Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MODOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

REGISTRUL
practicii pedagogice a studenţilor

Facultatea____________________________________________

Specialitatea__________________________________________

Anul______________

Durata practicii pedagogice_____________________________

Instituţia în care se desfăşoară practice pedagogică

_____________________________________________________

1
Recomandări privind completarea registrului

1. Şeful grupului de studenţi asigură păstrarea registrului şi ţine


evidenţa curentă a frecveţei şi a rezultatelor obţinute de studenţii-
practicanţi.

2. Metodistul de specialitate urmăreşte completarea registrului.

3. Direcţia de învăţământ şi profesorii înregistrează zilnic datele


activităţii de dirijare a precticii pedagogice.

4. La finalizarea practicii pedagogice, şeful grupului prezintă


metodistului-organizator Registrul practicii pedagogice.

5. La sfârştitul practicii, directorul instituţiei de învăţământ autentifică


prezentul Registru prin semnări şi aplicarea ştampilei.

6. Metodistul-organizator prezintă Registru şi Fişa tarifară metodistului-


coordonator al practicii pedagogice.

Notă: REGISTRUL practicii pedagogice şi Fişa tarifarăp sunt


documente financiare şi se completează lizibil şi fără rectificări.

2
3
I. Evidența frecvenței și a rezultatelor studenților – practicanți

pedagogieNota la

psihologieNota la

Nota generală
Nota medie
Nr. Nume, Ziua,
d/o prenume luna

4
II. Specialitate_________________________________________________
Evidența activității metodistului de specialitate_____________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

II. Specialitate________________________________________________
Evidența activității metodistului de specialitate____________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

5
III. Compartimentul PEDAGOGIE
Evidența activității metodistului__________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

III. Compartimentul PEDAGOGIE


Evidența activității metodistului__________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

6
III. Evidența activității directorului instituției de învățământ
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

7
IV. Evidența activității profesorului de specialitate
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

IV. Evidența activității profesorului de specialitate


______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

8
IV. Evidența activității profesorului de specialitate
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

IV. Evidența activității profesorului de specialitate


______________________________________________________________
9
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

IV. Evidența activității profesorului de specialitate


______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

10
IV. Evidența activității profesorului de specialitate
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

IV. Evidența activității profesorului de specialitate


______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

11
IV. Evidența activității profesorului de specialitate
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

12
IV. Evidența activității profesorului de specialitate
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

IV. Evidența activității dirigintelui_______________________clasa_____

Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

13
IV. Evidența activității directorului – adjunct pentru educație
______________________________________________________________
Nr.
Ziua,
Conținutul activității desfășurate de Semnătura
luna
ore

14
Observațiile și recomandările metodistului-coordonator
______________________________________________________________
Ziua,
Conținutul activității desfășurate Semnătura
luna

15
16

S-ar putea să vă placă și