Tipul testului

B. Conţinutul activitãţii de instruire

Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut

C1 Operaţia de masurare a debitului 1.3 Definiţie


1.4 Metode de masurare a
debitului

C2 Clasificarea debitelor 2.4 Debitmetre de viteza


2.5 Rotametru

2.6 Debitmetre

prin strangulare
Obiective operaţionale

Cod Comportamentul Condiţiile de probare a Criteriul de reuşitã


comportamentului

O1 Elevii sã defineascã Au la dispoziţie Sã defineascã operaţia


notiunea de debit manualul de debit specificând
scopul acesteia

O2 Elevii sã clasifice tipurile Au la dispoziţie o Sã clasifice in maxim


de debit planşã cu scheme cinci minute

O3 Elevii sã scrie Au la dispozitie Sã scrie douã


componentele notitele din caiet. componente ale
diafragmei. diafragmei.

Diagrama obiective – conţinut

Cod/ Obiectiv C1 C2
O1 X
O2 notitele X
O3 X

notitenotitele
D. Fisa elevului

I. Completaţi spaţiul liber:


1. Debitul reprezintã cantitatea de …………… care trece prin....................in
unitate de ……………. .

2. Scopul operaţiei de masurare a debitului este de a)


b)
c)

II. Cititi cu atenţie urmatoarele afirmaţii. Precizaţi în dreptul fiecãrui enunţ dacã este
adevarat sau fals.

1) Debitmetrele sunt formate dintr-un rotor cu palete A/F


2) Rotorul debitmetrului e legat prin angrenaj biela manivela A/F
3) Un manometru masoara diferenta de temperatura A/F
4) Rotametrele se bazeaza pe principiul echilibrarii fortelor exercitate de un curent de fluid
asupra unui corp in suspensie.

III. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele de pe coloana A cu cele de pe coloana B:

A B
• a) -masa de fluid ce trece printr-o secţiune
în unitatea de timp.
1. Debitul volumetric
2.Debitul masic
3. Debitul gravimetric
• b) -volumul de fluid ce trece printr-o
secţiune în unitatea de timp.

• c)-greutatea fluidului care trece printr-o


secţiune în unitatea de timp

IV.
Care sunt tipurile de dispozitive de strangulare:
a)
b)

c)
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

E. Diagrama obiective – itemi:

Obiective/ I1 I2 I3 I4
itemi
O1 * *
O2 * *
O3 *

F. Etalon de rezolvare : Punctaj din oficiu: 1 Punct

Nr. Item Rãspunsul corect Barem de corectare


I 1.fluid, conducta,timp 1 punct

2. a)cunoaşterii exacte a consumului

b) determinării randamentului diferitelor instalaţii

c) stabilirii preţului de cost.

1)
II A 4 puncte
2)
F
3) F
4)A

III 1-B 3 puncte


2-A
3-C

-de viteza
-rotametre
-cu
strangulare

IV 1 punct

28 | 3