Sunteți pe pagina 1din 10

ACEASTĂ APLICAȚIE ESTE DEZVOLTATĂ

ȘI FINANȚATĂ INTEGRAL DE

ROLII
 DESPRE NOI
 LINKURI UTILE
 BAZE DE DATE ÎNRUDITE
 CONTRIBUITORI
 MEMBRI FONDATORI
 ȘTIRI
 CONTACT

 ACASĂ

 CĂUTARE

 5868/2016

5868/201603-05-2016
UzucapiuneJudecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA S_________ 2 BUCUREȘTI-SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE
Ședința publică din data de 22.03.2016
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: E________ F_____
GREFIER: C______ N_______ I____

Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect uzucapiune - accesiune imobiliară, privind pe
reclamanții V_______ G_______ și V_______ N___ în contradictoriu cu pârâta L______ F______ B______.
La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns reclamanții asistați de avocat cu împuternicire avocațială
aflată în dosar la fila 5, lipsind pârâta.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează obiectul dosarului, stadiul procesual și
modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, depunerea la dosar, prin Serviciul Registratură, la data de
01.03.2016, de către expertul D___ A_____, a raportului de expertiză dispus în cauză.
Instanța înmânează apărătorul reclamanților un exemplar al raportului de expertiză.
Instanța pune în discuție raportul de expertiză efectuat în cauză.
Apărătorul reclamanților nu formulează obiecțiuni la raportul de expertiză.
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat și probe de administrat, instanța apreciază cauza în stare
de judecată și acordă cuvântul părților asupra formulării concluziilor asupra fondului.
Apărătorul reclamanților solicită instanței admiterea cererii de chemare în judecată și omologarea raportului de
expertiză, fără cheltuieli de judecată.
Instanța în temeiul dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură civilă declară închise dezbaterile asupra
fondului și reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
va amâna pronunțarea până la data de 05.04.2016, motiv pentru care,
DISPUNE
Amână pronunțarea la data de 05.04.03.2016.
Punerea soluției la dispoziția părților se va face prin mijlocirea grefei instanței.
Pronunțată în ședință publică, azi 22.03.2016.

PREȘEDINTE GREFIER
E________ F_____ C______ N_______ I____
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA S_________ 2 BUCUREȘTI-SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE
Ședința publică din data de 05.04.2016
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: E________ F_____
GREFIER: C______ N_______ I____

Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect uzucapiune - accesiune imobiliară, privind pe
reclamanții V_______ G_______ și V_______ N___ în contradictoriu cu pârâta L______ F______ B______.

DEZBATERILE ASUPRA FONDULUI CAUZEI AU AVUT LOC


ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA DATA DE 22.03.2016, CUPRINSE
FIIND ÎN ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ PRONUNȚATĂ LA
ACEA DATĂ, CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PREZENTA, CÂND, INSTANȚA, AVÂND NEVOIE DE TIMP
PENTRU A DELIBERA, A AMÂNAT PRONUNȚAREA LA
DATA DE 05.04.2016 CÂND, ÎN ACEEAȘI COMPUNERE,

INSTANȚA

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
va amâna pronunțarea până la data de 05.04.2016, motiv pentru care,
DISPUNE
Amână pronunțarea la data de 19.04.03.2016.
Punerea soluției la dispoziția părților se va face prin mijlocirea grefei instanței.
Pronunțată în ședință publică, azi 05.04.2016.
PREȘEDINTE GREFIER
E________ F_____ C______ N_______ I____

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA
JUDECĂTORIA S_________ 2 BUCUREȘTI-SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE
Ședința publică din data de 19.04.2016
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: E________ F_____
GREFIER: C______ N_______ I____

Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect uzucapiune - accesiune imobiliară, privind pe
reclamanții V_______ G_______ și V_______ N___ în contradictoriu cu pârâta L______ F______ B______.
DEZBATERILE ASUPRA FONDULUI CAUZEI AU AVUT LOC
ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA DATA DE 22.03.2016, CUPRINSE
FIIND ÎN ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ PRONUNȚATĂ LA
ACEA DATĂ, CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PREZENTA, CÂND, INSTANȚA, AVÂND NEVOIE DE TIMP
PENTRU A DELIBERA, A AMÂNAT PRONUNȚAREA LA
DATA DE 05.04.2016, 19.04.2016 CÂND, ÎN ACEEAȘI
COMPUNERE,

INSTANȚA

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
va amâna pronunțarea până la data de 03.05.2016, motiv pentru care,
DISPUNE
Amână pronunțarea la data de 03.05.03.2016.
Punerea soluției la dispoziția părților se va face prin mijlocirea grefei instanței.
Pronunțată în ședință publică, azi 19.04.2016.

PREȘEDINTE GREFIER
E________ F_____ C______ N_______ I____
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
Cod operator date cu caracter personal 2891

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA S_________ 2 BUCUREȘTI-SECȚIA CIVILĂ
Sentința civilă nr. 5868
Ședința publică din data de 03.05.2016
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: E________ F_____
GREFIER: C______ N_______ I____

Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect uzucapiune - accesiune imobiliară, privind pe
reclamanții V_______ G_______ și V_______ N___ în contradictoriu cu pârâta L______ F______ B______.

DEZBATERILE ASUPRA FONDULUI CAUZEI AU AVUT LOC


ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA DATA DE 22.03.2016, CUPRINSE
FIIND ÎN ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ PRONUNȚATĂ LA
ACEA DATĂ, CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN
PREZENTA, CÂND, INSTANȚA, AVÂND NEVOIE DE TIMP
PENTRU A DELIBERA, A AMÂNAT PRONUNȚAREA LA
DATA DE 05.04.2016, 19.04.2016, 03.05.2016 CÂND, ÎN ACEEAȘI
COMPUNERE,

INSTANȚA

Asupra cauzei de față:


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei S_____ 2 București sub nr. XXXXXXXXXXXXXX la
data de 31.12.2013, reclamanții V_______ G_______ și V_______ N___ în contradictoriu cu pârâta L______
F______ B______ solicită a se constata că au dobândit drept de proprietate asupra terenului în suprafață de
600 mp (550 mp conform precizării de la finalul acțiunii), situat în București ________________________,
sector 2 prin efectul uzucapiunii de 30 de ani și drept de proprietate asupra construcției edificate pe acest
teren, prin accesiune imobiliară.
În fapt, se arată că reclamanții au cumpărat în 1960, de la H______ M_____, imobilul compus din teren – 600
mp și construcție – din paiantă, formată din 4 camere și anexe, acoperită cu carton, situat în București,
________________________, sector 2, in care au locuit cei doi reclamanți.
Imobilul construcție a fost reconstruit într-o construcție nouă cu pereți de paiantă acoperită cu carton bituminat
compusă din 3 camere stil vagon, o magazie de lemn, un șopron și o altă magazie cu pereți de cărămidă
refolosibilă cu acoperiș de lemn și învelitoare de carton bituminat.
Arată că nu mai deține înscrisul sub semnătură privată prin care a cumpărat imobilul întrucât construcția veche
a fost devastată de un incendiu, iar toate bunurile mobile și actele au fost distruse.
Pârâta este fiica numitului Herascu M_____, decedat la 28.09.2007.
Imobilul este împrejmuit, reclamanții locuiesc în acesta, l-au posedat pașnic, public, neîntrerupt timp de peste
30 de ani, comportându-se ca adevărați proprietari, plătind taxele și impozitele.
Imobilul a fost evaluat la 50.000 lei. (f. 38)
În drept: art. 1837, art. 1846, art. 1847, art. 1850,. art. 1854-1855, art. 1858-1860, art. 492 Cod Civil.
Probe propuse prin acțiune: înscrisuri, testimonială, expertiză tehnică imobiliară.
S-au depus înscrisuri.
Prin Încheierea din 17.06.2014, reclamanții au fost scutiți de plata taxei judiciare de timbru în cuantum de
2.105 lei. (f. 66)
Legal citată la domiciliul indicat de reclamanți și confirmat de Direcția de Evidență a Persoanelor (f. 141),
pârâta nu a depus întâmpinare.
Inițial, cauza a instrumentată potrivit dispozițiilor noului Cod Procedură Civilă referitoare la uzucapiune.
La termenul din 03.11.2015, după punerea în dezbatere, a temeiului de drept al acțiunii, judecata a fost
continuată în baza procedurii de drept comun instituită de Codul Civil 1864. (f. 206)
În cauză s-au administrat probele cu înscrisuri, testimonială (martorii D______ I____ și D____ G_______
fiind audiați la 17.02.2015 - f. 157-158) și expertiză tehnică judiciară întocmită de expert tehnic judiciar
specialitatea topografie, dna D___ A_____. Întrucât la dosar a fost depus de către reclamanți planul de
amplasament avizat de OCPI, expertului i s-a solicitat să stabilească dacă terenul în litigiu face parte din
terenul proprietatea autoturului pârâtei.
Raportul de expertiză a fost depus la dosar la 15.01.2016. (f. 220 și urm., vol. II)
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
Din dispozițiile art. 1864 și urm. Cod Civil 1864 se desprinde concluzia că uzucapiunea, ca fapt juridic,
reprezinta un mod originar de dobandire a dreptului de proprietate, conceput de legiuitor ca o sanctiune a
pasivitatii adevaratului proprietar, care, dezinteresandu-se vreme indelungata de bunul sau, creeaza o aparenta
a dreptului de proprietate in beneficiul unei terte persoane, care se comporta, la randul sau, ca un veritabil
titular al dreptului real asupra imobilului.
Prin urmare, pentru ca institutia uzucapiunii sa isi atinga finalitatea, se impune ca actiunea in justitie sa fie
promovata in contradictoriu cu adevaratul proprietar al imobilului.
În litigiile având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune reclamantul trebuie să
dovedească așadar în primul rând că persoana chemată în judecată este proprietarul bunului pe care
intenționează să îl uzucapeze.
O asemenea dovadă nu a fost făcută în cauza de față.
Astfel, reclamanții susțin că au intrat în posesia imobilului în suprafață de 600 mp (550 mp conform precizării
de la finalul acțiunii) situat în București, ________________________, sector 2 în 1960, în baza unui înscris
sub semnătură privată încheiat cu numitul Herascu M_____, pe care îl indică drept vechiul proprietar al
terenului, decedat la 28.09.2007, cu unic moștenitor L______ F______ – B______, potrivit certificatului de
moștenitor nr. 281/17.12.2007 eliberat de NP D______ – Vitzman Norin, din cadrul Societății Civile „Mentor”
– Birou Notarial cu sediul în București, sector 1. (f. 24)
Imobilul nu este intabulat în cartea funciară, după cum rezultă din certificatul privind identificarea numărului
topografic/cadastral și de carte funciară după adresa imobilului nr. xxxxx/01.04.2014 eliberat de BCPI
București – S_____ 2. Din aceeași adresă rezultă că imobilului în litigiu nu i-a fost atribuit număr cadastral. (f.
54)
Numitul Herascu M_____, autorul pârâtei L______ F______ – B______, conform certificatului de calitate de
moștenitor nr. 281/17.12.2007, a dobândit prin Actul de vânzare cumpărare nr. xxxxx/29.097.1947 încheiat cu
G_______ Tissescu Inginer B_____, dreptul de proprietate asupra unui teren “în suprafață de 1 pogon și
jumătate teren surpat fund de carieră, teren rămas cu gropi mari de pe urma exploatării nisipului situat lângă
Lacul Fundeni, la capătul străzii Ziduri între Vii, așa cum rezultă din planurile întocmite de dl ing. A_______,
Arh, E____ Hartel și cel de aplicare teren întocmit de dnii Seb. Chiriachez, inginer hotarnic, inspector
cadastral șef și D. D___, inginer hotarnic cadastral, planuri care fac parte integrantă din prezentul act”. (f. 17)

În baza probelor administrate în acest dosar, așa cum vor fi mai jos expuse, instanța a constatat că terenul aflat
în posesia reclamanților nu se regăsește în cadrul terenului dobândit de Herascu M_____.
Astfel, după cum rezultă din anexa 5 (Extras Harta Mun. București ____________) a Raportului de expertiză
tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar D___ A_____, __________________________ află terenul
posedat de reclamanți) nu se află nici măcar în apropierea ____________________, la capătul căreia se află
terenul cumpărat de H______ M_____. (f. 233, vol. II)
Întrucât harta a fost întocmită la scara 1:15.000, se poate aproxima că între aceste străzi există o distanță în
linie dreaptă de aprox. 30.000 m, așadar 30 km, fiind evident că cele două terenuri nu se suprapun.
Mai mult, după cum rezultă din planurile inițiale, anexe la contract, terenul cumpărat de H______ M_____ se
află, privind spre Lacul Fundeni, pe malul Lacului Fundeni, la stânga străzii Ziduri între Vii și la stânga liniei
de cale ferată ce trece printre Lacurile Fundeni. (anxea 4 a Raportului de expertiză – f. 232, vol. II)
În schimb, terenul aflat în posesia reclamanților se află la dreapta acestei linii ferate așa cum rezultă din harta
depusă în extras la dosar. (f. 233)
Cu aceste argumente, instanța va înlătura concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în
cauză, în sensul că imobilul ce face obiectul cauzei situat în București, ________________________, sector 2
se încadrează în terenul menționat în titlul de proprietate al dlui Herascu numai în ceea ce privește zona de
amplasare “lângă Lacul Fundeni”, “la capătul străzii Ziduri între Vii”, așa cum este descrisă proprietatea dlui
H______ (Act de vânzare – cumpărare nr. xxxxx/02.07.xxxxx), întrucât din înscrisurile depuse la dosar rezultă
cu certitudine că terenul în litigiu nu se află la capătul străzii Ziduri între Vii. De asemenea, terenul se află
într-adevăr pe malul lacului Fundeni, dar într-o cu totul altă zonă decât cea pe care se afla proprietatea
autorului pârâtei.
Expertul a mai arătat că nu se poate stabili cu exactitate localizarea terenului aflat în posesia reclamanților în
suprafață de 471 mp conform planului de amplasament în suprafața totală de 7500 mp care aparținuse autorului
pârâtei întrucât pe de o parte, lipsește înscrisul sub semnătură privată prin care aceștia susțin că au cumpărat
imobilul, iar pe de altă parte autorul pârâtei a cumpărat suprafața de 7500 mp din suprafața mai mare de
150.000 mp.
Localizarea terenului de 7.500 mp rezultă cu exacitate din planurile anexe ale contractului de vânzare
cumpărare încheiat de Herascu M_____ cu G_______ Tissescu Inginer B_____, așa încât, contrar opiniei
expertului, instanța constată că nu există vreun dubiu cu privire la situarea acestui teren în suprafața mare de
150.000 mp ce fusese proprietatea vânzătoarei.
Faptul că terenul aflat aflat în posesia reclamanților nu poate fi identificat în cadrul suprafeței de 7500 mp
proprietatea autorului pârâtei, nu este consecința lipsei coordonatelor terenului achiziționat de reclamanți așa
cum arată expertul, ci a faptului că acest teren se află într-o cu totul altă locație decât terenul de 7500 mp.
Cu argumentele mai sus expuse, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată, cheltuielile de judecată urmând
a rămâne, potrivit art. 19 din OUG 51/2008, în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Respinge cererea având ca obiect uzucapiune - accesiune imobiliară, privind pe reclamanții V_______
G_______ având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu dom. ales la C.A. M____ M____ - București,
__________________, ________________, ETAJ 1, APART. 44, S_____ 2 și V_______ N___ având CNP
xxxxxxxxxxxxx, cu dom. ales la C.A. M____ M____ - București, __________________, ________________,
ETAJ 1, APART. 44, S_____ 2, în contradictoriu cu pârâta L______ F______ B______ cu domiciliul în
sector 1, București, ____________________.
Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Cererea de exercitare a căii de atac se depune la Judecătoria S_________ 2 București.
Pronunțată azi, 03.05.2016, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE GREFIER
E________ F_____ C______ N_______ I____
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 ANPC
 COPYRIGHT © 2018 ROLII


DESPRE NOI
 LINKURI UTILE
 BAZE DE DATE ÎNRUDITE
 CONTRIBUITORI
 MEMBRI FONDATORI
 ȘTIRI
 CONTACT