Sunteți pe pagina 1din 2

Grecia

-fişă de lucru-

I. Notaţi, pe harta de mai jos, vecinii Greciei.

II. Încercuiţi, pe fişa de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. Peninsula pe care se află situată Grecia se numeşte:

a. Italică b. Iberică c. Balcanică d. Scandinavă

2. Pe teritoriul Greciei se află munţii:

a. Apenini b. Pind c. Carpaţi d. Iberici

3. Pădurile ce se întâlnesc în această ţară sunt cele de :

a. foioase b. mediteraneene c. amestec d. conifere

4. Grecia ocupă locul I în Europa cu privire la:

a. comerţ b. transporturi c. turism d. agricultură

III. Scrieţi, pe fişa de lucru, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:

1. Cea mai importantă insulă din Grecia este……….……………………………………..…………

2. Clima specifică acestei ţări se numeşte…………………………………...…….........................…

3. O resursă de subsol importantă este………………………………………………..……………….

4. Principalul port din Grecia este oraşul………………………………………………