Sunteți pe pagina 1din 2

MODELUL SIMPLU DE REGRESIE

Profitul anual şi investiţiile în pregătirea personalului pentru 15 firme de consultanţă se


prezintă astfel:

Nr. crt. Profitul Investiţiile Nr. crt. Profitul Investiţiile


anual (zeci în anual (zeci în
mii Euro) pregătirea mii Euro) pregătirea
personalului personalului
(mii Euro) (mii Euro)
1. 12 30 9. 9 27
2. 10 28 10. 11 30
3. 5 18 11. 2 14
4. 14 34 12. 5 20
5. 6 20 13. 8 24
6. 7 24 14. 10 26
7. 8 25 15. 12 32
8. 4 16 Total 380 123

Se cere:

a) Definirea modelului de regresie simpla liniara;

- forma, variabilele si parametrii modelului de regresie

- aproximarea grafica a modelului legăturii dintre variabile

b)Estimarea punctuala a parametrilor modelului;

c) Testarea semnificaţiei corelaţiei si a parametrilor modelului de regresie.


Formule utile:

a  y  b x a  y  b x a  y  b x
  
b   i i
 x y  nx y   ( xi  x )  ( yi  y )  cov xy  cov xy cov xy s y sy
b  s 2  s  s  s  r  s
b 

  ( xi  x ) 2
2
xi2  n x  s x2  x x y x x


n n

SST   Yi  Y    SSE   (Yi  Yˆi ) 2   ei2


n n
SSR   Yˆi  Y
2 2

i 1 i 1
i 1 i 1

SSR (Yˆi  Y ) 2 R2 n  k
R2   Fcalculat  
SST (Yi  Y ) 2 1 R2 k 1

(Yˆi  Y ) 2
(Yˆi  Y ) 2  (Yi  Yˆi ) (Yˆi  Y ) 2 n  k (Yi  Y ) 2 n  k
2

Fcalculat  :    
k 1 nk  i i
(Y  Yˆ ) 2
k  1  i i k 1
(Y  Yˆ ) 2

(Yi  Y ) 2

r
cov( x, y )

 ( xi  x )( yi  y ) 
n  xi y i   xi  y i
Sx  Sy [ ( xi  x ) 2 ][  ( yi  y ) ] [n xi2  ( xi ) 2 ][ n yi2  ( yi ) 2 ]
2

r 0 r n2
tcalc  
1 r 2 1 r 2
n2

t calcultat 
a -0

a -0
sa 
s
se 
 (Yi  Yˆi ) 2
a sa  ( X i  X )2 n2

b-0 b-0 se
tcalcultat   sb 
b sb  ( X i  X )2