Sunteți pe pagina 1din 9

Tratamentul fiscal al veniturilor din contracte civile și drepturi de

proprietate intelectuală–completat–contribuții sociale datorate de PFA, II,


IF, liber-profesioniști, alte persoane.
December 7th, 2011CristiLeave a commentGo to comments
Dacă modificările anunțate de Ministerul Finanțelor, prin proiectul de ordin despre
care am scris ieri, se vor concretiza în codul fiscal aplicabil anul viitor, tratamentul
fiscal al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și cele din convenții sau
contracte civile se va schimba în anul 2012, față de anii anteriori.

Notă: acest articol, poate conține inexactități, fiind scris “la cald”. Dacă descoperiți
erori, vă rog să le semnalați pentru a efectua corecțiile de rigoare.

Actualizare: proiectul s-a concretizat deja în OUG 125/2011.Actualizarea a dus la unele modificări
față de proiect.

Completare: am completat articolul și cu informații despre contribuțiile sociale datorate de către PFA,
liber profesioniști, membrii IF sau titulari ai II

Am actualizat calculele, unele exemple fiind eronat calculate sau conținând unele erori legate de baza
de calcul a impozitului pe venit, în cazul veniturilor din drepturi de autor.

Notă: acest articol, poate conține inexactități, fiind scris “la cald”. Dacă descoperiți erori, vă rog să le
semnalați pentru a efectua corecțiile de rigoare.

Pe scurt, iată despre ce e vorba:

 impozitul pe venit este, implicit, 10% conform art.52 cod fiscal, însă, contribuabilii pot opta pentru
impunerea cu 16% a veniturilor, caz în care impozitul este final
 pentru cei ce nu optează pentru impunerea cu 16%, adică pentru cazurile în care impunerea se face
cu 10%, baza de calcul a impozitului o va constitui diferența dintre venitul brut-cheltuieli deductibile
(conform art.50 pentru drepturi de proprietate intelectuală)-contribuții sociale (CAS și sănătate)
 până la data de 30/06/2012, tratamentul fiscal al veniturilor din contracte civile și drepturi
de proprietate intelectuală este similar celui din 2010 deosebirea fiind exclusiv la stabilirea
bazei de calcul a impozitului pe venituri aferent acestora, în funcție de cota de impozitare,
așa cum am arătat anterior. Concret, se va datora CAS individuală și contribuție individuală
la șomaj de către acele persoane ce nu sunt pensionari sau nu obțin venituri
ocazional. Începând cu 01/07/2012, contribuțiile sociale se tratează diferit așa cum va
rezulta din cele ce urmează.
 începând cu veniturile lunii ianuarie 2012 iulie 2012, pentru aceste venituri nu se va mai
reține contribuția pentru fondul de șomaj
 CAS se va datora însă, numai dacă persoana ce realizează venitul, nu obține și alte venituri
supuse acestei contribuții. Spre exemplu, dacă o persoană este salariat și obține venituri de natură
salarială, dar mai are un contract civil încheiat cu cineva, la acel contract civil nu va mai datora
CAS. Dacă însă un pensionar obține venituri din contracte civile sau alte venituri prevăzute de art.52
din codul fiscal și este singurul venit, va datora CAS. În opinia mea, aceasta este o mică aberație.
 pensionarii nu datorează CAS (art.296^21 alin.2). Ordonanța a corectat aberația din proiect, despre
care vorbeam anterior.
 CAS individual datorat de către PFA, titularul II, membrii IF, liber-profesioniști, persoane ce obțin
venituri din drepturi de autor și conduc evidență în partidă simplă se va aplica la o bază de calcul
formată din venitul declarat (ca o observație personală: acesta este un termen ce poate crea
confuzie, nefiind definit de codul fiscal venitul declarat putând fi brut, net, impozabil, etc., noroc însă
cu precizările ulterioare: venitul declarat înseamnă diferența între veniturile încasate și cheltuielile
deductibile, respectiv norma de venit). Baza de calcul lunară a CAS, nu poate fi mai mică de
35% din salariul mediu pe economie sau mai mare de echivalentul a 5 salarii medii pe
economie. Dacă baza de calcul lunară a CAS este mai mică decât 35% din salariul mediu,
atunci aceste persoane nu vor datora CAS
 contribuția la asigurări sociale de sănătate se datorează de către: PFA, titularul II, membrii IF,
liber-profesioniști, persoane ce obțin venituri din drepturi de autor și conduc evidență în partidă
simplă. Baza de calcul a contribuției sociale de sănătate datorată de aceștia este diferența dintre
totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz,
raportată la cele 12 luni ale anului. Baza de calcul a contribuției sociale de sănătate nu poate fi
mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se
calculează contribuția (art.296^22 alin.2).
 baza de calcul a contribuției sociale de sănătate și a CAS pentru persoanele care realizează
venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități de natura celor prevăzute la
art. 52 alin. (1) și din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) precum și
persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile
agricole prevăzute la art. 71 lit. d) o constituie venitul brut sau venitul brut diminuat cu
cheltuielile forfetare de la art.50, după caz.Dacă însă baza de calcul este mai mai mică decât
salariul minim brut pe țară, atunci contribuția de asigurări sociale de sănătate se va calcula
însă la o sumă egală cu acesta.
 baza de calcul a CAS este limitată pentru veniturile de la art.52 alin.1 lit.a-c, la nivelul a cinci
salarii medii pe economie, pe contract/convenție/raport juridic, indiferent de cota de impozit pe venit
utilizată.
 cotele de contribuții sunt cele a contribuțiilor individuale pentru veniturile cu reținere la
sursă definite la art.52 alineatul 1 de către acele persoane ce nu au obligația conducerii evidenței
în partidă simplă. Adică veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, convenții/contracte civile,
expertize tehnice, etc. Contribuțiile calculate astfel, sunt finale.
 contribuțiile individuale pentru veniturile din contracte civile, drepturi de proprietate intelectuală,
expertize, se rețin, declară și plătesc de către plătitorii de venituri până la 25 a lunii următoare plății
venitului.
 CAS se va reține în cotă integrală adică 31,3% în 2011 și dacă nu se va modifica procentul,
și în 2012, cu excepția cazurilor în care impozitul se reține la sursă și este final, unde cota
este cea a contribuției individuale pentru asigurări sociale 10,5%, dacă nu se va modifica
din 2012, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă individuală, adică
5,5% dacă nu se va modifica în 2012.
 baza de calcul a contribuției la fondul de sănătate este cel puțin o sumă egală cu salariu minim pe
economie, dacă persoana nu mai obține și alte venituri, altfel baza de calcul a contribuției la sănătate
va fi venitul brut.
 nu se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate de către persoane ce obțin
venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru aceste venituri, dacă acestea obțin
indemnizație de șomaj, venituri din salarii, pensii mai mici de 740 lei sau din activități
independente (ca PFA, II, IF, liber profesioniști) (art.296^23 alin.2)
 în schimb cei care sunt beneficiari ai unei indemnizații de șomaj, sunt salariați și obțin venituri din
salarii sau pensii mai mici de 740 lei, precum și venituri din activități independente (altele decât cele
din drepturi de proprietate intelectuală) ca PFA, II, IF, liber-profesioniști sau obțin venituri din
agricultură cu sau fără reținere la sursă, datorează contribuție de sănătate
 problema este însă faptul că la art.296^21 veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală se regăsesc de două ori la litere diferite odată distinct la litera e și odată
incluse în categoriile de venituri de la litera g. Acest fapt generează confuzii la tratamentul
acestor venituri din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate. S-a
clarificat problema prin OUG 125/2011. La art.296^21 litera e sunt acele persoane ce obțin
venituri din drepturi de proprietate intelectuală și conduc evidența acestora în partidă
simplă, iar la litera g sunt persoane ce obțin venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, dar nu conduc evidența contabilă în partidă simplă.
 în cazul contribuabililor ce obțin venituri cu reținere la sursă și a căror impozit este final, deci se impun
cu 16%, se va calcula doar CAS, iar pentru cei ce se impun cu 10% se va reține atât CAS cât și
sănătate.

Exemple, valabile pentru venituri plătite începând cu 01/07/2012:

Două persoane fizice, ce au calitatea de salariat al unei persoane juridice, încheie cu un terț un
contract civil pentru care li se plătește fiecăruia un venit de 18,000 lei . Aceleași persoane fizice
primesc fiecare, de la o editură și venituri din drepturi de proprietate intelectuală în sumă de 10,000
lei. O persoana fizică, beneficiară a venitului, optează pentru impunerea cu 16% pentru ambele
venituri, iar cealaltă nu. Este recomandabil ca plătitorii de venit să solicite beneficiarului de venit, o
declarație pe proprie răspundere (probabil prin normele de aplicare se va stabili o altă procedură sau
chiar aceasta), din care să rezulte că venitul obținut de acesta nu e singura sursă de venit – că e
asigurat în sistemul public de pensii și că obține și alte venituri. Declarația este utilă pentru a se
asigura că persoanei nu i se reține CAS sau că nu i se va calcula contribuția la fondul de sănătate, la o
sumă eronată.

Explicație Persoana ce Persoana ce


nu a optat a optat
pentru impozit pentru
final impozit final
1. Tip venit = din contract civil 18,000 lei 18,000 lei
2. Venit brut 18,000 lei 18,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru 0 lei 0 lei
acest tip de venituri
4. Venit net = 2-3 18,000 lei 18,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei = 10,585 lei 10,585 lei 10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, 10,585 lei 10,585 lei
dacă 5<4 = 5
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 0 lei 0 lei
31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x
10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în
sistemul public de pensii, nu se datorează
CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate,
deci asigurate în sistemul public de pensii.
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 990 lei 990 lei
5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se
datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu
mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu
minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă
este 700 lei x 12 luni = 8400 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, 1,701 lei 2,880 lei
iar la cotă de 16% = (2-3) x 16%
10. Total rețineri = 7+8+9 2,691 lei 3,870 lei
11. Rest de plată = 3-10 15,309 lei 14,130 lei

1. Tip venit = din drepturi de proprietate 10,000 lei 10,000 lei


intelectuală
2. Venit brut 10,000 lei 10,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = 20% 2,000 lei 2,000 lei
4. Venit net = 2-3 8,000 lei 8,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei 10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 5, altfel, 8,000 lei 8,000 lei
dacă 5<4 = 4
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 0 lei 0 lei
31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x
10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în
sistemul public de pensii, nu se datorează
CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate,
deci asigurate în sistemul public de pensii.
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 0 lei 0 lei
5,5%, iar dacă impozitul e de 16%, nu se
datorează (vezi art.296^23, alin.2 – excepție
specifică)
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-7-8) x 10%, 1,000 lei 1,600 lei
iar la cotă de 16% = 2 x 16%
10. Total rețineri = 7+8+9 1,000 lei 1,600 lei
11. Rest de plată = 2-10 9,000 lei 8,400 lei
După cum se vede, dacă beneficiarul venitului este salariat cel ce nu optează pentru impunere cu
impozit final va încasa o sumă netă mai mare lunar decât cel optează pentru impozit final. Dar, va fi
obligat să depună D200 și să efectueze regularizarea impozitului pe venit în anul următor, ceea ce
înseamnă că diferența încasată în cursul anului o va achita după depunerea D200 în baza unei decizii
de impunere emisă de către organul fiscal. Beneficiarul venitului ce a optat pentru impunerea cu 16%
nu va mai avea nici o obligație declarativă și nici de achitat.

Reluând exemplul anterior cu persoane ce nu au calitatea de salariați, nu sunt asigurați în sistemul


public de pensii Sunt pensionari de exemplu.

Explicație Persoana ce Persoana ce


nu a optat a optat
pentru pentru
impozit final impozit
final

1. Tip venit = din contract civil 18,000 lei 18,000 lei


2. Venit brut 18,000 lei 18,000 lei

3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru 0 lei 0 lei


acest tip de venituri

4. Venit net = 2-3 18,000 lei 18,000 lei

5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei 10,585 lei

6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, 10,585 lei 10,585 lei
dacă 5<4 = 5

7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, 1,111 lei 1,111 lei
iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă
persoana e asigurat deja în sistemul public de
pensii, nu se datorează CAS. În acest caz,
persoanele sunt salariate, deci asigurate în
sistemul public de pensii.

8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 990 lei 990 lei


5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se
datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu
mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu
minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă
este 700 lei x 12 luni = 8400 lei

9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, 1,590 lei 2,880 lei


iar la cotă de 16% = (2-3) x 16%

10. Total rețineri = 7+8+9 3,691 lei 4,981 lei

11. Rest de plată = 3-10 14,309 lei 13,019 lei

1. Tip venit = din drepturi de proprietate 10,000 lei 10,000 lei


intelectuală

2. Venit brut 10,000 lei 10,000 lei

3. Cheltuieli deductibile = 20% 2,000 lei 2,000 lei

4. Venit net = 2-3 8,000 lei 8,000 lei

5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei 10,585 lei


6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, 8,000 lei 8,000 lei
dacă 5<4 = 5

7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, 840 lei 840 lei
iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă
persoana e asigurat deja în sistemul public de
pensii, nu se datorează CAS. În acest caz,
persoanele sunt salariate, deci asigurate în
sistemul public de pensii.

8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5%, 440 lei 440 lei


iar dacă impozitul e de 16%, nu se
datorează dacă nu e singurul venit obținut(vezi
art.296^23, alin.2 – excepție specifică). Altfel,
dacă e singurul venit, se va datora și această
contribuție.Prezumăm că e singurul venit

9. Impozit = la cotă de 10% = (2-7-8) x 10%, 872 lei 1,600 lei


iar la cotă de 16% = 2 x 16%

10. Total rețineri = 7+8+9 2,152 lei 2,880 lei

11. Rest de plată = 2-10 7,848 lei 7,120 lei

Un alt exemplu: o persoană fizică primește venituri dintr-un contract civil, de 600 lei lunar, fiind
singurul său venit și nu optează pentru impunerea cu 16%, iar alta primește același tip de venit ca
singur venit și optează pentru impunerea cu 16%.

Explicație Persoana ce Persoana ce


nu a optat a optat
pentru pentru
impozit final impozit final

1. Tip venit = din contract civil 600 lei 600 lei

2. Venit brut 600 lei 600 lei

3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru 0 lei 0 lei


acest tip de venituri

4. Venit net = 2-3 600 lei 600 lei

5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei 10,585 lei

6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, 600 lei 600 lei
dacă 5<4 = 5
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, 63 lei 63 lei
iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă
persoana e asigurat deja în sistemul public de
pensii, nu se datorează CAS. În acest caz,
persoanele sunt salariate, deci asigurate în
sistemul public de pensii.

8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 39 lei 39 lei


5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se
datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu
mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu
minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă
este 700 lei x 12 luni = 8400 lei (700 lei/lună).
În cazul de față baza de calcul este 700 lei

9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, 50 lei 96 lei


iar la cotă de 16% = 2 x 16%

10. Total rețineri = 7+8+9 152 lei 198 lei

11. Rest de plată = 2-10 448 lei 402 lei

O societate trebuie sa achite contravaloarea unui serviciu prestat de o persoana fizica pentru care s-
a incheiat conventie civila. Suma de achitat neta este de 1.000 lei. Retinerea impozitului se face la
sursa (16%). Care dintre cele doua variante este corecta:

a) impozit conventie civila: 380,95; somaj: 13,38 si sanatate: 280,90


b) impozit conventie civila: 438,36; somaj: 13,70 si sanatate: 287,67.

In anul 2011 impozitul se aplica din suma bruta. In anul 2012 se aplica la suma care ramane dupa
ce se achita somajul si sanatatea? Cum se va solutiona cazul daca persoana respectiva este
pensionar? Se plateste doar impozit? Va mai avea persoana in cauza dreptul de a incasa pensia?

Raspuns:

Modificarile privind contributiile cu cele sociale introduse de OUG 125/2011 in cuprinsul Titlului IX
indice 2 din Codul fiscal nu sunt aplicabile in ceea ce priveste veniturile din activitati desfasurate in
baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, realizate in perioada 1 ianuarie -
30 iunie 2012, dispozitiile fiind integrate cu aplicabilitate abia incepand cu data de 1 iulie 2012,
concomitent cu abrogarea OUG 58/2010.

Reglementarile privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele care realizeaza venituri
din activitati independente, inclusiv de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, cum
sunt si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit
Codului civil, realizate ulterior datei de 1 iulie 2012, sunt cuprinse in Capitolul II - Contributii sociale
obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si
asocieri fara personalitate juridica al Titlului IX indice 2 care va intra in vigoare la data de 1 iulie
2012, conform art. VII alin. (1) lit. d) din OUG 125/2011.

Cum nici HG 50/2012 nu a inclus norme metodologice de aplicare a prevederilor privind contributiile
sociale obligatorii care vor intra in vigoare la 1 iulie 2012, si cum la baza atribuirii competentei de
administrare a acestor contributii ANAF va avea la baza un protocol de predare-primire a
documentelor si informatiilor privind creantele reprezentand contributiile sociale, este sigur ca
dezvoltarea modului de aplicare a acestor dispozitii va face obiectul completarii si modificarii in viitor
a normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

In aceste conditii, pentru prima jumatate a anului 2012, vor fi aplicabile in continuare, in materie
fiscala prevederile Codului fiscal coroborate ale art. III din OUG nr. 58/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, platitorul va avea obligatia de a calcula, retine si vira impozitul
pe venit stabilit in cota de 10%, reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual pe venit
datorat de persoana fizica sau in cota de 16% reprezentand impozit final conform optiunii exercitate
de persoana fizica la incheierea contractului. Spre deosebire de impozitul in cota de 16% care se
aplica la venitul brut potrivit art. 52 indice 1 din Codul fiscal, incepand cu anul 2012 impozitul stabilit
in cota de 10% se aplica la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la
sursa potrivit Titlului IX indice 2 din Codul fiscal, modificarea fiind introdusa prin OG 30/2011 si
preluata in OUG 125/2011.

Prin urmare, daca persoana fizica opteaza pentru impunerea finala in conformitate cu prevederile
art. 52 indice 1 din Codul fiscal, cota de 16% se va aplica la venitul brut, baza de calcul a impozitului
final pe venit fiind venitul brut. De asemenea, potrivit alin. (17) lit. b) din art. III din OUG 58/2010,
baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari
pentru somaj este tot venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza
contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.

Astfel, in cazul in care persoana fizica opteaza pentru impunerea finala in cota de 16%, pentru a
putea plati suma de 100 lei, va trebui sa constituiti un venit brut de 137 lei daca persoana nu are si
calitatea de pensionar. Din venitul brut de 137 lei, veti calcula, retine, plati si declara impozitul pe
venit de 22 lei (137 lei x 16%) si contributii sociale individuale de asigurari sociale de 14 lei (137 lei x
10,5%) si de asigurari pentru somaj de 1 leu (137 lei x 0,5%).

In situatia in care persoanele fizice beneficiare de venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil au calitatea de pensionari sau sunt
asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
nu li se vor aplica prevederile art. III din OUG 58/2010, platitorul neavand obligatia privind retinerea
si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj. In caz contrar,
platitorii de venit au obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de
asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite
persoanelor prevazute la alin. (5) al art. III din OUG 58/2010.

Limitele cumularii pensiei cu salariu sunt reglementate de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, in temeiul art. 118 lit. a) din acest act normativ, cumularea pensiei pentru limita de
varsta cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie este permisa.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea 263/2010 - Legea pensiilor cu modificarile si completarile
ulterioare, in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii
si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si
sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi
de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din
contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul
autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii
cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt
asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor
pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel
putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de
stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale,
ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul
de stat, in conditiile legii.

Pe cale de consecinta, va fi permisa cumularea pensiei pentru limita de varsta cu venituri provenite
din situatii pentru care asigurarea este obligatorie conform celor de mai sus enumerate.