Sunteți pe pagina 1din 12

FEBRUARIE

SINTEZA VIOLĂRILOR CONSTATATE


2018 DE CURTEA EUROPEANĂ A
DREPTURILOR OMULUI ÎN PRIVINŢA
REPUBLICII MOLDOVA
12 SEPTEMBRIE 1997 – 31 DECEMBRIE 2017

Vladislav GRIBINCEA Daniel GOINIC Pavel GRECU


SUMAR

Din 12 septembrie 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) poate examina cererile
depuse împotriva Republicii Moldova. Până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri
în cauzele moldovenești, în care a constatat 503 violări ale drepturilor omului.
În scopul sporirii nivelului de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele
moldovenești, facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni
violări similare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat violările constatate de
CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

Cele mai des încălcate drepturi sunt:


• dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
• interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
• dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
• dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
• dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
• dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).

Cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:


• Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
• Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
• Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
• Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea
neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
• Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
• Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile
pe pagina web a CtEDO. Violările au fost sistematizate sub formă de tabel, după articole și tipuri de
violări. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare
de acel tip.
Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an
separat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017.
SINTEZA VIOLĂRILOR CONSTATATE DE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
în privința Republicii Moldova
12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017

Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

decesul cauzat de 2012 – Ghimp


2
acțiunile autorităților 2013 – Timuş şi Ţăruş
Art. 2 CEDO
2010 – Răilean; Iorga; Anuşca
(dreptul 12
2012 – Ghimp
la viață) investigarea defectuoasă
10 2013 – Timuş şi Ţăruş; Feodorov; Eduard Popa
a deceselor
2014 – Vasîlca
2015 – Ciobanu; Lari

2006 – Corsacov; Boicenco


2007 – Pruneanu; Colibaba
2008 – Victor Savițchi; Levința
2009 – Breabin; Gurgurov; Buzilov
2010 – Parnov; I.D.
maltratarea 28 2011 – Bisir şi Tulus; Ipate; Taraburca; Pascari
2012 – Sochichiu; Struc
2013 – Ipati; Iurcu; Gorea
2014 – Buhaniuc; Bulgaru; Ciorap nr. 4
2015 – Doroseva
2016 – Morgoci; Cazanbaev; Caracet; Ciorap nr.5

2006 – Corsacov; Boicenco


2007 – Pruneanu; Colibaba; Stepuleac
2008 – Victor Savițchi; Levința
2009 – Breabin; Gurgurov; Buzilov; Petru Roşca; Valeriu
şi Nicolae Roşca
investigarea defectuoasă 2010 – Pădureţ; Parnov; Popa; Mătăsaru şi Saviţchi
32
a maltratării 2011 – Lipencov; Ipate; Taraburca; Pascari
2012 – Buzilo; Gasanov
Art. 3 CEDO
2013 – Ipati; Iurcu; Gorea
(interzicerea
2014 – Buhaniuc; Bulgaru; Tcaci
tratamentului
125 2015 – Doroseva
degradant,
2016 – Cazanbaev; Caracet; Ciorap nr.5
inuman și
a torturii)
investigarea defectuoasă 2012 – I.G.
2
a violurilor 2015 – I.P.

sancționarea prea blândă 2009 – Valeriu şi Nicolae Roşca


2
pentru maltratare 2010 – Pădureţ

2005 – Ostrovar; Becciev


2007 – Istratii şi alţii; Modârcă; Ciorap; Stepuleac;
Popovici; Țurcan
2008 – Malai
2009 – Străisteanu şi alţii; Valeriu şi Nicolae Roşca; Gavrilovici
2010 – Brega; I.D.
detenția în condiții 2011 – Rotaru; Haritonov; Taraburca
39
proaste 2012 – Feraru; Hadji; Arseniev; Culev; Plotnicova;
Constantin Modarca; Ciorap (nr. 3)
2013 – Mitrofan; Ipati; Segheti
2015 – Silvestru; Pisaroglu; Shishanov
2016 – Morgoci; Mescereacov; Savca; Okolisan; Cristioglo;
Baștovoi; Galaida și Coposciu
2017 – Braga; Valentin Baștovoi
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2005 – Şarban
2006 – Boicenco; Holomiov
2007 – Istratii şi alţii; Stepuleac
neacordarea asistenței
2008 – Levința
medicale adecvate 12
2009 – Paladi
deținuților
2010 – Brega; Oprea
2011 – Lipencov; Pascari
2015 – Veretco

recurgerea nejustificată la
1 2007 – Ciorap
alimentarea silită

tratament psihiatric forțat


1 2011 – Gorobet
dispus contrar legii

neprotejarea de violența 2013 – Eremia şi alţii; Mudric; B.


4
domestică 2014 – T.M. și C.M.

2010 – Ciorap (nr. 2)


compensații insuficiente 2014 – Gavrilita
4
pentru violarea art. 3 2016 – Morgoci
2017 – Grecu

2006 – Boicenco; Holomiov


2007 – Modârcă; Guţu; Gorea; Stici; David; Țurcan; Ursu
2009 – Paladi; Străisteanu şi alţii
2011 – Lipencov; Gorobet
art. 5 § 1 – lipsirea de 2012 – Levinţa (Nr. 2); Brega şi alţii
libertate contrar legislației 21 2013 – Danalachi
naționale 2014 – Gavrilita
2015 – Sara
2016 – Savca
2017 – Gumeniuc
2017 – Ialamov

art. 5 § 1 (c) – reținerea


2007 – Stepuleac; Mușuc; Cebotari
și/sau arestarea în lipsa
2009 – Hyde Park şi alţii (nr. 4); Leva
motivelor verosimile
8 2010 – Brega
de a bănui că persoana
2012 – Brega şi alţii
Art. 5 CEDO a săvârșit infracțiunea de
2017 – Vasiliciuc
(dreptul la care este acuzată
72
libertate şi
siguranță) art. 5 § 2 – neinformarea
despre toate acuzațiile
1 2009 – Leva
penale care au servit
temei pentru arestare

2005 – Becciev; Șarban


2006 – Boicenco
2007 – Castraveţ; Istratii şi alţii; Modârcă; Stici;
Țurcan și Țurcan; Mușuc; Popovici; Ursu
2008 – Malai
art. 5 § 3 – motivarea 2009 – Străisteanu şi alţii
21
insuficientă a arestării 2010 – Oprea
2011 – Ignatenco
2012 – Feraru
2014 – Ninescu
2015 – Rimschi
2016 – Balakin; Caracet; Buzadji
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2006 – Boicenco (imposibilitatea eliberării din cauza
alte violări ale art. 5 § 3 2 seriozității acuzării)
2007 – Mușuc (cauțiunea prea mare)
art. 5 § 4 – refuzul de
2005 – Becciev
audiere a martorului/părții
2007 – Țurcan și Țurcan
vătămate la examinarea 4
2012 – Feraru
recursului împotriva
2014 – Tripadus
arestării
art. 5 § 4 – refuzul
accesului în instanța 2007 – Țurcan și Țurcan; Mușuc
de recurs la materialele 4 2014 – Tripadus
prezentate în susținerea 2015 – Veretco
demersului de arestare
art. 5 § 4 – neasigurarea
întrevederilor 2007 – Castraveț; Istratii și alții; Modârcă; Mușuc
5
confidențiale dintre 2009 – Leva
reclamant și avocat
art. 5 § 4 – termenul exce-
siv de examinare a recur- 1 2005 – Şarban
sului împotriva arestării
2012 – Levinţa (nr. 2) (examinarea demersului de arestare cu
avocat din oficiu care nu a avut timp să se pregătească, când
alte violări ale art. 5 § 4 1
avocatul angajat prin contract nu a fost informat din timp
despre ședință)
art. 5 § 5 – compensații
2011 – Ganea; Cristina Boicenco
insuficiente pentru 3
2017 – Grecu
violarea art. 5
art. 5 § 5 – lipsa unui recurs
compensator eficient 1 2015 – Veretco
pentru violarea art. 5
art. 6 § 1 – refuzul de
a examina acțiunea civilă 1 2014 – Urechean și Pavlicenco
din cauza imunității
art. 6 § 1 – refuzul de
a examina acțiunea civilă 2007 – Malahov; Ciorap; Clionov
5
pe motiv de neplată 2008 – Istrate (nr. 2); Tudor-Comerț
a taxei de stat
art. 6 § 1 – refuzul de
admitere a persoanei în 2009 – Business Investiţii pentru Toţi
2
procedurile judiciare care 2014 – Cornea
Art. 6 CEDO
o vizau
(dreptul la
156
un proces 2005 – Ziliberberg
echitabil) 2006 – Istrate
art. 6 § 1 – necitarea 2008 – Russu
adecvată în instanța de 9 2009 – Masaev; Godorozea
judecată 2010 – Bucuria
2011 – Rassohin
2014 – Kenzie Global Limited LTD; Grafescolo SRL
art. 6 § 1 – constatarea
implicită a vinovăției con-
travenționale a reclaman- 1 2016 – Igor Pascari
tului într-un proces în care
nu a fost parte
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2006 – Holomiov
2007 – Mazepa; Guşovschi
art. 6 § 1 – durata excesivă
9 2008 – Cravcenco; Boboc
a procedurilor
2009 – Pânzari; Deservire SRL; Matei şi Tutunaru
2011 – Oculist şi Imas

art. 6 § 1 – tribunal institu-


2006 – Gurov
it prin lege

art. 6 § 1 – imparțialitatea
2 2007 – Tocono şi Profesorii Prometeişti
judecătorului

art. 6 § 1 – neaplicarea
termenului de prescripție
2008 – Dacia S.R.L.
acțiunilor privind 3
2009 – Străisteanu şi alţii; Ipteh SA şi alţii
revendicarea proprietății
de către stat

2006 – Istrate; Melnic


2008 – Ceachir
art. 6 § 1 – motivarea insu-
2012 – Pîrnău
ficientă a hotărârii judecă- 7
2014 – Grafescolo SRL
torești (procedura civilă)
2015 – Lebedinschi
2016 – Nichifor

2008 – Grădinar
art. 6 § 1 – motivarea insu-
2010 – Vetrenko
ficientă a hotărârii judecă- 4
2011 – Fomin
torești (procedura penală)
2013 – Mitrofan

art. 6 § 1 – casarea 2005 – Roşca; ASITO


hotărârilor judecătorești 2006 – Josan; Ermicev; Braga; Nistas GMBH
11
irevocabile prin recurs în 2007 – Mihalachi; Bujniţa; Venera Nord-Vest-Borta AG;
anulare Moldovahidromaş; Ovciarov

2005 – Popov (nr. 2)


2006 – Oferta Plus SRL
2008 – Tudor Auto SRL şi Triplu-Tudor SRL
2009 – Eugenia şi Doina Duca
2011 – Dragostea Copiilor – Petrovschi – Nagornii;
art. 6 § 1 – casarea hotărâ-
Agurdino SRL; Cojocaru; Ojog şi alţii
rilor judecătorești irevoca-
20 2012 – Pîrnău; ASITO (nr. 2); Jomiru şi Creţu; Ghirea;
bile prin aplicarea neregu-
Sfinx-Impex S.A.; Banca Internaţională de Investiţii
lamentară a revizuirii
şi Dezvoltare MB S.A.
2013 – Lipcan; Beșliu; Strugaru
2015 – Brantom International S.R.L. și alții
2016 – Rusu Lintax SRL
2017 – Cereale Flor S.A. și Roșca

2006 – Macovei şi alţii (desconsiderarea lucrului judecat în


procedurile judiciare subsecvente)
art. 6 § 1 – alte violări
2012 – ASITO (nr. 2) (acordarea prin hotărâre suplimentară
ale principiului securității 3
a cheltuielilor de judecată nediscutate în proces); Ghirea
raporturilor juridice
(apel peste termen admis, pe motiv că procurorul s-a aflat
în concediu)
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

Art. 6 §1 + Art. 1 Prot. 1


2004 – Prodan; Luntre şi alţii; Pasteli şi alţii; Sîrbu şi alţii;
Bocancea şi alţii; Croitoru; Ţîmbal
2005 – Popov nr. 1; Dumbrăveanu; Scutari; Daniliuc; Baibarac
2006 – Lupăcescu şi alţii; Lungu; Istrate; Drăguţă; Moisei; Oferta
Plus SRL
2007 – Avramenko; Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei;
Mazepa; Ungureanu; Bița și alții; Mizernaia; Clionov; Curăraru;
Grivneac; Buianovschi; Deordiev și Deordiev; Marcu; Nadulișneac
Ion; Țiberneac; Țiberneac Vasile; Vitan; Deliuchin; Lipatnikova și
Rudic; Banca Vias; Becciu; Cogut
2008 – Bulava; Rusu; Vacarencu; Prepeliță; Tudor Auto SRL şi
Triplu-Tudor SRL
neexecutarea hotărârilor
63 2009 – Cebotari şi alţii; Decev; Fedotov
judecătorești
2010 – Panov
2011 – Muhin; Mocanu; Vartic şi alţii; Stog şi alţii; Mistreanu;
Burea şi alţii
2014 – Bondarenco; Baza de transport auto nr. 1
2015 – Parasca; Morari și Spiridonov
Art. 6 § 1
2006 – Lozan şi alţii
2007 – Botnari
2008 – Avram
2014 – Chirica
Art. 6 § 1 + Art. 13
2011 – Muhin

art. 6 § 1 – condamnarea
contravențională fără
acordarea unui apărător și 1 2009 – Petru Roşca
a timpului pentru pregăti-
rea apărării

2007 – Popovici
art. 6 § 1 – condamnarea 2008 – Năvoloacă
în apel sau recurs fără exa- 5 2011 – Dan
minarea directă a probelor 2016 – Lazu
2017 – Manoli

art. 6 § 1 – condamnarea
reclamanților în baza pro-
1 2008 – Levința
belor obținute în urma
torturii

art. 6 § 1 – condamnarea
reclamanților în baza pro- 2014 – Sandu; Pareniuc
3
belor obținute în urma 2016 – Morari
provocării

art. 6 § 2 – încălcarea pre-


1 2007 – Popovici
zumției nevinovăției

art. 6 § 3 (d) – refuzul ne-


motivat al judecătorilor de
1 2012 – Plotnicova
a audia martorul solicitat
de apărare
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

art. 6 § 3 – nereacționarea
judecătorilor la solicitarea
apărării de a obliga procu- 1 2012 – Plotnicova
rorul să prezinte înscrisuri
esențiale pentru cauză

2013 – Pietris S.A.


compensații insuficiente
3 2015 – Botezatu
pentru violarea art. 6
2016 – Iurii

percheziții neregulamen- 2008 – Mancevschi


2
tare 2011 – Bisir şi Tulus

lipsa garanțiilor în legis-


lație pentru a preveni
1 2009 – Iordachi şi alţii
interceptarea nejustificată
a convorbirilor telefonice

2005 – Meriakri; Ostrovar


încălcarea dreptului la co- 2007 – Ciorap
5
respondență a deținuților 2013 – Ipati
2015 – Shishanov

limitarea dreptului persoa-


nelor arestate de a avea 2005 – Ostrovar
2
întrevederi cu persoanele 2007 – Ciorap
apropiate
Art. 8 CEDO
(dreptul la neprotejarea de violența
2 2013 – Eremia şi alţii; B.
respectarea 23 domestică
vieții private și
de familie) 2011 – Bordeianu
ingerințe nejustificate în
3 2014 – Tocarenco
relațiile părinți-copii
2015 – N.P.

2007 – Guţu (pătrunderea ilegală de către polițiști în curtea


casei reclamantului)
2010 – Petrenco (respingerea neîntemeiată a unei acțiuni de
defăimare); Ciubotaru (refuzul de a schimba originea etnică
a reclamantului în actele oficiale)
alte violări a art. 8 5
2014 – Radu (divulgarea de către medic către angajatorul
reclamantului a informației despre sănătatea reclamantului)
2017 – Savotchko (divulgarea de către un operator de te-
lefonie către un terț a detaliilor convorbirilor telefonice ale
reclamantului)

2011 – Avram şi alţii


compensații insuficiente
3 2012 – G.B şi R.B
pentru violarea art. 8
2016 – Otgon

2001 – Mitropolia Basarabiei


refuzul de a înregistra un
Art. 9 CEDO 3 2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova
cult religios
(libertatea 2012 – Fusu Arcadie și alții
de gândire, 4
conştiinţă şi sancționarea pentru prac-
religie) ticarea unui cult religios 1 2009 – Masaev
neînregistrat
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări
2004 – Busuioc
2005 – Saviţchi
examinarea incorectă 2007 – Flux (nr. 3); Flux (nr. 2); Țara și Poiată; Flux și Samson; Flux;
a cauzelor sau acuzațiilor 13 Timpul Info-Magazin şi Anghel
privind defăimarea 2008 – Flux (nr. 4); Flux (nr. 5)
2009 – Flux (nr. 7); Gavrilovici
2010 – Şofranschi
sistarea activității unei
1 2007 – Kommersant Moldovy
instituții media
Art. 10 CEDO
concedierea reclamantului
(libertatea de 17
pentru răspândirea infor-
exprimare) 1 2008 – Guja
mației privind ilegalitățile
comise de angajator
lipsa garanțiilor legale
suficiente împotriva cen-
1 2009 – Manole şi alţii
zurii la instituția publică
a audiovizualului
sancționarea nejustificată
pentru critica adusă jude- 1 2004 – Amihalachioaie
cătorilor
2009 – Hyde Park şi alţii; Hyde Park şi alţii (nr. 2); Hyde Park şi alţii
refuzul de a autoriza întru- (nr. 3); Hyde Park şi alţii (nr. 4)
niri paşnice sau întrerupe- 9 2010 – Partidul Popular Creştin Democrat (nr. 2); Brega; Hyde
rea întrunirilor paşnice Park şi alţii (nr. 5 şi 6)
2012 – Brega şi alţii; Genderdoc-M
Art. 11 CEDO
(libertatea de 2006 – Partidul Popular Creştin Democrat
13 sancționarea pentru întru-
întrunire şi de 3 2008 – Roşca, Secăreanu şi alţii
niri pașnice
asociere) 2017 – Șolari
neprotejarea protesta-
tarilor și neanchetarea
1 2015 – Promo Lex și alții
adecvată a agresorilor
protestatarilor
2001 – Mitropolia Basarabiei
2005 – Ostrovar
2006 – Moisei
2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova; Mazepa; Guţu;
Ungureanu; Bița și alții; Vitan; Lipatnikova și Rudic; Popovici
lipsa dreptului la nivel na-
Art. 13 CEDO 2008 – Cravcenco; Boboc; Malai; Tudor Auto SRL
ţional de a se opune încăl-
(dreptul la un 52 29 şi Triplu-Tudor SRL
cării drepturilor garantate
recurs efectiv) 2009 – Străisteanu şi alţii; Pânzari; Deservire SRL; Fedotov
de Convenţie
2010 – I.D.
2011 – Rotaru; Stog şi alţii
2013 – Mitrofan; Segheti
2014 – Chirica; Baza de transport auto nr. 1
2016 – Okolisan; Baștovoi; Galaida și Coposciu
2006 – Corsacov; Moisei
2007 – Pruneanu; Ungureanu; Bița și Alții; Vitan; Dolneanu
2008 – Cravcenco; Boboc
lipsa dreptului la nivel
2009 – Breabin; Gurgurov; Pânzari; Deservire SRL; Fedotov
naţional de a cere com-
23 2010 – Parnov; Popa
pensaţii pentru violarea
2011 – Burea şi alţii
CEDO
2012 – Struc
2013 – Iurcu; Timuş şi Ţăruş
2015 – Promo Lex și alții; I.P.; Morari și Spiridonov
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

art. 14 + art. 11 – refuzul


discriminatoriu de a auto- 1 2012 – Genderdoc-M
Art. 14 CEDO riza întruniri pașnice
(interzicerea 4
discriminării) art. 14 + art. 3 – discrimi-
2013 – Eremia şi alţii; Mudric
narea ca urmare a violen- 3
2014 – T.M. şi C.M.
ței în familie

Art. 18 CEDO
(limitarea lipsirea de libertate pe
dreptului motiv că nu a depus
1 1 2007 – Cebotari
pentru un scop declarații împotriva unui
neadmis de terț
Convenţie)

exercitarea de presi- 2004 – Ilaşcu şi alţii


uni pentru că a fost depu- 3 2006 – Oferta Plus SRL
să cererea la CtEDO 2007 – Colibaba

neasigurarea confidenția-
lității întrevederilor dintre 2006 – Oferta Plus SRL
2
reclamant şi avocatul său 2007 – Cebotari
la CtEDO

refuzul accesului la infor-


mația necesară pentru
Art. 34 CEDO 1 2006 – Boicenco
prezentarea cauzei la
(împiedicarea
8 CtEDO
accesului la
CtEDO)
neexecutarea adecvată
a măsurilor interimare 1 2009 – Paladi
indicate de CtEDO

transferarea reclamantului
din jurisdicția Republicii
Moldova în jurisdicția
„RMN”, fapt ce a creat 1 2017 – Braga
dificultăți în comunicarea
reclamantului cu avocatul
său la CtEDO

lipsirea de proprietate
printr-o hotărâre supli- 1 2012 – ASITO (nr. 2)
mentară

lipsirea de proprietate în 2008 – Dacia S.R.L.


3
Art. 1 Prot. urma anulării privatizării 2009 – Străisteanu şi alţii; Ipteh SA şi alţii
1 CEDO
(protecţia invalidarea sau retragerea 2007 – Bimer
proprietăţii) nejustificată a licențelor 2008 – Megadat.com SRL
4
(alte violări 15 privind efectuarea activită- 2011 – Bercut SRL
decât cele în ții economice 2015 – Donprut SRL
care a fost
constatată respingerea pretențiilor
violarea art. 6) judiciare care erau legi- 2007 – Cazacu; Dolneanu
3
time potrivit legislației 2008 – Bălan
naționale

confiscarea ilegală a pro-


1 2014 – Ziaunys
prietății
Nr.
Nr.
Art. CEDO total Tipul violării CEDO Hotărârile CtEDO
violări
violări

2007 – Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova


2008 – Unistar Ventures Gmbh
neexecutarea hotărârilor
3 2011 – Norma S.R.L.
judecătorești
aici nu sunt menționate hotărârile în care a fost constatată și
violarea art. 6. Pentru detalii, a se vedea art. 6.

casarea hotărârilor
judecătorești irevocabile
prin recurs în anulare sau a se vedea la art. 6
aplicarea neregulamentară
a revizuirii

lipsirea de efect al unor


hotărâri judecătorești
cu privire la drepturile
patrimoniale prin a se vedea la art. 6
intermediul unor
proceduri judiciare
ulterioare

interdicția pentru
Art. 3 Prot. 1
persoanele cu dublă
CEDO (drep-
1 sau multiplă cetățenie 1 2010 – Tănase
tul la alegeri
să devină deputați în
libere)
Parlament

Numărul
total 503
de violări
Centrul de Resurse Juridice din Moldova este o organizaţie necomercială care contribuie la con-
solidarea democraţiei și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiţie și drepturile
omului. Realizăm activităţi de cercetare și de advocacy. Suntem independenţi și neafiliaţi politic.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova


F Str. A. Şciusev 33, MD-2001
Chişinău, Republica Moldova
1 +37322843601
1 +37322843602
8 contact@crjm.org
5 www.crjm.org
f CRJM.org
T CRJMoldova
CRJM