Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA ...........................

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata, ............................................., prin reprezentant legal


avocat ....................................., în temeiul dispozițiilor din O.G. nr. 26/2000, formulez
prezenta

CERERE DE ÎNSCRIERE
în vederea dobândirii personalității juridice

a Asociației ”..............................”, persoană juridică romană de drept privat, fără scop


patrimonial, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, constituită pe baza dreptului la
liberă asociere, arătând următoarele:

1. Membrii fondatori sunt:


 ............................................,
 ............................................,
 ............................................

2. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial este: ASOCIAȚIA ”


............................................

3. Sediul asociației este în ............................................,

4. Patrimoniul inițial al asociației este în cuatum de ........................ RON, constituit


prin aportul în numerar al asociaților.

5. Actul constitutiv este atestat de către avocat .................. sub nr. ........../....................
6. Statutul asociației este atestat de către avocat .................. sub nr. ........../.....................

Depunem alăturat următoarele înscrisuri doveditoare:

Data semnatura

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............