Sunteți pe pagina 1din 65

Cititi pe www.arenaconstruct.

ro stirile din constructii si piata imobiliara

PROIECT

LOTUL I
ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII PENTRU
ELABORAREA DE ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE
REGLEMENTARE PENTRU ACTUALIZAREA
STANDARDELOR DE COST PENTRU OBIECTIVE
DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDURI
PUBLICE CUPRINSE ÎN PROGRAMELE
DERULATE DE MDRAP CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL 9/2016 APROBAT PRIN ORDINUL
MDRAP NR. 2967 DIN 16.11.2016-CLĂDIRI CIVILE
Conținut:
Standarde de cost SCOST-01 Clădiri administrative
Standarde de cost SCOST-02 Clădiri pentru învățământ
Standarde de cost SCOST-03 Clădiri rezidențiale
Standarde de cost SCOST-04 Clădiri centre culturale
STANDARD DE COST
SCOST – 01
Cladiri administrative

Elaborator Indicativ:
Obiectiv
S.C. DAT Constructive S.R.L. SCOST – 01 /DAT
STANDARD DE COST

I. Preambul
• Standardul de cost constituie documentul de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia
de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
• Prezentul standard de cost se se aplica numai pentru cladiri noi - obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice (conf. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice) cu cel mult un nivel subteran, fara adapost de
aparare civila, cu teren de fundare cu capacitati portante obisnuite si fara declivitati;
• La elaborarea prezentului standard de cost s-au avut in vedere:
- studiu parametric pentru clădiri civile cu diferite destinaţii, capacităţi, configuraţii arhitectural -
structurale şi sisteme tehnice/echipamente;
- stabilirea de costuri unitare pe categorii de lucrări de construcţii/instalaţii pentru tipul de clădire
rezidenţială/nerezidenţială, inclusiv pentru cele care utilizează energie din surse regenerabile,
general aplicabil la realizarea de obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;
- stabilirea de costuri unitare pentru categorii de lucrări de construcţii/instalaţii, inclusiv utilaje,
echipamente cu/fără montaj şi/sau dotări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului
(daca este cazul), astfel încât să poată fi determinate, defalcat, cheltuielile pentru investiţia de
bază, precum şi cheltuielile detaliate pe structura devizului pe obiect (clădire
rezidenţială/nerezindenţială), cu respectarea prevederilor cap.4 din devizul general aprobat prin
HG nr. 907/2016;
- stabilirea de niveluri maximale de costuri unitare/cheltuieli pentru obiectul de construcţii, în
funcţie de destinaţie/capacitate/amplasament/geometrie/configuraţie arhitectural-
structurală/caracteristici volumetrice - gabaritice/soluţii tehnice/utilităţi/sisteme tehnice/
echipamente/dotări/spaţii anexe (dupa caz), pe baza categoriilor de lucrări de
construcţii/instalaţii;

Pag. 1 / 6
- estimarea costurilor unitare pentru fiecare tip de clădire rezidenţială/nerezidenţială pe baza
destinaţiei, capacităţii, configuraţiei arhitectural-structurale şi sistemelor tehnice/echipamentelor
analizate;
- evidentierea concluziilor studiului cuprinde o descriere tehnică detaliată a elementelor
constitutive ale acestora, cu incadrarile aferente, care insa nu genereaza limitari tehnico-
economice si se va avea in vedere caracterul orientativ al acestora.
• La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:
- salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei
anului 2016;
- contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri (C.A.S.,
C.A.S.S., ajutor şomaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156/2016; pentru accidentele de muncă, boli
profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- cota de cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;
- distanţe de transport: transport de materiale 25 km/10 km.
- cursul valutar care se ia în calcul este cel utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2017.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard de cost se adreseaza beneficiarilor/investitorilor/proprietarilor
/administratorilor de clădiri, proiectanţilor, executanţilor de lucrări de construcţii/instalaţii şi
autorităţilor administraţiei publice locale pentru:
• fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor noi de investiţii finanţate din
fonduri publice;
• fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii
în condiţii de eficienţă economică;
• elaborarea ofertelor de către operatorii economici în vederea contractării lucrărilor de
construcţii noi.

III. Obiectiv de referinţă


III.1. Prezentare generală
Destinaţie: constructie cladire de spatii administrative si dotari conexe;
Funcţiune: sediu primarie;
Lista orientativa a spatiilor interioare:
Ds: Centrala termica, Parcare demisol, Spatii depozitare, Casa scarii, Spatii tampon, Spatii
Tehnice;
E: Casa scarii, Circulatii, Grupuri Sanitare, Sala conferinta, Birouri, Arhiva, Sala Mese, Oficiu;

III.2. Date tehnice orientative


Capacitate: 100 persoane
Număr de unităţi: 1
Categorie de importanţă: „C” – Normala
Clasa de importanta: III
Regim de înălţime: Ds + P +E
Pag. 2 / 6
Dimensiuni in plan de 34,30 x 19,80m
Infrastructura: fundatii de tip talpi continue din beton, dispuse pe directiile principale ale
constructiei.
Suprastructura: cadre de beton armat dispuse pe doua directii ortogonale, cu stalpi incastrati in
fundatii, plansee din beton armat;
Tip invelitoare: sarpanta simpla, alcatuita din pane, popi si capriori din lemn, invelitoare din tigla
metalica profilata
Suprafaţă construită: 607,13 mp
Suprafaţă desfăşurată (inclusiv demisol): 1821,39 mp
Arhitectura:
Inchiderile exterioare se realizeaza cu pereti de 30 cm grosime din zidarie de caramida eficienta
termic si placare cu polistiren de 10.0 cm grosime (termosistem compozit cu clasa minima de
reactie la foc Bs2-d0), asigurandu-se rezistenta termica si ignifugarea necesare.
Compartimentarile interioare se realizeaza cu pereti din zidarie de caramida. Compartimentarile
interioare pentru cabinele sanitare vor fi realizate din panouri tip HPL (laminat la inalta presiune)
cu o grosime de 10mm, de culoare alba. La interior finisajele sunt pardoseli din parchet trafic
intens in spatiile destinate birourilor si camerelor si gresie in holuri si incaperile umede (realizate
pe strat hidroizolant): grupuri sanitare, bucatarii, camera tehnica. Pardoseala in zona parcarii -
rasina sintetica poliuretanica. Peretii vor fi finisati cu solutii lavabile sau, in spatiile umede,
bucatarii, camera tehnica, cu faianta pe strat hidroizolant. Tavanele – solutii lavabile in toate
spatiile. Tamplaria exterioara - din PVC cu geam termoizolant. Tamplarie interioara - usi din
placaj furniruite.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul


Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997, este “C” – constructie de
importanta normala.
Seismicitatea zonei, conform P100-1/2013 este caracterizata pentru un cutremur avand durata
de revenire IMR=225 ani si prezinta urmatoarele caracteristici: ag = 0.35g, TC = 1.00sec.
Clasa de importanta a constructiei este III, pentru care γI = 1.00

III.4. Anexe (piese desenate cu caracter orientativ)


Plan demisol
Plan parter
Plan etaj
Plan invelitoare
Sectiune longitudinala
Sectiune transversala
Fatada principala
Fatada secundara
Fatada laterala dreapta
Fatada laterala stanga

Pag. 3 / 6
IV. Cost investiţie de bază
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)
Valoare (fără Valoare (fără
Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de TVA) TVA)
crt. cheltuieli
Lei Euro
1 2 3 4
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 5,487,455 1,230,371
4.1.1 INFRASTRUCTURA 1,622,470 363,783
4.1.2 SUPRASTRUCTURA 1,240,219 278,076
4.1.3 ARHITECTURA 2,048,605 459,328
4.1.4 INSTALATII (sanitare, termice, electrice, HVAC, PSI) 535,704 120,113
4.1.5 INSTALATII (sisteme regenerab ile) 40,457 9,071
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 51,385 11,521
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
4.3 513,850 115,213
necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
4.4 0 0
necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotari 572,100 128,274
4.6 Active necorporale 0 0
TOTAL 6,624,790 1,485,379

*) 1 euro = 4,46 lei


**) Lista de utilaje si echipamente tehnologice cu montaj:
- arhitectura: dispozitiv de urcare pentru persoane cu dizabilitati(servoscara), trape fum de acoperis, trape fum
verticale;
- instalaţii electrice şi automatizare: centrală telefonică, centrală de avertizare si semnalizare incendiu, grup
electrogen, tablouri electrice;
- instalaţii sanitare: hidrofor, separator de hidrocarburi, statie pompare hidranti interiori si exteriori, cazan termic si
vas de expansiune, statie epurare;
- instalaţii ventilare, climatizare: pompă sumersibilă, rooftop si ventilatie extractie aer, sistem climatizare tip split;
- nu sunt cuprinse instalatiile si bransamentele de utilitati la nivelul terenului, ci numai cele interioare;
- echipamente pentru producere energie regenerabila: kit instalatii panouri solare;
***) Lista de dotări:
- dotări multimedia şi sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecţie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare,
mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasmă;
- dotări lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;
- dotări mobilier: birouri si scaune operationale, scaune conferinte, dulapuri.
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat în calcul:
Costul investiţiei de bază se stabileşte în funcţie de:
- preţuri exprimate la nivelul lunii decembrie 2016 pe bază de liste cu cantităţi pe categorii de lucrări, inclusiv pentru
materiale, utilaje şi transport;
- salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2016 (2.885
Lei);
- contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri (C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj,
CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr.
156/2016; pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- cota de cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;
- distanţe de transport: transport de materiale 25 km/10 km.
Cursul valutar care se ia în calcul este cel utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2017 (1 euro = 4,46 lei).

Pag. 4 / 6
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referinţă)

Cost unitar (exclusiv TVA)


COST UNITAR
Lei/mp ACD Euro/mp ACD
Investitie de baza 3,637 816
Constructii si instalatii (Cap. 4.1, 4.2, 4.3) 3,323 745

*) 1 euro = 4,46 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2017).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura
devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016:
- CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
- CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
- CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
- CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli;
- CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele


capitole/subcapitole de cheltuieli se recomanda a se lua în considerare următoarele niveluri
maximale de cheltuieli, exprimate în procente raportate la investitia de baza (constructii si
instalatii, conf. Cap.4.1, 4.2, 4.3), astfel:
Cap. 3.1 Studii – 1,00%
3.1.1. Studii de teren – 0,45%
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului – 0,15%
3.1.3. Alte studii specifice – 0,40%
Cap. 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii* – 0,10%
Cap. 3.3 Expertizare tehnică** – 0,50%
Cap. 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor – 0,20%
Cap. 3.5 Proiectare – 7,50%
3.5.1. Temă de proiectare – 0,10%
3.5.2. Studiu de prefezabilitate – 0,50%
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz
general – 2,40%
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor *** – 2,00%
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 0,50%
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 2,00%
Cap. 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie – 0,10%
Cap. 3.7 Consultanta – 1,50%
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii – 1,35%
3.7.2. Auditul financiar – 0,15%
Cap. 3.8 Asistenţă tehnică – 1,70%
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 0,50%
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor – 0,20%
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 0,30%
3.8.2. Dirigenţie de şantier – 1,20%
Cap. 5.1 Organizare de şantier – 2,5%

Pag. 5 / 6
Cap. 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 10% (se stabileşte conform prevederilor
anexei nr. 6 "Metodologie privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect" la HG nr.
907/2016).

Note:
* Taxele pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor aferente nu sunt incluse in Cap. 3.2, ci in Cap. 5.2.5 - Taxe pentru
acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare – conform HG907/2016.
** Expertizele tehnice se vor realiza pentru situatiile specifice in care acestea se impun pentru alipiri la constructii
existente.
*** Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – cuprind intocmirea
proiectului faza DTAC conform Legii 50 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Creşterea costului unitar, datorată influenţei zonei seismice şi climatice de calcul a


amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de
fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

4. Caracteristicile arhitecturale, structurale si instalatiile obiesctului de referinta sunt cu


caracter orientativ si nu sunt obligatorii, acestea avand scop de ghidare in estimarile financiare
maximale pentru fundamentarea prezentului standard de cost.

Pag. 6 / 6
A B C D E F G H I J
3480

25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25

150 630 120 140 120 150 120 70 480 70 120 150 120 140 120 150 120 140 120 100 150

616

A
acces camera tehnica F3

15
S=7.21mp
P=14.42m
25

25
pardoseala gresie

40
6 antiderapanta 6

120
pereti -
100

100
tavan - 15 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
28 28 28 28 28 461
100

100
120

120

120

120

120

120

120
U8 U8

60

60

60

60

60

60

60
hp=15 hp=15

40

40
174
5 5

185
120
200

120
200
hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155
360 120 60 30 60 120 140 120 150 120 80 80 120 150 120 140 120 150 120 140 120 60 40
200

200
790 9 9
160

500

28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28
409
210

210
8 10
grup electrogen
Spatiu depozitare 7 11 S=20.24 mp
S=33.83mp P=20.00m
6 12 pardoseala gresie

330
P=26.60 m
pereti zugraveala lavabila

350

350
305 195 pardoseala gresie
tavan zugraveala lavabila
5 13

REI 180

REI 150

REI 150
pereti zugraveala lavabila
h=2.43m

600
tavan zugraveala lavabila

9trx28x17.5
hp=155

hp=155
h=2.43m
4 14
120

120

120
120 120
F1 30 F1

460

460
EI 180
60 60

336
3 15
530

500

500

500

530
Centrala termica

530

530
S=19.35 mp
EI 90C 2 16
90 spatiu tampon 3
U4
90

P=20.00 m
pardoseala gresie 215 1 S=15.26mp 220 55 90 135
P=20.22m
pereti zugraveala lavabila 30 55 90 385 260 casa scarii pardoseala gresie
ø 450 tavan zugraveala lavabila 30 S=7.89mp
30
h=2.43m pereti zugraveala lavabila
Cos fum P=12.10m tavan zugraveala lavabila

EI 180

215
h=2.55m

90
pardoseala gresie

30
260
EI 180

247
pereti zugraveala lavabila
EI 180

Loc pentru cutie

215
25 135

90
210

210
tavan zugraveala lavabila EI 60C
220

EI 180
55 195 h=2.55m 20 cu nisip si lopata

191
165 EI 90C U4
170

170

170
15 U4

150
305 30 60 90 340 30 130 30 260

140
100

120

120
90
U4 645

90
EI 60C
EI 60C EI 60C
190 U4 140 20
200 50 215 EI 60C

40
215

215

215

215
90

90

90

90
70

30 10
40

30 REI 150

30

30
4 EI 180
EI 180 EI 180 EI 180 4
U4 U4 U4 645
160

40 545 90 245 90 840 90 30 260 30 500 30 390 90 170


120

3400

spatiu tampon 2 spatiu tampon 4


trapa fum

spatiu tampon 1 S=4.08mp S=3.50 mp


S=4.29mp P=9.20m P=7.80m
P=8.50m pardoseala gresie pardoseala gresie
pardoseala gresie pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila
120/90

pereti zugraveala lavabila


hp=155
120

120

120
F1
tavan zugraveala lavabila h=2.43m h=2.43m
h=2.43m
60

parcare
S=345.12mp
P=101.90m

1695
pardoseala rasina sintetica poliuretanica
F2

F4
665

155

155

635

635

635
635

635

665

635
pereti zugraveala lavabila U7
tavan zugraveala lavabila 215
2030

2030
Hi1 h=2.43m
trapa fum

rampa acces parcare


B B S=43.50mp
P=26.40m
pardoseala rasina sintetica poliuretanica
pereti tencuiala exterior
120/90

hp=155
120

120

120
F1
90
120

1165

150 500 30 500 30 260 30 250 150 1260 90 150


160

Hi2

30

10 30

30
3 3
40

215
90
70

EI 60C
40

40
260 500 500
spatiu tampon 5

140 U4
170
30 S=18.24mp 30

140

140

140
P=30.80m

100

100
pardoseala gresie
250

pereti zugraveala lavabila


110 90 150 90 440 90 190 90 70
210

210
tavan zugraveala lavabila
h=2.43m

30

30
215

215

215

215
90

90

90

90
EI 60C

EI 60C

EI 60C

EI 60C

50
U4 U4 U4 U4
530

260 90 60 30 60 90 350 30 60 90 100 30 220


530

530
statie pompare
460
hp=155

hp=155
120

120

120

120
120 120
F1 hidrofor+ atelier intretinere centrala detectare semnalizare tablou electric general S=7.26mp F1
90 S=13.53mp S=16.50mp S=8.25mp P=11.00m 60
P=16.60m pardoseala gresie
P=14.80m P=12.60m pereti zugraveala lavabila
pardoseala gresie

330

330

330
pardoseala gresie pardoseala gresie tavan zugraveala lavabila
pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila h=2.43m
tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila
h=2.43m h=2.43m h=2.43m

100
160
200

200
1600 30 80 30 1070 30 220
40 60 120 140 120 150 120 140 120 630 30 40 30 260 30 60 120 140 120 60 30 60 120 70 40 120 60 40
U5

60
200
hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155 hp=155
80

30
2 2
40

40

40
45
120

120

120

120

120

120

120

120
magazie piese schimb 550
60

60

60

60

pise schimb electrice290

60

60

60

60
30 80
40 S=6.88mp 980 S=5.00mp 40
F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
155

125

155
P=13.50m P=10.50m
pardoseala gresie pardoseala gresie
80
U5
155

155
80

pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila


tavan zugraveala lavabila 200 tavan zugraveala lavabila
h=2.43m h=2.43m

1 1

40
25

25
Categoria de importanta
Sc=607.13mp a lucrarilor este "C",
Su=511.82mp clasa de importanta
a constructiilor III.
St=50.71mp Gradul II de rezistenta
Sd=1821.39mp la foc

plan DEMISOL

F1
A

150 100 120 140 120 150 120 140 120 50 1060 50 120 140 120 150 120 140 120 100 150
25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25
3480

A B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J
3480

25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25

150 360 120 150 120 140 120 150 120 70 150 180 150 70 120 150 120 140 120 150 120 140 120 100 150
scara acces secundar
S=8.44mp
P=13.12m

A
F3 pardoseala gresie antiderapanta

15
balcon 1 balcon 2 balcon 3 balcon 4 balcon 5 balcon 6

220
180
balcon 23 S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp
25

25
S=0.80mp supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina
120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m
6 P=4.20m pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie 6

120
100

pardoseala gresie
15
antiderapanta antiderapanta
F4 U3 F4 antiderapanta antiderapanta antiderapanta antiderapanta
196 antiderapanta 160 pereti - 160 pereti - 160 160 pereti - 160 pereti - 160 pereti - 160 pereti -

U4
100

100
tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan -

50

50

50

50

50

50

50
pereti - 21

120

120
U2 U2 U2 U2 U2 U2

80

80
tavan - U2 5
90 casa scarii

0C
EI 9
S=25.20mp

40

40

40
5 5

185
P=20.60m

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220
pardoseala gresie

300
hp=220 pereti zugraveala lavabila hp=220
60 120 80 tavan zugraveala lavabila 80 120 60
balcon 22 320 120 60 60 120 140 120 60 60 120 140 120 60 60 120 140 120 60 balcon 10
70 h=3.30m 70
U13 U13

90

90
S=0.80mp 210 210 S=0.80mp
P=4.20m 9 9 P=4.20m
160

160
pardoseala gresie pardoseala gresie

1
antiderapanta antiderapanta

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
pereti - w.c. barbati 8 10 w.c. femEI pereti -
tavan - S=7.07mp S=7.07mp tavan -
7 11

272

272
70 70
U13 U13

90

90
P=10.64m P=10.64m

493

7trx28x17.5
210 210
supralumina

supralumina
pardoseala gresie 6 25 12
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220 50
tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila 260

1
24 13

REI 150
birou rezerva 120 1 139
h=3.00m h=3.00m 139 1 120
birou audiente/oficiu casatorii

12trx28x17.5
80 180 contabilitate
120/80

120/80
S=25.00mp 260 23 14
160

120

120

160

120
120 120
U2 U2

REI 150
S=25.00mp
530

P=20.00m 180 80 70 S=25.00mp


U13

90
100
220 pardoseala parchet trafic intens P=20.00m P=20.00m 220
U11 22 15 U11 210
530

500

500

500

500

500

530
pereti zugraveala lavabila pardoseala parchet trafic intens

REI 150
50 pardoseala parchet trafic intens

530
tavan zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila
h=3.30m tavan zugraveala lavabila 21 16 pereti zugraveala lavabila

10

10
h=3.30m tavan zugraveala lavabila

210

210
20

80

80
h=3.30mparchet trafic
ø 450 30 180 80 30 19

113

113
Cos fum 80 180 30 500 30 500 40
g.s. barbati 18
S=5.67mp

210
500 17
220

g.s. femEI

219

218
350 90 60 30 P=9.56m

250
S=5.67mp
16
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
400
P=9.56m
tavan zugraveala lavabila 80 80
U10 U10 pardoseala gresie

80

80

80
500 h=3.00m pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
registru agricol
90 90 320 220 220 S=53.81mp 645
90 90 320 60 90 60

135
tavan zugraveala lavabila
h=3.00m P=36.30m
260 260

30 25

30 25
pardoseala parchet trafic intens
220

220

220

220
90

90

90

90
55
pereti zugraveala lavabila
40

30

30
4 balcon 7
tavan zugraveala lavabila
balcon 11 4
h=3.30mparchet
290trafic 150
S=0.80mp S=0.80mp
U9 U9 U9 U9
P=4.20m P=4.20m
160

160
30 90 180 90 640 400 410 90 410 90 30

1165
pardoseala gresie pardoseala gresie
120

120
antiderapanta antiderapanta
pereti - pereti -
150

150

tavan - tavan -

oficiu
supralumina

supralumina
S=13.64mp
50 P=15.00m
50
305

pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila+faianta h=0.65-1.75
120/80

120/80
Hi4
120

160

120

120

160

120
120 120
U2 tavan zugraveala lavabila U2
90

462,5
U9
90

90

220 h=3.30m 220

432,5
440 220

hol
65

65

S=167.81mp
P=67.70m
pardoseala gresie
F2

F4
Hi3
665

155

155

635

635
635

635
155

155

665
25

pereti zugraveala lavabila


tavan zugraveala lavabila
2030

2030
h=3.30m
65

65

1062
supralumina

supralumina
B 50 50 B
asistenta sociala 90
U9
90

90
120/80

120/80
S=13.64mp
120

160

120

120

160

120
120 120
U2 220 U2
220 P=15.00m 220
w.c. persoane dizabilitati U9
90

90

90
305

pardoseala parchet trafic intens S=4.03mp


pereti zugraveala lavabila 220
tavan zugraveala lavabila P=8.30m
pardoseala gresie
h=3.30mparchet trafic pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
2460 tavan zugraveala lavabila
150

150

h=3.00m
1030 400 1030 440

112,5

112,5
120

120
balcon 8 40 440 30 30 90 180 90 390 90 160 110 180 110 40 90 190 500 90 90 30 30 60 90 290 40 balcon 12
F7
160

160
S=0.80mp S=0.80mp
U9

500
P=4.20m P=4.20m

60
pardoseala gresie U9 U9 U9 U9 pardoseala gresie

220
90
antiderapanta antiderapanta

10
pereti - pereti -
30

30

30

30
3 3
40

220
tavan - tavan -

90
220

220

220

220
70
90

90

90

90
U9

40

40
10 90 160 hp=120
350 90 60 90 90 320 40 90 130 500 30 60 90 120 90 140
260

155
400 30 260

180
205

205
220

220
210

290

210
260

evidenta populatiei(1) registratura taxe si impozite


hp=120
220

220
S=25.00mp S=6.76mp 220
F5 S=51.38mp

30
P=20.00m P=10.40m 60 P=31.40m

15
pardoseala parchet trafic intens pardoseala parchet trafic intens casa bani 260 pardoseala parchet trafic intens
370

pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila


REI 60

REI 60
tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila S=2.47mp tavan zugraveala lavabila
stare civila, resurse umane
supralumina

supralumina
95
h=3.30m h=3.30m P=7.10m 80 h=3.30m
U5

80

80
50 S=25.00mp pardoseala parchet trafic intens 50
P=20.00m pereti zugraveala lavabila 200
530

500

500

500

530
90
U9 U6
90

90

pardoseala parchet trafic intens hp=90 tavan zugraveala lavabila


pereti zugraveala lavabila 220 0 h=3.00m

460
120/80

120/80
30

30
120

160

120

120

160

120
120 120
U2 U2
tavan zugraveala lavabila
h=3.30m
220 220

180
220
110
130

110
130
80

90 90
U9 U9
90

90

90

90
220 F3 F3 220
paza

240
110 180 110 S=9.49mp
40 evidenta populatiei(2) 30
205

205

balcon 9 P=12.50m balcon 13


S=9.49mp
90 pardoseala parchet trafic intens
U9
90

90
160

160
S=0.80mp P=12.50m S=0.80mp
pereti zugraveala lavabila
P=4.20m 220 pardoseala parchet trafic intens P=4.20m
REI 60

REI 60
200

200
500 500 pereti zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila 1030
pardoseala gresie hol intrare pardoseala gresie
antiderapanta 60 120 140 120 60 30 60 120 140 120 60 30 tavan zugraveala lavabila
S=14.60mp h=3.30mparchet trafic 60 120 140 120 150 120 140 120 60 antiderapanta
365

365

365

365
pereti - h=3.30m pereti -
P=15.30m
40

tavan - tavan -
pardoseala gresie
220

220

220

220

220

220

220

220
120

120

120

120

120

120

120

120
pereti zugraveala lavabila

hp=120
275

275

275

275
2 tavan zugraveala lavabila
F6 275 2
h=3.30m
60
30
195

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2
50

50

50

50

50

50

50

50
160 160 160 160 160 160 160 160
balcon 14 balcon 15 balcon 16 balcon 17 balcon 18 balcon 19 balcon 20 balcon 21
155

155
260 400 260
S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp
30 195 35 30 110 180 110 30 35 180 45
155

155
P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m
pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie supralumina supralumina pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie supralumina pardoseala gresie
antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 hp=100 hp=100 120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
pereti - pereti - pereti - pereti - U1 pereti - pereti - pereti - pereti -
1 tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - 1
25

25
180
220

180
220

180
220

F2 F2
supralumina

plan PARTER
180/100
182

scara acces principal


S=27.72mp Categoria de importanta
P=21.16m a lucrarilor este "C",
pardoseala gresie antiderapanta
clasa de importanta
Sc=607.13mp a constructiilor III.
28 28 28 28

Gradul II de rezistenta
Su=522.80mp
478

la foc
St=54.56mp
Sd=1821.39mp
72

60 580 60 scara acces secundar


S=8.44mp
P=13.12m
28 28 28 28

pardoseala gresie antiderapanta

scara acces secundar


S=5.76mp
P=12.00m
F1
A

pardoseala gresie antiderapanta

150 100 120 140 120 150 120 140 120 50 85 180 175 180 175 180 85 50 120 140 120 150 120 140 120 100 150

25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25

3480

A B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J
3480

25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25

150 100 120 140 120 150 120 140 120 150 120 70 150 180 150 70 120 150 120 140 120 150 120 140 120 100 150

A
F8
F3

180
80
balcon 1 balcon 2 balcon 3 balcon 4 balcon 5 balcon 6 balcon 7 balcon 8
S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp
25
trapa fum

25
supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina
P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m 120/80 P=4.20m
6 pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie 6
100

100
antiderapanta antiderapanta antiderapanta antiderapanta
F4 F4 antiderapanta antiderapanta antiderapanta antiderapanta
pereti - 160 pereti - 160 pereti - 160 pereti - 160 160 pereti - 160 pereti - 160 pereti - 160 pereti -
100

100
tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan -

50

50

50

50

50

50

50

50
120

120
U2 U2 U2 U2 casa scarii U2 U2 U2 U2

80

80
S=25.20mp

40

40
5 P=20.60m 5

185
120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220
pardoseala gresie
hp=220
60 120 80 pereti zugraveala lavabila 80 120 60
balcon 9 70 tavan zugraveala lavabila 70 balcon 13
U13 U13

90

90
S=0.80mp 60 120 140 120 60 30 60 120 140 120 60 S=0.80mp
w.c. femEI 210
200

200
500 210 h=3.30m
500

140
P=4.20m 28 28 S=7.07mp P=4.20m

160

160
pardoseala gresie pardoseala gresie
P=10.64m

1
antiderapanta 60 120 140 120 60 60 120 140 120 60 antiderapanta

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
pereti - w.c. barbati 27 29 pardoseala gresie
pereti -
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
tavan - S=7.07mp tavan -
26 30 tavan zugraveala lavabila

272

272
70 70
U13 U13

90

90
P=10.64m h=3.00m
210 pardoseala gresie 210

supralumina
25 49 31
50 pereti zugraveala lavabila+faianta h=220 50
trapa fum

tavan zugraveala lavabila 260

1
48 32

REI 150
1 1

EI 180
120 139
h=3.00m 139 120

12trx28x17.5

12trx28x17.5
80 180 oficiu camera(1)
120/80

120/80
260

630
47 33
120

160

120

120

160

120
120 arhiva 120
U2 U2

REI 150
180 80 70 S=25.00mp S=25.00mp
U13

90
100
220 S=50.66mp P=20.00m P=20.00m 220
U11 46 34 U11 210
530

500

220

500

500

500

530
P=36.20m pardoseala gresie pardoseala parchet trafic intens
pardoseala parchet trafic intens pereti zugraveala lavabila+faianta h=0.65-1.75 pereti zugraveala lavabila
45 35

10

10
pereti zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila h=3.30m h=3.30m
36

210

210
44

80

80
h=3.30m

ø 450 40 30 180 80 30 43 400 37

113

113
Cos fum
42 38 80 180 30 500 30 500 40
g.s. barbati
39
210

210
S=5.67mp 41 g.s. femEI
220

220
219

218
P=9.56m S=5.67mp
pardoseala gresie 40 40
P=9.56m

140
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
80 80
U10 U10
pardoseala gresie

80

80

80
tavan zugraveala lavabila
350 90 60 30 320 90 90 pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
h=3.00m 220 220 tavan zugraveala lavabila 90 90 320 340 90 70

135
EI 90C EI 90C h=3.00m
260 260

30 25

30 25
220

220

220

220
90

90

90

90
55
40

4 balcon 10
EI 180 EI 180
balcon 14 4
S=0.80mp 130 90 220 S=0.80mp
U9 U9 U9

45
440 30
P=4.20m P=4.20m
160

160
pardoseala gresie 30 90 410 90 410 400 410 90 530 pardoseala gresie
112,5

112,5
120

120
antiderapanta antiderapanta

135
pereti - pereti -
tavan -
90 440 tavan -
U9

90
secretar

215

215
S=13.42mp 220
supralumina

supralumina
50 P=14.90m 50
pardoseala parchet trafic intens oficiu (1)
305

305

305
pereti zugraveala lavabila 90
U9 S=13.42mp
90

90

tavan zugraveala lavabila


120/80

120/80
220 Hi6 P=14.90m
120

160

120

120

160

120
120 120
U2 U2
h=3.30m
40 210 500 1040 500 210 pardoseala gresie
220 220
30 pereti zugraveala lavabila+faianta h=0.85-1.75

170
la blat 40
tavan zugraveala lavabila
102,5

h=3.00m
hol
65

65
S=135.71mp
P=61.90m
gol gol
22,5
F2

F4
pardoseala gresie
Hi5
230
665

155

635

205

635

635

205

365

155

665
25
S=10.25mp pereti zugraveala lavabila S=10.25mp
2030

2030
tavan zugraveala lavabila
P=14.10m P=14.10m
440 30 h=3.30m
65

65
102,5
supralumina

supralumina
B 50
oficiu(2)
S=13.42mp 50 B

170
P=14.90m 40
40 30
120/80

120/80
pardoseala gresie
120

160

120

120

160

120
120 120
U2 pereti zugraveala lavabila+faianta h=0.85-1.75 U2
220 90 220
U9 la blat
90

90
305

305

305
viceprimar
S=13.42mp 220 tavan zugraveala lavabila
P=14.90m h=3.00m

215

215
pardoseala parchet trafic intens
90 440
U9
pereti zugraveala lavabila

90
tavan zugraveala lavabila
220

135
h=3.30m
112,5

112,5
120

120
balcon 11 2460 balcon 15
30 90 410 90 520 180 520 90 530
160

160
S=0.80mp S=0.80mp
P=4.20m P=4.20m

45
pardoseala gresie U9 U9 U6 U9 130 90 220 pardoseala gresie
antiderapanta antiderapanta
pereti - pereti -
3 3
40

tavan - tavan -
220

220

220

220
90

90

90

90
180
220
40 350 90 60 30 30 30 260 90 90 30 260 30 110 180 110 30 260 180 320 30 340 90 70 40
560 440 980 500 500
205

205
220

225
210

215
165
supralumina

supralumina
50 camera (2) 50
birou rezerva
530

500

500

500

500

530
90 S=25.00mp
U9
90

90

primar S=25.00mp P=20.00m


220
120/80

120/80
P=20.00m
120

160

120

160
120 S=27.88mp pardoseala parchet trafic intens
U2 secretara primar

115

115
sala conferinta pardoseala parchet trafic intens pereti zugraveala lavabila
120
U2
220 P=22.00m S=22.00mp S=63.95mp
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila 220
pereti zugraveala lavabila
P=18.80m P=34.30m tavan zugraveala lavabila h=3.30m

655
pardoseala parchet trafic intens pardoseala parchet trafic intens h=3.30m
tavan zugraveala lavabila
pereti zugraveala lavabila pereti zugraveala lavabila
h=3.30m
tavan zugraveala lavabila tavan zugraveala lavabila
h=3.30m h=3.30m
205

205

balcon 12 balcon 16
160

160
S=0.80mp 60 120 140 120 120 120 140 120 60 60 120 140 120 60 30 60 120 140 120 60 S=0.80mp
190

P=4.20m P=4.20m

200
pardoseala gresie pardoseala gresie
antiderapanta antiderapanta
pereti - pereti -
tavan - tavan -
220
120
220

220

220

220

220

220

220
120

120

120

120

120

120

120
2 2
40

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2
50

50

50

50

50

50

50

50
160 160 160 160 160 160 160 160
balcon 17 balcon 18 balcon 19 balcon 20 balcon 22 balcon 23 balcon 24 balcon 25
155

155
45 180 175 180 175 180 45
S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp S=0.80mp
165

155
P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m P=4.20m
220

220

220
supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina supralumina
180

180

180
pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie pardoseala gresie
antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
120/80 antiderapanta
pereti - pereti - pereti - pereti - pereti - pereti - pereti - pereti -
1 tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - tavan - 1
25

25
U1 U1 U1

supralumina
930

supralumina
80

supralumina
balcon 21
S=7.44mp
P=20.20m
pardoseala gresie
antiderapanta
plan ETAJ
pereti -
180/100 180/100 180/100 tavan -

Sc=607.13mp
Su=503.74mp
St=26.64mp
Sd=1821.39mp

F1 Categoria de importanta
A

a lucrarilor este "C",


clasa de importanta
150 100 120 140 120 150 120 140 120 50 85 180 175 180 175 180 85 50 120 140 120 150 120 140 120 100 150
a constructiilor III.
25 150 530 530 290 430 290 530 530 150 25 Gradul II de rezistenta
3480 la foc

A B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J

A
3680

125 150 530 530 290 430 290 530 530 150 125

150 1350 680 1350 150

100

100
F3

125

125
36.4% -20° 36.4% -20°

36.4% -20°
6 100
6

100
5 5
530

530
530

530
ø 450
Cos fum

trapa fum
F9

36.4% -20°
4 4
36.4% -20°

36.4% -20°
36.4% -20° 36.4% -20° 36.4% -20° 36.4% -20°
F2

F4
915

665

665

915
2230

2230
B