Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicat de presă

Coaliţia pentru Familie şi Platforma civică pentru drepturi şi libertăţi


IMPREUNĂ denunţă atacul incalificabil la adresa milioanelor de români care îndrăznesc
să invoce drepturi constituționale, altele decât acelea care sunt pe agenda ideologică a
corectitudinii politice desfăşurată de activişti ultraradicali ai unor organizaţii pentru care
Constituţia României nu este decât un petic de hârtie. Condamnăm în termenii cei mai
fermi campania de „educaţie” pentru homosexualitate a minorilor din mediul liceal
românesc începută la 19 ianuarie a.c., la Bucureşti şi continuată la Focşani, zilele trecute, cu
o conferinţă care a încălcat flagrant drepturile părinţilor şi ale copiilor.

Potrivit art. 29 alineatul 6 din Constituția României, părinții au dreptul constituțional să iși
educe copiii potrivit propriilor convingeri, iar, potrivit art. 487 din Codul civil, tot părinții
au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor
convingeri. Încălcarea acestor drepturi constituţionale, organizarea de dezbateri şi de
„psihodrame” cu tematică homosexuală având ca participanţi minori, fără consimţământul
informat al părinţilor, constituie acţiuni nelegale cu impact major asupra psihicului
minorilor, pentru care trebuie să existe răspundere penală. Campania dusă în prezent de
activiştii care au încălcat legea şi de presa care îi favorizează împotriva asociaţiilor de
părinţi şi a persoanelor care au sesizat toate aceste ilegalităţi constituie o acţiune de
manipulare şi dezinformare grosolană, desfăşurată în dispreţul demnităţii părinţilor şi a
copiilor.

Demararea în ţară, peste voința clar exprimată a zeci de mii de părinţi, a unor activități
„educative” cu minori, ținute de activiști LGBT şi de propagandişti din mediul academic,
reflectă pe deplin caracterul organizat al implementării în România a unui program de
promovare a homosexualităţii pentru minori în şcoli, concomitent cu anihilarea oricărei
încercări a părintilor de a se opune confiscării dreptului lor constituţional de a decide cu
privire la copiii lor. Vom sesiza, în consecinţă, comisiile de specialitate ale Parlamentului
României, pentru a opri toate aceste derapaje legale şi constituţionale, pentru a cere
ministerelor de resort clarificarea tuturor acestor aspecte.

1
Stigmatizarea cetăţenilor români ca fiind extremiști pentru faptul că invocă drepturi
părintesti si pentru faptul că inteleg să apere valori fundamentale precum
libertatea, familia şi educaţia, arată măsura clară a dictaturii ideologice instaurate în
România şi a urii impotriva poporului român care nu are dreptul decât la sărăcie si
emigrare.

Denunțăm şi condamnăm stigmatizările colective aplicate asupra a milioane de cetăţeni


români, demne de practicile PCR şi ale Securităţii anilor ’50, precum şi dubla măsură a
respectării drepturilor omului care nu sunt recunoscute pentru milioanele de persoane care
compun națiunea română, ci exclusiv pentru anumite grupuri de interese ideologice
radicale care sunt susținute şi promovate.

Vom solicita sprijin internațional, în Europa şi SUA, pentru a a denunţa campania de linşaj
public la care suntem supuşi, pentru a face publice în mediul internaţional ameninţările,
hărţuirea, inclusiv în mediul profesional, pentru a releva gravele încălcări ale legii în dauna
exercitării drepturilor noastre constituţionale. Indiferent de cât de violentă este cenzura pe
care instituţii de presă publice sau private o aplică demersului nostru şi oricâtă organizare
există în instigarea la dezbinare, în distrugerea valorilor constituţionale şi ale valorilor
noastre morale, ori în atacul împotriva persoanelor care apără aceste valori, istoria
demonstrează că, mai devreme sau mai târziu, toate aceste acţiuni sunt calificate ca atare şi
sancționate potrivit legii.

Dumnezeu să ocrotească România!

Bucuresti,

27 februarie 2018