Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA

LUCRARILOR

Privind lucrarea, conform devizului ______________________________________________

incheiat intre ________________S.C. EDIL CALOR SERVICE S.R.L.___________________

si _________________________________________________________________________

Pentrul lucrarile de ___________________________________________________________

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ___________________________


fiind formata din:

PRESEDINTE
Numele si prenumele Semnatura
____________________________ ____________________________

MEMBRI:

Numele si prenumele Calitatea Semnatura

1._________________________ ________________ ____________


2. _________________________ ________________ ____________
3. _________________________ ________________ ____________
4. _________________________ ________________ ____________
5. _________________________ ________________ ____________
6. _________________________ ________________ __________-
__

Prezentul proces verbal, incheiat astazi ___________________________________________