Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Clasa: V-a
Durata: 45 min
Obiectul: Științe
Modulul: Substanțele în natură.
Subiectul lecției: Solul, componența și importanța lui.
Tipul lecției: de comunicare a noilor cunoștințe.
Profesor: Parasca Stela
Competențe cheie transversale:
 Competențe de învățare/ de a învăța să înveți.
 Competențe de comunicare în limba maternă / limba de stat.
Competențe cheie transversale și competențe transdisciplinare.
 Competența de planificare și organizare a propriei învățări, atît individual cît și în grup.
 Competența de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinei Științe.
Competențe specifice disciplinei Științe.
 Competența de investigație științifică a lumii înconjurătoare.
 Competența de comunicare științifică.
Subcompetențe: caracterizarea solului ca mediu de viață al organismelor.
Obiective operaționale:
O1 – să realizeze experimentele referitor la componența solului.
O2 – să explice pricipalele funcții ale solului.
O3 – să demonstreze experimental permeabilitatea tipurilor de sol.
O4 - să estimeze influiența activității umane asupra solului.
Strategii didactice:
1. Activități de învățare și evaluare: lucrul cu textul, exercițiul, investigarea, problematizarea, demonstrarea,
observația dirijată.
2. Materiale didactice: scheme, planșe, colecții de sol, recipiente pentru efectuarea aplicațiilor, experimentelor,
imagini, laptop proiector filmuleț ,,Solurile Moldovei” etc.
3. Moduri de activitate: frontal, în perechi, în grup.
Desfășurarea lecției:
Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea elevului
instrucționale
Evocarea 1.Folosind alfabetul cifrat înlocuiți cifrele cu literele Lucrează în perechi
1.Momentul corespunzătoare. Ce enunț ați obținut? Descifrează enunțul
organizatoric 21, 18, 15, 25, 15; (Solul, componența, funcțiile)
5, 18, 16, 19, 18, 17, 7, 17, 24, 1;
2.Captarea atenției 8, 25, 17, 5, 24, 11, 11, 15, 7;

2. Obiectivele sunt proiectate pe ecran Le memorează


3.Răspundeți la întrebările de la rubrica ,,Amintește-ți” Răspund la întrebări

Realizarea -Lucrul în grup: Lucrează în grup


4. *componența solului 1.Un elev citește fiecare punct din fișa algoritm.
sensului Lucrare practică 2.Alții efectuează experiențe.
(algoritmul lucrării îl proiectez pe ecran) 3.Răspund la întrebări.
4. Formulează concluzii.

*proprietățile solului Studiază individual: apoi discută în perechi, în grup și


-fertilitatea formulează concluzii pe baza experimentului și a
-capilaritatea studiului realizat sub diferite forme.
-permeabilitatea
Demonstrez experimental permeabilitatea și
capilaritatea solului.

Studiu individual Studiază materialul suplimentar primit, referitor la


*funcțiile solului funcțiile solului.
1.loc de fixare a rădăcinilor.
2.sursă de substanțe, anorganice.
*tipurile de sol 3.Mediul de viață pentru unele viețuitoare.
Demonstrez colecții cu diferite tipuri de sol. 4.Substrat pentru obținerea hranei vegetale.
Demonstrez un filmuleț ,,Solurile Moldovei”

*protecția solului Reprezintă schematic clasificarea solurilor.

Propun să citească schema (pag.68) Citesc schema


Completez cu material din surse suplimentare. Memorează

Realizarea sarcinilor
Reflecția Lucrul în grup
Repartizez fișe de lucru pentru fiecare echipă. Răspunsul:
Fișa nr.1 Fișa 1
Comentați spusele savantului rus Docuciaev: (este sursă inepuizabilă, veșnic ne va da roade bogate
,,Cernoziomurile sunt mai scumpe decît aurul, dacă-l vom exploata corect)
cărbunele de pămînt, petrolul”. Fișa 2
Fișa nr.2 (1. să nu ardem miriștea; 2. Să nu tăiem copacii; 3.
Elaborați un proiect de protecție a solului în localitatea Să plantăm pomi; 4. Să nu folosim pesticide; 5. Să
noastră. respectăm asolamentul; 6. Să introducem îngrășăminte
Fișa nr.3 organice etc.)
Ce s-ar întîmpla dacă ar dispărea microorganismele din Fișa 3
sol? (pămîntul s-ar acoperi cu cadavre...)
Fișa nr.4 Fișa 4
Analizați schema ,,Circuitul substanțelor în natură” și (solul face ca substanțele să nu rămînă în corpul
răspundeți la întrebarea: Care este rolul solului în organismelor moarte, ci să circule pentru a fi refolosite
circuitul materiei în natură? de organismele vii în procesele de creștere și
dezvoltare)
Fișa nr.5 Fișa 5
Formulați propoziții, folosind îmbinările de cuvinte: (1.Gîndacii și rîmele asigură fertilitatea solului.
fertilitatea Gîndacii și rîmele solului 2.Microorganismele transformă resturile de plante și de
resturile asigură Microorganismele în humus animale în humus.)
de plante transformă și de animale.

*Proiectez pe ecran următoarea sarcină:


Schimbați ordinea literelor din cuvinte și vei descoperi
denumirea unor componente ale solului Răspunsul:
sipin ligară egla husmu ciuciper teriibac Nisip; Argilă; Alge; Humus; Ciuperci; Bacterii.

Proiectez pe ecran rebusul


Rebus
1. Partea organică a solului. Rezolvă integrama (Anexa 1)
2. Viețuitoare care populează solul.
3. Proprietate deosebită a solului.
4. Particule foarte fine din componența solului.
5. Particule grosiere din componența solului.
6. Factor ce contribuie la formarea solului.
7. Una din cauzele distrugerii solului.

Extensie Totalurile lecției. Notarea elevilor


1.Exercițiul 3 (pag.68)
2.Portofoliul ,,Colectați informații la tema ,,Solul –
bogăția principală a Republicii Moldova”
Anexa 1
h u M u s
I
C
R î m e
O
O
f e R t i l i t a t e
G
a r g i l A
N i s i p
I
S p u l b e r a r e
M
E