Sunteți pe pagina 1din 5

Ediţia: 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. de ex: 2

Revizia:
Nr. de ex :

RO M Â N I A
PRIVIND
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂTULUI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL CUTREMUR
JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VASILE
LUCACEL’’ SOMES ODORHEI Pagină 1 din 5
Loc.Somes Odorhei , nr.235, tel 0260654616,
fax 0260654616,
Cod fiscal 21718640 E-mail
:somes_odorhei_scoala@yahoo.com
PSI-SECURITATE Cod: P.O. – 08- CCC Exemplar nr:1

Nr. 555 din 2.10.2017

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind
responsabilii/ Numele si Functia Data Semnatura
operatiunea prenumele

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Szarkozi Sanda Resp. Comisie PSI 12.09.2017
1.2. Verificat Anghel Elena Coordonator 12.09.2017
CEAC
1.3 Aprobat Ghiurco Sergiu Director 12.09.2017

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Data de la care se
Componenta revizuita Modalitatea aplica
Editia/ revizia
reviziei prevederile
in cadrul editiei
editiei sau
reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x 12.09.2017
2.2. Revizia 1 x x
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale

Scopul Exemplar Nume si Data


Compartiment Functia Semnatura
difuzarii nr. prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aprobare 1 conducere Director Ghiurco 12.09.2017
Sergiu
Ediţia: 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. de ex: 2

Revizia:
Nr. de ex :

RO M Â N I A
PRIVIND
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂTULUI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL CUTREMUR
JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VASILE
LUCACEL’’ SOMES ODORHEI Pagină 2 din 5
Loc.Somes Odorhei , nr.235, tel 0260654616,
fax 0260654616,
Cod fiscal 21718640 E-mail
:somes_odorhei_scoala@yahoo.com
PSI-SECURITATE Cod: P.O. – 08- CCC Exemplar nr:1

3.2. Aplicare 1 didactic Cadre Szarkozi 12.09.2017


didactice Sanda
3.3. Aplicare 2 secretariat Secretar sef Buzure 12.09.2017
Dana
3.4. Aplicare 3 contabilitate Contabil Buzure 12.09.2017
Dana
3.5. Aplicare 4 Administrativ Administrator Șimonca 12.09.2017
personal patrimoniu Anca
nedidactic
3.6. Informare 5 conducere Director Ghiurco 12.09.2017
Sergiu
3.7. Evidenta 6 Comisie Psi Responsabil Szarkozi 12.09.2017
Sanda

4. Documente de referință
Decizia internă nr. 60 / 19.09.2014 privind organizarea echipei de intervenţie în situaţii de
urgenţă
1. Legea 307 din 2006
2. Legea 481 / 2004 – Legea protecţiei civile
3. Planificarea exercitiilor de evacuare a scolii in cazul situatiilor de urgenta
4. Procesele-verbale intocmite cu ocazia exercitiilor de evacuare.

5. Scopul: sporirea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului şcolii în cazul producerii


unui
cutremur;

6. Aria de cuprindere:
În cazul producerii unui cutremur;

7. Responsabilităţi:
Responsabilul cu situaţiile de urgenţă, echipa de intervenţie în cazul producerii unei situaţii
de urgenţă, cadrele didactice prezente la ore cu elevii, elevii prezenţi în şcoală;

8.Perioada de aplicare:
De fiecare dată când are loc un cutremur;

9. Procedura propriu-zisă (paşii / regulile / instrucţiunile de lucru pentru aplicarea


procedurii):
a. Se păstrează calmul, se previn tendinţele de a alerga, de părăsire a şcolii.
Ediţia: 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. de ex: 2

Revizia:
Nr. de ex :

RO M Â N I A
PRIVIND
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂTULUI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL CUTREMUR
JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VASILE
LUCACEL’’ SOMES ODORHEI Pagină 3 din 5
Loc.Somes Odorhei , nr.235, tel 0260654616,
fax 0260654616,
Cod fiscal 21718640 E-mail
:somes_odorhei_scoala@yahoo.com
PSI-SECURITATE Cod: P.O. – 08- CCC Exemplar nr:1

b. Cadrul didactic din fiecare clasă deschide şi lasă deschisă uşa clasei respective şi păstrează
calmul.
c. Elevii se adăpostesc sub bănci, depărtaţi cât se poate de ferestre, se ţin cu mâinile de
piciorul băncii şi îşi protejează cât mai bine faţa şi capul.
d. După cutremur elevii ies cu atenţie de sub bănci, fără să pună mîinile pe jos, cu grijă să
nu
se rănească în eventualele cioburi căzute. Se păstrează calmul, se evaluează pericolele din
jur, nu
se iese imediat din clasă. Se acordă primul ajutor răniţilor şi se aşteaptă soneria de alarmare
sau
acordul personalului din echipa de intervenţie pentru a părăsi şcoala.
e. După cutremur, personalul din echipa de intervenţie verifică, mai întâi, rapid, starea
culoarelor de evacuare (dacă accesul spre ieşire nu este blocat, dacă nu există pericole de
orice
natură, etc). Dacă una din căile de evacuare este compromisă, se anunţă cadrele didactice
prezente în clase să evacueze elevii pe o rută alternativă sigură.
f. Se acţionează soneria de alarmare, cu semnalul prestabilit: sunete repetate, cu durata
de
3 secunde fiecare, pe durata a cel puţin 1 minut
i. În cazul producerii de avarii, se întrerupe alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale.
g. Profesorii şi elevii se îndreaptă spre locul de adunare prestabilit şi cunoscut (terenul de
sport, lângă gard) şi se face prezenţa, apoi se raportează echipei de intervenţie dacă toţi
elevii
care erau prezenţi în clasă sunt prezenţi şi la locul de adunare.
Evacuarea elevilor începe sub îndrumarea cadrelor didactice prezente la ore în momentul
producerii cutremurului şi a personalului responsabil din echipa de intervenţie.
Elevii nu vor zăbovi pentru a-şi lua asupra lor obiecte personale.
Profesorul ia cu el catalogul clasei.
La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere.
Se acordă ajutor persoanelor cu dizabilităţi, rănite, persoanelor aflate în pericol.
h. Responsabilii din echipa de intervenţie verifică dacă tot personalul şi elevii au părăsit
clădirea
şcolii. Se verifică holurile şi toaletele.
i. Se folosesc telefoanele doar dacă există persoane în pericol sau care au nevoie de
asistenţă,
sau incendii declanşate în urma cutremurului. Aceasta pentru a nu supraîncărca reţeaua
telefonică
ce este foarte importantă pentru serviciile de salvare şi medicale.
Ediţia: 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. de ex: 2

Revizia:
Nr. de ex :

RO M Â N I A
PRIVIND
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂTULUI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL CUTREMUR
JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VASILE
LUCACEL’’ SOMES ODORHEI Pagină 4 din 5
Loc.Somes Odorhei , nr.235, tel 0260654616,
fax 0260654616,
Cod fiscal 21718640 E-mail
:somes_odorhei_scoala@yahoo.com
PSI-SECURITATE Cod: P.O. – 08- CCC Exemplar nr:1

j. Dacă au fost avariate clădirile şcolii nu se reintră în clădiri pentru a salva documente şi
bunuri materiale, chiar dacă la prima vedere pot fi considerate sigure.
k. Monitorizarea cunoaşterii şi apliăarii procedurii va fi facută de responsabilul cu situaţii de
urgenţă.

10. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI în derularea procedurii operaţionale

Nr. Compartimentul (postul) / acţiunea


Crt. (operaţiunea) I II III IV V
0 1 2 3 4 5
1. Responsabil PSI E
2. Contabil V
3. Director A
4. Administrator Ap
Toate compartimentele
5. Secretar V Ah

11. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr. Denumirea Elaborator Aprobat Nr.de Difuzare Arhivare Alte


anexa anexei exemplare loc perioada
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

12. Cuprins

Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina


componentei
in cadrul
procedurii
operationale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 1
editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
Ediţia: 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. de ex: 2

Revizia:
Nr. de ex :

RO M Â N I A
PRIVIND
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂTULUI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL CUTREMUR
JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VASILE
LUCACEL’’ SOMES ODORHEI Pagină 5 din 5
Loc.Somes Odorhei , nr.235, tel 0260654616,
fax 0260654616,
Cod fiscal 21718640 E-mail
:somes_odorhei_scoala@yahoo.com
PSI-SECURITATE Cod: P.O. – 08- CCC Exemplar nr:1

operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1
operaţionale
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, 1
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 2
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 3
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 3
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activitătii 7
10. Anexe, înregistrări, arhivări 7
11. Cuprins 7