Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE PRACTICA

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului :

Prenumele studentului :

Prenumele tatalui : I

Institutia de invatamant superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea : DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Specializarea : DREPT

Anii de studii universitare : 4

Forma de invatamant : Invatamant cu frecventa redusa

Anul II de studii universitare (2008-2009)

II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practica : 90

Perioada de desfasurare : de la data 03.05.2009 pana la 21.05.2009

Total zile : 15

Program de lucru zilnic : de la 9 pana la 15

Total ore/zi : 6

Firma gazda :

- Denumire : CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

- Adresa : Bucuresti, sector 3, Str.

- Indrumator desemnat : av.

- Cadrul de desfasurare a activitatii : cabinet de avocatura


- Resurse materiale aflate la dispozitie :

- Resurse informationale aflate la dispozitie :

Programul orar al institutiei : 9 – 17 (Luni – Vineri)

III. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA UNITATEA


IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE

PRACTICA DE SPECIALITATE

Scurt istoric

Activitatea avocatilor din Romania se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 51/1995
privind organizare si desfasurarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 113/6 martie 2001 si conform Statutului profesiei de avocat.

In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege.


In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 51/1995 “ Profesia de avocat se exercita, la
alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale. In cabinetul
individual isi exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati
colaboratori.”

Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau
din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire
penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si
probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa
depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere
aceasta sau instanta de judecata dispune in acest sens.

In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului


profesiei si codului deontologic.

Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in Tabloul avocatilor intocmit de


baroul din care fac parte.

Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei si


descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si Statut.

IV. DESCRIEREA ACTIVITATILOR PRESTATE DE UNITATEA

IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE SI


ORGANIZAREA ACESTEIA
Activitatea desfasurata la Cabinetul de avocatura consta in prima faza in acordarea de
consultatii in diverse domenii ale dreptului, dar in principal in domeniul dreptului civil si al
familiei.

Astfel, in momentul in care avocatul este solicitat de catre o persoana care are o problema
de natura legala, fluxul activitatilor este urmatorul:

- se programeaza o consultatie la care potentialul client prezinta problema juridica,


ulterior aducand si actele din care sa reiasa si sa sustina problema prezentata. Avocatul,
dupa ce asculta potentialul client si in urma sudierii actelor hotaraste daca il poate
consilia de acesta si ii prezinta urmaatoarele etape, precum si ..

Urmeaza incheirea unui contract de asistenta juridica si semnarea de catre client a unei
imputerniciri avocatiale, in baza careia avocatul isi poate reprezenta clientul la diferitele organe
si instiutii.

Urmeaza intocmirea actiunii ce va fi depusa de catre avocat la instanta competenta sa solutioneze


cauza, cu exceptia situatiilor in care speta clientului este un divort, la care este obligatoriu ca
acesta sa se prezinte personal la judecatorul de serviciu pentru depunerea actiunii.

V. DESCRIEREA ACTIVITATII DESFASURATE

In cadrul activitatilor desfasurate la cabinetul de avocatura am putut folosi cunostintele


accumulate la disciplinele Drept civil, Obligatii-Contracte, Obligatii-Responsabilitati, Drept
penal si Drept procesual penal.

Ca activitati concrete am asistat la acordarea de consultatii clientilor, la redactarea


actiunilor ce urmau a fi depuse la instanta, precum si la desfasurarea unui process in instanta.

STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA

ACTIVITATII DE PRACTICA

Numitele T.D. si B.C. au formulat, in termen, contestatie impotriva Dispozitiei


Primarului General al Municipiului Bucuresti de respingere a notificarii nr. …. formulata in baza
Legii nr. 10/2001 pentru retrocedarea imobilului din Bucuresti, B-dul Dacia nr. 51 (fost 105),
motivata in sensul ca petentele nu ar avea calitatea de persoane indreptatite la restituire.

Prin actiune, petentele au invederat ca sunt mostenitoare testamentare ale numitei


A. C. N., de pe numele careia s-a nationalizat imobilul, pe care ea il dobandise in anul 1939, prin
2 acte de vanzare-cumparare.
Au invederat totodata ca au depus testamentul, certificatul de mostenitor emis in
baza acestuia, actele de stare civila si copiile de pe actele de identitate, declaratii de notorietate,
din care rezulta ca ele sunt persoanele la care se refera testamentul.

Astfel ca, in raport de prevederile Legii nr. 10/2001 au facut dovada calitatii de
persoane indreptatite la restituire, iar Primarul General al Municipiului Bucuresti a emis o
dispozitie de respingere cu indicarea prevederilor acesteia.

Primarul, prin reprezentant legal, a depus la dosar intampinare prin care a aratat
ca in conformitate cu prevederile legii, petentii trebuiau sa faca dovada atat a calitatii de
persoane indreptatite la restituire, cat si dovada titlului de proprietate al autoarei lor si sa le
depuna in termenul legal, respectiv pana la solutionarea notificarii, la dosar, ceea ce in speta
considera ca nu s-a facut.

La primul termen de jduecata s-au propus probe, respective inscrisuri si expertiza


topografica si constructii, care sa identifice imobilul, de catre contestatoare, probe ce au fost
admise.

Depunandu-se expertiza, intrucat din cuprinsul ei reiesea ca imobilul ar fi fost


nationalizat partial, instanta a solicitat precizari expertului si totodata actul in baza caruia a
constatat aceasta.

La termenul urmator, expertul a depus o fisa de inventar, apartinand fostului


ICRAL (SC APOLODOR SA) pe care s-ar fi bazat afirmatia ca imobilul este partial nationalizat.

In cadrul probei cu inscrisuri, Primaria Municipiului Bucuresti, Serviciul Fond


Locativ, a depus o adresa din care ar fi rezultat ca o parte a imobilului este detinut de Muzeul de
Arta si Istorie al Municipiului Bucuresti.

Fata de aceasta situatie s-au cerut precizari, fostul ICRAL (actual SC


APOLODOR SA) depunand la urmaotrul termen 2 decizii, prima referindu-se la preluarea de
catre stat in baza unei asa-zise donatii a d-nei A. C. N. a unui apartament din imobil, iar cea de-a
2-a la restituirea aceluiasi apartament din imobil catre d-na A. C. N.

La termenul de judecata, Primarul, prin reprezentant legal, fata de actele depuse, a


invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca nu este detinatorul legal al
intregului imobil, ci doar asupra a 2 apartamente detinute cu titlu de chirie, de catre chiriasi,
restul imobiluluii apartinand Muzeului de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti.

Contestatoarele s-au aparat punand concluzii pe exceptie, invocand faptul ca nu exista


acte legale de transfer de drept de administrare de la Primarie catre Muzeu, ca fiind vorba de un
imobil nationalizat, Primaria l-a preluat si mai mult, desi in raport de Legea nr. 10/2001, daca nu
ar fi avut calitate de persoana indreptatita la solutionarea notificarii, ar fi trebuit sa identifice
unitatea detinatoare si sa-i trimita spre competenta solutionare, aceasta a purces la solutionarea
notificarii, ceea ce face ca in speta sa aiba calitatea procesuala pasiva si sa nu se mai poata
prevala de lipsa calitatii de persoana indreptatita sa solutioneze notificarea.
Pe fond, contestatoarele au cerut sa se admita contestatia astfel cum a fost formulata, ele
depunand la dosar toate actele doveditoare privind calitatea de persoana indreptatita la restituire,
precum si dovada dreptului de proprietate al autorilor si au aratat s-a nationalizat intreg imobilul
si ca deciziile depuse de SC APOLODOR SA, nu reprezinta nici titlu al statului si nici acte de
preluare contrare care sa dovedeasca nationalizarea partiala.

De asemenea, fata de motivarea referatului care a stat la baza dispozitiei de respingere, ca


in testament este prevazuta pastrarea destinatiei de muzeu a partii ocupate la acea data de acesta,
au aratat ca este vorba de un legat cu sarcina, obligatia impusa prin testament neavand relevanta
si nedovedind lipsa calitatii de persoana indreptatita la restituire.

La acea data, respectiv 19 mai 2009, s-a ramas in pronuntare, pronuntarea amanandu-se
succesiv cu cate o saptamana.

Solutia pronuntata in dosar a fost acea de admitere a contestatiei si de obligare a


Primariei Municipiului Bucuresti de a emite o decizie de restituire in natura a imobilului din
Bucuresti, b-dul Dacia nr. 51 (fost 105) asa cum a fost identificat prin expertiza, care omologata
fiind va face parte din hotarare, hotararea urmand sa se redacteze.

CONCLUZIILE INDRUMATORULUI DE PRACTICA

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA

Bucuresti, Sector 3, Str.

Tel/fax:

Telefon mobil

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca d-nul COTIGA POMPILIU-VIOREL, a efectuat practica


de specialitate in cadrul Cabinetului de Avocatura MARIA POPESCU, in perioada 03 – 21 mai
2009, conform planului de invatamant al Facultatii.

Se elibereaza prezenta pentru a-i servi susnumitului la Facultatea de Drept si


Administratie Publica – Bucuresti, din cadrul Universitatii Spiru Haret .

Avocat

S-ar putea să vă placă și