Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Se dă textul:

„De-acum, tuşind, a şi murit o fată, Prin tîrgu-nvăluit de sărăcie


Un palid visător s-a împuşcat; Am întîlnit un popă, un soldat...
E toamnă şi de-acuma s-a-nnoptat... De-acum pe cărţi voi adormi uitat,
- Tu ce mai faci, iubita mea uitată? Pierdut într-o provincie pustie.

Într-o grădină publică, tăcută, De-acum, au şi pornit pe lumea eronată


Pe un nebun l-am auzit răcnind. Ecouri de revoltă şi de jale;
Iar frunzele cu droaia se desprind; Tot mai citeşti probleme sociale...
E vînt şi-orice speranţă e pierdută. Sau, ce mai scrii, iubita mea uitată?”
(George Bacovia, Plumb de toamnă)

I. Observați titlul poeziei.


 Ce vă sugerează titlul poeziei?
 Ce considerați că prezintă acest text?
 Ce așteptări aveți de la această poezie?

II. Citiți textul, apoi formulați răspunsuri pentru următoarele cerințe:


 Ce impresie v-a creat prima lectură a acestor versuri?
 Ce cuvinte/sintagme v-au impresionat?
 Cu sentimente se transmit în acestă poezie?
 Care sunt motivele/ cauzele acestor stări afective?

III. Recitiți textul și răspundeți la următoarele cerințe:


1. Explică rolul punctelor de suspensie din versul „E toamnă şi de-acuma s-a-
nnoptat...”
2. Identifică două teme/ motive literare.
3. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite.
4. Selectează două secvențe din textul dat care conturează dimensiunea spațială a
imaginarului poetic.
5. Ce semnifică figura de stil speranţă pierdută?
6. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.
7. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa poeziei la
simbolism.
8. Ilustrează ideea poetică a primei strofe, prin evidențierea valorii expresive a
mijloacelor artistice.

IV.
 În ce măsură a răspuns textul așteptărilor voastre?
 Ce putem subînțelege din text?

VI. Redactează un text de 15-30 de rânduri în care să prezinți două imagini/ idei poetice
relevante pentru tema și viziunea despre lume din textul poetic de mai sus.