Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Clasa:
Data:
TEST
ECOSISTEME ACVATICE

1. Sublinează cu o linie animalele care trăiesc în Delta Dunării: (1p)


Vidră, nurcă, hering, dihor de stepă, câinele enot, delfin, vidra mică de stepă, șopârla de
nisip, hamsia, foca, broasca țestoasă de apă.
2. Găsește greșelile strecurate în textul de mai jos și transcrie-l corect: (2 p)
În Marea Neagră se întâlnesc numeroase specii de plante și animale. Plantele se întâlnesc
în stratul de adâncime și sunt reprezentate de stuf, alge și liane. Dintre speciile de pești, aici se
întâlnesc și rechinii, care migrează în Marea Neagră pentru a-și depune icrele – caviar.
3. Încercuiește răspunsul corect: (1p)
A. În Marea Neagră întâlnim:
a) sepie
b) balenă
c) delfin
d) crap
B. Lacul este:
a) un biotop
b) un ecosistem
c) o biocenoză
d) o rezervație naturală
C. Substratul râului format din nisip și mâl este specific:
a) Zonei de munte
b) Zonei de câmpie
c) Zonei de lac
d) Zonei iaz
D. Cormoranii, pelicanii, lopătarii și egretele sunt păsări specifice:
a) Mării Negre
b) Deltei Dunării
c) Râului
a) Lacului
4. Asociați noțiunile din coloana A cu noțiunile corespunzătoare din coloana B:(2p)
A B
1. nufăr a) Marea Neagră
2. alge brune b) râu
3. stuf c) lac
4. mușchi d) Delta Dunării
A B
1. pescăruș a) lac
2. păstrăv b) râu
3. vidra c) Marea Neagră
4. broască d) Delta Dunării
5.Întocmiți un minieseu cu titlul ”Importanța unui râu”. (1p)

Nume:
Clasa:
Data:
TEST
ECOSISTEME ACVATICE

1. Sublinează cu o linie animalele care trăiesc în Marea Neagră: (1p)


Vidră, nurcă, hering, dihor de stepă, câinele enot, delfin, vidra mică de stepă, șopârla de
nisip, hamsia, foca, broasca țestoasă de apă.
2. Găsește greșelile strecurate în textul de mai jos și transcrie-l corect: (2p)
În Delta Dunării se întâlnesc numeroase specii de plante și animale. Plantele întâlnite sunt
reprezentate de stuf, papură, alge și liane. Dintre speciile de pești, aici se întâlnesc și bibanii, care
migrează în Marea Neagră pentru a-și depune icrele – caviar. O specie specifică Marii Negre este
câinele enot.
3. Încercuiește răspunsul corect: (1p)
A. În Delta Dunării întâlnim:
a) Câine enot
b) Euglene
c) Burete de apă dulce
d) Racul de râu
B. Râul este:
a) un biotop
b) un ecosistem
c) o biocenoză
d) o rezervație naturală
C. Substratul râului format din stânci și bolovani este specific:
a) Zonei de munte
b) Zonei de câmpie
c) Zonei de lac
d) Zonei iaz
D. Plaurul este:
a) O algă
b) Un arbore sub formă de liană
c) O insulă plutitoare
d) Un arbust
4. Asociați noțiunile din coloana A cu noțiunile corespunzătoare din coloana B: (2p)
A B
1. pescăruș a) lac
2. păstrăv b) râu
3. vidra c) Marea Neagră
4. broască d) Delta Dunării
A B
1. nufăr a) Marea Neagră
2. alge brune b) râu
3. stuf c) lac
4. mușchi d) Delta Dunării
5.Întocmiți un minieseu cu titlul ”Importanța unui râu”. (1p)