Sunteți pe pagina 1din 1

A.

Date personale:
a. Curriculum Vitae;
b. Fișa postului;
c. Încadrarea (clase, nr. de ore);
d. Orarul;
e. Calendarul activităților pe anul în curs;
f. Raport de autoevaluare.
B. Activitatea la catedră:
a. Planificarea anuală, semestrială și pe
unități de învățare;
b. Teste de evaluare;
c. Teste inițiale;
d. Programe școlare;
e. Structura anului școlar 2015-2016;
f. Proiecte didactice;
g. Fișe de lucru.