Sunteți pe pagina 1din 1

Nume.....................................

Data.......................
Test Educație Socială

1. Completează cuvintele care lipsesc, după model.


Copiii au drepturi și ________________. Orice copil are dreptul de a-și exprima liber
_________ sa asupra oricărei probleme care îl privește.
1 punct (2 x 0,5 puncte)

2. Realizează corespondența dintre drepturi și responsabilitățile asociate, după model.


Drepturi Responsabilități
a) la exprimarea liberă a opiniei 1. de a nu folosi violența în nicio împrejurare
b) la protecție împotriva violenței 2. de a frecventa școala
c) la educație 3. de a economisi apa, energia electrică,
alimentele
d) la joc și activități recreative 4. de a asculta opinia celorlalți
e) la un mediu curat 5. de a respecta regulile jocului

2 puncte (4 x 0,5 puncte)

3. Scrie drepturi care sunt respectate în fiecare din situațiile de mai jos:
a) Statul asigură învățământ obligatoriu gratuit ..........................................................................
b) Ai un nume și o cetățenie ........................................................................................................
c) Ai acces la spații de joacă amenajate ......................................................................................
d) Poți să îți exprimi liber opinia asupra problemelor care te privesc
..................................................................................................................................
2 puncte (4 x 0,5 puncte)

4. Formulează enunțuri în care să folosești cuvintele: responsabilități, odihnă, familie,violență.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2 puncte (4 x 0,5 puncte)

5. Exprimă-ți opinia în legătură cu următorul enunț: ”Școala pregătește copilul pentru viață”,
folosind una din formulările : ”În opinia mea....”, ”Eu consider că......”, ”Din punctul meu de
vedere......”

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu.
Total 10 puncte.
Autoevaluare Evaluare cadru didactic

S-ar putea să vă placă și