Sunteți pe pagina 1din 2

KPI Talents SRL-D

Adresa: Localitate Brasov, Judet/Sector, Brasov Str Muncitorilor nr. 10 bl. B5, sc. B, et. 3, ap.
16
CUI 37596914 || J J8/1213/2017
Telefon: 0746174893 E-mail: ancadanciu@gmail.com

Nr. _5_ din _23_ / 11__ /2017

CERERE DE OFERTĂ
Către: HIX Consulting SRL, e-mail: contact@hix.ro

Prin prezenta, vă solicităm să ne trasmiteți o ofertă, semnată și ștampilată pentru urmatoarele


Echipamente pe adresa de e-mail:_ancadanciu@gmail.com
Achiziția se va realiza prin programul Start-up Nation.

Nr.
Denumire echipament Cantitate Specificații minime
Ctr.
Laptop processor i7
Laptop cu procesor Intel®
1 2
Core™ i7
Laptop grafica Laptop processor i7
2 1
Multifunctional laser color Imprimanta multifunctionala Laser A4
3 1 color
Camera foto video Full HD Camera foto cu filamre
4 2

Videoproiector
5 1

Robot urmarire camera Urmarire camera video


6 video 1

Telefon Mobil
7 2

Camera foto Camera foto simpla


8 1

Licenta widows
9 3
Licenta office
10 2
11 1

Licenta Correl Draw

În ofertă vă rugăm să se specifice principalele caracteristici ale echipamentelor, si


licentelor software cantitatea, calitatea, prețurile cu TVA a produselor și termenele de
livrare.
Locul de livrare a bunurilor este in Brasov
Termenul de livrare este: 20 Decembrie 2017

În cazul în care, analizând și îndeplinind cerințele menționale în prezenta cerere, doriți


sa furnizați bunurile solicitate vă rugam să vă manifestați intenția prin trimiterea unei
oferte semnată și ștampilată.

Ofertele se transmit până la data de 08.12.2017 ora 19 prin posta electronică la adresa de e-
mail: ancadanciu@gmail.com

Vă rugăm să aveți în vedere că dacă sunteți declarant câstigator la semnarea contractului


trebuie sa prezentați certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul județului în care este înregistrată firma din care să rezulte că aceasta este
legal costituită și faptul că este autorizată să realizeze activitățile care fac obiectul
contractului supus prezentei procedure de achiziție, repectiv are activitatea autorizată.

Cu stimă,
Administrator,
KPI Talents SRL-D
Anca Ramona Danciu