Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “B. P. HASDEU” IAŞI

CONCURSUL DE MATEMATICĂ
FLORICA T. CÂMPAN - ETAPA JUDEȚEANĂ
24 FEBRUARIE 2018
EDITIA a XVIII-a

Clasa a III-a

SUBIECTUL I (15 puncte)


1. Descoperind regula de formare a șirurilor următoare, completează numărul care lipsește:

16 48 105
4 6 5
12 24 ......

2. Câte numere naturale de patru cifre există, știind că în fiecare număr apare cifra 5 de exact 3 ori?

SUBIECTUL II (15 puncte)


1. Trei frați citesc trei cărți care au același număr de pagini. Unul dintre ei a terminat de citit cartea în
același timp în care al doilea a citit jumătate de carte, iar al treilea a citit un sfert. Au calculat că au citit
împreună 196 de pagini.

Câte pagini conține fiecare carte?

2. Discuție frățească:

- Dă-mi 4 lei, te rog, să am cât tine! zice Barbu.

- Împrumută-mi tu 1 leu, să fac dublul sumei tale, răspunde Cornel.

Ce sumă deținea fiecare?

SUBIECTUL III (15 puncte)


1. Pe malul unui lac sunt 22 de pescari care așteaptă să traverseze lacul. Nu există decât o barcă, iar în
barcă nu pot urca decât 4 pescari. După fiecare traversare, un pescar se întoarce pentru a-i transporta
și pe ceilalți, până când ajung cu toții pe malul opus.

Câte drumuri a făcut barca? Justifică!

Familiarizarea cu subiectul: 30 minute. Timp de lucru: 60 minute.

Notă! Se vor scrie rezolvările complete pentru toate subiectele.


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “B. P. HASDEU” IAŞI

CONCURSUL DE MATEMATICĂ
FLORICA T. CÂMPAN - ETAPA JUDEȚEANĂ
24 FEBRUARIE 2018
EDITIA a XVIII-a

Clasa a III-a

BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I - 15 puncte
1. Scrierea regulii: a:b x3

(16:4 x3 = 12, 48:6x3 = 24, 105:5 x3 = 63) ............................................................ 2 puncte

Completarea corectă a răspunsului (63) ................................................................ 3 puncte

2. Scrierea numerelor de forma, 55a5, 5a55, a555 .................................................... 2 puncte

Identificarea valorilor lui a pentru 555a, 55a5 și 5a55

(0, 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) ............................. .................................................. 2 puncte

Identificarea lui a pentru a555

(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)................................................................................... 2 puncte

Aflarea numărului de numere 3x9 + 8 = 35 numere ........................................... 2 puncte

Oficiu .................................................................................................................... 2 puncte

SUBIECTUL II - 15 PUNCTE
1. Reprezentarea grafică ............................................................................................... 3 puncte

Scrierea numărului de părți egale: 7 ...................................................................... 1 punct

Aflarea valorii numerice a unei părți: 28 ................................................................ 1 punct

Aflarea numărului de pagini al cărții: 112 ............................................................... 2 puncte


REZOLVAREA ALGEBRICĂ

Scrierea relației a+ a:2 + a:4 = 196 ......................................................................... 3 puncte

Scrierea relației 7x (a:4) = 196 ............................................................................... 1 punct

Determinarea relației a:4 = 28 .............................................................................. 1 punct

Determinarea numărului de pagini al unei cărți .................................................. 2 puncte

2. Scrierea relațiilor b+4=c -4 .................................................................................. 1 punct

c+1 = 2x (b -1) ......................................................................... 1 punct

Obținerea relației c+ 3 = 2x (c – 8) sau c = b+ 8, b+9 = 2b -2 ............................ 2 puncte

Aflarea valorii numerice a lui c = 19 și b = 11 .................................................... 2 puncte

REPREZENTAREA GRAFICĂ

Reprezentarea grafică ....................................................................................... 2 puncte

Aflarea diferenței după primul transfer ........................................................... 1 punct

Aflarea jumătății sumei lui Cornel .................................................................... 1 punct

Aflarea sumei lui Cornel C= 19 lei ................................................................... 1 punct

Aflarea sumei lui Barbu B= 11 lei ................................................................... 1 punct

OFICIU .............................................................................................................. 2 puncte

SUBIECTUL III - 15 PUNCTE

Aflarea numărului de pescari debarcați de fiecare dată, până la ultimul transport

4 -1 = 3 .................................................................................................. 3 puncte

Aflarea numărului de grupuri ( 22 -4):3 = 6 ............................................................................. 4 puncte

Aflarea numărului de drumuri, fără ultimul ............................................................................ 3 puncte

Aflarea numărului total de drumuri 12+ 1 = 13 ...................................................................... 3 puncte

OFICIU ..................................................................................................................................... 2 puncte