Sunteți pe pagina 1din 6

Legea lui Ohm pentru circuite magnetice. Teorema lui Kirchhoff pentru circuite magnetice.

Teoremele ----
-- echivalente

Ansamblul mediilor prin care se poate inched un flux magnetic se numeste circuit magnetic.
Un circuit magnetic este format din:

 miez sau coloana care este parte infasurata de bobina


 jug sau armature(daca este mobile) este portiunea de circuit ferromagnetic ce serveste
la inchiderea fluxului
 interfier – daca circuitul este interrupt , portiune de aer respectivz

Bobina infasurata pe circuitul fevmagnetiv si prin care circula curent electric ce produce flux
magnetic se numeste bobina de magnetizare sau circuit de excitatie.
Fluxul orin circuitul fevmagnetic se numeste flux util inert*, fluxul ce se inchide prin aer se
numeste flux de depresie.

Legea lui Ohm pentru circuite magnetice

Consideram o bobina toroidala cu N spire parcursa de curentul I, ce produce un camp magnetic


omogen.

-bobina toroidala – are spirele infasurate echidistant.

-campul e omogen

Aplicand Legea circuitului magnetic pe curba Γ

̅ 𝑑𝑙 ̅ = ∮ 𝐻𝑑𝑙 cos 0 = ∮ 𝐻𝑑𝑙 = 𝑁𝐼


∮𝐻
𝑟 𝑟

Pentru un element de suprafata din sectiunea torului; fluxul


𝑑∅
𝑑∅ = 𝐵̅ 𝑑𝐴̅ = 𝐵𝑑𝐴 = 𝜇𝐻𝑑̅ 𝐴 → 𝐻 −
𝜇𝑑𝐴

𝑑∅
∮ 𝑑𝑙 = 𝑁𝐼
𝜇𝑑𝐴

-am inlocuit in prima formula


Cum fluxul este constant in lungul tubului de flux

𝑁𝐼 𝑁𝐼
∅= =
𝑑∅ 𝑅𝑚
∮ 𝜇𝑑𝐴

𝑑𝑙
𝑅𝑚 = ∮ 𝜇𝐴 – reluctanta sau regestanta magnetic a circuitului magnetic

Pentru intreaga sectiune:

-avem Legea lui Ohm:

𝑁𝐼
∅=
𝑑𝑙
∮𝑟 𝜇𝐴

∅𝑅𝑚 = 𝜃

In cazul unei portiuni de circuit omogen cu (μ=ct) avem sectiune constanta A si o lungime l.
𝑙 1 𝐴
𝑅𝑚 = 𝜇𝐴 , = 𝜆 = 𝜇 𝑙 - permeanta
𝑅𝑚

Tinand seama ca solematia este egala cu tensiunea magnetomstoare a circuitului magnetic.

̅ 𝑑𝑙 ̅ = 𝑈𝑚𝑚
∅ = 𝑁𝐼 = ∮ 𝐻

𝑈𝑚𝑚 = 𝑅𝑚∅ -Legea lui Ohm pentru un circuit magnetic inchis

Pentru o portiune de circuit:

𝑈𝑚𝑚 = Rm12 ∅

[𝐴] 𝐴 1 1
[𝑅𝑚] = = = =
[𝑊𝑏] 𝑣𝑠 𝑟𝑠 𝐻

[𝜆] = 𝐻

Calculul circuitelor magnetice liniare si neliniare

Circuitele magnetice pot fi liniare sau neliniare. Circuitele magnetice linbiare au permeabilitatea
magnetica constanta si aceeasi in toate punctele circuitului magnetic (curba de magnetizare a
materialului respective este liniara).La circuitele magnetice neliniare, aceasta curba nu mai este
liniara.
a)Pentru calculul circuitelor magnetice liniare se utilizeaza:

- legea lui Ohm

-teoremele lui Kirchhoff

-legea circuitelor magnetice

Intrucat circuitul magnetic se poate transforma prin analogie intr-un circuit asemanator celor
de curent contrinu, se pot aplica toate metodele de rezolvare a acestor circuite.

Exemplu : Fie circuitul magnetic din figura, unde se ciocnesc n=300 spire , l1= 20 cm, l2=60 cm,
l0=12 mm=1,2 cm, I=20 A, S1=25 cm2 , S2=S0=30 cm2 , μ21=200, μ22=250.

Sa se calculeze :

1.Solematia: 𝜃 = 𝑁𝐼 = 300 ∙ 20 = 6000 𝐴 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎


𝑙 𝑙 𝑙 𝑙1 𝑙2
2.Reluctanta magnetica: 𝑅𝑚𝑒 = 𝑅𝑚1 + 𝑅𝑚2 + 𝑅𝑚0 = 𝜇 1𝑆 + 𝜇 2𝑆 + 𝜇 0𝑆 = 𝜇 +𝜇 +
1 1 2 2 0 0 𝑟1 𝜇0 𝑆1 𝑟2 𝜇0 𝑆2
𝑙0 20∙10−2 60∙10−2 12∙10−3 1,3∙107 𝐴
= 4𝜋∙10−7 ∙200∙25∙10−4 + 4𝜋∙10−7 ∙250∙30∙10−4 + 4𝜋∙10−7 ∙30∙10−4 =
𝜇0 𝑆0 𝜋 𝑊𝑏

𝜃 6000𝜋
3.Fluxul magnetic prin circuit: ∅ = 𝑅𝑚 = 1,3∙107 = 46𝜋 ∙ 10−8

4.Inductia magnetic in fiecarea portiune de circuit:

∅ 46𝜋 ∙ 10−5
𝐵1 = = = 0,18𝜋 𝑇
𝑆1 25 ∙ 10−4

∅ 46𝜋 ∙ 10−5
𝐵2 = = = 0,15𝜋 𝑇
𝑆2 30 ∙ 10−4

∅ 46𝜋 ∙ 10−5
𝐵0 = = = 0,15𝜋 𝑇
𝑆0 30 ∙ 10−4

5.Intensitatea campului magnetic in portiunile circuitului

𝐵1 𝐵1
𝐻1 = = = 2,25 ∙ 103 𝐴⁄𝑚
𝜇1 𝜇𝑟1 ∙ 𝜇0

𝐵2 𝐵2
𝐻2 = = = 1,5 ∙ 102 𝐴⁄𝑚
𝜇2 𝜇𝑟2 ∙ 𝜇0
𝐵0
𝐻0 = == 3,75 ∙ 105 𝐴⁄𝑚
𝜇0

b)Pentru calculul circuitelor magnetice neliniare se intelege legea lui Ohm, T. lui Kirchhoff si
curba de magnetizare B = f(H) a materialului respective.

Circuitul se poate imparti in 4 parti distincte cu urmatoarele lungimi medii ale liniei de camp.

l1= l3=60 cm, l2=20 cm, l0=2 mm, S1=S3=S0=25 cm2, S1=50 cm2

1.Se determina fluxul magnetic in interfier:

∅0 = 𝐵0 ∙ 𝑆0 = 0,8 ∙ 25 ∙ 10−4 = 20 ∙ 10−4 𝑊𝑏

2.Se determina intensitatea campului magnetic in intrefier

𝐵0 0,8
𝐻0 = = = 6,37 ∙ 105 𝐴⁄𝑚
𝜇0 4𝜋 ∙ 10−7

Aplicand Legea fluxului magnetic pentru o suprafat inchisa, care trece prin intrefier si taie
coloana a 3-a a circuitului magnetic,se obtine:

∬ 𝐵̅ 𝑑𝐴̅ = 𝐵0 𝑆0 − 𝐵3 𝑆3 = 0 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎 𝐵0 = 𝐵3

𝐵0 𝑆0 = 𝐵3 𝑆3

Cu B3 se intra in curba de magnetizare B3=0,8

𝐵3 → 𝐻3 = 0,28 ∙ 103 𝐴⁄𝑚

Aplicand T Ampere pentru circuitul FEAD (pe ochiul mare) in sensul trigonometric de
pargurgere : 𝐻1 𝑙1 − 𝐻0 𝑙0 − 𝐻3 𝑙3 = 0

𝐻0 𝑙0 + 𝐻3 𝑙3 6,37 ∙ 105 ∙ 2 ∙ 10−3 + 0,28 ∙ 103 ∙ 60 ∙ 10−2


𝐻1 = = = 2,4 ∙ 103 𝐴⁄𝑚
𝑙1 60 ∙ 10−2

Cu H1 intram in curba de magnetizare : B1= 1,42 T

Cunoscand ∅1 si ∅3 = ∅0 → ∅2 aplicand TI Kirchhoff pentru circuitul magnetic aplicat modulului


B.
∅2 = ∅1 + ∅3 = 55,5 ∙ 10−4 𝑊𝑏

∅2 55,5 ∙ 10−4
𝐵2 = = = 1,11 𝑇
𝑆2 50 ∙ 10−4

Din curba de magnetizare pentru B2 =>H2=0,60·103 A/m

Cu T Ampere aplicata pentru circuitul C B E F, in sens orar ,

𝐻2 𝑙2 + 𝐻3 𝑙3 + 𝐻0 𝑙0 = 𝑁𝐼

𝐻2 𝑙2 + 𝐻3 𝑙3 + 𝐻0 𝑙0
𝑁= = 626 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒
𝐼
𝑈𝑚
𝑅𝑚 =

a)circuitul magnetic cu laturile conectate in serie


𝑚

𝑅𝑚𝑒 = ∑ 𝑅𝑚𝑘
𝑘=1

b)circuitul magnetic cu laturile legate in derivatie

𝑈𝑚 1 1 1
∅ = ∅1 + ∅2 + ∅3 = = 𝑈𝑚( + + )
𝑅𝑚𝑒 𝑅𝑚1 𝑅𝑚2 𝑅𝑚3
𝑚
1 1
=∑
𝑅𝑚𝑒 𝑅𝑚𝜆
𝑘=1

𝜆𝑒 = ∑ 𝜆𝑘
𝑘=1

Relatia intre inductanta si reluctant

Se considera o bobina troidala fara dispersie avand reluctant Rm. Inductivitatea proprie a
bobinei troidale:

∅ 𝑁∙𝜌
𝐿= =
𝑖 𝑖
𝜃 𝑁∙𝑖
𝑅𝑚 ∙ ∅ = 𝜃 → 𝑅𝑚 = =
∅ ∅

->facem produsul relatilor 𝐿 ∙ 𝑅𝑚 = 𝑁 2