Sunteți pe pagina 1din 18

CENTRUL DE ARHEOLOGIE

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL


ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

CULTURI PROCESE ȘI CONTEXTE ÎN ARHEOLOGIE


,

Volum omagial

Oleg LEVIŢKI la 60 de ani

Editori: Livia SÎRBU, Nicolae TELNOV,


Larisa CIOBANU, Ghenadie SÎRBU, Maia KAȘUBA

Chişinău 2016
Recenzenți:
dr. Natalia MATEEVICI
dr. Roman RABINOVICI

Redactarea textelor în limba engleză: Marina IUROVSCAIA


Comitetul organizatoric: Radu POSTOLACHE, Vasile IARMULSCHI, Natalia PAȘENCIUC

Avizat spre publicare de Consiliul Științific


al Institutului Patrimoniului Cultural la ședința din 31.03.2016

Culturi, Procese și Contexte în Arheologie. Volum omagial Oleg Levițki la 60 de ani / editori: Livia
Sîrbu, Nicolae Telnov, Larisa Ciobanu, Ghenadie Sîrbu, Maia Kașuba – Chișinău, 2016. – 346 p.

ISBN

Culegerea este dedicată dlui dr.hab. Oleg LEVIȚKI, Directorul Centrului de Arheologie al Institutu-
lui Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, la cea de-a 60-a aniversare. Publicația
conține contribuţii ale specialiştilor în arheologia spaţiului european din eneolitic până în perioada
medievală timpurie. Textele sunt redactate în limbile română, rusă, engleză și germană.

© Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural


© Autorii lucrărilor publicate

Responsabilitatea pentru conținutul și noutatea științifică a articolelor prezentate revine autorilor


CUPRINS

TABULA GRATULATORIA .................................................................................................................7


DOCTORUL HABILITAT ÎN ISTORIE OLEG LEVIŢKI LA FRUMOASA
VÂRSTĂ A REALIZĂRILOR (Administraţia IPC) ...........................................................................9
СЛОВО О КОЛЛЕГЕ И ДРУГЕ (Николай ТЕЛЬНОВ) ..................................................................10
OLEG LEVIȚKI – AUTOR ȘI EDITOR AL REVISTEI ARHEOLOGICE
(Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU) ..................................................................................................13
OLEG LEVIŢKI – LA O JUMĂTATE DE VEAC PLUS ZECE (Tudor STAVILĂ) ....................14
DE OM DEPINDE DACĂ TALENTUL VA ÎNFLORI (Nicolae CHICUȘ) .................................15
OLEG LEVIȚKI, LA VÂRSTA ÎMPLINIRILOR (Alexandru FURTUNĂ) ..................................16
OMUL, SAVANTUL ŞI PROFESORUL OLEG LEVIȚKI (Livia SÎRBU, Larisa CIOBANU,
Ghenadie SÎRBU) ....................................................................................................................................17
LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ....................................................................................................23
LISTA EXPEDIȚIILOR ARHEOLOGICE ȘI A RAPOARTELOR ȘTIINȚIFICE .........................32

Валентин ДЕРГАЧЕВ (Кишинэу)


НОВЫЕ КЛАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КУЛЬТУРЫ КУКУТЕНЬ-ТРИПОЛЬЕ
ИЗ СРЕДНЕГО ПОДНЕСТРОВЬЯ (УКРАИНА) .............................................................................36
Stanislav ȚERNA (Chișinău)
DESPRE RĂSPÂNDIREA UNUI TIP SPECIFIC DE FIGURINĂ ANTROPOMORFĂ
DIN MEDIUL USATOVO ....................................................................................................................52
Игорь МАНЗУРА (Кишинэу)
МОГИЛЬНИК МАЯКИ КАК ИСТОЧНИК ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОСИТЕЛЕЙ УСАТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ...................................................................................63
Татьяна ДЕМЧЕНКО (Аберистуит)
К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ГРУППЫ БУРСУЧЕНЬ В РАМКАХ
ГОРДИНЕШТСКО–ПОЗДНЕМАЙКОПСКОГО ФЕНОМЕНА ...............................................84
Cristian SCHUSTER (București), Laurenţiu MECU (București),
Ion TUŢULESCU (Râmnicu Vâlcea)
DIE FRÜHBRONZEZEITLICHE GLINA-KULTUR UND IHRE ÄXTE.
I. DIE STEINÄXTE ..............................................................................................................................100
Dumitru BOGHIAN (Suceava), Sergiu-Constantin ENEA (Târgu Frumos),
Angela SIMALCSIK (Iași), Vasilica-Monica GROZA (Iași), Sorin IGNĂTESCU (Suceava)
DESCOPERIRILE FUNERARE DE LA COSTÂNA-IMAŞ
(COM. TODIREŞTI, JUD. SUCEAVA, ROMÂNIA). PROBLEME PRIVIND
ÎNCADRAREA CULTURAL-CRONOLOGICĂ ŞI RITUL FUNERAR .....................................114
Mihai WITTENBERGER (Cluj-Napoca)
DESPRE METALURGII EPOCII BRONZULUI ŞI AŞEZĂRILE LOR .........................................141
Еуджен САВА (Кишинэу)
К ВОПРОСУ О ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ ДЛЯ ОТЛИВКИ БРОНЗОВЫХ БРИТВ .............154
Евгений УШУРЕЛУ (Кишинэу)
НАКОНЕЧНИКИ КОПИЙ С ЦЕЛЬНЫМ ПЕРОМ
И ВИЛЬЧАТЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ВТУЛКИ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ................................................................................................162
Ирина КОВАЛЕВА, Владимир РОМАШКО† (Днепропетровск)
КЛАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА
ИЗ ПРИОРЕЛЬЯ .................................................................................................................................168
Василий ИЛЬЧИШИН (Тернополь)
КУБКИ «БЕЛОЗЕРСКОГО» ТИПА В КЕРАМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ВЫСОЦКОЙ КУЛЬТУРЫ.................................................................................................................174
Bogdan Petru NICULICĂ (Suceava), Aurel MELNICIUC (Botoșani),
Viorica VASILACHE (Iași), Ciprian-Cătălin LAZANU (Vaslui)
CÂTEVA OBSERVAŢII ASUPRA TIPARELOR DE PIATRĂ PENTRU TURNAT
BRONZURI, DESCOPERITE LA CINGHINIA (COM. RIPICENI, JUD. BOTOŞANI) ..........178
Cергей АГУЛЬНИКОВ (Кишинэу)
МОГИЛЬНИК КУЛЬТУРЫ ХОЛЕРКАНЬ-ХАНСКА У С. МАШКЭУЦЬ ............................188
Alexandra COMȘA (București)
ANTHROPOLOGICAL DATA ABOUT A HALLSTATT FUNERARY FIND
FROM GARVĂN-MLĂJITUL FLORILOR (JIJILA COMM., TULCEA COUNTY),
BELONGING TO THE BABADAG CULTURE ..............................................................................195
Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ (Chișinău)
LOCUIREA HALLSTATTIANĂ TIMPURIE (COZIA-SAHARNA)
ÎN MICROZONA SAHARNA, REPUBLICA MOLDOVA ............................................................203
Игорь БРУЯКО (Одесса)
ЗЕМЛЯНКА КУЛЬТУРЫ БАСАРАБИ ИЗ КАРТАЛА
(О СООТНОШЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДРЕВНОСТЯХ
ЭПОХИ СРЕДНЕГО ГАЛЬШТАТА В НИЗОВЬЯХ ДУНАЯ) ...................................................216
Vasile HAHEU (Chişinăi)
PRACTICI FUNERARE ÎN PERIOADA HALLSTATTIANĂ TÂRZIE
ÎN SPAŢIUL CARPATO-NISTREANO-PONTIC
(NOI ABORDĂRI ŞI INTERPRETĂRI) ......................................................................................231
Сергей СКОРЫЙ (Киев)
НОВЫЕ НАХОДКИ ПРЕДСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ
В ДНЕПРОВСКОМ ЛЕСОСТЕПНОМ ПРАВОБЕРЕЖЬЕ .......................................................239
Александр МОГИЛОВ (Киев), Анатолий ГУЦАЛ,
Виталий ГУЦАЛ (Каменецк-Подольск)
ПЕРВЫЙ СПАСОВСКИЙ КУРГАН ..............................................................................................247
Maya KASHUBA, Marina VAKHTINA,
(with the supplement by Sergei KHAVRIN) (Saint Petersburg)
BRONZE MIRROR FROM THE OLD EXCAVATIONS OF NEMIROVO CITY-SITE
ON THE SOUTHERN BUG ...............................................................................................................268
Денис ТОПАЛ (Кишинэу)
ДВА СРЕДНЕСКИФСКИХ АКИНАКА ИЗ БЕССАРАБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ ...................278
Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV (Chișinău)
O AŞEZARE GETICĂ DESCOPERITĂ LA CIORNA, R-NUL REZINA ....................................286
Николай ТЕЛЬНОВ (Кишинэу), Виталий СИНИКА (Тирасполь)
КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ИЗ СКИФСКОГО МОГИЛЬНИКА У С. ГЛИНОЕ
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ НИЖНЕГО ДНЕСТРА ...............................................................................294
Michael MEYER (Berlin), Octavian MUNTEANU (Chișinău),
Vasile IARMULSCHI (Berlin), Björn RAUCHFUß (Berlin),
Franka HÖPPNER (Berlin)
AȘEZAREA DE TIP POIENEȘTI-LUCAȘEUCA DE LA BRĂNEȘTI-MARGINEA DE VEST
(R. ORHEI, REPUBLICA MOLDOVA) (CERCETĂRILE DIN ANII 2014-2015) .........................310
Rodica URSU NANIU (Chișinău)
OGLINZI PARALELE: DESPRE FENOMENOLOGIA MĂŞTILOR DE RITUAL .....................331
Сергей КУРЧАТОВ (Кишинэу)
ПЕРВАЯ НАХОДКА ГАРНИТУРЫ ТИПА «СУЧИДАВА»
В НИЖНЕМ ПОДНЕСТРОВЬЕ .....................................................................................................336

LISTA ABREVIERILOR ......................................................................................................................341


LISTA AUTORILOR ............................................................................................................................343
TABULA GRATULATORIA

Ecaterina ABÎZOVA (Chişinău) Victor GHILAŞ (Chişinău)


Serghei AGULNICOV (Chișinău) Alexei GOŢEV (Sofia)
Marius ALEXIANU (Iași) Denis GRECHKO (Kiev)
Sorin AILINCĂI (Tulcea) Vasilica-Monica GROZA (Iaşi)
Mircea BABEȘ (București) Anatolii GUTSAL (Kamianets-Podilsky)
Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU (Chişinău) Vitalii GUTSAL (Kamianets-Podilsky)
Mihail BĂŢ (Chişinău) Maria GUROVA (Sofia)
Luminiţa BEJENARU (Iaşi) Vasile HAHEU (Chișinău)
Veaceslav BICBAIEV (Chișinău) Svend HANSEN (Berlin)
Vadim S. BOCHKAREV (Sankt-Petersburg) Sergiu HEGHEA (Chişinău)
Sergiu BODEAN (Chişinău) Ştefan HONCU (Iaşi)
Larisa BOGATAIA (Chişinău) Franka HÖPPNER (Berlin)
Dumitru BOGHIAN (Suceava) Vasile IARMULSCHI (Berlin)
Ana BOLDUREANU (Chişinău) Constantin ICONOMU (Iași)
Neculai BOLOHAN (Iași) Mircea IGNAT (Suceava)
Nikolaus BOROFFKA (Berlin) Sorin IGNĂTESCU (Suceava)
Igor BRUYAKO (Odesa) Vasilii ILCHISHIN (Ternopol)
Valeriu BUBULICI (Chişinău) Ion IONIŢĂ (Iaşi)
Vitalie BURLACU (Chişinău) Evghenii JAROVOI (Moscova)
Valeriu CAVRUC (Sfântu Gheorghe) Vitalii JELEZNÎI (Chişinău)
Ion CEBAN (Chişinău) Milos JEVTIC (Belgrad)
Dmitrii CHERNOVOL (Kiev) Gabriel JUGĂNARU (Tulcea)
Nicolae CHICUŞ (Chişinău) Carol KACSO (Baia Mare)
Oleg CHITIC (Montréal) Maia KAȘUBA (Sankt-Petersburg)
Jan CHOCHOROWSKY (Cracov) Elke KAISER (Berlin)
Larisa CIOBANU (Chișinău) Sergei KHAVRIN (Sankt-Petersburg)
Horia CIUGUDEANU (Alba Iulia) Irina KOVALEVA (Dnepropetrovsk)
Florin COCIŞ (Cluj-Napoca) Serghei KURCEATOV (Chișinău)
Florin COGÂLTAN (Cluj-Napoca) Olga LARINA (Chişinău)
Alexandra COMŞA (Bucureşti) Attila LÀSZLÓ (Iași)
Andrei COROBCEAN (Chişinău) Ciprian-Cătălin LAZANU (Vaslui)
Liliana CONDRATICOVA (Chişinău) Alexandru LEVINSCHI (Chișinău)
Serghei COVALENCO (Chişinău) Maria LJUSTINA (Belgrad)
Sylwester CZOPEK (Rzeszów) Mircea MAMALAUCĂ (Bârlad)
Valentin DERGACIOV (Chișinău) Igor MANZURA (Chișinău)
Lilia DERGACIOVA (Chişinău) Natalia MATEEVICI (Chișinău)
Vasile DIACONU (Târgu Neamț) Sebastian MATEI (Buzău)
Aleksandr DIACHENKO (Kiev) Sergiu MATVEEV (Chişinău)
Sergiu ENEA (Târgu Frumos) Dragoş MĂNDESCU (Argeș)
Elena FRASENIUC (Chișinău) Laurenţiu MECU (Bucureşti)
Alexandru FURTUNĂ (Chişinău) Aurel MELNICIUC (Botoşani)
8

Michael MEYER (Berlin) Livia SÎRBU (Chișinău)


Irina MIDARI (Chișinău) Mariana SÎRBU (Chișinău)
Eugen MISTREANU (Chişinău) Tudor SOROCEANU (Berlin)
Aleksandr MOGILOV (Kiev) Victor SPINEI (Iași)
Octavian MUNTEANU (Chișinău) Constantin SPÎNU (Chişinău)
Sergiu MUSTEAȚĂ (Chișinău) Tudor STAVILĂ (Chişinău)
Anatolii NAGLER (Berlin) Victoria SURDU (Chişinău)
Tamara NESTEROVA (Chişinău) Marzena SZMYT (Poznań)
Eugen NICOLAE (București) Dan ŞTEFAN (Bucureşti)
Bogdan NICULICĂ (Suceava) Maria-Magdalena ŞTEFAN (Bucureşti)
Ion NICULIȚĂ (Chișinău) Mark TCACIUK (Chişinău)
Ion NOROC (Chişinău) Nicolae TELNOV (Chișinău)
Nona PALINCAŞ (Bucureşti) Ion TENTIUC (Chișinău)
Natalia PAŞENCIUC (Chişinău) Denis TOPAL (Chișinău)
Alexandru POPA (Sfântu Gheorghe) Ion TUŢULESCU (Râmnicu Vâlcea)
Sergiu POPOVICI (Chişinău) Stanislav ȚERNA (Chișinău)
Radu POSTOLACHE (Chişinău) Senica ŢURCANU (Iaşi)
Gheorghe POSTICĂ (Chișinău) Marina VAKHTINA (Sankt-Petersburg)
Roman RABINOVICI (Chişinău) Mariana VASILACHE (Chişinău)
Björn RAUCHFUß (Berlin) Viorica VASILACHE (Iaşi)
Svetlana REABŢEVA (Chişinău) Valentin VASILIEV (Alba Iulia)
Petre ROMAN (București) Ion VLASENCO (Chişinău)
Małgorzata RYBICKA (Rzeszów) Vlad VORNIC (Chișinău)
Tatiana SAMOILOVA (Odesa) Regina Anna UHL (Berlin)
Eugen SAVA (Chișinău) Emil-Constantin URSU (Suceava)
Cristian SCHUSTER (Bucureşti) Ion URSU (Chişinău)
Serghei SKORYI (Kiev) Rodica URSU NANIU (Chişinău)
Irina SHRAMKO (Harkov) Valentina URSU (Chişinău)
Angela SIMALCSIK (Iaşi) Nicolae URSULESCU (Iași)
Vitalii SINICA (Tiraspol) Eugen UŞURELU (Chișinău)
Valeriu SÎRBU (Brăila) Mihai WITTENBERGER (Cluj Napoca)
Ghenadie SÎRBU (Chișinău) Aurel ZANOCI (Chișinău)
Bogdan Petru NICULICĂ, Aurel MELNICIUC,
Viorica VASILACHE, Ciprian-Cătălin LAZANU

CÂTEVA OBSERVAŢII ASUPRA TIPARELOR DE PIATRĂ PENTRU TURNAT BRONZURI,


DESCOPERITE LA CINGHINIA (COM. RIPICENI, JUD. BOTOŞANI)

Având în vedere importanţa cu totul aparte pe care o au dovezile privitoare la practicarea metalurgiei bronzului în
regiunea est-carpatică, publicarea oricărei informaţii despre tiparele de piatră în care au fost turnate obiecte de bronz de la
sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului reprezintă un important pas spre cunoaşterea metalurgiei preistorice.
Semnatarii rândurilor de mai jos consideră că descoperirea recentă a unui număr de trei tipare de piatră, în zona localităţii
Cinghinia (com. Ripiceni, jud. Botoşani), trebuie adusă la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice. Chiar dacă împrejurările în
care s-au făcut descoperirile lasă multe semne de întrebare, întrucât avem în faţa noastră piese fragmentare, descoperite
întâmplător, informaţiile care se desprind din studiul acestor tipare merită o publicare preliminară, în aşteptarea unor son-
daje arheologice în zona în care au fost găsite. Analiza petrografică a indicat faptul că cele trei tipare au fost confecţionate
din gresie cuarţoasă micacee, cu ciment carbonatic, care face efervescenţă la contactul cu HCl; acest tip de gresie se găseşte
în deschideri naturale, în microzona în care s-au descoperit cele trei tipare. Datele prezentate în acest studiu reprezintă un
argument în plus în favoarea existenţei unor centre metalurgice locale, specializate în producerea unor tipuri de obiecte de
bronz în spaţiul est-carpatic, probabil în mediul culturii Corlăteni-Chişinău.
Cuvinte cheie: tipare de piatră, bronzuri, metalurgie, cultura Corlăteni-Chişinău, valea Prutului, spaţiul nord-est
carpatic.

Some observations on stone casting molds for bronze discovered at Cinchina (com. Ripiceni, Botoşani county).
Taking into consideration the significant importance of the evidence regarding the practice of bronze metallurgy in the
East Carpathian region, the publication of any information regarding the stone molds for casting bronze artifacts, dating
from the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age, is an important step forward in the knowledge of the
Prehistoric metallurgy. The authors of the present paper believe that the recent find of a group of three stone molds, near
the village of Cinghinia (commune of Ripiceni, Botoșani County), must be brought to the attention of the scientific com-
munity. Although the context of the finds is somewhat dubious as the artifacts were presented as a number of randomly
found fragments, the data generated by the study of these casting molds deserve a preliminary publication, in view of the
anticipated exploratory excavation in the area of the discovery. The petrographic analysis indicates that the three stone
molds were carved out of a micaceous quartz sandstone with a carbonaceous cementation that effervesce at the contact
with HCl; this type of sandstone is found in natural openings throughout the area where the three casting molds were
found. The data presented in the present paper argue even more for the presence of certain local metalworking centers,
specialized in the production of certain bronze artifacts, located within the East Carpathian region, most probably in the
Corlăteni-Chișinău cultural environment.
Key words: stone molds, bronze artifacts, metallurgy, Corlăteni-Chișinău culture, Prut valley, Northeast Carpathian region.

К вопросу о каменных бронзолитейных формах, обнаруженных у с. Чингиния (комм. Рипичень, жуд. Бо-
тошань). Имея в виду исключительное значение доказательств о наличии центров металлообработки к северо-
востоку от Карпат, публикация любой информации о каменных бронзолитейных формах конца эпохи бронзы и
раннежелезного века является важным шагом для понимания металлургии данных исторических эпох. Авторы
считают, что недавняя находка трех каменных бронзолитейных форм у с. Чингиния (ком. Рипичень, жуд. Бото-
шань) должна быть вынесена на обсуждение научного сообщества. Даже если обстоятельства открытия до сих пор
остаются неясными, и перед нами фрагментарные предметы, обнаруженные случайно, информация, полученная
в результате изучения этих форм, заслуживает предварительной публикации, так же как и проведения археоло-
гических исследований в той зоне, где они были обнаружены. Петрографический анализ показал, что все три
бронзолитейные формы были изготовлены из слюды кварцитового песчаника с карбонатным цементом, который
вскипает при контакте с HCl; данный тип песчаника находится в естественных отложениях, встречающихся в ми-
крозоне, где были обнаружены эти артефакты. Все представленные в исследовании данные являются еще одним
аргументом в пользу существования местных металлургических центров, специализирующихся на производстве
определенных бронзовых предметов в Восточно-Карпатском регионе – возможно, в среде культуры Корлэтень-
Кишинэу.
Ключевые слова: каменные бронзолитейные формы, металлургия, культура Корлэтень-Кишинэу, долина
Прута, регион к северо-востоку от Карпат.
Câteva observaţii asupra tiparelor de piatră pentru turnat bronzuri... 179

I ntroducere
În cadrul general al cunoaşterii civilizaţiilor epocii
bronzului şi de la începutul epocii fierului din spaţiul
1. Tiparul nr. 1 – notat T1 (fig. 2)3: formă de tur-
nat cu negativul unui celt. Piesa se păstrează fragmentar,
fiind ruptă în partea superioară, unde se afla probabil
est-carpatic a existat, întotdeauna, o preocupare aparte canalul de turnare; lipsesc orificiile de prindere. Forma
în ceea ce priveşte studierea bronzurilor. De aceea, orice a fost confecţionată din gresie, având lateralele uşor pre-
informaţie privind tiparele în care s-au turnat diverse lucrate. Dimensiuni: lungime A-B = 109 mm; lăţime în
obiecte de bronz constituie un subiect deosebit de im- zona mediană C-D = 113 mm; grosime în partea infe-
portant în cadrul discuţiei referitoare la activităţile pa- rioară (zona B) = 56 mm; grosime în partea superioară
leometalurgice. În rândurile de mai jos ne propunem (zona A) = 50 mm. Valva face parte dintr-o formă de
semnalarea unei descoperiri petrecută în urmă cu câţi- turnat pentru celturi cu decor unghiular. Tiparul fiind
va ani, care necesită o introducere în circuitul ştiinţific, rupt în partea superioară, se mai păstrează din decor
în aşteptarea unor noi date, în special de teren, care să doar un unghi şi vârful de la al doilea. Celtul rezultat
permită o publicare mult mai aprofundată1. avea o formă zveltă, cu tăişul uşor convex. Dimensiunile
Cele trei tipare (valve) de piatră pe care le aducem amprentei celtului: lungime = 87 mm; lăţime tăiş = 55
în discuţie în lucrarea de faţă au fost descoperite de-a mm; lăţime spre gură = 36 mm; lăţime pe zona medi-
lungul anilor în zona satului Cinghinia (com. Ripiceni, ană = 44 mm; lungime păstrată decor = 20 mm; dis-
jud. Botoşani) (fig. 1), de către profesorul Gheorghe tanţa dintre cele două „V”-uri care compun decorul =
Stanciu. Locul descoperirii este amplasat în zona denu- 5,8 mm; adâncimea amprentei pe zona decorului = 13,6
mită de localnici „Gura Hârtopului” – „În Ponoare”, pe mm; pe zona mediană a celtului = 11,7 mm; spre tăiş =
un fragment de terasă, poziţionat în amonte de conflu- 5,5 mm. Amprenta prelevată a arătat că celtul a avut o
enţa pârâului Hârtop cu râul Prut, formă de relief aflată secţiune hexagonală, cu lateralele uşor arcuite. Pe nega-
în prelungirea „Dealului Hârtop”, între satele Cinghinia tiv, în dreapta decorului, se observă o mică adâncitură
şi Ripiceni. În microzona sus menţionată sunt semnalate liniară, care probabil este ulterioară utilizării tiparului.
mai multe situri arheologice: o aşezare aparţinând cul- Pe valvă, în partea dreaptă superioară, se mai observă o
turii Cucuteni (faza B), dar şi materiale de tip „C”, două mică alveolare (cu lungimea de 13 mm şi adâncimea de
grupe de cenuşare, materiale ceramice provenind din 3,7 mm), provenind probabil de la un alt tip de obiect
Hallstattul timpuriu2 şi urmele unei aşezări Sântana de (ac, împungător?), cu secţiunea ovală.
Mureş-Cernjachov (Păunescu, Şadurschi, Chirica 1976, 2. Tiparul nr. 2 – notat T2 (fig. 3): formă de tur-
vol. I, 221, XLIX.1.F., nr. 5; Zaharia, Petrescu-Dîmbovi- nat formată din două fragmente păstrate din întreg
ţa, Zaharia 1970, 278-279, nr. 215c; Şovan 2013, 358, nr. ansamblul, păstrând negativul a patru piese diferite
5). Toate aceste descoperiri ne indică un anumit grad de – forma este ruptă în zonele superioară şi inferioară,
continuitate de locuire umană în preistorie şi antichita- dar şi pe unele porţiuni din laterale. Dimensiuni: lun-
te, favorabilitatea mediului natural reprezentat de lunca gime A-B = 117 mm; lăţimea părţii păstrate superioa-
Prutului fiind determinantă în acest sens. re C-D = 124 mm; lăţimea părţii păstrate inferioare =
116 mm; grosime = variază între 24 şi 34 mm. Valva
Descoperirea este confecţionată din gresie, având lateralele uşor fi-
Tiparele, fragmentare, sunt reprezentate de trei nisate. Lipsesc orificiile de prindere şi canalele de tur-
valve de piatră, care au fost utilizate la turnarea a cel pu- nare. Pe această formă sunt prezente cinci negative,
ţin şase tipuri de piese. Dat fiind faptul că avem în faţa după cum urmează:
noastră o descoperire întâmplătoare, se cunosc puţine a. negativ adânc, cu secţiunea semicirculară; spre
date despre contextul în care cele trei forme de turnat capătul formei prezintă o uşoară îngroşare – nervură/
au fost descoperite, ceea ce face destul de dificilă orice manşon. Acest negativ a fost utilizat pentru turnarea
interpretare legată de un eventual mod de „depunere” unei bare sau a unei brăţări, fie cu secţiunea semicir-
sau „abandonare”; de asemenea, nu putem aprecia nici culară, fie cu secţiunea circulară, în funcţie de forma
dacă piesele au fost sau nu fragmentate intenţionat în celei de a doua valve a tiparului. Cu excepţia nervurii,
cazul unei eventuale „depuneri”. nu se observă alte urme ale unui eventual model/decor.
Dimensiunile amprentei: lungime = 153 mm; lăţime =
1. Rămânem recunoscători dlui dr. Eugen Uşurelu de la Academia 9 mm; adâncimea amprentei = 2,5 mm; adâncimea în
de Ştiinţe a Moldovei – Institutul Patrimoniului Cultural din Chi- zona nervurii = 3,5 mm; lăţime nervură = 3 mm.
şinău, pentru sfaturile şi suportul bibliografic necesar publicării
acestui material.
2. Cercetări de suprafaţă Aurel Melniciuc, Dumitru Boghian, Ser- 3. Desenele tiparelor au fost efectuate de dl Sebastian Ciupu (Bo-
giu Enea, 2015. toşani).
180 Bogdan Petru NICULICĂ, Aurel MELNICIUC, Viorica VASILACHE, Ciprian-Cătălin LAZANU

b. negativ lat, uşor albiat, cu o nervură media- de formă circulară, cu adâncimi de 6,5 mm (dreapta),
nă, pe toată lungimea canalului, cu secţiunea triun- respectiv 10 mm (stânga) şi diametrele de 4 mm, care
ghiulară. În acest negativ putea fi turnată o piesă fie contribuiau la prinderea celor două valve. Lăţimea
cu secţiunea triunghiulară, fie cu secţiunea romboi- maximă a formei buclei = 25 mm; lăţimea spre partea
dală, în funcţie de forma celei de a doua valve. For- lipsă a tiparului, unde se îngustează bucla = 15 mm;
ma este incompletă la capete, întrucât valva tiparului înălţimea buclei = 31 mm; secţiunea piesei în formă de
este fragmentară. Dimensiunile amprentei: lungime = buclă a fost oval-romboidală, cu lăţimea uniformă de 5
154 mm; lăţime în zona mediană = 18 mm; lăţimea la mm; adâncimea amprentei buclei = 1,7 mm. Înălţimea
capete = 10 mm, respectiv 13,7 mm. Adâncimea am- ulucului pentru turnare = 13,5 mm; lăţimea ulucului
prentei variază de la 1,6 mm spre capete, la 2 mm pe la contactul cu bucla = 7 mm; lăţimea ulucului la mar-
zona mediană (lângă ruptura valvei); aceleaşi adân- ginea tiparului (zona de turnare) = 12 mm. Lungimea
cimi apar şi pe negativul (d). canalului de evacuare = 19 mm, iar lăţimea = 6 mm.
c. negativ scurt şi adânc, cu vârful uşor „umflat” Pe partea dorsală a valvei se pot observa două
şi ascuţit. Lungimea păstrată = 37 mm; lăţime pe tijă adâncituri dispuse în forma literei V. Aceste două pre-
= 3,4 mm; lăţime la vârf = 4,9 mm; adâncimea am- supuse negative (cca. 30 mm lungime şi adâncimea am-
prentei în zona tijei = 2 mm; adâncimea amprentei la prentei de 3,2 mm) au o formă foliacee, prezintă o secţi-
vârf = 2,9 mm. Secţiunea este oval-circulară, spre uşor une în „V”, cu lateralele arcuite şi sunt identice ca aspect;
romboidală. Amprentarea sugerează cel mai probabil amprentarea nu a putut clarifica tipul de piesă turnat.
un împungător / străpungător cu vârful uşor bombat.
d. negativ lat, uşor albiat, cu o nervură mediană Analize interdisciplinare
pe toată lungimea păstrată, cu secţiunea triunghiula- Pentru a cunoaşte aria-sursă a rocii din care au
ră, asemănătoare cu cea a negativului (b). Din păcate fost realizate tiparele, precum şi modul în care aces-
tiparul a fost rupt probabil de la treimea negativului. te tipare au fost utilizate, s-au efectuat analize fizico-
Amprenta seamănă până la identitate cu piesa turnată chimice în Laboratorul de Investigare Ştiinţifică şi
în negativul notat (b). Lungimea păstrată a amprentei Conservare a Patrimoniului Cultural din cadrul Plat-
= 72 mm; lăţimea la capete = 16,5 mm, respectiv 10,3 formei de formare şi cercetare interdisciplinară în do-
mm; adâncimea amprentei este de 1,6 mm spre capătul meniul arheologiei – ARHEOINVEST a Universităţii
superior, urcând la 2 mm către zona mediană a piesei. „Al.I. Cuza” din Iaşi.
e. acest negativ este foarte puţin lizibil; probabil nu Astfel, s-a utilizat un microscop electronic cu
s-a efectuat turnarea bronzului în el; inclusiv din punct scanare (SEM), model VEGA II LSH, produs de firma
de vedere cromatic se observă o diferenţiere netă faţă de TESCAN Cehia, cuplat cu un detector EDX tip QUAN-
negativele celorlalte piese, în care se observă urmele mai TAX QX2, produs de firma BRUKER/ROENTEC Ger-
închise la culoare datorate turnării. Probabil avem în mania. Microscopul, controlat integral prin computer,
faţa noastră o porţiune dintr-o lamă (de cuţit?), păstra- dispune de un tun de electroni cu filament din tungsten,
tă fragmentar din cauza ruperii valvei tiparului, pe care care poate obţine o rezoluţie de 3nm la 30kV, având pu-
se observă o alveolare circulară (probabil a fost rezervat tere de mărire între 30X şi 1.000.000X în modul ope-
un mic buton circular, proeminent post-turnare). Lun- rare „rezoluţie”, tensiunea de accelerare între 200 V la
gimea păstrată = 66 mm; lăţimea la partea superioară = 30 kV, viteza de scanare între 200 ns şi 10 ms pe pixel.
8,8 mm; lăţimea la partea inferioară, zonă în care apa- Presiunea de lucru este mai mică de 1x10-2 Pa. Imaginea
re butonul = 17 mm; diametrul butonului = 4,4 mm; obţinută poate fi constituită de electronii secundari (SE)
adâncimea negativului = 2,1/2,2 mm. Amprentarea a sau electroni retrodifuzaţi (BSE). Quantax QX2 este un
sugerat o secţiune triunghiulară a negativului. detector EDX folosit pentru micro-analiza calitativă şi
3. Tiparul nr. 3 – notat T3 (fig. 4): formă de tur- cantitativă. Detectorul EDX este de generaţia a III-a, tip
nat, cu negativul unei piese în formă de buclă. Tiparul X-flash, care nu are nevoie de răcire cu azot lichid şi este
este confecţionat din gresie; are o formă paralelipipe- de cca. 10 ori mai rapid decât detectorii convenţionali
dică, cu trei dintre margini uşor finisate. Tiparul a fost Si(Li). Tehnica, alături de vizualizarea microfotogra-
spart din vechime, ceea ce face dificilă reconstituirea mei, permite redarea imaginii cu maparea (dispunerea)
piesei/pieselor care urmau să fie turnate. Dimensiuni: atomilor pe suprafaţa cercetată, iar în baza spectrului
lungime păstrată (A-B) = 44 mm; lăţime (C-D) = 58 de raze X determinarea compoziţiei elementale (în pro-
mm; grosime = 22-24 mm. Tiparul prezintă un canal cente gravimetrice sau molare), a unei microstructuri
de turnare, iar lateral dreapta un canal pentru evacu- sau a unei zone selectate şi evaluarea variaţiei compozi-
area gazelor; se pot observa şi două mici adâncituri ţiei de-a lungul unui vector dispus în aria sau secţiunea
Câteva observaţii asupra tiparelor de piatră pentru turnat bronzuri... 181

T 1 (S1) T 1 (S2) T 2 (S3) T 2 (S4) T 3 (S5)


Cu 1,117 - 1,752 - -
Sn 8,714 - 15,121 - -
COMPOZIȚIA ELEMENTALĂ ÎN Ca 33,17 37,781 30,839 30,103 30,025
PROCENTE DE MASĂ (%) Fe 1,189 2,197 3,086 1,826 2,019
Ti 0,944 0,634 1,067 1,076 -
K 1,215 1,602 1,393 3,023 2,878
O 19,921 29,965 0,092 31,761 36,854
C 0,157 0,148 - - 0,310
Na 2,967 0,592 1,111 0,622 0,742
S 1,433 - 0,992 - -
Cl 0,624 - - - -
P 0,812 0,650 4,414 0,310 -
Al 3,487 2,578 3,634 2,359 2,564
Si 22,449 22,709 33,390 27,204 23,736
Mg 1,794 0,749 1,911 0,787 0,872
Mn - 0,394 1,198 0,930 -

Tabelul 1. Compoziţia elementală a probelor analizate.


analizată. Analiza probelor s-a făcut la mărire de 500X se găseşte în deschideri, în Podişul Moldovei, inclusiv
cu electroni retrodifuzaţi (BSE), iar în baza spectrelor în zona Ripiceni, de unde provin descoperirile noastre
EDX s-a determinat compoziţia elementală în procente (Cotoi, Grasu 2000, 88).
gravimetrice a acestora.
Pentru analize au fost prelevate probe din interio- Analogii, discuţii
rul pieselor şi din negativele în care ar fi trebuit turnat Negativele au fost folosite pentru a turna şase
metalul. Din prima formă de turnat (T1), care păstrează (cel puţin) tipuri diferite de piese.
negativul unui celt, au fost prelevate două probe: din ne- Primul tipar (T1) a fost utilizat pentru turnarea
gativul de turnare (S1) şi din miezul rocii din care a fost unui celt cu corpul zvelt, decorat cu cel puţin două li-
confecţionat tiparul (S2). Din a doua formă de turnat nii în relief, dispuse în forma literei V. Acest tip de celt,
(T2), cu cele cinci negative, au fost prelevate două pro- cu decor unghiular, este încadrat în tipul Peterd, fiind
be: din negativul de turnare (S3) şi din miezul rocii din legat de descoperirile de bronzuri din zona de sud-vest
care a fost confecţionat tiparul (S4). Din tiparul 3 (T3) a a Ungariei (Dergačev 2002, 173-174). Astfel de celturi
fost prelevată o singură probă (S5), din miezul rocii din sunt întâlnite şi în spaţiul est-carpatic. Amintim aici
care a fost confecţionat. piesele descoperite în Republica Moldova la Buzdu-
În figura 5 sunt prezentate microfotografiile SEM geni (Leviţki 1994, fig. 51,10) şi Pruteni (Leviţki 1994,
ale probelor analizate, iar în tabelul 1 este redată compo- fig. 56,5), precum şi cele de pe teritoriul României, de
ziţia elementală a acestora. În urma analizelor s-a putut la Tudora (jud. Botoşani) (Şadurschi 1989, 172, nr. 24,
stabili compoziţia elementală a rocilor din care au fost fig. 8,3 – exemplar mult alungit; Dergačev 2002, 173),
confecţionate tiparele şi eventualele utilizări. În probele Țibucani (jud. Neamţ) (Petrescu-Dîmboviţa 1953, 465,
T1 (S1) şi T2 (S3) s-au identificat elementele compo- fig. 14,5; Petrescu-Dîmboviţa 1964, 259; Dergačev 2002,
nente ale bronzului (Cu şi Sn), ceea ce demonstrează 173; László 1994, fig. 78,8; Leviţki 1994, fig. 54,6) sau
că tiparele au fost folosite pentru turnarea obiectelor Moşna (jud. Vaslui) (Dergačev 2002, 173-174; Taf. 75A,
de bronz. Analiza structurii interne a rocii din care au 483). Alte piese provin din zona Podişului Sucevei, din
fost confecţionate piesele – T1 (S2), T2 (S4) şi T3 (S5), a aria grupului Grăniceşti al culturii Gáva-Holihrady,
evidenţiat prezenţa Si şi Ca în concentraţii ridicate. Din unele fiind întâlnite în depozite de bronzuri, ca la Pri-
punct de vedere petrografic se poate aprecia că cele trei săcăreni (regiunea Cernăuţi, Ucraina) sau au fost găsite
tipare au fost realizate dintr-o gresie cuarţoasă micacee; în zona aşezării de la Siret-Dealul Ruina (jud. Suceava)
faptul că cele trei valve fac efervescenţă în prezenţa HCl (Ignat 1993, fig. 1,5; Ignat 2000, fig. 20,301-2; Niculică
arată că cimentul este carbonatic4. Acest tip de gresie 2013, 216-217 şi fig. 1 – pentru piesa de la Prisăcăreni şi
3 – pentru cele două celturi de la Siret-Dealul Ruina, cu
4. Observaţiile petrografice au fost efectuate de conf. univ. dr. Da- analogii şi literatura aferentă).
niela Popescu şi conf. univ. dr. Liviu Popescu de la Facultatea de
Geografie a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, cărora le Celturile de tip Peterd, bine documentate în bazi-
mulţumim şi pe această cale. nul mijlociu al Dunării (Dergačev 2002, 173-174; Moz-
182 Bogdan Petru NICULICĂ, Aurel MELNICIUC, Viorica VASILACHE, Ciprian-Cătălin LAZANU

solics 1985, Taf. 60, 2-11; Blečić-Kavur, Jašarević 2014, a) dacă luăm în consideraţie prima variantă, este
37-38, fig. 3) sunt răspândite şi în Transilvania şi Ba- posibil să avem în faţa noastră un anume tip de lamă
nat, în mai multe depozite, precum cele de la Aiud (jud. cu lăţimea maximă în partea mediană de 18 mm şi
Alba) (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 80-81, pl. 102,13), care se îngustează spre capete până la 10 mm (pro-
Caransebeş (jud. Caraş-Severin) (Petrescu-Dîmboviţa babil chiar mai puţin, dacă avem în vedere că tiparul
1977, 87, pl. 124,7-8), Dipşa (jud. Bistriţa-Năsăud) (Pe- este rupt la ambele capete). De aici ar putea rezulta
trescu-Dîmboviţa 1977, 92, pl. 137,11-12; Ciugudean, că negativele (b) şi (d) ar fi putut fi utilizate pentru
Luca, Georgescu 2006, 37, pl. XXII,1-2, XXIII,6, XXV,1- turnarea unor brăţări de tip placă, ca în cazul pieselor
2), Dumeşti (jud. Hunedoara) (Petrescu-Dîmbovi- descoperite în centrul şi sudul Transilvaniei la Hărău
ţa 1977, 93, pl. 142,1), Petroşani II (jud. Hunedoara) (jud. Hunedoara), Guşteriţa II (jud. Sibiu), Uioara de
(Petrescu-Dîmboviţa 1977, 102, pl. 178,2), Guşteriţa II Sus şi Blandiana (jud. Alba), toate datate în HaA1 (Pe-
(jud. Sibiu) (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 95-97, pl. 149,2- trescu-Dîmboviţa 1998, 181-182, Taf. 157,2244-2249;
5), Şpălnaca I (jud. Alba) (Petrescu-Dîmboviţa 1977, Taf. 158,2254). Şi alte brăţări de tip placă, dar decora-
135-136, pl. 325,6-9), Şpălnaca II (jud. Alba) (Petres- te, prezintă o formă asemănătoare, cu îngustarea spre
cu-Dîmboviţa 1977, 108-112, pl. 194,7,9,12) şi Uioara capete, cum este cazul pieselor de la Dipşa (jud. Bistri-
de Sus (jud. Alba) (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 114-117, ţa-Năsăud) şi Felnac (jud. Arad) (Petrescu-Dîmboviţa
pl. 218,1-3,5-7,10). Depozitele menţionate fac parte, în 1998, Taf. 158,2255; 159,2264). Judecând după lungi-
Transilvania, din seria de bronzuri Cincu-Suseni, în mea păstrată a amprentei negativului (b), de 154 mm,
Moldova aceste descoperiri fiind legate cronologic de şi aproximând dimensiunile reale (valva este ruptă la
depozitul de la Ilişeni (jud. Botoşani) (Petrescu-Dîm- ambele extremităţi), reiese că brăţara putea avea un
boviţa 1977, 80, 119). În spaţiul pruto-nistrean topoa- diametru de peste 70 mm.
rele celt de tip Peterd sunt corelate cronologic cu des- b) dacă avem în vedere că valva lipsă a avut aceeaşi
coperirile de bronzuri din HaA1-2–HaB1: depozitul de la formă, cu secţiunea triunghiulară, rezultă că s-au turnat
Valea Rusului, care are în componenţa sa două astfel de piese cu o secţiune romboidală, reprezentând probabil
celturi, este corelat cu fazele finale ale culturii Corlăteni- cuţite, pumnale sau lame de ferăstrău. În această situa-
Chişinău (Dergačev 2002, 52). ţie, există câteva analogii care ne plasează tot la nivelul
Al doilea tipar (T2) prezintă cinci negative, pen- cronologic al HaA1. Putem cita o piesă din Serbia găsită
tru patru tipuri diferite de piese. Primul negativ (a), la la Karaburma – Belgrad (Todoroviħ 1971, T XXIX,1 –
prima vedere, a reprezentat probabil o bară (lungimea considerată lamă de fierăstrău), precum şi din Transil-
păstrată a amprentei este de 153 mm, dar piesa a fost vania, din depozitele Guşteriţa II (jud. Sibiu) (Petrescu-
mai lungă), cu secţiunea semicirculară sau circulară, Dîmboviţa 1977, 96, pl. 155,4 – consideră piesa ca fiind o
lăţimea fiind de 9 mm. Nu se observă urme de decor lamă de ferăstrău) şi Uioara de Sus (jud. Alba) (Petrescu-
incizat sau în relief, dar, spre capătul barei, apare o ner- Dîmboviţa 1977, 115, pl. 245 – considerate pumnale),
vură/manşon. Dacă ne gândim la o eventuală posibi- toate cu secţiunea romboidală. În spaţiul est-carpatic
litate ca din această bară să fi fost realizată, ulterior, o astfel de piese cu secţiunea romboidală sunt semnalate
brăţară, aceasta ar fi putut avea două tipuri de secţiuni, în cultura Corlăteni-Chişinău, într-o locuinţă adâncită,
în funcţie de forma celeilalte valve: circulară sau semi- descoperită în aşezarea de la Chişinău (Leviţki 1994, 126,
circulară (mai probabil). Unele brăţări asemănătoare, fig. 58,15-16), fiind incluse de autor în categoria lamelor
cu secţiunea semicirculară, datate în HaA1 sunt cunos- de ferăstrău. De asemenea, o eventuală analogie ar putea
cute în literatura de specialitate, analogiile provenind fi făcută cu un tipar care păstrează ambele valve, desco-
din Banat (Petrescu-Dîmboviţa 1998, Taf. 109,1473- perit în nordul Mării Negre, la Kardašinka (I) (Ucraina),
1481 – Cozla, 1482 – Timişoara; 110,1483 – loc de des- în mediul culturii Belozerka (Bočkarev, Leskov 1980, 24,
coperire necunoscut). O altă posibilă analogie pentru nr. 88, Taf. 11,88b), înfăţişând miniaturi ale unor lame.
piesa noastră ar putea fi reprezentată de un tipar din Această descoperire este sincronă din punct de vedere
necropola de la Lăpuş (jud. Maramureş), în care s-ar fi cronologic cu cultura Corlăteni-Chişinău.
turnat o bară (Kacsó 2003, 239, Abb. 27/H13). Este posibil ca atât calitatea amprentei prelevate,
Pe acelaşi tipar apar două negative aplatizate, cu care denotă o fineţe aparte a prelucrării negativului,
secţiunea triunghiulară şi nervură mediană (Mittelrip- cât mai ales simetria îngustării formei turnate în ne-
pe) (b) şi (d). Aici trebuie luate în considerare două gativ, să sugereze faptul că piesele rezultate în urma
ipoteze de lucru: avem în faţa noastră piese fie cu sec- turnării ar putea reprezenta brăţări.
ţiunea triunghiulară, fie cu secţiunea romboidală, în Piesa turnată în negativul (c) aparţine, după apa-
funcţie de modelul valvei care nu s-a mai păstrat. renţe, categoriei împungătoarelor/străpungătoarelor/su-
Câteva observaţii asupra tiparelor de piatră pentru turnat bronzuri... 183

lelor cu capul uşor bombat. Posibile analogii pot fi men- gătură principală a pieselor turnate cu cele descoperi-
ţionate în Serbia la Zemun – zona Belgrad (Todoroviħ te în regiunea Banatului, precum şi una secundară, cu
1971, T XXVIII,6-8; XXIX,2-3,5 – dăltiţe; XXX,5,7-8 piesele provenind din mediul culturii Gáva-Holihra-
– sule), Poiana – Dulceşti (jud. Neamţ) (László 1994, dy. Din acest punct de vedere, tiparele aici prezentate
fig. 69,11-12) şi Costeşti (Republica Moldova) (Leviţki ar putea constitui încă o dovadă a legăturilor geneti-
1994, 129, fig. 58,23). ce ale culturii Corlăteni-Chişinău cu diversele grupe
Ultimul negativ, notat (e), a fost pregătit proba- culturale din zona Banatului (László 1994, 127-130;
bil pentru turnarea unei lame (de cuţit?), cu secţiunea Leviţki 1994, 152-154; Leviţki, Sîrbu 2012, 62-63).
triunghiulară, pe negativ observându-se şi amprenta Descoperirea de la Cinghinia ilustrează, totodată,
unui mic buton circular. Eventuale analogii pot fi fă- complexitatea şi eterogenitatea pieselor fabricate. Re-
cute cu piesele de la Moldova Nouă (jud. Caraş-Seve- marcăm faptul că tiparul nr. 2 (T2) a fost utilizat la
rin) (Gumă 1993, 176-177, pl. XVII,1 – considerată maxim de către meşterii acelor timpuri, care au pro-
cuţitaş sau brici, cu perforaţie), cu un exemplar din fitat din plin de suprafaţa disponibilă, conturând mai
depozitul de la Caransebeş (jud. Caraş-Severin) (Pe- multe tipuri de obiecte (cinci negative, patru tipuri de
trescu-Dîmboviţa 1977, 87, pl. 125,7 – şi acest exem- obiecte). Sperăm ca viitoarele cercetări de teren din
plar este perforat), cu un cuţit-brici din depozitul microzona Cinghinia să aducă noi precizări în ceea
Guşteriţa II (jud. Sibiu) (Petrescu-Dîmboviţa 1977, ce priveşte posibilitatea corelării celor trei tipare cu
95, pl. 154,12) sau cu piesa de la Boldeşti (Republica aşezarea datată în Hallstatt timpuriu, identificată în
Moldova) (Leviţki 1994, 127, fig. 54,11), toate aceste apropierea zonei în care au fost descoperite, precum
descoperiri invocate fiind datate în HaA1. şi apartenenţa culturală a acesteia.
Ultimul tipar (T3) reprezintă negativul pentru o În încheiere, apreciem că aceste tipare, care au
singură piesă pe partea ventrală, cu secţiunea circu- fost confecţionate din roci sedimentare, tipice pentru
lară (pentru tipar bivalv, aşa cum sugerează şi găurile Podişul Moldovei şi care se găsesc în aflorimente în
circulare pentru fixarea valvelor) şi două pe cea dorsa- microzona în care au fost descoperite, pot fi puse pro-
lă. Din cauza faptului că tiparul este rupt în partea in- babil în legătură cu pătrunderea populaţiilor cu cera-
ferioară, putem emite doar ipoteze în legătură cu tipul mică de tip canelat la răsărit de Carpaţi. Se poate spu-
exact de piesă: ea reprezintă o buclă, componentă a ne, totodată, şi că tiparele de la Cinghinia reprezintă
unui obiect poate ceva mai complex: deşi puţin pro- o nouă dovadă a producţiei în spaţiul est şi nord-est
babilă, o ipoteză de lucru ar fi un capăt de mâner de carpatic a unor obiecte de bronz, despre care s-a mai
cuţit de tip Ringknauf; totodată, nu excludem ca piesa scris până acum (Ignat 1993, 377; László 1994, 142-
să reprezinte un fragment dintr-un obiect de podoabă 150; Leviţki 1994, 117-138; Dergačev 1997, 135-205;
ori accesoriu vestimentar. Celor două piese foliacee de Ignat 2000, 95-96, 123; Niculică 2013a, 202-203; Ni-
pe partea dorsală a tiparului nu le pot fi precizate, mo- culică, Boghian 2015, 567). Rămâne ca viitoarele son-
mentan, analogii; este de presupus că s-au turnat piese daje din punctul „Gura Hârtopului” de la Cinghinia
cu secţiunea în „V”, sau romboidală, în cazul în care să aducă noi date privind nu doar locuirea din Hall-
negativul celei de a doua valve era simetric. statt A, ci şi, poate, alte dovezi referitoare la activitatea
Din cauza necunoaşterii contextului exact al metalurgică. Realitatea istorică pe care o propune şi
descoperirii, nu putem aduce alte precizări. Nu ştim susţine descoperirea de la Cinghinia este confirmată
dacă se poate vorbi despre o depunere, iar dacă aceasta şi de observaţiile recente asupra existenţei unor centre
s-a întâmplat, nu ştim nici dacă avem în faţa noastră metalurgice secundare de producere a bronzurilor în
spargere intenţionată (ce ţine de anumite obiceiuri/ Podişul Sucevei, asociate probabil cu anumite centre
ritual). Pe baza analogiilor se pot face câteva precizări politico-militare sau aşezări fortificate, polarizante,
legate de încadrarea culturală şi cronologică a des- care asigurau necesarul de arme, unelte, podoabe, bu-
coperirilor de tipare de la Cinghinia. Cele trei tipare nuri de prestigiu pe plan local, compensând producţia
prezentate în rândurile de faţă ilustrează activitatea centrului metalurgic transilvănean sau a centrelor de
metalurgică pe valea Prutului în Hallstattul timpuriu. la nordul Mării Negre (Niculică, Boghian 2011, 5-6;
Diversele analogii invocate mai sus ne sugerează o le- Niculică, Boghian 2015, 567).
184 Bogdan Petru NICULICĂ, Aurel MELNICIUC, Viorica VASILACHE, Ciprian-Cătălin LAZANU

Bibliografie

Blečić-Kavur, Jašarević 2014: M. Blečić-Kavur, A. Jašarević, Kasnobrončanodobna ostava Majdan/Ridžali / Late Bronze
Age Hoard Majdan/Ridžali. Godisnjak/ Jahrbuch. Centar za balkanološka ispitivanja/ Zentrum für Balkanforschungen.
Knjiga/ Band 43, 2014, 35-49.
Bočkarev, Leskov 1980: V.S. Bočkarev, A.M. Leskov, Jung- und spätbronzezeitliche Gußformen im nördlichen Schwarz-
meergebiet. PBF XIX, 1 (München 1980).
Ciugudean, Luca, Georgescu 2006: H. Ciugudean, S.A. Luca, A. Georgescu, Depozitul de bronzuri de la Dipşa. Bibliothe-
ca Brukenthal V (Sibiu 2006).
Cotoi, Grasu 2000: O. Cotoi, C. Grasu, Uneltele din piatră şlefuită din eneoliticul Subcarpaţilor Moldovei (Iaşi 2000).
Dergačev 1997: V.A. Dergačev, Piesele de metal – referinţe la problema genezei culturilor Hallstattului timpuriu din regi-
unea carpato-danubiano-nord-pontică. TD XVIII, 1-2, 1997, 135-205.
Dergačev 2002: V.A. Dergačev, Die äneolitischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien. PBF XX, 9 (Stuttgart 2002).
Gumă 1993: M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României. Bibliotheca Thracologica IV (Bucureşti 1993).
Ignat 1993: M. Ignat, Noi descoperiri de piese de bronz în zona Sucevei. Suceava XX, 1993, 375-378.
Ignat 2000: M. Ignat, Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fierului din Podişul Sucevei (Suceava 2000).
Kacsó 2003: Zur chronologischen und kulturellen Stellung des Hügelgräberfeldes von Lăpuş. In: (Herausgegeben von Carol
Kacsó), Der Nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998 (Baia Mare 2001), 231-278.
László 1994: A. László, Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi. Culturile Gáva-Holihrady şi Corlăteni-Chişinău pe
teritoriul Moldovei. Bibliotheca Thracologica VI (Bucureşti 1994).
Leviţki 1994: O. Leviţki, Cultura hallstattului canelat la răsărit de Carpaţi. Bibliotheca Thracologica VII (Bucureşti 1994).
Leviţi, Sîrbu 2012: O. Leviţki, L. Sîrbu, Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Hallstattului
canelat de tip Chişinău-Corlăteni din spaţiul carpato-nistrean (sec. XII-X î.e.n.). RA VIII, 1-2, 2012, 58-68.
Mozsolics 1985: A. Mozsolics, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely (Buda-
pest 1985).
Niculică, Boghian 2011: B.P. Niculică, Descoperirile de bronzuri din Podişul Sucevei. Tipologie şi posibilele arii sursă de
materie primă. Rezumatul comunicării, caietul Simpozionului „Arheoinvest” – „Aventura cuprului”, Universitatea „Al.I.
Cuza”, Iaşi, 21-22 octombrie 2011 (Iaşi 2011), 5-6.
Niculică 2013: B.P. Niculică, O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei). AM XXXVI,
2013, 211-228.
Niculică 2013a: B.P. Niculică, Câteva observaţii privind descoperirile de bronzuri din Bucovina. In: (Eds. S.-C. Ailincăi, A.
Ţârlea, C. Micu) Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012)/
Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag (1962-2012). Proceedings of „Lower Danube Prehistory. 50
years of excavations at Badag” Conference, Tulcea, September 20 (Brăila 2013), 185-214.
Niculică, Boghian 2015: B.P. Niculică, D. Boghian, Descoperiri de bronzuri din Podişul Sucevei. Probleme generale,
evidenţe, perspective. In: (Eds. V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă), Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in
memoriam, Honoraria 11 (Iaşi 2015), 559-578.
Păunescu, Şadurschi, Chirica 1976: Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani.
Vol. I-II (Bucureşti 1976).
Petrescu-Dîmboviţa 1953: M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi începutului
epocii fierului în Moldova. SCIV IV, 3-4, 1953, 443-486.
Petrescu-Dîmboviţa 1964: M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi cu privire la descoperirile de obiecte de bronz de pe teritoriul
Moldovei de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul Hallstattului. AM II-III, 1964, 251-272.
Petrescu-Dîmboviţa 1977: M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România (Bucureşti 1977).
Petrescu-Dîmboviţa 1998: M. Petrescu-Dîmboviţa, Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien. PBF X, 4 (Stuttgart 1998).
Şadurschi 1989: P. Şadurschi, Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani. Hierasus
VII-VIII, 1989, 157-182.
Şovan 2013: O.L. Şovan, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani (Botoşani 2013).
Todoroviħ 1971: J. Todoroviħ, Katalog praistorijskih metalnih predmeta (Belgrad 1971).
Zaharia, Petrescu-Dîmboviţa, Zaharia 1970: N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De
la paleolitic până în secolul al XVIII-lea (Bucureşti 1970).
Câteva observaţii asupra tiparelor de piatră pentru turnat bronzuri... 185

Fig. 1. Poziţionarea descoperirii de la Cinghinia (jud. Botoşani) în spaţiul est-carpatic.

Fig. 2. Tiparul nr. 1.


186 Bogdan Petru NICULICĂ, Aurel MELNICIUC, Viorica VASILACHE, Ciprian-Cătălin LAZANU

Fig. 3. Tiparul nr. 2.

Fig. 4. Tiparul nr. 3.


Câteva observaţii asupra tiparelor de piatră pentru turnat bronzuri... 187

Fig. 5. Microfotografii SEM ale probelor analizate la mărire de 500X: a – T1 (S1); b – T1 (S2); c – T2 (S3); d – T2 (S4);
e – T3 (S5).

S-ar putea să vă placă și