Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AG E N Ţ IA D O M E N I I LO R STAT U LU I
_____________________________________________________________________________________
REPREZENTANȚA TERITORIALĂ IAȘI

Iaşi, 17.11.2017
Nr. 283

Catre,
- O.C.P.I. Iasi
- A.N.C.P.I. – Directia Juridica
- Institutia Prefectului Judetului Iasi

Avand in vedere multitudinea de situatii de care ne lovim in demersurile noastre


de a intabula suprafetele de teren ale statului roman, aflate in administrarea Agentiei
Domeniilor Statului si cand ni se cere din partea lucratorilor O.C.P.I. Iasi sa
certificam copii ale Hotararilor de Guvern, Ordonatelor si a Legilor in vigoare, va
solicitam urmatoarele:
- Care este temeiul legal de care se poate preleva O.C.P.I. pentru a solicita
Agentiei Domeniilor Statului sa certifice un document “ conform cu
originalul” daca nu este emitent sau nu poseda originalul?. Precizez ca
ultima speta este referitoare la procedura de intabulara pentru CSV Sipote in
care s-a cerut acest lucru. Din discutiile purtate cu reprezentantii OCPI Iasi
in data de 27.11.2017, s-a solicitat sa certificam “conform cu originalul”
doar anexele aferente HGR. 1045/2000, ori la articolul 1 din HGR.
1045/2000 se prevede –
„ART. 1
Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1 -
49*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
____________
*) Anexele nr. 1 - 49 se comunică instituţiilor interesate.”

Cu stima,

Reprezentanta Iasi

Consilier juridic,
Diaconu Florin

Agenţia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 47-49, Iasi 1
Telefon / Fax: 0232 214447
E-mail: iasi@domeniilestatului.ro
www.domeniilestatului.ro
Agenţia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 47-49, Iasi 2
Telefon / Fax: 0232 214447
E-mail: iasi@domeniilestatului.ro
www.domeniilestatului.ro