Sunteți pe pagina 1din 4

!!! Indicațiile se referă la partea a II-a a proiectului (de la pagina 34 încolo).

Atașat aveți 2 fișiere excel (unul pentru calculul îngrășămintelor, unul pentru fișa
tehnologică)

1. Nu schimbați sau ștergeți tabelele ci schimbați valorile din ele (cu excepția celor din
excel pe care le veți lucra în excel și le veți copia apoi în word.... !!! Nu lucrați direct în
word pe model tabelele din excel ci deschideți fișierele aferente - NPK sau fișă
tehnologică și lucrați acolo)

2. la tabelul Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului treceți la


teren arabil suprafața pe care ați primit-o la seminar (la irigat nu trecem nimic) urmând
ca să treceți cât doriți la celelalte categorii de folosință. Restul valorilor nu vor influența
calculele viitoare. Aici calculați apoi procentele cerute

3. Realizați apoi o descriere a amplasamentului fermei (să zicem)..după model... cu


suprafața pe care v-am dat-o și cu cele trei culturi pe care trebuie să vi le alegeți

În general încercăm să alegem cele trei culturi în funcție de asolament dar nu e o


condiție strictă. Mecanismul este important. Astfel recomand să aveți din cele trei
culturi:

- o cultură de cereale păioase.. Exemplul trimis de domnul profesor e cu grâu. Să nu


rămână pentru toți grâu și porumb. Dacă ați ales grâu atunci să schimbați în loc de
porumb- floarea soarelui sau altceva. Dacă ați ales porumb atunci să aveți orz sau
altceva...fiți originali.
- o cultură de porumb, floarea soarelui
- o cultură specială la alegere (cartof, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, soia, rapiță, etc)...
Puteți chiar să nu aveți porumb sau floarea soarelui... ci două culturi speciale...cum
alegeți.

Încercăm să nu avem alte culturi mai excentrice pentru că nu avem valorile consumului
specific de substanță activă necesară la calculul îngrășămintelor..dar dacă găsim..putem
avea și altă cultură

4. Descrieți tehnologiile de cultură pentru cele trei culturi alese, căutând pe intrnet sau
din alte surse disponibile
Căutați să scrieți cu diacritice, cu același font (Times New Roman, 12) și
structurat/așezat (Justify, paragraf la început)..deci ca la proiectul de licență
Nu e nevoie să fie foarte lungă descrierea ci să respecte aproximativ structura modelului.
Nu asta va conta.

5. Lista cu ofertele furnizorului nu trebuie să fie ca în exemplu- cu 10 pagini de tabele ci


să căutați pentru fiecare cultură măcar trei substanțe utilizate (3 tipuri de îngrășăminte,
de erbicide, de insecticide, de fungicide..după cum e cazul..și dacă găsiți) la care veți
trece furnizorul, prețul (după modul de ambalare), doza pe hectar. Deci faceți tabele cu
aceste lucruri... La urmă...după cum e și în exemplu căutați și trei soiuri se semințe
pentru fiecare cultură
6. De la pagina 62.... aveți suprafața dată, împărțiți la 3 (avem trei culturi). Dacă nu se
împarte exact punem una dintre suprafețe ușor diferită.. cu una-trei unități..ca să fie
număr întreg.

7. La CAPITOLUL III lucrați după model.. treceți producțiile medii aproximative din zona
aleasă ca amplasament.. Unde nu știți mai căutați pe internet producții medii.... .).
Recomand tuturor să folosiți valori ale producției medii ceva mai mari decât cele
găsite pe statistici INS. Bineînțeles nu e nicio greșeală dacă păstrăm și așa. Vom fi pe
pierdere...E o recomandare... De ex. la grâu deși gășiți producții medii de 3500 recomand
să folosiți valori între 4100 și 5800, la porumb deși gășiți cam 5000 kg/ha..să puneți
valori între 7100 și 10500. Dar puteți lăsa și așa dacă țineți neapărat, însă să nu aveți toți
la grâu 3500 kg/ ha...
La urmă veți avea un tabel (la punctul 8). Pentru a obține Producția medie
(ultima coloană) veți împărți producția totală la suprafața totală a fiecărei culturi
(coloana I la coloana II)
Cu rezultatul obținut vom trece la:

8. 3.2 STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE PE CULTURI. Această parte


se va lucra în excel după modelul trimis de domnul profesor și care se numește NPK
Exemplu calcul Deschideți acest excel.

a)Îndrăzniți. Nu vă speriați

b) Singurele lucruri pe care mai trebuie să le schimbați aici sunt coloana „Necesar
(kg/t) adică ce cantitate de îngrășăminte e nevoie pentru a produce o tonă de produs„
(pe care o veți lua din tabelul excel atașat de mine) și „Producție (t/ha)„ adică
producția voastră medie rezultată la punctul 8 din proiect(-rotunjiți valorile la număr
întreg) precum și coeficientul de la linia 32 (în funcție de cultură)

- pentru coloana „Necesar (kg/t) vom folosi niște valori pe care o să le căutăm și o să vă
explic, în funcție de culturile alese
(Valori consum specific pentru ce ce au cultura de soia:
Raport boabe: vreji= 1:1,5
N: -prod. princip: 55 kg
- prod. sec: 15
P -prod. princip: 17 kg
- prod. sec: 5,5
K -prod. princip: 25 kg
- prod. sec: 9 kg)

- la coloana „Producție (t/ha)„ să fiți atenți să transformați în tone producția medie


- coeficientul pentru fiecare cultură se va găsi într0un document ulterior

c)Valorile se calculează automat și le vom folosi apoi în fișa tehnologică

d)Nu uitați: Ca să treceți în word selectați tabelul în excel și dați Copy și apoi Paste as
picture (sau paste și apoi mergeți în josul paginii și pe pătrățelul galben care apare
selectați Paste as picture) pentru o calitate mai bună la listare (Apropo..nu lăsați spații
foarte mari pe margine..Puteți folosi 2 cm stânga, și 1,5 în rest sau maxim 2,5 stânga și 2
în rest)

e) Vom avea deci trei tabele în excel (pentru fiecare cultură câte un tabel)

9. Trecem apoi la partea frumoasă- FIȘA TEHNOLOGICĂ

Pentru cereale păioase lucrați pe fișa de la grâu, pentru celelalte culturi recomand
să lucrați pe cea de la porumb... Faceți trei copii, veți avea trei fișe tehnologice și trei
eficiențe

a) În fișa tehnologică să căutați să realizați succesiunea lucrărilor în funcție de


cultura la care faceți referire...căutând pe internet ce alte lucrări ar mai presupune... Fiți
diferiți... Fișele voastre pot diferi în funcție de implicarea voastră... Pentru lucrări
mecanice în plus consultați tabelul de sub fișa tehnologică. Dacă nu se regăsesc încercați
să găsiți o lucrare oarecum similară de acolo.

b)Ce valori veți avea diferite de fișa originală:

 - coloana 4 care se va modifica automat pentru suprafață iar unele valori în funcție de
coloana 17 (total materiale kg)..să fiți atenți să fie corelație, să nu rămână valori de la
exemplu
 - tarifele pentru categoriile de salarizare atât pentru lucrări manuale cât și pentru cele
mecanice de sub tabelul cu fișa... le modificați în funcție de zona dumneavoastră
(bineînțeles nu exagerat față de valorile din model...cred că maxim 0 - 20 lei să fie
intervalul de variație.... dar dacă în zonă aveți alte valori...e în regulă)
 - dacă la coloana 10 cu agregate găsiți alte mașini cu care să faceți operațiunile e în
regulă..dacă nu... lăsați așa.... pentru lucrările noi...să căutați un tip de mașină...dacă găsiți
 - Coloana 11 (tarif ha.a.n) se va modifica cu valorile voastre alese în funcție de zonă (cât
costă arătura unui hectar). Aici avem două variante... fie lăsăm valoarea totală de ex.
370, (dar pentru fiecare zonă poate fi 350, 380, 400 etc..) (care de fapt cuprinde
consumul de motorină, plata mecanizatorului, materiale auxiliare și eventuale reparații
și întreținere) iar la eficiență să fim atenți ca din formula de calcul a cheltuililor directe
să scoatem cheltuielile cu carburantii și salariile mecanizatorilor..... fie trecem doar 150
să zicem iar în formula cheltuililor directe punem și cheltuielile cu carburantii și salariile
mecanizatorilor (ex.: 150 lei +70 lei) pe un hectar...și deci cumulate dau tot 370 lei pe
ha... Greu??? ... Pentru uniformitate probabil vom trece toți cum e în model 200 sau
variații ușoare: 190, 195, 200, 210, 220
 - coloana 15- materiale.... Alegeți tipul de material folosit (tipul de îngrășământ, soiul de
sămânță/material săditor, tipul de erbicid ș.a) .. Puteți alege
 - coloana 16 Consum/ha... Mai întâi..propun să faceți așa: Dacă avem 108 kg de N
substanță activă: Cantitatea de N de administrat (rezultată din excelul NPK) =91,8 kg......
apoi (de exemplu dacă alegem pentru coloana 14 azotatul de amoniu cu o concentrație
de 33,4% iar la noi am obținut că trebuie aplicat 91,8 kg azot substanță activă atunci la
coloana 15 vom trece...calculând prin regula de trei simplă

.. dacă 100 kg azotat conține 33,4 kg N s.a


atunci x.... 91,8
unde x= (91,8*100)/33.4=274,8 kg azotat de amoniu.... valoare care trebuie
trecută în fișă
Similar și pentru K și P.
---dacă alegem uree (care e un îngrășământ tot pe bază de azot...ați făcut la agrochimie..
mai sunt și altele)... cu o concentrație de 46% atunci la coloana 15 vom trece valoarea
x=(91,8*100)/46=199,5 kg uree

 Atenție... de regulă îngrășămintele cu concentrații mai mari sunt mai scumpe vedeți
prețurile și împărțiți la câte kg are un sac (de reg sunt la sac de 50 kg) .. Ex. Azotatul de
amoniu e undeva la 1,5 lei/kg iar ureea la 2 lei și ceva/kg
 - Fiți atenți la lucrarea de semănat...la materiale... treceți cantitatea necesară... Acolo e
200 kg pentru grâu, căutați pentru fiecare cultură..porumbul necesită undeva în jur de
20 kg/ha, cartoful în jur de 3-4 t/ha..șa. ...Căutați
 -Norma agregat sau consumul de motorină...dacă e o lucrare nouă atunci căutăm sub fișă
în tabele...dacă e o lucrare care nu o găsim aproximăm după o lucrare similară existentă
în tabel