Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele

Să vedem ce ați reținut din capitolul de intervale.


10 puncte din oficiu
20 puncte pentru temă
Timp de lucru 50 min.
1. (8p) Reprezentaţi pe axa numerelor reale intervalele:
a) [-5;2)
b) (-∞; 3)
5
c) (-1; 2)

d) [1;+∞)
2. (8p) Scrieţi sub formă de interval mulţimile:
a) 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ\−2 ≤ 𝑥 < 7}=
b) 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ\𝑥 < 9}=
c) 𝐶 = {𝑥 ∈ ℝ\|𝑥| ≤ 7}=
d) 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ\𝑥 ≥ −1}=
3. (8p) Scrieţi sub formă de mulţime intervalele:
a) (-∞; 3)=
b) [2;6]=
c) [-√3; +∞) =
d) [-2;9)=
4. (4p)Precizați valoarea de adevăr a propozițiilor:
16 13
a)4 ∈ [0; 4) …… b)−3 ∈ [− ; 4 ] …… c)−6 ∈ [−6; 6] …… d) 2 ∈ (−3; 3) ……
5

5. (4p)Completați propozițiile astfel încât ele să fie adevărate


a) Cel mai mare număr întreg ce aparține intervalului (−5; √67) este……

b) Cel mai mic număr întreg ce aparține intervalului (−5; √67) este……..
c) Cel mai mare număr întreg ce nu aparține intervalului (−5; +∞) este……..
d) Cel mai mic număr întreg ce nu aparține intervalului (−∞; √3) este……..
6. (12p) Fie Intervalele A=(-2;5] şi B=(2;8) Să se determine mulţimile 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴\𝐵, 𝐵\𝐴
Numele și prenumele

7. (12p) Fie mulţimile 𝑀 = {𝑥 ∈ ℝ\−5 ≤ 2𝑥 − 3 < 7} şi 𝑁 = {𝑥 ∈ 𝑅\−5 ≤ 𝑥 < 3}. Să se determine


mulţimile 𝑀 ∪ 𝑁 , 𝑀 ∩ 𝑁, 𝑀\𝑁, 𝑁\𝑀

2𝑥+1
8. (14p) Fie mulțimile 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ\|2𝑥 − 7| ≤ 3} și 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ\ | | ≤ 1}. Să se determine
9

mulțimile 𝐴 ∪ 𝐵 , 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴\𝐵, 𝐵\𝐴