Sunteți pe pagina 1din 24

PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri pentru înfiinţarea Centrului de


Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata Hari”
pentru SC ABC Consulting SRL

1. Firma

 Denumirea firmei SC ABC CONSULTING SRL


 Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie
SC ABC CONSULTING SRL a fost înfiinţată în anul 2004 şi
a desfăşurat activitate în domeniul Consultanţei în Afaceri şi
Management pe codul CAEN 7022. De la înfiinţare şi până în
prezent cifra de afaceri şi profitul au avut o evoluţie ascendentă,
astfel că în anul 2010 cifra de afaceri era 90.210 lei, iar profitul
din exploatare de 23.000 lei.
Firma intenţionează să-şi diversifice activitatea pe un cod
CAEN existent în statut -9604 – Activităţi de întreţinere corporală.
SC ABC CONSULTING SRL beneficiază, în baza unui
contract de închiriere, încheiat pe o durată de 7 de ani, de un
spaţiu de 250 mp în Craiova, într-o zonă semi-centrală, cu
drepturi depline de exploatare, inclusiv dreptul de a moderniza şi
compartimenta spaţiul.
Firma intenţionează să înfiinţeze în acest spaţiu un Centru
de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală.
Viziune: SC ABC CONSULTING SRL va deveni o firmă de
succes în municipiul Craiova.
Misiune: SC ABC CONSULTING SRL va oferi servicii de
calitate populaţiei din municipiul Craiova şi din ţară.
Strategie: SC ABC CONSULTING SRL, pe lângă
activitatea curentă de consultanţă, va înfiinţa un Centru de
Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală. Va anagaja personal foarte
bine pregatit şi va sprijini perfecţionarea lor continuă prin
frecventarea unor cursuri specifice.
SC ABC CONSULTING SRL va avea o politică de servicii şi
de preţuri centrată pe client, conştientizând că veniturile şi
profiturile firmei depind în mod esenţial de raportul preţ / calitate
oferit.
 Forma de organizare
Societate cu răspundere limitată
 Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor, cote
de participare deţinute.
Mihai Popescu– asociat unic şi administrator (deţine 100%
din capitalul social al firmei)
 Localizare, adresa sediului social principal, sucursale,
filiale
Sediul social al firmei este municipiul Craiova, Str. Aleea
Nicolae Iorga, Nr. 14, Bl. A53, Sc.2, Ap. 5. Spaţiul pe care se va
realiza investiţia este situat în Municipiul Craiova.
 Istoricul firmei. Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia
produselor/ serviciilor precum şi evoluţia vânzărilor, profiturilor.
Descrieţi poziţia curentă a firmei.
Firma SC ABC CONSULTING SRL a fost înfiinţată în anul
2004 şi a desfăşurat activităţi în domeniul serviciilor de
consultanţă .
Cifra de afaceri şi profitul au evoluat astfel:
Anul înfiinţării: 2004
Anul n*-2 Anul n*-1 Anul n*
2007 2008 2009
Numărul mediu de salariaţi 3 2
Cifra de afaceri (lei) 88 457 lei 38 092 lei
Profitul din exploatare (lei) 9 926 lei 5 806 lei

Administratorul SC ABC Consulting SRL, studiind cerinţele


pieţei, a sesizat o nouă oportunitate de a investi în domeniul
înfrumuseţării şi întreţinerii corporale. A decis să construiască un
Centru de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală la standarde
europene. În vederea realizării acestei investiţii a închiriat, pe o
durată de 7 ani, un spaţiu de 250 mp în Craiova cu drepturi
depline de exploatare, inclusiv dreptul de a moderniza şi
compartimenta spaţiul în funcţie de necesităţi.

 Afacerea/ activitatea curentă, experienţa în domeniul în


care se doreşte realizarea investiţiei. Descrieţi, pe scurt,
produsele şi/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos).
SC ABC CONSULTING SRL este o firmă înfiinţată în
ianuarie 2004 cu activitatea principală în domeniul serviciilor de
consultanţă (cod CAEN principal 7022).
Firma a conceput şi implementat proiecte cu finanţare
europeană în domeniul serviciilor auto, serviciilor medicale,
agricultură, resurse umane.
 Descrierea spaţiilor de producţie/prestare servicii
disponibile, inclusiv detalii despre utilităţile şi facilităţile aferente
(vezi şi pct. 2.3.5. „Resursele materiale implicate în realizarea
proiectului” din formularul cererii de finanţare)
În prezent firma îşi desfăşoară activitatea la sediul social
situat în Craiova, Str. Aleea Nicolae Iorga, Nr. 14, Bl. A53, Sc.2,
Ap. 5. În vederea realizării investiţiei propuse prin prezentul
proiect, SC ABC CONSULTING SRL a închiriat, pe o durată de 7
ani, un spaţiu de 250 mp în Craiova cu drepturi depline de
exploatare, inclusiv dreptul de a moderniza şi compartimenta
spaţiul în funcţie de necesităţi.
Firma intenţionează să înfiinţeze în acest spaţiu un Centru
de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală. Spaţiul dispune de
toate utilităţile şi facilităţile necesare: curent electric , apă curentă,
canalizare, reţea de gaze naturale, acces facil la drumuri şi este
poziţionat în apropierea unor staţii ale mijloacelor de transport în
comun. Spaţiul va fi modernizat, compartimentat şi amenajat de
către un arhitect pe o temă retro, ţinând cont că denumirea
centrului va fi „Mata Hari”. Sinonim cu spionajul, exotismul şi
frivolitatea, numele Mata Hari făcea istorie la început de secol XX.
Despre acest personaj s-au scris cărţi şi s-au realizat filme
celebre; numele Mata Hari este legat de emanciparea femeii şi de
ideea de frumuseţe şi mister.
 Resurse umane: descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de
resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de
dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire).
Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat în
activitatea microîntreprinderii, pe activităţi desfăşurate.
Detaliaţi echipa de management al proiectului propus în
cererea de finanţare: structura, rolurile, funcţiile,
responsabilităţile, relaţii funcţionale între membrii echipei de
proiect, expertiza. Corelaţi informaţiile cu secţiunea 2.4.
„Managementul proiectului” din formularul cererii de finanţare.
 Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, CV-urile
membrilor echipei de proiect, precum şi orice alt document
care să susţină argumentele prezentate, fişe de post,
organigrama etc.
În prezent firma are doi angajaţi permanent, iar în activităţile
curente sunt implicaţi diversi colaboratori în funcţie de necesităţi.
Managerul firmei are experienţa în domeniul administrării
afacerilor, mass-media şi relaţii publice, fapt ce va contribui la
succesul investiţiei propuse prin prezentul proiect.
Pe perioada implementării proiectului, societatea va recruta şi
va instrui 1 recepţioner, 2 hair stilişti, 2 cosmeticieni, 1 maseur,1
tehnician întreţinere. SC ABC CONSULTING SRL va acorda o
atenţie deosebită perfecţionării angajaţilor proprii prin
frecventarea unor cursuri specifice.
Proiectul va fi implementat de către beneficiar în colaborare
cu o firmă de consultanţă cu experienţă în conceperea şi
implementarea proiectelor cu finanţare europeană.
Cerinţele minime care au fost impuse prin documentaţia de
atribuire a contractului de consultanţă şi management al
proiectului sunt următoarele:
- minim un an vechime
- resurse umane competente în implementarea proiectelor
cu finanţare europeană (studii superioare în domeniu şi
/sau implementarea altor proiecte cu finanţare europeană)
În urma procedurii a fost selectată firma de consultanţă
SC MANAGEMENT GRUP SRL, cu experienţă în scrierea şi
implementarea proiectelor cu finanţare europeană.
Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din:
Manager de proiect – Răducan Mihaela – angajat al firmei
de consultanţă, absolventă a Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Managerul de proiect va coordona
echipa de implementare; răspunde de realizarea tuturor
activităţilor prevăzute, a indicatorilor, de respectarea graficului de
activităţi şi a bugetelor.
Manager financiar – Mitrache George – colaborator al firmei
de consultanţă, cu studii superioare în domeniul economic,
experienţă în managementul financiar şi elaborarea /
implementarea proiectelor cu finanţare europeană, absolvent al
Masterului „International Business Administration” şi expert
achiziţii publice.
Managerul financiar răspunde de realizarea achiziţiilor, de
respectarea legislaţiei economice în vigoare, de întocmirea
cererilor de rambursare.
Responsabil tehnic – Mihai Popescu – manager,
administratorul societăţii SC ABC CONSULTING SRL.
Responsabilul tehnic va asigura documentaţia tehnică
necesară întocmirii dosarelor de achiziţii, va ţine legătura cu
ofertanţii declaraţi câştigători , va verifica parametrii tehnici ai
echipamentelor, va asigura punerea în funcţiune a
echipamentelor achiziţionate.

 Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pe termen mediu (până la 5


ani), evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă
prin proiect. Descrieţi obiective realiste şi credibile.
- Creşterea performanţelor economice ale firmei SC ABC
CONSULTING SRL prin diversificarea activităţii.
- Creşterea cifrei de afaceri şi a profitului din exploatare cu
50% în primul an de operare a investiţiei.
- Atingerea unei cote de 5% din piaţa de profil din Craiova.
- Creşterea numărului de angajaţi de la 2 la 9.
- Oferirea unor servicii de calitate necesare comunităţii.

2. Produsul/ serviciul

În acest capitol, descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce


face obiectul investiţiei propuse în proiect.
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă,
culoare, design, capacităţi), tehnologia utilizată în producerea/
dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forţa de muncă, patente etc
– localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor
elemente).
Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt
materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului, etape în
procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi.
Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate
în producerea/ menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.
Evidenţiaţi calităţi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. faţă de
cel al competitorilor.
Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii
viitoare şi planificarea dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia
strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcţie de evoluţia
pieţei.
Prezentaţi principalii furnizori de materii prime şi materiale.
Ponderea materiilor prime şi a materialelor, în funcţie de provenienţă
(e.g. local, indigen, import).
Centrul de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata
Hari” va oferi femeilor din municipiul Craiova următoarele servicii:
frizerie şi coafură de lux, cosmetică şi înfrumuseţare (epilare,
pensat, peeling facial, tratamente faciale naturale, machiaj,
manichiură), masaj şi relaxare (reflexoterapie, masaj de relaxare,
masaj anticelulitic), solar, saună, electrostimulare şi împachetări.
De calitatea serviciilor vor răspunde managerul societăţii şi cei 7
angajaţi: 1 recepţioner, 2 hair stilişti, 2 cosmeticieni, 1 maseur,1
tehnician întreţinere.
Specificul centrului va fi dat de folosirea cu preponderenţă a
tratamentelor cosmetice naturale (plante, fructe, miere, ciocolată,
lapte, argilă, flori, ape minerale naturale, ape termale), de
existenţa unui personal calificat, capabil să consilieze clienţii în
vederea alegerii celor mai potrivite metode de înfrumuseţare, de
existenţa unei aparaturi performante în domeniul întreţinerii şi
înfrumuseţării corporale (solar vertical, saună, electrostimulator).
De asemenea, tema retro de amenajare a spaţiului (începutul
secolului 20, anii în care a trăit Mata Hari) va contribui la
atractivitatea serviciilor oferite – ideea de întoarcere la natural, la
descoperirea frumuseţii mistice.
Serviciile oferite de Centrul „Mata Hari” vin în întâmpinarea
necesităţii femeii moderne de a avea grijă de propria imagine; o
femeie frumoasă şi îngrijită este mai fericită şi munceşte mai
eficient.
În raport cu competitorii (alte centre de înfrumuseţare şi
întreţinere corporală din Craiova) Centrul „Mata Hari” va avea
următoarele avantaje:
 Accentul pus pe stilul retro „întoarcerea la natură”, simbolizat
de frumuseţea misterioasă a imaginii salonului-Mata Hari;
 Poziţia centrului-o casă din zona semi-centrală a Craiovei,
într-o zonă liniştită, înconjurată de arbori şi flori, care
consolidează ideea de relaxare şi de întreţinere prin
tratamente naturiste;
 Folosirea cu preponderenţă a tratamentelor cosmetice
naturale (plante, fructe, miere, ciocolată, lapte, argilă, flori,
ape minerale naturale, ape termale);
 Calitatea personalului angajat;
 Raportul foarte bun preţ-calitate.
Folosirea cu precădere a mijloacelor naturale de
înfrumuseţare nu exclude folosirea aparaturii performante, de
ultimă generaţie; Centrul „Mata Hari” va fi dotat cu scaune
moderne de frizerie şi coafură, cu un solar vertical care are inclus
un soft de programare a timpului de expunere, cu un aparat de
electrostimulare, cu o masă de masaj, cu truse moderne de
cosmetică şi înfrumuseţare.
Respectul pentru natură se va exprima şi prin folosirea
energiei regenerabile produse de panouri solare în procesul de
prestare a serviciilor.
Furnizorii de consumabile pentru centrul „Mata Hari” vor fi
din municipiul Craiova: RDG COSMETICS (săpunuri, şampoane,
creme), GIREBO IMPEX (ciocolată, parafină, argilă, ape minerale
şi termale), ABC COSMETICS (vopsele de păr,ceară, truse de
machiaj).
Forţa de muncă locală
După implementarea proiectului, SC ABC CONSULTING
SRL va crea 7 noi locuri de muncă : 1 recepţioner, 2 hair stilişti,
2 cosmeticieni, 1 maseur,1 tehnician întreţinere. Persoanele
angajate pe locurile de muncă nou create vor avea domiciliul în
municipiul CRAIOVA.

3. Piaţa

Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să


intraţi:
 aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
Investiţia nou creată - Centru de Înfrumuseţare şi Întreţinere
Corporală „Mata Hari” - va fi amplasată în Craiova; majoritatea
clienţilor vor fi din Craiova şi din Judeţul Dolj; Accesul în incintă
este facil pentru autoturisme, deoarece este situat pe o stradă
puţin circulată;
 clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de
desfăşurare
(intern, extern), volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse
După finalizarea investiţiei, Centrul de Înfrumuseţare şi Întreţinere
Corporală „Mata Hari” va putea deservi aproximativ 42 de clienţi
pe zi. Programul Centrului va fi între orele 10.00 - 20.00 (10 ore),
20 de zile pe lună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare


estimate pentru primul an
Preţ
Nr Total Total Total
medi
Servicii oferite clienţi/ încasări/ încasări/ încasări/
u
zi zi lună an
RON
frizerie de lux 20 5 100 2000 24000
coafură de lux 50 5 250 5000 60000
cosmetică 30 10 300 6000 72000
înfrumuseţare 30 5 150 3000 36000
masaj 30 4 120 2400 28800
solar 15 4 60 1200 14400
saună 15 3 45 900 10800
electrostimulare 40 3 120 2400 28800
împachetări 40 3 120 2400 28800
TOTAL 42 1265 25300 303600
Total încasări lunare: 25.300 lei
Total încasări anuale: 303.600 lei

 analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe


Conform Institutului Naţional de Statistică, populaţia Craiovei
era în anul 2010 de 310.838 locuitori, din care 158.528 femei.
Numărul centrelor de înfrumuseţare şi întreţinere corporală
din Craiova era de aproximativ 34 (un centru la aproximativ 4.647
femei. Rezultă că există un deficit de centre de frumuseţe şi
întreţinere corporală în Craiova. În plus, există tendinţa naturală a
femeii actuale moderne de a acorda o atenţie sporită aspectului
exterior, ceea ce face ca un mare număr de femei să meargă cel
puţin de două ori pe lună la un centru de înfrumuseţare şi
întreţinere corporală.
Clientele centrelor de înfrumuseţare şi întreţinere corporală
au următoarele cerinţe (nevoi):
 nevoia unor tratamente naturale non-invazive;
 nevoia unui personal competent, amabil, capabil să
comunice bine cu clienţii şi să ofere servicii de calitate
superioară;
 nevoia unei igiene stricte a spaţiului şi a instrumentelor
folosite;
 nevoia unui raport bun calitate-preţ;
 nevoia folosirii mijloacelor şi aparaturii moderne de îngrijire
corporală (masaj, solar, electrostimulator, saună,
împachetări);
 nevoia unui spaţiu usor accesibil;
 nevoia unor servicii relativ rapide;
 nevoia unui timp de aşteptare cât mai redus.
Tendinţele pieţei serviciilor de întreţinere şi înfrumuseţare
sunt următoarele:
- creşterea numărului de femei interesate de aspectul fizic;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii resurselor umane din
acest domeniu prin perfecţionarea continuă a angajaţilor;
- reducerea continuă a timpului de aşteptare printr-o
programare prealabilă şi estimarea corectă a timpului
acordat fiecărui client.

 definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului


dvs.
Primul segment este cel al femeilor cu venituri relativ
ridicate, care acordă o atenţie deosebită aspectului exterior şi au
timpul şi resursele financiare necesare pentru aceasta; ele solicită
cu preponderenţă următoarele servicii: frizerie şi coafură de lux,
cosmetică şi înfrumuseţare (epilare, pensat, peeling facial,
tratamente faciale naturale, machiaj, manichiură), masaj şi
relaxare (reflexoterapie, masaj de relaxare, masaj anticelulitic),
solar, saună, electrostimulare şi împachetări. Estimăm că
aproximativ 60% din clienţii constanţi ai centrelor de întreţinere şi
înfrumuseţare fac parte din această categorie.
Al doilea segment este cel al femeilor cu venituri relativ
modeste, care solicită următoarele servicii: frizerie şi coafură de
lux, cosmetică şi înfrumuseţare (epilare, pensat, manichiură).
Aproximativ 40% din clienţii centrelor de înfrumuseţare şi
întreţinere corporală fac parte din această categorie.
 concurenţa: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă,
punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs.
comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi); elemente
care influenţează comportamentul cumpărătorilor

În Craiova există aproximativ 34 de centre de înfrumuseţare şi


întreţinere corporală. Cei mai importanţi concurenţi identificaţi
în urma studiului de piaţă sunt:
Zazy Beauty Studio
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Salon înfrumuseţare: coafură, cosmetică,
Descriere: manichiură-pedichiură (unghii în gel), masaj
Adresă: Craiova, str. Carol I, nr. 33
Telefoane: 0763-854.098;
Email: eddysss_dinu@yahoo.com
Perfect Body - salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul
Dolj
electrostimulare, tunel, dermocell, detoxifiere,
Descriere: ultrasunet, masaj, împachetări, cosmetică,
manichiură, pedichiură
Adresă: Str. Împăratul Traian nr. 12 Craiova
Telefoane: 0351-464.528; 0788-751.175;
Website: www.salonperfectbody.ro
Email: contact@salonperfectbody.ro
Myly Style - salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Coafură, frizerie, manichiură, construcţie unghii gel
Descriere: şi acryl, pedichiură, tratamente faciale, tratamente
corporale, împachetări, spa.
Cartier Rovine, Str. Aleea Mierlei, nr.3, (în spatele
Adresă: parcului)
Telefoane: 0767-367.699; 0744-424.211; 0770-173.765;
Email: amiliganu@yahoo.com
SofistiCut - salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Salon coafură
Adresă: Calea Bucureşti, bl. A4, sc.4, ap. 3
Telefoane: 0351-469.578;
Email: vio_trendysalon@yahoo.com
Salonul OK
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Salon de înfrumuseţare. Servicii de cosmetică -
Descriere: coafură şi cosmetică. Unitate de prestări servicii de
coafură şi frizerie.
Adresă: Bld. Racoţeanu, bl. G4 parter, Filiaşi
Telefoane: 0766-228.433;
Email: lasa_asa@yahoo.com
Mary Lux - salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură,
Descriere: unghii aplicate cu gel, masaj corporal, reflexoterapie
Adresă: Calea Severinului, Bl. A2, Ap2-3, parter
Telefoane: 0251-597.823; 0745-465.285;
Nycol Salon
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Salonul nostru vă stă la dispoziţie şi vă oferă
Descriere: următoarele servicii: coafură, frizerie, manichiură,
pedichiură, cosmetică şi masaj
Craiova, Cartierul Craioviţa Nouă, Al. Arh. Duiliu Bl.
Adresă:
6 Sc. 2 Ap. 4
Telefoane: 0351-451.954
SC Ramonns SRL
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cosmetică, Coafură, Manichiură, Pedichiură
Adresă: Brazdă, Rocadă, parter, Bl.32IVA1,Sc2
Telefoane: 0351.44.19.36
Email: rmncompany@yahoo.com
Beauty Salon Craiova - salon cosmetică, saloane cosmetică din
judeţul Dolj
Descriere: Salon de bronzare cu ultraviolete.
Adresă: Strada Al.I.Cuza Bl.8C-8D, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-599.897
Club Gina SRL Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Salon de înfrumuseţare. Servicii de cosmetică.
Descriere:
Centru de fitness şi întreţinere fizică.
Adresă: Strada Al.I.Cuza 6, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-419.679
Exotic Salon Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Opanez 3, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0722-378.030
Ioniscosm SRL Craiova - Salon Mary Lux - salon de cosmetică
Salon de înfrumuseţare. Servicii cosmetică şi
Descriere: coafură. Unitate de prestări servicii de coafură şi
frizerie.
Adresă: Calea Severinului Bl.A 2, parter, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-597.823
Lady Di-Cabinet de Înfrumuseţare Craiova - salon de cosmetică
Descriere: Salon de înfrumuseţare. Servicii de cosmetică.
Adresă: Strada Olteţ 10, Bl.IJK, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-414.965
Lido Craiova –
salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Salon de înfrumuseţare - coafură şi cosmetică.
Adresă: Strada Unirii 14, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-417.612
Modern Craiova –
salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Salon de înfrumuseţare - coafură şi cosmetică.
Adresă: Strada Felix Aderca 7, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-416.357
Quickly Cosmetics Craiova - Beauty Salon - salon de cosmetică
Salon de înfrumuseţare. Servicii de cosmetică.
Descriere:
Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Al.I.Cuza Bl.8C-8D, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-599.897
Salon Afrodita Craiova –
salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Calea Bucureşti Bl. A 4, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-563.885
Salon Bella Diana Craiova –
salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Mihail Kogălniceanu 2, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-418.272
Salon Ciufulici Craiova –
Salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Nicolae Plopşor 49, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0722-508.397
Salon Claudia Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Împăratul Traian nr.21, Craiova., judeţul Dolj
Telefoane: 0251-520.909
Salon Emilis Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Strada Mihail Kogălniceanu Bl.97AP, Sc.C, judeţul
Adresă:
Dolj
Telefoane: 0251-413.536
Salon Jeunesse Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Bloc Luxor, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-419.316
Salon Marian Cotoi Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Traian Demetrescu 25, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-415.827
Website: www.marian-cotoi.ro
Salon Modern Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Strada Madona Dudu 1-2-3, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-416.357
Salon Royal Cosmetics Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Cabinet de cosmetică. Salon de bronzare cu
Descriere: ultraviolete.
Adresă: Strada Vasile Conta U1, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-411.919
Salon Select Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică din judeţul Dolj
Salon de înfrumuseţare - coafură şi cosmetică.
Descriere:
Unitate de prestări servicii de coafură şi frizerie.
Cabinet de cosmetică.
Adresă: Calea Bucureşti Bl. A1, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-545.679
Salon Studio Point Hair Evolution Craiova - salon de cosmetică
Descriere: Cabinet de cosmetică.
Adresă: Calea Bucureşti, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0740-040.843
Socom Prestarea Unitatea 3 Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică
Descriere: Salon de masaj de întreţinere şi medical.
Adresă: Strada Madona Dudu 1-3-5, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane: 0251-416.357
Tattoo Sfinx Salon SRL Craiova
- salon cosmetică, saloane cosmetică
Descriere: Tatuaje şi înfrumuseţare corporală.
Adresă: Strada Brestei 34, Craiova, judeţul Dolj
Telefoane:0251-466.230
Website: www.tattoo-sfinx.ro

În raport cu concurenţa, avantajele competitive (punctele


tari) ale Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata
Hari”, înfiinţat de SC ABC CONSULTING SRL vor fi:
1. dotarea cu echipamente performante a Centrului, ceea ce
va conduce la oferirea unor servicii de calitate;
2. existenţa în aceeaşi locaţie a mai multor servicii de
înfrumuseţare şi întreţinere corporală: frizerie şi coafură de lux,
cosmetică şi înfrumuseţare (epilare, pensat, peeling facial,
tratamente faciale naturale, machiaj, manichiură), masaj şi
relaxare (reflexoterapie, masaj de relaxare, masaj anticelulitic),
solar, saună, electrostimulare şi împachetări, ceea ce va conduce
la economie de timp pentru clienţi;
3. poziţia geografică a amplasamentului viitoarei investiţii (pe
o stradă uşor accesibilă, puţin circulată, cu numeroase locuri de
parcare);
4. politica de resurse umane prin care se va pune accent pe
angajarea unor persoane competente şi care acordă o mare
atenţie relaţiei lor cu clienţii.

Puncte slabe în raport cu competitorii:


1. SC ABC CONSULTING SRL este un investitor nou pe
piaţa serviciilor de înfrumuseţare şi întreţinere corporală – acest
dezavantaj va fi compensat printr-o campanie agresivă de
publicitate şi prin calitatea serviciilor;
2. Fiind nou înfiinţat, Centrul „Mata Hari” al SC ABC
CONSULTING SRL nu are un portofoliu de clienţi stabili în
domeniul serviciilor de înfrumuseţare şi întreţinere corporală – va
compensa acest dezavantaj şi va încerca să-şi fidelizeze clienţii
prin oferirea unui raport preţ – calitate foarte bun. Elementele
care influenţează comportamentul clienţilor sunt:
- calitatea serviciilor oferite;
- preţul cerut pentru acestea;
- timpul de aşteptare redus,
- relaţia bună client – prestator de servicii;
- locaţia Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală;
- posibilitatea oferirii unor servicii integrate.
 analiza principalelor modalităţi de distribuţie a
produselor/
serviciilor pe piaţă
Serviciile oferite – necesită prestarea serviciilor în spaţii
special amenajate şi dotate în mod corespunzător şi implicit
deplasarea clienţilor în locaţia ce va fi amenajată prin
implementarea prezentului proiect. Locaţia investiţiei va fi
cunoscută potenţialilor clienţi în urma realizării unei campanii de
publicitate ce va consta în: anunţuri în presa scrisă, anunţuri
radio; distribuirea de pliante în cofetării, restaurante, cafenele,
discoteci, baruri; distribuirea de fluturaşi automobiliştilor; promoţii.
4. Strategia de marketing

Descrieţi strategia de abordare/introducere a produselor şi


serviciilor pe piaţă (sau de menţinere/ îmbunătăţire a cotei de
piaţă în cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidenţia
strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor
respective şi modalităţile de punere în practică a acesteia,
inclusiv:
 Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului),
avantaje
oferite faţă de competitori
 Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului,
caracteristici care îl diferenţiază de competitori
 Politica de preţ, legătura dintre politica de
preţ, caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei
 Promovarea produsului/ serviciului
 Distribuţia produsului/ serviciului
 Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma
va
aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)
 Previzionarea vânzărilor
 Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru
diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje
oferite faţă de competitori
Punctele tari:
- calitatea serviciilor oferite;
- competenţa angajaţilor Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere
Corporală „Mata Hari”;
- calitatea echipamentelor şi a utilajelor achiziţionate prin proiect;
- utilizarea energiei regenerabile în prestarea serviciilor oferite;
- diversitatea serviciilor oferite;
- poziţia geografică a centrului;
- costul relativ scăzut al serviciilor oferite în raport cu calitatea
acestora şi cu preţurile practicate de concurenţă;
- condiţii ambientale şi de igienă deosebite;
- posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilităţi fizice (prin
proiect sunt prevăzute rampe de acces pentru persoanele în
cărucioare cu rotile şi toalete cu dispozitive speciale).
Puncte slabe:
Fiind o investiţie nouă , brandul Centrului de Înfrumuseţare
şi Întreţinere Corporală „Mata Hari” nu este cunoscut în prezent
de către potenţialii clienţi ai pieţei serviciilor din domeniu. Acest
dezavantaj va fi compensat prin realizarea unei campanii de
publicitate şi promovare cu un buget generos.

Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului,


caracteristici care îl diferenţiază de competitori
În raport cu celelalte centre de înfrumuseţare şi întreţinere
corporală, investiţia propusă prin proiect va avea un plus de
competitivitate prin :
- va beneficia de cea mai nouă tehnologie în domeniu;
- va utiliza echipamente performante;
- va utiliza energie regenerabilă produsă de o staţie cu panouri
solare achiziţionată prin proiect;
- va oferi servicii diverse în aceeaşi locaţie;
- va permite accesul la aceste servicii şi persoanelor cu
dizabilităţi;
- va avea o politică centrată pe client;
- raportul foarte bun calitate-preţ.

Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ,


caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei
Politica de preţ urmăreşte fidelizarea clienţilor prin oferirea
unor preţuri accesibile şi a unor servicii de cea mai bună calitate.
Această politică de preţuri este gândită în vederea pătrunderii pe
piaţă şi asigurării unui flux constant de clienţi.
Promovarea produsului/ serviciului
Dupa finalizarea investiţiei, promovarea serviciilor oferite de:
Centrul de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata Hari” al
SC ABC CONSULTING SRL se va face prin:
- anunţuri în presa scrisă regională;
- anunţuri radio;
- pliante informative distribuite în zone intens frecventate de
locuitorii din Craiova;
- promoţii;
- firmă luminoasă;
- indicatoare de acces spre Centrul de Înfrumuseţare şi
Întreţinere Corporală „Mata Hari”;
- realizarea unei pagini web de prezentare a serviciilor oferite.

Distribuţia produsului/ serviciului


Serviciile oferite presupun deplasarea şi accesul clienţilor în
locaţia special amenajată prin proiect – amplasarea centrului va
permite accesul facil al autoturismelor. Indicatoarele de acces vor
facilita identificarea locaţiei care va fi adusă la cunoştinţa
publicului şi prin campania de promovare descrisă mai sus.
În plus, calitatea serviciilor oferite şi preţul acestora le vor face
atractive pentru clienţi, cunoscut fiind faptul că un client mulţumit
aduce cel puţin un altul.
Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda
clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)
Strategia de vânzări se bazează pe următoarele considerente:
- volumul vânzărilor este direct proporţional cu calitatea
serviciilor oferite şi de aceea SC ABC CONSULTING SRL va
oferi servicii de calitate prin utilizarea de tehnologii
performante achiziţionate prin proiect şi prin atragerea unei
resurse umane de calitate.
- volumul vânzărilor este influenţat de relaţia client – personal
angajat şi de aceea pentru optimizarea acestei relaţii, SC ABC
CONSULTING SRL îşi va instrui personalul şi îl va motiva
atât financiar cât şi la nivel de dezvoltare personală şi
profesională – cursuri de instruire, avansare în cadrul firmei,
loc de muncă stabil.
- volumul vânzărilor este influenţat de notorietatea pe piaţă a
firmei şi de aceea pentru atragerea clienţilor, SC ABC
CONSULTING SRL va utiliza canalele de publicitate mass-
media, un site dedicat, pliante distribuite în zone intens
frecventate de locuitorii din Craiova, indicatoare de acces,
firmă luminoasă.
- volumul vanzarilor este influentat de competenta şi
onestitatea şi amabilitatea personalului angajat şi de aceea SC
ABC CONSULTING SRL va acorda o atentie deosebita
selectie, instruirii şi motivarii persoanlului propriu.
- volumul vânzărilor este influenţat de raportul optim calitate-
preţ şi de aceea SC ABC CONSULTING SRL va oferi servicii
de foarte bună calitate la preţuri mai mici sau cel mult egale
cu cele practicate de concurenţă.
- volumul vânzărilor va fi influenţat pozitiv şi de faptul că SC
ABC CONSULTING SRL duce o politică prietenoasă în raport cu
mediul înconjurător - o mare parte din energia folosită în
cadrul Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală
„Mata Hari” va fi energie electrică produsă cu panouri solare
cu elemente fotovoltaice.

Previzionarea vânzărilor, în baza analizei pieţei


Centrul de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata
Hari” al SC ABC CONSULTING SRL realizat prin prezentul
proiect va genera venituri din prestarea serviciilor de
înfrumuseţare şi întreţinere corporală.
După finalizarea investiţiei, Centrul de Înfrumuseţare şi
Întreţinere Corporală „Mata Hari” va putea deservi aproximativ 42
de clienţi pe zi. Programul Centrului va fi între orele 10.00 - 20.00
(10 ore), 20 de zile pe lună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare estimate


pentru primul an
Preţ mediu Nr Total Total
Servicii oferite RON clienţi/zi încasări/zi încasări/lună
frizerie de lux 20 5 100 2000
coafură de lux 50 5 250 5000
cosmetică 30 10 300 6000
înfrumuseţare 30 5 150 3000
masaj 30 4 120 2400
solar 15 4 60 1200
saună 15 3 45 900
electrostimulare 40 3 120 2400
împachetări 40 3 120 2400
TOTAL 42 1265 25300
Total încasări lunare: 25.300 lei;
Total încasări anuale: 303.600 lei

Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea


efectelor în cazul materializării acestor riscuri.
Riscuri identificate : scăderea puterii de cumpărare a clienţilor
în condiţiile crizei economice şi implicit dificultatea întreţinerii în
condiţii optime.
Diminuarea efectelor : stabilirea unui preţ modic pentru clienţi
şi a unui raport optim calitate – preţ.

Proiecţii financiare
Prin proiect vor fi realizate următoarele achiziţii/construcţii (valori
estimative fără TVA):
1. Modernizare şi compartimentare spaţiu- 4.000 euro.
2. Scaune frizerie-coafură-2 bucăţi x 500 euro=1.000 euro.
3. Truse machiaj şi cosmetică-2 bucăţi x 500 euro=1.000 euro.
4. Masă masaj-500 euro.
5. Solar verical-1.500 euro.
6. Saună-1.000 euro.
7. Mobilier-2.000 euro.
8. Electrostimulator- 1.000 euro.
9. Instalaţie împachetări-1.000 euro.
10. Truse profesionale pentru coafat-2 x 1.000 euro=2.000 euro.
11. Instalaţii pentru produs energie solară- 3.000 euro.
TOTAL-18.000 EURO (aproximativ 77.400 lei).
Pentru primul an de desfăşurare a acestor activităţi în
cadrul firmei, calculul s-a bazat pe numărul mediu de clienţi şi
preţurile estimative stabilite conform studiului de piaţă efectuat,
astfel: După finalizarea investiţiei, Centrul de Înfrumuseţare şi
Întreţinere Corporală „Mata Hari” va putea deservi aproximativ 42
de clienţi pe zi. Programul Centrului va fi între orele 10.00 - 20.00
(10 ore), 20 de zile pe lună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare


estimate pentru primul an
Preţ mediu Nr Total Total
Servicii oferite RON clienţi/zi încasări/zi încasări/lună
frizerie de lux 20 5 100 2000
coafură de lux 50 5 250 5000
cosmetică 30 10 300 6000
înfrumuseţare 30 5 150 3000
masaj 30 4 120 2400
solar 15 4 60 1200
saună 15 3 45 900
electrostimulare 40 3 120 2400
împachetări 40 3 120 2400
TOTAL 42 1265 25300
Total încasări lunare: 25.300 lei
Total încasări anuale: 303.600 lei

- Costuri legate de salariile personalului: 1000 lei net / angajat x 7


angajaţi (+ contribuţiile aferente) – aproximativ 14.000 lei/lună.
- Costuri legate de închirierea spaţiului -1.000 euro/lună (4.300
lei/lună).
- Costuri legate de consumabile specifice - 500 euro/lună (2.150
lei/lună).
- Costuri legate de utilităţi - 500 euro/lună (2.150 lei/lună).
Total costuri lunare - 22.600 lei/lună.

Profit lunar= total încasări lunare - total cheltuieli lunare


25.300 lei – 22.600 lei=2.700 lei.

Profit anual=2.700 lei x 12 luni= 32.400 lei