Sunteți pe pagina 1din 4

ORDONANŢĂ

de începere a urmăririi penale

or. Briceni 11 iunie 2006

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Comisariatului de Poliţie al raionului

Briceni, căpitan de poliţie Ruslan Banaru, examinand plângerea depusă de Morăraş

Galina, în care anunţă că la 10 iunie curent, în jurul orei 13.00, la marginea pădurii

din apropierea satului Trestieni, raionul Briceni, a fost violată de Poparcea Trofim,

şi avand în vedere că din cuprinsul plângerii şi materialele de control acumulate

rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvarşită infracţiunea de viol, prevăzută în

art. 171 alin. (1) din Codul penal, în temeiul art. 55 alin. (4) şi art. 274 alin. (1) din

Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Inceperea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de viol, prevăzută in

art. 171 alin. (1) din Codul penal, săvarşită de Poparcea Trofim, născut la 31 martie

1960 în satul Mărcăuţi, raionul Briceni, Republica Moldova, posesor al buletinului

de identitate seria B nr. 38106327, eliberat de of. nr. 63, domiciliat în or. Briceni,

str. Cosmonauţilor, nr. 18.

2. Informarea persoanei care a depus plangere despre decizia luată.

Ofiţer de urmărire penală, căpitan de poliţie semnătura Ruslan Banaru

CONFIRM

începerea urmăririi penale

Procuror in Procuratura

raionului Briceni

jurist de rangul I

semnătura Mihail Bobu

11 iunie 2006
PROCES-VERBAL

privind autosesizarea în privinţa începerii urmăririi penale

mun. Chişinău 9 noiembrie 2006

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Comisariatului de Poliţie al sectorului

Rişcani, municipiul Chişinău, locotenent-major de poliţie Mircea Bulbucat, în

conformitate cu prevederile art. 274 alin. (2) din Codul de procedură penală,

amîintocmit prezentul proces-verbal despre faptul depistării de mine personal a

infracţiunii de furt, in următoarele împrejurări:

Exercitand urmărirea penală în cadrul dosarului penal nr. 2006831007 privind

învinuirea lui Punguliţă Marin de săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 195 alin.

(1) din Codul penal, am dispus efectuarea percheziţiei la domiciliul acestuia, care a

fost autorizată de judecătorul de instrucţie.

În procesul percheziţiei in garaj au fost găsite 4 (patru) anvelope pentru

automobile de model „VAZ”. Soţia invinuitului Punguliţă Ana a explicat că soţul

ei le-a procurat de la vecinul lor Talancă Radu. Învinuitul Punguliţă Marin a

confirmat şi a explicat că Talanca Radu, este lăcătuş la Întreprinderea de Stat

„Agrotehnica” şi i-a vandut anvelopele la preţul de 350 (trei sute cincizeci) lei

bucata, adică la un preţ mai mic decat cel de pe piaţă.

Avand in vedere cele expuse şi faptul că materialele de investigaţie operative

permit a presupune că Talanca Radu a sustras aceste anvelope din depozitul

Întreprinderii de Stat „Agrotehnica”, situat în mun. Chişinău, str. Vulturului, nr.

206, la această intreprindere s-a efectuat inventarierea, fiind depistată lipsa a 4

(patru) anvelope pentru automobilul de model „VAZ”, în valoare totală de 1680

(una mie şase sute optzeci) lei.

Talancă Radu în explicaţiile sale a recunoscut furtul anvelopelor din depozit,

în care el a pătruns, folosind chei potrivite, la începutul lunii septembrie a anului

curent.

Ţinand cont de faptul constatării săvarşirii de către Talancă Radu a infracţiunii

prevăzute în art. 186 alin. (1) din Codul penal, urmează a fi dispusă prin ordonanţă
începerea urmăririi penale.

Ofiţer de urmărire penală,

locotenent-major de poliţie semnătura Mircea Bulbucat

ORDONANŢĂ

de a refuza începerea urmăririi penale

mun. Chişinău 16 iulie 2006

Procurorul sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău, consilier juridic de rangul

II Sergiu Novac, examinând materialele înregistrate cu nr. 421 cu privire la

punerea în circulaţie a unei bancnote de 200 (două sute) lei moldoveneşti, care se

bănuia că ar fi fost falsă, şi raportul ofiţerului de urmărire penală din cadrul

Comisariatul de Poliţie al sect. Rîşcani, mun. Chişinău, locotenent de poliţie Viorel

Corlăteanu cu propunerea de a nu porni urmărirea penală,

CONSTAT:

La data de 10 iulie 2006, în jurul orei 14.00, la staţia de alimentare cu benzină

„Lukoil”, situată pe str. Florilor, nr. 14, mun. Chişinău, a sosit, fi ind la volanul

automobilului de model „Mercedes 208 D”, cu numărul de inmatriculare C RN

601, Lampaci Dumitru, pentru a alimenta cu benzină autovehiculul. Achitand,

Dumitru Lampaci a înmânat operatorului staţiei Lungu Tudor o bancnotă de 200

(două sute) lei moldoveneşti.

Cercetand vizual bancnota, operatorul staţiei „Lukoil” Tudor Lungu a ajuns la

concluzia că este falsă şi a sesizat imediat Comisariatul de Poliţie al sect. Rîşcani.

În explicaţiile sale, date la Comisariat referitor la acest caz, Lampaci Dumitru a

indicat că el lucrează în calitate de conducător auto pe ruta de microbuze cu nr. 148

din mun. Chişinău şi că această bancnotă de 200 (două sute) lei i-a fost prezentată

acum cateva zile de o persoană necunoscută, care a achitat taxa pentru călătoria în

microbus.

Bancnota de 200 (două sute) lei a fost ridicată de la staţia „Lukoil” şi


transmisă la Direcţia tehnico-criminalistică din cadrul Ministerului Afacerilor

Interne. Specialiştii direcţiei, utilizand mijloace tehnico-criminalistice, au constatat

că bancnota in cauză este confecţionată cu folosirea formelor de tipar plan-ofset la

întreprinderi pentru confecţionarea banilor şi hartiilor de valoare, adică nu este

falsă.

Astfel, din analiza materialelor de control rezultă că urmărirea penală nu poate

fi începută, deoarece nu există faptul infracţiunii. În conformitate cu prevederile

art. 274 alin. (5) şi art. 275 pct. 1) din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. A refuza inceperea urmăririi penale in cazul sus-menţionat din motiv că nu

există faptul infracţiunii.

2. Restituirea benzinăriei „Lukoil” a bancnotei cu nominalul de 200 (două sute) lei.

3. Anunţarea operatorului Lungu Tudor (persoana care a inaintat sesizarea) despre

decizia luată.

Procuror al sect. Rîşcani,

consilier juridic de rangul II semnătura Sergiu Novac

Ordonanţa mi-a fost adusă la cunoştinţă la 17 iulie 2006

Semnătura Lungu Tudor