Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatii ( parintele / reprezentantul legal, nume/prenume, CNP . pentru fiecare solicitant)


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
cu domiciliul in
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................., parintii/reprezentantii legali ai copiilor ( nume/ prenume copii si CNP)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................... , solicitam prin prezenta cerere, supravegherea copiilor pentru data de
28.02.2018, 01.03.2018 si 02.03.2018 la adresa
................................................................................................................................. in intervalul
orar 8:30 – 16:30.

Semnatura parinti/reprezentanti legali :

* cererea va fi transmisa pe adresa de mail registratura@dgas.ro

S-ar putea să vă placă și