Sunteți pe pagina 1din 78

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: _____________________________________ CADRU DIDACTIC: ___________________________________

CLASA PREGĂTITOARE: ____________________________________


ANUL ȘCOLAR: ___________________________

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE (ORIENTATIVĂ)

AUXILIAR: „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”, Editura EDU

CAIET DE CREAȚIE 1

Săptă- Tema/ Disci- Conținuturi/ Detalieri de Com- Activități de învățare Nr. Resurse Evaluare
mâna Unitatea pline conținut petenţe ore
de
învățare
1. De azi sunt CLR Evaluare predictivă a 1.1 - Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi 5 materiale:
școlar! achizițiilor dobândite în 2.1 solicitare, adecvate contextului fișe de lucru, -evaluare
grădiniță: 2.2 - Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de planșe cu inițială
Evaluare 1.Denumirea obiectelor din 2.3 interes imagini din
inițială imagini și alcătuirea de - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre membrii familiei, povești, CD,
propoziții despre acestea prieteni, animale și jucării videoproiector, - observarea
2. Formularea de enunțuri din - Formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre calculator sistematică a
3-4 cuvinte, după imagini familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea procedurale: elevilor
3.Identificarea obiectelor a preferată etc. conversația,
căror denumire începe cu jocul de rol,
același sunet povestirea
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
Evaluare MEM Gruparea de elemente după 2.1 4 materiale: - evaluare
inițială criterii date; - Jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte fișe de lucru, inițială
Orientare în spațiu obiecte precizate CD,
- Identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în videoproiector,
raport cu alte obiecte precizate calculator - observarea
- Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din procedurale: sistematică a
imagini, în funcţie de poziţia pe care o au faţă de un reper conversația, elevilor
- Prezentarea propriei persoane în funcţie de poziţia din clasă şi exercițiul, jocul
prin raportarea la ceilalţi colegi didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
Evaluare AVAP Punctul şi linia cu scop de 1.1 - Formularea de răspunsuri la întrebări simple 2 materiale: - observarea
inițială contur şi cu scop decorative 1.3 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect mapa elevului, sistematică a
Autoportret Exemplu: „Autoportret” – prin desen, pictură, modelaj, colaj etc. creioane elevilor;
- Vizionarea unor fragmente din filme de desene animate, cu colorate,
character educativ şi formularea de răspunsuri simple la întrebări foarfecă, lipici,
legate de mesaj șablon
procedurale:
conversația,
jocul didactic,
munca
independentă
forme de
organizare:
individual,
frontal
Evaluare MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: - observarea
inițială „Azi e prima zi de școală” 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, sistematică a
- Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații elevilor
receptarea procedurale:
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, audiția
pronunţând corect cuvintele în cânt muzicală,
exercițiul,
memorizarea,
forme de
organizare:
frontal,
individual
Evaluare DP Autocunoaştere şi 1.1 -Identificarea şi denumirea trăsăturilor fizice sub formă de jocuri 2 materiale: - observarea
inițială atitudine pozitivă faţă de (culoarea ochilor „Cine are ochi albaştri să ridice pătratul verde”, fișe de lucru, sistematică a
sine lungimea părului, înălţimea, greutatea etc.) şi valorizarea CD, elevilor
Cine sunt eu? diferenţelor videoproiector ,
- Desenarea conturului corpului în mărime naturală pe coli de calculator
flipchart procedurale:
-Colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu conversația,
sine(culoarea părului, culoarea ochilor etc.); decuparea şi afişarea exercițiul, jocul
produselor didactic,
- Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea forme de
acestora organizare:
- Realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria individual,
persoană frontal

EF Elemente de organizare a 1.1 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate 2 materiale: - observarea
colectivului de elevi - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
- Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort sportive, mingi, elevilor
jaloane
procedurale:
demonstrația,
explicația,
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

2. Școala CLR Acte de vorbire: a saluta 1.1 5 materiale: evaluare inițială


piticilor persoane cunoscute, a se 1.4 - Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce fișe de lucru,
Cine sunt prezenta, a identifica un 2.1 este vorba în mesaj planșe cu
eu? obiect, o persoană, animalul și 2.2 imagini din - observarea
Povestea mâncarea preferată 2.3 - Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea povești, CD, sistematică a
mărului - Participarea la jocuri de rol unor modele de comportament videoproiector , elevilor
Evaluare de tipul vorbitor-ascultător, calculator
inițială folosind păpuşi pe deget, pe -Audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de adulţi/ procedurale:
mână, marionete, măști etc. copii conversația,
- Oferirea unor răspunsuri la - Participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind jocul de rol,
cererea elementară de păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc. povestirea
informaţii: ,,Cine?, Ce?, forme de
Cum?, Unde?” - Exerciţii–joc de dicţie, cântece, numărători ritmate; organizare:
- Dialogul - formularea de - Formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre individual,
întrebări şi răspunsuri despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea frontal, în
jocuri şi jucării, membrii preferată etc. perechi
familiei, prieteni, animale,
reguli de igienă alimentară şi -Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi
personală, despre conţinuturi solicitare, adecvate contextului
audiate
Evaluare MEM Igiena corpului 1.2 -Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) 4 materiale: evaluare inițială
inițială Hrana ca sursă de energie: 3.1 prin figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale fișe de lucru,
importanţa hranei pentru 4.2 grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor CD,
creştere şi dezvoltare; igiena grupurilor videoproiector , - observarea
alimentaţiei -Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe calculator sistematică a
-Identificarea simţurilor şi utilizarea acestora în explorarea procedurale: elevilor
mediului înconjurător conversația,
-Identificarea şi denumirea corectă a părţilor componente ale exercițiul, jocul
corpului omenesc, pentru evidenţierea rolului acestora didactic,
-Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp forme de
-Realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă organizare:
individual,
frontal
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.1 -Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente 2 materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.2 personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului, mapa elevului, -Observare
contur,lipire 2.3 mozaicului creioane sistematică
Hora piticilor -Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în colorate,
Prosopul aplicaţii/compoziţii liber alese foarfecă, lipici, -„Galeria
Mărul - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple - Păpuși pentru șablon, hârtie artiștilor”
Salata de fructe degețele colorată
-Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, procedurale:
răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în conversația,
funcţie denevoile/opţiunile copiilor jocul didactic,
munca
independentă
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
„O școală frumoasă” 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Observare
„Cântecul mărului” - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații sistematică
„Bună dimineața!” receptarea procedurale:
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, audiția
pronunţând corect cuvintele în cânt muzicală,
exercițiul,
memorizarea,
dialogul
muzical
forme de
organizare:
frontal,
individual, în
perechi
Evaluare DP Igiena personală - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi a 2 materiale: Observare
inițială Norme de igienă corporală (la 1.2 situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor colaje sau desene fișe de lucru, sistematică
baie, igienă dentară, care ilustrează reguli de igienă CD,
îmbrăcăminte) - Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi videoproiector ,
explicarea modului de folosire a acestora calculator
- Recunoaşterea în imagini date a respectării/încălcării regulilor procedurale:
de igienă personală, a locuinţei, a sălii de clasă etc. conversația,
- Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală exercițiul, jocul
- Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi didactic,
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de igienă forme de
personală organizare:
individual,
frontal,
Evaluare EF Igienă şi protecţie individuală 3.1 - Acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple 2 materiale: Observare
inițială - Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor echipament sistematică
interpersonale şi de grup sportive, mingi,
- Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de jaloane
întrecere, cu respectarea regulilor stabilite procedurale:
demonstrația,
explicația,
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

3. Aventura CLR Literele mici şi mari de tipar 1.2 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 5 materiale:
aligatoru- Elemente grafice 1.3 - Dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi fișe de lucru, - observarea
lui 2.1 jucării, membrii familiei, prieteni, animale, despre conţinuturi planșe cu sistematică a
Sunetul a și literele A, a 2.2 audiate imagini din elevilor
„Prima zi de școală”, de Vali 2.4 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea povești, CD,
Slavu 3.1 unor întâmplări familiare sau pe baza conținutului unor texte videoproiector , -evaluare orală
4.1 audiate calculator
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect metoda
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor fonetico-
- Sunetul a şi literele A, a analitico-
- Recunoașterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe sintetică
diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea conversația,
formei unui nor cu o literă) jocul de rol,
- Asocierea unor litere şi sunete memorizarea
- Desenarea literelor mari de tipar forme de
- Exersarea poziției corecte la scris organizare:
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris individual,
frontal
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru 4 materiale: evaluare inițială
recunoaştere, formare, citire, 1.2 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” fișe de lucru,
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare CD,
ordonare 6.2 - Clasificarea obiectelor după criterii date videoproiector , - observarea
Ziua, săptămâna: denumire, - Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii calculator, sistematică a
ordonare - Gruparea unor jetoane reprezentând animale jetoane elevilor
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, procedurale:
Numărul și cifra 1 animale) pentru identificarea structurii lor comune explicația,
Zilele săptămânii demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
AVAP Ali aligatorul 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
(jucărie din hârtie) 2.4 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în mapa elevului, -Observare
funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor creioane sistematică
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite colorate,
foarfecă, lipici, -interevaluare
șablon, hârtie
colorată
procedurale:
conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
„Săptămâna” 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player,
- Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
receptarea procedurale: sistematică
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, demonstrația,
pronunţând corect cuvintele în cânt audiția
muzicală,
exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi 2.3 - Discuții de explorare a intereselor și a experiențelor anterioare 2 materiale: Observare
atitudine pozitivă faţă de 3.3 ale copiilor fișe de lucru, sistemetică
sine - Prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine ce-i place CD,
Despre meserii fiecăruia să facă pentru valorizarea abilităților fiecărui copil videoproiector,
- Ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” calculator
- Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor abilități, a procedurale:
predispozițiilor native/ talentelor copiilor în diferite domenii conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
EF Elemente de organizare a 1.1 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate; 2 materiale: - observarea
activităţilor mortice - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
Elemente de organizare a - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort sportive, mingi, elevilor
colectivului de elevi jaloane
procedurale:
demonstrația,
explicația,
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

4. Motănelul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri 5 materiale:
Miaunel Elemente grafice 1.2 - Dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi fișe de lucru, - observarea
1.3 jucării, membrii familiei, prieteni, animale, despre conţinuturi planșe cu sistematică a
Sunetul m și literele M, m 2.4 audiate imagini din elevilor
„Muzicanții din Bremen”, de 3.2 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea povești, CD,
Frații Grimm 4.1 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte videoproiector, -evaluare orală
audiate calculator -autoevaluare
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor procedurale:
- Sunetul m şi literele M, m metoda
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fonetico-
semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, analitico-
jetoane puse pe bancă, săritură etc. sintetică
- Asocierea unor litere şi sunete conversația
- Desenarea literelor de tipar euristică, jocul
- Exersarea poziţiei corecte la scris de rol,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris povestirea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în lectura după
acest fragment de poveste)?” imagini
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui forme de
mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat individual,
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de frontal, pe
poveste audiat grupe
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru 4 materiale: - observarea
recunoaştere, formare, citire, 1.2 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” fișe de lucru, sistematică a
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare CD, elevilor
ordonare 5.1 - Clasificarea obiectelor după criterii date videoproiector,
- Animale domestice. Părțile corpului unui animal calculator,
Numărul și cifra 2 - Gruparea unor jetoane reprezentând animale figurine de
Animalele domestice - Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, plastic
animale) pentru identificarea structurii lor comune procedurale:
explicația,
demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
decupare după contur, 2.4 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor creioane sistematică
Forme spaţiale (lungime, - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite colorate,
lăţime, înălţime): construcţii; foarfecă, lipici, -expoziție
forme spaţiale foarte șablon, hârtie
uşoare din hârtie colorată
Pisicuțe și motănei procedurale:
Decorăm oul conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Elemente de limbaj muzical 1.1 - Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din mediul 2 materiale: Evaluare orală
- sunetul din mediul 2.1 înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee CD, CD- player,
înconjurător: lung-scurt, tare- 2.3 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu ilustrații Observare
încet ajutorul mijloacelor tehnice procedurale: sistematică
- sunetul vorbit sau cântat - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează demonstrația,
Cântare vocală în grup receptarea audiția
„Familia mea” - Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, muzicală,
pronunţând corect cuvintele în cânt exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu 2.3 - Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Îmi prezint 2 materiale: Observare
fiinţe şi obiecte familiar familia” în care fiecare copil îşi prezintă membrii familiei fișe de lucru, sistemetică
Despre familie - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi familia mea” în CD,
care videoproiector,
copilul desenează membrii familiei calculator
procedurale:
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
EF Elemente de organizare a 1.1 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate 2 materiale: - observarea
activităţilor motrice:poziţii, 1.2 - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
formaţii de adunare, formații 1.4 - Exerciții de deplasare: în cerc, în coloană câte unul sportiv, jaloane, elevilor
de deplasare, întoarceri 2.2 - Exerciții de adunare în cerc, în semicerc, în linie pe un rând stegulețe
- Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta procedurale:
- Jocuri de atenție demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

5. Iepurica CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, 5 materiale:
cea isteață Elemente grafice 1.2 membrii familiei, prieteni, animale, despre conţinuturi audiate fișe de lucru, - observarea
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea planșe cu sistematică a
2.2 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte imagini din elevilor
Sunetul i și literele I, i 2.4 audiate povești, CD,
„Cei trei purceluși”, de 3.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor videoproiector, -evaluare orală
Serghei Mihailov 3.2 - Sunetul i şi literele I, i calculator
4.1 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale: -interevaluare
semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe sintetică
cu imagini potrivite conversația
- Desenarea literelor de tipar euristică, jocul
- Exersarea poziţiei corecte la scris de rol,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris povestirea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în lectura după
acest fragment de poveste)?” imagini
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui forme de
mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat individual,
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de frontal, pe
poveste audiat grupe
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi 4 materiale:
recunoaştere, formare, citire, 1.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru fișe de lucru,
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” CD,
ordonare 3.1 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare videoproiector, - observarea
6.2 - Clasificarea obiectelor după criterii date calculator, sistematică a
Numărul și cifra 3 - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoașterea figurine de elevilor
Anotimpurile fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, plastic
ninsoare, vânt etc.) procedurale:
- Diferențierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de explicația,
caracteristicile specifice observate demonstrația,
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor exercițiul, jocul
- Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenționale didactic,
ale numerelor mai mici decât 10 forme de
- Recunoașterea cifrelor pe tastele unui calculator sau ale altor organizare:
resurse digitale individual,
- Reprezentarea numerelor de la 1 la 3 cu ajutorul unor obiecte frontal
(jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.)
- Citirea numerelor de la 0 la 3
- Scrierea numerelor de la 0 la 3
- Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra
fiinţe şi lucruri
- Identificarea „vecinilor” unui număr
AVAP Pata de culoare; tehnici 1.2 - Precizarea culorilor obiectelor 2 materiale:
simple: amprentare, obţinerea 2.2 - Realizarea unor compoziţii individual/ în perechi/ în grup, mapa elevului, -Observare
formelor spontane prin 2.3 folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Exemplu: acuarele, sistematică
dactilopictură; stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu pensulă,
Tehnici simple: tăiere, frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane prin presarea foarfecă, lipici, -expoziție
decupare după contur, hârtiei, dactilopictură șablon,
răsucire, lipire - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înșirare, procedurale:
Masca de carnaval răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur conversația,
Iepurașii din pahare activitate
Amprenta prieteniei practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântare vocală în grup 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
„Prietenii mei” 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Observare
2.3 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ușurează ilustrații sistematică
receptarea procedurale:
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
text audiția
- Cântare instrumentală - percuţia corporal (bătăi din palme, cu muzicală,
degetul pe bancă) exercițiul,
- Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din mediul forme de
înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Pot să te prezint 2 materiale: Observare
fiinţe şi obiecte familiar 3.3 eu?”în care fiecare copil îşi prezintă prietena/ prietenul secret fișe de lucru, sistematică
Despre prietenie - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/prietenii mei” CD,
în care copilul desenează prietenul/prietenii, activităţile preferate videoproiector,
Autocunoaştere şi desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi; calculator
atitudine pozitivă faţă de - Discuții de explorare a culorilor preferate procedurale:
sine conversația,
Culoarea preferată exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal,
EF Elemente de organizare a 1.1 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate 2 materiale: - observarea
activităţilor motrice:poziţii, 1.2 - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
formaţii de adunare, formații 1.4 - Exerciții de deplasare: în cerc, în coloană câte unul sportiv, jaloane, elevilor
de deplasare,întoarceri 2.2 - Exerciții de adunare în cerc, în semicerc, în linie pe un rând stegulețe
Elemente ale dezvoltării fizice - Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta procedurale:
armonioase - Jocuri de atenție demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

6. Ursulețul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre membrii familiei, 5 materiale:
răsfățat Elemente grafice 1.1 prieteni, animale, despre conţinuturi audiate planșe cu - observarea
1.2 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din sistematică a
Sunetul u și literele U, u 1.3 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, imagini elevilor
„Ursul păcălit de vulpe”, de 2.2 audiate cu personaje din
Ion Creangă 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor poveștio, CD, -evaluare orală
3.1 - Sunetul u şi literele U, u videoproiector ,
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite calculator
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, procedurale:
jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda
- Asocierea unor litere şi sunete fonetico-
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe analitico-
cu imagini potrivite sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică, jocul
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris de rol,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în povestirea,
acest fragment de poveste)?” lectura după
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui imagini
mesaj/ text scurt audiat forme de
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat organizare:
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de individual,
poveste audiat frontal, pe
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: grupe
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 1 la 4, ca simboluri convenţionale 4 materiale: evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici decât 10 fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Citirea și scrierea numerelor de la 1 la 4 CD,
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă videoproiector ,
Numărul și cifra 4 5.1 faţă de un anumit reper într-un desen calculator, - observarea
- Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru jetoane sistematică a
Plante şi animale a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” procedurale: elevilor
Părţi componente - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare explicația,
Animalele sălbatice - Clasificarea obiectelor după criterii date demonstrația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr exercițiul, jocul
- Completarea unor serii numerice didactic,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având problematizarea
drept cardinal un număr de elemente mai mic sau egal cu 4 forme de
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, organizare:
animale) pentru identificarea structurii lor comune individual,
- Clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de frontal
mediul de viaţă, de modul de hrănire
AVAP Tehnici simple: mototolire, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.5 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur mapa elevului, -Observare
contur, modelaj, înşirare, - Descoperirea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu acuarele, sistematică
răsucire, lipire pensulă,
Șireturile lui Uțu foarfecă, lipici, -lucrare practică
Cei 3 ursuleți șablon,
procedurale:
conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player,
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
- liberă; sugerată de textul 2.3 receptarea procedurale: sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din text audiția
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporal (bătăi din palme, cu muzicală,
Suntem școlari acum degetul pe bancă) exercițiul,
- Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din mediul forme de
înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee organizare:
frontal,
individual
DP Comunicare şcolară 2.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ 2 materiale: Observare
eficientă 3.1 negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu fișe de lucru, sistematică
- Comunicarea cu colegii şi 3.2 ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se CD,
cadrul didactic la clasă: lovesc, se împing etc. videoproiector,
anunţarea răspunsului, - Transformarea spaţiului clasei într-un mediu prietenos, care să calculator
aşteptarea rândului, faciliteze învăţarea: modalităţi de prezentare personală afişate pe procedurale:
completarea răspunsurilor mese/ bănci, construirea în echipă a simbolului clasei care va fi conversația,
colegilor după ce aceştia au afişat pe uşa clasei, expunerea regulilor clasei la nivelul elevilor exercițiul, jocul
încheiat, exprimarea opiniei pentru a fi vizualizate didactic,
personale, criticarea ideii nu a - Distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă (aranjarea forme de
colegului jucăriilor, udatul florilor, distribuirea fişelor de lucru, afişarea organizare:
Regulile clasei produselor realizate de către copii în cadrul unei secvenţe de individual,
lucru, ştergerea tablei, aranjarea consumabilelor, inserarea frontal
produselor activităţii în portofolii etc.)
EF Elemente ale dezvoltării 1.1 - Expunerea organismului la factorii naturali benefici pentru 2 materiale: - observarea
fizice armonioase: 1.3 sănătate: aer, soare echipament sistematică a
- Cerinţele specifice şi regulile 1.4 - Utilizarea echipamentului adecvat diferitelor anotimpuri sportiv, jaloane, elevilor
participării la activităţile de 2.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort stegulețe
educaţie psiho-motrică, în 2.2 - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de procedurale:
interior 3.3 obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. demonstrația,
şi în aer liber - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul explicația,
- Băi de aer şi de soare semnalelor vizuale şi auditive exercițiul, jocul
- Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări didactic,
- Exerciţii de influenţare de direcţie, adoptări de poziţii forme de
selectivă a aparatului organizare:
locomotor frontal
- Educarea actului respirator

7. Plecarea CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale:
rățuștelor Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu - observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini din sistematică a
Sunetul r și literele R, r 2.2 sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, imagini elevilor
„Rățușca cea urâtă”, de 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor cu diverse
H. C. Andersen 3.1 - Sunetul r şi literele R, r obiecte din -evaluare orală
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite mediul familar,
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, CD,
jetoane puse pe bancă, săritură etc. videoproiector,
- Asocierea unor litere şi sunete calculator
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe procedurale:
cu imagini potrivite metoda
- Desenarea literelor de tipar fonetico-
- Exersarea poziţiei corecte la scris analitico-
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris sintetică
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în conversația
acest fragment de poveste)?” euristică, jocul
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui de rol,
mesaj/ text scurt audiat povestirea,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat lectura după
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de imagini
poveste audiat forme de
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: organizare:
„Cine? Ce? Unde? Cum?” individual,
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate frontal, pe
grupe
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 1 la 5, ca simboluri convenţionale 4 materiale: evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici sau egale cu 5 fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 1 la 5 CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul și cifra 5 3.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
5.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Plante şi animale a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” jetoane elevilor
Păsările - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare procedurale:
- Clasificarea obiectelor după criterii date explicația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr demonstrația,
- Completarea unor serii numerice exercițiul, jocul
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având didactic,
drept cardinal un număr de elemente mai mic sau egal cu 5 problematizarea
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, forme de
animale) pentru identificarea structurii lor comune organizare:
- Clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de individual,
mediul de viaţă, de modul de hrănire frontal,
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.3 - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, 2 materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.2 culori, materiale, obiecte artistice mapa elevului, -Observare
contur, modelaj, înşirare, 2.3 - Vizionarea spectacolului de teatru de păpuşi/ desene animate acuarele, sistematică
răsucire, lipire „Rățușca cea urâtă” pensulă,
Puzzle de toamnă - Realizarea unor compoziţii prin ştampilare, amprentare cu foarfecă, lipici, -lucrare practică
Rățuște pe apă frunze, fructe, legume șablon,
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire, rupere, procedurale:
tăiere, decupare după contur conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 1.2 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player,
Mişcarea pe muzică: 2.3 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
- percuţia corporală (bătăi din receptarea procedurale: sistematică
palme, cu degetul pe bancă) - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
„În pădurea cu alune” text audiția
- Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din palme, cu muzicală,
degetul pe bancă) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Trăire şi manifestare 1.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ 2 materiale: Observare
emoţională, starea de bine 2.1 negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu fișe de lucru, sistematică
- Emoţii de bază: bucurie, 2.2 ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se CD,
tristeţe, frică, furie lovesc, se împing etc. videoproiector ,
Despre ascultare și - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării regulilor calculator
neascultare de comportare procedurale:
- Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru conversația,
copii, audierea unor poveşti consacrate şi organizarea unor jocuri exercițiul, jocul
pentru identificarea emoţiilor de bază didactic,
- Roata emoţiilor pentru diferite situaţii: când este încurajat/ forme de
certat de părinţi, când trebuie să plece de acasă pentru o perioadă organizare:
mai lungă de timp individual,
frontal
EF Elemente ale dezvoltării 1.1 - Expunerea organismului la factorii naturali benefici pentru 2 materiale: - observarea
fizice armonioase: 1.3 sănătate: aer, soare echipament sistematică a
- Cerinţele specifice şi regulile 2.1 - Utilizarea echipamentului adecvat diferitelor anotimpuri sportiv, jaloane, elevilor
participării la activităţile de 2.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort stegulețe
educaţie psiho-motrică, în 3.2 - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de procedurale:
interior obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. demonstrația,
şi în aer liber - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul explicația,
- Băi de aer şi de soare semnalelor vizuale şi auditive exercițiul, jocul
- Exerciţii de influenţare - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări didactic,
selectivă a aparatului de direcţie, adoptări de poziţii forme de
locomotor organizare:
- Educarea actului respirator frontal

8. Talentatul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale:
Eli Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu - observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini din sistematică a
Sunetul e și literele E, e 2.2 sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, imagini elevilor
„Elefănțelul curios”, de 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor cu diverse
Rudyard Kipling 3.1 - Sunetul e şi literele E, e obiecte din -evaluare orală
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite mediul familar,
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, CD,
jetoane puse pe bancă, săritură etc. videoproiector,
- Asocierea unor litere şi sunete calculator
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe procedurale:
cu imagini potrivite metoda
- Desenarea literelor de tipar fonetico-
- Exersarea poziţiei corecte la scris analitico-
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris sintetică
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în conversația
acest fragment de poveste)?” euristică, jocul
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui de rol,
mesaj/ text scurt audiat povestirea,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat lectura după
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de imagini
poveste audiat forme de
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: organizare:
„Cine? Ce? Unde? Cum?” individual,
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate frontal, pe
grupe
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 5, ca simboluri convenţionale 4 materiale: evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici sau egale cu 5 fișe de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 5 CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul și cifra 0 3.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
5.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Plante şi animale a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” jetoane elevilor
Animale din alte zone ale - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare procedurale:
lumii - Clasificarea obiectelor după criterii date explicația,
- Identificarea „vecinilor” unui număr demonstrația,
- Completarea unor serii numerice exercițiul, jocul
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având didactic,
drept cardinal un număr de elemente mai mic sau egal cu 5 problematizarea
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, forme de
animale) pentru identificarea structurii lor comune organizare:
- Clasificarea animalelor în funcţie de mediul de viaţă și zonele individual,
de pe glob în care trăiesc frontal
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.2 - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, 2 materiale:
lăţime, înălţime): 2.3 folosind culori la alegere şi tehnici improvizate: stropire, suflare mapa elevului, -Observare
construcţii; forme spaţiale 2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere , lipire, tăiere, acuarele, sistematică
foarte uşoare din hârtie decupare după contur pensulă,
Pata de culoare; tehnici - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple - elefănțelul Eli foarfecă, lipici, -lucrare practică
simple: suflare - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite șablon,
Elefantul Eli procedurale:
Focul de artificii conversația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 1.2 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Observare
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații sistematică
- liberă; sugerată de textul receptarea procedurale:
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din text audiția
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din palme, cu muzicală,
„Elefantul talentat” degetul pe bancă) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi atitudine 3.3 - Jocuri/ activităţi de identificare a unor abilităţi, a 2 materiale: Observare
pozitivă faţă de sine predispoziţiilor native/ talentelor copiilor în diverse domenii fișe de lucru, sistematică
- Caracteristici personale (muzică, dans, gimnastică, desen etc.): cântare vocală sau la un CD,
simple, observabile în instrument, desenat etc. videoproiector,
activităţile şcolare şi - Concursuri de genul „Copiii au talent”, jocuri de mişcare, calculator
extraşcolare (îmi place să muzicale, literare, serbări etc. procedurale:
cânt, îmi place să desenez, - Realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă produsele, conversația,
sunt ordonat, sunt politicos, lucrările elevilor clasei exercițiul, jocul
îmi place să joc fotbal etc.) - Desen/ pictură, colaj: „Ce îmi place să fac?” didactic,
Calitățile mele - Crearea unor centre de interes (construcţii, pictură, lectură, forme de
ştiinţe, muzică etc.) unde copiii pot opta să lucreze, în funcţie de organizare:
interes individual,
frontal,
Deprinderi EF Deprinderi motrice: 1.2 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
motrice - Variante de mers: obişnuit, 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
pe vârfuri, ghemuit 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, jaloane, elevilor
- Variante de alergare: în - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de stegulețe
tempo uniform moderat, obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. procedurale:
accelerată, cu ocolire de - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul demonstrația,
obstacole, cu schimbare de semnalelor vizuale şi auditive explicația,
direcţie - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări exercițiul, jocul
de direcţie, adoptări de poziţii didactic,
Exemplu: „Ogarul şi iepurele”, „Raţele şi vânătorul” etc. forme de
organizare:
frontal

CAIET DE CREAȚIE 2

Săptă- Tema Disci- Conținuturile Com- Activități de învățare Nr. Resurse Evaluare
mâna pline petenţe ore
9. Năsturel CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre prieteni, despre 5 materiale:
cel necăjit Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu - observarea
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini din sistematică a
Sunetul n și literele N, n 2.2 sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, CD, elevilor
„Povestea nucii lăudăroase”, 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor videoproiector,
de Vladimir Colin 3.1 - Sunetul n şi literele N, n calculator, -evaluare
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite Internet frontală
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, procedurale:
jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda
- Asocierea unor litere şi sunete fonetico-
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe analitico-
cu imagini potrivite sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris dramatizarea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în explozia stelară
acest fragment de poveste)?” forme de
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui organizare:
mesaj/ text scurt audiat individual,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat frontal, în
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de perechi
poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 6, ca simboluri convenționale 4 materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 2.1 ale numerelor mai mici sau egale cu 6 caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 3.2 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 6 CD, cretă
ordonare 4.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul și cifra 6 5.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector , - observarea
6.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Corpul omenesc a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
Igiena corpului - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
Reguli de igienă personală - Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare,
- Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice nasturi colorați
(ieri, azi, mâine) procedurale:
- Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu explicația,
mediul familiar demonstrația,
- Realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă exercițiul, jocul
didactic,
problematizarea
forme de
organizare:
individual,
frontal, pe
grupe
AVAP Tehnica colajului - folosind 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale: -Observare
materiale şi tehnici diverse răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur nasturi colorați, sistematică
Hăinuțe peticite - Confecţionarea de jocuri şi jucării - colaj hârtie colorată,
Origami foarfecă, lipici, -expoziție
Tablou din năsturei ață, ac
procedurale:
conversația,
explicația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 1.2 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Observare
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații sistematică
- liberă; sugerată de textul receptarea procedurale:
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din text audiția
palme, cu degetul pe bancă) - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din palme, cu muzicală,
„Are mama o fetiță” degetul pe bancă) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală 1.2 - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi a 2 materiale: Observare
Norme de igienă corporală (la situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor colaje sau desene fișe de lucru, sistematică
baie, igienă dentară, care ilustrează reguli de igienă CD,
îmbrăcăminte) - Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală videoproiector, Concurs
Igiena îmbrăcămintei - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării regulilor calculator
de igienă personală procedurale:
- Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală conversația,
- Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi exercițiul, jocul
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de igienă didactic,
personală forme de
- Activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ organizare:
dezbrăcare individual,
frontal
EF Igienă şi protecţie individuală 1.2 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate 2 materiale: - observarea
- Măsuri igienice minimale 1.4 - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
după lecţia de educaţie fizică - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort sportiv, jaloane, elevilor
şi sport - Întreţinerea, depozitarea şi transportul în condiţii de igienă a stegulețe
- Măsuri de protejare echipamentului sportiv procedurale:
individuală şi a colegilor/ demonstrația,
partenerilor explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal

10. Trenulețul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre prieteni, despre 5 materiale: - observarea
Titi Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini din elevilor
Sunetul t și literele T, t 2.2 sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, CD,
„Albă ca Zăpada și cei șapte 2.4 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor videoproiector, -evaluare
pitici”, de Frații Grimm 3.1 - Sunetul t şi literele T, t calculator, frontală
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite Internet
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, procedurale:
jetoane puse pe bancă, săritură etc. metoda
- Asocierea unor litere şi sunete fonetico-
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe analitico-
cu imagini potrivite sintetică
- Desenarea literelor de tipar conversația
- Exersarea poziţiei corecte la scris euristică,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris dramatizarea,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în explozia stelară
acest fragment de poveste)?” forme de
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui organizare:
mesaj/ text scurt audiat individual,
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat frontal, în
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de perechi
poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
roducerea MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 7, ca simboluri convenţionale 4 materiale: - evaluare
sunetelor . recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici sau egale cu 7 caiet de lucru, formativă
Reguli de scriere (cu cifre), comparare, 1.4 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 7 CD, cretă
comportare ordonare 2.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
roducerea Numărul și cifra 7 3.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
sunetelor . 4.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Reguli de Forme şi transfer de energie 4.2 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
comportare Unde şi vibraţii: producerea - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
sunetelor - Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare,
Producerea sunetelor - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având instrumente
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 7 muzicale
- Utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea sunetelor procedurale:
(identificarea relaţiei vibraţie - sunet) explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
problematizarea
forme de
organizare:
individual,
frontal, pe
grupe
AVAP Pata de culoare; tehnici 2.2 - Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, 2 materiale:
simple: obţinerea formelor 2.3 folosind culori la alegere şi tehnici improvizate dactilopictură mapa elevului, -Observare
spontane prin dactilopictură - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, acuarele, sistematică
Tehnici simple:decupare după răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur foarfecă, lipici,
contur, lipire - Confecţionarea de jocuri şi jucării șablon, -lucrare practică
Trenulețul literelor procedurale:
Albumul cu fotografii explicația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Elemente de limbaj muzical 1.3 - Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de 2 materiale: Evaluare orală
- sunetul din mediul 3.3 obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte You-Tube,
înconjurător: lung-scurt, tare- - Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau creioane, Observare
încet încet de obiecte cunoscute pentru acest specific beţişoare, sistematică
- sunetul vorbit sau cântat - Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise de obiecte procedurale:
„Trenulețul buclucaș” din clasă (creioane, beţişoare, masa, podeaua, dulapul etc.) demonstrația,
audiția
muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Comunicare şcolară 2.1 - Confecţionarea unor cadouri de tip „lucru manual/ handmade” 2 materiale: Observare
eficientă 3.1 care să fie dăruite unui copil din grup şi care să exprime ceea ce planșe, panoul sistematică
- Comunicarea cu colegii şi admiră la el „Întâlnirii de
cadrul didactic la clasă: - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - sărbătorirea zilei de dimineaţă”, Discuții
anunţarea răspunsului, naştere, oferirea unui cadou, primirea unui cadou etc. Roata emoțiilor individuale
aşteptarea rândului, - Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare procedurale:
completarea răspunsurilor ale copiilor la începutul fiecărei zile/ teme/ săptămâni în cadrul conversația,
colegilor după ce aceştia au „Întâlnirii de dimineaţă” exercițiul, jocul
încheiat, exprimarea opiniei didactic,
personale, criticarea ideii nu a forme de
colegului organizare:
Reguli de comportare individual,
frontal,
EF Calități motrice 1.2 - Adoptarea posturii corecte în poziţiile de bază şi derivate 2 materiale: - observarea
Dezvoltarea vitezei de 2.2 - Adoptarea diferitelor poziţii (stând, aşezat, pe genunchi, culcat) echipament sistematică a
execuţie a unor mişcări - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de sportiv, jaloane, elevilor
repetate şi cunoscute obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. stegulețe
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul procedurale: - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive demonstrația, sportive
explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

11. Oul haios CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale: -observarea
Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
Sunetul o și literele O, o 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, CD,
„Punguța cu doi bani”, de Ion 1.5 audiate videoproiector, -evaluare
Creangă 2.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul o şi literele O, o Internet
3.2 - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe procedurale:
4.2 diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea metoda
formei unui nor cu o literă) fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor mari de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică,
dramatizarea,
explozia stelară
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 8, ca simboluri convenţionale 4 materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici sau egale cu 8 caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 8 CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul și cifra 8 2.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
3.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Corpul omenesc 4.2 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
Hrana ca sursă de energie: - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
importanţa hranei pentru - Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare
creştere şi dezvoltare; igiena - Identificarea „vecinilor” unui număr procedurale:
alimentaţiei - Completarea unor serii numerice explicația,
Alimentația sănătoasă - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă exercițiul, jocul
faţă de un anumit reper într-un desen didactic,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având problematizarea
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 8 forme de
- Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp organizare:
- Analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti individual,
- Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?” frontal, pe
- Vizionarea unor filme/ prezentări pentru identificarea efectelor grupe
pozitive/ negative ale unor alimente, a necesităţii hranei pentru
creştere şi dezvoltare etc.
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
lăţime, înălţime): construcţii; 2.4 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în mapa elevului, -Observare
forme spaţiale foarte uşoare funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor ou, acuarele, sistematică
din hârtie - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite foarfecă, lipici,
Suportul pentru ou șablon, -lucrare practică
Micul dejun procedurale:
sănătos explicația,
Oul, puiul, găina activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
perechi
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice You-Tube, Observare
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din creioane, sistematică
- liberă; sugerată de textul 3.2 palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) beţişoare,
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de procedurale:
- percuţia corporală (bătăi din text demonstrația,
palme, cu degetul pe bancă) - Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o audiția
„Cântecul alimentelor” mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.) muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală 2.2 - Discuții de explorare a intereselor și a experiențelor anterioare 2 materiale: Observare
Igiena alimentației 2.3 ale copiilor planșe, panoul sistematică
Igiena alimentelor - Prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine ce-i place „Întâlnirii de
fiecăruia să facă pentru valorizarea abilităților fiecărui copil dimineaţă”, Discuții
- Ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” Roata emoțiilor individuale
- Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor abilități, a procedurale:
predispozițiilor native/ talentelor copiilor în diferite domenii conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
EF Calități motrice 1.1 - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de 2 materiale: - observarea
Dezvoltarea vitezei de reacţie 1.3 obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. echipament sistematică a
şi de execuţie a mişcărilor 2.1 - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul sportiv, jaloane, elevilor
singulare, la semnale acustice, 2.2 semnalelor vizuale şi auditive stegulețe, mingi
vizuale şi tactile 1.1 - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări procedurale: - întreceri
de direcţie, adoptări de poziţii – Exemplu: „Statuile”, „Raţele demonstrația, sportive
şi vânătorul” etc. explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe
12. Cadoul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale: -observarea
Corinei Elemente grafice 1.2 conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
Sunetul c și literele C, c 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, CD,
„Ciuboțelele ogarului”, de 1.5 audiate videoproiector, -evaluare
Călin Gruia 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul c şi literele C, c Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
4.2 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în dramatizarea,
acest fragment de poveste)?” explozia stelară
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui forme de
mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat individual,
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de frontal
poveste audiat
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale 4 materiale: -evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.2 ale numerelor mai mici sau egale cu 9 caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 9 CD, cretă
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul și cifra 9 3.2 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector , - observarea
4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
Plante şi animale a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
Animalele de companie - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
- Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare
- Identificarea „vecinilor” unui număr procedurale:
- Completarea unor serii numerice explicația,
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având exercițiul, jocul
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 9 didactic,
- Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă problematizarea
faţă de un anumit reper într-un desen forme de
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii organizare:
asupra mediului apropiat individual,
- Realizarea unor desene/ afişe/ colaje care să prezinte norme de frontal, pe
comportare civilizată grupe
AVAP Forme spaţiale (lungime, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
lăţime, înălţime): construcţii; 2.4 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în mapa elevului, -Observare
forme spaţiale foarte funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor șablon, sistematică
uşoare din hârtie - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite foarfecă, lipici,
Colivia canarului ață, -lucrare practică
procedurale:
explicația,
demonstrația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
Mişcarea pe muzică: 2.2 - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din creioane, Observare
- liberă; sugerată de textul 3.2 palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) beţişoare, sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de procedurale:
- percuţia corporală (bătăi din text demonstrația,
palme, cu degetul pe bancă) - Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o audiția
„Rățuștele jucăușe” mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.) muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 2.3 - Activităţile preferate desfăşurate împreună cu fiinţele de care se 2 materiale: Observare
şi obiecte familiar: animale simt ataşaţi planșe, desene sistematică
de companie - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere animate
Atitudinea față de animale procedurale: Discuții
conversația, individuale
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal
EF Calități motrice 1.1 - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de 2 materiale: - observarea
Dezvoltarea vitezei de reacţie 1.3 obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă etc. echipament sistematică a
şi de execuţie a mişcărilor 2.1 - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul sportiv, jaloane, elevilor
singulare, la semnale acustice, 2.2 semnalelor vizuale şi auditive stegulețe, mingi
vizuale şi tactile 1.1 - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, schimbări procedurale: - întreceri
de direcţie, adoptări de poziţii – Exemplu: „Statuile”, „Raţele demonstrația, sportive
şi vânătorul” etc. explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

13. O mică CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, 5 materiale: -observarea
gospodină Elemente grafice 1.2 membrii familie, despre conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
Sunetul ă și literele Ă, ă 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, CD,
„Ulcicuța, căsuța”, de Luiza 1.5 audiate videoproiector, -evaluare
Vlădescu 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul ă şi literele Ă, ă Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
4.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
4.2 jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe sintetică
cu imagini potrivite conversația
- Desenarea literelor de tipar euristică,
- Exersarea poziţiei corecte la scris dramatizarea,
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris explozia stelară
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în forme de
acest fragment de poveste)?” organizare:
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui individual,
mesaj/ text scurt audiat frontal
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de
poveste audiat
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii:
„Cine? Ce? Unde? Cum?”
MEM Numerele naturale 0-10: 1.1 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale 4 materiale: - evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1,2 ale numerelor mai mici decât 10 caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.3 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 CD, cretă
ordonare 1.4 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Numărul 10 3.1 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
3.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
4.2 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor
5.1 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate,
- Clasificarea obiectelor după criterii date bețișoare
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un procedurale:
punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea obiectelor explicația,
- Numărare cu pas dat (exemplu: din 2 în 2), cu suport intuitiv exercițiul, jocul
- Identificarea „vecinilor” unui număr didactic,
- Completarea unor serii numerice problematizarea
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având forme de
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10 organizare:
- Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera individual,
proprie frontal, pe
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii grupe
asupra mediului apropiat
- Realizarea unor postere referitoare la regulile de igienă
colectivă
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit criteriu
AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente 2 materiale:
lăţime, înălţime): construcţii; 2.1 personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului mapa elevului, -Observare
forme spaţiale foarte 2.3 etc. șablon, sistematică
uşoare din hârtie 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite foarfecă, lipici,
Inelul pentru șervețelele de 2.6 în mediul familiar ață, fructe, bol, -lucrare practică
masă - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, tacâmuri și
Salata de fructe răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în farfurii din
Cărticica de bucate funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor plastic
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite procedurale:
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele explicația,
observate demonstrația,
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de activitate
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 2.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
Mişcarea pe muzică: - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
- liberă; sugerată de textul receptarea procedurale: sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
„Ulcicuța, căsuța” text audiția
muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Igiena personală: 1.2 - Jocuri de identificare a regulilor de igienă personală şi a 2 materiale: Observare
Igiena locuinţei, a sălii de situaţiilor de aplicare a acestora, realizarea unor colaje sau desene planșe, film sistematică
clasă (aranjarea jucăriilor/ care ilustrează reguli de igienă didactic,
cărţilor, utilizarea coşului de - Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării regulilor prezentare PPT Discuții
gunoi, ştergerea prafului, de igienă personală, a locuinţei, a sălii de clasă etc. procedurale: individuale
aerisire) - Vizionarea unor filmuleţe despre igiena personală conversația,
Igiena locuinței - Discuţii în grupe mici şi cu toată clasa despre rolul şi exercițiul, jocul
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de igienă didactic,
personală forme de
- Activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ organizare:
dezbrăcare, legare a şireturilor, spălare a mâinilor înainte de individual,
servirea mesei, după utilizarea toaletei, ordonare a hainelor, frontal,
aranjarea/ împachetarea hainelor în vederea dezvoltării
independenţei faţă de adult etc.
EF Deprinderi motrice 1.3 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
Sărituri: pe loc, de pe loc în 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
lungime, de pe loc în 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, jaloane, elevilor
adâncime, peste obstacole 3.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort stegulețe
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul procedurale: - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive demonstrația, sportive
- Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de explicația,
întrecere, cu respectarea regulilor stabilite exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

14. În CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui 5 materiale: -observarea
așteptarea Elemente grafice 1.2 mesaj/ text scurt audiat planșe cu sistematică a
lui Moș Recapitulare 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini din elevilor
Crăciun 1.4 sau pe baza conţinutului unor texte audiate povești, CD,
„Povestea lui Moș Crăciun” 2.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de videoproiector, -evaluare
3.1 poveste audiat calculator, frontală
3.2 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: Internet
4.2 „Cine? Ce? Unde? Cum?” procedurale:
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor conversația
- Recapitularea sunetelor și literelor învățate euristică,
- Punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu imaginea dramatizarea,
potrivită jocul didactic
- Audierea unor poveşti citite/ înregistrate/ povestite de adulţi/ forme de
copii organizare:
- Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de individual,
interes frontal
- Asocierea unor litere şi sunete
- Continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu sprijin
din partea cadrului didactic sau al colegilor
MEM Numerele naturale 0-10: 1.4 - Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale 4 materiale: - evaluare
recunoaştere, formare, citire, 1.5 ale numerelor mai mici decât 10 caiet de lucru, formativă
scriere (cu cifre), comparare, 1.6 - Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 CD, cretă
ordonare 3.1 - Colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă colorată,
Recapitulare 3.2 faţă de un anumit reper într-un desen videoproiector, - observarea
4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru calculator, sistematică a
5.1 a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” creioane elevilor.
5.2 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare colorate, fișe de
- Clasificarea obiectelor după criterii date lucru
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un procedurale:
punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea obiectelor explicația,
- Numărare cu pas dat (exemplu: din 2 în 2), cu suport intuitiv exercițiul, jocul
- Identificarea „vecinilor” unui număr didactic,
- Completarea unor serii numerice problematizarea
- Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având forme de
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10 organizare:
- Iarna. Tradiţii, obiceiuri, evenimente individual,
- Numerele de la 0 la 10 - recapitulare frontal, pe
- Recapitulare. Evaluare grupe
- Ameliorare/ dezvoltare
AVAP Tehnici simple: mototolire, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente 2 materiale:
rupere, tăiere, decupare după 2.1 personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului mapa elevului, -Observare
contur, răsucire, lipire 2.3 etc. șablon, sistematică
Barba lui Moș Crăciun 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite foarfecă, lipici,
Coronița de Crăciun 2.6 în mediul familiar ață -lucrare practică
Bradul împodobit - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, procedurale:
Plicul și felicitarea răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în explicația,
funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor demonstrația,
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite activitate
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele practică
observate forme de
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de organizare:
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică individual,
frontal
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
„Știi, dragă Moș Crăciun” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
receptarea procedurale: sistematică
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
text audiția
- Implicarea în serbări cu teme diverse, în care fiecare copil să se muzicală
înscrie firesc forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 1.3 - Sortarea fotografiilor copiilor după sărbătoarea când au fost 2 materiale: Observare
şi obiecte familiare 2.1 făcute planșe, film sistematică
- Persoane şi caracteristicile - Desenarea conturului mâinii sau a amprentelor personale pe coli didactic,
acestora (mama, tata, bunica/ de hârtie sau pe pânză, crearea unor lucrări colective de Crăciun prezentare PPT Discuții
bunicul, o prietenă/ un prieten, - Confecţionarea unor cadouri de tip „lucru manual/ handmade” procedurale: individuale
un frate/o soră) care să fie dăruite unui membru al familiei de Crăciun conversația,
Sărbători de iarnă în familie - Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru exercițiul, jocul
copii, audierea unor poveşti consacrate şi organizarea unor jocuri didactic,
pentru identificarea emoţiilor de bază forme de
organizare:
individual,
frontal
EF Deprinderi motrice 1.3 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
Sărituri: pe loc, de pe loc în 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
lungime, de pe loc în 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, jaloane, elevilor
adâncime, peste obstacole 3.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort stegulețe
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul procedurale: - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive demonstrația, sportive
- Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de explicația,
întrecere, cu respectarea regulilor stabilite exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

15. Pic, CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, 5 materiale: - observarea
picătura Elemente grafice 1.2 membrii familiei, prieteni, animale, despre conţinuturi audiate. planșe cu sistematică a
năzdrăva- 1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
nă Sunetul p și literele P, p 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, CD,
„Povestea cireșelor la 1.5 audiate. videoproiector , -evaluare
urechi”, după Lidia Novac 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul p şi literele P, p Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
4.2 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Exersarea poziţiei corecte la scris conversația
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris euristică,
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în dramatizarea,
acest fragment de poveste)?” explozia stelară
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui forme de
mesaj/ text scurt audiat organizare:
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat individual,
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de frontal
poveste audiat
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având 4 materiale: - evaluare
concentrul 0 – 10, prin 3.1 drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10 caiet de lucru, formativă
numărare 5.2 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, CD, cretă
Adunarea cu o unitate fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor colorată,
- Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru videoproiector , - observarea
Pământul a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” calculator, sistematică a
Prezenţa apei în natură sub - Rezolvarea de exerciţii de adunarea cu o unitate în concentrul 0- creioane elevilor
diverse forme (precipitaţii, 10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/ colorate, fișe de
râuri, lacuri, mare etc.) prin desene lucru, bețișoare
Fenomene ale naturii: ploaie, - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea procedurale:
ninsoare fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, explicația,
Apa în natură ninsoare, vânt etc.) exercițiul, jocul
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de didactic,
caracteristicile specifice observate problematizarea
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, forme de
plantelor, în funcţie de anotimp organizare:
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor individual,
probleme prin adunare frontal, pe
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date grupe
AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.3 - Decolorarea cu pic 2 materiale:
lăţime, înălţime): construcţii; 2.1 - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, mapa elevului, -Observare
forme spaţiale foarte 2.2 culori, materiale, obiecte artistice șablon, sistematică
uşoare din hârtie 2.4 - Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: răsucirea, înşiruirea foarfecă, lipici,
Povestea unei picături - Tehnici simple de prelucrare a firului textil: răsucirea ață, borcan, -lucrare practică
Iarna în borcan hârtie colorată,
acuarele
procedurale:
explicația,
demonstrația,
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
„Omul de nea” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
receptarea procedurale: sistematică
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
text audiția
muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Interacţiuni simple cu fiinţe 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Pot să te prezint 2 materiale: Observare
şi obiecte familiare: persoane eu?” în care fiecare copil îşi prezintă prietena/ prietenul secret planșe, film sistematică
şi caracteristicile acestora - o - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ prietenii mei” didactic,
prietenă/ un prieten în care copilul desenează prietenul/ prietenii, activităţile preferate prezentare PPT Discuții
Despre prietenie desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi procedurale: individuale
- Organizarea unor evenimente: „Ziua/ săptămâna prieteniei”, conversația,
„Întreceri prietenoase” etc. exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal,
EF Deprinderi motrice 1.3 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
Deplasări în echilibru pe 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
suprafeţe orizontale înguste şi 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, banca elevilor
înălţate 3.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort de gimnastică,
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul borduri - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive procedurale: sportive
- Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
întrecere, cu respectarea regulilor stabilite explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

16. Pinguinul CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale: -observarea
schior Elemente grafice 1.2 sporturi de iarnă, despre conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
Sunetul l și literele L, l 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conţinutului unor texte povești, CD,
„Cartea cu Apolodor”, de 1.5 audiate videoproiector, -evaluare
Gellu Naum 2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul l şi literele L, l Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
4.2 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris conversația
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în euristică,
acest fragment de poveste)?” dramatizarea,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui explozia stelară
mesaj/ text scurt audiat forme de
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat organizare:
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de individual,
poveste audiat frontal
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având 4 materiale:
concentrul 0 – 10, prin 3.1 drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10 caiet de lucru, - evaluare
numărare 4.1 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, CD, cretă formativă
Scăderea cu o unitate 5.2 fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor colorată,
- Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru videoproiector,
Pământul a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” calculator, - observarea
Prezenţa apei în natură sub - Rezolvarea de exerciţii de scădere cu o unitate în concentrul 0- creioane sistematică a
diverse forme (precipitaţii, 10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/ colorate, fișe de elevilor
râuri, lacuri, mare etc.) prin desene lucru, bețișoare
Fenomene ale naturii: ploaie, - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoașterea procedurale:
ninsoare fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, explicația,
Iarna ninsoare, vânt etc.) exercițiul, jocul
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de didactic,
caracteristicile specifice observate problematizarea
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, forme de
plantelor, în funcţie de anotimp organizare:
- Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă individual,
elemente de detaliu dintr-un desen frontal, pe
- Transmiterea unor instrucţiuni simple, de tipul celor de mai sus, grupe
în cadrul unor jocuri în perechi/ de grup
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor
probleme prin scădere
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP Tehnici simple: decupare după 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente 2 materiale:
contur, lipire 2.1 personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului mapa elevului, -Observare
Patinatorii 2.3 etc. șablon, sistematică
Forme spaţiale (lungime, 2.4 - Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite foarfecă, lipici,
lăţime, înălţime): construcţii; 2.6 în mediul familiar ață, borcan, -lucrare practică
forme spaţiale foarte uşoare - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, hârtie colorată,
din hârtie răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în acuarele
Colonia de pinguini funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor procedurale:
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite explicația,
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de demonstrația,
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
„Jocul iernii” 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
receptarea procedurale: sistematică
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
text audiția
muzicală
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi atitudine 1.1 - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care 2 materiale: Observare
pozitivă faţă de sine 2.3 exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru planșe, film sistematică
Caracteristici personale 3.2 valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu didactic,
simple, observabile în - Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate prezentare PPT Discuții
activităţile şcolare şi procedurale: individuale
extraşcolare (sportul preferat) conversația,
Sportul preferat exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
individual,
frontal,
EF Deprinderi motrice 1.3 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
Deplasări în echilibru pe 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
suprafeţe orizontale înguste şi 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, banca elevilor
înălţate 3.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort de gimnastică,
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul borduri - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive procedurale: sportive
- Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
întrecere, cu respectarea regulilor stabilite explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe

17. La săniuș CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre 5 materiale: -observarea
Elemente grafice 1.2 sporturi de iarnă, despre conţinuturi audiate planșe cu sistematică a
1.3 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, povestirea imagini din elevilor
Sunetul s și literele S, s 1.4 unor întâmplări familiare sau pe baza conținutului unor texte povești, CD,
„Poveste despre dărnicie” 1.5 audiate videoproiector , -evaluare
2.3 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor calculator, frontală
3.1 - Sunetul s şi literele S, s Internet
3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite procedurale:
4.2 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, metoda
jetoane puse pe bancă, săritură etc. fonetico-
- Asocierea unor litere şi sunete analitico-
- Desenarea literelor de tipar sintetică
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în conversația
acest fragment de poveste)?” euristică,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui dramatizarea,
mesaj/ text scurt audiat explozia stelară
- Repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text audiat forme de
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de organizare:
poveste audiat individual,
frontal
MEM Adunarea şi scăderea în 1.4 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având 4 materiale: -evaluare
concentrul 0 – 10, prin 3.1 drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10 caiet de lucru, formativă
numărare 4.1 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, CD, cretă
Adunarea și scăderea cu o 4.2 fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor colorată,
unitate 5.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru videoproiector, - observarea
a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” calculator, sistematică a
Forţe şi mişcare - Rezolvarea de exerciţii de adunare și scădere cu o unitate în creioane elevilor
Efecte observabile ale forţelor: concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare colorate, fișe de
împingere, tragere de obiecte/ prin desene lucru, bețișoare
Mişcarea corpurilor şi - Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp procedurale:
schimbarea formei: deformare, - Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a efectelor explicația,
rupere acestora: deformarea/ ruperea/ spargerea exercițiul, jocul
Forțe - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea didactic,
fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, problematizarea
ninsoare, vânt etc.) forme de
- Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de organizare:
caracteristicile specifice observate individual,
- Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, frontal, pe
plantelor, în funcţie de anotimp grupe
- Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă
elemente de detaliu dintr-un desen
- Transmiterea unor instrucţiuni simple, în cadrul unor jocuri în
perechi/ de grup
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor
probleme prin adunare și scădere
- Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP Forme spaţiale (lungime, 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente 2 materiale:
lăţime, înălţime): construcţii 2.1 personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului mapa elevului, -Observare
Omul de zăpadă 2.3 etc. șosetă, foarfecă, sistematică
2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, orez, ață, hârtie
2.6 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în colorată, -lucrare practică
funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor acuarele
- Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite procedurale:
- Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre cele explicația,
observate demonstrația,
- Realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de activitate
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale: Evaluare orală
- cântarea în colectiv 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD,
Mişcarea pe muzică: 3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează ilustrații Observare
- liberă; sugerată de textul receptarea procedurale: sistematică
cântecului - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de demonstrația,
- percuţia corporală (bătăi din text audiția
palme, cu degetul pe bancă) muzicală
„Săniuța” forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Autocunoaştere şi 2.3 - Jocuri de cunoaştere/ intercunoaştere de tipul „Aș vrea să îți 2 materiale: Observare
atitudine pozitivă faţă de dăruiesc...” planșe, film sistematică
sine - Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/ prietenii mei” didactic,
- Caracteristici personale în care copilul desenează prietenul/ prietenii, activităţile preferate prezentare PPT Discuții
simple, observabile în desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi procedurale: individuale
activităţile şcolare şi etc. conversația,
extraşcolare (jocuri de iarnă - Organizarea unor evenimente: „Ziua/ săptămâna dărniciei” exercițiul, jocul
preferate) didactic,
Jocuri de iarnă forme de
Interacţiuni simple cu fiinţe organizare:
şi obiecte familiare: persoane individual,
şi caracteristicile acestora -o frontal
prietenă/un prieten
Despre dărnicie
EF Deprinderi motrice 1.3 - Exersarea grupelor de mişcări specifice segmentelor corpului 2 materiale: - observarea
Tracţiuni pe banca de 1.4 - Efectuarea exerciţiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament sistematică a
gimnastică, cu ajutorul 2.2 - Efectuarea acţiunilor motrice în condiţiile stabilităţii articulare sportiv, banca elevilor
braţelor şi picioarelor 3.1 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort de gimnastică,
- Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul borduri - întreceri
semnalelor vizuale şi auditive participarea la ştafete şi parcursuri procedurale: sportive
combinate sub formă de întrecere, cu respectarea regulilor demonstrația,
stabilite explicația,
exercițiul, jocul
didactic,
forme de
organizare:
frontal,
în echipe
CAIET DE CREAȚIE 3

Săptă- Tema/ Disci- Conținuturile/Detalieri de Com- Activități de învățare Nr. Resurse Evaluare
mâna Unitatea pline conținut petenţe ore
de
învățare
18. Poveste ... CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
cu Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite 5 fișe de lucru, - observarea
înghețată formularea de propoziții cu 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Asocierea unor litere şi sunete povești, jetoane
limbii române, despărțirea 3.1 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 3.2 reacțiilor corespunzătoare videoproiector, orală
Elemente grafice 4.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste calculator -autoevaluare
Desenarea literelor de tipar audiat procedurale:
- Numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt metoda
Sunetul î și literele Î, î - Punerea în corespondența a unui cuvânt rostit cu imaginea fonetico-
„Hainele cele noi ale potrivită analitico-
împăratului”, de H. C. - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină sintetică
Andersen cu un anumit sunet conversația
- Simularea unor situații care presupun verbalizarea unor trăiri euristică, jocul
diferite didactic,
- Discuții privind comportamentul unor personaje; evidențierea povestirea,
unor modele de comportament lectura după
- Exprimarea aprecierii sau îngrijorării față de evenimente, imagini
persoane, lucruri cunoscute forme de
- Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe organizare:
diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă individual,
- Jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte și denumirea frontal, pe
acestora grupe
- Continuarea unei povești pe baza imaginilor selectate, cu sprijin
din partea cadrului didactic sau a colegilor
- Desenarea literelor de tipar
- Orientarea în spațiul scrierii prin joc: sus, jos, stânga, dreapta etc.
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- Poziționarea corectă a suportului de scriere în raport cu propriul
corp
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni și culori variate
(mari/ mici, groase/ subțiri) pe foaie velină sau pe spații de 1-2 cm
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenționale 4 fișe de lucru,
numărare 1.6 ale numerelor mai mici decât 10 CD, - observarea
Probleme simple de adunare 4.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, fiecare videoproiector, sistematică a
sau scădere cu 1-5 unități în 5.1 operație fiind însoțită de numărarea obiectelor calculator, elevilor
concentrul 0-10, cu suport 5.2 - Rezolvarea de exerciții de adunare cu 2 unități în concentrul 0-10 jetoane
intuitiv și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea de obiecte/ procedurale:
imagini explicația,
Adunarea cu 2 unități - Crearea unor probleme simple după imagini demonstrația,
Cald- rece - Aflarea unui termen necunoscut folosind metoda balanței exercițiul, jocul
- Rezolvarea de probleme cu sprijin în imagini date didactic,
- Gruparea corpurilor după un anumit criteriu forme de
- Identificarea categoriei căreia îi aparține un anumit element organizare:
- Gruparea obiectelor după un anumit criteriu (cald/ rece) individual,
- Jocuri de tipul „Ce s-ar întâmpla dacă..?” frontal,
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, 2 materiale:
decupare după contur, 2.6 decupare după contur mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare foarfecă, lipici, sistematică
Forme spaţiale (lungime, plastică cu alte forme de exprimare artistică șablon,
lăţime, înălţime): construcţii; procedurale: -expoziție
forme spaţiale foarte uşoare activitate
din hârtie practică
Balaurul forme de
Cornetul de înghețată organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- percuția 1.3 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Evaluare
corporală( bătăi din palme, cu 2.1 - Exerciții alternative în colectiv ilustrații orală
degetul în bacă) 2.2 - Exersarea asimilării integrale a cântecului procedurale:
Dacă vesel se trăiește 3.3 - Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din palme, demonstrația, Observare
cu degetul în bancă etc.) audiția sistematică
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise de obiecte muzicală,
din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, masa etc.) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal,
individual
DP Trăire și manifestare 2.1 - Organizarea unor jocuri pentru identificarea emoțiilor de bază; 2 materiale:
emoțională, starea de bine 2.2 - Dialog având ca suport imagini cu emoții de bază, cu ajutorul jetoane cu
- emoții de bază: bucurie, cărora să se analizeze: ”ce fac atunci când sunt trist, când mi-e simboluri care Observare
tristețe, frică, furie frică, când sunt fericit, când sunt relaxat?” exprimă diferite sistematică
Împărăția emoțiilor - Roata emoțiilor pentru diferite situații emoții/
- Jocuri din folclorul copiilor care vizează exprimarea emoțiilor sentimente,
- Jocuri de tipul „Continuă propoziția”, „Continuă povestea”, în ilustrații
care propoziția/ povestea este începută de învățător sau de un copil procedurale:
și se construiește în lanț discuția
colectivă, jocul
de rol,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate 2 materiale: - observarea
Târâre pe genunchi și coate 1.3 - Târâre pe genunchi și coate echipament sistematică a
1.4 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului sportiv, jaloane, elevilor
Calități motrice 3.1 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare procedurale:
Mobilitate și stabilitate 3.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort demonstrația,
articulară - Acceptarea și respectarea unui sistem de reguli simple explicația,
- Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de exercițiul, jocul
întrecere cu respectarea regulilor stabilite didactic,
- Exersări în perechi și pe grupe forme de
- Încurajarea colegilor pentru participare activă organizare:
- Manifestarea empatiei cu propria echipă/ grup frontal,
individual, pe
echipe

19. Vulpea CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
vicleană Fonetică - sunete specifice 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
limbii române, despărțirea 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
cuvintelor în silabe 2.1 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Propoziția/ enunțul - 2.2 - Asocierea unor litere şi sunete povești, jetoane
formularea de propoziții cu 2.3 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.4 reacțiilor corespunzătoare videoproiector , orală
Elemente grafice 3.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste calculator
Desenarea literelor de tipar 3.2 audiat procedurale:
Dialogul 4.1 - Numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt metoda -autoevaluare
Formularea de întrebări și - Punerea în corespondența a unui cuvânt rostit cu imaginea fonetico-
răspunsuri potrivită analitico-
- Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină sintetică
Sunetul v și literele V, v cu un anumit sunet conversația
„Vulpea și corbul”, de Jean - Simularea unor situații care presupun verbalizarea unor trăiri euristică, jocul
de La Fontaine diferite didactic,
- Discuții privind comportamentul unor personaje; evidențierea povestirea,
unor modele de comportament lectura după
- Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe imagini
diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă forme de
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: organizare:
Cine? Ce? Când? Cum? individual,
- Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul înconjurător frontal, pe
- Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee grupe
- Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele
corespunzătoare
- Dramatizări ale poveștilor/ fragmentelor din basme audiate
- Povestirea unor experiențe trecute sau prezente
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau a unei
imagini
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite
- Desenarea literelor de tipar
MEM Adunarea și scăderea - Numărarea elementelor unei mulțimi 4 materiale:
în concentrul 0-10 prin - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și fișe de lucru, - observarea
numărare 1.1 descrescător CD, sistematică a
Probleme simple de adunare 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenționale videoproiector, elevilor
sau scădere cu 1-5 unități în 1.6 ale numerelor mai mici decât 10 calculator,
concentrul 0-10, cu suport 3.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare jetoane
intuitiv 4.2 operație fiind însoțită de numărarea obiectelor; procedurale:
Plante și animale 5.1 - Rezolvarea de exerciții de scădere cu 2 unități în concentrul 0-10 explicația,
5.2 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea de obiecte/ problematizarea
Scăderea cu 2 unități imagini ,exercițiul, jocul
Cu ce se hrănesc animalele - Crearea unor probleme simple după imagini didactic,
- Observarea directă în mediul natural a unor plante sau animale forme de
- Descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv organizare:
- Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață, modul de individual,
hrănire etc. frontal, pe
grupe
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.4 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, materiale:
decupare după contur, 2.6 decupare după contur 2 mapa elevului,
răsucire, lipire; - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare foarfecă, lipici, -Observare
Vulpea și vulturul (tangram) plastică cu alte forme de exprimare artistică șablon, sistematică
- Completarea unei imagini în raport cu axa de simetrie plastilină,
planșetă -expoziție
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal,
MM Cântarea vocală - în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu materiale:
Vulpea și gâsca 1.3 ajutorul mijloacelor tehnice 2 CD, CD- player, Evaluare
2.1 - Exerciții alternative în colectiv ilustrații orală
2.2 - Exersarea asimilării integrale a cântecului procedurale:
3.3 - Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din palme, demonstrația, Observare
cu degetul în bancă etc.) dialogul sistematică
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise de obiecte muzical
din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, masa etc.) exercițiul,
forme de
organizare:
frontal, în
perechi
DP Trăire și manifestare 2.1 - Dialog având ca suport imagini cu ajutorul cărora să analizeze materiale:
emoțională, starea de bine 2.2 diferite trăiri personale sau ale unor personaje 2 jetoane cu
- emoții de bază: bucurie, - Jocuri de rol ilustrând modalități pozitive/ negative de simboluri care Observare
tristețe, frică, furie interacțiune verbală sau fizică: se ajută, vorbesc politicos, se exprimă diferite sistematică
Emoții și comportamente împing emoții/
- Jocuri de tipul „Continuă propoziția”, „Continuă povestea”, în sentimente,
care propoziția/ povestea este începută de învățător sau de un copil ilustrații
și se construiește în lanț procedurale:
- Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități pozitive/ negative discuția
de interacțiune verbală sau fizică colectivă, jocul
-Roata emoțiilor de rol,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Târâre pe genunchi și coate 2 materiale: - observarea
Târâre pe genunchi și coate 1.3 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate echipament sistematică a
1.4 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului sportiv, jaloane, elevilor
Calități motrice 3.1 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare procedurale:
Mobilitate și stabilitate 3.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort demonstrația,
articulară - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de explicația,
întrecere cu respectarea regulilor stabilite exercițiul, jocul
- Exersări în perechi și pe grupe didactic,
- Încurajarea colegilor pentru participare activă, manifestarea forme de
empatiei cu propria echipă/ grup organizare:
frontal

20. Animăluțe CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
le mătușii Propoziția/ enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
formularea de propoziții cu 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ benzi desenate povești, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.4 reacțiilor corespunzătoare videoproiector , orală
Forme ale discursului oral 3.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste calculator -autoevaluare
Povestirea după imagini 3.2 audiat procedurale:
Elemente grafice 4.1 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină metoda
Desenarea literelor de tipar cu un anumit sunet fonetico-
- Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe analitico-
Sunetul ț și literele Ț, ț diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă sintetică
„Câinele, cocoșul și vulpea”, - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: conversația
după Esop Cine? Ce? Când? Cum? euristică, jocul
- Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul înconjurător didactic,
- Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee povestirea,
- Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele lectura după
corespunzătoare imagini
- Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea succesiunii forme de
evenimentelor, modificarea finalului organizare:
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau a unei individual,
imagini frontal, pe
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite, completarea grupe
cuvintelor cu literele care lipsesc
- Desenarea literelor de tipar
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Colorarea unor planșe, codul culorilor fiind dat de numere materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.4 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare fișe de lucru, - observarea
numărare 1.6 operație fiind însoțită de numărarea obiectelor 4 CD, sistematică a
Probleme simple de adunare 3.1 - Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 unități în videoproiector, elevilor
sau scădere cu 1-5 unități în 4.1 concentrul 0-10 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea calculator,
concentrul 0-10, cu suport 4.2 de obiecte/imagini jetoane,
intuitiv 5.1 - Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici decât 10 procedurale: Proiecte cu
Plante și animale - Observarea directă în mediul natural a unor plante sau animale explicația, etichete și
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, conversația, ambalaje ale
Adunarea cu 1-5 unități desene sau numărare problematizarea unor produse
Animalele și foloasele lor - Exerciții care implică atenție concentrată pe detalii: observă ,exercițiul, jocul de origine
elemente de detaliu dintr-un desen, componente ale unei scheme didactic, animală
simple etc. forme de
- Exerciții de asocieri și corespondențe (ex. găină - pene/ ouă, oaie organizare:
- lână etc.) individual,
frontal
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, materiale:
decupare după contur, 2.4 decupare după contur mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire, mototolire, 2.6 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare 2 foarfecă, lipici, sistematică
modelare, plastică cu alte forme de exprimare artistică șablon,
Tehnica colajului- folosind - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție plastilină, -expoziție
materiale diverse, potrivite materiale și instrumente diverse planșetă, pene,
nivelului de vârstă - Identificarea unei operații simple la care a fost supus un material lână, fire de ață;
Ferma animalelor prin comparare cu starea inițială a acestuia procedurale:
(machetă) activitate
Găinușa practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1 și La1, cu materiale:
Elemente de limbaj muzical- 1.3 o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul CD, CD- player, Evaluare
sunetul vorbit sau cântat; lung- 2.1 copiilor 2 ilustrații orală
scurt, tare-încet 2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu procedurale:
Mi-o zis mama că mi-o da 3.3 ajutorul mijloacelor tehnice demonstrația, Observare
- Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din palme, dialogul sistematică
cu degetul în bancă etc.) muzical
- Acompanierea liberă a cântecelor cu sonorități emise de obiecte exercițiul,
din clasă (creioane, bețișoare, podeaua, masa etc.) forme de
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însușite intuitiv, organizare:
pronunțând corect cuvintele în cânt frontal,
individual, în
perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Dialog având ca suport imagini cu ajutorul cărora să analizeze materiale:
sau obiecte familiare- 3.3 diferite trăiri personale sau ale unor personaje din lumea filme scurte
persoane, animale, obiecte animalelor 2 care ilustrează Observare
preferate - Jocuri care sugerează grija față de animale grija față de sistematică
Grija față de animale - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu animalele animale, relația
preferate dintre copii și
animale,
procedurale:
discuția
colectivă, jocul
de rol, studiul
de caz
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Exersarea aruncarii azvârlite cu o mână, la distanță și la țintă 2 materiale:
Aruncare azvârlită cu o mână, 1.3 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului echipament - observarea
la distanță și la țintă 2.1 - Exersarea aruncărilor și a prinderilor prin jocuri dinamice și sportiv, mingi sistematică a
Calități motrice 2.2 ștafete de burete, elevilor
Dezvoltarea vitezei de 3.1 - Exersarea vitezei de reacție și de execuție, cu ajutorul semnalelor panouri, fluier,
execuție a unor mișcări 3.2 vizuale și auditive procedurale:
repetate și cunoscute - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
întrecere cu respectarea regulilor stabilite explicația,
- Exersări în perechi și pe grupe exercițiul, jocul
- Încurajarea colegilor pentru participare activă didactic, ștefete
- Manifestarea empatiei cu propria echipă/ grup combinate;
forme de
organizare:
frontal, pe
echipe

21. La pescuit CLR Fonetică- sunete specifice 1.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
limbii române, despărțirea 1.3 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
cuvintelor în silabe 2.1 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 2.2 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.3 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite anterior povești, jetoane
formularea de propoziții cu 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 3.1 reacțiilor corespunzătoare videoproiector, orală
Forme ale discursului oral 3.2 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste calculator
Povestirea după imagini 4.1 audiat procedurale: -autoevaluare
Elemente grafice 4.3 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină metoda
Desenarea literelor de tipar cu un anumit sunet fonetico-
- Discuții privind comportamentul unor personaje; evidențierea analitico-
Sunetul ș și literele Ș, ș unor modele de comportament sintetică
„Povestea peștișorului - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe conversația
curcubeu”, de Marcus Pfister diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă euristică, jocul
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: didactic,
Cine? Ce? Când? Cum? povestirea,
- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu lectura după
accent pe pronunția corectă imagini
- Exerciții-joc de dicție, cântece, numărători ritmate forme de
- Sunetul ș şi literele Ș, ș organizare:
- Exerciții de alcătuire a cuvintelor din litere amestecate individual,
- Desenarea literelor de tipar frontal, pe
- Crearea unui orar folosind coduri de culori sau simboluri grupe
MEM Adunarea și scăderea 1.4 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenționale materiale:
în concentrul 0-10 prin 1.5 ale numerelor mai mici decât 10 fișe de lucru,
numărare 1.6 - Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 unități în 4 CD, - observarea
Probleme simple de adunare 3.1 concentrul 0-10 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea videoproiector , sistematică a
sau scădere cu 1-5 unități în 4.1 de obiecte/ imagini calculator, elevilor
concentrul 0-10, cu suport 4.2 - Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici decât 10 jetoane,
intuitiv 5.1 - Rezolvarea de probleme cu suport intuitiv procedurale: Proiecte cu
Plante și animale - Crearea unor probleme simple după imagini explicația, plante și
- Observarea părților componente ale viețuitoarelor (plante, conversația, animale
Scăderea cu 1-5 unități animale) pentru identificarea structurii lor comune problematizarea acvatice
Viețuitoarele apelor - Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață, modul de ,exercițiul, jocul
hrănire etc. didactic,
- Recunoașterea animalelor care trăiesc în mediul acvatic forme de
organizare:
individual,
frontal,
AVAP Culorie spectrului solar 2.2 - Realizarea unor compoziții individual/în perechi/în grup, materiale:
Culori calde/reci 2.3 folosind culori la alegere și tehnici improvizate; mapa elevului, -Observare
Pata de culoare- tenici 2.4 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, 2 foarfecă, lipici, sistematică
simple: stropire, suflare 2.6 decupare după contur șablon,
Tehnici simple: tăiere, - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare acuarele, -expoziție
decupare după contur, plastică cu alte forme de exprimare artistică pensule, hârtie
răsucire, lipire, mototolire, - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție pentru brioșe,
modelare, materiale și instrumente diverse cereale, dopuri
Tehnica colajului- folosind - Realizarea unor compoziții având la bază materiale refolosibile: de plastic;
materiale diverse, potrivite dopuri, flacoane, ziare etc. procedurale:
nivelului de vârstă activitate
Acvariul practică
Raci și broscuțe țestoase forme de
Caracatița organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup

MM Elemente de limbaj muzical- 1.1 - Receptarea sunetelor vorbite sau cântate materiale:
sunetul vorbit sau cântat, - Exerciții de pronunție corectă și ritmată a unor versuri de tipul 2 ilustrații Evaluare
dicția „Știu că știi că știuca-i știucă” procedurale: orală
Jocuri de dicție demonstrația,
exercițiul, Observare
forme de sistematică
organizare:
frontal,
individual,
DP Igiena personală- activități 2.3 - Discuții despre activitățile preferate, hobby-uri materiale:
școlare,somn, odihnă, relaxare 3.2 - Realizarea unui jurnal în imagini în care copilul ilustrează Cd, proiector,
Programul unei zile 3.3 activitățile desfășurate într-o zi/ activitățile preferate desfășurate 2 imagini Observare
cu familia, prietenii de joacă, colegii de școală etc. procedurale: sistematică
- Desenarea momentelor specifice unei zile obișnuite discuția
- Organizarea unui orar al zilei prin lipirea unor imagini/ simboluri colectivă, jocul
cu activitățile zilnice și săptămânale de rol,
- Personalizarea orarului cu desene, simboluri; elemente grafice forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Aruncare azvârlită cu o mână, la distanță și la țintă 2 materiale:
Aruncare azvârlită cu o mână, 1.3 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului echipament - observarea
la distanță și la țintă 2.1 - Exersarea aruncărilor și a prinderilor prin jocuri dinamice și sportiv, mingi sistematică a
Calități motrice 2.2 ștafete de burete, elevilor
Dezvoltarea vitezei de 3.1 - Exersarea vitezei de reacție și de execuție, cu ajutorul semnalelor panouri, fluier,
execuție a unor mișcări 3.2 vizuale și auditive procedurale:
repetate și cunoscute - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare demonstrația,
- Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de explicația,
întrecere cu respectarea regulilor stabilite exercițiul, jocul
- Exersări în perechi și pe grupe didactic, ștefete
- Încurajarea colegilor pentru participare activă combinate;
- Manifestarea empatiei cu propria echipă/ grup forme de
organizare:
frontal, pe
echipe

22. Flori CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
pentru Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
mama formularea de propoziții cu 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 audiat cu imagini, CD,
cuvintelor în silabe 2.4 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină videoproiector,
Cuvântul- utilizarea 3.1 cu un anumit sunet calculator -evaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.2 - Discuții privind comportamentul unor personaje; evidențierea procedurale: orală
adecvate 4.1 unor modele de comportament metoda
Scrierea funcțională- 4.2 - Identificarea a cel puțin două trăsături ale unor personaje din fonetico- -autoevaluare
felicitarea, biletul, folosind povești cunoscute analitico-
desene/simboluri - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe sintetică
Forme ale discursului oral diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă conversația
Povestirea după imagini - Sunetul f și literele F, f euristică, jocul
Elemente grafice - Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea succesiunii didactic,
Desenarea literelor de tipar evenimentelor, modificarea finalului povestirea,
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite lectura după
Sunetul f și literele F, f - Confecționarea unor felicitări cu litere rupte sau decupate din imagini
„Legenda ghiocelului” reviste (învățătoarea va comunica/ va arăta mesajul care trebuie forme de
scris - exemplu: 1 Martie/ 8 Martie) organizare:
- Desenarea literelor de tipar individual,
frontal
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului materiale:
concentrul 0-20- 1.2 că numărul de elemente ale acestuia este dat de ultimul număr din fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.3 succesiunea 1, 2, 3, .... 20 4 CD, - observarea
citire, comparare, ordonare 1.4 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și videoproiector , sistematică a
Plante și animale- condiții de 3.1 descrescător calculator, elevilor
viață - Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 20 jetoane, imagini
ȘtiințelePământului- - Explorarea mediului înconjurător pentru a număra ființe și cu peisaje de
fenomene ale naturii specifice lucruri primăvară,
diferitelor anotimpuri - Compararea numărului de obiecte prin figurarea lor unele sub procedurale:
altele, prin încercuirea părților comune, prin punerea în explicația,
Numere naturale în concentrul corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor conversația,
0-20 - Identificarea vecinilor unui număr problematizarea
Primăvara - Selectarea unui număr după un criteriu dat ,exercițiul, jocul
- Completarea unor serii numerice didactic,
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor în situația în forme de
care se dau două numere organizare:
- Compunerea și descompunerea unor mulțimi de obiecte având individual,
drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 20 frontal
- Jocuri de tipul „Ce anotimp este?” pentru recunoașterea
fenomenelor naturii în situații reale sau în imagini
- Completarea unui calendar pe o săptămână cu starea vremii
- Observarea unor modificări apărute în viața omului, plantelor,
animalelor în funcție de anotimp
- Observarea directă, în mediul natural a unor plante, insecte etc.
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, materiale:
decupare după contur, 2.4 decupare după contur mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire, pliere, 2.6 - Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție 2 foarfecă, lipici, sistematică
Tehnica colajului- folosind materiale și instrumente diverse șablon, cutii de
materiale diverse, potrivite - Înșirarea mărgelelor chibrituri; hârtie -expoziție
nivelului de vârstă - Realizarea unor decoruri pentru diferite evenimente decorativă;
Cadou pentru mama - Punerea în scenă a serbărilor tematice specifice anotimpurilor procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1 și La1, cu materiale:
Elemente de limbaj muzical- 1.3 o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul CD, CD- player, Evaluare
sunetul vorbit sau cântat; lung- 2.1 copiilor 2 procedurale: orală
scurt, tare-încet 2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu demonstrația,
Am cules cu bucurie 3.3 ajutorul mijloacelor tehnice dialogul Observare
- Exersarea asimilării integrale a cântecului muzical sistematică
- Acompanierea cântecelor cu percuție corporală (bătăi din palme, exercițiul,
cu degetul în bancă etc.) forme de
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însușite intuitiv, organizare:
pronunțând corect cuvintele în cânt frontal,
individual, în
perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 2.1 - Organizarea unor jocuri pentru identificarea emoțiilor de bază materiale:
sau obiecte familiare- 2.4 - Crearea unor povești de grup prin completarea frazelor lacunare. CD, proiector,
persoane, animale, obiecte Exemplu: Mama este ființa cea mai dragă pentru că ... 2 imagini , versuri Observare
preferate și caracteristici ale - Roata emoțiilor pentru diferite situații procedurale: sistematică
acestira (mama, bunica, ...) - Organizarea unor evenimente: serbare de Ziua Mamei, expoziție discuția
Mama, ființa cea mai dragă de desene dedicată mamelor colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Exersarea aruncarii azvârlite cu o mână, la distanță și la țintă 2 materiale: - observarea
Aruncare azvârlită cu o mână, 1.3 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate echipament sistematică a
la distanță și la țintă 2.1 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului sportiv, mingi elevilor
Calități motrice 2.2 - Exersarea aruncărilor și a prinderilor prin jocuri dinamice și de burete,
Dezvoltarea vitezei de 3.1 ștafete panouri, fluier,
execuție a unor mișcări 3.2 - Exersarea vitezei de reacție și de execuție, cu ajutorul semnalelor procedurale:
repetate și cunoscute vizuale și auditive demonstrația,
- Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare explicația,
- Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de exercițiul, jocul
întrecere cu respectarea regulilor stabilite didactic, ștefete
- Exersări în perechi și pe grupe combinate ;
forme de
organizare:
frontal, pe
echipe

23. În grădină CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
Propoziția/enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
formularea de propoziții cu 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
suport intuitiv 2.1 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.2 - Lectură după una sau mai multe ilustrații/ benzi desenate legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.3 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.4 reacțiilor corespunzătoare videoproiector, orală
Cuvântul- utilizarea 3.1 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină calculator -autoevaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.2 cu un anumit sunet procedurale:
adecvate 4.1 - Sunetul g şi literele G, g metoda
Vocabular- cuvinte cu sens - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe fonetico-
opus/asemănător diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă analitico-
Elemente grafice - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: sintetică
Desenarea literelor de tipar Cine? Ce? Când? Cum? conversația
- Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul înconjurător euristică, jocul
Sunetul g și literele G, g - Interpretarea unor cântece care conțin onomatopee didactic,
„Degețica”, de H. C. - Asocierea unor imagini sau obiecte cu onomatopeele povestirea,
Andersen corespunzătoare lectura după
- Jocuri de modificare a poveștilor audiate; schimbarea succesiunii imagini
evenimentelor, modificarea finalului forme de
- Conversații scurte în grup pe baza unui text audiat sau a unei organizare:
imagini individual,
- Completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite, completarea frontal
cuvintelor cu literele care lipsesc
- Desenarea literelor de tipar
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului materiale:
concentrul 0-20- 1.2 că numărul de elemente ale acestuia este dat de ultimul număr din fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.3 succesiunea 1, 2, 3, .... 20 4 CD, - observarea
citire, comparare, ordonare 1.4 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și videoproiector , sistematică a
Plante și animale 1.5 descrescător calculator, elevilor
3.1 - Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 20 plante în
Numere naturale în concentrul - Explorarea mediului înconjurător pentru a număra ființe și ghiveci
0-20 lucruri procedurale:
Părțile plantei - Compararea numărului de obiecte prin figurarea lor unele sub explicația,
Condiții de viață altele, prin încercuirea părților comune, prin punerea în conversația,
corespondență 1 la 1 a elementelor grupurilor problematizarea
- Identificarea vecinilor unui număr ,exercițiul, jocul
- Selectarea unui număr după un criteriu dat didactic,
- Completarea unor serii numerice forme de
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor în situația în organizare:
care se dau două numere individual,
- Numărarea înainte și înapoi, în variante complete sau de la un frontal
punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea obiectelor
- Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
- Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat de numere
- Observarea părților componente ale plantelor
- Numărarea florilor/ frunzelor unei plante care apar în interval de
o săptămână în scopul evidențierii creșterii acesteia
- Urmărirea creșterii unei plantule ținând sub observație unul din
factorii care întrețin viața
- Observarea directă, în mediul natural a unor plante, insecte etc.
AVAP Culori calde și reci 2.2 - Realizarea unor compoziții utilizând culori la alegere și tehnici materiale:
Tehnica colajului- folosind 2.3 improvizate; mapa elevului, -Observare
materiale diverse, potrivite 2.4 -Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, 2 foarfecă, lipici, sistematică
nivelului de vârstă 2.6 decupare după contur șablon, paste
Fluturi - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare făinoase, -expoziție
Pliante cu plante plastică cu alte forme de exprimare artistică acuarele,
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție pensule,
materiale și instrumente diverse procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1 și La1, cu materiale:
Doar una e primăvara 1.3 o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul CD, CD- player, Evaluare
2.1 copiilor 2 procedurale: orală
2.2 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu demonstrația, Observare
3.3 ajutorul mijloacelor tehnice exercițiul, sistematică
- Exerciții alternative în colectiv/individual forme de
- Exersarea asimilării integrale a cântecului organizare:
frontal,
individual, în
perechi
DP Interacțiuni simple cu ființe 3.2 - Distribuirea și asumarea unor sarcini în clasă: aranjarea materiale:
sau obiecte familiare-plante, 3.3 jucăriilor, udatul florilor etc. CD, proiector,
animale, persoane; - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu plantele 2 imagini ,atlase Observare
Cum îngrijim plantele? preferate procedurale: sistematică
- Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind discuția
activități preferate, aptitudini, realizări colectivă,
- Realizarea unor colaje cu imagini din diferite grădini forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Exerciții de prindere cu două mâini de la piept, din autoaruncări 2 materiale: - observarea
Prindere cu două mâini de la 1.3 și de la partener echipament sistematică a
piept, din auto-aruncări și de 2.1 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate sportiv, mingi elevilor
la partener 2.2 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului de burete,
Calități motrice 3.1 - Exersarea aruncărilor și a prinderilor prin jocuri dinamice și panouri, fluier,
Dezvoltarea vitezei de 3.2 ștafete procedurale:
execuție a unor mișcări - Exersarea vitezei de reacție și de execuție, cu ajutorul semnalelor demonstrația,
repetate și cunoscute vizuale și auditive explicația,
- Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare exercițiul, jocul
- Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de didactic, ștefete
întrecere cu respectarea regulilor stabilite combinate ;
- Exersări în perechi și pe grupe forme de
organizare:
frontal, în
perechi

24. Programul național „ȘCOALA ALTFEL”


25. Prin CLR Fonetică- sunete specifice 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
pădure limbii române, despărțirea 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
cuvintelor în silabe 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 1.4 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.1 - Asocierea unor sunete și litere legende, jetoane
formularea de propoziții cu 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi simple cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.3 (privește, ascultă, fii atent) videoproiector , orală
Cuvântul- utilizarea 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea calculator -autoevaluare
cuvintelor noi în enunțuri 3.1 reacțiilor corespunzătoare procedurale:
adecvate 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină metoda
Forme ale discursului oral 4.1 cu un anumit sunet fonetico-
Povestirea după imagini - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla dacă...” analitico-
Elemente grafice - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe sintetică
Desenarea literelor de tipar diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă conversația
- Sunetul b și literele B, b euristică, jocul
Sunetul b și literele B, b - Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu imaginea didactic,
„Hansel și Gretel”, de Frații potrivită povestirea,
Grimm - Completarea unui rebus cu definiții în imagini lectura după
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc imagini
- Desenarea literelor de tipar forme de
organizare:
individual,
frontal,
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului materiale:
numerelor naturale în 1.4 că numărul de elemente ale acestuia este dat de ultimul număr din fișe de lucru,
concentrul 0-31 fără și cu 1.6 succesiunea 1, 2, 3, .... 20 4 CD, - observarea
trecere peste ordin prin 3.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și videoproiector , sistematică a
numărare/ cu suport intuitiv 4.1 descrescător calculator, elevilor
4.2 - Adăugarea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare operație jetoane, imagini
Probleme simple de adunare 5.1 fiind însoțită de numărarea obiectelor cu peisaje de
sau scădere cu 1-5 unități în 5.2 - Rezolvarea de exerciții de adunare cu 1-5 unități în concentrul 0- primăvară,
concentrul 0-31, cu suport 20 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea de obiecte/ procedurale:
intuitiv imagini explicația,
Plante și animale - Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat de numere conversația,
Condiții de viață - Aflarea sumei a două numere mai mici decât 20 problematizarea
- Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau ,exercițiul, jocul
Adunarea numerelor naturale figurate didactic,
în concentrul 0-20 - Identificarea situațiilor contextuale care impun rezolvarea unor forme de
Pădurea probleme prin adunare: am primit, a adus etc. și asocierea lor cu organizare:
operația corespunzătoare individual,
- Crearea unor probleme simple după imagini frontal
- Observarea directă în mediul natural a unor plante sau animale
- Selectarea dintr-un șir de imagini pe cele care reprezintă plante/
animale care trăiesc în pădure
- Clasificarea animalelor în funcție de mediul de viață, modul de
hrănire etc.
- Observarea directă în mediul natural a unor plante, insecte etc.
AVAP Pata de culoare - Sortarea materialelor de lucru și a instrumentelor în funcție de materiale: -Observare
Insecte și flori din pădure- 2.1 proprietăți/ utilizări (pietricele, lemn etc.) 2 pietre de diferite sistematică
pictură pe pietre 2.2 - Realizarea unor compoziții, individual/ în perechi/ în grup forme și
2.6 folosind culori la alegere și tehnici improvizate mărimi, -expoziție
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție acuarele,
materiale și instrumente diverse pensule,
procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului, 2.1 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ușurează 2 procedurale: orală
impusă/ cu percuție 2.2 receptarea demonstrația,
corporală(bătăi din pame, cu 3.3 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de exercițiul, Observare
degetul în bancă) text forme de sistematică
La ospețe ursul cere - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din palme, cu organizare:
degetul pe bancă) frontal,
- Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din mediul individual,
înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee
DP Ocrotirea pădurii 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu plantele 2 materiale:
3.3 preferate CD, proiector,
- Realizarea unor colaje cu imagini din pădure imagini , Observare
- Identificarea într-un șir de imagini a acțiunilor de ocrotire a procedurale: sistematică
pădurii discuția
colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Prindere cu două mâini de la piept, din auto-aruncări și de la 2 materiale:
Prindere cu două mâini de la 1.3 partener echipament - observarea
piept, din auto-aruncări și de 2.1 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate sportiv, mingi sistematică a
la partener 2.2 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului de burete, elevilor
Calități motrice 3.1 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare panouri, fluier,
Dezvoltarea vitezei de 3.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort procedurale:
execuție a unor mișcări - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
repetate și cunoscute întrecere cu respectarea regulilor stabilite explicația,
- Exersări în perechi și pe grupe exercițiul, jocul
- Încurajarea colegilor pentru participare activă, manifestarea didactic, ștefete
empatiei cu propria echipă/ grup combinate;
forme de
organizare:
frontal, în
perechi

26. În livadă CLR Fonetică- sunete specifice 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
limbii române, despărțirea 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
cuvintelor în silabe 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
Literele mici şi mari de tipar 1.4 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Propoziția/enunțul- 2.1 - Asocierea unor sunete și litere legende, jetoane
formularea de propoziții cu 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi simple cu imagini, CD, -evaluare
suport intuitiv 2.3 (privește, ascultă, fii atent) videoproiector, orală
Cuvântul- utilizarea 2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea calculator
cuvintelor noi în enunțuri 3.1 reacțiilor corespunzătoare procedurale: -autoevaluare
adecvate 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină metoda
Forme ale discursului oral 4.1 cu un anumit sunet fonetico-
Povestirea după imagini - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla dacă...” analitico-
Elemente grafice - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe sintetică
Desenarea literelor de tipar diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă conversația
- Sunetul d și literele D, d euristică, jocul
Sunetul d și literele D, d - Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu imaginea didactic,
„La cireșe”, după Ion potrivită povestirea,
Creangă - Completarea unui rebus cu definiții în imagini lectura după
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc imagini
- Desenarea literelor de tipar forme de
organizare:
individual,
frontal
MEM Adunarea și scăderea 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului 4 materiale:
numerelor naturale în 1.4 că numărul de elemente ale acestuia este dat de ultimul număr din fișe de lucru,
concentrul 0-31 fără și cu 1.6 succesiunea 1, 2, 3, .... 20 CD, - observarea
trecere peste ordin prin 3.1 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și videoproiector, sistematică a
numărare/ cu suport intuitiv 4.1 descrescător calculator, elevilor
Probleme simple de adunare 4.2 - Extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare operație jetoane, imagini
sau scădere cu 1-5 unități în 5.1 fiind însoțită de numărarea obiectelor cu peisaje de
concentrul 0-31, cu suport 5.2 - Rezolvarea de exerciții de scădere cu 1-5 unități în concentrul 0- primăvară,
intuitiv 20 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea de obiecte/ procedurale:
Plante și animale imagini explicația,
Condiții de viață - Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat de numere conversația,
- Aflarea diferenței a două numere mai mici decât 20 problematizarea
Scăderea numerelor naturale - Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau ,exercițiul, jocul
în concentrul 0-20 figurate didactic,
Livada - Identificarea situațiilor contextuale care impun rezolvarea unor forme de
probleme prin scădere: au plecat, au zburat, s-au spart, s-au ofilit organizare:
etc. și asocierea lor cu operația corespunzătoare individual,
- Crearea unor probleme simple după imagini frontal
- Selectarea dintr-un șir de imagini pe cele care reprezintă plante
care trăiesc în livadă
- Sortarea pe diverse categorii: legume/ fructe; cu gust dulce/ acru
etc.
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.1 - Realizarea unor compoziții, individual/ în perechi/ în grup materiale:
decupare după contur, 2.2 folosind culori la alegere și tehnici improvizate mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire, pliere, 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, 2 foarfecă, lipici, sistematică
Expoziția fructelor (decor) 2.4 decupare după contur șablon, bețe,
2.6 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare procedurale: -expoziție
plastică cu alte forme de exprimare artistică activitate
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție practică
materiale și instrumente diverse forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.3 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice 2 CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului, 2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care ușurează procedurale: orală
impusă/ cu percuție 3.3 receptarea demonstrația,
corporală(bătăi din pame, cu - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de exercițiul, Observare
degetul în bancă) text forme de sistematică
Fructele supărate - Cântarea instrumentală - percuţia corporală (bătăi din palme, cu organizare:
degetul pe bancă) frontal,
individual, în
perechi
DP Igiena personală - igiena 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu fructele materiale:
alimentelor 3.3 preferate CD, proiector,
Fructele - o hrană sănătoasă - Realizarea unor colaje cu imagini din livadă 2 imagini, Observare
- Identificarea dintr-un șir de alimente a celor care nu trebuie să procedurale: sistematică
lipsească din hrana zilnică discuția
- Realizarea unei salate de fructe colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Prindere cu două mâini de la piept, din auto-aruncări și de la 2 materiale:
Prindere cu două mâini de la 1.3 partener echipament
piept, din auto-aruncări și de 2.1 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate sportiv, mingi - observarea
la partener 2.2 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului de burete, sistematică a
Calități motrice 3.1 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare panouri, fluier, elevilor
Dezvoltarea vitezei de 3.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort procedurale:
execuție a unor mișcări - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
repetate și cunoscute întrecere cu respectarea regulilor stabilite explicația,
- Exersări în perechi și pe grupe exercițiul, jocul
- Încurajarea colegilor pentru participare activă, manifestarea didactic, ștefete
empatiei cu propria echipă/ grup combinate ;
- Acceptarea și respectarea unui sistem de reguli simple forme de
organizare:
frontal, în
perechi

27. Sărbătoa- CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor materiale:
rea Propoziția/ enunțul- 1.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite fișe de lucru, - observarea
Paștelui formularea de propoziții cu 1.3 semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane 5 planșe cu sistematică a
suport intuitiv 1.4 puse pe bancă, săritură etc. imagini din elevilor
Fonetică- sunete specifice 2.1 - Asocierea unor sunete și litere legende, jetoane
limbii române, despărțirea 2.2 - Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi simple cu imagini, CD, -evaluare
cuvintelor în silabe 2.3 (privește, ascultă, fii atent) videoproiector, orală
2.4 - Audierea unei povești sau a unei descrieri și manifestarea calculator
Elemente grafice 3.1 reacțiilor corespunzătoare procedurale: -autoevaluare
Desenarea literelor de tipar 3.2 - Identificarea, dintr-un șir, a cuvintelor care încep sau se termină metoda
4.1 cu un anumit sunet fonetico-
Sunetul h și literele H, h - Jocuri de tipul „Să ne imaginăm”, „Ce s-ar întâmpla dacă...” analitico-
„La Paști”, de George - Recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe sintetică
Topîrceanu diferite suporturi, asocierea unei forme cu o literă conversația
- Sunetul h și literele H, h euristică, jocul
- Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu imaginea didactic,
potrivită povestirea,
- Completarea unui rebus cu definiții în imagini lectura după
- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc imagini
- Desenarea literelor de tipar forme de
organizare:
individual,
frontal
MEM Numere naturale în 1.1 - Numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului 4 materiale:
concentrul 0-20: 1.4 că numărul de elemente ale acestuia este dat de ultimul număr din fișe de lucru,
recunoaștere, formare, scriere, 1.6 succesiunea 1, 2, 3, .... 20 CD,
citire, comparare, ordonare 3.1 - Recunoașterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenționale videoproiector,
4.1 ale numerelor mai mici decât 20 calculator,
4.2 - Numărare cu pas indicat prin desene sau obiecte, crescător și jetoane, imagini - observarea
5.1 descrescător procedurale: sistematică a
5.2 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, fiecare explicația, elevilor
operație fiind însoțită de numărarea obiectelor conversația,
- Rezolvarea de exerciții de adunare și scădere cu 1-5 unități în problematizarea
concentrul 0-20 și verificarea operațiilor efectuate prin numărarea ,exercițiul, jocul
de obiecte/ imagini didactic,
- Colorarea unor planșe în care codul culorilor este dat de numere forme de
- Aflarea sumei/ diferenței a două numere mai mici decât 20 organizare:
- Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau individual,
figurate frontal,
- Identificarea situațiilor contextuale care impun rezolvarea unor
probleme prin adunare sau scădere: am primit, a adus, au plecat,
au zburat, s-au spart, s-au ofilit etc. și asocierea lor cu operația
corespunzătoare
- Crearea unor probleme simple după imagini
- Recunoașterea reprezentării prin desen a rezolvării unei
probleme
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte,
desene sau numărare
- Identificarea categoriei căreia îi aparține un anumit element
AVAP Tehnici simple: tăiere, 2.1 - Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, lipire, răsucire, înșirare, 2 materiale:
decupare după contur, 2.2 decupare după contur mapa elevului, -Observare
răsucire, lipire, pliere 2.3 - Realizarea unor lucrări în care să asocieze elemente de exprimare foarfecă, lipici, sistematică
Ouă de Paște 2.4 plastică cu alte forme de exprimare artistică șablon, bloane,
- Realizarea de compoziții libere, spontane când au la dispoziție ață -expoziție
materiale și instrumente diverse procedurale:
activitate
practică
forme de
organizare:
individual,
frontal, în
prechi, în grup
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale:
Audiție muzicală 1.3 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Evaluare
La Paști 2.1 - Observarea unor ilustrații pe textul cântecului care ușurează procedurale: orală
2.2 receptarea demonstrația,
- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de exercițiul, Observare
text forme de sistematică
- Cântarea instrumentală - percuția corporală (bătăi din palme, cu organizare:
degetul pe bancă) frontal
DP Obiceiuri și tradiții 3.2 - Realizarea unor colaje, albume, jurnale, expoziții cu ornamente 2 materiale:
românești 3.3 specifice sărbătorii pascale CD, proiector,
Ne pregătim de Paște - Discuții despre obiceiurile și tradițiile românilor cu ocazia imagini, Observare
sărbătorii pascale procedurale: sistematică
- Discuții privind semnificația sărbătorii Paștelui discuția
colectivă,
brainstorming
forme de
organizare:
frontal,
individual
EF Deprinderi motrice 1.2 - Exerciții de aruncarea și prindere a mingii 2 materiale:
Aruncare azvârlită cu o mână, 1.3 - Ștafete combinate echipament - observarea
la distanță și la țintă 2.1 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate sportiv, mingi sistematică a
Prindere cu două mâini de la 2.2 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului de burete, elevilor
piept, din auto-aruncări și de 3.1 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității articulare panouri, fluier,
la partener 3.2 - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de procedurale:
Calități motrice întrecere cu respectarea regulilor stabilite demonstrația,
Dezvoltarea vitezei de - Exersări în perechi și pe grupe explicația,
execuție a unor mișcări - Încurajarea colegilor pentru participare activă, manifestarea exercițiul, jocul
repetate și cunoscute empatiei cu propria echipă/ grup didactic, ștefete
- Acceptarea și respectarea unui sistem de reguli simple combinate;
forme de
organizare:
frontal, în
perechi

CAIET DE CREAȚIE 4

Săptă- Tema/ Disci- Conținuturi/Detalieri de Com- Activități de învățare Nr. Resurse Evaluare
mâna Unitatea pline conținut petenţe ore
de
învățare
28. Jucăriile CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite 5 materiale:
Propoziția/enunțul- formularea 1.2 anterior fișe de lucru, - observarea
de propoziții cu suport intuitiv 1.3 - Formularea de întrebări şi răspunsuri jetoane cu imagini, sistematică a
Fonetică- sunete specifice 1.4 - Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea CD, elevilor
limbii române, despărțirea 2.1 unor modele de comportament videoproiector,
cuvintelor în silabe 3.4 - Audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea calculator -evaluare
Elemente grafice 4.1 imaginilor corespunzătoare acesteia procedurale: orală
Desenarea literelor de tipar 4.2 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor metoda fonetico-
- Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe analitico-sintetică -autoevaluare
Sunetul j și literele J, j diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea conversația
„Sfatul jucăriilor”, de Mache formei unui nor cu o literă) euristică, jocul
Iliuț - Asocierea unor litere şi sunete didactic,
- Desenarea literelor mari de tipar povestirea, lectura
- Exersarea poziţiei corecte la scris după imagini
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris forme de
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate organizare:
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2 individual, frontal
cm
MEM Numere naturale în concentrul 1.1 - Numărarea elementelor unei mulţimi, pentru evidenţierea 4 materiale:
0-31- recunoaștere, formare, 1.2 faptului că numărul de elemente ale acesteia este dat de ultimul fișe de lucru, CD,
scriere, citire, comparare, 3.1 număr din succesiunea 1, 2,…x, unde x este mai mic sau egal videoproiector , - observarea
ordonare cu 31 calculator, jetoane, sistematică a
Forme și transfer de energie - Reprezentarea numerelor de la 1 la 31 cu ajutorul unor imagini elevilor
Electricitate: aparate care obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, procedurale:
utilizează electricitatea și reguli linii etc.) explicația,
de siguranță în mânuirea - Citirea numerelor de la 0 la 31 conversația,
aparatelor electrice - Scrierea numerelor de la 0 la 31 problematizarea,ex
- Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un ercițiul, jocul
Numerele naturale de la o la 31 punct al seriei, din 1 în 1, cu/ fără manipularea obiectelor didactic,
Electricitate - Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi forme de
număra fiinţe şi lucruri organizare:
- Identificarea „vecinilor” unui număr individual, frontal
- Selectarea unor numere după un criteriu dat (exemplu:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 3 şi mai mici
decât 15”)
- Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia
în care se dau două numere
- Enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care
funcţionează cu ajutorul electricităţii
- Identificarea activităţilor zilnice în care intervine
electricitatea
- Identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori)
care asigură funcţionarea unor obiecte
AVAP Tehnici simple: tăiere, decupare 1.1 - Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de 2 materiale:
după contur, răsucire, lipire, 2.2 evenimente cu ajutorul desenului mapa elevului, -Observare
pliere - Punerea în corespondenţă a desenelor, cu mesaje orale foarfecă, lipici, sistematică
Labirintul din ață indicate șablon, bloane, ață
- Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în procedurale: -expoziție
aplicaţii/ compoziţii liber alese activitate practică
forme de
organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu 2 materiale:
Cântarea instrumentală- 2.1 ajutorul mijloacelor tehnice CD, CD- player, Evaluare
mânuirea jucăriilor muzicale - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează procedurale: orală
(tobe, lemne)/ jucării muzicale receptarea demonstrația,
improvizate - Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor exercițiul, Observare
Jucăriile lui Jeni - Exersarea asimilării integrale a cântecului forme de sistematică
- Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, organizare:
pronunţând corect cuvintele în cânt frontal
DP Interacțiuni simple cu ființe și 2.2 - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ 2 materiale:
obiecte familiare- persoane, 3.3 negative de interacţiune verbală sau fizică: atitudinea față de CD, proiector,
animale, obiecte preferate și jucării, față de obiectele personale, față de ceilalți jucării Observare
caracteristicile acestora( părinți, - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care procedurale: sistematică
bunici prieteni, jucării, cărți etc.) exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru discuția colectivă,
Grija față de obiectele personale valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu brainstorming
- Exerciţii de manifestare a acordului/ dezacordului faţă de forme de
comportamente bazate pe respect/ lipsă de respect, grijă/ organizare:
neglijenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de lucrurile frontal, individual
încredinţate
EF Deprinderi motrice 1.2 - Aruncarea și prinderea mingii 2 materiale: - observarea
Aruncare azvârlită cu o mână, la 1.3 - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate echipament sistematică a
distanță și la țintă 2.1 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului sportiv, mingi de elevilor
Prindere cu două mâini de la 2.2 - Efectuarea acțiunilor motrice în condițiile stabilității burete, panouri,
piept, din auto-aruncări și de la 3.1 articulare fluier,
partener 3.2 - Efectuarea procedurilor minimale de igienă după efort procedurale:
Calități motrice - Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de demonstrația,
Dezvoltarea vitezei de execuție a întrecere cu respectarea regulilor stabilite explicația,
unor mișcări repetate și cunoscute - Exersări în perechi și pe grupe exercițiul, jocul
- Încurajarea colegilor pentru participare activă, manifestarea didactic, ștefete
empatiei cu propria echipă/ grup combinate ;
- Acceptarea și respectarea unui sistem de reguli simple forme de
organizare:
frontal, în perechi

29. Prieteni CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de 5 materiale:
necuvântă- Propoziția/enunțul- formularea 1.2 poveste audiat fișe de lucru, - observarea
tori de propoziții cu suport intuitiv 1.3 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: jetoane cu imagini, sistematică a
Azor Fonetică- sunete specifice limbii 2.1 „Cine? Ce? Unde? Cum?” CD, elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 3.1 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte videoproiector ,
silabe 3.2 - Interpretarea unor cântece care conţin onomatopee calculator -evaluare
Elemente grafice 4.1 - Exprimarea îngrijorării sau aprecierii faţă de evenimente, procedurale: orală
Desenarea literelor de tipar persoane, lucruri cunoscute metoda fonetico-
- Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje de analitico-sintetică -autoevaluare
Sunetul z și literele Z, z desene animate/ benzi desenate/ poveşti cunoscute conversația
„Zdreanță”, de Tudor Anrghezi - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor euristică, jocul
- Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe didactic, lectura
diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea după imagini
formei unui nor cu o literă) forme de
- Asocierea unor litere şi sunete organizare:
- Desenarea literelor mari de tipar individual, frontal,
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2
cm
MEM Adunarea și scăderea numerelor 1.4 - Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de 4 materiale:
naturale în concentrul 0-31 fără și 1.5 obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor fișe de lucru, CD,
cu trecere peste ordin prin 1.6 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, videoproiector, - observarea
numărare/ cu suport intuitiv 5.2 pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” calculator, jetoane, sistematică a
6.2 - Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în imagini elevilor
Probleme simple de adunare sau concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin procedurale:
scădere cu 1-5 unități în numărare de obiecte/ prin desene explicația,
concentrul 0-31, cu suport intuitiv - Jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente conversația,
Timp- ziua, săptămâna, luna: dintr-o mulţime dată problematizarea,ex
denumire, ordonare, calendarul - Aflarea sumei/ diferenţei a două numere mai mici decât 31 ercițiul, jocul
- Aflarea unui termen necunoscut didactic,
Adunarea și scăderea în - Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual forme de
concentrul 0-31 sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc. organizare:
Calendarul - Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date individual, frontal,
- Identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea
unor probleme prin adunare/ scădere
- Marcarea unei săptămâni pe calendar
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor săptămânii
AVAP Tehnici simple: tăiere, decupare 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
după contur, răsucire, lipire, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj mapa elevului, -Observare
pliere, modelare, rupere; - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple foarfecă, lipici, sistematică
Cățelușul Azor șablon, bloane, ață
procedurale: -expoziție
activitate practică
forme de
organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea vocală 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 2.1 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului 2.3 de text procedurale: orală
Azi, Grivei e mânios - Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din mediul demonstrația,
înconjurător şi imitarea lor exercițiul, Observare
forme de sistematică
organizare:
frontal,
DP Interacțiuni simple cu ființe și 2.2 - Jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea” în 2 materiale:
obiecte familiare- persoane, care propoziţia/ povestea este începută de învăţător sau de un CD, proiector,
animale, obiecte preferate și copil şi se construieşte în lanţ jucării Observare
caracteristicile acestora( părinți, - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ procedurale: sistematică
bunici prieteni, jucării, cărți etc.) negative de interacţiune verbală sau fizică cu prieteni discuția colectivă,
Prieteni necuvântători necuvântători brainstorming
forme de
organizare:
frontal, individual
EF Deprinderi motrice specifice 2.2 - Întreceri şi jocuri dinamice cuprinzând alergare, ocolire de 2 materiale: - observarea
atletismului: startul de sus, obstacole, trecere peste şi pe sub obstacole, aruncări la ţintă echipament sistematică a
comenzile și regulile de deplasare etc. sportiv, fluier, elevilor
la alergarea de viteză - Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul procedurale:
Calități motrice semnalelor vizuale şi auditive demonstrația,
Dezvoltarea vitezei de deplasare - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, explicația,
pe distanțe scurte(10-15 m) schimbări de direcţie, adoptări de poziţii exercițiul, jocul
Exemplu: „Ogarul şi iepurele”, „Raţele şi vânătorul” etc. didactic, ștefete
combinate;
forme de
organizare:
frontal, în perechi,
pe echipe

30. O navă CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de 5 materiale:
extrateres- Propoziția/enunțul- formularea 1.2 poveste audiat fișe de lucru, - observarea
tră de propoziții cu suport intuitiv 1.3 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: jetoane cu imagini, sistematică a
Fonetică- sunete specifice limbii 1.4 „Cine? Ce? Unde? Cum?” CD, globul elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 1.5 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte pământesc,
silabe 2.1 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin videoproiector, -evaluare
Elemente grafice care intră în 3.1 diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui calculator orală
componența literelor de mână: 3.2 obiect, jetoane puse pe bancă procedurale:
linii, puncte, bastonașe, zale, 3.3 - Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului metoda fonetico- -autoevaluare
ovale, semiovale, nodulețe, bucle 4.1 respirator, cu accent pe pronunţia corectă analitico-sintetică
Desenarea literelor de tipar - Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate conversația
- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor euristică, jocul
Sunetele cs, gz și literele X, x - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe didactic,, lectura
Comunicarea nonverbală diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea după imagini
„Povestea literei X” formei unui nor cu o literă) forme de
- Asocierea unor litere şi sunete organizare:
- Desenarea literelor mari de tipar individual, frontal,
- Lectură după benzi desenate
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- Identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii
cotidiene
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2
cm
MEM Figuri plane 2D- pătrat, 2.2 - Descrierea unor figuri geometrice din mediul apropiat 4 materiale:
dreptunghi, triunghi, cerc: 3.1 - Recunoaşterea unor figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, fișe de lucru, CD,
denumire, conturare 5.1 cerc, triunghi, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite videoproiector , - observarea
Universul: Pământul, Soarele și - Reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane calculator, figuri sistematică a
Luna: recunoaștere în modele (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane geometrice din elevilor
simple sau cu mâna liberă pe foaie cu pătrăţele plastic/carton,
- Folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, piese de puzzle
Figuri geometrice plane triunghi) în realizarea unor desene (casă, robot, vapor etc.) pe procedurale:
Universul foaie velină sau cu pătrăţele explicația,
Gruparea materialelor după - Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind conversația,
caracteristici observate imagini sau modele problematizarea,
- Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul desfăşurat exercițiul, jocul
al unui cub (exemple: suport de creioane, cutia pentru cadouri) didactic,
- Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic forme de
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, organizare:
desene sau numere individual, frontal
- Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit criteriu
AVAP Tehnici simple: tăiere, decupare 2.3 - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, 2 materiale:
după contur, răsucire, lipire, 2.5 răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj mapa elevului, -Observare
pliere, modelare, rupere; - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple foarfecă, lipici, sistematică
Puzzle-ul figurilor geometrice - Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite șablon,
Descifrăm mesaje secrete - Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort procedurale: -expoziție
propriu activitate practică
forme de
organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea vocală 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.2 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată CD, CD- player,
sugerată de textul cântecului 2.1 de text jucării muzicale Evaluare
Cântarea instrumentală 2.3 - Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise procedurale: orală
Cântecul literei X de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte demonstrația,
- Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare exercițiul, Observare
sau încet de obiecte cunoscute pentru acest specific forme de sistematică
organizare:
frontal
DP Autocunoaștere și atitudine 2.1 - Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care 2 materiale:
pozitivă: caracteristici 2.3 exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru CD, proiector,
observabile în activitățile școlare 3.3 valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu jucării Observare
și extrașcolare (”îmi place să...”) - Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate procedurale: sistematică
Jocuri și activități preferate - Dialog având ca suport imagini cu emoţii de bază, cu ajutorul discuția colectivă,
cărora să se analizeze: „Ce fac atunci când sunt trist, când mi-e brainstorming,
frică, când sunt fericit, când sunt relaxat?” jocul didactic
- Roata emoţiilor pentru diferite situaţii forme de
organizare:
frontal, individual
EF Deprinderi motrice specifice 2.1 - Exerciții de dezvoltarea forţei dinamice a membrelor 2 materiale:
atletismului: startul de sus, 2.2 inferioare, a spatelui şi a abdomenului echipament - observarea
comenzile și regulile de deplasare 3.1 - Exerciții de dezvoltarea vitezei de deplasare pe distanţe scurte sportiv, banca de sistematică a
la alergarea de viteză/ alergare (10-15 m) gimnastică elevilor
peste obstacole/ ocolire de - Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de stegulețe, mingi
obstacole întrecere, cu respectarea regulilor stabilite etc.
Calități motrice - Organizarea de jocuri dinamice de alergare, urmărire, procedurale:
Dezvoltarea vitezei de deplasare schimbări de direcție: ”Ogarul și iepurele”, ”Rațele și demonstrația,
pe distanțe scurte (10-15 m) vânătorul” etc. explicația,
- Întreceri și jocuri dinamice de alergare, ocolire de obstacole, exercițiul, jocul
trecere peste și pe sub obstacole didactic, ștefete
combinate ;
forme de
organizare:
frontal, în perechi,
pe echipe

31. O mână de CLR Literele mici şi mari de tipar 1.2 5 materiale:


ajutor Propoziția/enunțul- formularea 1.3 - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de fișe de lucru, - observarea
de propoziții cu suport intuitiv 1.4 poveste audiat jetoane cu imagini, sistematică a
Fonetică- sunete specifice limbii 1.5 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: CD,videoproiector elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 2.1 „Cine? Ce? Unde? Cum?” calculator
silabe 3.1 - Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte procedurale:
Elemente grafice care intră în 3.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin metoda fonetico-
componența literelor de mână: 3.3 diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a unui analitico-sintetică
linii, puncte, bastonașe, zale, 4.1 obiect, jetoane puse pe bancă conversația
ovale, semiovale, nodulețe, bucle - Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului euristică, jocul -evaluare
Desenarea literelor de tipar respirator, cu accent pe pronunţia corectă didactic, lectura orală
- Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate după imagini
Sunetul î și literele Â, â - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor forme de -autoevaluare
„Planeta albastră” - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe organizare:
diferite suporturi individual, frontal
- Asocierea unor litere şi sunete
- Desenarea literelor mari de tipar
- Lectură după benzi desenate
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
- Identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii
cotidiene
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2
cm
MEM Figuri și corpuri geometrice: 2.2 - Descrierea unor corpuri geometrice din mediul apropiat 4 materiale:
cub, cuboid, sferă (denumire) 3.1 - Recunoaşterea unor corpuri geometrice: cub, sferă, cuboid, în fișe de lucru, CD,
3.2 mediul înconjurător şi în materiale tipărite videoproiector , - observarea
Pământul, planeta noastră 5.1 - Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind calculator, corpuri sistematică a
imagini sau modele geometrice din elevilor
- Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul desfăşurat plastic/carton,
al unui cub (exemple: suport de creioane, cutia pentru cadouri) procedurale:
- Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic explicația,
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, conversația,
desene sau numere problematizarea,
- Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv exercițiul, jocul
- Gruparea obiectelor/ corpurilor după un anumit criteriu didactic,
- Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor forme de
proprii asupra mediului apropiat organizare:
- Realizarea unor desene/ afişe/ colaje care să prezinte norme individual, frontal
de comportare civilizată
AVAP Forme spațiale(lungime, lățime, 2.2 - Enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi 2 materiale:
înalțime) construcții: forme 2.3 instrumentelor întâlnite în mediul familiar mapa elevului, -Observare
spațiale foarte ușoare din 2.4 - Confecţionarea de jocuri şi jucării simple foarfecă, lipici, sistematică
materiale accesibile 2.5 - Tăierea firelor şi a materialului textil; formularea de întrebări ciorap de nailon,
Omulețul cu păr de iarbă simple şi răspunsuri despre cele observate ață, semințe de -expoziție
- Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort iarbă, recipient de
propriu iaurt,
procedurale:
activitate practică
forme de
organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Mişcarea pe muzică 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.2 - Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului 2.1 sau încet de obiecte cunoscute pentru acest specific jucării muzicale orală
Creația muzicală accesibilă 2.3 - Cântarea vocală procedurale:
Ecoul 3.1 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată demonstrația, Observare
de text exercițiul, sistematică
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor forme de
organizare:
frontal, individual,
în perechi
DP Protejăm Pământul 2.1 - Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru 2 materiale:
copii, audierea unor poveşti consacrate şi organizarea unor CD, proiector,
jocuri pentru identificarea emoţiilor de bază jucării Observare
- Crearea unor poveşti de grup prin completarea frazelor procedurale: sistematică
lacunare. discuția colectivă,
Exemplu: „Pământul este vesel/ trist pentru că...” brainstorming,
- Dialog având ca suport imagini cu emoţii de bază, cu ajutorul jocul didactic
cărora să se analizeze: „Ce fac atunci când sunt trist, când mi-e forme de
frică, când sunt fericit, când sunt relaxat?” organizare:
frontal, individual
EF Deprinderi motrice specifice 1.3 - Exerciții de dezvoltarea forţei dinamice a membrelor 2 materiale:
atletismului: elanul, bătaia, 2.1 inferioare, a spatelui şi a abdomenului echipament - observarea
desprinderea în ghemuit și 3.1 - Exersarea grupelor de mișcări specifice segmentelor corpului sportiv, banca de sistematică a
aterizarea la săritura în lungime - Exersarea săriturilor prin jocuri dinamice și ștafete gimnastică elevilor
Calități motrice - Participarea la ştafete şi parcursuri combinate sub formă de stegulețe, mingi
Dezvoltarea forței dinamice a întrecere, cu respectarea regulilor stabilite etc.
membrelor inferioare, a spatelui și - Adoptarea posturii corecte în pozițiile de bază și derivate procedurale:
a abdomenului demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
didactic, ștefete
combinate ;
forme de
organizare:
frontal, individual
32. Super- CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, 5 materiale:
eroul Propoziția/enunțul- formularea 1.2 prieteni, animale, despre conţinuturi audiate fișe de lucru, - observarea
Rocky de propoziții cu suport intuitiv 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare imagini cu sistematică a
Fonetică- sunete specifice limbii 2.1 sau pe baza conţinutului unor texte audiate personaje din elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 2.2 - Dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate desene animate,
Ziua silabe 3.1 - Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje de CD, -evaluare
copiilor Elemente grafice care intră în 3.2 desene animate/ benzi desenate/ poveşti cunoscute videoproiector, orală
componența literelor de mână: 4.1 - Exersarea poziţiei corecte la scris calculator, filme de
linii, puncte, bastonașe, zale, 4.2 - Literele K, k, Q, q, W, w, Y și y desene animate -autoevaluare
ovale, semiovale, nodulețe, bucle - Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris procedurale:
Desenarea literelor de tipar - Citirea globală a numelui scris cu litere de tipar metoda fonetico-
Forme ale discursului oral- - Scrierea funcţională folosind desene, simboluri - biletul analitico-sintetică
povestirea după imagini - Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în conversația
acest fragment de poveste)?” euristică, jocul
Literele K, k, Q, q, W, w, Y și y - Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat didactic, lectura
„Prin lumea poveștilor” - Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de după imagini
Am învățat tot alfabetul poveste audiat forme de
Biletul - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: organizare:
„La scăldat”, de Ion Creangă „Cine? Ce? Unde? Cum?” individual, frontal
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2
cm
MEM Lungime: unități de măsură 4.1 - Jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a două 4 materiale:
nonstandard 5.1 mulţimi fișe de lucru, CD,
Timp- ziua, săptămâna, luna: 6.1 - Gruparea materialelor după caracteristici observate: videoproiector , - observarea
denumire, ordonare 6.2 transparenţă, duritate, flexibilitate, utilizare etc. calculator, sistematică a
Măsurăm și comparăm - Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (palma, creioane, bețe, elevilor
Unități de măsurat timpul creionul etc.) pentru măsurarea lungimii panglică, ceas,
Mijloace de transport - Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de calendar, alte
Vara măsură neconvenţionale instrumente de
- Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi măsură,
- Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi procedurale:
exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai explicația,
lung” etc.) conversația,
- Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui problematizarea,
criteriu precizat (exemplu: cel mai scurt/ lung) exercițiul, jocul
- Completarea unui desen prin realizarea unui element didactic,
asemănător cu unul dat, dar mai lung/ mai scurt; mai înalt/ mai forme de
scund organizare:
- Estimarea unor lungimi pe baza unor unităţi neconvenţionale individual, frontal,
date
- Marcarea unei săptămâni pe calendar
- Ordonarea cronologică a anotimpurilor/ zilelor săptămânii
- Realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul desenelor şi
simbolurilor
- Aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor
dintr-o zi
- Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice
(ieri, azi, mâine)
- Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine ajunge mai
repede la...?”, „A cui activitate a durat mai mult? ”
AVAP Tehnici simple: tăiere, decupare 1.1 - Precizarea culorilor obiectelor 2 materiale:
după contur, răsucire, lipire, 1.3 - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, mapa elevului, -Observare
pliere, modelare, rupere; 2.2 folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Exemplu: foarfecă, lipici, sistematică
Tablouri de poveste 2.3 stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu șablon, hârtie
Coiful de petrecere frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane prin creponată, -expoziție
presarea hârtiei, dactilopictură procedurale:
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, activitate practică
răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj forme de
- Confecţionarea de jocuri şi jucării simple organizare:
individual, frontal
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, iar jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne demonstrația, Observare
Cântecul poveștilor etc.) exercițiul, sistematică
Copil bun - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din forme de
palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal, individual,
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor în perechi
- Audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea
liberă, spontană
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise de
obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa, podeaua, dulapul
etc.)
DP Interacțiuni simple cu ființe și 2.1 - Emoţii şi comportamente - recunoaşterea emoţiilor; 2 materiale:
obiecte familiare- prieteni, frați, 2.2 recunoaşterea comportamentelor adecvate/ neadecvate pentru CD, proiector,
colegi, alte persoane 2.3 diverse manifestări emoţionale jucării Observare
Cum ne comportăm în mijloacele - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - sărbătorirea Zilei procedurale: sistematică
de transport? Copilului discuția colectivă,
Cum pregătim o petrecere? - Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ brainstorming,
negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu jocul de rol
ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, forme de
se lovesc, se împing etc. organizare:
Joc de rol: Cum ne comportăm în mijloacele de transport? frontal, individual
Cum ne comportăm la petrecere?
EF Deprinderi motrice specifice 1.1 - Deplasare în echilibru pe o linie trasată pe sol - 30 cm - cu 2 materiale:
atletismului: elanul, bătaia, 1.3 păşire peste diferite obstacole şi transport de obiecte echipament - observarea
desprinderea în ghemuit și 2.1 - Deplasare în echilibru pe o suprafaţă înaltă (30-40 cm) cu sportiv, banca de sistematică a
aterizarea la săritura în lungime 2.2 îndeplinirea unor acţiuni (diferite poziţii de braţe, transport de gimnastică elevilor
Calități motrice obiecte, păşire peste obstacole şi întoarcere) stegulețe, mingi
Dezvoltarea forței dinamice a etc.
membrelor inferioare, a spatelui procedurale:
și a abdomenului demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
didactic, ștefete
combinate ;
forme de
organizare:
frontal, individual

33. La CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi jucării, 5 materiale:
cumpără- Propoziția/enunțul- formularea 1.2 prieteni, animale, despre conţinuturi audiate fișe de lucru, - observarea
turi de propoziții cu suport intuitiv 1.3 - Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare jetoane cu imagini, sistematică a
Fonetică- sunete specifice limbii 1.4 sau pe baza conţinutului unor texte audiate CD, elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 2.3 - Dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate videoproiector,
silabe 3.1 - Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi calculator -evaluare
Elemente grafice care intră în 3.2 solicitare, adecvate contextului procedurale: orală
componența literelor de mână: 4.1 - Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de metoda fonetico-
linii, puncte, bastonașe, zale, interes analitico-sintetică -autoevaluare
ovale, semiovale, nodulețe, bucle - Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, conversația
Desenarea literelor de tipar civilizată: vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea euristică, jocul
ideii didactic, lectura
Am învățat tot alfabetul Exemplu: „Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi continuă”, după imagini
„Supa de zarzavat”, de Otilia „Statuile vorbitoare” etc. forme de
Cazimir - Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate organizare:
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2 individual, frontal
cm
- Jocuri de rol: „La cumpărături”
MEM Bani 4.1 - Jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii logici „şi”, 4 materiale:
Leul(bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 6.3 „nu” fișe de lucru, CD,
lei) Exemplu: „Copiii care au ochi verzi şi păr blond să ridice videoproiector, - observarea
Schimburi echivalente valoric în mâna.” bancnote(copii) sistematică a
concentrul 0-31 - Exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă procedurale: elevilor
Probleme simple de adunare sau elemente de detaliu dintr-un desen, componente ale unei explicația,
scădere cu 1-5 unități în scheme simple conversația,
concentrul 0-31, cu suport intuitiv - Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei problematizarea,
- Confecţionarea „banilor” necesari pentru o activitate-joc exercițiul, jocul de
Unități monetare - Jocuri de utilizare a banilor (exemple: „La magazin”, „În rol
parcul de distracţii” etc.) forme de
- Jocuri de gestionare a unui mic buget - pentru excursie, vizită organizare:
la muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc. individual, frontal,
AVAP Forme spațiale (lungime, lățime, 1.1 - Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului, 2 materiale:
înalțime) construcții: forme 1.3 colajului cu mesaje orale indicate mapa elevului, -Observare
spațiale foarte ușoare din hârtie 2.1 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect foarfecă, lipici, sistematică
Pușculița pentru monede 2.2 - Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie procedurale:
Hora legumelor de proprietăţi/ utilizări etc. activitate practică -expoziție
- Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, forme de
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Exemplu: organizare:
stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu individual, frontal
frunze, fructe, legume
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare,
răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în
funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, iar jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne demonstrația, Observare
Supa de zarzavat etc.) exercițiul, sistematică
- Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din forme de
palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal, individual
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise de
obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa, podeaua, dulapul
etc.)
DP Interacțiuni simple cu ființe și 2.1 - Emoţii şi comportamente - recunoaşterea emoţiilor; 2 materiale:
obiecte familiare- prieteni, frați, 2.2 - Recunoaşterea comportamentelor adecvate/ neadecvate CD, proiector,
colegi, un animal, o jucărie, o 2.3 pentru diverse manifestări emoţionale jucării Observare
carte, un loc preferat - Roata emoţiilor pentru diferite situaţii - la magazin, la piață, procedurale: sistematică
Cum ne comportăm? în bucătărie discuția colectivă,
- Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/ brainstorming,
negative de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu jocul didactic
ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, forme de
se lovesc, se împing etc. organizare:
Joc de rol: Cum ne comportăm la piață? Cum ne folosim frontal, individual
economiile?
EF Deprinderi motrice specifice 1.1 - Exersarea grupelor de miscări specifice segmentelor corpului 2 materiale:
gimnasticii: rulare laterală, 1.3 - Efectuarea exercițiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament - observarea
rostogolire înainte din ghemuit în 2.3 - Exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond sportiv, banca de sistematică a
ghemuit, rostogolire înapoi din muzical gimnastică elevilor
ghemuit în depărtat, stând pe - Utilizarea elementelor simple din gimnastica de bază: stegulețe, mingi,
omoplați, cumpănă pe genunchi, echilibru pe un picior, exerciții cu obiecte(cerc, eșarfă, saltele;
semisfoara stegulețe) procedurale:
Calități motrice: mobilitate și - Utilizarea elementelor simple din gimnastică ritmică și demonstrația,
stabilitate articulară aerobică și a combinațiilor acestora explicația,
- Participarea la dansuri tematice și ansambluri sportive exercițiul, jocul
didactic, ștefete
combinate ;
forme de
organizare:
frontal, individual

34. La munte CLR Literele mici şi mari de tipar 1.1 - Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce 5 materiale:
Propoziția/enunțul- formularea 1.2 este vorba în mesaj fișe de lucru, - observarea
de propoziții cu suport intuitiv 2.1 - Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în jetoane cu imagini, sistematică a
Fonetică- sunete specifice limbii 2.2 acest fragment de poveste)?” CD, elevilor
române, despărțirea cuvintelor în 2.3 - Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care videoproiector,
La mare silabe 2.4 testează înţelegerea textului audiat calculator -evaluare
Elemente grafice care intră în 3.1 - Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul procedurale: orală
componența literelor de mână: 3.2 unui mesaj/ text scurt audiat metoda fonetico-
linii, puncte, bastonașe, zale, 4.1 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: analitico-sintetică -autoevaluare
ovale, semiovale, nodulețe, bucle „Cine? Ce? Unde? Cum?” conversația
Desenarea literelor de tipar - Identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul didactic/ euristică, jocul
Forme ale discursului oral- colegi didactic, lectura
povestirea după imagini - Reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în după imagini
Propoziția/ cuvântul- utilizarea funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune, întrebare, forme de
cuvintelor noi în enunțuri proprii exclamaţie, supărare, bucurie etc.) organizare:
- Formularea unor descrieri/ prezentări elementare ale unor individual, frontal
Recapitulare activităţi/ jocuri preferate
„Copiii din crâng”, de - Combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor
Konstantin Ușinski cuvinte de legătură
- Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o
descriere
Recapitulare - Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe
„Povestea puișorului moțat” diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea
formei unui nor cu o literă)
- Răsfoirea unor cărţi care conţin doar imagini şi „citirea”
acestora în grup/ cu ajutorul cadrului didactic
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale
indicate
- Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate
(mari/ mici, groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2
cm
MEM Numere- ordonare, comparare 1.1 - Exerciții de recunoaştere şi scriere a numerelor în concentrul 4 materiale:
Adunarea și scăderea numerelor 1.2 0-31 fișe de lucru, CD,
naturale în concentrul 0-31 1.3 - Exerciții de comparare a numerelor în concentrul 0-31 videoproiector , - observarea
Probleme simple de adunare sau 1.4 - Exerciții de ordonare a numerelor în concentrul 0-31, bancnote (copii) sistematică a
scădere cu 1-5 unități în 1.6 folosind poziţionarea pe axa numerelor procedurale: elevilor
concentrul 0-31, cu suport intuitiv 2.2 - Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin explicația,
Corpuri și figuri geometrice 3.1 adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată conversația,
4.1 - Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare problematizarea,
Recapitulare finală 5.2 şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31 exercițiul, jocul de
- Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, rol
total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/ sau compunerea de forme de
probleme organizare:
- Exerciții de identificare a unor forme geometrice plane individual, frontal,
(pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice
(cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul
înconjurător
- Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive
simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor
regularităţi
- Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind
limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici
„şi”, „nu”
- Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare
sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul
obiectelor
AVAP Tehnici simple: tăiere, decupare 1.1 - Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului, 2 materiale:
după contur, răsucire, lipire, 1.3 colajului cu mesaje orale indicate mapa elevului, -Observare
pliere, modelare, rupere; 2.1 - Observarea modului diferit de ilustrare a aceluiaşi subiect foarfecă, lipici, sistematică
Pata de culoare- tehnici simple 2.2 - Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie acuarele, pensule,
de stropire, amprentare, suflare, de proprietăţi/ utilizări etc. coli de hrtie, -expoziție
ștampilare etc. - Realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în grup, procedurale:
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate: ștampilare, activitate practică
Vine vacanța tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume forme de
Câmp cu flori - Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, organizare:
Șepcuța de vară răsucire,lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în individual, frontal,
funcţie de nevoile/ opţiunile copiilor
MM Cântarea vocală- în colectiv 1.1 - Cântarea instrumentală 2 materiale:
Mișcarea pe muzică- liberă, 1.3 - Exerciţii alternative în colectiv CD, CD- player, Evaluare
sugerată de textul cântecului, 1.4 Exemplu: o parte din copii prezintă poezia sau cântecul, iar jucării muzicale orală
percuția corporală 3.2 ceilalţi recunosc auditiv procedurale:
Elemente de limbaj muzical 3.3 - Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne demonstrația, Observare
Când am fost noi la pădure etc.) exercițiul, sistematică
Vine ploaia, bine-mi pare! - Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din forme de
palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) organizare:
- Exersarea mişcării spontane pe cântec frontal, individual,
- Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor în perechi
- Audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea
liberă, spontană
- Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o
mişcare simplă (paşi, ridicări pe vârfuri etc.)
- Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi emise de
obiecte din clasă (creioane, beţişoare, masa, podeaua, dulapul
etc.)
DP Prima vacanță de școlar 1.1 - Jocuri de continuare a unor fraze: „ În vacanța mare vreau să 2 materiale:
2.1 ….” CD, proiector,
3.3 - Jocuri din folclorul copiilor, practicate în şcoală sau în cercul jucării Observare
de joacă din afara şcolii care vizează exprimarea emoţiilor procedurale: sistematică
- Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care discuția colectivă,
exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru brainstorming,
valorizarea abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu jocul de rol
forme de
organizare:
frontal, individual
EF Deprinderi motrice specifice 1.1 - Exersarea grupelor de miscări specifice segmentelor corpului 2 materiale:
gimnasticii: rulare laterală, 1.3 - Efectuarea exercițiilor de mobilitate în limitele anatomice echipament - observarea
rostogolire înainte din ghemuit în 2.3 - Exersarea actelor motrice de expresivitate corporală pe fond sportiv, banca de sistematică a
ghemuit, rostogolire înapoi din 3.2 muzical gimnastică elevilor
ghemuit în depărtat, stând pe - Utilizarea elementelor simple din gimnastica de bază: stegulețe, mingi,
omoplați, cumpănă pe genunchi, echilibru pe un picior, exerciții cu obiecte(cerc, eșarfă, saltele;
semisfoara stegulețe) procedurale:
Ștafete și jocuri dinamice - Utilizarea elementelor simple din gimnastică ritmică și demonstrația,
Calități motrice: mobilitate și aerobică și a combinațiilor acestora explicația,
stabilitate articulară - Participarea la dansuri tematice și ansambluri sportive exercițiul, jocul
- Exersări în perechi și pe grupe didactic, ștefete
- Participarea la ștafete și parcursuri combinate sub formă de combinate ;
concursuri forme de
- Încurajarea colegilor pentru participare activă organizare:
- Manifestarea empatiei cu propria echipă frontal, individual

S-ar putea să vă placă și