Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LUCRU

METODE DE SEPARARE A SUBSTANŢELOR DIN AMESTECURI


Se dă amestecul de substanţe: pulbere de sulf, apă, alcool, sare de bucătărie şi
pietricele. Se cere:
a) precizaţi natura amestecului;
b) elaboraţi o schemă logică de separare a componentelor amestecului
c) precizaţi ustensilele folosite la ultima etapă de separare.
PULBERE RUMEGUS
DE SULF + +APĂ
APA++ALCOOL
PIETRICELE
+ SARE
+ SARE
+ PIETRICELE
= AMESTEC
= AMESTEC ..........
ETEROGEN
Rezolvare: a, b)
PULBERE RUMEGUS
DE SULF + +APĂ
APA++ALCOOL
PIETRICELE
+ SARE
+ SARE
+ PIETRICELE
= AMESTEC
= AMESTEC ETEROGEN
ETEROGEN

DECANTARE - PIETRICELE

PULBERE DE SULF + APĂ + ALCOOL + SARE = AMESTEC ETEROGEN

FILTRARE - PULBERE DE SULF

APĂ + ALCOOL + SARE = AMESTEC OMOGEN

DISTILARE - ALCOOL

APĂ + SARE = AMESTEC OMOGEN

CRISTALIZARE - APA

SARE SUB FORMĂ DE CRISTALE

c) sursă de încălzire, trepied cu sită de azbest, cristalizator sau sticlă de ceas,


cleşte, pahar Berzelius, amestec de apă cu sare, baghetă.