Sunteți pe pagina 1din 1

Analogia

Raţionamentul prin analogie constă in presupoziţia că dacă două lucruri (obiecte, fenomene, etc.)
se aseamănă în anumite privinţe, atunci este probabil să prezinte asemănări şi în alte privinţe.

Schemă
P(a), Q(a), R(a)
P(b), Q(b), R(b)
S(a)
S(b)

Ex Ion, fiind elev a obținut în baza carnetului de elev un bilet cu preț redus la cinema. Prin
urmare și Vasile care este elev și deține carnet va obține bilet cu reducere de la cinema.

P, Q, R, S sunt proprietățile analogiei


a, b sunt elementele între care se efectuează analogia

Orice asemănare sau similitudine dintre două elemente ne determină să credem că dacă unul
dintre ele are o proprietate, atunci foarte probabil o va avea şi celălalt.
Raţionamentul prin analogie este o inferenţă inductivă prin care se deduce ceva in legătură cu un
obiect sau fapt particular pe baza asemănării cu un altul. (Adică este inductivă în modalitatea de
cercetare, dar este deductivă în forma ei)

Condiţii pentru creşterea plauzibilităţii unui raţionament prin


analogie:
- trăsăturile comune obiectelor analogice sunt proprietăţi esenţiale;
- obiectele in cauză au mai multe trăsături comune decât diferenţe;
- trăsăturile comune ale obiectelor sunt mai importante decât diferenţele;
- trăsăturile comune sunt uşor de identificat şi precizat;
- mulţimea obiectelor comparate este mare şi variată;
- concluzia este mai restrânsă sub raportul a ceea ce susţine despre obiectul în cauză.

Caz special – analogia comparativă, care nu este un raționament, ci o comparație,


Ex – cânți ca un pian care cade pe scări