Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: ______________________

Diferențiere fonematică B – P.

Pronunță cuvintele din lista de ma jos și încadrează-le corect în chenarul


corespunzător, în funcție de sunetele pe care le conțin: B sau P.

corb, corp, bar, par, bai, pai, pun, bun, pară, bară, pat, bat, pic, bic, bile, pile,
dop, copt, orb, cub, tub, bou, pot, slab, romb, lup, strop, stop, glob, lupă,
cupă, dâmb, absent, cerb, umple, umblă