Sunteți pe pagina 1din 12
Totul de spre sp ãlãtori ile auto SELF SERVICE S p ãlãtori a auto self

Totul despre spãlãtoriile auto SELF SERVICE

Spãlãtoria auto self service adevarata maºina de facut bani

Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE Anton J. Oscar R. Reiner M. Ehrle Ehrle Ehrle

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE Anton J. Oscar R. Reiner M. Ehrle Ehrle Ehrle

Anton J.

Oscar R.

Reiner M.

Ehrle

Ehrle

Ehrle

1894-1961

1922-2011

Ing. Dipl.

Maestru fierar

Ing. Dipl.

Inginer mecanic

Tradiþie din 1927

Sistemele pentru spalatorii auto self service EHRLE

sunt produse în oraºul bavarez, Illertissen.

sunt fabricate prin procese de înaltã precizie ºi inovare, producþia fiind foarte bine integratã.

noua fabricã are o capacitate anualã de aproximativ 2000 de piste de spãlare.

calitate germanã pentru clienþii din întreaga Europã

anual ã de aprox imativ 2000 de piste de sp ã lare. c alitate german ã
Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! Experienþã peste 80 de ani În domeniul

Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor!

pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! Experienþã peste 80 de ani În domeniul tehnologiei de

Experienþã peste 80 de ani

În domeniul tehnologiei de curãþare industrialã ºi a spãlãrii auto cu înaltã presiune, tradiþiile

EHRLE pornesc încã din anul 1927. Uzina specializatã pe fabricarea echipamentelor de spãlãtorie auto self service funcþioneazã din 2007

.

Uzina EHRLE

de fabricare a instalaþiilor self service se aflã în oraºul Illertissen, Bavaria.

Echipamentele pentru spãlãtorii auto self service sunt fabricate prin cele mai moderne metode ºi cu o atenþie deosebitã acordatã celor mai mici detalii. În ianuarie 2007 a fost pusã în funcþiune uzina specializatã pentru producerea de echipamente pentru spãlãtorii auto self service, cu o capacitate de

produc?ie de aproximativ 2000 unitãþi pe an, producþia este continuã ºi la capacitate maximã.

Fabricarea produselor de înaltã calitate pentru clienþii din toatã Europa, ºi desigur pentru Dvs., are loc în Germania.

Distribuitorul din þarã este VALOR SMARTWASH SRL, o societate recent înfiinþatã pentru a

reprezenta producãtorul

societatea KVANT KFT.-EHRLE Hungaria, societatea cu o experien?ã peste 20 de ani in domeniul spãlãtoriilor auto self service. Prima unitate a fost vândutã în 1992, iar de atunci au fost comercializate aproximativ 200 spãlãtorii auto cu self service.

EHRLE

in Transilvania. Reprezentanþa funcþioneazã în parteneriat cu

În urma vânzãrii, instalãrii ºi asigurãrii service-ului pentru un numãr atât de mare de unitãþi, a acumulat o experienþã semnificativã, pe care acum o punem la dispoziþia Dvs.

Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE D e ce s ã deschidem o spãlãtorie auto self

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

De ce sã deschidem o spãlãtorie auto self service EHRLE?

nu existã creanþe neîncasate ºi probleme de cash-flow, clientul plãteºte pe loc

nu necesitã personal, nu existã cheltuieli salariale

o

sursã de venit sigur, fãrã riscuri, stabil ºi pasiv

capacitate de generare profit de 40-60%, asigurã siguranþã materialã/financiarã

dezvoltarea dinamicã a afaceri asiguratã, atât conform tendinþelor naþionale, cât ºi conform tendinþelor internaþionale

o

afacere familialã, nu trebuie sã investiþi mai mult de 1-2 ore pe zi

vã rãmâne timp pentru alte activitãþi economice, pentru familie sau hobbiurile Dvs.

Rezultatele posibile ale deschiderii unei spãlãtorii auto, ca investiþie financiarã

100% venituri brute

80% venit net

40-50% costul de operare al aparatelor

50-60% REZULTAT înainte de impozitare

venituri brute 80% venit net 40-50% costul de operare al aparatelor 50-60% REZULTAT înainte de impozitare
De ce EHRLE? Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! calitate germanã cu tradiþie

De ce EHRLE?

Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor!

calitate germanã cu tradiþie

instalaþii fãcute pentru utilizare îndelungatã, cu durabilitate mare

tehnologie fãrã perii

nu este abraziv, suprafaþa nu suferã în timpul spãlãrii

asigurã strãlucire fãrã zgârieturi

uºor de manipulat

poate fi utilizatã ºi la temperaturi de îngheþ

funcþioneazã cu mai multe tipuri de monede, bancnote sau fise

posibilitate de abonament electronic

se poate selecta ºi un program de îngrijire

Care este scopul nostru?

Ne dorim o afacere cu Dvs., astfel încât ambele pãrþi sã fie cât se poate de mulþumite.

Cine cu ce se alege?

Clientul care îºi spalã maºina, cu o maºinã curatã. (Dacã pânã acum nu a strãlucit îndeajuns!)

Operatorul spãlãtoriei cu sfaturi de investiþie, venituri mari, ob?inute cu uºurinþã.

Noi cu o referin?ã nouã, de care putem fi mândri.

Efectul de cur ãþare Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE ªamponul EHRLE Active Power Pearl MicroPulver

Efectul de curãþare

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

cur ãþare Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE ªamponul EHRLE Active Power Pearl MicroPulver este
cur ãþare Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE ªamponul EHRLE Active Power Pearl MicroPulver este
cur ãþare Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE ªamponul EHRLE Active Power Pearl MicroPulver este

ªamponul EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver este adãugat în formã de praf. O mare parte a detergentului se dizolvã imediat ºi contribuie chimic la procesul de eliminare a murdãriei. O parte mai micã a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate întârziatã, care ajung pe suprafaþa de curãþat cu ajutorul jetului de apã cu înaltã presiune ºi se comportã ca mii de sfere minuscule de bureteeliminând ºi cea mai aderentã peliculã de murdãrie fãrã efect abraziv. Microparticulele se dizolvã ºi ele, dar cu întârziere, astfel nu rãmân urme de particule pe suprafaþa spãlatã, chiar dacã nu s-a fãcut o clãtire corespunzãtoare.

Dupã eliminarea murdãriei ºi efectuarea clãtirii cu apã curatã, existã posibilitatea de a aplica un tratament de suprafaþã. În cadrul acestui proces aplicãm o peliculã de cearã fierbinte, dezvoltatã cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului înconjurãtor. Suprafaþa maºinii capãtã un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafaþa lucioasã. În caz de ploaie, la acþionarea ºtergãtoarelor, ceara sinteticã fierbinte, cu nanotehnologie, nu se mânjeºte pe parbriz. Ceara fierbinte EHRLE UltraProtection conferã un efect lucios stratului de lac ºi are ºi un efect puternic de respingere a murdãriei. Resturile de insecte ºi alte materiale biologice nu aderã astfel atât de tare de stratul de lac ºi nu dãuneazã suprafeþei. În acelaºi timp protejeazã lacul de efectele nocive ale radiaþilor UV.

Ultima clãtire se face cu apã demineralizatã prin osmozã, la care se adaugã ºi aditivi EHRLE SuperFinish care ajutã la scurgerea apei ºi la uscare. Rezultatul este o suprafaþã strãlucitoare fãrã pete.

Jetul cu presiune inaltã se administreazã pe suprafaþã cu ajutorul unei duze ceramice speciale. Dacã în cazul majoritãþii concurenþei producãtoare de aparate de spãlat self service, se recomandã spãlarea de jos în sus, în cazul instalaþiei noastre puteþi spãla din orice direcþie, datoritã detergentului cu microparticule efectul de curãþare este impecabil din orice direcþie. În consecinþã spãlarea auto self service este accesibilã oricui ºi poate fi executatã foarte uºor de oricine. Se poate obþine o curãþare perfectã, simplu ºi uºor, fãrã sã fiþi nevoiþi sã citiþi instrucþiunile de spãlare sau sã studiaþi metodele de curãþare. ªtim cã cel care ne viziteazã spãlãtoria este Stãpânulnostru, care pur ºi simplu vrea o maºinã curatã fãrã sã fie nevoit sã se documenteze foarte mult. Experienþa plãcutã datã de maºina curatã este intensificatã ºi de parfumul proaspãt al suprafeþei.

Curã?are cu detergent cu microparticule EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver

Clãtire cu apã rece

Protec?ia suprafe?ei de lac cu EHRLE UltraProtection

Uscare fãrã pete ºi luciu intens cu EHRLE SuperFinish

4
4
1
1
2
2
3
3
Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! Alegerea tehnologiei Pentru o compara þ ie

Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor!

Alegerea tehnologiei

Pentru o comparaþie a acestei tehnologii cu altele prezente pe piaþã în acest moment, vã prezentãm principalele caracteristici ale acestora. Enumerarea acestora o facem în ordine cronologicã, adicã în ordinea dezvoltãrii tehnologiilor ºi a apariþiei lor pe piaþã.

1. Tehnologia tradiþionalã cu perii Funcþioneazã cu apã caldã sau rece, detergent cu un singur component dozat prin injectare, pentru curãþarea vehiculului folosirea periei este necesarã în toate cazurile.

2. Tehnologie fãrã perii, cu detergent solid cu particule abrazive De regulã detergentul parþial solubil în apã, cu efect abraziv, se adaugã în formã de praf la apa caldã dedurizatã.

3. Tehnologie cu detergent lichid, fãrã perii Dozeazã cu precizie detergentul lichid cu douã componente la apa caldã dedurizatã. Pentru un efect de curãþare perfect este nevoie ca aparatul de spãlare sã fie instalat în mod corect ºi respectarea cu stricteþe a manualului de utilizare.

4. Tehnologie fãrã perii, cu detergent solid, fãrã efect abraziv Dozeazã la apã caldã dedurizatã detergent praf, cu microparticule elastice ºi solubilitate întârziatã. Poate fi utilizatã foarte uºor, nu are efect abraziv pe suprafaþa vehiculului, efectul de curãþire este stabil.

Instalaþiile de spãlãtorie auto self service

EHRLE

folosesc tehnologia descrisã la puctul 4.

Tehnologie

Dedurizarea

apei

Detergent

Micro-

particule

Utilizarea

periei

Îndepãrtarea

peliculei de

Efect de

curãþare

Utilizare

abrazive

deºeuri

 

În general nu

Lichid cu un singur component

   

Mediu cu

Funcþioneazã doar cu perii

 

1

Nu

Necesarã

ajutorul periei

Greoaie

2

Da

Praf

Da

Nu

Bunã / foarte bunã

Stabil

Simplã

3

Da

Lichid cu douã componente

Nu

Ocazional

Bunã

Nesigur

Tehnologie

rigidã

       

Nu este

Bunã / foarte bunã

   

4

Da

Praf

Nu

necesar

Stabil

Simplã

 

Avantajos

Neutru

 

Neavantajos

Protecþia mediului

Tehnologia EHRLE

acordã o atenþie deosebitã economisirii energiei ºi protecþiei mediului.

Consumul de apã este maxim 11 l/min. la fiecare pistã. La spãlarea unei maºini se utilizeazã în medie 50-60 l apã. Datoritã presiunii ºi a volumului de apã relativ redus, electromotoarele care acþioneazã pompele au o putere redusã ºi în consecinþã consumul de electricitate este redus. Încãlzirea apei se poate face ºi cu energie solarã, reducând astfel consumul de gaz/motorinã la încãlzire. Tratarea apei uzate se face într-un sistem închis, fãrã poluarea mediului. Deºeurile periculoase (grãsimi, ulei, nãmol), separate în timpul procesului de pre-tratare a apei, sunt transportate ºi neutralizate de cãtre unitãþi care dispun de autorizaþia necesarã gestionãrii deºeurilor periculoase, conform legislaþiei ºi reglementãrilor în vigoare. Apa rezultatã din procesul de pre-tratare poate fi deversatã în reþeaua de canalizare publicã.

Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE Cele 5 principii de bazã ale unei spãlãtorii auto self

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Cele 5 principii de bazã ale unei spãlãtorii auto self service de succes

Prezentare vizualã atractivã, cu o tehnologie

uºor de utilizat, eficientã ºi cu efect de curãþare ºi de îngrijire peste medie

Aparaturã cu un raport calitate-preþ avantajos,

uºor de manevrat, fiabil, eficient din punct de vedere economic ºi cu sprijin profesional sigur

Locaþie bunã

 

centralã

uºor accesibilã

cu trafic

Locaþie bunã

 

în aria ei sunt destui clienþi potenþiali

Locaþie bunã

în apropierea cãreia funcþioneazã centre

comerciale sau alte unitãþi cu diferite servicii, care

în sine atrag un numãr mare de clienþi cu maºini.

în sine atrag un num ã r mare de clien þ i cu ma º ini.

Pentru o activitate de succes, astãzi, o prezentare vizualã atractivã este indispensabilã. Deoarece din acest punct de vedere dulapul tehnic ce conþine tehnologia de spãlare, respectiv containerul tehnic sau carcasa, nu pot fi luate în considerare, trebuie acordatã o atenþie specialã designului structurii de acoperiº. Iar dacã am stârnit curiozitatea clientului potenþial, ºi el s-a oprit la spãlãtorie, trebuie sã ne asigurãm cã o va ºi încerca. O va încerca dacã observã cã toate comenzile sunt inteligibile, funcþiile

ã c ã toate comenzile sunt inteligibile, func þ iile de cur ã þ ire º

de curãþire ºi de îngrijire sunt prezente ºi la îndemânã în acelaºi timp, iar folosirea lor este simplã,

uºor de înþeles.

pentru o curãþare temeinicã nu este 1 nevoie de perie

dupã spãlare este posibilã aplicarea unui tratament de îngrijire-protecþie a vopselei

Dacã în timpul testãri observã cã:

dupã clãtire suprafaþa maºinii se usucã fãrã pete ºi fãrã a fi nevoie de ºtergere

toate acestea nu necesitã efort

dureazã doar câteva minute (5-8 minute)

este la un preþ avantajos (9-13 RON)

Putem fi siguri cã se va întoarce iar ºi iar.

Clientul poate deveni un client fidel, dacã îi oferim un sistem de abonament, ce poate fi achitat electronic, precum ºi un automat de schimbare a bancnotelor.

Dacã îndeplinim condiþiile de mai sus ºi clienþii se ataºeazã de spãlãtoria noastrã auto, traficul este bun, înseamnã cã am atins scopul cel mai important. Însã un serviciu (afacere), care nu, sau abia genereazã profit nu valoreazã nimic!

Sã nu uitaþi! O spãlãtorie auto trebuie sã fie avantajoasã atât pentru client, cât ºi pentru Dvs.!

Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! Trebuie s ã fi þ i precau

Stralucire impecabila pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor!

pentru Utilizator Profit garantat pentru Investitor! Trebuie s ã fi þ i precau þ i în

Trebuie sã fiþi precauþi în alegerea producã- torului de tehnologie/instalaþie de spãlare sau a furnizorului, deoarece aceastã alegere va lega aprox. 15 ani de echipamentul ºi de firma aleasã.

aprox . 15 ani de echipamentul º i de firma aleas ã . S ã avem

Sã avem întotdeauna 2 în vedere raportul preþ-

Urmãriþi cu atenþie prezentarea furnizorului

calitate ºi nu numai preþul echipamentului.

Sã alegem un furnizor care este interesat nu numai

sã vândã un echipament, ci are ca scop ºi const-

rucþia unei spãlãtorii bine puse la punct.

legat de echipament, apoi cereþi o ofertã detaliatã

care sã conþinã elementele principale ale instalaþiei,

parametri de funcþionare, precum ºi costurile suplimentare. Cereþi consultanþã în alegerea locaþiei

sau în evaluarea unei locaþii existente. În luarea deciziei este indispensabil calculul furnizorului, care Vã informeazã cantitativ despre costurile de operare ºi despre raportul profit-costuri. În toate cazurile cereþi recomandãri, vizitaþi ºi testaþi instalaþiile funcþionale, ºi interogaþi clienþii ºi operatorii!

þ ionale, º i interoga þ i clien þ ii º i operatorii! F ã r

Fãrã o locaþie bunã ºi cea mai bunã instalaþie este fãrã valoare, deci o spãlãtorie auto trebuie construitã într-o zonã uºor accesibilã. Este un mare avantaj dacã locaþia aleasã se aflã pe marginea unui

dac ã loca þ ia aleas ã se afl ã pe marginea unui drum principal, bine
dac ã loca þ ia aleas ã se afl ã pe marginea unui drum principal, bine
dac ã loca þ ia aleas ã se afl ã pe marginea unui drum principal, bine

drum principal, bine circulat, dacã spãlãtoria se vede foarte bine de pe drum, iar intrarea ºi ieºirea se pot

3 4 5

realiza cu uºurinþã. Totuºi spãlãtoria nu trebuie deschisã pe lângã un drum de tranzit.

Este primordial ca spãlãtoria auto sã se construiascã într-o zonã unde pe lângã un drum circulat sã

avem ºi o comunitate cu multe maºini, o zonã rezidenþialã, cartier, ceea ce oferã condiþii optime.

De asemenea zone optime pentru o spãlãtorie sunt ºi centrele comerciale, parcurile industriale, deoarece

cumpãrãtorii, cei care se duc cu maºina la lucru ºi transportatorii vor deveni clienþii fideli ai spãlãtoriei.

Dacã ne dorim o recuperare rapidã a costurilor, cele douã condiþii de mai sus trebuie sã fie

îndeplinite în acelaºi timp. Mai mult, dacã în vecinãtatea spãlãtoriei auto se aflã centre comerciale, alte

unitãþi ce oferã diferite servicii sau centre de agrement, care atrag un numãr mare de maºini, succesul

este ca ºi garantat.

Specialistul spãlãtoriilor auto SELF SERVICE De ce devin sp ã l ã toriile auto self

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

De ce devin spãlãtoriile auto self service EHRLE adevãrate maºini de fãcut bani?

economisesc costurile ridicate cu personalul, spãlãtoriile funcþionând fãrã personal, fiind complet automate oferã o rentabilitate ridicatã de 40-60% ºi raportul calitate-preþ este foarte bun designul atractiv ºi tehnologia de vârf în sine genereazã un trafic ridicat combinã toate avantajele spãlãtoriilor manuale ºi automate convenþionale fãrã caracteristici negative fãrã zgârieturi ºi pete oferã tratament al suprafeþei de lac extra rapiditate utilizare foarte uºoarã aceste echipamente vor fi de excepþie ºi peste 10 ani datoritã calitãþii ºi încrederii germane nici întreþinerea nu vã costã o avere, echipamentele nu necesitã prea multe reparaþii, funcþionarea lor fiind foarte sigurã. Dacã totuºi apar probleme, aveþi ajutorul unei echipe service de încredere.

ave þ i ajutorul unei echipe service de încredere . ª ti þ i de ce

ªtiþi de ce proprietarii de autoturisme vor da nãvalã în spãlãtoria Dvs.?

spre deosebire de spãlãtoriile manuale, nu trebuie sã aºtepte ore în ºir pânã ajung la rând

în doar 6-7 minute terminã de spãlat maºina

spre deosebire de spãlãtoriile automate cu perie, suprafa?a de lac nu va avea zgârieturi

maºina spãlatã nu va fi pãtatã dupã uscare

pot sãi cureþe ºi sãi îngrijeascã maºina complet, în func?ie de necesitãþi ºi bunul plac

poate opta pentru toate programele de spãlare sau numai una-douã dintre ele

poate sã spalã maºina în funcþie de gradul de curãþare dorit, ºi/sau condiþiile meteo

este o spãlãtorie modernã ºi atractivã, la un preþ excepþional

utilizarea echipamentelor este foarte uºoarã datoritã butoanelor mari de comandã

instrucþiuni de folosire foarte simple

pistolul de spãlare ºi furtunul sunt foarte uºoare, pot fi manevrate chiar ºi de cãtre o doamnã

orice zonã, parte ascunsã a maºinii poate fi curãþatã cu uºurinþã

suport de furtun suspendat, care se rote?te 360 grade

pot fi spãlate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, autoutilitare, microbuze, motociclete, biciclete

se poate folosi ºi iarna, sub temperatura de îngheþ

se poate plãti cu bancnote, monede, fise sau chiar abonament electronic

În þarã funcþioneazã ºi se construiesc sute de spãlãtorii auto care nu iau în considerare necesitãþile ºi stilul de viaþã ale clienþilor. Nu este de mirare cã gestionarea acestor investiþii este greoaie ºi nu aduce rezultatele aºteptate. Pentru a putea planifica pe termen lung, alegeþi ºi Dvs. produsele cu tehnologia de vârf oferitã de

producãtorul

EHRLE,

nr.1 în Europa!

Maºini de fãcut bani din EUROPA Toate aspecte le prezentate sunt confirmate de existen þ

Maºini de fãcut bani din EUROPA

Toate aspectele prezentate sunt confirmate de existenþa partenerilor

EHRLE

în aproape toate

þãrile Europei Centrale ºi de Est: Germania, Austria, Olanda, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria,

Serbia, Croaþia, Bosnia

&Herþegovina, Bulgaria, Belarus, Rusia, etc.

Cehia , Slovacia , Ungaria , Serbia , Croa þ ia , Bosnia & Her þ
Cehia , Slovacia , Ungaria , Serbia , Croa þ ia , Bosnia & Her þ
Cehia , Slovacia , Ungaria , Serbia , Croa þ ia , Bosnia & Her þ
Cehia , Slovacia , Ungaria , Serbia , Croa þ ia , Bosnia & Her þ
Cehia , Slovacia , Ungaria , Serbia , Croa þ ia , Bosnia & Her þ

S.C. VALOR SmartWash S.R.L.

EHRLE Transilvania 547525, Sâncraiu de Mureþ Str.Mesteacãnului Nr.15D Jud.Mureþ România

de Mure þ Str.Mesteac ãnului Nr.15D Jud.Mureþ România www.smartwash.ro www.ehrlecarwash.ro E -mail: info

www.smartwash.ro www.ehrlecarwash.ro E-mail: info@ehrlecarwash.ro Tel: +40-365-732.302 Fax: +40-365-732.302

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE