Sunteți pe pagina 1din 6

METODA CUBULUI

I. DESCRIE
1. Personajele care apar într-o operă literară pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.
Numiţi personajele din fragment şi încadraţi-le în categoria corespunzătoare.
2. Defineşte genul dramatic.
3. Motivează de ce fragmentul aparţine genului dramatic.
METODA CUBULUI
II. COMPARĂ
1. Stabiliţi asemănări şi deosebiri între Chiriţa şi cumnata ei, Safta, după cum reies din fragment.
2. Alegeţi un presonaj dintr-o operă aparţinătoare genului dramatic şi stabiliţi trei asemănări cu
personajul Chiriţa.
3. Identifică din fragmentul de mai sus tipurile de comic.
METODA CUBULUI
III. ASOCIAZĂ
1. Asociază fiecărui personaj tipul de comic pe care îl foloseşte autorul.
2. Asociază fiecărui personaj trăsătura de caracter dominantă. (1 adjectiv)
3. Asociaţi replicile cu personajele:
A) “Dojane”
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
B) “Patru”
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
C) “Asta n-ar fi nimică... dar aţi căpchiet cu toţâi în casă… ba încă nu m-ţi căpchiet şî pe mine!
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
D) “Înainte de 5 ceasuri nu să poate”.
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
E) Sta-i-ar în gât cine-o mai scornit-o?...
a) Ion; b) Chiriţa; c) Brârzoi
METODA CUBULUI
IV. ANALIZEAZĂ
1. Completează tabelul:

Numele personajului Trăsături fizice Trăsături morale


CHIRIŢA

BÂRZOI

ION

2. Argumentează in două sau trei enunţuri, diferenţele dintre stilul vechi de viaţă al Chiriţei şi stilul
nou de viaţă, după isprăvnicie.
METODA CUBULUI
V. APLICĂ
1. Demonstrează că fragmentul de mai sus aparţine genului dramatic.
2. Demonstraţi modul în care personajul Chiriţa relaţionează cu celelalte personaje din fragment.
METODA CUBULUI
VI. ARGUMENTEAZĂ
Adevărat sau fals? Argumentaţi.

1. Personajul Bârzoi e mulţumit de noul stil vestimentar impus de soţia lui.


2. Personajul Ion atrage atenţia publicului cu privire la Bârzoi.
3. Chiriţa nu doreşte să păstreze vechile ei îndeletniciri.
4. Chiriţa se consideră superioară Saftei.
5. “Socot că te-i mai hăui că n-ai zahar”.
6. Prin răspunsul lui Ion se poate observa o atitudine de dispreţ cu privire la Chiriţa.
7. Chiriţa vrea să promoveze o altă modă la Botoşani.