Sunteți pe pagina 1din 4

c  c   
a fost creat după modelul alfabetului fenician. Acesta este folosit în limba greacă.

Alfabetul grec stă la originea unor alfabete ce au devenit celebre :

M? etrusc, care a dat naştere alfabetului latin ;


M? chirilic ;
M? gotic.

Cuvântul român Ê Ê provine de la primele două litere ale alfabetului grec : Ê Ê (Į) şi Ê
(ȕ) care la rândul lor provin de la primele două litere ale alfabetului ebraic, Ê  şi .

       
 
 

 
    

Ô Į a a Alpha

Ǻ ȕ b v Bêta

ī Ȗ g g/j Gamma

ǻ į d d Delta

Ǽ İ e e Epsilon

w v Vau/Digamma

st st Stigma

ǽ ȗ z z Dzêta

Ǿ Ș ê i Êta
h h Hêta

Ĭ ș th th Thêta

ǿ Ț i i Iota

Ȁ ț k k Kappa

ȁ Ȝ l l Lambda

Ȃ ȝ m m Mi

ȃ Ȟ n n Ni

Ȅ ȟ x/ks x Xi

ȅ Ƞ o o Omicron

Ȇ ʌ p p Pi

s s San

sh sh Shô

q q Qoppa

ȇ ȡ r r Rhô
ó ı, Ȣ s s Sigma

ȉ IJ t t Tau

Ȋ ȣ y y Ypsilon

ĭ ij ph f Phi

ȋ Ȥ kh kh Khi

Ȍ ȥ ps ps Psi

ȍ Ȧ ô o Oméga

ss ss Sampi/Disigma

Literele greceşti sunt folosite deseori în notaţia ştiinţifică, mai ales în algebră şi fizică:

M? ‘nghiurile sunt notate cu ș (Ê mic) sau Į (Ê Ê mic).


M? Litera ǻ (a Ê mare) este folosit pentru a desemna un interval.
M? Literea İ (
mic) este folosită pentru a desemna valorile neglijabile (cantităţi mici).
M? Litera ʌ ( mic) este utilizată în matematică pentru a desemna circumferinţa unui cerc cu
raza egală cu o unitate (aproximativ 3,1415926536).
M? Litera Ȧ (
Ê mic) desemnează în fizică viteza unghiulară.
M? Litera ȍ (
Ê mare) este simbolul pentru o unitate în SI(Sistemul internationalJ a
rezistenţei electrice, ohmul.
M? Litera ȝ (  mic) este simbolul pentru prefixul SI 


J 
care
reprezintă o milionime dintr-o unitate.
M? Litera ȡ (
mic) este folosită în matematică pentru a indica curbele polare, şi în fizică
pentru densitate.
M? Litera Ȥ ( mic) este utilizată în fizică pentru a desemna un coeficient de
compresibilitate (termodinamică şi unde)
M? Litera ó (  Ê mare) este utilizată îm matematică pentru a desemna o sumă de elemente.
M? Literele greceşti sunt folosite pentru a desemna stelele.
M? Diferitele tipuri de radiaţie emisă de materialele radioactive sunt notate respectiv Į, ȕ şi Ȗ.