Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Unitatea de învãţãmânt:
Profesor:
Clasa: a VI-a
Data:
Unitatea de învãţare: Europa Atlantica
Lecţia: Franta
Tipul lecţiei: mixtã

Competenţe generale:
1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
3.Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;
4.Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;

Competenţe specifice:
1.1Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea lor în contexte cunoscute sau în contexte noi
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale specifice geografiei Europei Vestice
3.3 Prezentarea structurala a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor si ale tarilor
4.2 Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor şi culorilor convenţionale;
4.3 Pozitionarea corecta a elementelor geografice pe reprezentarile cartografice ale Europei Vestice

Obiective operaţionale:
 Cognitive
CO1 Sa identifice principalele elemente fizico-geografice si economico-geografice
CO2 Sa descrie particularitatile fizico-geografice ale tarii si consecintele acestora asupra populatiei si activitatilor acesteia

 Formative:
CO3: Sa localizeze pe harta principalele elemente fizico si economico-geografice
CO4 Sa relationeze factorii geografici cu unele elemente economice generate de acestia
 Atitudinale:
CO5: Sa manifeste interes pentru specificul Frantei atat sub raport geographic cat si istoric

Evaluarea : formativ-ameliorativã

Obiective ale evaluãrii:


 Cognitive:
Oe1: sa opereze cu noţiunile si cu termenii intalniti in capitolul Europa Atlantica
Formative:
Oe2: sa utilizeze tehnici de lucru cu manualul, harta, suportul cartografic si atlasul
 Atitudinale:
Oe3: sa formuleze opinii personale cu privire la valorile culturale si materiale ale poporului francez

Valori şi atitudini vizate:


- Gândire criticã şi flexibilã
- Relaţionare pozitivã cu ceilalţi
Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativã
Metode:
Expozitiv-euristice:M1 Floarea de lotus M2-expunerea; M3- explicaţia,
Interactive: M4-conversaţia examinatoare, M5-lucrul cu harta, manualul
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fişă de lucru
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã

Resurse:
- Umane- clasa a VI-a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale: Geografie, Ed. Corint
Geografie, Ed. Teora
- izvoare cartografice: m3: manual,
m4: atlas
m5: harta fizica a Europei
m6 fisa de lucru
-alte surse m7 laptop
m8 videoproiector

Demers didactic
Secvenţele Conţinuturi vizate Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice operaţionale mat Proc

Moment -absenţe -rãspund cerinţelor


organizatoric -organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele
-creeazã un climat cooperant solicitate
-se aşeazã la locurile
indicate
Reactualizarea Pozitia geografica Oe1 -solicită elevilor sa localzeze Europa M3 frontalã
cunoştinţelor/ Relief,Clima, de Vest pe harta murala
evaluare Hidrografia Oe2 -solicita elevilor sa prezinte si sa
localizeze principalele elemente -elaboreazã rãspunsuri obs.
Oe3 fizico-geografice sistematicã
Orasele, -solicita elevilor sa caracterizeze
Agricultura elementele economico-geografice ale M4
Turismul Europei de Vest
-solicita elevilor sa enumere si sa
localizeze tarile care fac parte din -autoevalueazã
Europa de Vest
Evocare Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul lecţiei şi -noteazã în caiete titlul M2
Franta explică modul în care se va desfăşura lecţiei
activitatea
-organizeazã învãţarea

Dobândirea de Franta -folosind metoda Floarea de lotus voi


noi cunoştinţe grupa elevii in echipe de cate 2
,fiecare echipa urmand sa aleaga cate o M1
petala pe care sunt scrise sarcinile de M3
lucru. Vor extrage petalele avand timp
de lucru 5 min M4 obs
Asezarea -Asigurã: M1 sistematicã
geografica a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea M5
Petala 1 -investigheazã manualul si m3
CO1 -solicita elevilor sa precizeze cu identifica pozitia si limitele m5
Oe1 ajutorul hartii din manal si folosindu- Frantei m4 M2
se de o prezentare power-point
elementele principale ale pozitiei verificare
Petala 2 -investighează sursele şi m5 M4 frontala
Relieful CO2 -solicita elevilor sa identifice cu identifică principalele m3 M5 orala
CO3 ajutorul hartii din manual si cea unitati de relief m4
Oe2 murala principalele unitati de relief
Petala 3 -caracterizeaza tipurile de
Clima CO2 -solicita elevilor sa caracterizeze clima in raport cu factorii m 3 M4
Oe1 tipurile de clima in raport cu factorii care influenteaza m5 M2
Oe2 care influenteaza aceste tipuri
Petala4 - urmarind manualul si
-solicita elevilor sa descopere si sa atlasul descopera si M2
CO1 localizeze principalele elemente localizeaza pe harta murala m3 M4
Hidrografia CO3 hidrografice si sa exemplifice cateva elementele hidrografice si
Oe2 specii de plante specifice vegetatiei exemplifica specii de
Vegetatia mediteraneene plante mediteraneene
Petala 5
CO1 -solicita elevilor sa identifice cateva -identifica aspectele m3 M3
CO2 aspecte ale populatiei si sa localizeze populatiei si localizeaza pe M5
Populatia Oe1 principalele orase bazandu-se pe harta principalele orase m5
Orasele Oe2 manual
Petala 6
-solicita elevilor sa enumere -enumera principalele M2
Resursele naturale CO1 principalele resurse naturale si sa resursele naturale si m3 M4
Industria Oe1 specifice ramurile industriale ramurile industriale
Petala 7 dezvoltate m3 M2
Agricultura -solicita elevilor sa caracterizeze pe -caracterizeaza pe scurt
CO4 scurt agricultura folosindu-se de agricultura
Oe1 manual
b) înţelegerea noilor conţinuturi M3
Petala 8 m3 M5
Turismul CO1 -cere elevilor sa argumenteze -argumenteaza
CO3 potentialul turistic ridicat
Oe3 c) analiza M4
CO2 - solicita elevilor sa formuleze un -formuleaza enunturi
Oe3 enunt in care sa prezinte pe scurt
caracterzarea fizico,economico-
CO4 geografica
d) sinteza
CO5 - solicita elevilor opinii cu privire la M4
Oe3 valorile culturale si materiale ale formuleazã opinii M2
poporului francez
e) aplicarea
CO5 -cere elevilor sa ateste cel putin 3 -formuleaza enunturi M4
Oe3 aspecte despre populatia Frantei

Stimularea Oe3 -solicita elevilor sa explice diversitatea -explica


performantei faptelor geografice din Franta
Asigurarea Solicită elevilor să rezolve fişa de -rezolvă sarcinile m6 M3 Fişa de
retenţiei şi a lucru -autoevaluează lucru,
transferului verificarea
Tema pentru Recomandã: aprofundarea -noteazã
acasã cunoştinţelor asimilate prin citirea
lecţiei acasã
Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, -se raporteazã la aprecieri
decide/noteazã
Schita lectiei

FRANTA
-Asezare geografica

– are iesire atat la Oc Atlantic cat si la M Mediterana


-îi apartine si I-la Corsica
-Relieful –m-ti Alpi vf Mont Blanc 4807 m
Pirinei
- podisuri-Masivul Ceentral
-Masivul Armorican
-Ardeni
-campii-litorale
-Clima-temperat oceanica
-temperat continentala
-mediteraneana
-alpina
-Hidrografia-spre M Mediterana-Ronul
-spre M Nordului-Rinul cu Meuse
-spre M Manecii –Sena
-spre Oc Atlantic –Loara
-Vegetatia-paduri de foioase si conifere
-maquis
-pajisti naturale
-Populatia –densitate medie 105 loc/km patrat
-spor natural negativ
-Orasele-Paris
-Strasbourg
-Marsilia
-Lyon
-Bordeaux
-Toulouse
-Nisa
-Montpellier

-Resursele naturale –minereuri feroase


-carbuni
-bauxita
-gaze naturale

-Industria-atomoenergetica
-siderurgica
-constructoare de masini ,nave si avioane
-chimica si petrochimica
-alimentara
-Agricultura – se cultiva –cereale, floarea-soarelui,vita de vie
-se cresc bovine, ovine ,porcine
-Transporturile-dezvoltate
-feroviare TGV
-fluviale
-aeriene –cele mai mari aeroporturi
-Comertul –se importa hidrocarburi
-se exporta
-Turismul-Parisul
-muzeul Luvru
-catedrala Notre –Dame
-Turnul Eiffel
-palatul Versailles
-valea Loarei
-Coasta de Azur
-statiuni montane -Chamonix
TERITORII
INCLUSE:
MUNTI: PODISURI:

-
………………… ……………….
Insula……………
….. CAMPII:
(Marea
POZITIA ………………… ……………….. ……………....
Mediterană)
GEOGRAFICA

RELIEFUL ………………..

………………

CAPITALA CLIMA
FRANTA ………………
.

VEGETATIA APELE

FLUVII
………………
…..