Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Selectati enunturile corecte :


a) Cromatografia este o metoda chimica de separare a unor substante gazoase
din amestec
b) Un sistem cromatografic este format dintr-o faza stationara si una
mobila si care se deplaseaza intr-o directie data
c) Tehnicile cromatografice sunt aplicate exclusiv la determinarea unor impuritati
in substantele medicamentoase
d) In functie de natura fazei stationare metodele cromatografice pot fi : de
lichide,in faza gazoasa,cu fluide in faza supercritica
e) In functie de modul de dispunere a fazei stationare,metodele
cromatografice pot fi planare si pe coloana

2. Selectati enunturile corecte referitoare la cromatografia in strat subtire:


a) Se utilizeaza placi cromatografice din sticla sau din alte material de
dimensiuni diferite
b) Faza stationara este depusa sub forma unui strat subtire
c) FR. X recomanda ca placile cromatografice sa nu fie folosite dupa mai mult
de 3 zile de la preparare
d) Se pot folosi placi realizate industrial
e) La presiune obisnuita, mecanismul de trecere a fazei mobile prin cea
stationara este capilaritatea

3. Toti componentii A,B,C sunt supusi separarii printr-o coloana cromatografica.


Componentul B are afinitate pentru faza stationara, iar componentele A,C
pentru faza mobile. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a) Componentii A si C migreaza mult mai repede
b) Componentul B este primul care se separa
c) Componentii A si C raman pe coloana si se separa ultimii
d) Componentul B tinde sa ramana in faza stationara
e) Componentii A,B,C nu pot fi separati

4. Care sunt conditiile ce trebuiesc respectate intr-o analiza cromatografica?


a) Faza stationara trebuie sa fie alcatuita din particule cat mai mari
b) Solventii trebuie sa prezinte vascozitate mica
c) Debitul fazei mobile influenteaza separarea componentilor in cromatografia
pe strat subtire (CSS)
d) FR X mentioneaza ca in CSS, daca nu se prevede altfel, vasul
cromatografic se satureaza cu vaporii developantului
e) In cazul substantelor fotosensibile, developarea se efectueaza in lumina UV
5. Selectati partile component ale unui cromatograf de lichide:
a) Bac cromatografic
b) Pompa
c) Injector
d) Coloana cromatografica cu sau fara termostat
e) Detector

6. Care sunt principalele caracteristici ale pompelor utilizate in HPLC ?


a) Trebuie sa reactioneze chimic cu fazele mobile
b) Determina presiuni de pana la 400-500 bari
c) Produc debite exacte si precise de obicei cuprinse intre 0.1-10,0
μL/minut
d) Asigura un debit fara pulsatii si constant indifferent de compozitia fazei
mobile
e) Permit amestecarea automata a mai multor solvent

7. Elutia HPLC poate fi :


a) Izocratica: compozitia fazei mobile ramane constanta
b) Cu gradient: compozitia fazei mobile variaza in timpul analizei-gradient
de elutie
c) Se poate face la presiune joasa: solventii sunt amestecati la presiune
joasa apoi sunt preluati de pompe de inalta presiune
d) La presiune mare fiecare solvent este preluat de catre o pompa,
amestecarea facandu-se la presiune mare intr-un mixer
e) Temperature coloanei cromatografice trebuie mentinuta tot timpul sub 0
grade Celsius

8. Selectati enunturile corecte referitoare la HPLC :


a) Fazele stationare pot fi : solide, lichide depuse pe un suport solid si
faze legate chimic de un suport solid
b) Faza stationara este realizata din perle de sticla
c) In alegerea solventilor organic trebuie sa se tina cont de puterea de
elutie si vascozitate,polaritate ,lungimea de unda la care acestia se
absorb
d) Interactiunea probei cu faza stationara poate fi: adsorbtie, repartitie,
schimb ionic, afinitate
e) Detectia componentilor separate in HPLC se face prin reactii chimice
acido-bazice, redox, complexare

9. Referitor la analiza gaz cromatografica, alegeti afirmatiile corecte:


a) Faza mobile este un lichid-lichid purtator
b) Faza stationara este un gaz inert repartizat uniform pe peretii unei coloane
capilare
c) La iesirea din coloana cromatografica gazul purtator trece impreuna
cu componentele separate prin detector
d) Rezultatele analizei se reprezinta graphic-semnal/timp
e) Probele de analizat dizolvate intr-un solvent trebuie aduse in stare de
vapori

10. * Aranjati etapele analizei cromatografice in ordinea corecta:


I) Separarea compusilor din amestec prin aplicarea unui gradient de
temperature
II) Pregatirea probelor
III) Prelucrarea datelor cromatografice
IV) Volatilizarea probelor in injector

a) I, III, II, IV
b) IV, III, II, I
c) I, II, III, IV
d) II, III, IV, I
e) II, IV, I, III

11. In cromatografia in strat subtire, activarea placilor cromatografice cu silicagel


G, silicagel GF254 si Kiesselgur G consta in:
a) Uscarea la aer cel putin 2 ore
b) Pulverizarea cu un solvent organic care retine apa
c) Mentinerea in etuva la 105-110 grade Celsius, timp de o ora
d) Introducerea in exicator in prezenta unor substante deshidratante-clorura
de calciu anhidra
e) Eliberarea centrilor active din suprafata fazei stationare

12. * Aranjati in ordine corecta etapele parcurse in cazul cromatografiei in strat


subtire si cromatografiei pe hartie:
I. Developarea cromatografica
II. Evidentierea componentilor separati
III. Aplicarea probelor
IV. Interpretarea calitativa si cantitativa a cromatogramelor
V. Uscarea cromatogramelor
VI. Pastrarea cromatogramelor ca document
a) VI, IV, I, II, V
b) I, II, III, V, IV, VI
c) I, III, II, V, IV, VI
d) III, II, V, I, VI, IV
e) III, I, V, II, IV, VI

13. Cum se pot localiza sau identifica produsii separati prin cromatografie in strat
subtire si cromatografie pe hartie ?
a) Prin examinarea cromatogramelor in lumina UV
b) Prin decuparea spotului de pe cromatograma si introducerea in etuva la
temperatura de 110-120 grade Celsius
c) Prin pulverizarea unor reactivi specifici
d) Prin tratarea fazei stationare cu substante fluorescente si examinare
in UV
e) Prin metode biologice in cazul anumitor substante

14. Evaluarea cantitativa a componentelor separate prin cromatografie in strat


subtire sau cromatografie pe hartie se poate realiza:
a. Prin determinarea factorului de retentive Rf
b. Experimental,prin stabilirea relatiei intre suprafata analitului si
concentratie si intocmirea dreptei de etalonare; prin extrapolare se
afla concentratia probei
c. Prin utilizarea unei solutii etalon de concentratie exact cunoscuta
d. Densitometric
e. Metoda elutiei

15. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la determinarea puritatii unei


substante medicamentoase prin cromatografie in strat subtire sunt corecte ?
a) O substanta medicamentoasa este pura daca pe cromatograma
apare o singura pata in conditiile prevazute de FR X
b) Cand avem un standard pentru impuritate in concentratie situate la
limita maxima admisibila si spotul impuritatii din proba are acelasi Rf
cu standardul de impuritate dar aria lui este mai mica
c) Puritatea unei substante evaluata pe baza interpretarii unei cromatograme
permite aprecierea acesteia prin afirmatii ca: “stabile termic”, “sensibila la
lumina “
d) Se poate utilize metoda concentrat-diluat cand nu dispunem de un
etalon de puritate
e) Cand valoarea Rf a impuritatii este mult mai mare decat a probei
analizate, substanta se considera impura
16. Care din detectorii de mai jos pot fi utilizati in cromatografia de inalta
performanta?
a) Detector UV-VIS
b) Detector de pH
c) Detector de fluorescenta
d) Spectrometrul de masa
e) Detector electrochimic

17. Selectati enunturile corecte:


a) Factorul de retentive Rf este raportul dintre distant de la linia de start la
frontal solventului si distanta de la linia de start la central spotului; de
obicei este supra unitar
b) Rr este distant parcursa de proba de la linia de start pana la centrul
petei raportata la distanta parcursa de etalon de la linia de start la
centrul petei,in cm
c) Timpul brut de retentive tR reprezinta timpul scurs de la introducerea
probei in coloana si momentul atingerii concentratiei maxime in
detector
d) Timpul mort t0 este timpul necesar trecerii fazei mobile prin coloana
e) Rezolutia R reprezinta masura capacitatii efective de separare a doua
picuri vecine

18. Cromatografia de inalta performanta se poate aplica pentru:


a) Determinarea conductibilitatii unor electroliti
b) Dozarea unei substante medicamentoase din diferite forme
farmaceutice
c) Studii de stabilitate in vederea determinarii perioadei de valabilitate a
unui produs medicamentos
d) Studii de biofarmacie si farmacocinetica
e) Studii privind metabolizarea medicamentelor

19. Selectati enunturile corecte referitoare la proprietatile fizico-chimice ale


schimbatorilor de ioni:
a) Putere rotatorie
b) Grad de reticulare
c) Indice de refractie
d) Granulatie
e) Umflare
20. Selectati enunturile corecte referitoare la aplicatiile schimbatorilor de ioni:
a) Obtinerea apei demineralizate
b) Identificarea unor impuritati in produsele farmaceutice
c) Dedurizarea apei
d) Sterilizarea apei pentru preparatele injectabile
e) Determinarea continutului in saruri al unei solutii

S-ar putea să vă placă și